OLAĞAN DEVRE İKİNCİ CUMARTESİ

İncil: Markos 4, 35 -41

O gün akşam olunca öğrencilerine, “Karşı yakaya geçelim” dedi.

Öğrenciler kalabalığı geride bırakarak İsa’yı, içinde bulunduğu tekneyle götürdüler. Yanında başka tekneler de vardı. Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye öyle bindirdi ki, tekne neredeyse suyla dolmuştu. İsa, teknenin kıç tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler O’nu uyandırıp, “Öğretmenimiz, öleceğiz! Hiç aldırmıyor musun?” dediler.

İsa kalkıp rüzgarı azarladı, göle, “Sus, sakin ol!” dedi. Rüzgar dindi, ortalık sütliman oldu.

İsa öğrencilerine, “Neden korkuyorsunuz? Hâlâ imanınız yok mu?” dedi. Onlar ise büyük korku içinde birbirlerine, “Bu adam kim ki, rüzgar da göl de O’nun sözünü dinliyor?” dediler.

DUA

Bütün evrene hükmeden ve insanların kalplerini öneten yüce Allah, sana yalvarıyoruz. İnsanlar arasında adaleti gerçekleştimeye çalışanlara güç ver ve günlerimizin huzur içinde geçmesini sağla. Bunu Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.

OLAĞAN DEVRE İKİNCİ PERŞEMBE

İncil: Markos 4, 21 -25

Onlara, “Kandili, tahıl ölçeğinin ya da yatağın altına koymak için mi getirirler?” dedi. “Kandilliğe koymak için değil mi? Gizli olan ne varsa, açığa çıkarılmak üzere gizlenmiştir; saklı olan ne varsa, aydınlığa çıkmak üzere saklanmıştır. İşitecek kulağı olan işitsin!”

İsa şöyle devam etti: “İşittiklerinize dikkat edin! Hangi ölçekle verirseniz, aynı ölçekle alacaksınız. Hatta size daha fazlası verilecek. Çünkü kimde varsa, ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa, elindeki de alınacak.”

DUA

Bütün evrene hükmeden ve insanların kalplerini öneten yüce Allah, sana yalvarıyoruz. İnsanlar arasında adaleti gerçekleştirmeye çalışanlara güç ver ve günlerimizin huzur içinde geçmesini sağla. Bunu Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.

OLAĞAN DEVRE İKİNCİ PAZARTESİ

İncil: Markos 2, 18-22

Yahya’nın öğrencileriyle Ferisiler oruç tutarken, bazı kişiler İsa’ya gelip, “Yahya’nın ve Ferisiler’in öğrencileri oruç tutuyor da senin öğrencilerin neden tutmuyor?” diye sordular.

İsa şöyle karşılık verdi: “Güvey aralarında olduğu sürece davetliler oruç tutar mı? Güvey aralarında oldukça oruç tutmazlar! Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek, onlar işte o zaman, o gün oruç tutacaklar. Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Yoksa yeni yama çeker, eski giysiden kopar, yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa şarap tulumları patlatır, şarap da tulumlar da mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara doldurulur.”

RESPONSORİUM                                                                                                                  Kol.3, 17; 1.Kor. 10, 31                                             

¥  Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsa’nın adıyla, O’nun aracılığıyla

* Baba Tanrı’ya şükrederek yapın.

¶  Sonuç olarak, ne yer ne içerseniz, ne yaparsanız, * Baba Tanrı’ya şükrederek yapın.

DUA

Bütün evrene hükmeden ve insanların kalplerini öneten yüce Allah, sana yalvarıyoruz. ;nsanlar arasında adaleti gerçekleştimeye çalışanlara güç ver ve günlerimizin huzur içinde geçmesini sağla. Bunu Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.

15 OCAK CUMA

“Hangisi daha kolay, felçliye, ‘Günahların bağışlandı’ demek mi, yoksa, ‘Kalk, şilteni topla, yürü’ demek mi? Ne var ki, İnsanoğlu’nun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye…” Sonra felçliye, “Sana söylüyorum, kalk, şilteni topla, evine git!” dedi. 

İncil: Markos 2, 1-12

TARSUS KİLİSESİ RAHİBELERİNDEN SÖR MARİA CONCETTA MUSTACCIU EBEDİYETE İNTİKAL ETTİ.

Tarsus Kilisesi Rahibelerinden Sör Maria Concetta Mustacciu yakalandığı Covid-19 hastalığından kurtulamayarak vefat etti.

Rab onu cennetine kabul etsin.

Figlie Della Chiesa Tarikatı Rahibelerinden Sör Maria Concetta Mustacciu, 2013 yılından beri Hristiyan cemaatinin bulunmadığı, Türkiye’nin güney bölgesindeki şehirlerinden Tarsus’ta görev yapıyordu.

“Paganların Havarisi” Aziz Pavlus’un şehrinde, Müze Kilise olarak yer alan Aziz Pavlus Kilisesinde diğer rahibe kız kardeşleri ile sessiz bir şekilde ışık oldu.

Kiliseye gelenlere Mesih İsa’yı anlattı, yeri geldi Tarsus’a gelen Hristiyanlar için kilisede ayin düzeni hazırladı ve sonra her şeyi tekrar topladı. Sör Maria Concetta, her zaman sevinç ve sevgiyle yoksullara yardım için çalıştı.

Caritas’ın giysi yardımlarını olduğu kocaman torbaları taşıdı, giysileri yıkadı, ütüledi, yoksullara en güzel şekilde dağıtılması için uğraştı.

Rahibe Maria Concetta sevgi dolu ve herkese açık kalbiyle tanıyanların üstünde derin bir iz bıraktı. Hristiyanlığın doğduğu topraklarda Mesih’in sevgisine yaşamıyla tanıklık verdi. Rab’den bu tanıklığın meyvelerini çoğaltmasını diliyoruz.

Rab, Rahibe Maria Concetta’yı cennetine kabul etsin.

Ey Rab ve Tanrı’mız, yüzünü üzerimizde aydınlat ki, barış içinde nimetlerinden yararlanabilelim, güçlü elinle korunalım, yüce kolunun gücü sayesinde her günahtan özgür olalım ve haksız yere bizden nefret edenlerden kurtulalım.

Bize ve dünyada tüm yaşayanlara uyuşmayı ve barışı ver, inanç ve doğrulukla seni yardıma çağıran atalarımıza verdiğin gibi. Ey Rab, salt sen bize bu ayrıcalıkları ve daha da büyük bağışları verebilirsin.

Yüce Kahin ve ruhlarımızın avukatı İsa Mesih adına seni övüp yüceltiriz. O’nun aracılığı ile tüm kuşaklar için şimdi ve yüzyıllar boyunca onur ve şan sana yükselsin. Âmin.

(Klemens [Roma’lı], Korintlilere Mektup, 59, 2–60, 4–61, 3)

10 OCAK MESİH İSA’NIN VAFTİZİ BAYRAMI

 
 
 

 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. Gelin, Peder’in kendisinden hoşnut olduğu biricik Oğlu’na tapalım. 
  
 Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100, s. 
 ______________
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
 İlahi Epifanya Bayramı (s. 382) Sabah veya I. Akşam Övgüsü’nden. 
  
 İLAHİ
 Doğudan müneccimler
 Çocuğa secde edip,
 Simgesel üç armağan
 Hürmetlerle sunarlar.
  
 Anlamlı armağanlar
 Mür, günnük ve altınlar
 Çocuğun üç şanını
 Bildirir uluslara.
  
 Sunulan günnük, altın
 Tanrı’yı, yüce Kralı,
 Mür ise ıstırabı
 Çocukta öngörürler.
  
 Beytlehem, en büyüksün
 Yahuda bölgesinde
 Dünyanın kurtuluşu
 Doğmuştu Mesih sende.
  
 Kehanetlere göre,
 Ebedi, kutsal Peder
 Her hükmü, her krallığı
 Emanet etti ona,
  
 Onun egemenliği,
 Sevgi, barış krallığı
 Zamanlar, uzaylarda
 Sonsuza dek sürecek.
  
 Meryem’den doğan İsa,
 Hep şeref ve şan sana,
 Yükseklerde Peder’e,
 Kutsal Ruh’la birlikte. Âmin.
  
  
 1. Nak. Rab’bin sesi suların üzerinde Tanrı’nın şanını bildirdi. 
  
 MEZMUR 29
 Ey ilahi varlıklar, Rab’bi övün, *
 Rab’bin gücünü, yüceliğini övün, ¬
 Rab’bin görkemini adına yaraşır biçimde övün, *
 Kutsal giysiler içinde Rab’be tapının!
  
 Rab’bin sesi sulara hükmediyor, †
 Yüce Tanrı gürlüyor,*
 Rab engin sulara hükmediyor.
  
 Rab’bin sesi güçlüdür, *
 Rab’bin sesi görkemlidir. 
 Rab’bin sesi sedir ağaçlarını kırar,  *
 Lübnan sedirlerini parçalar.
  
 Lübnan’ı buzağı gibi, *
 Siyon Dağı’nı yabanıl öküz yavrusu gibi sıçratır.
 Rab’bin sesi şimşek gibi çakar, *
 Rab’bin sesi çölü titretir,
  
 Rab Kadeş Çölü’nü sarsar. †
 Rab’bin sesi geyikleri doğurtur, * 
 Ormanları çıplak bırakır.
  
 Onun tapınağında herkes  *
 “Yücesin!” diye haykırır.
 Rab tufan üstünde taht kurdu, *
 O sonsuza dek kral kalacak.
  
 Rab halkına güç verir, *
 Halkını esenlikle kutsar! 
  
 1. Nak. Rab’bin sesi suların üzerinde Tanrı’nın şanını bildirdi. 
 2. Nak. Ya Rab tüm yeryüzü seni yüceltsin ve sana tapınsın. Bütün çağları aydınlatan yeni ışık gibi bize geldin.
  
 MEZMUR 66 [1-12]
 Ey yeryüzündeki bütün insanlar, *
 Tanrı’ya sevinç çığlıkları atın!
 Adının yüceliğine ilahiler söyleyin, *
 Ona görkemli övgüler sunun!
  
 “Ne müthiş işlerin var!” deyin Tanrı’ya, †
 “Öyle büyük gücün var ki, *
 Düşmanların eğiliyor önünde. ¬
 Bütün yeryüzü sana tapınıyor,
  
 İlahiler okuyor, adını ilahilerle övüyor. *
 Gelin, bakın Tanrı’nın neler yaptığına!
 Ne müthiş işler yaptı insanlar arasında: *
 Denizi karaya çevirdi,
  
 Atalarımız yaya geçtiler ırmaktan. *
 Yaptığına sevindik orada.
  
 Kudretiyle sonsuza dek egemenlik sürer, †
 Gözleri ulusları süzer; *
 Başkaldıranlar gurura kapılmasın! 
  
 Ey halklar, Tanrımız’a şükredin, *
 Övgülerini duyurun. 
 Hayatımızı koruyan, *
 Ayaklarımızın kaymasına izin vermeyen odur.
  
 Sen bizi sınadın, ey Tanrı, *
 Gümüş arıtır gibi arıttın.
 Ağa düşürdün bizi, *
 Sırtımıza ağır yük vurdun.
  
 İnsanları başımıza çıkardın, †
 Ateşten, sudan geçtik. *
 Ama sonra bizi bolluğa kavuşturdun.
  
 2. Nak. Ya Rab tüm yeryüzü seni yüceltsin ve sana tapınsın. Bütün çağları aydınlatan yeni ışık gibi bize geldin.
 3. Nak. Hamdolsun Rabbe: O yeni hayatı bize sağladı ve berrak sularda bizi dinlendirir.
 II  (13-20)
  
 Yakmalık sunularla evine gireceğim, *
 Adaklarımı yerine getireceğim,
 Sıkıntı içindeyken dudaklarımdan dökülen, *
 Ağzımdan çıkan adakları.
  
 Yakılan koçların dumanıyla semiz hayvanlardan †
 Sana yakmalık sunular sunacağım, *
 Tekeler, sığırlar kurban edeceğim. ¬
 Gelin, dinleyin, ey sizler, Tanrı’dan korkanlar, *
 Benim için neler yaptığını size anlatayım.
  
 Ağzımla ona yakardım, *
 Övgüsü dilimden düşmedi.
 Yüreğimde kötülüğe yer verseydim,  *
 Rab beni dinlemezdi.
  
 Oysa Tanrı dinledi beni, *
 Kulak verdi duamın sesine.
  
 Övgüler olsun Tanrı’ya, †
 Çünkü duamı geri çevirmedi, *
 Sevgisini benden esirgemedi.
  
 3. Nak. Hamdolsun Rabbe: O yeni hayatı bize sağladı ve berrak sularda bizi dinlendirir.
  
 ¥ O benim sevgili Oğlum’dur. 
 ¶ Onun sözünü dinleyin. 
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  
  Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                         42, 1-9; 49, 1-9
 Rabbin alçakgönüllü kulu, ulusların ışığı
 "İşte kendisine destek olduğum, gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum!  
 Ruhum'u onun üzerine koydum. Adaleti uluslara ulaştıracak. 
 Bağırıp çağırmayacak, sokakta sesini yükseltmeyecek. 
 Ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek. 
 Adaleti sadakatle ulaştıracak. 
 Yeryüzünde adaleti sağlayana dek umudunu, cesaretini yitirmeyecek. 
 Kıyı halkları onun yasasına umut bağlayacak." 
 Gökleri yaratıp geren, yeryüzünü ve ürününü seren, 
 dünyadaki insanlara soluk, orada yaşayanlara ruh veren Rab Tanrı diyor ki, 
 "Ben, Rab, seni doğrulukla çağırdım, 
 Elinden tutacak,
 Seni koruyacağım.
 Seni halka antlaşma,
 Uluslara ışık yapacağım.
 Öyle ki, kör gözleri açasın, zindandaki tutsakları, 
 cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın. 
 "Ben Rab'bim, adım budur. 
 Onurumu bir başkasına, övgülerimi putlara bırakmam. 
 Bakın, önceden bildirdiklerim gerçekleşti. 
 Şimdi de yenilerini bildiriyorum; bunlar ortaya çıkmadan önce size duyuruyorum." 
 Ey kıyı halkları, işitin beni, uzaktaki halklar, iyi dinleyin. 
 Rab beni ana rahmindeyken çağırdı, annemin karnındayken adımı koydu. 
 Ağzımı keskin kılıç yaptı, elinin gölgesinde gizledi beni. 
 Beni keskin bir ok yaptı, kendi ok kılıfına sakladı. 
 Bana, "Kulumsun, ey İsrail, görkemimi senin aracılığınla göstereceğim" dedi. 
 Ama ben, "Boşuna emek verdim" dedim, 
 "Gücümü boş yere, bir hiç için tükettim. Rab yine de hakkımı savunur, Tanrım yaptıklarımın karşılığını verir." 
 Kulu olmam için, Yakup soyunu kendisine geri getirmem, 
 İsrail'i önünde toplamam için rahimde beni biçimlendiren Rab şimdi şöyle diyor: 
 - Onun gözünde onurluyum, Tanrım bana güç kaynağı oldu.  -
 "Yakup'un oymaklarını canlandırmak,
 Sağ kalan İsrailliler'i geri getirmek için
 Kulum olman yeterli değil.
 Seni uluslara ışık yapacağım.
 Öyle ki, kurtarışım yeryüzünün dört bucağına ulaşsın."
 İnsanların hor gördüğüne, ulusların iğrendiğine, egemenlerin kulu olana İsrail'in Kurtarıcısı ve Kutsalı Rab diyor ki,
 "Seni seçmiş olan İsrail'in Kutsalı sadık Rab'den ötürü Krallar seni görünce ayağa kalkacak,  Önderler yere kapanacak."
 Rab şöyle diyor:
 "Lütuf zamanında seni yanıtlayacağım, 
 kurtuluş günü sana yardım edecek, seni koruyacağım. 
 Seni halka antlaşma olarak vereceğim. 
 Öyle ki, yıkık ülkeyi yeni-den kurasın, mülk olarak yeni sahiplerine veresin.
 Tutsaklara, 'Çıkın, Karanlıktakilere, 'Dışarı çıkın diyeceksin.  
 Yol boyunca beslenecek, her çıplak tepede otlak bulacaklar.
  
 RESPONSORİUM                                                                                  Mat. 3, 16. 17; Luk. 3, 22
 ¥ İsa bugün Ürdün Nehri’nde vaftiz olurken, gökler açıldı, Tanrı'nın Ruh’u güvercin gibi inip üzerine kon-du. Baba’nın sesi duyuldu, * Sevgili Oğlum budur, ondan hoşnudum.
 ¶ Kutsal Ruh, bedensel görünümde, güvercin gibi onun üzerine indi. Gökten bir ses duyuldu. 
 ¥ Sevgili Oğlum budur, ondan hoşnudum.
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Nazianz'lı  Gregorius  Vaazlardan, 39, 14-16, 20
  
 İsa’nın Vaftizi 
  
 Vaftiz'de Mesih ışık oluyor ve biz de görkemine katılıyoruz; Mesih vaftiz oluyor, onunla birlikte şan'a ula-şabilmek için biz de onunla sulara dalalım.
 Yahya vaftiz ediyor, İsa ona yaklaşıyor. Belki suda vaftiz edildiği kişiyi kutsamak için ve kesinlikle eski in-sanı tümden suların içine gömmek için. Bizi kutsama-dan önce Ürdün nehrini bizim için kutsuyor. Hem ruh hem vücut olduğundan Ruh'ta ve suda kutsuyor.
 Vaftizci isteği kabul etmiyor, oysa İsa ısrar ediyor: "Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekiyor" (Mat. 3, 14). Öyle der kandil güneşe, ses Söz'e, dost Damat'a, kadından doğanlar arasında en yüce olanı her yaratığın ilkdoğan olana, annesinin karnında mutlulukla titremiş olan, daha annesinin koynunda gizli iken, tapınmayı almış olana, öncelik eden ve yine ön-cülük edecek olan ortaya çıkan ve vaktinde yeniden çıkacak olana.
 “Vaftizi senden almalıyım ben”, “senin adına” diye de ekliyor. Nitekim, şehitliğin vaftizini alacağını biliyordu. Petrus gibi salt ayakları yıkanmayacaktı.
 İsa sulardan çıkıyor ve beraberinde tüm evreni yuka-rılara taşıyor. Göklerin ayrılıp açıldığını görüyor. O gökler ki, Adem kendi ve tüm soyu için kapatmıştı; o gökler ki, alevli kılıca kapalı olan cennet gibi yasak ve kapalıydı.
 Kutsal Ruh Mesih'in tanrısallığını tanıklıyor: simgesel olarak, tümden onunla eşit olanın üzerinde görülüyor. Göklerin derinliklerinden bir ses yükseliyor ve o anda tanıklığı almakta olan onun geldiği derinliklerden ge-liyor.
 Kutsal Ruh bir güvercin gibi görünüyor ve böylece tanrısallaşan vücudu, dolayısıyla Tanrı'yı onurlandı-rıyor. Unutulmasın ki, çok daha önce tufanın bitimini bildiren bir güvercin olmuştu.
 Bu yüzden bugün Mesih'in vaftizine saygı gösterelim ve bu bayramı gerektiği gibi kutlayalım.
 Tümden arının ve bu arınmayı sürdürün. Tanrı'nın en çok mutlu olduğu şey insanın inancı kabul etmesi ve kurtulmasıdır. Nitekim tüm tanrısal sözler insan için söylenildi ve onun için açınlamanın tüm sözleri ta-mamlandı.
 Her şey sizlerin birer güneş, yani diğer insanlara ya-şamsal bir güç, olabilmeniz için yapıldı. O kocaman ışığın karşısında kusursuz ışıklar olun. Doğaüstü gör-kem ile dolup taşacaksınız. Kutsal Üçlü-Birliğin ışığı size çok berrak ve dolaysız olarak varacaktır. Şimdiye kadar siz o ışığın, Rabimiz İsa Mesih'in aracılığı ile ona yüzyıllar boyunca şan ve güç olsun, tek Tanrı'dan gelen salt bir ışınını aldınız. Amin.
  
 RESPONSORİUM                 
 ¥ Bugün gökler açılıyor, denizin suları hoş kokulu, bir  hal alıyor; yeryüzü coşuyor, tepeler neşeyle sıçrıyor *Mesih İsa, Ürdün Nehri’nde Yahya tarafından vaftiz ediliyor.
 ¶ Ey deniz, niçin kaçtın? Ey Ürdün, neden tersine ak-tın?
 ¥ Mesih İsa, Ürdün Nehri’nde Yahya tarafından vaftiz ediliyor.
  
 İncil: A: Matta 3: 13-17; B: Markos 1: 7-11; C: Luka 3: 15-16. 21-22
  
 İLAHİ  Te  Deum.           
 Seni överiz, ey Tanrı; *
 Seni yüceltiriz, ey Rab.
 Ey Ebedi Peder, *
 Bütün dünya sana tapar.
  
 Meleklerin hepsi,*
 Göklerin bütün güçleri ¬
  
 Ezgiyle yüceltirler seni †
 Kutsal, kutsal, kutsal  *
 Evrenin Tanrı’sı.
  
 Gökler ve yerler* 
 Şanınla doludur.  
 Seni över Havarilerin korosu* 
 Ve beyaz giymiş şehitler ordusu.
  
 Peygamberler tek bir sesle †
 Övgü ezgisi söyler sana *
 Kutsal Kilise’n şanını yüceltir,
  
 Tapar biricik Oğlu’na*
 Ve tesellici Kutsal Ruh’a. 
 Mesih İsa, sen şan kralısın, *
 Sen Peder'in ebedi Oğlu'sun.
  
 İnsanlığı kurtarmak üzere,*
 Bakire Anne’den doğmak istedin. 
 Ölüm üstünde muzaffer, 
 Açtın göksel krallığı inananlara 
  
 Sen Tanrı’nın sağında Peder’in şanında †
 Zamanın sonunda *
 Geleceksin dünyayı yargılamaya.
  
 Ya Rab, değerli kanınla  *
 Kurtardığın evlatlarına bak  
  
 Hepimizi kabul et şanına, *
 Azizlerin topluluğunda.
 ≈≈Ya Rab, halkını kurtar,*
 Evlatlarını destekleyip onlara rehber ol, 
  
 Her gün sana hamdederiz,*
 Daima adını yüceltiriz.
 Ya Rab, bugün *
 Günaha düşmemize izin verme,
  
 Daima bize merhametli ol, *
 Çünkü sana ümit bağladık. 
 Acı bize, *
 Ya Rab, acı bize;
  
 Ümidimiz sensin, *
 Ebediyete kadar utanmayacağız. 
 DUA 
 Ebedi ve her şeye kadir Tanrı, Mesih İsa Ürdün neh-rinde vaftiz olduğu ve Kutsal Ruh onun üzerine in-diği zaman onun sevgili Oğlun olduğunu bildirdin. Dualarımızı ve dileklerimizi kabul et, su ve Kutsal Ruh’la yeniden doğan evlatlarının daima sevgide ya-şamalarını sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birli-ğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
  
   
 

 Sabah Övgü Duaları
  
 İLAHİ 
  
 Sen Peder’in tek Oğlu
 Tanrı’nın ailesine
 Katarsın insanları.
  
 Ürdün’ün sularında
 Sana inananları
 Paklarsın ve kurtarırsın.
  
 Paskalya zaferiyle
 Tüm dünya parlak olur,
 Yeniden insan doğar.
  
 İnsanı kurtaran sen,
 Kötü kalpleri düzelt,
 Evrene barış sağla.
  
 Her zaman bizimle kal,
 Ruhlarımıza ışık,
 Bağışla huzur, sevinç.
  
 Peder’e, Oğla, Ruh’a
 Şan, şeref, zafer olsun
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
  
  
 1. Nak. Alçakgönüllü uşak olan Yahya, kralını ve efendisini vaftiz ediyordu. Suların şaşkınlığıyla güvercin tanıklık veriyordu; Peder “İşte Oğlum budur” diye ilan ediyordu.
  
 MEZMUR 63, 1-8  Ruhum Rab’be susadı.                      
 Kilise Kurtarıcısına susadı, ebedi yaşam için fışkıran yaşam suyunun pınarından içmek için özlem duyuyor. (bk. Cassiodoro)
 Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, *
 Seni çok özlüyorum, 
  
 Canım sana susamış, †
 Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, *
 Bütün varlığımla seni arıyorum.
  
 Kutsal yerde baktım sana,*
 Gücünü, görkemini görmek için. 
 Senin sevgin yaşamdan iyidir, *
 Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.
  
 Ömrümce sana övgüler sunacağım,*
 Senin adınla ellerimi kaldıracağım.
 Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,*
 Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.
  
 Yatağıma uzanınca seni anarım,*
 Gece boyunca derin derin seni düşünürüm.
 Çünkü sen bana yardımcı oldun,*
 Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.
  
 Canım sana sımsıkı sarılır,*
 Sağ elin bana destek olur.
  
 1. Nak. Alçakgönüllü uşak olan Yahya, kralını ve efendisini vaftiz ediyordu. Suların şaşkınlığıyla güvercin tanıklık veriyordu; Peder “İşte Oğlum budur” diye ilan ediyordu.
  
  
 2. Nak. Şanında görünen Mesih, dünyanın sularını kutsal kılıyordu. Kurtarıcı’nın pınarlarından su alalım: onda her yaratık yeni olur.
 EZGİ Dan. 3, 57-88, 56    Her yaratık Rab’bi övsün
  
 Allahımıza övgüler sunun siz onun bütün kulları. (Va. 19, 5)
 Tüm evren, Rab’bi kutsa; *
 Onu ulu kıl ve sonsuza dek öv.
 Rab’bin melekleri! Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Gök kubbenin üstündeki yağmurlar! Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 
 Gökteki güçler, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Güneş ve ay, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Gökteki yıldızlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Sağanak halinde yağmurlar ve çiğ damlaları, †
 Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Rüzgarlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Ateş ve ısı! Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Zehir gibi soğuk ve kavuran ısı, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Çiğ damlaları ve sulu sepken kar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Don ve soğuk, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Günler ve geceler, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Gün ışığı ve karanlık, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.-
 Buz ve kar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Yıldırım ve fırtına alameti bulurlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Bırakın da yeryüzü Rab’bi kutsasın; *
 Onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün. ¬
  
 Dağlar ve tepeler, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Yeryüzünde yetişen her şey Rab’bi kutsasın; *
 Onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün.
  
 Göller ve ırmaklar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Su kaynakları, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Balinalar ve deniz hayvanları, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 
 Tüm kuşlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Tüm sığırlar ve yabanıl hayvanlar, †
 Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Yeryüzündeki tüm insanlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 İsrail ulusu, Rab’bini kutsa; *
 Onu ulu kıl ve sonsuza dek övün.
  
 Rab’bin kahinleri, Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Rab’bin kulları! Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Tüm insanlar, Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Kutsal ve alçakgönüllü olan kişiler, †
 Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Ananya, Azarya ve Mişael, †
 Rab’binizi kutsayın; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Peder, Oğul ve Kutsal Ruh *
 Sonsuza dek yüceltilsin ve ulu kılınsın.
  
 Rab, gökkubbede seni övsünler, †
 Sonsuza dek herşeyin ötesinde,
 Seni yüceltsinler ve ulu kılsınlar.
  
 2. Nak. Şanında görünen Mesih, dünyanın sularını kutsal kılıyordu. Kurtarıcı’nın pınarlarından su alalım: onda her yaratık yeni olur.
  
 3. Nak. Ruh’la ve ateşle sen günahlarımızı yok edersin. Kurtarıcımız Tanrı, seni yüceltiriz. 
  
 MEZMUR 149                
 Kilisenin ve yeni halkın evlatları, KralınızMesih’i yüceltin. (Esichio)
 Rab’be övgüler sunun!*
 Rab’be yeni bir ezgi söyleyin, 
 Sadık kullarının toplantısında *
 Onu ezgilerle övün!
  
 İsrail Yaratıcısı’nda sevinç bulsun,*
 Siyon halkı Kralları’yla coşsun!
 Dans ederek övgüler sunsunlar onun adına,*
 Tef ve lir çalarak onu ilahilerle övsünler!
  
 Çünkü Rab halkından hoşlanır,*
 Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.
 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,*
 Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!
  
 Ağızlarında Tanrı’ya yüce övgüler, †
 Ellerinde iki ağızlı kılıçla *
 Uluslardan öç alsınlar,
  
 Halkları cezalandırsınlar, †
 Krallarını zincire,*
 Soylularını prangaya vursunlar!
  
 Yazılan kararı onlara uygulasınlar!*
 Bütün sadık kulları için onurdur bu.
  
 3. Nak. Ruh’la ve ateşle sen günahlarımızı yok edersin. Kurtarıcımız Tanrı, seni yüceltiriz. 
  
  
 KISA OKUMA                                                                                                                Yşa. 61, 1-2a
 Egemen Rab'bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjde iletmek için meshetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, Rab'bin lütuf yılını, bildirmek için meshetti.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
  
 ¥ Diri Olan Tanrı’nın Oğlu Mesih İsa, * bize merhamet et. 
 ~ Diri Olan Tanrı’nın Oğlu Mesih İsa, bize merhamet et. 
 ¶ Bugün kendisini dünyaya açıklayan sen. 
 ~ Bize merhamet et
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Diri Olan Tanrı’nın Oğlu Mesih İsa, bize merhamet et. 
  
 Benedictus
 Nak. Mesih İsa’nın vaftizinde dünya kutsal oldu, günahlar affolundu: Suda ve Kutsal Ruh’ta yeni yaratık oluruz.
 Benedictus (Zekeriya’nın İlahisi) (Luka 1, 68-79)
 İsrail’in Tanrısı Rab’be övgüler olsun! †
 Çünkü halkının yardımına gelip *
 Onları fidyeyle kurtardı.
  
 Eski çağlardan beri *
 Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi,
 Kulu Davut’un soyundan *
 Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı;
  
 Düşmanlarımızdan, †
 Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden *
 Kurtuluşumuzu sağladı.
  
 Böylece atalarımıza merhamet ederek *
 Kutsal antlaşmasını anmış oldu.
  
 Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına †
 Ve ömrümüz boyunca *
 Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde,
 Korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair *
 Atamız İbrahim’e ant içerek söz vermişti.
  
 Sen de, ey çocuk, *
 Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın.
 Rab’bin yollarını hazırlamak üzere *
 Önünden gidecek .
  
 Ve onun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla*
 Kurtulacaklarını bildireceksin. ¬
 Çünkü Tanrımız’ın yüreği *
 Merhamet doludur. 
 Onun merhameti sayesinde, *
 Yücelerden doğan Güneş, 
 Karanlıkta ve ölümün gölgesinde *
 Yaşayanlara ışık saçmak 
  
 Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere *
 Yardımımıza gelecektir.            
  
  
  
  
  
  
 YAKARMALAR
 Vaftizci Yahya tarafından Ürdün Nehri’nde vaftiz edilmeyi arzulayan Kurtarıcımız Mesih İsa’ya şu duayla seslenelim: Ey Rab, bize merhamet et. 
 Ey Mesih İsa, kendini bize açıklayarak ışığının üzeri-mize parlamasını sağlayan sen, 
 - herkese hizmet edebilmemiz için bize alçakgönüllülük ruhunu ver. 
 İsa Mesih, kendini alçaltarak, hizmetkârının elinden vaftiz olmayı kabul edip bize alçakgönüllülüğün yo-lunu gösteren sen, 
 - bizlere dostlarımıza alçakgönüllülükle hizmet etme ruhunu bağışla. 
 Vaftizinle bizi her türlü lekeden arıtıp Peder’in evlat-ları yapan sen,   
 - seni arayan herkese bu evlatlık ruhunu ver. 
 Vaftizinle, tüm yaratılışı kutsallaştırıp ve vaftize ha-zırlananlara pişmanlık kapısını açan sen,
 - bizleri dünyada İncilin’in hizmetkârları yap. 
 Vaftiz olurken Peder’in seni sevgili Oğlu olarak çağır-ması ve Kutsal Ruh’un üzerine inmesiyle bizlere Kut-sal Üçlüğü açıklayan sen,
 - vaftiz olmuş olanların krallık, kâhinlik ve evlatlık ruhunu yenile. 
  
 Göklerdeki Pederimiz.
  
 DUA 
 Ebedi ve her şeye kadir Tanrı, Mesih İsa Ürdün neh-rinde vaftiz olduğu ve Kutsal Ruh onun üzerine in-diği zaman onun sevgili Oğlun olduğunu bildirdin. Dualarımızı ve dileklerimizi kabul et, su ve Kutsal Ruh’la yeniden doğan evlatlarının daima sevgide ya-şamalarını sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birli-ğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
  
   

9 OCAK CUMARTESİ

 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 ¥ Ey Rab aç dudaklarımı.
 ¶ Ve ağzım sana övgüler duyursun.
  
 Davet mezmuru
 MEZMUR 95                     
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!  
  
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. *
 Dağların dorukları da onun.
  
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, *
 Karaya da onun elleri biçim verdi.
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü o Tanrımız’dır, †
 Bizse onun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
  
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde, ¬
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!” 
  
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
 İLAHİ
 Doğudan müneccimler
 Çocuğa secde edip,
 Simgesel üç armağan
 Hürmetlerle sunarlar.
  
 Anlamlı armağanlar
 Mür, günnük ve altınlar
 Çocuğun üç şanını
 Bildirir uluslara.
  
 Sunulan günnük, altın
 Tanrı’yı, yüce Kralı,
 Mür ise ıstırabı
 Çocukta öngörürler.
  
 Beytlehem, en büyüksün
 Yahuda bölgesinde
 Dünyanın kurtuluşu
 Doğmuştu Mesih sende.
  
 Kehanetlere göre,
 Ebedi, kutsal Peder
 Her hükmü, her krallığı
 Emanet etti ona,
  
 Onun egemenliği,
 Sevgi, barış krallığı
 Zamanlar, uzaylarda
 Sonsuza dek sürecek.
  
 Meryem’den doğan İsa,
 Hep şeref ve şan sana,
 Yükseklerde Peder’e,
 Kutsal Ruh’la birlikte. Âmin.
  
 1. Nak. Acı içinde inleyerek bedenlerimizin kurtuluşunu bekliyoruz.
  
 MEZMUR 39 (38)       Hastalıkta dua          
  
 I (2-7)
 Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. ..Yaratılışın, yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardı. .. Bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inliyoruz.(Rom. 8, 20-23)
 Karar verdim: “Adımlarıma dikkat edeceğim, *
 Dilimi günahtan sakınacağım; 
 Karşımda kötü biri oldukça, *
 Ağzıma gem vuracağım.
  
 Dilimi tutup sustum, †
 Hep kaçındım konuşmaktan, *
 Yararı olsa bile. ¬
  
 Acım alevlendi, *
 Yüreğim tutuştu içimde, 
 Ateş aldı derin derin düşünürken, *
 Şu sözler döküldü dilimden:
  
 Bildir bana, ya Rab, sonumu, †
 Sayılı günlerimi; *
 Bileyim ömrümün ne kadar kısa olduğunu!
  
 Yalnız bir karış ömür verdin bana, *
 Hiç kalır hayatım senin önünde.
 Her insan bir soluktur sadece, *
 En güçlü çağında bile.
  
 Bir gölge gibi dolaşır insan,  †
 Boş yere çırpınır, *
 Mal biriktirir, kime kalacağını bilmeden.
  
 1. Nak. Acı içinde inleyerek bedenlerimizin kurtuluşunu bekliyoruz.
 2. Nak. Ey Rab, duamı dinle ve cevap ver, beni göz-yaşları içinde bırakma.
  
 II 8-14
  
 Ne bekleyebilirim şimdi, ya Rab? *
 Umudun sende.
 Kurtar beni bütün isyanlarımdan, *
 Aptalların hakaretine izin verme.
  
 Sustum, açmayacağım ağzımı; *
 Çünkü sensin bunu yapan.
 Uzaklaştır üzerimden yumruklarını, *
 Tokadının altında mahvoldum.
  
 Sen insanı suçundan ötürü *
 Azarlayarak yola getirirsin, 
 Güve gibi tüketirsin sevdiği şeyleri. *
 Her insan bir soluktur sadece. 
  
 Duamı işit, ya Rab, *
 Kulak ver yakarışıma, 
 Gözyaşlarıma kayıtsız kalma! *
 Çünkü ben bir garibim senin yanında, ¬
  
 Bir yabancı, atalarım gibi. †
 Uzaklaştır üzerimden bakışlarını,  *
 Göçüp yok olmadan mutlu olayım!
  
 2. Nak. Ey Rab, duamı dinle ve cevap ver, beni gözyaşları içinde bırakma.
 3. Nak. Tüm güvenimi Tanı’nın asla son bulmayan lütfuna bağladım. 
  
 MEZMUR 52 İftira atanlara karşı
 Övünen Rab ile övünsün. (1. Ko. 1, 31)
 Niçin kötülüğünle böbürlenirsin, ey kabadayı, *
 Tanrı’nın sadık kullarına karşı
 Bütün gün dilin yıkım tasarlar *
 Keskin ustura gibi, ey hilekar.
  
 İyilikten çok kötülüğü, *
 Doğru konuşmaktan çok yalanı seversin.
 Seni hileli dil seni! *
 Her yıkıcı sözü seversin.
  
 Ama Tanrı seni sonsuza dek yıkacak, *
 Seni kapıp çadırından fırlatacak,
 Yaşam diyarından kökünü sökecek. *
 Doğrular bunu görünce korkacak,
  
 Gülerek şöyle diyecekler: *
 “İşte bu adam, Tanrı’ya sığınmak istemedi,
 Servetinin bolluğuna güvendi, *
 Başkalarını yıkarak güçlendi!”
  
 Ama ben Tanrı’nın evinde  * 
 Yeşeren zeytin ağacı gibiyim, 
 Sonsuza dek Tanrı’nın sevgisine güvenirim. *
 Sürekli sana şükrederim yaptıkların için,
  
 Sadık kullarının önünde umut bağlarım,  *
 Çünkü adın iyidir.
  
 3. Nak. Tüm güvenimi Tanı’nın asla son bulmayan lütfuna bağladım. 
  
 ¥ Rab bize yollarını öğretecek.
 ¶ Ve biz onun adımlarını izleyeceğiz. 
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  
 Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                              63, 7-19
  
 Rab’bin sevgili halkı, onun merhametini hatırlayacak.
  
 Şefkati ve iyiliği uyarınca bizim için yaptıklarından, 
 evet, İsrail halkı için yaptığı bütün iyiliklerinden ötürü 
 Rab'bin iyiliklerini ve övülesi işlerini anacağım. 
 Rab dedi ki, “Onlar kuşkusuz benim halkım, beni aldatmayacak çocuklardır.”  
 Böylece onların Kurtarıcı’sı oldu. 
 Sıkıntı çektiklerinde o da sıkıntı çekti. 
 Huzurundan çıkan melek onları kurtardı. 
 Sevgisi ve merhametinden ötürü onları kurtardı, 
 geçmişte onları sürekli yüklenip taşıdı. 
 Ama başkaldırıp onun Kutsal Ruhu'nu incittiler. 
 O da düşmanları olup onlara karşı savaştı. 
 Sonra halkı eski günleri,  Musa'nın dönemini anımsadı. 
 “Çobanlarıyla birlikte onları denizden geçiren, 
 Kutsal Ruhu'nu aralarına yerleştiren, 
 görkemli gücüyle Musa'nın sağında yol alan, 
 sonsuz onur kazanmak için önlerinde suları yaran, 
 bir at nasıl tökezlemeden kırdan geçerse 
 onları deniz yatağından öyle geçiren Rab nerede?” diye sordular. 
 Ovaya götürülen sürü gibi Rab'bin Ruhu onları rahata kavuşturdu. 
 İşte adını onurlandırmak için halkına böyle yol gösterdi.
 Ya Rab, gökten bak, kutsal, görkemli ve yüce yerinden bizi gör! 
 Gayretin, gücün nerede? 
 Gönlündeki özlem ve merhameti bizden esirgedin. 
 Babamız sensin. 
 İbrahim bizi tanımasa da, İsrail bizi kabul etmese de, Babamız'sın, 
 ya Rab, ezelden beri adın "Kurtarıcımız"dır. 
 Ya Rab, neden bizi yolundan saptırıyor, inatçı kılıyor,
  Senden korkmamızı engelliyorsun? 
 Kulların uğruna, mirasın olan oymakların uğruna geri dön. 
 Kutsal halkın kısa süre tapınağına sahip oldu, 
 ama düşmanlarımız onu çiğnedi. 
 Öteden beri yönetmediğin, 
 Sana ait olmayan bir halk gibi olduk.
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                              Yşa. 63, 19; 59, 11
 ¥ Öteden beri yönetmediğin, Sana ait olmayan bir halk gibi olduk. * Keşke gökleri yarıp insen! 
 ¶ Adalet bekliyoruz, ortada yok; kurtuluş bekliyoruz, bizden uzak. 
 ¥ Keşke gökleri yarıp insen! 
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Proklos, Vaazlardan, 1-3
  
 Suyun takdis edilişi 
 Mesih dünyada göründü ve düzensiz dünyaya düzen getirerek onu güzelleştirdi. Dünyanın günahını üstlendi ve dünyanın düşmanını kovdu; su kaynaklarını kutsadı ve insanların ruhlarını aydınlattı. Mucizelere gitgide büyüyen mucizeler kattı.
 Bugün toprak ve deniz Kurtarıcının lütfunu araların-da paylaştılar ve tüm dünya mutluluk içindedir. Çünkü yaşadığımız gün bize bir önceki bayramdan daha çok mucizeler gösteriyor. Gerçekten Rabbin geçen Noel Gününün şanında dünya sevinç içindeydi, çün-ü Rabbi bir yemlikte taşıyordu. Şimdiki Epifanya gü-ünde deniz sevinçle titriyor, coşuyor. Çünkü Ürdün nehrinin ortasında, azizleştirmenin kutsamalarını al-mıştır.
 Geçmiş kutlamada, kusursuzluğumuzu kanıtlayan küçük bir çocuk gibi bize sunuluyordu. Bugünkü bay-ramda ise, kusursuz olup kusursuzdan kaynaklananı belirten, onu olgun bir insan olarak görüyoruz. İlkin-de kral bedenin kızıllığını giydi, şimdikinde kaynak nehri kuşattı ve sanki örtüyor. O halde haydi! Şaşırtıcı mucizeleri görün; Ürdün nehrinde yıkanan adalet güneşi, sulara dalan ateş ve bir insan tarafından kutsa-an Tanrı.
 Bugün her yaratık ilahiler okuyup "Rabbin adına gelen kutlu olsun" (Mez. 118, 25-26) diye bağırıyor. Her zamanda gelen, şimdi ilk kez gelmemiştir ki, kutsamış olsun... Ya kimdir bu? Ey ermiş Davut, bunu sen açık açık söyle: "Rab Tanrı'dır ve bizim için parlıyor" (Mez. 118, 27). Bunu salt Peygamber Davut söylemiyor, Havari Pavlus da tanıklığı ile ona katılıyor ve bu sözleri haykırıyor: "Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır" (Tit. 2, 11). Bazılarına değil, "bütün insanlara." Çünkü bütün insanlara, Yahudilere ve Yunanlılara, vaftizin kurtarıcı lütfunu veriyor, herkese ortak bir kazanç gibi vaftizi sunuyor.
 Haydi, şu garip tufana bakın, Nuh'un zamanında gelen tufandan daha büyük ve değerli. O zamanlarda tufanın suları insan ırkını yok etti; şimdi ise vaftiz suyu, vaftiz edilenin gücü sayesinde, ölüleri diriltiyor. O zamanlar gagasında bir zeytin dalını taşıyan güvercin Rab Mesih'in kokusunun güzelliğini gösterdi; şimdi ise Kutsal Ruh, bir güvercin şeklinde inerek, bize karşı merhametle dolup taşan Rabbin kendisini gösteriyor.
  
 RESPONSORİUM   
 ¥ Işık’tan Işık olan, Ürdün Nehri’nde Yahya tarafından vaftiz edilen İsa, bugün bize göründü, * onun Bakire Meryem’den doğduğunu açıkça söylüyoruz. 
 ¶ Gökler onun üzerine açıldı ve Baba’nın sesi duyuldu.  
 ¥ Onun Bakire Meryem’den doğduğunu açıkça söylüyoruz. 
  
 İncil: Markos 6, 45-52
  
 DUA 
 Ya Rab dünyanın ışığı olan sen, sürekli bir barış sağla ve atalarımızı aydınlatan parlak ışığının kalplerimiz-de parlamasını sağla. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.
  
   

8 OCAK CUMA

 
 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 ¥ Ey Rab aç dudaklarımı.
 ¶ Ve ağzım sana övgüler duyursun.
  
 Davet mezmuru 
 MEZMUR 95                     
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!  
  
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. *
 Dağların dorukları da onun.
  
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, *
 Karaya da onun elleri biçim verdi.
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü o Tanrımız’dır, †
 Bizse onun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
  
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde, ¬
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!”
  
 _______________
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
 Doğudan müneccimler
 Çocuğa secde edip,
 Simgesel üç armağan
 Hürmetlerle sunarlar.
 Anlamlı armağanlar
 Mür, günnük ve altınlar
 Çocuğun üç şanını
 Bildirir uluslara.
  
 Sunulan günnük, altın
 Tanrı’yı, yüce Kralı,
 Mür ise ıstırabı
 Çocukta öngörürler.
  
 Beytlehem, en büyüksün
 Yahuda bölgesinde
 Dünyanın kurtuluşu
 Doğmuştu Mesih sende.
  
 Kehanetlere göre,
 Ebedi, kutsal Peder
 Her hükmü, her krallığı
 Emanet etti ona,
  
 Onun egemenliği,
 Sevgi, barış krallığı
 Zamanlar, uzaylarda
 Sonsuza dek sürecek.
  
 Meryem’den doğan İsa,
 Hep şeref ve şan sana,
 Yükseklerde Peder’e,
 Kutsal Ruh’la birlikte. Âmin.
  
  
 1. Nak. Yollarını Rab’be bırak ve o eserini tamamlayacaktır. 
  
 MEZMUR 37 Kötü olanı ve iyi olanı bekleyen şeyler.         
 I  (1-11)
 Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. (Mt. 5,5)
  
 Kötülük edenlere kızıp üzülme, *
 Suç işleyenlere özenme!
 Çünkü onlar ot gibi hemen solacak, *
 Yeşil bitki gibi kuruyup gidecek.
  
 Sen Rab’be güven, iyilik yap, *
 Ülkede otur, sadakatle çalış. 
 Rab’den zevk al, *
 O senin içindeki istekleri yerine getirecektir.
  
 Her şeyi Rab’be bırak, *
 Ona güven, o gerekeni yapar. ¬
  
 O senin doğruluğunu ışık gibi, †
 Hakkını öğle güneşi gibi *
 Aydınlığa çıkarır.
  
 Rab’bin önünde sakin dur, sabırla bekle; †
 Kızıp üzülme işi yolunda olanlara, *
 Kötü amaçlarına kavuşanlara.
  
 Kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi, *
 Üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni.
  
 Çünkü kötülerin kökü kazınacak, †
 Ama Rab’be umut bağlayanlar *
 Ülkeyi miras alacak.
  
 Yakında kötünün sonu gelecek, *
 Yerini arasan da bulunmayacak. 
 Ama alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak, *
 Derin bir huzurun zevkini tadacak. 
  
 1. Nak. Yollarını Rab’be bırak ve o eserini tamamlayacaktır. 
 2. Nak.  Kötülükten uzak dur,  iyi olanı yap. Rab doğru olanları destekler. 
  
 II  (12-29)
  
 Kötü insan doğru insana düzen kurar, *
 Diş gıcırdatır.
 Ama Rab kötüye güler, *
 Çünkü bilir onun sonunun geldiğini.
  
 Kılıç çekti kötüler, yaylarını gerdi, †
 Mazlumu, yoksulu yıkmak, *
 Doğru yolda olanları öldürmek için. 
  
 Ama    kılıçları kendi yüreklerine saplanacak, *
 Yayları kırılacak.
 Doğrunun azıcık varlığı, *
 Pek çok kötünün servetinden iyidir.
  
 Çünkü kötülerin gücü kırılacak, *
 Ama doğrulara Rab destek olacak.
 Rab yetkinlerin her gününü gözetir, *
 Onların mirası sonsuza dek sürecek. ¬
  
 Kötü günde utanmayacaklar, *
 Kıtlıkta karınları doyacak.
  
 Ama kötüler yıkıma uğrayacak; †
 Rab’bin düşmanları *
 Kır çiçekleri gibi kuruyup gidecek,
  
 Duman gibi dağılıp yok olacak. *
 Kötüler ödünç alır, geri vermez; 
 Doğrularsa cömertçe verir. *
 Rab’bin kutsadığı insanlar ülkeyi miras alacak,
  
 Lanetlediği insanların kökü kazınacak. †
 Rab insana sağlam adım attırır, *
 İnsanın yolundan hoşnut olursa. 
  
 Düşse bile yıkılmaz insan, *
 Çünkü elinden tutan Rab’dir.
  
 Gençtim, ömrüm tükendi,  †
 Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini, *
 Soyunun ekmek dilendiğini. 
  
 O hep cömertçe ödünç verir, *
 Soyu kutsanır.
 Kötülükten kaç, iyilik yap; *
 Sonsuz yaşama kavuşursun.
  
 Çünkü Rab doğruyu sever, *
 Sadık kullarını terk etmez. 
 Onlar sonsuza dek korunacak, *
 Kötülerinse kökü kazınacak.
  
 Doğrular ülkeyi miras alacak, *
 Orada sonsuza dek yaşayacak.
  
 2. Nak. Kötülükten uzak dur,  iyi olanı yap.  Rab doğru olanları destekler. 
 3. Nak. Tanrı’ya umudunu bağla ve onun yolunu takip et.
  
 III 30-40 
  
 Doğrunun ağzından bilgelik akar, *
 Dilinden adalet damlar.
 Tanrısı’nın yasası yüreğindedir, *
 Ayakları kaymaz. ¬
  
 Kötü, doğruya pusu kurar, *
 Onu öldürmeye çalışır.
 AmaRab onu kötünün eline düşürmez, *
 Yargılanırken mahkûm etmez.
  
 Rab’be umut bağla, onun yolunu tut, *
 Ülkeyi miras almak üzere seni yükseltecektir.
 Kötülerin kökünün *
 Kazındığını göreceksin. 
  
 Kötü ve acımasız adamı gördüm, †
 İlk dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi *
 Dal budak salıyordu;
  
 Geçip gitti, yok oldu, *
 Aradım, bulunmaz oldu.
 Yetkin adamı gözle, doğru adama bak, *
 Çünkü yarınlar barışseverindir.
  
 Ama başkaldıranların hepsi yok olacak, *
 Kötülerin kökü kazınacak.
 Doğruların kurtuluşu Rab’den gelir, *
 Sıkıntılı günde onlara kale olur.
  
 Rab onlara yardım eder, kurtarır onları, †
 Kötülerin elinden alıp özgür kılar, *
 Çünkü kendisine sığınırlar.
  
 3. Nak. Tanrı’ya umudunu bağla ve onun yolunu takip et.
  
  
 ¥ Ey Yeruşalim, Rab’bi yücelt.
 ¶ O yeryüzüne yaşam vermesi için Kelamı’nı gönderdi. 
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  
  Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                               62, 1-12
  
 Kurtuluş yakındır.
  
 Zaferi ışık gibi parlayıncaya, kurtuluşu meşale gibi yanıncaya dek Siyon uğruna susmayacak, Yeruşalim uğruna sessiz kalmayacağım. Uluslar senin zaferini, bütün krallar görkemini görecek. Rab'bin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın. Rab'bin elinde güzellik tacı,  Tanrın'ın elinde krallık sarığı olacaksın.  Artık sana “Terk edilmiş”, Ülkene “Virane” denmeyecek; bunun yerine sana “Sevdiğim”, Ülkene “Evli” de-necek. Çünkü Rab seni seviyor, ülken de evli sayılacak. Bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse, Oğulların da seninle öyle evlenecek. Güvey gelinle nasıl sevinirse, Tanrın da seninle öyle sevinecek.
 Ey Yeruşalim, surlarına bekçiler diktim, gece gündüz hiç susmayacaklar. Ey Rab'be sözünü anımsatanlar, Yeruşalim'i pekiştirene, onu yeryüzünün övüncü kıla-na dek durup dinlenmeden Rab'be yakarın, ona rahat vermeyin. 
 Rab sağ elini, güçlü kolunu kaldırıp ant içti: "Tahılını bir daha düşmanlarına yedirmeyeceğim, emek verdiğin yeni şarabı yabancılar içmeyecek. Tahılı devşiren yiyecek ve Rab'be övgüler sunacak. Üzümü toplayan, şarabını kutsal avlularımda içecek."
 Geçin, geçin kent kapılarından! Halkın yolunu açın! Toprak yığıp yol yapın, taşları ayıklayın, uluslar için sancak dikin! Rab çağrısını dünyanın dört bucağına duyurdu: “Siyon kızına*, 'İşte kurtuluşun geliyor deyin, 'ücreti kendisiyle birlikte, ödülü önündedir.” Siyon halkına, “Rab'bin fidyeyle kurtardığı kutsal halk” diyecekler.  Ve sen Yeruşalim, “Aranan, terk edilmemiş kent” diye anılacaksın.
  
 Responsorium (Yşa. 62, 2 - 3)
 ¥ Uluslar senin zaferini,  bütün krallar görkemini görecek. * Rab'bin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın.
 ¶ Rab'bin elinde güzellik çelengi, Tanrı’nın elinde krallık tacı olacaksın.
 ¥ Rab'bin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın. 
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Hippolitus, Teofanya Üstüne, 2: 6-8. 10
  
  
 İsa Yahya'ya geldi ve onun tarafından vaftiz edildi. Ne şaşırtıcı bir olay! Tanrı'nın kentini neşelendiren sonsuz ırmak birkaç su damlası ile ıslatılır. Tüm insanlar için yaşam akıtan ve daimi olan zaptedilmez kaynak ince, geçici bir su akıntısına dalıyor.
 Her yerde varolan ve hiç bir yerden eksik olmayan o, meleklerin anlayamadıkları ve insanların göremedikleri o, kendi isteği ile vaftiz olmaya yanaşıyor. "Göklerden gelen bir ses de şöyle dedi: "Sevgili Oğlum bu-dur, ondan hoşnudum" (Mat. 3, 17).
 Sevilen, sevgi üretir ve maddî olmayan ışık erişilmez bir ışığı doğurur. Yusuf'un oğlu diye çağrılan ve tanrı-sal doğada benim tekdoğumlum olan budur.
 “Sevgili Oğlum budur”: sayısız yaratıkları besleyen o, açlığı tanıyor; yorgun olanları güçlendiren o, yorgunluktan kırılıyor; ellerinde her şeyi tutan o, başını koyacak bir yerden yoksundur; her acıyı tedavi eden o, acı çekiyor; dünyaya özgürlüğü bağış eden o, tokatlanıyor; Adem'ın böğrünü iyileştiren o, böğründen yaralanıyor.
 Fakat rica ediyorum, bana tüm dikkatinizi verin; yaşam kaynağına dönüp her çarenin kaynağını gözlemek istiyorum.
 Ölümsüzlüğün Babası dünyaya Oğlu ve ölümsüz Sözü gönderdi ve o, insanların arasına geldi, onları suda ve Ruh'ta arıtmak için ve ruhlarında ve bedenle-rinde bizi sonsuz yaşamda yeniden türetmek için, yaşam Ruhu'nu bize üfledi ve bozulmaz bir zırhla giydirdi.
 Şayet insan ölümsüz olduysa Tanrı gibi olacaktır. Şayet suda ve Kutsal Ruh'ta, vaftizin yeniden türetmesi ile Tanrı oluyorsa, ölülerin dirilmesinden sonra kendisi Mesih'in ortak mirasçısı da oluyor. Bunun içindir ki, bir haberci gibi ilan ediyorum: Tüm kavimler ve halklar, vaftizin ölümsüzlüğüne gelin. Kutsal Ruh'la ortak olan budur, aracılığı ile cennet sulanır, dünya verimli olur, bitkiler büyür ve her canlı yaratık yaşam üretir ve her şey birkaç sözle ifade etmek için, Mesih'in vaftiz edildiği, Kutsal Ruh'un güvercin şeklinde indiği ve yeniden türetilen insanın aracılığı ile yaşam kazandığı sudur.
 İnançla bu yeniden türetme arıtmasına inen, şeytandan vazgeçip Mesih'e katılıyor, düşmanı inkâr edip, Mesih'in Tanrı olduğunu kabul ediyor, kölelikten soyunup evlatlığa kabulüne geçiyor, vaftizden güneş gibi parlak ve adalet ışınları saçarak dönüyor. En yüce gerçek bundadır, Tanrı'nın oğlu ve Mesih'in ortak mirasçısı durumuna dönüyor.
 Çok kutsal, iyilik veren ve canlandıran Ruh'la birlikte şan ve güç, şimdi ve her zaman, tüm yüzyıllar boyunca onun olsun. Âmin.
  
 RESPONSORİUM                                                                                              Yu. 1, 32. 34. 33       
 ¥ Ruh'un güvercin gibi gökten indiğini, onun üzerin-de durduğunu gördüm. * Gördüm ve 'Tanrı'nın Oğlu budur' diye tanıklık ettim. 
 ¶ Suyla vaftiz etmek için beni gönderen, 'Ruh'un kimin üzerine inip durduğunu görürsen, Kutsal Ruh'la vaftiz eden odur' dedi. 
 ¥ Gördüm ve 'Tanrı'nın Oğlu budur' diye tanıklık et-tim. 
  
 İncil: Markos 6, 34-44
 DUA 
 Ebedi ve kadir Tanrı, biricik Oğlun insan sıfatıyla aramızda yaşadı; mademki onun insanlığıyla bizimkinin aynı olduğunu kabul ediyoruz, onun aracılığıyla tamamen değişmemizi sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmederek yaşar. Âmin.
  
  
  
   

7 OCAK NOEL’DEN SONRA 2. PERŞEMBE

 
 
 Okumalar Övgü Duaları
 İLAHİ 
 İşay’dan filiz çıktı
 Ve hayatın ağacı 
 Zamanda meyve verdi.
  
 Siyon’un kızı Meryem,
 Bakire olan anne
 İsa’yı doğuruyor.
  
 Mağarada, gölgede,
 Dünyanın Yaradanı
 Uysal ve fakir yatar. 
  
 Sina’da yasa koyan,
 Yüce Yaradan uyar
 Yasanın isteğine.
  
 Dünyanın gecesinde
 Parıldar yeni ışık:
 Tapalım Rabbimize!
  
 Şan, övgü Mesih İsa’ya,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin
  
  
 1. Nak. Ey Rab, sen kurtarırsın. Daima senin adını kutlarız. 
                         
 MEZMUR 44 (43)     Tanrı halkının talihsizliği      
 Bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. (Rom. 8, 37)
  
 I (2-9)
  
 Ey Tanrı, kulaklarımızla duyduk, †
 Atalarımız anlattı bize, *
 Neler yaptığını onların gününde, eski günlerde. 
  
 Elinle ulusları kovdun, *
 Ama atalarımıza yer verdin; 
 Halkları kırdın, *
 Ama atalarımızın yayılmasını sağladın. ¬
  
 Onlar ülkeyi kılıçla kazanmadılar, *
 Kendi bilekleriyle zafere ulaşmadılar.
  
 Senin sağ elin, bileğin, yüzünün ışığı †
 Sayesinde oldu bu;
 Çünkü sen onları sevdin.
  
 Ey Tanrı, kralım sensin, *
 Buyruk ver de Yakup soyu kazansın! 
 Senin sayende düşmanlarımız püskürteceğiz,*
 Senin adınla karşıtlarımızı ezeceğiz. 
  
 Çünkü ben yayıma güvenmem, *
 Kılıcım da beni kurtarmaz; 
 Ancak sensin bizi düşmanlarımızdan kurtaran, *
 Bizden nefret edenleri utanca boğan.
  
 Her gün Tanrı’yla övünür, *
 Sonsuza dek adına şükran sunarız.
  
 1. Nak. Ey Rab, sen kurtarırsın. Daima senin adını kutlarız. 
 2. Nak. Ey Rab, halkını bağışla ve utanca düşürme onları.
  
 II (10-17)
  
 Ne var ki, reddettin bizi, aşağıladın, *
 Artık ordularımızla savaşa çıkmıyorsun.
 Düşman karşısında bizi gerilettin, *
 Bizden tiksinenler bizi soydu.
 Kasaplık koyuna çevirdin bizi, *
 Ulusların arasına dağıttın.
 Yok pahasına sattın halkını, *
 Üstelik satıştan hiçbir şey kazanmadan.
 Bizi komşularımızın yüzkarası, *
 Çevremizdekilerin eğlencesi, alay konusu ettin.
 Ulusların diline düşürdün bizi, *
 Gülüyor halklar halimize.
 Rezilliğim gün boyu karşımda, *
 Utancımdan yerin dibine geçtim 
 Haraket ve sövgü duya duya, *
 Öç almak isteyen düşman karşısında.
  
 2. Nak. Ey Rab, halkını bağışla ve utanca düşürme onları.
 3. Nak. Ey Rab, kalk ve bizi merhametin uğruna kurtar.   
  
 III  (18-27)
  
 Bütün bunlar başımıza geldi, *
 Yine de seni unutmadık,
 Antlaşmana ihanet etmedik, *
 Döneklik etmedik,
  
 Adımlarımız senin yolundan sapmadı. *
 Oysa sen bizi ezdin, 
 Ülkemizi çakalların uğrağı ettin, *
 Üstümüzü koyu karanlıkla örttün.
  
 Eğer Tanrımız’ın adını unutsaydık, *
 Yabancı bir ilaha ellerimizi açsaydık, 
 Tanrı bunu ortaya çıkarmaz mıydı? *
 Çünkü o yürekteki gizleri bilir. 
  
 Senin uğruna her gün öldürülüyoruz, *
 Kasaplık koyun sayılıyoruz. 
 Uyan, ya Rab! Niçin uyuyorsun? *
 Kalk! Sonsuza dek terk etme bizi!
  
 Niçin yüzünü gizliyorsun? †
 Neden mazlum halimizi, *
 Üzerimizdeki baskıyı unutuyorsun?
  
 Çünkü yere serildik, *
 Bedenimiz toprağa yapıştı.
 Kalk, yardım et bize! *
 Kurtar bizi sevgin uğruna! 
  
 3. Nak. Ey Rab, kalk ve bizi merhametin uğruna kurtar.   
   
 ¥ Bu son günlerde Tanrı, bizlere Oğlu aracılığıyla konuştu. 
 ¶ Sözü olan Oğlu ile her şeyi yarattı. 
  
 BİRİNCİ OKUMA                                                                                                                                   
 Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                              61, 1-11
  
 Rab’bin Ruhu benim üzerimdedir. 
  
 Egemen Rab'bin Ruhu üzerimdedir. 
 Çünkü o beni yoksullara müjde iletmek için meshetti. 
 Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, 
 tutsaklara serbest bırakılacaklarını, 
 zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, 
 Rab'bin lütuf yılını, 
 Tanrımız'ın öç alacağı günü ilan etmek, 
 yas tutanların hepsini avutmak, 
 Siyon'da yas tutanlara yardım sağlamak 
 - kül yerine çelenk, yas yerine sevinç yağı, 
 çaresizlik ruhu yerine onlara övgü giysisini vermek – 
 için Rab beni gönderdi. 
 Öyle ki, Rab'bin görkemini yansıtmak için, 
 onlara "Rab'bin diktiği doğruluk ağaçları" densin. 
 O zaman eski yıkıntıları yeniden inşa edecek, 
 çoktan viraneye dönmüş yerleri yeniden kuracak, 
 kuşaklar boyu yıkık kal-mış kentleri onaracaklar. 
 Yabancılar sürülerinizi güdecek, ırgatınız, bağcınız olacaklar. 
 Rab'bin kâhinleri, Tanrımız'ın görevlileri diye çağrılacaksınız. 
 Ulusların servetiyle beslenecek, 
 zenginlikleriyle övüneceksiniz. 
 Utanç yerine iki kat onur bulacaksınız, 
 aşağılanma yerine payınızla sevineceksiniz, 
 böylece ülkenizde iki kat mülk edineceksiniz; sevinciniz sonsuz olacak. 
 "Çünkü ben Rab adaleti severim, 
 nefret ederim soygun ve haksızlıktan. 
 Sözümde durup hak ettiklerini verecek, 
 onlarla ebedi bir antlaşma yapacağım. 
 "Soygun ve haksızlıktan" ya da "Soyguncuların getirdiği yakmalık sunulardan". 
 Soylarından gelenler uluslar arasında, 
 torunları halklar arasında tanınacak. 
 Onları gören herkes Rab'bin kutsadığı soy olduklarını anlayacak." 
 Rab'de büyük sevinç bulacağım, 
 Tanrım'la yüreğim coşacak. 
 Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi, 
 takılarını kuşanmış gelin gibi, 
 bana kurtuluş giysisini giydirdi, 
 beni doğruluk kaftanıyla örttü. 
 Toprak filizlerini nasıl çıkartır, 
 bahçe ekilen tohumları nasıl yetiştirirse, 
 Egemen Rab de doğruluk ve övgüyü bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek.
  
  
  
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                        Yşa. 61, 1- Yuh. 8, 42
 ¥ Egemen Rab'bin Ruhu üzerimdedir. O beni yoksullara müjde iletmek için meshetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, * tutsaklara serbest bırakılmaları için Tanrı beni gönderdi.
 ¶ Ben Tanrı'dan çıkıp geldim. Kendiliğimden gelmedim, beni o gönderdi. 
 ¥ Tutsaklara serbest bırakılmaları için Tanrı beni gönderdi.
  
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Petrus Krisologus, Vaazlardan, 160
  
 İnsanı Tanrılaştırmak için, Tanrı insan oldu. 
 Her ne kadar Rabbin vücut bulmasındaki gizde tanrısallığının işaretleri daima açık oldu ise de, bugünkü karanlıklara bürünmüş olan ölümlü doğamızın, lütuf yoluyla almaya ve sahip olmaya hak kazandıklarını bilgisizliği yüzünden yitirmemesi için, Tanrı’nın insan vücudu ile göründüğünü birçok şekilde gösterip açıklıyor.
 Nitekim bizim için doğmak isteyen o, bizden gizlenmek istemedi. Bu yüzdendir ki, dindarlığın bu yüce gizi yanlışlık nedeni olmasın diye bu şekilde kendini açığa vurdu.
 Onu yıldızların arasında parlaklığı içinde arayan müneccimler, bugün kendisini ağlar halde beşikte buluyorlar. Bugün müneccimler, uzun süre yıldızlarda belirsiz şekilde gözetlemekle yetindiklerini, bezlere bürünmüş olarak açıkça görebiliyorlar. Bugün müneccimler, büyük bir şaşkınlık içinde yemlikte gördüklerini yorumluyorlar. Dünyaya inmiş olan gökyüzü, gök-yüzüne yükselen dünya, Tanrı’da insan, insanda Tanrı ve tüm dünyanın içeremediğini ufacık bir vücutta sığdırılmış.
 Görünce de inanıyorlar, tartışmıyorlar ve simgesel armağanları ile onun kim olduğunu ilan ediyorlar. Buhurla onu Tanrı olarak tanıyorlar, altınla kral diye kabul ediyorlar ve mür ile ölmesi beklenene karşı duydukları inancı belirtiyorlar.
 Bundandır ki, sonuncu olan putperestler birinci oldu. Çünkü o zamanlarda inanmayanların inancı müneccimlerinki ile başlatılmış oldu.
 Bugün Mesih, dünyanın günahlarını yıkamak için Ürdün nehrine girdi. Yahya da bunun için gelmiş olduğunu kanıtlıyor: "İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu" (Yu. 1, 29). Bugün uşak efendisini elinde tutuyor. İnsan Tanrı’yı, Yahya Mesih'i, affetmek için değil, affedilmek için tutuyor.
 Bugün Peygamberin dediği gibi: "Rabbin sesi sular üstündedir" (Mez. 28, 3). Hangi ses? "Sevgili Oğlum budur, ondan hoşnudum" (Mat. 3, 17).
 Bugün Kutsal Ruh, bir güvercin şeklinde suların üze-rinde süzülüyor ki, tufanın sona ermiş olduğunu bildiren Nuh'un güvercini gibi, dünyanın sonsuz batışının da sona erdiği anlaşılsın. Diğeri gibi, eski zeytin ağacının bir dalını getirmedi; fakat Peygamberin önceden: "Bunun için Tanrı, senin Tanrı’nın, seni arkadaşlarından ziyade meserret yağı ile meshetti" (Mez. 44, 8) diyerek, bildirdiği olayın gerçekleşmesi için yeni karizmanın tüm verimliliğini, yeni atanın başına serpiştirdi.
 Bugün Mesih suyu şaraba dönüştürerek, göksel mucizelere yol açıyor; oysa su daha sonra kan gizine dönüşecekti ki, Mesih içmek isteyenlere lütfunun gücü ile dolu el değmemiş kaseler sunabilsin. Böylece Peygamberin sözü, "Kasem taşıyor" gerçekleşiyordu (Mez. 22, 5).
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                                1. Yu. 4, 14; 1, 9        
 ¥ Biz kendi gözlerimizle gördük ve tanıklık ediyoruz. * Baba kendi Oğlu’nu dünyanın kurtarıcısı olarak gönderdi.  
 ¶ O, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındırmak için geldi. 
 ¥ Baba kendi Oğlu’nu dünyanın kurtarıcısı olarak gönderdi.  
  
 İncil: Matta 4, 12-17. 23-25
  
 DUA
 Ebedi ve her şeye kadir Tanrı, biricik Oğlu’nun doğu-şu vasıtasıyla yeni bir ışıkla kendini tanıtmak istedin. Sana yalvarıyoruz: Ebedi Kelam, Bakire Meryem’den doğmakla, ölümlü bedeni alarak bizim kardeşimiz ol-mayı istedi, bizlerin de onun krallığında, şanını pay-laşmamızı sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğin-de asırlar boyunca hükmederek yaşar. Âmin. 

6 OCAK EPİFANYA BAYRAMI

 
 
 
 
 <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 1073786111 1 0 511 0;} @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> 
 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. Mesih bize göründü, gelin ona tapalım. 
 Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100, s. 
 _______________
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
 İLAHİ
 Doğudan müneccimler
 Çocuğa secde edip,
 Simgesel üç armağan
 Hürmetlerle sunarlar.
  
 Anlamlı armağanlar
 Mür, günnük ve altınlar
 Çocuğun üç şanını
 Bildirir uluslara.
  
 Sunulan günnük, altın
 Tanrı’yı, yüce Kralı,
 Mür ise ıstırabı
 Çocukta öngörürler.
  
 Beytlehem, en büyüksün
 Yahuda bölgesinde
 Dünyanın kurtuluşu
 Doğmuştu Mesih sende.
  
 Kehanetlere göre,
 Ebedi, kutsal Peder
 Her hükmü, her krallığı
 Emanet etti ona,
  
 Onun egemenliği,
 Sevgi, barış krallığı
 Zamanlar, uzaylarda
 Sonsuza dek sürecek.
  
 Meryem’den doğan İsa,
 Hep şeref ve şan sana,
 Yükseklerde Peder’e,
 Kutsal Ruh’la birlikte. Âmin.
 1. Nak. Tarşiş’ten ve Adalar’dan krallar, Kralımız Rab’be armağan sunmaya geldiler. 
  
 MEZMUR 72
 Ey Tanrı, adaletini krala, *
 Doğruluğunu kral oğluna armağan et. 
 Senin halkını doğrulukla, *
 Mazlum kullarını adilce yargılasın! 
  
 Dağlar, tepeler, * 
 Halka adilce gönenç getirsin! 
  
 Mazlumlara hakkını versin,  † 
 Yoksulların çocuklarını kurtarsın,
 Zalimleriyse ezsin!  
  
 Güneş ve ay durdukça, *
 Kral kuşaklar boyunca yaşasın,  
 Yeni biçilmiş çayıra düşen yağmur gibi, *
 Toprağı sulayan bereketli yağmurlar gibi olsun!
  
 Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişsin, *
 Ay ışıdığı sürece esenlik artsın! 
 Egemenlik sürsün denizden denize, *
 Fırat’tan yeryüzünün ucuna dek! ¬
  
 Çöl kabileleri diz çöksün önünde, *
 Düşmanları toz yalasın. 
 Tarşiş’in ve kıyı ülkelerinin kralları *
 Ona haraç getirsin, 
  
 Saba ve Seva kralları armağanlar sunsun! †
 Bütün krallar önünde yere kapansın, *
 Bütün uluslar ona kulluk etsin!
  
 Çünkü yardım isteyen yoksulu, *
 Dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır,
 Yoksula, düşküne acır, *
 Düşkünlerin canını kurtarır.
 Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar onları, *
 Çünkü onun gözünde onların kanı değerlidir.
 Yaşasın kral! *
 Ona Saba altını versinler;
  
 Durmadan dua etsinler onun için, *
 Gün boyu onu övsünler!
 Ülkede bol buğday olsun, *
 Dağ başlarında dalgalansın!
  
 Başakları Lübnan gibi verimli olsun, *
 Kent halkı ot gibi serpilip çoğalsın!
 Kralın adı sonsuza dek yaşasın, *
 Güneş durdukça adı var olsun,
  
 Onun aracılığıyla insanlar kutsansın, *
 Bütün uluslar “Ne mutlu ona” desin!
 Rab Tanrı’ya, İsrail’in Tanrısı’na övgüler olsun, *
 Harikalar yaratan yalnız odur.
  
 Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun, †
 Bütün yeryüzü onun yüceliğiyle dolsun! * 
 Âmin! Âmin!
  
 1. Nak. Tarşiş’ten ve Adalar’dan krallar, Kralımız Rab’be armağan sunmaya geldiler.            
 2. Nak. Kutsal Mabedi’nde Rab’be tapının. Alleluya. 
  
 MEZMUR 96
 Yeni bir ezgi söyleyin Rab’be! *
 Ey bütün dünya, Rab’be ezgiler söyleyin! ¬
 Ezgi söyleyin, Rab’bin adıını övün, *
 Her gün duyurun kurtarışını!
  
 Görkemini uluslara, *
 Harikalarını bütün halklara anlatın!
 Çünkü Rab uludur, yalnız o övgüye değer, *
 İlahlardan çok ondan korkulur.
  
 Halkların bütün ilahları bir hiçtir, *
 Oysa gökleri yaratan Rabdir.
 Yücelik, ululuk onun huzurundadır, *
 Güç ve güzellik onun tapınağındadır.
 Ey bütün halklar, Rab’bi övün, *
 Rab’bin gücünü, yüceliğini övün,
 Rab’bin görkemini adına yaraşır biçimde övün, *
 Sunular getirip avlularına girin!
  
 Kutsal giysiler içinde Rab’be tapının! *
 Titreyin onun önünde, ey bütün yeryüzündekiler!  -
 Uluslara “Rab egemenlik sürüyor” deyin. *
 Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.
  
 O halkları adaletle yargılar. *
 Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü!
 Gürlesin deniz içindekilerle birlikte! *
 Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler!
  
 O zaman Rab’bin önünde bütün orman ağaçları †
 Sevinçle haykıracak. *
 Çünkü o geliyor!
  
 Yeryüzünü yargılamaya geliyor. †
 Dünyayı adaletle, *
 Halkları kendi gerçeğiyle yönetecek.
  
 2. Nak. Kutsal Mabedi’nde Rab’be tapının. Alleluya.
 3. Nak. Melekler ve gökteki güçler, Rab’be tapının, alleluya. 
  
  
 MEZMUR 97
 Rab egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü, *
 Bütün kıyı halkları sevinsin! ¬
 Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini, *
 Doğruluk ve adalettir tahtının temeli.
  
 Ateş yürüyor onun önünde, *
 Düşmanlarını yakıyor çevrede.
 Şimşekleri dünyayı aydınlatır, *
 Yeryüzü görüp titrer.
  
 Dağlar balmumu gibi erir, *
 Rab’bin, bütün yeryüzünün Rab’bi önünde.
 Gökler onun doğruluğunu duyurur, *
 Bütün halklar görkemini görür.
  
 Utansın puta tapanlar, †
 Değersiz putlarla övünenler! *
 Rab’be tapın, ey bütün ilahlar! 
  
 Siyon seviniyor yargılarını duyunca, ya Rab, *
 Yahuda kentleri coşuyor. 
 Çünkü sensin, ya Rab, bütün yeryüzünün en yücesi, *
 Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun. 
  
 Ey sizler, Rab’bi sevenler, kötülükten tiksinin. †
 O sadık kullarının canını korur,  *
 Onları kötülerin elinden kurtarır. 
  
 Doğrulara ışık, *
 Temiz yüreklilere sevinç saçar.
 Ey doğrular, Rab’de sevinç bulun, *
 Kutsallığını anarak ona şükredin!
  
 3. Nak. Melekler ve gökteki güçler, Rab’be tapının, alleluya. 
  
 ¥ Gökler Tanrı’nın adaletini duyuruyor.
 ¶ Tüm uluslar onun şanını görecekler. 
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  
  Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                               Yşa. 60, 1-22
  
 Rab yüceliğini Yeruşalim üzerinde gösterecek 
  
 Kalk, parla; çünkü ışığın geliyor, Rab'bin yüceliği üzerine doğuyor. 
 Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor; 
 oysa Rab senin üzerine doğacak, yüceliği üzerinde görünecek. 
 Uluslar senin ışığına, krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek. 
 Başını kaldır da çevrene bir bak, hepsi toplanmış sana geliyor. 
 Oğulların uzaktan geliyor, kızların kucakta taşınıyor. 
 Bunu görünce yüzün parlayacak, yüreğin heyecandan hızlı hızlı çarpacak; 
 çünkü denizin zenginlikleri senin olacak, ulusların serveti sana akacak. 
 "Deve sürüleri, Midyan'ın ve Efa'nın deve yavruları senin topraklarını dolduracak. 
 Bütün Saba halkı geliyor, altın ve günnük getiriyor, Rab'bin erdemlerini ilan ediyorlar. Kedar'ın bütün sürüleri sana gelecek, 
 Nevayot'un koçları senin buyruğunda olacak, 
 sunağımın üzerinde kabul edilen sunular olarak sunulacak. 
 Böylece görkemli tapınağımı daha görkemli kılacağım. 
 "Nedir bunlar, bulut gibi, yuvalarına yaklaşan güvercinler gibi süzülüp gelenler?
  Bana umut bağlayan kıyı halklarının, 
 ticaret gemileri öncülüğünde senin çocuklarını altınlarıyla, 
 gümüşleriyle birlikte Tanrın Rab'bin onuruna İsrail'in Kutsalı'na uzaktan getiren gemileridir bunlar. Rab seni görkemli kıldı. 
 "Yabancılar senin surlarını onaracak, 
 kralları sana hizmet edecek. 
 Öfkelendiğimde seni cezalandırdıysam da, 
 kabul ettiğimde sana merhamet göstereceğim. 
 Kapıların hep açık duracak, 
 ulusların serveti ve zafer alayları ardında yürütülen yenik krallar 
 gece gündüz açık kalan bu kapılardan girsin diye.
  Çünkü sana kulluk etmeyen ulus ya da krallık yok olacak, 
 evet, o uluslar tam bir yıkıma uğrayacak. 
 "Lübnan'ın görkemi olan çam, köknar ve selvi ağaçları, 
 tapınağımı süslemek için hep birlikte sana taşınacak. 
 Ayak bastığım yeri görkemli kılacağım. 
 Seni ezenlerin çocukları gelip önünde eğilecekler; seni hor görenlerin hepsi,
  'Rab'bin kenti, 
 İsrail'in Kutsalı'nın Siyon'u diyerek ayaklarına kapanacaklar. 
 Kimsenin uğramadığı, terk edilmiş, 
 nefret edilen bir yer olduğun halde seni sonsuz bir övünç kaynağı, 
 bütün kuşakların sevinci kılacağım. 
 Uluslar ve krallıklar bir anne gibi seni emzirecekler. 
 O zaman bileceksin ki, seni kurtaran Rab, seni fidyeyle kurtaran, 
 Yakup'un güçlüsü benim. 
 Sana tunç yerine altın, demir yerine gümüş, ağaç yerine tunç, taş yerine demir getireceğim. Barışı yöneticin, doğruluğu önderin yapacağım. Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına övgü adını vereceksin. 
 "Gündüz ışığın güneş olmayacak artık, ay da aydınlatmayacak seni; çünkü Rab sonsuz ışığın, Tanrın görkemin olacak. Artık güneşin batmayacak, ayın çekilmeyecek, çünkü Rab sonsuz ışığın olacak, sona erecek yas günlerin. Halkının hepsi doğru kişiler olacak; el emeğim, görkemimi göstermek için diktiğim fidan, ülkeyi sonsuza dek mülk edinecek. En küçük ailen bini bulacak, sayıca en az olanı koca bir ulus olacak. Ben Rab, zamanı gelince bunu hızlandıracağım."
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                                             Yşa. 60, 1. 3
 ¥ Kalk, ışıkla giyin ey Yeruşalim, çünkü seni aydınlatan geliyor, * Rab’bin şanı sende parlıyor.  
 ¶ Uluslar senin Işığına, Krallar üzerine doğan aydınlığa geliyor. 
 ¥ Rab’bin şanı sende parlıyor. 
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Leo Magnus Epifanya Üstüne 1-3. 5
 Rab kurtarışını tüm dünyaya gösterdi. 
 Merhametli Tanrı, çökmekte olan dünyaya son zamanlarda yardım etmeye karar verdiğinden, tüm halkların kurtuluşunun Mesih'te gerçekleşmesini kararlaştırdı.  
 Bir zamanlar İbrahim'e, bedende değil de inancın verimliliğinde türetilecek olan kalabalık bir soy söz verildi. Yıldızların çokluğuna benzetilmişti ki, tüm halkların babası dünyasal değil de göksel bir soyu beklesin.
 Girsin, insanların toplu kalabalığı, Peygamberlerin ailesine girsin ve sözün oğulları İbrahim'in soyu olarak kutsamış olsunlar, kanından olan oğulları ise bundan vazgeçsinler. Üç müneccimle simgelenen tüm milletler evrenin Yaratıcısına tapsınlar ve Tanrı salt Yahudiye'de değil, tüm dünyada bilinsin ki, "İsrail'in her yerde adı büyük olsun" (Mez. 75, 2).
 Sevgili çocuklarım, tanrısal lütfun bu gizleri ile eğitilip, Ruh'un sevinci içinde doğum günümüzü ve tüm insanların inanca çağrılışının başlangıcını kutlayalım. Havari'nin doğruladığı gibi: "Kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan, karanlığın hükümranlığından kurtarıp, sevgili Oğlunun egemenliğine aktaran" (Kol. 1, 12-13) merhametli Tanrı'ya teşekkür edelim. Bunu Yeşaya ilan etmişti: "Karanlıkta oturan yabancıların halkı büyük bir ışık gördü ve karanlık dünyada oturanların üstünde bir ışık parladı" (bk. Yşa. 9, 1). Bunlar hakkında Yeşaya Rabbe şöyle der: "Seni tanımayan halklar seni yardıma çağıracaklar ve senden habersiz olan halklar sana koşacaklar" (bk.Yşa. 55, 5).
 "İbrahim bu günü gördü ve sevindi" (bk. Yu. 8, 56). İnancının çocuklarının soyunda yani Mesih'te kutsa-nacaklarını anlayınca ve inancı sayesinde tüm halkların babası olacağını sezdiğinde sevindi. Tanrı'ya şükretti, Rab söylediğini yerine getireceğine kesinlikle ikna olduğu için (Rom. 4, 20-21). Mezmurlarda Davut: "Yarattığın tüm uluslar gelecekler, ey Rabbim, önünde secde kılmaya ve adını yüceltmeye" (Mez. 85, 9) bu günü kutluyordu ve sonra: "Rab bildirdi zaferini, gösterdi adaletini ulusların gözlerine" dedi (Mez. 97, 2).
 Tüm bunları biliyoruz; bunların hepsi uzak ülkelerin-den çağrılan üç kralın, bir yıldızın gösterdiği yolu izleyip, göklerin ve dünyanın Kralı'nı tanımaya ve ona tapmaya götürüldüklerinde gerçekleşti. Bu yıldız, yaptığı hizmeti özellikle izlememiz için bizi yüreklendirmektedir. Şu anlamda ki, tüm gücümüzle, herkesi Mesih'e davet eden lütfu izlemeliyiz. Bu taahhütte, sevgili kardeşlerim, tümünüz birbirinize yardımcı ol-malısınız. Doğru inancın ve iyi uğraşıların bizleri götürdükleri Tanrı'nın krallığında ışığın oğulları gibi parlayacaksınız. Peder Tanrı ve Kutsal Ruh ile yüzyılların yüzyıllarında yaşayan ve hüküm süren Rab'bimiz İsa Mesih için. Âmin.
  
 RESPONSORİUM 
 ¥ Bugün Mesih’in görkemli günüdür, Peygamberlerin önceden haber verdiği, meleklerin kendisine tapındığı yeryüzünün Kurtarıcı’sı, göründü. * Müneccimler yıl-dızı gördüler, sevinçle ayakları altına hazinelerini ser-diler. 
 ¶ Sonunda bizim için Tanrı’nın Kutsal günü doğdu, ey halklar gelin ve Rab’be tapının. 
 ¥ Müneccimler yıldızı gördüler, sevinçle ayakları altına hazinelerini serdiler. 
  
 İncil: Matta 2, 1-12
  
 DUA
 Tanrım, bu gün diğer uluslara yıldızın rehberliğinde biricik Oğlun’u açınladığın gibi, senin şanının yüceliğini imanla tanımak ve onu seyretmek için bizlerde de temiz bir kalp yarat. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin
  
   

5 OCAK NOEL’DEN SONRA 2. SALI

 
  5 OCAK 2021 
 SALI 
 Okumalar Övgü Duaları 
 _______________ 
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 ¥ Ey Rab aç dudaklarımı. 
 ¶ Ve ağzım sana övgüler duyursun. 
 Davet mezmuru 
 MEZMUR 95 
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; * 
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım, 
 Şükranla huzuruna çıkalım, * 
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim! 
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, * 
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. * 
 Dağların dorukları da onun. 
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, * 
 Karaya da onun elleri biçim verdi. 
 Gelin tapınalım, eğilelim. * 
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
 Çünkü o Tanrımız’dır, † 
 Bizse onun otlağının halkı, * 
 Elinin altındaki koyunlarız. 
 Bugün sesini duyarsanız, * 
 Meriva’da, o gün çölde, ¬ 
 Massa’da olduğu gibi, * 
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, * 
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler 
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, * 
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim, 
 “Yollarımı bilmiyorlar.” † 
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: * 
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!” 
 _______________ 
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s. 
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
 İLAHİ 
 İşay’dan filiz çıktı 
 Ve hayatın ağacı 
 Zamanda meyve verdi. 
 Siyon’un kızı Meryem, 
 Bakire olan anne 
 İsa’yı doğuruyor. 
 Mağarada, gölgede, 
 Dünyanın Yaradanı 
 Uysal ve fakir yatar. 
 Sina’da yasa koyan, 
 Yüce Yaradan uyar 
 Yasanın isteğine. 
 Dünyanın gecesinde 
 Parıldar yeni ışık: 
 Tapalım Rabbimize! 
 Şan, övgü Mesih İsa’ya, 
 Peder’le, Kutsal Ruh’la 
 Çağlardan çağlara dek. Âmin 
 1. Nak. Yollarını Rab’be bırak ve o eserini tamamlayacaktır. 
 MEZMUR 37 Kötü olanı ve iyi olanı bekleyen şeyler. 
 I (1-11) 
 Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. (Mt. 5,5) 
 Kötülük edenlere kızıp üzülme, * 
 Suç işleyenlere özenme! 
 Çünkü onlar ot gibi hemen solacak, * 
 Yeşil bitki gibi kuruyup gidecek. 
 Sen Rab’be güven, iyilik yap, * 
 Ülkede otur, sadakatle çalış. 
 Rab’den zevk al, * 
 O senin içindeki istekleri yerine getirecektir. 
 Her şeyi Rab’be bırak, * 
 Ona güven, o gerekeni yapar. ¬ 
 O senin doğruluğunu ışık gibi, † 
 Hakkını öğle güneşi gibi * 
 Aydınlığa çıkarır. 
 Rab’bin önünde sakin dur, sabırla bekle; † 
 Kızıp üzülme işi yolunda olanlara, * 
 Kötü amaçlarına kavuşanlara. 
 Kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi, * 
 Üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni. 
 Çünkü kötülerin kökü kazınacak, † 
 Ama Rab’be umut bağlayanlar * 
 Ülkeyi miras alacak. 
 Yakında kötünün sonu gelecek, * 
 Yerini arasan da bulunmayacak. 
 Ama alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak, * 
 Derin bir huzurun zevkini tadacak. 
 1. Nak. Yollarını Rab’be bırak ve o eserini tamamlayacaktır. 
 2. Nak. Kötülükten uzak dur, iyi olanı yap. Rab doğru olanları destekler. 
 II (12-29) 
 Kötü insan doğru insana düzen kurar, * 
 Diş gıcırdatır. 
 Ama Rab kötüye güler, * 
 Çünkü bilir onun sonunun geldiğini. 
 Kılıç çekti kötüler, yaylarını gerdi, † 
 Mazlumu, yoksulu yıkmak, * 
 Doğru yolda olanları öldürmek için. 
 Ama kılıçları kendi yüreklerine saplanacak, * 
 Yayları kırılacak. 
 Doğrunun azıcık varlığı, * 
 Pek çok kötünün servetinden iyidir. 
 Çünkü kötülerin gücü kırılacak, * 
 Ama doğrulara Rab destek olacak. 
 Rab yetkinlerin her gününü gözetir, * 
 Onların mirası sonsuza dek sürecek. ¬ 
 Kötü günde utanmayacaklar, * 
 Kıtlıkta karınları doyacak. 
 Ama kötüler yıkıma uğrayacak; † 
 Rab’bin düşmanları * 
 Kır çiçekleri gibi kuruyup gidecek, 
 Duman gibi dağılıp yok olacak. * 
 Kötüler ödünç alır, geri vermez; 
 Doğrularsa cömertçe verir. * 
 Rab’bin kutsadığı insanlar ülkeyi miras alacak, 
 Lanetlediği insanların kökü kazınacak. † 
 Rab insana sağlam adım attırır, * 
 İnsanın yolundan hoşnut olursa. 
 Düşse bile yıkılmaz insan, * 
 Çünkü elinden tutan Rab’dir. 
 Gençtim, ömrüm tükendi, † 
 Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini, * 
 Soyunun ekmek dilendiğini. 
 O hep cömertçe ödünç verir, * 
 Soyu kutsanır. 
 Kötülükten kaç, iyilik yap; * 
 Sonsuz yaşama kavuşursun. 
 Çünkü Rab doğruyu sever, * 
 Sadık kullarını terk etmez. 
 Onlar sonsuza dek korunacak, * 
 Kötülerinse kökü kazınacak. 
 Doğrular ülkeyi miras alacak, * 
 Orada sonsuza dek yaşayacak. 
 2. Nak. Kötülükten uzak dur, iyi olanı yap. Rab doğru olanları destekler. 
 3. Nak. Tanrı’ya umudunu bağla ve onun yolunu takip et. 
 III 30-40 
 Doğrunun ağzından bilgelik akar, * 
 Dilinden adalet damlar. 
 Tanrısı’nın yasası yüreğindedir, * 
 Ayakları kaymaz. ¬ 
 Kötü, doğruya pusu kurar, * 
 Onu öldürmeye çalışır. 
 AmaRab onu kötünün eline düşürmez, * 
 Yargılanırken mahkûm etmez. 
 Rab’be umut bağla, onun yolunu tut, * 
 Ülkeyi miras almak üzere seni yükseltecektir. 
 Kötülerin kökünün * 
 Kazındığını göreceksin. 
 Kötü ve acımasız adamı gördüm, † 
 İlk dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi * 
 Dal budak salıyordu; 
 Geçip gitti, yok oldu, * 
 Aradım, bulunmaz oldu. 
 Yetkin adamı gözle, doğru adama bak, * 
 Çünkü yarınlar barışseverindir. 
 Ama başkaldıranların hepsi yok olacak, * 
 Kötülerin kökü kazınacak. 
 Doğruların kurtuluşu Rab’den gelir, * 
 Sıkıntılı günde onlara kale olur. 
 Rab onlara yardım eder, kurtarır onları, † 
 Kötülerin elinden alıp özgür kılar, * 
 Çünkü kendisine sığınırlar. 
 3. Nak. Tanrı’ya umudunu bağla ve onun yolunu takip et. 
 ¥ Kelam, gerçek ışıktır. 
 ¶ Tüm uluslara ışığını verir. 
 BİRİNCİ OKUMA 
 Aziz Pavlus’un Koloslilere Mektubundan 4, 2-18 
 Uyanık kalmak için yüreklendirme. Mektubun sonu. 
 Kendinizi duaya verin. Duada uyanık kalın, şükredin. Aynı zamanda bizim için de dua edin ki Tanrı, sözünü yaymamız ve uğruna hapsedildiğim Mesih sırrını açıklamamız için bize bir kapı açsın. Bu sırrı gerektiği gibi açıklıkla bildirebilmem için dua edin. 
 Sizden olmayanlara karşı bilgece davranın. Fırsatı değerlendirin. Sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Böylece herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bileceksiniz. 
 Rab yolunda emektaşım ve güvenilir bir hizmetkâr olan sevgili kardeşimiz Tihikos, benimle ilgili her şeyi size bildirecektir. İşte bu amaçla, durumumuzu ilet-mesi ve yüreklerinize cesaret vermesi için kendisini size gönderiyorum. Onunla birlikte, sizden biri olan, güvenilir ve sevgili kardeş Onisimos'u da gönderiyorum. Burada olup biten her şeyi size bildirecekler. 
 Hapishane arkadaşım Aristarhus ve Barnaba'nın yeğeni Markos size selam ederler. Markos'la ilgili buyruklar aldınız; yanınıza gelirse kendisini kabul edin. 
 Yustus diye tanınan Yeşu da size selam eder. Tanrı'nın Egemenliği için çalışan emektaşım Yahudiler yalnız bunlardır. Bunlar bana teselli oldular. 
 Sizden biri ve Mesih İsa'nın kulu olan Epafras size selam eder. Tanrı'nın her isteğinden emin, yetkin kişiler olarak ayakta kalasınız diye sizin için her zaman duayla mücadele ediyor. Gerek sizin gerekse Laodikya ve Hierapolis'tekiler için çok emek verdiğine ta-nıklık ederim. Sevgili hekim Luka'yla Dimas da size selam ederler. 
 Laodikya'daki kardeşlere, Nimfa'ya ve evindeki topluluğa selam edin. Bu mektup aranızda okunduktan sonra Laodikya kilisesine de okutun. Siz de Laodikya'dan gelecek mektubu okuyun. Arhippus'a, "Rab yolunda üstlendiğin görevi tamamlamaya dikkat et!" deyin. 
 Ben Pavlus bu selamı elimle yazıyorum. Zincire vurulduğumu unutmayın. Tanrı'nın lütfu sizinle birlikte olsun. 
 RESPONSORİUM Kol. 4, 3; Mez. 51,17 
 ¥ Birbiriniz için dua edin, * Tanrı, sözünü yaymamız için kapıları açsın. 
 ¶ Rab, Tanrı’ya övgü sunmak için dudaklarımızı ve 
 ¥ Tanrı, sözünü yaymamız için kapıları açsın. 
 İKİNCİ OKUMA 
 Augustinus, Noel Vaazı, 194, 3-4 
 Kelam’ın görünüşüyle doyacağız. 
 İsa'da gizlenmiş bulunan, teninin yoksulluğuna bürünen hikmet ve bilgi hazinelerini insanlar arasında bilen kim? "Zengin olan o, bizim yüzümüzden yoksul oldu, yoksulluğu bizi zengin etsin diye". Ölümlülük konumunu üstlenmek ve ölümü yoketmek için geldi-ğine göre, yoksul görünümüne girdi. Ancak bize uzak ufuklarda zenginlikler vaadeden o, geride bıraktığı zenginlikleri gerçekten yitirmedi. 
 "Onun nimetleri ne denli bol! Bu nimetleri kendisini sayanlara saklıyor, umutlarını kendisine bağlayanlara bağışlıyor". Çünkü herşey tamamlanıncaya kadar, bilgimiz noksan kalacak. Onu kavrayabilmemizi sağla-mak için, Tanrı doğasına malik olmakla Peder'e eşit olan o, kul doğasını üstlenerek bizim benzerimiz oldu. O, bizi Tanrı'ya benzer olarak yeniden yaşatıyor. İnsanoğlu olan Tanrı'nın tek Oğlu, birçok insanı Tanrı oğluna dönüştürür. Ve de kulları, görünen kendi kul doğası ile besledikten sonra, Tanrı doğasını seyredebilmeleri için onlara özgürlük bağışlıyor. 
 Çünkü "hepimiz Tanrı çocuklarıyız, ancak ne olacağımız henüz açıkça belli olmamaktadır. Bildiğimiz şu ki Tanrı Oğlu göründüğü zaman, onu olduğu gibi göre-ceğimiz için onun benzeri olacağız". Gerçekten, bu hikmet ve bilgi hazinelerinin, bu tanrısal zenginliklerin özü nedir? Bildiğimiz tek şey, bunların bize fazla-sı ile yeterli olduğudur. Ya nimetlerin bolluğu? Bildiğimiz tek şey bu bolluğun bizi doyurduğudur. Sen bize Peder'i göster ve bu bizim için yeterli olacaktır. 
 Mezmurlarda da bizden biri, içimizde olanlardan biri veya bizden söz eden biri Rabbe şöyle seslenir: "Görkemin göründüğü zaman, ben doymuş olacağım". O ve Peder birdirler ve onu gören Peder'i de görür. O halde evrenin hükümdarı odur, görkem kralıdır. Geri dönmemizi sağlayarak bize çehresini gösterecek ve biz kurtulacağız. Doyacağız ve bu bize yetecek. 
 Bizim için yeterli olanı bize gerçekten göstereceği ana dek, bu hayat kaynağından içerek doyuncaya dek, on-dan uzak yollarda inancımız sayesinde ilerlerken, adalete susarken, Tanrı doğasının güzelliğini görmeyi tarif edilmez bir hararetle özlerken, doğduğu günü kul doğasını üstlendiği günü içtenlikle kutlayalım. 
 Gün ağarırken Peder'den doğuşunu görmemiz mümkün olmadığına göre, gece vakti Bakire'den doğuşunu kutlayalım. Adının güneşten önce varolduğunu henüz kavrayamadığımıza göre, çadırını güneşte kurduğunu kabul edelim. Peder'de kalan tek Oğlu, gözümüz henüz farkedemediğine göre, gelin odasına çıkan damadı anımsayalım. Pederimizin hazırladığı şöleni tatmaya hazır olmadığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih'in yemliğini tanıyalım. 
 RESPONSORİUM 1. Yu. 1, 2; 5, 20 
 ¥ Yaşam açıkça göründü, onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. * Baba'yla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşam'ı size duyuruyoruz. 
 ¶ Yine biliyoruz ki, Tanrı'nın Oğlu gelmiş ve gerçek Olan’ı tanımamız için bize anlama gücü vermiştir. Biz gerçek Olan’dayız, onun Oğlu İsa Mesih'teyiz. O ger-çek Tanrı ve sonsuz yaşamdır. 
 ¥ Baba'yla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşam'ı size duyuruyoruz. 
 İncil: Yuhanna 1: 43-51 
 DUA 
 Her şeye kadir Tanrı, kurtuluşumuz harikulade bir şekilde Oğlun’un doğumuyla başlatan sen, halkının, ebedi hayata Mesih’in rehberliğinde varabilmesi için imanını güçlendir. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 

4 OCAK 2021 NOEL’DEN SONRA 2.PAZARTESİ

 
 
 
 
 <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 1073786111 1 0 511 0;} @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> 
 Okumalar Övgü Duaları
  
 İLAHİ 
 İşay’dan filiz çıktı
 Ve hayatın ağacı 
 Zamanda meyve verdi.
  
 Siyon’un kızı Meryem,
 Bakire olan anne
 İsa’yı doğuruyor.
  
 Mağarada, gölgede,
 Dünyanın Yaradanı
 Uysal ve fakir yatar. 
  
 Sina’da yasa koyan,
 Yüce Yaradan uyar
 Yasanın isteğine.
  
 Dünyanın gecesinde
 Parıldar yeni ışık:
 Tapalım Rabbimize!
  
 Şan, övgü Mesih İsa’ya,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin
  
 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 ¥ Ey Rab aç dudaklarımı.
 ¶ Ve ağzım sana övgüler duyursun.
  
 Davet mezmuru
 MEZMUR 95                     
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!  
  
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. *
 Dağların dorukları da onun.
  
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, *
 Karaya da onun elleri biçim verdi.
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü o Tanrımız’dır, †
 Bizse onun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
  
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde, ¬
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!”
  
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
 İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre.  
  
 1. Nak. Ey Rab, kulak ver bana ve kurtar beni. 
  
 MEZMUR  31, 1-17, 20-25  Sıkıntıda güven duası                    
 Baba, ruhumu ellerine teslim ediyorum. (Lk. 23, 46)
  
 I 2-9
  
 Ya Rab, sana sığınıyorum. †
 Utandırma beni hiçbir zaman! *
 Adaletinle kurtar beni! 
  
 Kulak ver bana, *
 Çabuk yetiş, kurtar beni;
 Bir kaya ol bana sığınmam için, *
 Güçlü bir kale ol kurtulmam için!
  
 Madem kayam ve kalem sensin, †
 Öncülük et, yol göster bana *
 Kendi adın uğruna. ¬
  
 Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni, *
 Çünkü sığınağım sensin. 
 Ruhumu ellerine bırakıyorum, *
 Ya Rab, sadık Tanrı, kurtar beni.
  
 Değersiz putlara bel bağlayanlardan tiksinirim, †
 Rab’be güvenirim ben. *
 Sadakatinden ötürü sevinip coşacağım, 
  
 Çünkü düşkün halimi görüyor, *
 Çektiğim sıkıntıları biliyorsun, 
 Beni düşman eline düşürmedin, *
 Bastığım yerleri genişlettin.
  
 1. Nak. Ey Rab, kulak ver bana ve kurtar beni. 
 2. Nak. Ey Rab, yüzünü kuluna parlat. Alleluya.
  
 II (10-17)
  
 Acı bana, ya Rab, sıkıntıdayım, *
 Üzüntü gözümü, canımı, içimi kemiriyor.
 Ömrüm acıyla, *
 Yıllarım iniltiyle tükeniyor,
  
 Suçumdan ötürü gücüm zayıflıyor, *
 Kemiklerim eriyor. 
 Düşmanlarım yüzünden rezil oldum, *
 Özellikle komşularıma.
  
 Tanıdıklarıma dehşet salar oldum; *
 Beni sokakta görenler benden kaçar oldu.
 Gönülden çıkmış bir ölü gibi unutuldum, *
 Kırılmış bir çömleğe döndüm.
  
 Birçoğunun fısıldaştığını duyuyorum, †
 Her yer dehşet içinde, *
 Bana karşı anlaştılar,
  
 Canımı almak için düzen kurdular. *
 Ama ben sana güveniyorum, ya Rab, 
 Tanrım sensin!” diyorum. *
 Hayatım senin elinde,
  
 Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden, *
 Ardıma düşenlerden. ¬
 Yüzün kulunu aydınlatsın, *
 Sevgi göster, kurtar beni!
  
 2. Nak. Ey Rab, yüzünü kuluna parlat. Alleluya.
 3. Nak. Rab’be övgüler olsun, onun sevgisi bende hari-kalar yaptı. 
  
 III (20-25)
  
 Utandırma beni, ya Rab, *
 Sana sesleniyorum; 
 Kötüler utansın, *
 Ölüler diyarında sesleri kesilsin.
  
 İnsanların düzenlerine karşı, *
 Koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin;
 Saldırgan dillere karşı *
 Onları çardağında gizlersin.
  
 Rab’be övgüler olsun, †
 Kuşatılmış bir kentte *
 Sevgisini bana harika biçimde gösterdi.
 Telaş içinde demiştim ki,
 Huzurundan atıldım!
 Ama yardıma çağırınca seni, *
 Yalvarışımı işittin.
  
 Rab’bi sevin, ey onun sadık kulları! *
 Rab kendisine bağlı olanları korur,
  
 Büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir. †
 Ey Rab’be umut bağlayanlar, *
 Güçlü ve yürekli olun!
  
 3. Nak. Rab’be övgüler olsun, onun sevgisi bende harikalar yaptı. 
  
  
  
 ¥ Mesih’te yaşam vardır. 
 ¶ Ve bu yaşam insanlığın ışığıdır. 
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  
  Aziz Pavlus’un Koloselilere Mektubundan 3 17-4,1
  
 Hristiyan aile yaşamı
 Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın. Ey kadınlar, Rab'be ait olanlara yaraşır biçimde kocaları-nıza bağımlı olun. 
 Ey kocalar, karılarınızı sevin. Onlara sert davranma-yın. Ey çocuklar, her konuda anne babalarınızın sözü-nü dinleyin. Çünkü bu Rab'bi hoşnut eder. 
 Ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin, yoksa cesaretleri kırılır.
 Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin her sözünü dinleyin. Bunu, yalnız insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünen hizmetle değil, saf yürekle, Rab korkusuyla yapın.
 Rab'den miras ödülünü alacağınızı bilerek, her ne ya-parsanız, insanlar için değil, Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz.
 Haksızlık eden ettiği haksızlığın karşılığını alacak, hiçbir ayrım yapılmayacaktır.
 Ey efendiler, gökte sizin de bir Efendiniz olduğunu bi-lerek kölelerinize adalet ve eşitlikle davranın.
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                Kol. 3, 17
 ¥ Söylediğiniz, yaptığınız * her şeyi Rab İsa'nın adıyla yapın.
 ¶ Onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükredin. 
 ¥ Her şeyi Rab İsa'nın adıyla yapın.
  
 İKİNCİ OKUMA 
  Maximus İman Şahidi, Sevgi Üstüne, 1, 8-13
  
 Daima eni olan gizem 
 Tanrı'nın Sözü, tek bir kez olmak üzere, bedene uygun olarak türetildi. Şimdi, insana yönelik iyi niyetinden dolayı, onu isteyenlerde ruha uygun olarak doğmayı ateşli bir şekilde arzu ediyor ve erdemlerinin artması ile büyüyen bir çocuk gibi oluyor. Kendini, onu alabi-leceği ölçüde açıklıyor. Yüceliğinin sınırsız açısını imrenme ve kıskançlık yüzünden daraltmıyor; fakat sanki ölçerek, onu görmek isteyenlerin yeteneklerini tartı-yor. Böylece Tanrı'nın Sözü, ona katılanların ölçüsün-de kendini açıklamakla birlikte, gizin yüceliği dolayısıyla herkes için daima kavranılmaz kalıyor. Bu nedenledir ki Tanrı'nın Havarisi, gizin boyutunu bilgelikle değerlendirerek: "İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır" (İbr. 13, 8) diyor ve bunu gizin her zaman yeni olduğunu, hiçbir insan anlayışı için yaş-lanmadığı anlamında söylüyor.
 Mesih Tanrı doğuyor ve insan oluyor, nesnelere boş-luktan çıkmalarına izin veren o akıl taşıyan bir ruha sahip bir bedeni alıyor. Doğudan, güpegündüz parlayan bir yıldız, yasanın ve Peygamberlerin içerdiği Söz'ün duyumların tüm bilgilerini aştığını ve insanların bilgeliğin yüce ışığına rehberlik ettiğini gizemsel şekilde kanıtlamak için, müneccimleri Sözün bedenleştiği yere doğru götürüyor.
 Gerçekten Yasa'nın ve Peygamberlerin sözü doğru şekilde algılandığında, bir yıldız gibi, tanrısal iyi niyetin gereğince lütfun sayesinde çağrılmış olanları cisimlenen Söz'ü kabullenmeye yöneltir.
 Tanrı kusursuz insan oluyor, insan doğasına özgü olan hiçbir şeyi, bu doğaya zaten ait olmayan günah hariç, değiştirmeden. Kurbanını, yani Mesih'in insanlığını yutmaya hazır ve sabırsız cehennem ejderhasını tahrik etmek için insan oluyor. Mesih, aslında ona bedenini veriyor, yemesi için. Ne var ki o beden, şeytan için zehire dönüşecekti. Oysaki insan doğası için ilaç olacaktı. Çünkü onda varolan tanrısallığın gücü ile, onu ilk lütfa geri döndürecekti.
 Nasıl ki ejderha, zehirini bilim ağacına akıtarak, insan doğasını mahvetmişti, bu zehiri ona tattırmıştı, aynı ejderha, Rab'bin bedenini yiyebileceğini sanarak, onda olan tanrısallığın gücü ile mahvoldu ve devrildi.
 Yine de tanrısal cisimlemenin yüce gizi bir giz kalmaktadır. Kişiliği ile esasen bedende olan Söz aynı zamanda ve bir kişi olarak tümden ve esasen nasıl Pe-der'de olabilir? Aynı şekilde doğası itibarıyle tümden Tanrı olan Söz, yine doğası itibarıyle, nasıl tümden insan olabiliyor? Ve bunda, Tanrı olduğundan, ne tanrısal doğasından vazgeçiyor ne de, insan olunca, bi-zimkinden?
 Yalnızca inanç bu gizlere erişebiliyor. Çünkü o insan aklının tüm anlayış yeteniğini aşan şeylerin tözü ve te-melidir.
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                                                    Yu. 1, 14. 1     
 ¥ Söz, insan olup aramızda yaşadı. * Onun yüceliğini Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini gördük.
 ¶ Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. 
 ¥ Onun yüceliğini Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini gördük.
  
 İncil: Yuhanna 1, 35-42
  
 DUA 
 Ebedi ve kadir Tanrı, göklerden yeni bir ışık, bir kurtarıcının dünyayı kurtarmaya geldiğini bildirdi. Sana yalvarıyoruz; bu kurtuluş ışığı kalplerimizi yenilemek için her gün üzerimizde parlasın. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 

PADRE LUIGI 100 YAŞINDA EBEDİYETE İNTİKAL ETTİ

Sevgili Kardeşler, Hastane sessizliğinde, acı dolu günlerin ardından Padre Luigi Iannitto 100 yaşında (Doğumu 5 Ocak 1921) aramızdan ayrıldı. Ebedi huzuru için dua ediyoruz.

______

CURRICULUM VITAE

Padre Luigi Iannitto, 5 Ocak 1921 tarihinde Montagano (CB)’da doğdu. Penne (PE)’de 5 yıllık bir deneme süresinden sonra 3 Ekim 1938’de Assisi’de aday rahipliğe girdi.  4 Ekim 1939’da geçici yemin etti, 12 Aralık 1942’de rahiplik yemini etti. Assisi’deki çalışmalarından sonra Roma’da Via St. Teodoro’daki Collegio Serafico’da 1945 – 1949 yılları arasında teoloji lisansı ile hazırlıklarına devam etti.

L’Aquila’da Mahalli Kilise Başrahibi (1966 -1973), lisede teoloji öğretmeni,Ruhbanların Rektörü ve rahip adayı öğretmenlerinin, Rahip okulu adaylarının rektörlüğünü yaptı üç yıl boyunca episkoposluk bölgesi sekreterliği ve saymanlığı ve 1969’da Capitolo Generale’ye katılarak Custos Custodum  görevini üstlendi.

1973’te Türkiye’ye geldi. 25 yıl kilise başrahipliği yaptı. Derin bir Hristiyan eğitimi vermek üzere çeşitli gruplar oluşturdu (Focolarini, Neokatekümena, çeşitli faaliyetlerin yapıldığı gruplar) ve İslam ile diyalog için çeşitli toplantılar düzenledi.

Müslümanlarla iletişim kurabilmek için Türkçe çalışmalarına katıldı. Türk topraklarında pastoral görevin somutlaşabilmesi için yerel dilde yayınlar yapma konusunda büyük bir gayretle çalıştı (Kutsal Ayin Kitabı, çocuklar ve yetişkinler için Din ve Ahlak İlkeleri Kitabı, kullanılabilen tek baskı olan Katolik cemaatinin yararlanması için Deuterokanonik kitapların çevirisi, aylık dergi olarak Sent Antuan Dostu) le birlikte  yaklaşık katolik öğretisi ile alakalı kitaplar, Kilise Babalarından eserler, azizler hakkında kitaplar, Türkçe Breviarium (Günlük Övgü Duaları, Saatlerin Övgüsü,  Akşam Övgü Duaları, Dört Haftalık Mezmurlar ve Ölüler için Dualar) gibi 40’tan fazla kitabı Türkçe’ye kazandırdı.

_______

Bize kardeş olarak böyle bir kişiyi verdiği bu büyük armağanı için Rabbe şükrediyoruz. Onun, rab’bin Egemenliği için cöert ve özgür taahhüdünü biz de sürdürmeye söz veriyoruz.

Cenazesi için daha sonra açıklama yapılacak.

3 OCAK NOEL’DEN SONRA 2. PAZAR

 
 
 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. Mesih bizim için doğdu, gelin ona tapalım. 
 Davet Mezmuru 
  
 MEZMUR 95 
  
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!  
  
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. *
 Dağların dorukları da onun.
  
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, *
 Karaya da onun elleri biçim verdi.
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü o Tanrımız’dır, †
 Bizse onun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
  
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde, ¬
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!”
  
 _______________
 Okumalar Övgü Duaları
  
 İLAHİ 
 İşay’dan filiz çıktı
 Ve hayatın ağacı 
 Zamanda meyve verdi.
  
 Siyon’un kızı Meryem,
 Bakire olan anne
 İsa’yı doğuruyor.
  
 Mağarada, gölgede,
 Dünyanın Yaradanı
 Uysal ve fakir yatar. 
  
 Sina’da yasa koyan,
 Yüce Yaradan uyar
 Yasanın isteğine.
  
 Dünyanın gecesinde
 Parıldar yeni ışık:
 Tapalım Rabbimize!
  
 Şan, övgü Mesih İsa’ya,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin
  
  
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
 İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre.  
  
 Nak. :Tanrım Rab, ışıkla yücelik ve görkemle giyinmiş. Alleluya.  
  
 MEZMUR 104                         
  
 I (1-12)
  
 Rab’be övgüler sun, ey gönlüm! *
 Ya Rab Tanrım, ne ulusun!
 Görkem ve yücelik kuşanmışsın, *
 Bir kaftana bürünür gibi ışığa bürünmüşsün. ¬
  
 Gökleri bir çadır gibi geren, *
 Evini yukarıdaki sular üzerine kuran, 
 Bulutları kendine savaş aRabası yapan, *
 Rüzgarın kanatları üzerinde gezen,
  
 Rüzgarları kendine haberci, *
 Yıldırımları hizmetkar eden sensin.
 Yeryüzünü temeller üzerine kurdun, *
 Asla sarsılmasın diye.
  
 Engini ona bir giysi gibi giydirdin, *
 Sular dağların üzerinde durdu.
 Sen kükreyince sular kaçtı, *
 Göğü gürletince hemen çekildi.
  
 Dağları aşıp derelere aktı, *
 Onlar için belirlediğin yerlere doğru.
  
 Bir sınır koydun önlerine, †
 Geçmesinler, gelip yeryüzünü *
 Bir daha kaplamasınlar diye.
  
 Vadilerde fışkırttığın pınarlar, *
 Dağların arasından akar.
 Bütün kır hayvanlarını suvarır, *
 Yaban eşeklerinin susuzluğunu giderirler.
  
 Kuşlar yanlarında yuva kurar, *
 Dalların arasında ötüşürler.
  
 1. Nak. Rab göz kamaştırıcı ışık seni örtüyor, haşmet ve gör-kemle giyinmiş gibisin. Alleluya. 
  
 2. Nak. Sen topraktan ekmeği ve insan yüreğine sevinç veren şarabı çıkarırsın. Alleluya. 
  
 II (13-23)
  
 Gökteki evinden dağları sularsın, *
 Yeryüzü işlerinin meyvesine doyar.
 Hayvanlar için ot, *
 İnsanların yararı için bitkiler yetiştirirsin;
  
 İnsanlar ekmeğini topraktan çıkarsın diye, *
 Yüreklerini sevindiren şarabı,
 Yüzlerini güldüren zeytinyağını, *
 Güçlerini arttıran ekmeği hep sen verirsin.
  
 Rab’bin ağaçları, *
 Kendi diktiği Lübnan sedirleri suya doyar.
 Kuşlar orada yuva yapar, *
 Leyleğin evi ise çamlardadır.
 Yüksek dağlar dağ keçilerinin uğrağı, *
 Kayalar kaya tavşanlarının sığınağıdır.
 Mevsimleri göstersin diye ayı, *
 Batacağı zamanı bilen güneşi yarattın.
  
 Karartırsın ortalığı, gece olur, *
 Başlar kıpırdamaya orman hayvanları.
 Genç aslan av peşinde kükrer, *
 Tanrı’dan yiyecek ister.
  
 Güneş doğunca *
 İnlerine çekilir, yatarlar.
 İnsan işine gider, *
 Akşama dek çalışmak için.
  
 2. Nak. Sen topraktan ekmeği ve insan yüreğine sevinç veren şarabı çıkarırsın. Alleluya.
  
 3. Nak. Tanrı yarattıklarını gözetti: Her şey güzeldir. Alleluya. 
  
 III (24-35)
  
 Ya Rab, ne çok eserin var! *
 Hepsini bilgece yaptın;
 Yeryüzü yarattıklarınla dolu. *
 İşte uçsuz bucaksız denizler,
  
 İçinde kaynaşan sayısız canlılar, *
 Büyük küçük yaratıklar.
 Orada gemiler dolaşır, *
 İçinde oynaşsın diye yarattığın Livyatan da orada.
  
 Hepsi seni bekliyor, *
 Yiyeceklerini zamanında veresin diye.
 Sen verince onlar toplar, *
 Sen elini açınca onlar iyiliğe doyar.
  
 Yüzünü gizleyince dehşete kapılırlar.  *
 Soluklarını kesince ölüp toprak olurlar.
 Ruhun’u gönderince var olurlar, *
 Yeryüzüne yeni yaşam verirsin.
  
 Rab’bin görkemi sonsuza dek sürsün! *
 Sevinsin Rab yaptıklarıyla!-
 O bakınca yeryüzü titrer, *
 O dokununca dağlar tüter.
  
 Ömrümce Rab’be ezgiler söyleyecek, *
 Var oldukça Tanrım’ı ilahilerle öveceğim.
 Düşüncem ona hoş görünsün, *
 Sevincim Rab olsun!
  
 Tükensin dünyadaki günahlılar, *
 Yok olsun artık kötüler!
 Rab’be övgüler sun, ey gönlüm! *
 Rab’be övgüler sunun!
  
 3. Nak. Tanrı yarattıklarını gözetti: Her şey güzeldir. Alleluya. 
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
 ¥ Tanrı’nın Oğlu, bize anlayış vermek için geldi.
 ¶ Gerçek Tanrı’yı bize tanıttı.
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  
  Aziz Pavlus’un Koloselilere Mektubundan                                                                       3, 5-16
  
 Yeni insanın yaşamı
 Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini fuhuşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün. Bunlar yüzünden Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor. Geçmişte bunlarla iç içe yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdü-nüz.
 Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil, hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaradılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız; eksiksiz bilgiye erişmek için Yaratıcısı'na benzer olmak üzere yenilenen yeni yaradılışı giyindiniz. Bu yenilikte Grek ve Yahudi, sünnetli ve sünnetsiz, barbar, İskit, köle ve özgür ay-rımı yoktur. Mesih her şeydir ve her şeydedir.
 Öyleyse, Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin. Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rab'bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.
 Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin. Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun! Mesih'in sözü bütün zen-ginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbiri-nize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nağmeler yükseltin.
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                                             Gal. 3, 27-28
 ¥ Vaftizde Mesih’le birleşenlerinizin hepsi Mesih’i giyindi. * Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz.
 ¶ Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. 
 ¥ Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz.
  
 İKİNCİ OKUMA 
  Augustinus, Yuhanna İncili Üstüne Vaazlar, 17, 7-9
  
 Sevginin iki yönü
 İşte, Rabbin kendisi geliyor. O, merhamet üstadıdır, o merhametle doludur. Onun için önceden bildirdiği gibi o, yeryüzünde sözünü kısa kesiyor ve gerek Yasa'nın gerekse Peygamberlerin, merhametin iki temel ilkesinde özetlendiğini gösteriyor.
 Kardeşlerim, bu iki temel ilkeyi benimle birlikte anım-sayınız. Çünkü bunu iyi bilmek gerekir, yoksa arada bir aklımıza geldiği zaman onları anımsamak yeterli değildir. Bu iki temel ilkeyi sürekli olarak kalbimizde taşımalıyız. Tanrı'yı ve komşumuzu kesinlikle sevmek gerektiğini her zaman düşünün: "Tanrı'yı bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla sev ve komşunu kendin gibi sev."
 Her zaman bunu anımsamak, bunun üzerinde dü-şünmek, bunu unutmamak ve yerine getirmek gerekir. Temel ilkelerin ilki Tanrı sevgisidir; uygulamada ilk önce komşu sevgisi gelir. Çünkü bu sevgi, iki temel ilke biçiminde sana buyuran ilk önce komşunu sonra Tanrı'yı değil, ama ilk önce Tanrı'yı sonra da komşunu sevmeni istemiştir.
 Sana gelince, henüz Tanrı'yı görmediğin için, komşunu severek Tanrı'yı görmeyi hak ediyorsun. Komşunu severek, Tanrı'yı görmek için bakışını arıtıyorsun. Aziz Yuhanna bunu açıkça söylüyor: "Gördüğün kar-deşini sevmezsen, görmediğin Tanrı'yı nasıl sevebilirsin?"
 Sana şöyle deniyor: Tanrı'yı sev. Oysa sen bana şöyle dersen: Kimi sevmem gerekiyorsa, onu bana göster. Ben nasıl bir yanıt verebilirim, ancak Aziz Yuhanna'-nın sözlerini tekrarlayabilirim: "Tanrı'yı hiçkimse asla görmedi." Ama Tanrı'nın, yaşamının tümüyle dışında kaldığını sanma! Aziz Yuhanna bize şöyle sesleniyor: "Tanrı sevgidir ve sevgi ile yaşayan, Tanrı'dadır." De-mek oluyor ki, komşunu sevmelisin ve komşuna olan sevginin nereden geldiğini kendinde bulmalısın. İşte orada Tanrı'yı göreceksin, kuşkusuz olanak olduğu oranda.
 Öyleyse komşunu sevmeye başla. "Aç olan kişi ile yemeğini paylaş, evsiz barksız olan zavallıyı evine kabul et, giysisi olmayan kişiyi görünce onu ört, hemcinsini hor görme."
 Böyle davranmakla elde edeceğin nedir? "O zaman ışığın tanyeri gibi aydınlık olacaktır." Senin ışığın, senin Tanrın'dır. Tanyerinden söz ediyoruz. Çünkü yaşadı-ğımız dünyanın karanlığının ardından, tansökümü oluşacaktır. Çünkü söz konusu ışık doğup batmaz. O ışık sürekli vardır.
 Komşunu severek, komşunla ilgilenerek, sen bu yola girmiş bulunuyorsun. Nereye mi gidiyorsun, kuşkusuz Rab Tanrı'ya yöneliyorsun. Onu bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla sevmen gerekmiyor mu? Çünkü biz henüz Rabbe varmadık, ama komşu-muzla beraberiz! Birlikte olmak, istediğine varmak için, onunla beraber yürümeyi sürdür.
  
 RESPONSORİUM                                                                                              1 Yu. 4, 10-11. 16      
 ¥ İlk önce Tanrı bizi sevdi ve Oğlu'nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi  budur. * Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz.
 ¶ Tanrı'nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inan-dık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar. 
 ¥ Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz.
  
 İncil: Yuhanna 1, 29-34
  
  
 İLAHİ 
 Te Deum
  
 Seni överiz, ey Tanrı; *
 Seni yüceltiriz, ey Rab.
 Ey Ebedi Peder, *
 Bütün dünya sana tapar.
  
 Meleklerin hepsi,*
 Göklerin bütün güçleri ¬
  
 Ezgiyle yüceltirler seni †
 Kutsal, kutsal, kutsal  *
 Evrenin Tanrı’sı.
  
 Gökler ve yerler* 
 Şanınla doludur.  
 Seni över Havarilerin korosu* 
 Ve beyaz giymiş şehitler ordusu.
  
 Peygamberler tek bir sesle †
 Övgü ezgisi söyler sana *
 Kutsal Kilise’n şanını yüceltir,
  
 Tapar biricik Oğlu’na*
 Ve tesellici Kutsal Ruh’a. 
 Mesih İsa, sen şan kralısın, *
 Sen Peder'in ebedi Oğlu'sun.
  
 İnsanlığı kurtarmak üzere,*
 Bakire Anne’den doğmak istedin. 
 Ölüm üstünde muzaffer, 
 Açtın göksel krallığı inananlara 
  
 Sen Tanrı’nın sağında Peder’in şanında †
 Zamanın sonunda *
 Geleceksin dünyayı yargılamaya.
  
 Ya Rab, değerli kanınla  *
 Kurtardığın evlatlarına bak  
  
 Hepimizi kabul et şanına, *
 Azizlerin topluluğunda.
 ≈≈Ya Rab, halkını kurtar,*
 Evlatlarını destekleyip onlara rehber ol, 
  
 Her gün sana hamdederiz,*
 Daima adını yüceltiriz.
 Ya Rab, bugün *
 Günaha düşmemize izin verme,
  
 Daima bize merhametli ol, *
 Çünkü sana ümit bağladık. 
 Acı bize, *
 Ya Rab, acı bize;
  
  
 DUA 
 Her şeye kadir ve ebedi Peder Tanrı, inananların ışığı, şanınla tüm yeryüzünü doldur. Tüm insanlara gerçe-ğinin yüceliğini göster.  Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin. 

2 OCAK NOEL’DEN SONRA 2. CUMARTESİ

 
 
 Okumalar Övgü Duaları
  
  
 İLAHİ 
 İşay’dan filiz çıktı
 Ve hayatın ağacı 
 Zamanda meyve verdi.
  
 Siyon’un kızı Meryem,
 Bakire olan anne
 İsa’yı doğuruyor.
  
 Mağarada, gölgede,
 Dünyanın Yaradanı
 Uysal ve fakir yatar. 
  
 Sina’da yasa koyan,
 Yüce Yaradan uyar
 Yasanın isteğine.
  
 Dünyanın gecesinde
 Parıldar yeni ışık:
 Tapalım Rabbimize!
  
 Şan, övgü Mesih İsa’ya,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin
  
 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 ¥ Ey Rab aç dudaklarımı.
 ¶ Ve ağzım sana övgüler duyursun.
  
 Davet mezmuru
 MEZMUR 95                     
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!  
  
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. *
 Dağların dorukları da onun.
  
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, *
 Karaya da onun elleri biçim verdi.
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü o Tanrımız’dır, †
 Bizse onun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
  
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde, ¬
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!”
  
 1. Nak. Ey Rab, bizi hatırla ve ziyaretinle bizi kurtar. 
 MEZMUR 106      Rab’bin cömertliği ve halkın imansızlığı                       
 Bu olaylar başkalarına ders olsun diye onların başına geldi; çağların sonuna ulaşmış olan bizleri uyarmak için yazıya geçirildi.Ko. 10,11)
 I (1-18)
  
 Övgüler sunun, Rab’be! †
 Rab’be şükredin, çünkü o iyidir, *
 Sevgisi sonsuzdur.
  
 Rab’bin büyük işlerini kim anlatabilir, *
 Kim o'na yeterince övgü sunabilir?
 Ne mutlu adalete uyanlara, *
 Sürekli doğru olanı yapanlara!
  
 Ya Rab, halkına lütfettiğinde anımsa beni, *
 Onları kurtardığında ilgilen benimle. ¬
  
 Öyle ki, seçtiklerinin gönencini göreyim, †
 Ulusunun sevincini, *
 Kendi halkının kıvancını paylaşayım.
  
 Atalarımız gibi biz de günah işledik, *
 Suç işledik, kötülük ettik.
 Atalarımız Mısır'dayken *
 Yaptığın harikaları anlamadı,
  
 Çok kez gösterdiğin sevgiyi anımsamadı, *
 Denizde, Kızıldeniz'de* başkaldırdılar.
 Buna karşın Rab gücünü göstermek için, *
 Adı uğruna kurtardı onları.
  
 Kızıldeniz'i azarladı, kurudu deniz, †
 Yürüdüler enginde onun öncülüğünde,
 Çölde yürür gibi.
  
 Kendilerinden nefret edenlerin elinden aldı onları, *
 Düşmanlarının pençesinden kurtardı.
 Sular yuttu hasımlarını, *
 Hiçbiri kurtulmadı.
  
 O zaman atalarımız onun sözlerine inandılar, *
 Ezgiler söyleyerek onu övdüler.
 Ne var ki, Rab’bin yaptıklarını çabucak unuttular, *
 Öğüt vermesini beklemediler.
  
 Özlemle kıvrandılar çölde, *
 Tanrı'yı denediler ıssız yerlerde.
 Tanrı onlara istediklerini verdi, *
 Ama üzerlerine yıpratıcı bir hastalık gönderdi.
  
 Onlar ordugahlarında Musa'yı, *
 Rab’bin kutsal kulu Harun'u kıskanınca,
 Yer yarıldı ve Datan'ı yuttu, *
 Aviram'la yandaşlarının üzerine kapandı.
  
 Ateş kavurdu onları izleyenleri, *
 Alev yaktı kötüleri.
  
 1. Nak. Ey Rab, bizi hatırla ve ziyaretinle bizi kurtar. 
 2. Nak. Biz antlaşmanın topluluğuyuz. Tanrımızın sev-gisini unutmuyoruz. 
  
 II (19-33)
  
 Bir buzağı heykeli yaptılar Horev'de,
 Dökme bir puta tapındılar.
 Tanrı'nın yüceliğini, *
 Ot yiyen öküz putuna değiştirdiler.
  
 Unuttular kendilerini kurtaran Tanrı'yı, *
 Mısır'da yaptığı büyük işleri,
 Ham ülkesinde yarattığı harikaları, *
 Kızıldeniz kıyısında yaptığı müthiş işleri.
  
 Bu yüzden onları yok edeceğini söyledi Tanrı, †
 Ama seçkin kulu Musa onun önündeki gedikte durarak, *
 Yok edici öfkesinden vazgeçirdi onu.
  
 Ardından hor gördüler güzelim ülkeyi, *
 Tanrı'nın verdiği söze inanmadılar.
 Çadırlarında söylendiler, *
 Dinlemediler Rab’bin sesini.
  
 Bu yüzden Rab elini kaldırdı *
 Ve çölde onları yere sereceğine,
 Soylarını ulusların arasına saçacağına, *
 Onları öteki ülkelere dağıtacağına ant içti.
  
 Sonra Baal-Peor'a bel bağladılar, *
 Ölülere sunulan kurbanları yediler.
 Öfkelendirdiler Rab’bi yaptıklarıyla, *
 Salgın hastalık çıktı aralarında.
  
 Ama Pinehas kalkıp araya girdi,  *
 Felaketi önledi.
 Bu doğruluk sayıldı ona,  *
 Kuşaklar boyu, sonsuza dek sürecek bu.
  
 Yine Rab’bi öfkelendirdiler Meriva suları yanında*
 Musa'nın başına dert açıldı onlar yüzünden;
 Çünkü onu sinirlendirdiler,  *
 O da düşünmeden konuştu.
  
 2. Nak. Biz antlaşmanın topluluğuyuz. Tanrı’mızın sev-gisini unutmuyoruz. 
 3. Nak. Ey Rab, bizi kurtar, ve bütün uluslar arasından topla. 
  
 III (34-48)
  
 Rab’bin onlara buyurduğu gibi *
 Yok etmediler halkları,
 Tersine öteki uluslara karıştılar, *
 Onların törelerini öğrendiler.
  
 Putlarına taptılar, *
 Bu da onlara tuzak oldu.
 Oğullarını, kızlarını *
 Cinlere kurban ettiler.
  
 Kenan putlarına kurban olsun diye *
 Oğullarının, kızlarının kanını,
 Suçsuzların kanını döktüler; *
 Ülke onların kanıyla kirlendi.
  
 Böylece yaptıklarıyla kirli sayıldılar, *
 Vefasız duruma düştüler töreleriyle.
 Rab’bin öfkesi parladı halkına karşı, *
 Tiksindi kendi halkından.
  
 Onları ulusların eline teslim etti. *
 Onlardan nefret edenler onlara egemen oldu.
 Düşmanları onları ezdi, *
 Boyun eğdirdi hepsine.
  
 Rab onları birçok kez kurtardı, † 
 Ama akılları fikirleri başkaldırmaktaydı  *
 Ve alçaltıldılar suçları yüzünden. 
  
 Rab yine de ilgilendi sıkıntılarıyla *
 Yakarışlarını duyunca.
  
 Antlaşmasını anımsadı onlar uğruna, †
 Eşsiz sevgisinden ötürü vazgeçti yapacaklarından.
 Merhamet koydu onları tutsak alanların yüreğine.
  
 Kurtar bizi, ey Tanrımız Rab, *
 Topla bizi ulusların arasından.
 Kutsal adına şükredelim, *
 Yüceliğinle övünelim.
  
 Öncesizlikten sonsuza dek, *
 İsrail'in Tanrısı Rab’be övgüler olsun! ¬
 Bütün halk, "Amin!" desin. *
 Rab’be övgüler olsun! 
  
 3. Nak. Ey Rab, bizi kurtar, ve bütün uluslar arasından topla. 
  
 ¥ Rab’be ilahi okuyun ve adını yüceltin. 
 ¶ Onun kurtaran sevgisini tüm günler boyunca duyurun. 
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  
  Aziz Pavlus’un Koloselilere Mektubundan                                                           2, 16 – 3, 4
  
 Mesih’te yeni yaşam
 Bu nedenle kimse yiyecek içecek, bayram, yeni ay ya da Şabat Günü konusunda sizi yargılamasın. Bunlar gelecek şeylerin gölgesidir, aslı ise Mesih'tedir. Sözde alçakgönüllülükte ve meleklere tapınmakta direnen, gördüğü düşlerin üzerinde durarak benliğin düşünce-leriyle boş yere böbürlenen, Baş'a tutunmayan hiç kimse sizi ödülünüzden yoksun bırakmasın. Bütün beden eklemler ve bağlar yardımıyla bu Baş'tan bes-lenip bütünlenmekte, Tanrı'nın sağladığı büyümeyle gelişmektedir. 
 Mesih'le birlikte ölüp dünyanın temel ilkelerinden kurtulduğunuza göre, niçin dünyada yaşayanlar gibi, "Şunu elleme", "Bunu tatma", "Şuna dokunma" gibi kurallara uyuyorsunuz?
 Bu kuralların hepsi, kullanıldıkça yok olacak nesnelerle ilgilidir; insanların buyruklarına, öğretilerine dayanır.
 Kuşkusuz bu kuralların gönüllü tapınma, sözde alçakgönüllülük, bedene eziyet açısından bilgece bir görünüşü vardır; ama benliğin tutkularını denetlemekte hiçbir yararları yoktur.
 Mesih'le birlikte dirildiğinize göre, gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada, Tanrı'nın sağında oturuyor. Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün. Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman, siz de onunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz.
  
  
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                     Kol. 3: 1-2; Luk. 12: 34
 ¥ Mesih’le birlikte dirildiğinize göre,  gökteki değerlerin ardından gidin.  Mesih orada,  Tanrı’nın sağında oturuyor. *Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri dü-şünün.
 ¶Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır. 
 ¥ Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün.
  
 İKİNCİ OKUMA 
  Basilius, Kutsal Ruh Üstüne Vaaz, 26, 31-64
  
 Rab Bedenini Ruh içinde canlandırır
 Artık bedene göre yaşamayıp, Tanrı’nın Ruh'unun yönetimi altında yaşayan kimse, Tanrı’nın Oğlu diye çağırılan ve Tanrı’nın Oğlu’nun suretine uygun hale gelen kimse, bu kimseye "tinsel" adı verilir. Nasıl ki görme gücü sağlıklı gözde bulunursa, aynı şekilde Ruh'un faaliyeti de arınmış candadır.
 Nasıl ki söz, ister yürek tarafından düşünülmüş olsun ister dille ifade edilmiş olsun can içinde ise, Kutsal Ruh için de öyledir; ister ruhumuza tanıklık etsin ve yüreğimizde Abba, Peder diye bağırsın ister İsa'nın: Konuşan siz olmıyacaksınız, sizde Peder'in Ruh'u ko-nuşacaktır diye belirttiği gibi, bizim yerimize konuşsun.
 Ayrıca Ruh, tinsel bağışlarının dağılımına göre, çeşitli parçaları içinde bir bütün olarak görünmektedir, çün-kü biz hepimiz birbirimizin üyeleriyiz ve bize bağışlanmış olan lütfa göre çeşitli yeteneklere sahibiz.
 Bu nedenle göz ele, benim sana ihtiyacım yok diyemez; aynı şekilde baş ta ayaklara benim sizlere ihtiyacım yok diyemez. Aksine uzuvlar, hepsi birden, Ruh'un birliği içinde, Mesih'in bedenini oluştururlar ve almış oldukları armağanlara göre, karşılıklı olarak birbirlerine gerekli hizmetleri verirler.
 Çünkü uzuvları bedene, herbirini istemiş olduğu şekilde olmak üzere, yerleştiren, Tanrı’dır. Bununla beraber, onların birbirlerine karşı muhabbetini doğuran tinsel komünyon gereğince, bütün uzuvlar birbirleri için aynı kaygıya sahiptirler. Bu nedenle eğer bir aza acı çekerse, bütün uzuvlar onun acısını paylaşır; eğer bir aza onurlandırılırsa, hepsi onun sevincini paylaşır.
 Bütün içindeki parçalar gibi, her birimiz Ruh'un içindedir, çünkü tek bir beden içinde bulunan biz hepimiz, tek bir Ruh içinde vaftiz olmuş bulunuyoruz.
 Nasıl ki Oğul Peder'de görülüyorsa, Oğul da Ruh'ta görülüyor. Demek oluyor ki Ruh'ta ibadet etmek, Samariyeli kadına söylenen sözlerden anlaşılabileceği gibi, düşüncemizin faaliyetinin aydınlıkta cereyan et-mesi anlamına gelecektir. Kadın, ülkesinin âdetinin et-kisi ile yanılarak, ancak belli bir yerde ibadet edilebi-leceğini sanıyordu. Rabbimiz, Ruh'ta ve Gerçek için-de ibadet etmek gerektiğini belirterek onu yanılgıdan kurtardı; ve Gerçek'ten sözederken kuşkusuz kendisini kastediyordu.
 O halde, nasıl Oğul'da, yani Peder Tanrı’nın bir suretinde, bir ibadetten söz ediyorsak, aynı şekilde Rabbin ulûhiyetini kendisinde gösterende olarak, bir Ruh'ta ibadetten sözedilmektedir.
 Kesin ve mantıklı bir şekilde konuşmuş olmak için, biz Tanrı’nın görkeminin parıltısını Ruh'un aydınlatması sayesinde seyretmekteyiz; onun damgası iledir ki, kendisinin damgası ve tamamen benzeyen mühürü olana gidilmektedir. 
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                  1. Kor. 2, 12. 10; Ef. 3, 5     
 ¥ Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan gelen Ruh'u aldık. * Oysa Tanrı Ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır.
 ¶ Bu sır önceki kuşaklara açıkça bildirilmemişti. Şimdiyse Mesih'in kutsal elçilerine ve peygamberlerine Ruh aracılığıyla açıklanmış bulunuyor.
 ¥ Oysa Tanrı Ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır.
  
 İncil: Yuhanna 1, 19-28
  
 DUA 
 Rabbim, kiliseni sarsılmaz bir imanla koru. Yüceliğini paylaşan biricik Oğlu’nun bedenimize benzer bir be-deni Bakire Meryem’den aldığını kabul ediyoruz. Bu dünyadaki kötülüklerden bizi kurtar ve ebedi mutluluğa kavuştur. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.
   
 
 
 Sabah Övgü Duaları
  
 Ey Tanrı gel beni kurtarmaya. Ya Rab yardımıma koş  Peder’e... v.s.
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
 İLAHİ  
 Güneşin doğuşundan
 Dünyada yankılansın
 Övgü ilahileri.
  
 Bizi kurtarmak için
 Meryem'den insan oldu
 Evrenin Efendisi.
  
 Bakire Meryem Ana
 Göklerden inmiş sırrı 
 Kalbinde sıkı tutar. ¬
  
 Saf, kutsal, temiz konut,
 Tanrı’nın tapınağı,
 Rahminde Oğlu saklar.
  
 Meleğin bildirdiği,
 Yahya'nın hissettiği,
 Yemlikte İsa yatar.
  
 Tüm evrene hükmeden,
 Alçakgönüllülükle
 Bir mağarada doğar.
  
 Çobanlar sevinirler,
 Melekler etraflarda
 Barışı bildirirler.
  
 Onur ve şeref sana,
 Göklerden inen İsa,
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 1. Nak. Sabahtan sevgini ve gece boyunca sadakatini duyururuz. 
  
 MEZMUR 92  Yaratıcı olan Rab’be övgü
 Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. (Yu. 15, 5)
  
 Ya Rab, sana şükretmek, *
 Ey Yüceler Yücesi, adını ilahilerle övmek, 
 Sabah sevgini, Gece sadakatini, *
 On telli sazla, çenk ve lirle duyurmak ne güzel! 
  
 Çünkü yaptıklarınla beni sevindirdin, ya Rab, *
 Ellerinin işi karşısında sevinç ilahileri okuyorum. 
 Yaptıkların ne büyüktür, ya Rab, *
 Düşüncelerin ne derin! 
  
 Aptal insan bilemez, *
 Budala akıl erdiremez: 
  
 Kötüler mantar gibi bitse, †
 Suçlular pıtrak gibi açsa bile, *
 Bu onların sonsuza dek yok oluşu demektir. 
  
 Ama sen sonsuza dek yücesin, ya Rab. †
 Ya Rab, düşmanların kesinlikle, *
 Evet, kesinlikle yok olacak,
  
 Suç işleyen herkes dağılacak. *
 Beni yaban öküzü kadar güçlü kıldın, ¬
 Taze zeytinyağını başıma döktün. *
 Gözlerim düşmanlarımın bozgununu gördü,
  
 Kulaklarım bana saldıran kötülerin sonunu duydu. †
 Doğru insan hurma ağacı gibi serpilecek, *
 Lübnan sediri gibi yükselecek. 
 Rab’bin evinde dikilmiş, *
 Tanrımız’ın avlularında serpilecek. 
 Böyleleri yaşlanınca da meyve verecek, *
 Taptaze ve yeşil kalacaklar.
  
 “Rab doğrudur! Kayamdır benim! * 
 Onda haksızlık bulunmaz!” diye duyuracaklar.
  
 1. Nak. Sabahtan sevgini ve gece boyunca sadakatini duyururuz. 
 2. Nak. Rab’bin adını  ilan etmeyi istiyorum: Tanrı’mızı yüceltin.
  
 EZGİ Yasa’nın Tekrarı 32, 1-12  Halkı için Tanrı’nın takdisi               
 Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim, ama siz istemediniz. (Mt. 23, 37)
 Ey gökler, kulak verin, sesleneyim; *
 Ey dünya, ağzımdan çıkan sözleri işit!
 Öğretişim yağmur gibi damlasın; *
 Sözlerim çiy gibi düşsün,
  
 Çimen üzerine çiseleyen yağmur gibi, *
 Bitkilere yağan sağanak gibi.
 Rab’bin adını duyuracağım. *
 Ululuğu için Tanrımız’ı övün!
  
 O Kaya’dır, işleri kusursuzdur, *
 Bütün yolları doğrudur.
 O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı’dır. *
 Doğru ve adildir.
  
 Bu eğri ve sapık kuşak, *
 Ona bağlı kalmadı.
 Onun çocukları değiller. *
 Bu onların utancıdır.
  
 Rab’be böyle mi karşılık verilir, *
 Ey akılsız ve bilgelikten yoksun halk?
 Sizi yaratan, size biçim veren, *
 Babanız, Yaratıcınız o değil mi? ¬
  
 Eski günleri anımsayın; *
 Çoktan geçmiş çağları düşünün.
 Babanıza sorun, size anlatsın, *
 Yaşlılarınız size açıklasın.
  
 Yüceler Yücesi uluslara paylarına düşeni verip †
 İnsanları böldüğünde, *
 Ulusların sınırlarını İsrailoğulları’nın sayısına göre belirledi.
  
 Çünkü Rab’bin payı kendi halkıdır *
 Ve Yakup soyu onun payına düşen mirastır.
 Onu kurak bir ülkede, *
 Issız, uluyan bir çölde buldu,
  
 Onu kuşattı, kayırdı, *
 Gözbebeği gibi korudu.
  
 Yuvasında yavrularını uçmaya kışkırtan, †
 Onların üzerinde kanat çırpan bir kartal gibi, *
 Kanatlarını gerip onları aldı
  
 Ve kanatları üzerinde taşıdı. †
 Ona yalnız Rab yol gösterdi, *
 Yanında yabancı ilah yoktu.
  
 2. Nak. Rab’bin adını ilan etmeyi istiyorum: Tanrı’mızı yüceltin.
 3. Nak. Ey Rab, Tanrı’mız, tüm yeryüzünde adın ne yü-cedir! 
  
 MEZMUR  8      Rab’bin yüceliği ve insanın haysiyeti        
 Her şeyi ayakları altına sererek O'na bağımlı kıldı. O'nu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. (Ef. 1, 22)
  
 Ey Rab Tanrı’mız, †
 Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde! *
 Gökyüzünü görkeminle kapladın. 
  
 Çocukların, hatta emziktekilerin sesiyle †
 Set çektin hasımlarına, *
 Düşmanı, öç alanı yok etmek için.
  
 Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri, *
 Oraya koyduğun ayı ve yıldızları,
 Soruyorum kendi kendime: *
 “İnsan ne ki, onu anasın,
  
 Ya da insanoğlu ne ki, ona ilgi gösteresin?” *
 Nerdeyse bir tanrı yaptın onu, ¬
  
 Başına yücelik ve onur tacını koydun. †
 Ellerinin yapıtları üzerine onu egemen kıldın, *
 Her şeyi ayaklarının altına serdin; 
  
 Davarları, sığırları, Yabanıl hayvanları, †
 Gökteki kuşları, denizdeki balıkları, *
 Denizde kıpırdaşan bütün canlıları. 
  
 Ey egemenimiz Rab, *
 Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!
  
 3. Nak. Ey Rab, Tanrı’mız, tüm yeryüzünde adın ne yücedir! 
  
  
  
 KISA OKUMA                                                                                                                                                   Yşa 49, 8-9
 Rab şöyle diyor: "Lütuf zamanında seni yanıtlayaca-ğım, kurtuluş günü sana yardım edecek, seni koru-yacağım. Seni halka antlaşma olarak vereceğim. Öyle ki, yıkık ülkeyi yeniden kurasın, mülk olarak yeni sa-hiplerine veresin. 'Çıkın, karanlıktakilere, 'Dışarı çıkın diyeceksin. Yol boyunca beslenecek, her çıplak tepede otlak bulacaklar.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Tanrı kurtarışını gösterdi, * alleluya alleluya.
 ~ Tanrı kurtarışını gösterdi, alleluya alleluya.
 ¶ Tüm uluslara açıkladı adaletini.
 ~ Alleluya alleluya.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Tanrı kurtarışını gösterdi, alleluya alleluya.
  
 Benedictus Nak. Ağılda yatıyordu ve aynı zamanda gökte parlıyordu; aramıza geliyordu ve aynı zamanda babasıyla kalıyordu. 
  
 Benedictus (Zekeriya’nın İlahisi) (Luka 1, 68-79)
 İsrail’in Tanrısı Rab’be övgüler olsun! †
 Çünkü halkının yardımına gelip *
 Onları fidyeyle kurtardı.
  
 Eski çağlardan beri *
 Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi,
 Kulu Davut’un soyundan *
 Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı;
  
 Düşmanlarımızdan, †
 Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden *
 Kurtuluşumuzu sağladı.
  
 Böylece atalarımıza merhamet ederek *
 Kutsal antlaşmasını anmış oldu.
  
 Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına †
 Ve ömrümüz boyunca *
 Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde,
 Korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair *
 Atamız İbrahim’e ant içerek söz vermişti.
  
 Sen de, ey çocuk, *
 Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın.
 Rab’bin yollarını hazırlamak üzere *
 Önünden gidecek .
  
 Ve onun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla*
 Kurtulacaklarını bildireceksin. ¬
 Çünkü Tanrımız’ın yüreği *
 Merhamet doludur. 
 Onun merhameti sayesinde, *
 Yücelerden doğan Güneş, 
 Karanlıkta ve ölümün gölgesinde *
 Yaşayanlara ışık saçmak 
  
 Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere *
 Yardımımıza gelecektir.            
  
 YAKARMALAR
 Göksel insan ve yeni Adem  olan, bizim için hayat verici ruh  olan Mesih İsa’ya dualarımızı yöneltelim: Ey Rab halkını kurtar. 
 Eski Antlaşmayı tamamlayan, adaletin güneşi Mesih İsa, 
 - ışığını parlat.
 Melekler tarafından yüceltilmiş, çobanlara ilan edilmiş, Anna ve yaşlı Şimeon tarafından neşeyle yüceltilmiş olan Mesih İsa,
 - İbrani halkının İncil’in ışığına açılmasını sağla.
 Şan ve barışın meleksel ilahisini dünyaya yansıtan Mesih İsa,  
 - tüm yeryüzüne barışının yayılmasını sağla.
 İnsanlığı yeni kılan Mesih İsa, 
 - hastalık ve sefalet içinde ezilenleri kurtar.
  
 DUA 
 Rabbim, kiliseni sarsılmaz bir imanla koru. Yüceliğini paylaşan biricik Oğlu’nun bedenimize benzer bir be-deni Bakire Meryem’den aldığını kabul ediyoruz. Bu dünyadaki kötülüklerden bizi kurtar ve ebedi mutluluğa kavuştur. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.
   

1 OCAK TANRI’NIN ANNESİ MERYEM ANA BAYRAMI

 
 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. Tanrı’nın Annesi Bakire Meryem’i kutlayalım ve Oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya tapalım. 
 Davet Mezmuru Ordinarium’da.
  
 MEZMUR 95                     
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!  
  
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. *
 Dağların dorukları da onun.
  
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, *
 Karaya da onun elleri biçim verdi.
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü o Tanrımız’dır, †
 Bizse onun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
  
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde, ¬
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!”
  
  _______________
  
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
  
 İLAHİ 
 İşay’dan filiz çıktı
 Ve hayatın ağacı 
 Zamanda meyve verdi.
  
 Siyon’un kızı Meryem,
 Bakire olan anne
 İsa’yı doğuruyor.
  
 Mağarada, gölgede,
 Dünyanın Yaradanı
 Uysal ve fakir yatar. 
  
 Sina’da yasa koyan,
 Yüce Yaradan uyar
 Yasanın isteğine.
  
 Dünyanın gecesinde
 Parıldar yeni ışık:
 Tapalım Rabbimize!
  
 Şan, övgü Mesih İsa’ya,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin
  
 1. Nak. Ey kapılar, kubbelerinizi yükseltin, Şanlı Kral geliyor.  
  
 MEZMUR 24
 Rab’bindir yeryüzü ve içindeki her şey, *
 Dünya ve üzerinde yaşayanlar;
 Çünkü odur denizler üzerinde onu kuran, *
 Sular üzerinde durduran.
                           
 Rab’bin dağına kim çıkabilir, *
 Kutsal yerinde kim durabilir?
  
 Elleri pak, yüreği temiz olan, †
 Gönlünü putlara kaptırmayan, *
 Yalan yere ant içmeyen.       
                     
 Rab kutsar böylesini, *
 Kurtarıcısı Tanrı aklar.
  
 Ona yönelenler, †
 Yakup’un Tanrısı’nın yüzünü arayanlar *
 İşte böyledir.
  
 Kaldırın başınızı, ey kapılar! *
 Açılın, ey eski kapılar! ¬
 Yüce Kral girsin içeri! *
 Kimdir bu Yüce Kral?
  
 O Rab’dir, güçlü ve yiğit, *
 Savaşta yiğit olan Rab.                            
 Kaldırın başınızı, ey kapılar! *
 Açılın, ey eski kapılar!
  
 Yüce Kral girsin içeri! †
 Kimdir bu Yüce Kral? *
 Her Şeye Egemen Rab’dir bu Yüce Kral!    
  
 1. Nak. Ey kapılar, kubbelerinizi yükseltin, Şanlı Kral geliyor.   
  
 2. Nak. Yüce olan Tanrı bir kent kurdu, bütün halklar onun çocukları olarak çağrılacaklar. 
  
 MEZMUR 87
 Rab Siyon’u kutsal dağlar üzerine kurdu. †
 Siyon’un kapılarını *
 Yakup soyunun bütün konutlarından daha çok sever.
  
 Ey Tanrı kenti, *
 Senin için ne yüce sözler söylenir:
  
 “Beni tanıyanlar arasında †
 Rahav ve Babil’i anacağım, *
 Filist’i, Sur’u, Kuş’u da;
  
 ‘Bu da Siyon’da doğdu’ diyeceğim.” *
 Evet, Siyon için şöyle denecek:
 “Şu da orada doğmuş, bu da, *
 Yüceler Yücesi onu sarsılmaz kılacak.”
  
 Rab halkları kaydederken, *
 “Bu da Siyon’da doğmuş” diye yazacak.
 Okuyucular, kavalcılar, *
 “Bütün kaynaklarım sendedir!” diyecek.
  
 2. Nak. Yüce olan Tanrı bir kent kurdu, bütün halklar onun çocukları olarak çağrılacaklar. 
  
 3. Nak. Zamanların başlangıcından, sabah yıldızının parıltısından önce varolan Peder’in biricik Oğlu, kurtarıcımız Rab bugün doğdu. 
  
 MEZMUR 99
 Rab egemenlik sürüyor, titresin halklar! †
 Keruvlar arasında tahtına oturmuş, *
 Sarsılsın yeryüzü! 
  
 Rab Siyon’da uludur, *
 Yücedir o bütün halklara egemendir
 Övsünler büyük, müthiş adını! *
 O kutsaldır. 
  
 Ey adaleti seven güçlü kral, *
 Eşitliği sen sağladın,
 Yakup soyunda doğru ve adil olanı sen yaptın. *
 Yüceltin Tanrımız Rab’bi, 
  
 Ayaklarının taburesi önünde tapının! *
 O kutsaldır. 
 Musa’yla Harun onun kahinlerindendi, *
 Samuel de ona yakaranlar arasında. 
  
 Rab’be seslenirlerdi, *
 O da yanıtlardı. 
  
 Bulut sütunu içinden onlarla konuştu, †
 Uydular onun buyruklarına, *
 Kendilerine verdiği kurallara.
  
 Ya Rab Tanrımız, yanıt verdin onlara; †
 Bağışlayıcı bir Tanrı oldun, *
 Ama yaptıkları kötülüğü cezasız bırakmadın.
  
 Tanrımız Rab’bi yüceltin, †
 Tapının ona kutsal dağında! *
 Çünkü Tanrımız Rab kutsaldır.
  
 3. Nak. Zamanların başlangıcından, sabah yıldızının parıltısından önce varolan Peder’in biricik Oğlu, kurtarıcımız Rab bugün doğdu. 
  
 ¥ Tanrı’nın kelamı beden aldı, alleluya. 
 ¶ Geldi ve aramızda yaşadı, alleluya. 
  
 BİRİNCİ OKUMA
  
  İbranilere Mektup’tan                                                                                            2, 9-17
  
 Mesih her yönden kardeşlerine benzer oldu. 
  
 Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'yı, Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz.
 Birçok oğulu yüceliğe eriştirirken onların kurtuluş ön-cüsünü acılarla yetkinliğe erdirmesi, her şeyi kendisi için ve kendi aracılığıyla var eden Tanrı'ya uygun dü-şüyordu. Çünkü hepsi -kutsal kılan da kutsal kılınanlar da- aynı Baba'dandır. Bunun içindir ki, İsa onlara "kardeşlerim" demekten utanmıyor. "Adını kardeşleri-me duyuracağım, topluluğun ortasında seni ilahilerle öveceğim" diyor. Yine, "Ben ona güveneceğim" ve yi-ne, "İşte ben ve Tanrı'nın bana verdiği çocuklar" diyor.
 Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis'i, ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Bunu, ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. Kuş-kusuz o, meleklere değil, İbrahim'in soyundan olanlara yardım ediyor. Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Öyle ki, Tanrı'ya hizmetin-de merhametli ve sadık bir başkâhin olup halkın gü-nahlarını bağışlatabilsin.
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                                                      Lk.1, 28
 ¥ Mutlu Bakire Meryem, dünyanın yaratıcısı olan Rab’bi taşıdın, * Seni yaratana hayat verdin ve her zaman bakire kaldın.
 ¶ Lütufla dolu olan sana, selam; Rab seninledir.
 ¥ Seni yaratana hayat verdin ve her zaman bakire kal-dın.
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
 Aziz Atanasius, Korint Episkoposu Epiktet'e Mektup, 5-9
  
 Kelam insan tabiatını Meryem’den aldı
 Kelam, İbrahim'in soyunun yükümlülüğünü üzerine aldı, bu nedenle kendisini her noktadan kardeşlerine benzer yapması ve bizimki gibi bir beden alması gerekiyordu. Bu nedenle, onda bu bedeni alması ve bu-nu kendisininki olarak bizim uğrumuza sunması için Meryem gerçekten lüzumludur. Kutsal Kitap onun doğumunu hatırlatıyor; şöyle diyor: O çocuğunu kundakladı, ona süt veren anne mutlu ilan edildi ve onun, bir kurban sunma içinmiş gibi, ondan doğduğu kabul edildi. Cebrail onu, dikkatle seçilmiş sözlerle ona bil-dirmişti. Bunun dışardan içeri sokulmuş yabancı bir beden olacağı inancını vermemek için, alışılmış şe-kilde: “Sende doğacak olan kimse” demedi; doğacak olanın ondan çıkacağına inanmaya davet için: “Senden doğacak olan kimse” dedi. 
 Bütün bunlar Kelam'ın, bizim tabiatımızı yüklenerek ve onu kurban olarak sunarak, onu tamamiyle kendisine ait yapması için, böyle oldu. Daha sonra bizi, ken-di tabiatiyle donatmak istedi, ki aziz Pavlus'un şöyle söylemesine imkan veren budur: Bu çürüyebilen var-lığın çürümezliğe bürünmesi, bu ölümlü varlığın ölümsüzlüğe bürünmesi gerekir. Bu, bazı heretiklerin tahayyül etmiş oldukları gibi, fiktif bir şekilde olma-mıştır: Asla! Kurtarıcı gerçekten insan olmuştur ve in-sanın kurtuluşu tümüyle buradan gelmiştir. Kurtuluşumuz bir görüntü değildir, o sadece beden için de-ğildir, ruh ve bedenle birlikte, tüm insan içindir ve bu selamet, Kelam'ın kendisinden gelmiştir.
 O halde Meryem'den gelen, Kutsal Yazılara göre, tabiaten insani idi ve Rabbin bedeni gerçek bir bedendir; evet, gerçek bir beden, çünkü bizim bedenimizle aynı idi. Çünkü hepimiz Adem'den geldiğimize göre, Mer-yem bizim kız kardeşimizdir.
 Kuşkusuz, Kelam et haline dönüşmedi, yalnızca bizim tabiatımızı aldı; aziz Yuhanna'nın: Kelam vücut buldu sözü başka bir anlama gelmemektedir, bunu benzeri ifadelerde de görmek mümkündür, örneğin aziz Pav-lus'ta: Mesih bizim için kendini lanetli yaptı.
 Kelam'ın insani tabiatla birleşmesi, Üçlü-Birlik'e hiçbir şey ilave etmez, oysa insani beden, Kelam'la komün-yonu ve onunla birliği dolayısıyla büyük bir avantaj elde etmiştir: Ölümlü iken ölümsüz olmuştur, tamamen insani iken, tinsel olmuştur ve topraktan gelen o, göğün kapılarından geçmektedir.
 Kuşkusuz, Kelam'ın Meryem'de bir beden almasından sonra bile, Üçlü-Birlik olarak kalmaktadır, ne bir fazla, ne bir eksik. O her zaman mükemmeldir: Üçlü-Birlik'te tek uluhiyeti tanıyoruz ve Kilise'de, Kelam'ın Pe-der'i, tek bir Tanrı’nın ilan edilmesi böyle olmaktadır.
  
 RESPONSORİUM                 
 ¥ Ey Kutsal Bakire Meryem, nasıl seni öveceğim? *Gökte sığmayan onu sen rahminde taşıdın.
 ¶ Kadınların en mübareği sensin mübarektir senin ev-ladın İsa.
 ¥ Gökte sığmayan onu sen rahminde taşıdın.
  
 İLAHİ  Te Deum 
  
 Seni överiz, ey Tanrı; *
 Seni yüceltiriz, ey Rab.
 Ey Ebedi Peder, *
 Bütün dünya sana tapar.
  
 Meleklerin hepsi,*
 Göklerin bütün güçleri ¬
  
 Ezgiyle yüceltirler seni †
 Kutsal, kutsal, kutsal  *
 Evrenin Tanrı’sı.
  
 Gökler ve yerler* 
 Şanınla doludur.  
 Seni över Havarilerin korosu* 
 Ve beyaz giymiş şehitler ordusu.
  
 Peygamberler tek bir sesle †
 Övgü ezgisi söyler sana *
 Kutsal Kilise’n şanını yüceltir,
  
 Tapar biricik Oğlu’na*
 Ve tesellici Kutsal Ruh’a. 
 Mesih İsa, sen şan kralısın, *
 Sen Peder'in ebedi Oğlu'sun.
  
 İnsanlığı kurtarmak üzere,*
 Bakire Anne’den doğmak istedin. 
 Ölüm üstünde muzaffer, 
 Açtın göksel krallığı inananlara 
  
 Sen Tanrı’nın sağında Peder’in şanında †
 Zamanın sonunda *
 Geleceksin dünyayı yargılamaya.
  
 Ya Rab, değerli kanınla  *
 Kurtardığın evlatlarına bak  
  
 Hepimizi kabul et şanına, *
 Azizlerin topluluğunda.
 ≈≈Ya Rab, halkını kurtar,*
 Evlatlarını destekleyip onlara rehber ol, 
  
 Her gün sana hamdederiz,*
 Daima adını yüceltiriz.
 Ya Rab, bugün *
 Günaha düşmemize izin verme,
  
 Daima bize merhametli ol, *
 Çünkü sana ümit bağladık. 
 Acı bize, *
 Ya Rab, acı bize;
  
 Ümidimiz sensin, *
 Ebediyete kadar utanmayacağız. 
 ≈≈ Bu işaretten sonra ayetler söylenmeyebilir.
  
 DUA 
 Oğlu’nun Bakire Meryem'den doğumu sayesinde, bü-tün insanlara ebedi selameti bağışlayan yüce Tanrı, sana yalvarıyoruz: Sonsuz hayatın kaynağı olan Oğ-lun. Mesih İsa'yı dünyaya getiren Meryem Ana'nın bizim için senin nezdinde her zaman şefaatte bulunduğunu içimizde hissedelim. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
 
 
 Sabah Övgü Duaları
  
 İLAHİ  
 Güneşin doğuşundan
 Dünyada yankılansın
 Övgü ilahileri.
  
 Bizi kurtarmak için
 Meryem'den insan oldu
 Evrenin Efendisi.
  
 Bakire Meryem Ana
 Göklerden inmiş sırrı 
 Kalbinde sıkı tutar. ¬
  
 Saf, kutsal, temiz konut,
 Tanrı’nın tapınağı,
 Rahminde Oğlu saklar.
  
 Meleğin bildirdiği,
 Yahya'nın hissettiği,
 Yemlikte İsa yatar.
  
 Tüm evrene hükmeden,
 Alçakgönüllülükle
 Bir mağarada doğar.
  
 Çobanlar sevinirler,
 Melekler etraflarda
 Barışı bildirirler.
  
 Onur ve şeref sana,
 Göklerden inen İsa,
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 1. Nak. İşay’ın  kütüğünden bir filiz çıktı, Yakup’tan bir yıldız doğdu; Bakire’den Kurtarıcı 
               doğdu. Tanrı’mız sana hamdederiz. 
  
 MEZMUR 63, 1-8  Ruhum Rab’be susadı.                      
 Kilise Kurtarıcısına susadı, ebedi yaşam için fışkıran yaşam suyunun pınarından içmek için özlem duyuyor. (bk. Cassiodoro)
 Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, *
 Seni çok özlüyorum, 
  
 Canım sana susamış, †
 Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, *
 Bütün varlığımla seni arıyorum.
  
 Kutsal yerde baktım sana,*
 Gücünü, görkemini görmek için. 
 Senin sevgin yaşamdan iyidir, *
 Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.
  
 Ömrümce sana övgüler sunacağım,*
 Senin adınla ellerimi kaldıracağım.
 Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,*
 Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.
  
 Yatağıma uzanınca seni anarım,*
 Gece boyunca derin derin seni düşünürüm.
 Çünkü sen bana yardımcı oldun,*
 Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.
  
 Canım sana sımsıkı sarılır,*
 Sağ elin bana destek olur.
  
 1. Nak. İşay’ın  kütüğünden bir filiz çıktı, Yakup’tan bir yıldız doğdu; Bakire’den Kurtarıcı 
               doğdu. Tanrı’mız sana hamdederiz. 
  
 2. Nak. Meryem Kurtarıcı’yı bize verdi. Vaftizci Yahya onu gördüğünde haykırdı: İşte, 
               Tanrı’nın Kuzusu; işte dünyanın günahını kaldıracak olan odur, alleluya! 
 EZGİ Dan. 3, 57-88, 56    Her yaratık Rab’bi övsün
  
 Allahımıza övgüler sunun siz onun bütün kulları. (Va. 19, 5)
 Tüm evren, Rab’bi kutsa; *
 Onu ulu kıl ve sonsuza dek öv.
 Rab’bin melekleri! Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Gök kubbenin üstündeki yağmurlar! Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 
 Gökteki güçler, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Güneş ve ay, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Gökteki yıldızlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Sağanak halinde yağmurlar ve çiğ damlaları, †
 Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Rüzgarlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Ateş ve ısı! Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Zehir gibi soğuk ve kavuran ısı, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Çiğ damlaları ve sulu sepken kar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Don ve soğuk, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Günler ve geceler, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Gün ışığı ve karanlık, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.-
 Buz ve kar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Yıldırım ve fırtına alameti bulurlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Bırakın da yeryüzü Rab’bi kutsasın; *
 Onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün. ¬
  
 Dağlar ve tepeler, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Yeryüzünde yetişen her şey Rab’bi kutsasın; *
 Onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün.
  
 Göller ve ırmaklar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Su kaynakları, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Balinalar ve deniz hayvanları, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 
 Tüm kuşlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Tüm sığırlar ve yabanıl hayvanlar, †
 Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Yeryüzündeki tüm insanlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 İsrail ulusu, Rab’bini kutsa; *
 Onu ulu kıl ve sonsuza dek övün.
  
 Rab’bin kahinleri, Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Rab’bin kulları! Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Tüm insanlar, Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Kutsal ve alçakgönüllü olan kişiler, †
 Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Ananya, Azarya ve Mişael, †
 Rab’binizi kutsayın; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Peder, Oğul ve Kutsal Ruh *
 Sonsuza dek yüceltilsin ve ulu kılınsın.
  
 Rab, gökkubbede seni övsünler, †
 Sonsuza dek herşeyin ötesinde,
 Seni yüceltsinler ve ulu kılsınlar.
  
 Ezgi, içinde yüceltme olan doksoloji taşıyorsa Peder’e, Oğul’a... söylenmez.
  
 2. Nak. Meryem Kurtarıcı’yı bize verdi. Vaftizci Yahya onu gördüğünde haykırdı: İşte, 
               Tanrı’nın Kuzusu; işte dünyanın günahını kaldıracak olan odur, alleluya! 
  
 3. Nak. Bir kadın ebedi olan Kralımızı doğurdu. Şeref verin Bakire’ye ve şan verin 
                Anne’ye, hiç bir kadın onun gibi olmadı ve olmayacaktır.
  
 MEZMUR 149                
 Kilisenin ve yeni halkın evlatları, KralınızMesih’i yüceltin. (Esichio)
 Rab’be övgüler sunun!*
 Rab’be yeni bir ezgi söyleyin, 
 Sadık kullarının toplantısında *
 Onu ezgilerle övün!
  
 İsrail Yaratıcısı’nda sevinç bulsun,*
 Siyon halkı Kralları’yla coşsun!
 Dans ederek övgüler sunsunlar onun adına,*
 Tef ve lir çalarak onu ilahilerle övsünler!
  
 Çünkü Rab halkından hoşlanır,*
 Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.
 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,*
 Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!
  
 Ağızlarında Tanrı’ya yüce övgüler, †
 Ellerinde iki ağızlı kılıçla *
 Uluslardan öç alsınlar,
  
 Halkları cezalandırsınlar, †
 Krallarını zincire,*
 Soylularını prangaya vursunlar!
  
 Yazılan kararı onlara uygulasınlar!*
 Bütün sadık kulları için onurdur bu.
  
 3. Nak. Bir kadın ebedi olan Kralımızı doğurdu. Şeref verin Bakire’ye ve şan verin 
                Anne’ye, hiç bir kadın onun gibi olmadı ve olmayacaktır.
  
 KISA OKUMA                                                                                                   Mi. 5, 2. 3. 4a
 Onu doğuracak olan kadın doğurana dek Rab onları başka milletlere teslim edecek. Kardeşlerinin bakiyesi İsrail oğullarına dönecekler. O, orada bulunacak ve Rabbin gücüyle, senin Rabbinin adının görkemiyle otlatacak. O barışımız olacak.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Rab kurtarışını gösterdi, * alleluya, alleluya. 
 ~ Rab kurtarışını gösterdi, alleluya, alleluya.
 ¶ Tüm milletlere adaletini açıkladı.
 ~ Alleluya, alleluya.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Rab kurtarışını gösterdi, alleluya, alleluya.
  
 Benedictus Nak.
 Ne muhteşem bir gizem! Bugün her şey yenileniyor. Tanrı insan oldu. Kendi kutsallığını kaybetmedi ama insan olmayı kabul etti.
  
 Benedictus (Zekeriya’nın İlahisi) (Luka 1, 68-79)
 İsrail’in Tanrısı Rab’be övgüler olsun! †
 Çünkü halkının yardımına gelip *
 Onları fidyeyle kurtardı.
  
 Eski çağlardan beri *
 Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi,
 Kulu Davut’un soyundan *
 Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı;
  
 Düşmanlarımızdan, †
 Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden *
 Kurtuluşumuzu sağladı.
  
 Böylece atalarımıza merhamet ederek *
 Kutsal antlaşmasını anmış oldu.
  
 Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına †
 Ve ömrümüz boyunca *
 Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde,
 Korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair *
 Atamız İbrahim’e ant içerek söz vermişti.
  
 Sen de, ey çocuk, *
 Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın.
 Rab’bin yollarını hazırlamak üzere *
 Önünden gidecek .
  
 Ve onun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla*
 Kurtulacaklarını bildireceksin. ¬
 Çünkü Tanrımız’ın yüreği *
 Merhamet doludur. 
  
 Onun merhameti sayesinde, *
 Yücelerden doğan Güneş, 
 Karanlıkta ve ölümün gölgesinde *
 Yaşayanlara ışık saçmak 
  
 Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere *
 Yardımımıza gelecektir.            
  
 YAKARMALAR
 Övgü dualarında birlik içinde toplanan bizler, Kutsal Ruh’un gücüyle Bakire Meryem’den doğmuş olan Mesih İsa’ya yalvaralım: Bakire Meryem’in Oğlu olan sen, bize merhamet et. 
 Harika öğütçü, Barış Prensi; 
 - bütün dünyanın adalet ve barış çağını tanımasını sağla.
 Tanrımız ve Rabbimiz kendi arkadaşlığını bize vermiş olan sen, 
 - hayat tanıklığımızla sevginin gereklerini yerine ge-tirmemizi sağla. 
 Tanrı’nın Oğlu, Bakire Meryem’den doğarak, bize benzer olan sen, 
 - bizlerin de sana benzer olmamızı sağla.
 Yeryüzündeki şehirde bizim vatandaşımız olmayı is-teyen sen,
 - Göksel şehirde bizi senin vatandaşın gibi kabul et.
  
 Göklerdeki Pederimiz. 
  
 DUA 
 Oğlu’nun Bakire Meryem'den doğumu sayesinde, bü-tün insanlara ebedi selameti bağışlayan yüce Tanrı, sana yalvarıyoruz: Sonsuz hayatın kaynağı olan Oğ-lun. Mesih İsa'yı dünyaya getiren Meryem Ana'nın bizim için senin nezdinde her zaman şefaatte bulunduğunu içimizde hissedelim. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.