31 ARALIK NOEL’DEN SONRA 7. GÜN

 
 31 ARALIK
  
 NOEL’DEN SONRA 7. GÜN
 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
  
 Nak. Bizim için doğmuş olan Mesih İsa’ya tapalım. 
 Ya da:
 Nak. Gelin Mesih İsa’ya tapalım, o bizim için doğdu. 
  
 Davet mezmuru
 Mezmur 95 
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!  
  
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. *
 Dağların dorukları da onun.
  
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, *
 Karaya da onun elleri biçim verdi.
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü o Tanrımız’dır, †
 Bizse onun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
  
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde, ¬
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!”
  
 _______________
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
 İLAHİ 
  
 İşay’dan filiz çıktı
 Ve hayatın ağacı 
 Zamanda meyve verdi.
  
 Siyon’un kızı Meryem,
 Bakire olan anne
 İsa’yı doğuruyor.
  
 Mağarada, gölgede,
 Dünyanın Yaradanı
 Uysal ve fakir yatar. 
  
 Sina’da yasa koyan,
 Yüce Yaradan uyar
 Yasanın isteğine.
  
 Dünyanın gecesinde
 Parıldar yeni ışık:
 Tapalım Rabbimize!
  
 Şan, övgü Mesih İsa’ya,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin
  
  
 1. Nak. Ey gökler sevinin, ey yeryüzü coş, gelen Rab’bin önünde. 
  
 MEZMUR 96
 Yeni bir ezgi söyleyin Rab’be! *
 Ey bütün dünya, Rab’be ezgiler söyleyin! 
 Ezgi söyleyin, Rab’bin adını övün, *
 Her gün duyurun kurtarışını!
  
 Görkemini uluslara, *
 Harikalarını bütün halklara anlatın!
 Çünkü Rab uludur, yalnız o övgüye değer, *
 İlahlardan çok ondan korkulur.
  
 Halkların bütün ilahları bir hiçtir, *
 Oysa gökleri yaratan Rabdir. 
 Yücelik, ululuk onun huzurundadır, *
 Güç ve güzellik onun tapınağındadır.
  
 Ey bütün halklar, Rab’bi övün, *
 Rab’bin gücünü, yüceliğini övün,
 Rab’bin görkemini adına yaraşır biçimde övün, *
 Sunular getirip avlularına girin!
  
 Kutsal giysiler içinde Rab’be tapının! *
 Titreyin onun önünde, ey bütün yeryüzündekiler!
 Uluslara “Rab egemenlik sürüyor” deyin. *
 Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.
  
 O halkları adaletle yargılar. *
 Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü!
 Gürlesin deniz içindekilerle birlikte! *
 Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler!
  
 O zaman Rab’bin önünde bütün orman ağaçları †
 Sevinçle haykıracak. *
 Çünkü o geliyor!
  
 Yeryüzünü yargılamaya geliyor. †
 Dünyayı adaletle, *
 Halkları kendi gerçeğiyle yönetecek.
  
 1. Nak. Ey gökler sevinin, ey yeryüzü coş, gelen Rab’bin önünde. 
 2. Nak. Doğruların üzerine bir ışık parlayacak, yüreği dürüst olanlar sevinçle coşacak 
                alleluya. 
  
 MEZMUR 97
 Rab egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü, *
 Bütün kıyı halkları sevinsin! 
 Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini, *
 Doğruluk ve adalettir tahtının temeli.
  
 Ateş yürüyor onun önünde, *
 Düşmanlarını yakıyor çevrede.
 Şimşekleri dünyayı aydınlatır, *
 Yeryüzü görüp titrer. ¬
  
 Dağlar balmumu gibi erir, *
 Rab’bin, bütün yeryüzünün Rab’bi önünde. 
 Gökler onun doğruluğunu duyurur, *
 Bütün halklar görkemini görür.
  
 Utansın puta tapanlar, †
 Değersiz putlarla övünenler! *
 Rab’be tapın, ey bütün ilahlar! 
  
 Siyon seviniyor yargılarını duyunca, ya Rab, *
 Yahuda kentleri coşuyor. 
 Çünkü sensin, ya Rab, bütün yeryüzünün en yücesi, *
 Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun. 
  
 Ey sizler, Rab’bi sevenler, kötülükten tiksinin. †
 O sadık kullarının canını korur,  *
 Onları kötülerin elinden kurtarır. 
  
 Doğrulara ışık, *
 Temiz yüreklilere sevinç saçar.
 Ey doğrular, Rab’de sevinç bulun, *
 Kutsallığını anarak ona şükredin!
  
 2. Nak. Doğruların üzerine bir ışık parlayacak, yüreği dürüst olanlar sevinçle coşacak, 
                alleluya. 
 3. Nak. Rab kurtarışını gösterdi, alleluya. 
  
 MEZMUR 98
 Yeni bir ezgi söyleyin Rab’be. *
 Çünkü harikalar yaptı,
  
 Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla. †
 Rab ulusların gözü önüne serdi kurtarışını, *
 Zaferini bildirdi.
  
 İsrail halkına sevgisini, *
 Sadakatini anımsadı;
  
 Tanrımız’ın zaferini gördü dünyanın dört bucağı. †
 Sevinç çığlıkları yükseltin Rab’be, *
 Ey yeryüzündekiler!
  
 Sevinç ilahileriyle yeri göğü çınlatın! *
 Lirle ezgiler sunun Rab’be, 
 Lir ve müzik eşliğinde! *
 Boru ve borazan eşliğinde ¬
  
 Sevinç çığlıkları atın Kral olan Rab’bin önünde. *
 Gürlesin deniz ve içindekiler, 
 Gürlesin yeryüzü ve üzerindekiler. *
 El çırpsın ırmaklar,
  
 Sevinçle haykırsın dağlar *
 Rab’bin önünde!
 Çünkü o geliyor *
 Yeryüzünü yönetmeye.
  
 Dünyayı adaletle, *
 Halkları doğrulukla yönetecek.
  
 3. Nak. Rab kurtarışını gösterdi, alleluya. 
  
 ¥ Bu son günlerde Tanrı bize kendi Oğlu aracılığıyla konuştu. 
 ¶ Onun aracılığıyla evreni yarattı. 
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  
  Aziz Pavlus’un Koloselilere Mektubundan                                                                  2, 4-15
  
 Mesih’teki imanımız 
 Kimse sizi kulağı okşayan sözlerle aldatmasın diye söylüyorum bunu. Çünkü her ne kadar bedence aranızda değilsem de, ruhça sizinle birlikteyim. Düzenliliğinizi, Mesih'e imanınızın sağlamlığını görüp seviniyorum.
 Bu nedenle Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse, on-da öylece yaşayın. Şükranla dolup taşarak Onda köklenin ve gelişin, size öğretildiği gibi imanda güçlenin. Dikkatli olun! Mesih'e değil de, insanların geleneğine, dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle, boş ve aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin.
 Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Siz de her yönetim ve hükümranlığın başı olan Mesih'te doluluğa kavuştunuz.
 Ayrıca Mesih'in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde be-denin benliğinden soyunarak elle yapılmayan sünnet-le onda sünnet edildiniz. Vaftizde onunla birlikte gömüldünüz, onu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek onunla birlikte dirildiniz.
 Sizler suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken, Tanrı sizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı o bağışladı.
 Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan yazılı antlaşmayı sildi, onu çarmıha çakarak ortadan kaldırdı.
 Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi.
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                                 Kol. 2, 9. 10. 12
 ¥ Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor.  Sizler de yaşam için gerekli doluluğu O’nda buldunuz. * O her yönetim ve yetkinin Başı’dır. 
 ¶ Vaftizde O’nunla birlikte gömüldünüz. Mesih’i ölüler arasından dirilten Tanrı’nın etkin gücüne iman ederek, yine vaftizde Mesih’le birlikte dirildiniz.
 ¥ O her yönetim ve yetkinin Başı’dır. 
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Leo Magnus, Noel Üstüne, 2 - 3. 5
  
 Rab’bin Noeli barışın Noelidir
  
 Tanrı'nın Oğlu, yüceliğine yakışıksız saymadığı çocukluk yaşın ilerlemesi ile insan tam olgunluğunda gelişti. Muhakkak ki, azabın ve dirilişin zaferi gerçekleştikten sonra, bizler için kabullendiği tüm alçalma artık geçmişe ait kalıyor. Buna rağmen bugünkü bayram, Meryem Ana'dan doğmuş olan, İsa'nın kutsal başlangıçlarını bizler için yeniliyor. Secde ederek Kurtarıcımızın doğuşunu kutlarken bizim başlangıcımızı da kutlamaktayız. Mesih'in doğuşu Hıristiyan milletinin doğuşuna işarettir; Baş'ın doğum günü, Bedenin doğum günüdür.
 Her ne kadar Kilise'nin tüm oğulları çağrılarını uygun zamanda alıp, zaman içinde dağıtılmış iseler, yine de bir arada vaftiz kaynağından doğdular. Mesih'le birlikte bu doğuşta türediler. Mesih gibi azapta çarmıha çekildiler, dirilişte dirildiler, göğe çıkışlarında Peder'in sağında yerleştirildiler.
 Dünyanın herhangi bir yerinde Mesih'te yeniden türetilen her iman sahibi, başlangıçtaki günahla bağlarını kopartır ve ikinci bir doğuşla yeni bir insan olur. Artık beden yoluyla babanın soyuna değil, Tanrı'nın oğulları olabilmemiz için insanoğlu olan Kurtarıcı'nın kuşağına aittir. Doğuşundaki bu alçalma ile bize kadar inmiş olmasaydı, hiç kimse kendi meziyetleri ile ona çıkamazdı.
 Alınan bağışın yüceliği, bizden görkemine layık bir saygı gerektiriyor. Havari bize bunu öğretiyor: "Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın ruhu-nu değil, Tanrı'dan gelen Ruh'u aldık" (I. Ko. 2, 12). Layık bir şekilde ona saygı göstermenin tek şekli ondan alınan bağışı ona sunmaktır.
 Şimdi bu bayramı şereflendirmek için, Tanrı'nın tüm bağışları arasında Rabbin doğuşunda ilk kez meleklerin ilahisi ile beyan edilen barıştan daha uygun ne bulabiliriz? Barış Tanrı'nın oğullarını türetir, sevgiyi besler, birliği yaratır. Ermişlerin huzurudur, sonsuzluğun konutudur. Görevi ve özel yararı, kötülük dünyasın-dan ayırdıklarını Tanrı ile birleşmesindedir. 
 O halde onlar ki, "kandan ya da bedenin isteklerinden, ya da insanın keyfinden değil, Tanrı'dan doğdular" (Yu. 1, 13) barışta birleşmiş oğul yüreklerini Peder'e sunsunlar. Tanrı'nın manevi ailesinin tüm üyeleri, yeni yaratılışın ilki olan, kendi isteğini değil, onu gönderenin isteğini yerine getirmeye gelen Mesih'te bir araya gelsinler. Çünkü Peder sonsuz iyiliğinde, karşılıklı geçimsizlikler ve uyuşmasızlıklarla ayrılmış olanları de-ğil, karşılıklı ve kardeşçe birliklerini içtenlikle yaşa-yan ve sevenleri mirasçıları olarak evlat edindi. Gerçekten, tek bir örneğe göre şekillendirilenler, ortak bir ruha sahip olmalıdırlar. Rabbin Noel'i barışın Noel'idir. Bunu Havari söylüyor: "O, esenliğimizdir, o ki iki topluluğu birleştirdi" (Ef. 2, 14); öyle ki, ister Yahudi ister putperest, "onun aracılığıyla hepimiz aynı Ruh'ta Peder'in huzuruna çıkabilelim" (Ef. 2, 18).
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                                         Ef. 2, 13-14.17      
 ¥ Ama bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa'da Mesih'in kanı sayesinde yakın kılındınız. * Çünkü Mesih'in kendisi, bizi birleştiren barışımızdır. 
 ¶ O gelip hem uzakta olan sizlere hem de yakındakilere esenliği müjdeledi. 
 ¥ Çünkü Mesih'in kendisi, bizi birleştiren barışımızdır. 
  
 İncil: Yuhanna 1, 1-18
  
 İLAHİ  Te  Deum.  
 Seni överiz, ey Tanrı; *
 Seni yüceltiriz, ey Rab.
 Ey Ebedi Peder, *
 Bütün dünya sana tapar.
  
 Meleklerin hepsi,*
 Göklerin bütün güçleri ¬
  
 Ezgiyle yüceltirler seni †
 Kutsal, kutsal, kutsal  *
 Evrenin Tanrı’sı.
  
 Gökler ve yerler* 
 Şanınla doludur.  
 Seni över Havarilerin korosu* 
 Ve beyaz giymiş şehitler ordusu.
  
 Peygamberler tek bir sesle †
 Övgü ezgisi söyler sana *
 Kutsal Kilise’n şanını yüceltir,
  
 Tapar biricik Oğlu’na*
 Ve tesellici Kutsal Ruh’a. 
 Mesih İsa, sen şan kralısın, *
 Sen Peder'in ebedi Oğlu'sun.
  
 İnsanlığı kurtarmak üzere,*
 Bakire Anne’den doğmak istedin. 
 Ölüm üstünde muzaffer, 
 Açtın göksel krallığı inananlara 
  
 Sen Tanrı’nın sağında Peder’in şanında †
 Zamanın sonunda *
 Geleceksin dünyayı yargılamaya.
  
 Ya Rab, değerli kanınla  *
 Kurtardığın evlatlarına bak  
  
 Hepimizi kabul et şanına, *
 Azizlerin topluluğunda.
 ≈≈Ya Rab, halkını kurtar,*
 Evlatlarını destekleyip onlara rehber ol, 
  
 Her gün sana hamdederiz,*
 Daima adını yüceltiriz.
 Ya Rab, bugün *
 Günaha düşmemize izin verme,
  
 Daima bize merhametli ol, *
 Çünkü sana ümit bağladık. 
 Acı bize, *
 Ya Rab, acı bize;
  
 Ümidimiz sensin, *
 Ebediyete kadar utanmayacağız. 
  
 DUA 
 Ebedi ve kadir Tanrı, insanın sana kavuşmak için tüm gücü ve çabası senin Oğlun Mesih’in dünyaya gelmesinde kaynaklanmasını ve tamamlanmasını istedin. Sana yalvarıyoruz: Kendisinde tüm insanların kurtuluşu bulunan Mesih İsa’nın inananları arasında sayılmamızı sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
 
 
 
 
 <!--  /* Font Definitions */  @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1073732485 9 0 511 0;} @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> 
 Sabah Övgü Duaları
  
 İLAHİ  
 Güneşin doğuşundan
 Dünyada yankılansın
 Övgü ilahileri.
  
 Bizi kurtarmak için
 Meryem'den insan oldu
 Evrenin Efendisi.
  
 Bakire Meryem Ana
 Göklerden inmiş sırrı 
 Kalbinde sıkı tutar. ¬
  
 Saf, kutsal, temiz konut,
 Tanrı’nın tapınağı,
 Rahminde Oğlu saklar.
  
 Meleğin bildirdiği,
 Yahya'nın hissettiği,
 Yemlikte İsa yatar.
  
 Tüm evrene hükmeden,
 Alçakgönüllülükle
 Bir mağarada doğar.
  
 Çobanlar sevinirler,
 Melekler etraflarda
 Barışı bildirirler.
  
 Onur ve şeref sana,
 Göklerden inen İsa,
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 1. Nak. Çobanlar söyleyin, ne gördünüz? Kim yeryü-zünde göründü? Yeni doğmuş bir 
                 çocuk ve Rab’be övgüler söyleyen bir melekler korosu gördük. Alleluya. 
  
 MEZMUR 63, 1-8  Ruhum Rab’be susadı.                      
 Kilise Kurtarıcısına susadı, ebedi yaşam için fışkıran yaşam suyunun pınarından içmek için özlem duyuyor. (bk. Cassiodoro)
 Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, *
 Seni çok özlüyorum, 
  
 Canım sana susamış, †
 Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, *
 Bütün varlığımla seni arıyorum.
  
 Kutsal yerde baktım sana,*
 Gücünü, görkemini görmek için. 
 Senin sevgin yaşamdan iyidir, *
 Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.
  
 Ömrümce sana övgüler sunacağım,*
 Senin adınla ellerimi kaldıracağım.
 Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,*
 Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.
  
 Yatağıma uzanınca seni anarım,*
 Gece boyunca derin derin seni düşünürüm.
 Çünkü sen bana yardımcı oldun,*
 Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.
  
 Canım sana sımsıkı sarılır,*
 Sağ elin bana destek olur.
 1. Nak. Çobanlar söyleyin, ne gördünüz? Kim yeryü-zünde göründü? Yeni doğmuş bir 
                 çocuk ve Rab’be övgüler söyleyen bir melekler korosu gördük. Alleluya. 
  
 2. Nak. Melek çobanlara dedi: Size büyük sevinci duyuruyorum; bugün dünyanın 
               Kurtarıcısı sizin için doğdu, alleluya!
  
 EZGİ Dan. 3, 57-88, 56    Her yaratık Rab’bi övsün
  
 Allahımıza övgüler sunun siz onun bütün kulları. (Va. 19, 5)
 Tüm evren, Rab’bi kutsa; *
 Onu ulu kıl ve sonsuza dek öv.
 Rab’bin melekleri! Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Gök kubbenin üstündeki yağmurlar! Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 
 Gökteki güçler, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Güneş ve ay, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Gökteki yıldızlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Sağanak halinde yağmurlar ve çiğ damlaları, †
 Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Rüzgarlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Ateş ve ısı! Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Zehir gibi soğuk ve kavuran ısı, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Çiğ damlaları ve sulu sepken kar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Don ve soğuk, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Günler ve geceler, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Gün ışığı ve karanlık, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.-
 Buz ve kar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Yıldırım ve fırtına alameti bulurlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Bırakın da yeryüzü Rab’bi kutsasın; *
 Onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün. ¬
  
 Dağlar ve tepeler, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Yeryüzünde yetişen her şey Rab’bi kutsasın; *
 Onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün.
  
 Göller ve ırmaklar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Su kaynakları, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Balinalar ve deniz hayvanları, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 
 Tüm kuşlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Tüm sığırlar ve yabanıl hayvanlar, †
 Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Yeryüzündeki tüm insanlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 İsrail ulusu, Rab’bini kutsa; *
 Onu ulu kıl ve sonsuza dek övün.
  
 Rab’bin kahinleri, Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Rab’bin kulları! Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Tüm insanlar, Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Kutsal ve alçakgönüllü olan kişiler, †
 Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Ananya, Azarya ve Mişael, †
 Rab’binizi kutsayın; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Peder, Oğul ve Kutsal Ruh *
 Sonsuza dek yüceltilsin ve ulu kılınsın.
  
 Rab, gökkubbede seni övsünler, †
 Sonsuza dek herşeyin ötesinde,
 Seni yüceltsinler ve ulu kılsınlar.
  
 Ezgi, içinde yüceltme olan doksoloji taşıyorsa Peder’e, Oğul’a... söylenmez.
  
 2. Nak. Melek çobanlara dedi: Size büyük sevinci duyuruyorum; bugün dünyanın 
               Kurtarıcısı sizin için doğdu, alleluya!
  
 3. Nak. Bugün bize küçük bir çocuk doğdu. Onun adı Kudretli Tanrı’dır. Alleluya!
  
 MEZMUR 149                
 Kilisenin ve yeni halkın evlatları, KralınızMesih’i yüceltin. (Esichio)
 Rab’be övgüler sunun!*
 Rab’be yeni bir ezgi söyleyin, 
 Sadık kullarının toplantısında *
 Onu ezgilerle övün!
  
 İsrail Yaratıcısı’nda sevinç bulsun,*
 Siyon halkı Kralları’yla coşsun!
 Dans ederek övgüler sunsunlar onun adına,*
 Tef ve lir çalarak onu ilahilerle övsünler!
  
 Çünkü Rab halkından hoşlanır,*
 Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.
 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,*
 Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!
  
 Ağızlarında Tanrı’ya yüce övgüler, †
 Ellerinde iki ağızlı kılıçla *
 Uluslardan öç alsınlar,
  
 Halkları cezalandırsınlar, †
 Krallarını zincire,*
 Soylularını prangaya vursunlar!
  
 Yazılan kararı onlara uygulasınlar!*
 Bütün sadık kulları için onurdur bu.
  
 3. Nak. Bugün bize küçük bir çocuk doğdu. Onun adı Kudretli Tanrı’dır. Alleluya!
  
 KISA OKUMA                                                                                                                                                  Yşa. 4, 2-3
 O gün Rab'bin dalı, İsrail halkından sağ kalanların güzelliği ve görkemi olacak; ülkenin meyvesi de onların kıvancı ve övüncü olacak. Siyon'da, yani Yeruşalim'de sağ kalanlara, “Yeruşalim'de yaşıyor” diye kaydedilenlere, “Kutsal” denilecek.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Tanrı kurtarışını gösterdi, * alleluya alleluya. 
 ~ Tanrı kurtarışını gösterdi, alleluya alleluya. 
 ¶ Tüm uluslara açıkladı adaletini. 
 ~ Alleluya alleluya. 
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Tanrı kurtarışını gösterdi, alleluya alleluya. 
  
 Benedictus Nak. Melekler ve Göksel ordulardan oluşan bir koro hep bir ağızdan ilahilerle Rab’bi övüyordu: Yükseklerde olan Tanrı’ya yücelik olsun! Yeryüzünde oturanların üzerine barış gelsin. 
  
 İsrail’in Tanrısı Rab’be övgüler olsun! †
 Çünkü halkının yardımına gelip *
 Onları fidyeyle kurtardı.
  
 Eski çağlardan beri *
 Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi,
 Kulu Davut’un soyundan *
 Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı;
  
 Düşmanlarımızdan, †
 Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden *
 Kurtuluşumuzu sağladı.
  
 Böylece atalarımıza merhamet ederek *
 Kutsal antlaşmasını anmış oldu.
  
 Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına †
 Ve ömrümüz boyunca *
 Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde,
 Korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair *
 Atamız İbrahim’e ant içerek söz vermişti.
  
 Sen de, ey çocuk, *
 Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın.
 Rab’bin yollarını hazırlamak üzere *
 Önünden gidecek .
  
 Ve onun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla*
 Kurtulacaklarını bildireceksin. ¬
 Çünkü Tanrımız’ın yüreği *
 Merhamet doludur. 
  
 Onun merhameti sayesinde, *
 Yücelerden doğan Güneş, 
 Karanlıkta ve ölümün gölgesinde *
 Yaşayanlara ışık saçmak 
  
 Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere *
 Yardımımıza gelecektir.            
  
 Benedictus Nak. Melekler ve Göksel ordulardan oluşan bir koro hep bir ağızdan ilahilerle Rab’bi övüyordu: Yükseklerde olan Tanrı’ya yücelik olsun! Yeryüzünde oturanların üzerine barış gelsin. 
  
 Benedictus (Zekeriya’nın İlahisi) (Luka 1, 68-79)
 İsrail’in Tanrısı Rab’be övgüler olsun! †
 Çünkü halkının yardımına gelip *
 Onları fidyeyle kurtardı.
  
 Eski çağlardan beri *
 Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi,
 Kulu Davut’un soyundan *
 Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı;
  
 Düşmanlarımızdan, †
 Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden *
 Kurtuluşumuzu sağladı.
  
 Böylece atalarımıza merhamet ederek *
 Kutsal antlaşmasını anmış oldu.
  
 Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına †
 Ve ömrümüz boyunca *
 Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde,
 Korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair *
 Atamız İbrahim’e ant içerek söz vermişti.
  
 Sen de, ey çocuk, *
 Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın.
 Rab’bin yollarını hazırlamak üzere *
 Önünden gidecek .
  
 Ve onun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla*
 Kurtulacaklarını bildireceksin. ¬
 Çünkü Tanrımız’ın yüreği *
 Merhamet doludur. 
 Onun merhameti sayesinde, *
 Yücelerden doğan Güneş, 
 Karanlıkta ve ölümün gölgesinde *
 Yaşayanlara ışık saçmak 
  
 Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere *
 Yardımımıza gelecektir.            
  
 YAKARMALAR
 Baba Tanrı’nın sevgisi insanlara Rabbimiz Mesih İsa’da belirdi. Alçakgönüllülükle ve güvenle duaları-mızı ona yükseltelim: Diri olan Tanrı’nın Oğlu bize merhamet et. 
 Asırlardan önce Peder’de var olan ve şanının gücüyle her şeyi bir arada tutan sen,
 - İncil’in ışığıyla bu günümüzü aydınlat. 
 Zamanların doluluğunda insanları ve dünyayı kurtarmak için doğmuş Tanrı’nın Oğlu olan Mesih İsa,
 - gerçek kurtuluş armağanını herkese bağışla.
 Beytlehem’deki mağarada alçakgönüllülükle doğmuş, Tanrı’nın Oğlu olan sen, 
 - İncil’de bize öğrettiğin fakirliğin Kilisen’de daima parlasın.
 İnsan ve Tanrı, Davud’un oğlu ve efendisi olan Mesih İsa  tüm peygamberlikleri tamamlayan sen, 
 - İsrail’in seni Mesih ve kurtarıcı olarak tanımasını sağla. 
  
 Göklerdeki Pederimiz.
  
  
 DUA 
 Ebedi ve kadir Tanrı, insanın sana kavuşmak için tüm gücü ve çabası senin Oğlun Mesih’in dünyaya gelmesinde kaynaklanmasını ve tamamlanmasını istedin. Sana yalvarıyoruz: Kendisinde tüm insanların kurtuluşu bulunan Mesih İsa’nın inananları arasında sayılmamızı sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.