10 OCAK MESİH İSA’NIN VAFTİZİ BAYRAMI

 
 
 

 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. Gelin, Peder’in kendisinden hoşnut olduğu biricik Oğlu’na tapalım. 
  
 Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100, s. 
 ______________
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
 İlahi Epifanya Bayramı (s. 382) Sabah veya I. Akşam Övgüsü’nden. 
  
 İLAHİ
 Doğudan müneccimler
 Çocuğa secde edip,
 Simgesel üç armağan
 Hürmetlerle sunarlar.
  
 Anlamlı armağanlar
 Mür, günnük ve altınlar
 Çocuğun üç şanını
 Bildirir uluslara.
  
 Sunulan günnük, altın
 Tanrı’yı, yüce Kralı,
 Mür ise ıstırabı
 Çocukta öngörürler.
  
 Beytlehem, en büyüksün
 Yahuda bölgesinde
 Dünyanın kurtuluşu
 Doğmuştu Mesih sende.
  
 Kehanetlere göre,
 Ebedi, kutsal Peder
 Her hükmü, her krallığı
 Emanet etti ona,
  
 Onun egemenliği,
 Sevgi, barış krallığı
 Zamanlar, uzaylarda
 Sonsuza dek sürecek.
  
 Meryem’den doğan İsa,
 Hep şeref ve şan sana,
 Yükseklerde Peder’e,
 Kutsal Ruh’la birlikte. Âmin.
  
  
 1. Nak. Rab’bin sesi suların üzerinde Tanrı’nın şanını bildirdi. 
  
 MEZMUR 29
 Ey ilahi varlıklar, Rab’bi övün, *
 Rab’bin gücünü, yüceliğini övün, ¬
 Rab’bin görkemini adına yaraşır biçimde övün, *
 Kutsal giysiler içinde Rab’be tapının!
  
 Rab’bin sesi sulara hükmediyor, †
 Yüce Tanrı gürlüyor,*
 Rab engin sulara hükmediyor.
  
 Rab’bin sesi güçlüdür, *
 Rab’bin sesi görkemlidir. 
 Rab’bin sesi sedir ağaçlarını kırar,  *
 Lübnan sedirlerini parçalar.
  
 Lübnan’ı buzağı gibi, *
 Siyon Dağı’nı yabanıl öküz yavrusu gibi sıçratır.
 Rab’bin sesi şimşek gibi çakar, *
 Rab’bin sesi çölü titretir,
  
 Rab Kadeş Çölü’nü sarsar. †
 Rab’bin sesi geyikleri doğurtur, * 
 Ormanları çıplak bırakır.
  
 Onun tapınağında herkes  *
 “Yücesin!” diye haykırır.
 Rab tufan üstünde taht kurdu, *
 O sonsuza dek kral kalacak.
  
 Rab halkına güç verir, *
 Halkını esenlikle kutsar! 
  
 1. Nak. Rab’bin sesi suların üzerinde Tanrı’nın şanını bildirdi. 
 2. Nak. Ya Rab tüm yeryüzü seni yüceltsin ve sana tapınsın. Bütün çağları aydınlatan yeni ışık gibi bize geldin.
  
 MEZMUR 66 [1-12]
 Ey yeryüzündeki bütün insanlar, *
 Tanrı’ya sevinç çığlıkları atın!
 Adının yüceliğine ilahiler söyleyin, *
 Ona görkemli övgüler sunun!
  
 “Ne müthiş işlerin var!” deyin Tanrı’ya, †
 “Öyle büyük gücün var ki, *
 Düşmanların eğiliyor önünde. ¬
 Bütün yeryüzü sana tapınıyor,
  
 İlahiler okuyor, adını ilahilerle övüyor. *
 Gelin, bakın Tanrı’nın neler yaptığına!
 Ne müthiş işler yaptı insanlar arasında: *
 Denizi karaya çevirdi,
  
 Atalarımız yaya geçtiler ırmaktan. *
 Yaptığına sevindik orada.
  
 Kudretiyle sonsuza dek egemenlik sürer, †
 Gözleri ulusları süzer; *
 Başkaldıranlar gurura kapılmasın! 
  
 Ey halklar, Tanrımız’a şükredin, *
 Övgülerini duyurun. 
 Hayatımızı koruyan, *
 Ayaklarımızın kaymasına izin vermeyen odur.
  
 Sen bizi sınadın, ey Tanrı, *
 Gümüş arıtır gibi arıttın.
 Ağa düşürdün bizi, *
 Sırtımıza ağır yük vurdun.
  
 İnsanları başımıza çıkardın, †
 Ateşten, sudan geçtik. *
 Ama sonra bizi bolluğa kavuşturdun.
  
 2. Nak. Ya Rab tüm yeryüzü seni yüceltsin ve sana tapınsın. Bütün çağları aydınlatan yeni ışık gibi bize geldin.
 3. Nak. Hamdolsun Rabbe: O yeni hayatı bize sağladı ve berrak sularda bizi dinlendirir.
 II  (13-20)
  
 Yakmalık sunularla evine gireceğim, *
 Adaklarımı yerine getireceğim,
 Sıkıntı içindeyken dudaklarımdan dökülen, *
 Ağzımdan çıkan adakları.
  
 Yakılan koçların dumanıyla semiz hayvanlardan †
 Sana yakmalık sunular sunacağım, *
 Tekeler, sığırlar kurban edeceğim. ¬
 Gelin, dinleyin, ey sizler, Tanrı’dan korkanlar, *
 Benim için neler yaptığını size anlatayım.
  
 Ağzımla ona yakardım, *
 Övgüsü dilimden düşmedi.
 Yüreğimde kötülüğe yer verseydim,  *
 Rab beni dinlemezdi.
  
 Oysa Tanrı dinledi beni, *
 Kulak verdi duamın sesine.
  
 Övgüler olsun Tanrı’ya, †
 Çünkü duamı geri çevirmedi, *
 Sevgisini benden esirgemedi.
  
 3. Nak. Hamdolsun Rabbe: O yeni hayatı bize sağladı ve berrak sularda bizi dinlendirir.
  
 ¥ O benim sevgili Oğlum’dur. 
 ¶ Onun sözünü dinleyin. 
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  
  Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                         42, 1-9; 49, 1-9
 Rabbin alçakgönüllü kulu, ulusların ışığı
 "İşte kendisine destek olduğum, gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum!  
 Ruhum'u onun üzerine koydum. Adaleti uluslara ulaştıracak. 
 Bağırıp çağırmayacak, sokakta sesini yükseltmeyecek. 
 Ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek. 
 Adaleti sadakatle ulaştıracak. 
 Yeryüzünde adaleti sağlayana dek umudunu, cesaretini yitirmeyecek. 
 Kıyı halkları onun yasasına umut bağlayacak." 
 Gökleri yaratıp geren, yeryüzünü ve ürününü seren, 
 dünyadaki insanlara soluk, orada yaşayanlara ruh veren Rab Tanrı diyor ki, 
 "Ben, Rab, seni doğrulukla çağırdım, 
 Elinden tutacak,
 Seni koruyacağım.
 Seni halka antlaşma,
 Uluslara ışık yapacağım.
 Öyle ki, kör gözleri açasın, zindandaki tutsakları, 
 cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın. 
 "Ben Rab'bim, adım budur. 
 Onurumu bir başkasına, övgülerimi putlara bırakmam. 
 Bakın, önceden bildirdiklerim gerçekleşti. 
 Şimdi de yenilerini bildiriyorum; bunlar ortaya çıkmadan önce size duyuruyorum." 
 Ey kıyı halkları, işitin beni, uzaktaki halklar, iyi dinleyin. 
 Rab beni ana rahmindeyken çağırdı, annemin karnındayken adımı koydu. 
 Ağzımı keskin kılıç yaptı, elinin gölgesinde gizledi beni. 
 Beni keskin bir ok yaptı, kendi ok kılıfına sakladı. 
 Bana, "Kulumsun, ey İsrail, görkemimi senin aracılığınla göstereceğim" dedi. 
 Ama ben, "Boşuna emek verdim" dedim, 
 "Gücümü boş yere, bir hiç için tükettim. Rab yine de hakkımı savunur, Tanrım yaptıklarımın karşılığını verir." 
 Kulu olmam için, Yakup soyunu kendisine geri getirmem, 
 İsrail'i önünde toplamam için rahimde beni biçimlendiren Rab şimdi şöyle diyor: 
 - Onun gözünde onurluyum, Tanrım bana güç kaynağı oldu.  -
 "Yakup'un oymaklarını canlandırmak,
 Sağ kalan İsrailliler'i geri getirmek için
 Kulum olman yeterli değil.
 Seni uluslara ışık yapacağım.
 Öyle ki, kurtarışım yeryüzünün dört bucağına ulaşsın."
 İnsanların hor gördüğüne, ulusların iğrendiğine, egemenlerin kulu olana İsrail'in Kurtarıcısı ve Kutsalı Rab diyor ki,
 "Seni seçmiş olan İsrail'in Kutsalı sadık Rab'den ötürü Krallar seni görünce ayağa kalkacak,  Önderler yere kapanacak."
 Rab şöyle diyor:
 "Lütuf zamanında seni yanıtlayacağım, 
 kurtuluş günü sana yardım edecek, seni koruyacağım. 
 Seni halka antlaşma olarak vereceğim. 
 Öyle ki, yıkık ülkeyi yeni-den kurasın, mülk olarak yeni sahiplerine veresin.
 Tutsaklara, 'Çıkın, Karanlıktakilere, 'Dışarı çıkın diyeceksin.  
 Yol boyunca beslenecek, her çıplak tepede otlak bulacaklar.
  
 RESPONSORİUM                                                                                  Mat. 3, 16. 17; Luk. 3, 22
 ¥ İsa bugün Ürdün Nehri’nde vaftiz olurken, gökler açıldı, Tanrı'nın Ruh’u güvercin gibi inip üzerine kon-du. Baba’nın sesi duyuldu, * Sevgili Oğlum budur, ondan hoşnudum.
 ¶ Kutsal Ruh, bedensel görünümde, güvercin gibi onun üzerine indi. Gökten bir ses duyuldu. 
 ¥ Sevgili Oğlum budur, ondan hoşnudum.
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Nazianz'lı  Gregorius  Vaazlardan, 39, 14-16, 20
  
 İsa’nın Vaftizi 
  
 Vaftiz'de Mesih ışık oluyor ve biz de görkemine katılıyoruz; Mesih vaftiz oluyor, onunla birlikte şan'a ula-şabilmek için biz de onunla sulara dalalım.
 Yahya vaftiz ediyor, İsa ona yaklaşıyor. Belki suda vaftiz edildiği kişiyi kutsamak için ve kesinlikle eski in-sanı tümden suların içine gömmek için. Bizi kutsama-dan önce Ürdün nehrini bizim için kutsuyor. Hem ruh hem vücut olduğundan Ruh'ta ve suda kutsuyor.
 Vaftizci isteği kabul etmiyor, oysa İsa ısrar ediyor: "Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekiyor" (Mat. 3, 14). Öyle der kandil güneşe, ses Söz'e, dost Damat'a, kadından doğanlar arasında en yüce olanı her yaratığın ilkdoğan olana, annesinin karnında mutlulukla titremiş olan, daha annesinin koynunda gizli iken, tapınmayı almış olana, öncelik eden ve yine ön-cülük edecek olan ortaya çıkan ve vaktinde yeniden çıkacak olana.
 “Vaftizi senden almalıyım ben”, “senin adına” diye de ekliyor. Nitekim, şehitliğin vaftizini alacağını biliyordu. Petrus gibi salt ayakları yıkanmayacaktı.
 İsa sulardan çıkıyor ve beraberinde tüm evreni yuka-rılara taşıyor. Göklerin ayrılıp açıldığını görüyor. O gökler ki, Adem kendi ve tüm soyu için kapatmıştı; o gökler ki, alevli kılıca kapalı olan cennet gibi yasak ve kapalıydı.
 Kutsal Ruh Mesih'in tanrısallığını tanıklıyor: simgesel olarak, tümden onunla eşit olanın üzerinde görülüyor. Göklerin derinliklerinden bir ses yükseliyor ve o anda tanıklığı almakta olan onun geldiği derinliklerden ge-liyor.
 Kutsal Ruh bir güvercin gibi görünüyor ve böylece tanrısallaşan vücudu, dolayısıyla Tanrı'yı onurlandı-rıyor. Unutulmasın ki, çok daha önce tufanın bitimini bildiren bir güvercin olmuştu.
 Bu yüzden bugün Mesih'in vaftizine saygı gösterelim ve bu bayramı gerektiği gibi kutlayalım.
 Tümden arının ve bu arınmayı sürdürün. Tanrı'nın en çok mutlu olduğu şey insanın inancı kabul etmesi ve kurtulmasıdır. Nitekim tüm tanrısal sözler insan için söylenildi ve onun için açınlamanın tüm sözleri ta-mamlandı.
 Her şey sizlerin birer güneş, yani diğer insanlara ya-şamsal bir güç, olabilmeniz için yapıldı. O kocaman ışığın karşısında kusursuz ışıklar olun. Doğaüstü gör-kem ile dolup taşacaksınız. Kutsal Üçlü-Birliğin ışığı size çok berrak ve dolaysız olarak varacaktır. Şimdiye kadar siz o ışığın, Rabimiz İsa Mesih'in aracılığı ile ona yüzyıllar boyunca şan ve güç olsun, tek Tanrı'dan gelen salt bir ışınını aldınız. Amin.
  
 RESPONSORİUM                 
 ¥ Bugün gökler açılıyor, denizin suları hoş kokulu, bir  hal alıyor; yeryüzü coşuyor, tepeler neşeyle sıçrıyor *Mesih İsa, Ürdün Nehri’nde Yahya tarafından vaftiz ediliyor.
 ¶ Ey deniz, niçin kaçtın? Ey Ürdün, neden tersine ak-tın?
 ¥ Mesih İsa, Ürdün Nehri’nde Yahya tarafından vaftiz ediliyor.
  
 İncil: A: Matta 3: 13-17; B: Markos 1: 7-11; C: Luka 3: 15-16. 21-22
  
 İLAHİ  Te  Deum.           
 Seni överiz, ey Tanrı; *
 Seni yüceltiriz, ey Rab.
 Ey Ebedi Peder, *
 Bütün dünya sana tapar.
  
 Meleklerin hepsi,*
 Göklerin bütün güçleri ¬
  
 Ezgiyle yüceltirler seni †
 Kutsal, kutsal, kutsal  *
 Evrenin Tanrı’sı.
  
 Gökler ve yerler* 
 Şanınla doludur.  
 Seni över Havarilerin korosu* 
 Ve beyaz giymiş şehitler ordusu.
  
 Peygamberler tek bir sesle †
 Övgü ezgisi söyler sana *
 Kutsal Kilise’n şanını yüceltir,
  
 Tapar biricik Oğlu’na*
 Ve tesellici Kutsal Ruh’a. 
 Mesih İsa, sen şan kralısın, *
 Sen Peder'in ebedi Oğlu'sun.
  
 İnsanlığı kurtarmak üzere,*
 Bakire Anne’den doğmak istedin. 
 Ölüm üstünde muzaffer, 
 Açtın göksel krallığı inananlara 
  
 Sen Tanrı’nın sağında Peder’in şanında †
 Zamanın sonunda *
 Geleceksin dünyayı yargılamaya.
  
 Ya Rab, değerli kanınla  *
 Kurtardığın evlatlarına bak  
  
 Hepimizi kabul et şanına, *
 Azizlerin topluluğunda.
 ≈≈Ya Rab, halkını kurtar,*
 Evlatlarını destekleyip onlara rehber ol, 
  
 Her gün sana hamdederiz,*
 Daima adını yüceltiriz.
 Ya Rab, bugün *
 Günaha düşmemize izin verme,
  
 Daima bize merhametli ol, *
 Çünkü sana ümit bağladık. 
 Acı bize, *
 Ya Rab, acı bize;
  
 Ümidimiz sensin, *
 Ebediyete kadar utanmayacağız. 
 DUA 
 Ebedi ve her şeye kadir Tanrı, Mesih İsa Ürdün neh-rinde vaftiz olduğu ve Kutsal Ruh onun üzerine in-diği zaman onun sevgili Oğlun olduğunu bildirdin. Dualarımızı ve dileklerimizi kabul et, su ve Kutsal Ruh’la yeniden doğan evlatlarının daima sevgide ya-şamalarını sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birli-ğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
  
   
 

 Sabah Övgü Duaları
  
 İLAHİ 
  
 Sen Peder’in tek Oğlu
 Tanrı’nın ailesine
 Katarsın insanları.
  
 Ürdün’ün sularında
 Sana inananları
 Paklarsın ve kurtarırsın.
  
 Paskalya zaferiyle
 Tüm dünya parlak olur,
 Yeniden insan doğar.
  
 İnsanı kurtaran sen,
 Kötü kalpleri düzelt,
 Evrene barış sağla.
  
 Her zaman bizimle kal,
 Ruhlarımıza ışık,
 Bağışla huzur, sevinç.
  
 Peder’e, Oğla, Ruh’a
 Şan, şeref, zafer olsun
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
  
  
 1. Nak. Alçakgönüllü uşak olan Yahya, kralını ve efendisini vaftiz ediyordu. Suların şaşkınlığıyla güvercin tanıklık veriyordu; Peder “İşte Oğlum budur” diye ilan ediyordu.
  
 MEZMUR 63, 1-8  Ruhum Rab’be susadı.                      
 Kilise Kurtarıcısına susadı, ebedi yaşam için fışkıran yaşam suyunun pınarından içmek için özlem duyuyor. (bk. Cassiodoro)
 Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, *
 Seni çok özlüyorum, 
  
 Canım sana susamış, †
 Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, *
 Bütün varlığımla seni arıyorum.
  
 Kutsal yerde baktım sana,*
 Gücünü, görkemini görmek için. 
 Senin sevgin yaşamdan iyidir, *
 Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.
  
 Ömrümce sana övgüler sunacağım,*
 Senin adınla ellerimi kaldıracağım.
 Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,*
 Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.
  
 Yatağıma uzanınca seni anarım,*
 Gece boyunca derin derin seni düşünürüm.
 Çünkü sen bana yardımcı oldun,*
 Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.
  
 Canım sana sımsıkı sarılır,*
 Sağ elin bana destek olur.
  
 1. Nak. Alçakgönüllü uşak olan Yahya, kralını ve efendisini vaftiz ediyordu. Suların şaşkınlığıyla güvercin tanıklık veriyordu; Peder “İşte Oğlum budur” diye ilan ediyordu.
  
  
 2. Nak. Şanında görünen Mesih, dünyanın sularını kutsal kılıyordu. Kurtarıcı’nın pınarlarından su alalım: onda her yaratık yeni olur.
 EZGİ Dan. 3, 57-88, 56    Her yaratık Rab’bi övsün
  
 Allahımıza övgüler sunun siz onun bütün kulları. (Va. 19, 5)
 Tüm evren, Rab’bi kutsa; *
 Onu ulu kıl ve sonsuza dek öv.
 Rab’bin melekleri! Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Gök kubbenin üstündeki yağmurlar! Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 
 Gökteki güçler, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Güneş ve ay, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Gökteki yıldızlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Sağanak halinde yağmurlar ve çiğ damlaları, †
 Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Rüzgarlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Ateş ve ısı! Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Zehir gibi soğuk ve kavuran ısı, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Çiğ damlaları ve sulu sepken kar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Don ve soğuk, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Günler ve geceler, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Gün ışığı ve karanlık, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.-
 Buz ve kar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Yıldırım ve fırtına alameti bulurlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Bırakın da yeryüzü Rab’bi kutsasın; *
 Onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün. ¬
  
 Dağlar ve tepeler, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Yeryüzünde yetişen her şey Rab’bi kutsasın; *
 Onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün.
  
 Göller ve ırmaklar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Su kaynakları, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Balinalar ve deniz hayvanları, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 
 Tüm kuşlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Tüm sığırlar ve yabanıl hayvanlar, †
 Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Yeryüzündeki tüm insanlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 İsrail ulusu, Rab’bini kutsa; *
 Onu ulu kıl ve sonsuza dek övün.
  
 Rab’bin kahinleri, Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Rab’bin kulları! Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Tüm insanlar, Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Kutsal ve alçakgönüllü olan kişiler, †
 Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Ananya, Azarya ve Mişael, †
 Rab’binizi kutsayın; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Peder, Oğul ve Kutsal Ruh *
 Sonsuza dek yüceltilsin ve ulu kılınsın.
  
 Rab, gökkubbede seni övsünler, †
 Sonsuza dek herşeyin ötesinde,
 Seni yüceltsinler ve ulu kılsınlar.
  
 2. Nak. Şanında görünen Mesih, dünyanın sularını kutsal kılıyordu. Kurtarıcı’nın pınarlarından su alalım: onda her yaratık yeni olur.
  
 3. Nak. Ruh’la ve ateşle sen günahlarımızı yok edersin. Kurtarıcımız Tanrı, seni yüceltiriz. 
  
 MEZMUR 149                
 Kilisenin ve yeni halkın evlatları, KralınızMesih’i yüceltin. (Esichio)
 Rab’be övgüler sunun!*
 Rab’be yeni bir ezgi söyleyin, 
 Sadık kullarının toplantısında *
 Onu ezgilerle övün!
  
 İsrail Yaratıcısı’nda sevinç bulsun,*
 Siyon halkı Kralları’yla coşsun!
 Dans ederek övgüler sunsunlar onun adına,*
 Tef ve lir çalarak onu ilahilerle övsünler!
  
 Çünkü Rab halkından hoşlanır,*
 Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.
 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,*
 Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!
  
 Ağızlarında Tanrı’ya yüce övgüler, †
 Ellerinde iki ağızlı kılıçla *
 Uluslardan öç alsınlar,
  
 Halkları cezalandırsınlar, †
 Krallarını zincire,*
 Soylularını prangaya vursunlar!
  
 Yazılan kararı onlara uygulasınlar!*
 Bütün sadık kulları için onurdur bu.
  
 3. Nak. Ruh’la ve ateşle sen günahlarımızı yok edersin. Kurtarıcımız Tanrı, seni yüceltiriz. 
  
  
 KISA OKUMA                                                                                                                Yşa. 61, 1-2a
 Egemen Rab'bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjde iletmek için meshetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, Rab'bin lütuf yılını, bildirmek için meshetti.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
  
 ¥ Diri Olan Tanrı’nın Oğlu Mesih İsa, * bize merhamet et. 
 ~ Diri Olan Tanrı’nın Oğlu Mesih İsa, bize merhamet et. 
 ¶ Bugün kendisini dünyaya açıklayan sen. 
 ~ Bize merhamet et
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Diri Olan Tanrı’nın Oğlu Mesih İsa, bize merhamet et. 
  
 Benedictus
 Nak. Mesih İsa’nın vaftizinde dünya kutsal oldu, günahlar affolundu: Suda ve Kutsal Ruh’ta yeni yaratık oluruz.
 Benedictus (Zekeriya’nın İlahisi) (Luka 1, 68-79)
 İsrail’in Tanrısı Rab’be övgüler olsun! †
 Çünkü halkının yardımına gelip *
 Onları fidyeyle kurtardı.
  
 Eski çağlardan beri *
 Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi,
 Kulu Davut’un soyundan *
 Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı;
  
 Düşmanlarımızdan, †
 Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden *
 Kurtuluşumuzu sağladı.
  
 Böylece atalarımıza merhamet ederek *
 Kutsal antlaşmasını anmış oldu.
  
 Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına †
 Ve ömrümüz boyunca *
 Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde,
 Korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair *
 Atamız İbrahim’e ant içerek söz vermişti.
  
 Sen de, ey çocuk, *
 Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın.
 Rab’bin yollarını hazırlamak üzere *
 Önünden gidecek .
  
 Ve onun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla*
 Kurtulacaklarını bildireceksin. ¬
 Çünkü Tanrımız’ın yüreği *
 Merhamet doludur. 
 Onun merhameti sayesinde, *
 Yücelerden doğan Güneş, 
 Karanlıkta ve ölümün gölgesinde *
 Yaşayanlara ışık saçmak 
  
 Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere *
 Yardımımıza gelecektir.            
  
  
  
  
  
  
 YAKARMALAR
 Vaftizci Yahya tarafından Ürdün Nehri’nde vaftiz edilmeyi arzulayan Kurtarıcımız Mesih İsa’ya şu duayla seslenelim: Ey Rab, bize merhamet et. 
 Ey Mesih İsa, kendini bize açıklayarak ışığının üzeri-mize parlamasını sağlayan sen, 
 - herkese hizmet edebilmemiz için bize alçakgönüllülük ruhunu ver. 
 İsa Mesih, kendini alçaltarak, hizmetkârının elinden vaftiz olmayı kabul edip bize alçakgönüllülüğün yo-lunu gösteren sen, 
 - bizlere dostlarımıza alçakgönüllülükle hizmet etme ruhunu bağışla. 
 Vaftizinle bizi her türlü lekeden arıtıp Peder’in evlat-ları yapan sen,   
 - seni arayan herkese bu evlatlık ruhunu ver. 
 Vaftizinle, tüm yaratılışı kutsallaştırıp ve vaftize ha-zırlananlara pişmanlık kapısını açan sen,
 - bizleri dünyada İncilin’in hizmetkârları yap. 
 Vaftiz olurken Peder’in seni sevgili Oğlu olarak çağır-ması ve Kutsal Ruh’un üzerine inmesiyle bizlere Kut-sal Üçlüğü açıklayan sen,
 - vaftiz olmuş olanların krallık, kâhinlik ve evlatlık ruhunu yenile. 
  
 Göklerdeki Pederimiz.
  
 DUA 
 Ebedi ve her şeye kadir Tanrı, Mesih İsa Ürdün neh-rinde vaftiz olduğu ve Kutsal Ruh onun üzerine in-diği zaman onun sevgili Oğlun olduğunu bildirdin. Dualarımızı ve dileklerimizi kabul et, su ve Kutsal Ruh’la yeniden doğan evlatlarının daima sevgide ya-şamalarını sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birli-ğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.