5 OCAK NOEL’DEN SONRA 2. SALI

 
   5 OCAK 2021 
 SALI 
 Okumalar Övgü Duaları 
 _______________ 
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 ¥ Ey Rab aç dudaklarımı. 
 ¶ Ve ağzım sana övgüler duyursun. 
 Davet mezmuru 
 MEZMUR 95 
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; * 
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım, 
 Şükranla huzuruna çıkalım, * 
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim! 
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, * 
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. * 
 Dağların dorukları da onun. 
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, * 
 Karaya da onun elleri biçim verdi. 
 Gelin tapınalım, eğilelim. * 
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
 Çünkü o Tanrımız’dır, † 
 Bizse onun otlağının halkı, * 
 Elinin altındaki koyunlarız. 
 Bugün sesini duyarsanız, * 
 Meriva’da, o gün çölde, ¬ 
 Massa’da olduğu gibi, * 
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, * 
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler 
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, * 
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim, 
 “Yollarımı bilmiyorlar.” † 
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: * 
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!” 
 _______________ 
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s. 
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
 İLAHİ 
 İşay’dan filiz çıktı 
 Ve hayatın ağacı 
 Zamanda meyve verdi. 
 Siyon’un kızı Meryem, 
 Bakire olan anne 
 İsa’yı doğuruyor. 
 Mağarada, gölgede, 
 Dünyanın Yaradanı 
 Uysal ve fakir yatar. 
 Sina’da yasa koyan, 
 Yüce Yaradan uyar 
 Yasanın isteğine. 
 Dünyanın gecesinde 
 Parıldar yeni ışık: 
 Tapalım Rabbimize! 
 Şan, övgü Mesih İsa’ya, 
 Peder’le, Kutsal Ruh’la 
 Çağlardan çağlara dek. Âmin 
 1. Nak. Yollarını Rab’be bırak ve o eserini tamamlayacaktır. 
 MEZMUR 37 Kötü olanı ve iyi olanı bekleyen şeyler. 
 I (1-11) 
 Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. (Mt. 5,5) 
 Kötülük edenlere kızıp üzülme, * 
 Suç işleyenlere özenme! 
 Çünkü onlar ot gibi hemen solacak, * 
 Yeşil bitki gibi kuruyup gidecek. 
 Sen Rab’be güven, iyilik yap, * 
 Ülkede otur, sadakatle çalış. 
 Rab’den zevk al, * 
 O senin içindeki istekleri yerine getirecektir. 
 Her şeyi Rab’be bırak, * 
 Ona güven, o gerekeni yapar. ¬ 
 O senin doğruluğunu ışık gibi, † 
 Hakkını öğle güneşi gibi * 
 Aydınlığa çıkarır. 
 Rab’bin önünde sakin dur, sabırla bekle; † 
 Kızıp üzülme işi yolunda olanlara, * 
 Kötü amaçlarına kavuşanlara. 
 Kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi, * 
 Üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni. 
 Çünkü kötülerin kökü kazınacak, † 
 Ama Rab’be umut bağlayanlar * 
 Ülkeyi miras alacak. 
 Yakında kötünün sonu gelecek, * 
 Yerini arasan da bulunmayacak. 
 Ama alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak, * 
 Derin bir huzurun zevkini tadacak. 
 1. Nak. Yollarını Rab’be bırak ve o eserini tamamlayacaktır. 
 2. Nak. Kötülükten uzak dur, iyi olanı yap. Rab doğru olanları destekler. 
 II (12-29) 
 Kötü insan doğru insana düzen kurar, * 
 Diş gıcırdatır. 
 Ama Rab kötüye güler, * 
 Çünkü bilir onun sonunun geldiğini. 
 Kılıç çekti kötüler, yaylarını gerdi, † 
 Mazlumu, yoksulu yıkmak, * 
 Doğru yolda olanları öldürmek için. 
 Ama kılıçları kendi yüreklerine saplanacak, * 
 Yayları kırılacak. 
 Doğrunun azıcık varlığı, * 
 Pek çok kötünün servetinden iyidir. 
 Çünkü kötülerin gücü kırılacak, * 
 Ama doğrulara Rab destek olacak. 
 Rab yetkinlerin her gününü gözetir, * 
 Onların mirası sonsuza dek sürecek. ¬ 
 Kötü günde utanmayacaklar, * 
 Kıtlıkta karınları doyacak. 
 Ama kötüler yıkıma uğrayacak; † 
 Rab’bin düşmanları * 
 Kır çiçekleri gibi kuruyup gidecek, 
 Duman gibi dağılıp yok olacak. * 
 Kötüler ödünç alır, geri vermez; 
 Doğrularsa cömertçe verir. * 
 Rab’bin kutsadığı insanlar ülkeyi miras alacak, 
 Lanetlediği insanların kökü kazınacak. † 
 Rab insana sağlam adım attırır, * 
 İnsanın yolundan hoşnut olursa. 
 Düşse bile yıkılmaz insan, * 
 Çünkü elinden tutan Rab’dir. 
 Gençtim, ömrüm tükendi, † 
 Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini, * 
 Soyunun ekmek dilendiğini. 
 O hep cömertçe ödünç verir, * 
 Soyu kutsanır. 
 Kötülükten kaç, iyilik yap; * 
 Sonsuz yaşama kavuşursun. 
 Çünkü Rab doğruyu sever, * 
 Sadık kullarını terk etmez. 
 Onlar sonsuza dek korunacak, * 
 Kötülerinse kökü kazınacak. 
 Doğrular ülkeyi miras alacak, * 
 Orada sonsuza dek yaşayacak. 
 2. Nak. Kötülükten uzak dur, iyi olanı yap. Rab doğru olanları destekler. 
 3. Nak. Tanrı’ya umudunu bağla ve onun yolunu takip et. 
 III 30-40 
 Doğrunun ağzından bilgelik akar, * 
 Dilinden adalet damlar. 
 Tanrısı’nın yasası yüreğindedir, * 
 Ayakları kaymaz. ¬ 
 Kötü, doğruya pusu kurar, * 
 Onu öldürmeye çalışır. 
 AmaRab onu kötünün eline düşürmez, * 
 Yargılanırken mahkûm etmez. 
 Rab’be umut bağla, onun yolunu tut, * 
 Ülkeyi miras almak üzere seni yükseltecektir. 
 Kötülerin kökünün * 
 Kazındığını göreceksin. 
 Kötü ve acımasız adamı gördüm, † 
 İlk dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi * 
 Dal budak salıyordu; 
 Geçip gitti, yok oldu, * 
 Aradım, bulunmaz oldu. 
 Yetkin adamı gözle, doğru adama bak, * 
 Çünkü yarınlar barışseverindir. 
 Ama başkaldıranların hepsi yok olacak, * 
 Kötülerin kökü kazınacak. 
 Doğruların kurtuluşu Rab’den gelir, * 
 Sıkıntılı günde onlara kale olur. 
 Rab onlara yardım eder, kurtarır onları, † 
 Kötülerin elinden alıp özgür kılar, * 
 Çünkü kendisine sığınırlar. 
 3. Nak. Tanrı’ya umudunu bağla ve onun yolunu takip et. 
 ¥ Kelam, gerçek ışıktır. 
 ¶ Tüm uluslara ışığını verir. 
 BİRİNCİ OKUMA 
 Aziz Pavlus’un Koloslilere Mektubundan 4, 2-18 
 Uyanık kalmak için yüreklendirme. Mektubun sonu. 
 Kendinizi duaya verin. Duada uyanık kalın, şükredin. Aynı zamanda bizim için de dua edin ki Tanrı, sözünü yaymamız ve uğruna hapsedildiğim Mesih sırrını açıklamamız için bize bir kapı açsın. Bu sırrı gerektiği gibi açıklıkla bildirebilmem için dua edin. 
 Sizden olmayanlara karşı bilgece davranın. Fırsatı değerlendirin. Sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Böylece herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bileceksiniz. 
 Rab yolunda emektaşım ve güvenilir bir hizmetkâr olan sevgili kardeşimiz Tihikos, benimle ilgili her şeyi size bildirecektir. İşte bu amaçla, durumumuzu ilet-mesi ve yüreklerinize cesaret vermesi için kendisini size gönderiyorum. Onunla birlikte, sizden biri olan, güvenilir ve sevgili kardeş Onisimos'u da gönderiyorum. Burada olup biten her şeyi size bildirecekler. 
 Hapishane arkadaşım Aristarhus ve Barnaba'nın yeğeni Markos size selam ederler. Markos'la ilgili buyruklar aldınız; yanınıza gelirse kendisini kabul edin. 
 Yustus diye tanınan Yeşu da size selam eder. Tanrı'nın Egemenliği için çalışan emektaşım Yahudiler yalnız bunlardır. Bunlar bana teselli oldular. 
 Sizden biri ve Mesih İsa'nın kulu olan Epafras size selam eder. Tanrı'nın her isteğinden emin, yetkin kişiler olarak ayakta kalasınız diye sizin için her zaman duayla mücadele ediyor. Gerek sizin gerekse Laodikya ve Hierapolis'tekiler için çok emek verdiğine ta-nıklık ederim. Sevgili hekim Luka'yla Dimas da size selam ederler. 
 Laodikya'daki kardeşlere, Nimfa'ya ve evindeki topluluğa selam edin. Bu mektup aranızda okunduktan sonra Laodikya kilisesine de okutun. Siz de Laodikya'dan gelecek mektubu okuyun. Arhippus'a, "Rab yolunda üstlendiğin görevi tamamlamaya dikkat et!" deyin. 
 Ben Pavlus bu selamı elimle yazıyorum. Zincire vurulduğumu unutmayın. Tanrı'nın lütfu sizinle birlikte olsun. 
 RESPONSORİUM Kol. 4, 3; Mez. 51,17 
 ¥ Birbiriniz için dua edin, * Tanrı, sözünü yaymamız için kapıları açsın. 
 ¶ Rab, Tanrı’ya övgü sunmak için dudaklarımızı ve 
 ¥ Tanrı, sözünü yaymamız için kapıları açsın. 
 İKİNCİ OKUMA 
 Augustinus, Noel Vaazı, 194, 3-4 
 Kelam’ın görünüşüyle doyacağız. 
 İsa'da gizlenmiş bulunan, teninin yoksulluğuna bürünen hikmet ve bilgi hazinelerini insanlar arasında bilen kim? "Zengin olan o, bizim yüzümüzden yoksul oldu, yoksulluğu bizi zengin etsin diye". Ölümlülük konumunu üstlenmek ve ölümü yoketmek için geldi-ğine göre, yoksul görünümüne girdi. Ancak bize uzak ufuklarda zenginlikler vaadeden o, geride bıraktığı zenginlikleri gerçekten yitirmedi. 
 "Onun nimetleri ne denli bol! Bu nimetleri kendisini sayanlara saklıyor, umutlarını kendisine bağlayanlara bağışlıyor". Çünkü herşey tamamlanıncaya kadar, bilgimiz noksan kalacak. Onu kavrayabilmemizi sağla-mak için, Tanrı doğasına malik olmakla Peder'e eşit olan o, kul doğasını üstlenerek bizim benzerimiz oldu. O, bizi Tanrı'ya benzer olarak yeniden yaşatıyor. İnsanoğlu olan Tanrı'nın tek Oğlu, birçok insanı Tanrı oğluna dönüştürür. Ve de kulları, görünen kendi kul doğası ile besledikten sonra, Tanrı doğasını seyredebilmeleri için onlara özgürlük bağışlıyor. 
 Çünkü "hepimiz Tanrı çocuklarıyız, ancak ne olacağımız henüz açıkça belli olmamaktadır. Bildiğimiz şu ki Tanrı Oğlu göründüğü zaman, onu olduğu gibi göre-ceğimiz için onun benzeri olacağız". Gerçekten, bu hikmet ve bilgi hazinelerinin, bu tanrısal zenginliklerin özü nedir? Bildiğimiz tek şey, bunların bize fazla-sı ile yeterli olduğudur. Ya nimetlerin bolluğu? Bildiğimiz tek şey bu bolluğun bizi doyurduğudur. Sen bize Peder'i göster ve bu bizim için yeterli olacaktır. 
 Mezmurlarda da bizden biri, içimizde olanlardan biri veya bizden söz eden biri Rabbe şöyle seslenir: "Görkemin göründüğü zaman, ben doymuş olacağım". O ve Peder birdirler ve onu gören Peder'i de görür. O halde evrenin hükümdarı odur, görkem kralıdır. Geri dönmemizi sağlayarak bize çehresini gösterecek ve biz kurtulacağız. Doyacağız ve bu bize yetecek. 
 Bizim için yeterli olanı bize gerçekten göstereceği ana dek, bu hayat kaynağından içerek doyuncaya dek, on-dan uzak yollarda inancımız sayesinde ilerlerken, adalete susarken, Tanrı doğasının güzelliğini görmeyi tarif edilmez bir hararetle özlerken, doğduğu günü kul doğasını üstlendiği günü içtenlikle kutlayalım. 
 Gün ağarırken Peder'den doğuşunu görmemiz mümkün olmadığına göre, gece vakti Bakire'den doğuşunu kutlayalım. Adının güneşten önce varolduğunu henüz kavrayamadığımıza göre, çadırını güneşte kurduğunu kabul edelim. Peder'de kalan tek Oğlu, gözümüz henüz farkedemediğine göre, gelin odasına çıkan damadı anımsayalım. Pederimizin hazırladığı şöleni tatmaya hazır olmadığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih'in yemliğini tanıyalım. 
 RESPONSORİUM 1. Yu. 1, 2; 5, 20 
 ¥ Yaşam açıkça göründü, onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. * Baba'yla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşam'ı size duyuruyoruz. 
 ¶ Yine biliyoruz ki, Tanrı'nın Oğlu gelmiş ve gerçek Olan’ı tanımamız için bize anlama gücü vermiştir. Biz gerçek Olan’dayız, onun Oğlu İsa Mesih'teyiz. O ger-çek Tanrı ve sonsuz yaşamdır. 
 ¥ Baba'yla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşam'ı size duyuruyoruz. 
 İncil: Yuhanna 1: 43-51 
 DUA 
 Her şeye kadir Tanrı, kurtuluşumuz harikulade bir şekilde Oğlun’un doğumuyla başlatan sen, halkının, ebedi hayata Mesih’in rehberliğinde varabilmesi için imanını güçlendir. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.