2 OCAK NOEL’DEN SONRA 2. CUMARTESİ

 
 
 Okumalar Övgü Duaları
  
  
 İLAHİ 
 İşay’dan filiz çıktı
 Ve hayatın ağacı 
 Zamanda meyve verdi.
  
 Siyon’un kızı Meryem,
 Bakire olan anne
 İsa’yı doğuruyor.
  
 Mağarada, gölgede,
 Dünyanın Yaradanı
 Uysal ve fakir yatar. 
  
 Sina’da yasa koyan,
 Yüce Yaradan uyar
 Yasanın isteğine.
  
 Dünyanın gecesinde
 Parıldar yeni ışık:
 Tapalım Rabbimize!
  
 Şan, övgü Mesih İsa’ya,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin
  
 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 ¥ Ey Rab aç dudaklarımı.
 ¶ Ve ağzım sana övgüler duyursun.
  
 Davet mezmuru
 MEZMUR 95                     
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!  
  
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. *
 Dağların dorukları da onun.
  
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, *
 Karaya da onun elleri biçim verdi.
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü o Tanrımız’dır, †
 Bizse onun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
  
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde, ¬
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!”
  
 1. Nak. Ey Rab, bizi hatırla ve ziyaretinle bizi kurtar. 
 MEZMUR 106      Rab’bin cömertliği ve halkın imansızlığı                       
 Bu olaylar başkalarına ders olsun diye onların başına geldi; çağların sonuna ulaşmış olan bizleri uyarmak için yazıya geçirildi.Ko. 10,11)
 I (1-18)
  
 Övgüler sunun, Rab’be! †
 Rab’be şükredin, çünkü o iyidir, *
 Sevgisi sonsuzdur.
  
 Rab’bin büyük işlerini kim anlatabilir, *
 Kim o'na yeterince övgü sunabilir?
 Ne mutlu adalete uyanlara, *
 Sürekli doğru olanı yapanlara!
  
 Ya Rab, halkına lütfettiğinde anımsa beni, *
 Onları kurtardığında ilgilen benimle. ¬
  
 Öyle ki, seçtiklerinin gönencini göreyim, †
 Ulusunun sevincini, *
 Kendi halkının kıvancını paylaşayım.
  
 Atalarımız gibi biz de günah işledik, *
 Suç işledik, kötülük ettik.
 Atalarımız Mısır'dayken *
 Yaptığın harikaları anlamadı,
  
 Çok kez gösterdiğin sevgiyi anımsamadı, *
 Denizde, Kızıldeniz'de* başkaldırdılar.
 Buna karşın Rab gücünü göstermek için, *
 Adı uğruna kurtardı onları.
  
 Kızıldeniz'i azarladı, kurudu deniz, †
 Yürüdüler enginde onun öncülüğünde,
 Çölde yürür gibi.
  
 Kendilerinden nefret edenlerin elinden aldı onları, *
 Düşmanlarının pençesinden kurtardı.
 Sular yuttu hasımlarını, *
 Hiçbiri kurtulmadı.
  
 O zaman atalarımız onun sözlerine inandılar, *
 Ezgiler söyleyerek onu övdüler.
 Ne var ki, Rab’bin yaptıklarını çabucak unuttular, *
 Öğüt vermesini beklemediler.
  
 Özlemle kıvrandılar çölde, *
 Tanrı'yı denediler ıssız yerlerde.
 Tanrı onlara istediklerini verdi, *
 Ama üzerlerine yıpratıcı bir hastalık gönderdi.
  
 Onlar ordugahlarında Musa'yı, *
 Rab’bin kutsal kulu Harun'u kıskanınca,
 Yer yarıldı ve Datan'ı yuttu, *
 Aviram'la yandaşlarının üzerine kapandı.
  
 Ateş kavurdu onları izleyenleri, *
 Alev yaktı kötüleri.
  
 1. Nak. Ey Rab, bizi hatırla ve ziyaretinle bizi kurtar. 
 2. Nak. Biz antlaşmanın topluluğuyuz. Tanrımızın sev-gisini unutmuyoruz. 
  
 II (19-33)
  
 Bir buzağı heykeli yaptılar Horev'de,
 Dökme bir puta tapındılar.
 Tanrı'nın yüceliğini, *
 Ot yiyen öküz putuna değiştirdiler.
  
 Unuttular kendilerini kurtaran Tanrı'yı, *
 Mısır'da yaptığı büyük işleri,
 Ham ülkesinde yarattığı harikaları, *
 Kızıldeniz kıyısında yaptığı müthiş işleri.
  
 Bu yüzden onları yok edeceğini söyledi Tanrı, †
 Ama seçkin kulu Musa onun önündeki gedikte durarak, *
 Yok edici öfkesinden vazgeçirdi onu.
  
 Ardından hor gördüler güzelim ülkeyi, *
 Tanrı'nın verdiği söze inanmadılar.
 Çadırlarında söylendiler, *
 Dinlemediler Rab’bin sesini.
  
 Bu yüzden Rab elini kaldırdı *
 Ve çölde onları yere sereceğine,
 Soylarını ulusların arasına saçacağına, *
 Onları öteki ülkelere dağıtacağına ant içti.
  
 Sonra Baal-Peor'a bel bağladılar, *
 Ölülere sunulan kurbanları yediler.
 Öfkelendirdiler Rab’bi yaptıklarıyla, *
 Salgın hastalık çıktı aralarında.
  
 Ama Pinehas kalkıp araya girdi,  *
 Felaketi önledi.
 Bu doğruluk sayıldı ona,  *
 Kuşaklar boyu, sonsuza dek sürecek bu.
  
 Yine Rab’bi öfkelendirdiler Meriva suları yanında*
 Musa'nın başına dert açıldı onlar yüzünden;
 Çünkü onu sinirlendirdiler,  *
 O da düşünmeden konuştu.
  
 2. Nak. Biz antlaşmanın topluluğuyuz. Tanrı’mızın sev-gisini unutmuyoruz. 
 3. Nak. Ey Rab, bizi kurtar, ve bütün uluslar arasından topla. 
  
 III (34-48)
  
 Rab’bin onlara buyurduğu gibi *
 Yok etmediler halkları,
 Tersine öteki uluslara karıştılar, *
 Onların törelerini öğrendiler.
  
 Putlarına taptılar, *
 Bu da onlara tuzak oldu.
 Oğullarını, kızlarını *
 Cinlere kurban ettiler.
  
 Kenan putlarına kurban olsun diye *
 Oğullarının, kızlarının kanını,
 Suçsuzların kanını döktüler; *
 Ülke onların kanıyla kirlendi.
  
 Böylece yaptıklarıyla kirli sayıldılar, *
 Vefasız duruma düştüler töreleriyle.
 Rab’bin öfkesi parladı halkına karşı, *
 Tiksindi kendi halkından.
  
 Onları ulusların eline teslim etti. *
 Onlardan nefret edenler onlara egemen oldu.
 Düşmanları onları ezdi, *
 Boyun eğdirdi hepsine.
  
 Rab onları birçok kez kurtardı, † 
 Ama akılları fikirleri başkaldırmaktaydı  *
 Ve alçaltıldılar suçları yüzünden. 
  
 Rab yine de ilgilendi sıkıntılarıyla *
 Yakarışlarını duyunca.
  
 Antlaşmasını anımsadı onlar uğruna, †
 Eşsiz sevgisinden ötürü vazgeçti yapacaklarından.
 Merhamet koydu onları tutsak alanların yüreğine.
  
 Kurtar bizi, ey Tanrımız Rab, *
 Topla bizi ulusların arasından.
 Kutsal adına şükredelim, *
 Yüceliğinle övünelim.
  
 Öncesizlikten sonsuza dek, *
 İsrail'in Tanrısı Rab’be övgüler olsun! ¬
 Bütün halk, "Amin!" desin. *
 Rab’be övgüler olsun! 
  
 3. Nak. Ey Rab, bizi kurtar, ve bütün uluslar arasından topla. 
  
 ¥ Rab’be ilahi okuyun ve adını yüceltin. 
 ¶ Onun kurtaran sevgisini tüm günler boyunca duyurun. 
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  
  Aziz Pavlus’un Koloselilere Mektubundan                                                           2, 16 – 3, 4
  
 Mesih’te yeni yaşam
 Bu nedenle kimse yiyecek içecek, bayram, yeni ay ya da Şabat Günü konusunda sizi yargılamasın. Bunlar gelecek şeylerin gölgesidir, aslı ise Mesih'tedir. Sözde alçakgönüllülükte ve meleklere tapınmakta direnen, gördüğü düşlerin üzerinde durarak benliğin düşünce-leriyle boş yere böbürlenen, Baş'a tutunmayan hiç kimse sizi ödülünüzden yoksun bırakmasın. Bütün beden eklemler ve bağlar yardımıyla bu Baş'tan bes-lenip bütünlenmekte, Tanrı'nın sağladığı büyümeyle gelişmektedir. 
 Mesih'le birlikte ölüp dünyanın temel ilkelerinden kurtulduğunuza göre, niçin dünyada yaşayanlar gibi, "Şunu elleme", "Bunu tatma", "Şuna dokunma" gibi kurallara uyuyorsunuz?
 Bu kuralların hepsi, kullanıldıkça yok olacak nesnelerle ilgilidir; insanların buyruklarına, öğretilerine dayanır.
 Kuşkusuz bu kuralların gönüllü tapınma, sözde alçakgönüllülük, bedene eziyet açısından bilgece bir görünüşü vardır; ama benliğin tutkularını denetlemekte hiçbir yararları yoktur.
 Mesih'le birlikte dirildiğinize göre, gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada, Tanrı'nın sağında oturuyor. Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün. Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman, siz de onunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz.
  
  
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                     Kol. 3: 1-2; Luk. 12: 34
 ¥ Mesih’le birlikte dirildiğinize göre,  gökteki değerlerin ardından gidin.  Mesih orada,  Tanrı’nın sağında oturuyor. *Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri dü-şünün.
 ¶Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır. 
 ¥ Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün.
  
 İKİNCİ OKUMA 
  Basilius, Kutsal Ruh Üstüne Vaaz, 26, 31-64
  
 Rab Bedenini Ruh içinde canlandırır
 Artık bedene göre yaşamayıp, Tanrı’nın Ruh'unun yönetimi altında yaşayan kimse, Tanrı’nın Oğlu diye çağırılan ve Tanrı’nın Oğlu’nun suretine uygun hale gelen kimse, bu kimseye "tinsel" adı verilir. Nasıl ki görme gücü sağlıklı gözde bulunursa, aynı şekilde Ruh'un faaliyeti de arınmış candadır.
 Nasıl ki söz, ister yürek tarafından düşünülmüş olsun ister dille ifade edilmiş olsun can içinde ise, Kutsal Ruh için de öyledir; ister ruhumuza tanıklık etsin ve yüreğimizde Abba, Peder diye bağırsın ister İsa'nın: Konuşan siz olmıyacaksınız, sizde Peder'in Ruh'u ko-nuşacaktır diye belirttiği gibi, bizim yerimize konuşsun.
 Ayrıca Ruh, tinsel bağışlarının dağılımına göre, çeşitli parçaları içinde bir bütün olarak görünmektedir, çün-kü biz hepimiz birbirimizin üyeleriyiz ve bize bağışlanmış olan lütfa göre çeşitli yeteneklere sahibiz.
 Bu nedenle göz ele, benim sana ihtiyacım yok diyemez; aynı şekilde baş ta ayaklara benim sizlere ihtiyacım yok diyemez. Aksine uzuvlar, hepsi birden, Ruh'un birliği içinde, Mesih'in bedenini oluştururlar ve almış oldukları armağanlara göre, karşılıklı olarak birbirlerine gerekli hizmetleri verirler.
 Çünkü uzuvları bedene, herbirini istemiş olduğu şekilde olmak üzere, yerleştiren, Tanrı’dır. Bununla beraber, onların birbirlerine karşı muhabbetini doğuran tinsel komünyon gereğince, bütün uzuvlar birbirleri için aynı kaygıya sahiptirler. Bu nedenle eğer bir aza acı çekerse, bütün uzuvlar onun acısını paylaşır; eğer bir aza onurlandırılırsa, hepsi onun sevincini paylaşır.
 Bütün içindeki parçalar gibi, her birimiz Ruh'un içindedir, çünkü tek bir beden içinde bulunan biz hepimiz, tek bir Ruh içinde vaftiz olmuş bulunuyoruz.
 Nasıl ki Oğul Peder'de görülüyorsa, Oğul da Ruh'ta görülüyor. Demek oluyor ki Ruh'ta ibadet etmek, Samariyeli kadına söylenen sözlerden anlaşılabileceği gibi, düşüncemizin faaliyetinin aydınlıkta cereyan et-mesi anlamına gelecektir. Kadın, ülkesinin âdetinin et-kisi ile yanılarak, ancak belli bir yerde ibadet edilebi-leceğini sanıyordu. Rabbimiz, Ruh'ta ve Gerçek için-de ibadet etmek gerektiğini belirterek onu yanılgıdan kurtardı; ve Gerçek'ten sözederken kuşkusuz kendisini kastediyordu.
 O halde, nasıl Oğul'da, yani Peder Tanrı’nın bir suretinde, bir ibadetten söz ediyorsak, aynı şekilde Rabbin ulûhiyetini kendisinde gösterende olarak, bir Ruh'ta ibadetten sözedilmektedir.
 Kesin ve mantıklı bir şekilde konuşmuş olmak için, biz Tanrı’nın görkeminin parıltısını Ruh'un aydınlatması sayesinde seyretmekteyiz; onun damgası iledir ki, kendisinin damgası ve tamamen benzeyen mühürü olana gidilmektedir. 
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                  1. Kor. 2, 12. 10; Ef. 3, 5     
 ¥ Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan gelen Ruh'u aldık. * Oysa Tanrı Ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır.
 ¶ Bu sır önceki kuşaklara açıkça bildirilmemişti. Şimdiyse Mesih'in kutsal elçilerine ve peygamberlerine Ruh aracılığıyla açıklanmış bulunuyor.
 ¥ Oysa Tanrı Ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır.
  
 İncil: Yuhanna 1, 19-28
  
 DUA 
 Rabbim, kiliseni sarsılmaz bir imanla koru. Yüceliğini paylaşan biricik Oğlu’nun bedenimize benzer bir be-deni Bakire Meryem’den aldığını kabul ediyoruz. Bu dünyadaki kötülüklerden bizi kurtar ve ebedi mutluluğa kavuştur. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.
   
 
 
 Sabah Övgü Duaları
  
 Ey Tanrı gel beni kurtarmaya. Ya Rab yardımıma koş  Peder’e... v.s.
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
 İLAHİ  
 Güneşin doğuşundan
 Dünyada yankılansın
 Övgü ilahileri.
  
 Bizi kurtarmak için
 Meryem'den insan oldu
 Evrenin Efendisi.
  
 Bakire Meryem Ana
 Göklerden inmiş sırrı 
 Kalbinde sıkı tutar. ¬
  
 Saf, kutsal, temiz konut,
 Tanrı’nın tapınağı,
 Rahminde Oğlu saklar.
  
 Meleğin bildirdiği,
 Yahya'nın hissettiği,
 Yemlikte İsa yatar.
  
 Tüm evrene hükmeden,
 Alçakgönüllülükle
 Bir mağarada doğar.
  
 Çobanlar sevinirler,
 Melekler etraflarda
 Barışı bildirirler.
  
 Onur ve şeref sana,
 Göklerden inen İsa,
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 1. Nak. Sabahtan sevgini ve gece boyunca sadakatini duyururuz. 
  
 MEZMUR 92  Yaratıcı olan Rab’be övgü
 Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. (Yu. 15, 5)
  
 Ya Rab, sana şükretmek, *
 Ey Yüceler Yücesi, adını ilahilerle övmek, 
 Sabah sevgini, Gece sadakatini, *
 On telli sazla, çenk ve lirle duyurmak ne güzel! 
  
 Çünkü yaptıklarınla beni sevindirdin, ya Rab, *
 Ellerinin işi karşısında sevinç ilahileri okuyorum. 
 Yaptıkların ne büyüktür, ya Rab, *
 Düşüncelerin ne derin! 
  
 Aptal insan bilemez, *
 Budala akıl erdiremez: 
  
 Kötüler mantar gibi bitse, †
 Suçlular pıtrak gibi açsa bile, *
 Bu onların sonsuza dek yok oluşu demektir. 
  
 Ama sen sonsuza dek yücesin, ya Rab. †
 Ya Rab, düşmanların kesinlikle, *
 Evet, kesinlikle yok olacak,
  
 Suç işleyen herkes dağılacak. *
 Beni yaban öküzü kadar güçlü kıldın, ¬
 Taze zeytinyağını başıma döktün. *
 Gözlerim düşmanlarımın bozgununu gördü,
  
 Kulaklarım bana saldıran kötülerin sonunu duydu. †
 Doğru insan hurma ağacı gibi serpilecek, *
 Lübnan sediri gibi yükselecek. 
 Rab’bin evinde dikilmiş, *
 Tanrımız’ın avlularında serpilecek. 
 Böyleleri yaşlanınca da meyve verecek, *
 Taptaze ve yeşil kalacaklar.
  
 “Rab doğrudur! Kayamdır benim! * 
 Onda haksızlık bulunmaz!” diye duyuracaklar.
  
 1. Nak. Sabahtan sevgini ve gece boyunca sadakatini duyururuz. 
 2. Nak. Rab’bin adını  ilan etmeyi istiyorum: Tanrı’mızı yüceltin.
  
 EZGİ Yasa’nın Tekrarı 32, 1-12  Halkı için Tanrı’nın takdisi               
 Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim, ama siz istemediniz. (Mt. 23, 37)
 Ey gökler, kulak verin, sesleneyim; *
 Ey dünya, ağzımdan çıkan sözleri işit!
 Öğretişim yağmur gibi damlasın; *
 Sözlerim çiy gibi düşsün,
  
 Çimen üzerine çiseleyen yağmur gibi, *
 Bitkilere yağan sağanak gibi.
 Rab’bin adını duyuracağım. *
 Ululuğu için Tanrımız’ı övün!
  
 O Kaya’dır, işleri kusursuzdur, *
 Bütün yolları doğrudur.
 O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı’dır. *
 Doğru ve adildir.
  
 Bu eğri ve sapık kuşak, *
 Ona bağlı kalmadı.
 Onun çocukları değiller. *
 Bu onların utancıdır.
  
 Rab’be böyle mi karşılık verilir, *
 Ey akılsız ve bilgelikten yoksun halk?
 Sizi yaratan, size biçim veren, *
 Babanız, Yaratıcınız o değil mi? ¬
  
 Eski günleri anımsayın; *
 Çoktan geçmiş çağları düşünün.
 Babanıza sorun, size anlatsın, *
 Yaşlılarınız size açıklasın.
  
 Yüceler Yücesi uluslara paylarına düşeni verip †
 İnsanları böldüğünde, *
 Ulusların sınırlarını İsrailoğulları’nın sayısına göre belirledi.
  
 Çünkü Rab’bin payı kendi halkıdır *
 Ve Yakup soyu onun payına düşen mirastır.
 Onu kurak bir ülkede, *
 Issız, uluyan bir çölde buldu,
  
 Onu kuşattı, kayırdı, *
 Gözbebeği gibi korudu.
  
 Yuvasında yavrularını uçmaya kışkırtan, †
 Onların üzerinde kanat çırpan bir kartal gibi, *
 Kanatlarını gerip onları aldı
  
 Ve kanatları üzerinde taşıdı. †
 Ona yalnız Rab yol gösterdi, *
 Yanında yabancı ilah yoktu.
  
 2. Nak. Rab’bin adını ilan etmeyi istiyorum: Tanrı’mızı yüceltin.
 3. Nak. Ey Rab, Tanrı’mız, tüm yeryüzünde adın ne yü-cedir! 
  
 MEZMUR  8      Rab’bin yüceliği ve insanın haysiyeti        
 Her şeyi ayakları altına sererek O'na bağımlı kıldı. O'nu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. (Ef. 1, 22)
  
 Ey Rab Tanrı’mız, †
 Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde! *
 Gökyüzünü görkeminle kapladın. 
  
 Çocukların, hatta emziktekilerin sesiyle †
 Set çektin hasımlarına, *
 Düşmanı, öç alanı yok etmek için.
  
 Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri, *
 Oraya koyduğun ayı ve yıldızları,
 Soruyorum kendi kendime: *
 “İnsan ne ki, onu anasın,
  
 Ya da insanoğlu ne ki, ona ilgi gösteresin?” *
 Nerdeyse bir tanrı yaptın onu, ¬
  
 Başına yücelik ve onur tacını koydun. †
 Ellerinin yapıtları üzerine onu egemen kıldın, *
 Her şeyi ayaklarının altına serdin; 
  
 Davarları, sığırları, Yabanıl hayvanları, †
 Gökteki kuşları, denizdeki balıkları, *
 Denizde kıpırdaşan bütün canlıları. 
  
 Ey egemenimiz Rab, *
 Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!
  
 3. Nak. Ey Rab, Tanrı’mız, tüm yeryüzünde adın ne yücedir! 
  
  
  
 KISA OKUMA                                                                                                                                                    Yşa 49, 8-9
 Rab şöyle diyor: "Lütuf zamanında seni yanıtlayaca-ğım, kurtuluş günü sana yardım edecek, seni koru-yacağım. Seni halka antlaşma olarak vereceğim. Öyle ki, yıkık ülkeyi yeniden kurasın, mülk olarak yeni sa-hiplerine veresin. 'Çıkın, karanlıktakilere, 'Dışarı çıkın diyeceksin. Yol boyunca beslenecek, her çıplak tepede otlak bulacaklar.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Tanrı kurtarışını gösterdi, * alleluya alleluya.
 ~ Tanrı kurtarışını gösterdi, alleluya alleluya.
 ¶ Tüm uluslara açıkladı adaletini.
 ~ Alleluya alleluya.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Tanrı kurtarışını gösterdi, alleluya alleluya.
  
 Benedictus Nak. Ağılda yatıyordu ve aynı zamanda gökte parlıyordu; aramıza geliyordu ve aynı zamanda babasıyla kalıyordu. 
  
 Benedictus (Zekeriya’nın İlahisi) (Luka 1, 68-79)
 İsrail’in Tanrısı Rab’be övgüler olsun! †
 Çünkü halkının yardımına gelip *
 Onları fidyeyle kurtardı.
  
 Eski çağlardan beri *
 Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi,
 Kulu Davut’un soyundan *
 Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı;
  
 Düşmanlarımızdan, †
 Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden *
 Kurtuluşumuzu sağladı.
  
 Böylece atalarımıza merhamet ederek *
 Kutsal antlaşmasını anmış oldu.
  
 Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına †
 Ve ömrümüz boyunca *
 Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde,
 Korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair *
 Atamız İbrahim’e ant içerek söz vermişti.
  
 Sen de, ey çocuk, *
 Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın.
 Rab’bin yollarını hazırlamak üzere *
 Önünden gidecek .
  
 Ve onun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla*
 Kurtulacaklarını bildireceksin. ¬
 Çünkü Tanrımız’ın yüreği *
 Merhamet doludur. 
 Onun merhameti sayesinde, *
 Yücelerden doğan Güneş, 
 Karanlıkta ve ölümün gölgesinde *
 Yaşayanlara ışık saçmak 
  
 Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere *
 Yardımımıza gelecektir.            
  
 YAKARMALAR
 Göksel insan ve yeni Adem  olan, bizim için hayat verici ruh  olan Mesih İsa’ya dualarımızı yöneltelim: Ey Rab halkını kurtar. 
 Eski Antlaşmayı tamamlayan, adaletin güneşi Mesih İsa, 
 - ışığını parlat.
 Melekler tarafından yüceltilmiş, çobanlara ilan edilmiş, Anna ve yaşlı Şimeon tarafından neşeyle yüceltilmiş olan Mesih İsa,
 - İbrani halkının İncil’in ışığına açılmasını sağla.
 Şan ve barışın meleksel ilahisini dünyaya yansıtan Mesih İsa,  
 - tüm yeryüzüne barışının yayılmasını sağla.
 İnsanlığı yeni kılan Mesih İsa, 
 - hastalık ve sefalet içinde ezilenleri kurtar.
  
 DUA 
 Rabbim, kiliseni sarsılmaz bir imanla koru. Yüceliğini paylaşan biricik Oğlu’nun bedenimize benzer bir be-deni Bakire Meryem’den aldığını kabul ediyoruz. Bu dünyadaki kötülüklerden bizi kurtar ve ebedi mutluluğa kavuştur. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.