8 OCAK CUMA

 
 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 ¥ Ey Rab aç dudaklarımı.
 ¶ Ve ağzım sana övgüler duyursun.
  
 Davet mezmuru 
 MEZMUR 95                     
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!  
  
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. *
 Dağların dorukları da onun.
  
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, *
 Karaya da onun elleri biçim verdi.
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü o Tanrımız’dır, †
 Bizse onun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
  
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde, ¬
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!”
  
 _______________
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
 Doğudan müneccimler
 Çocuğa secde edip,
 Simgesel üç armağan
 Hürmetlerle sunarlar.
 Anlamlı armağanlar
 Mür, günnük ve altınlar
 Çocuğun üç şanını
 Bildirir uluslara.
  
 Sunulan günnük, altın
 Tanrı’yı, yüce Kralı,
 Mür ise ıstırabı
 Çocukta öngörürler.
  
 Beytlehem, en büyüksün
 Yahuda bölgesinde
 Dünyanın kurtuluşu
 Doğmuştu Mesih sende.
  
 Kehanetlere göre,
 Ebedi, kutsal Peder
 Her hükmü, her krallığı
 Emanet etti ona,
  
 Onun egemenliği,
 Sevgi, barış krallığı
 Zamanlar, uzaylarda
 Sonsuza dek sürecek.
  
 Meryem’den doğan İsa,
 Hep şeref ve şan sana,
 Yükseklerde Peder’e,
 Kutsal Ruh’la birlikte. Âmin.
  
  
 1. Nak. Yollarını Rab’be bırak ve o eserini tamamlayacaktır. 
  
 MEZMUR 37 Kötü olanı ve iyi olanı bekleyen şeyler.         
 I  (1-11)
 Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. (Mt. 5,5)
  
 Kötülük edenlere kızıp üzülme, *
 Suç işleyenlere özenme!
 Çünkü onlar ot gibi hemen solacak, *
 Yeşil bitki gibi kuruyup gidecek.
  
 Sen Rab’be güven, iyilik yap, *
 Ülkede otur, sadakatle çalış. 
 Rab’den zevk al, *
 O senin içindeki istekleri yerine getirecektir.
  
 Her şeyi Rab’be bırak, *
 Ona güven, o gerekeni yapar. ¬
  
 O senin doğruluğunu ışık gibi, †
 Hakkını öğle güneşi gibi *
 Aydınlığa çıkarır.
  
 Rab’bin önünde sakin dur, sabırla bekle; †
 Kızıp üzülme işi yolunda olanlara, *
 Kötü amaçlarına kavuşanlara.
  
 Kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi, *
 Üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni.
  
 Çünkü kötülerin kökü kazınacak, †
 Ama Rab’be umut bağlayanlar *
 Ülkeyi miras alacak.
  
 Yakında kötünün sonu gelecek, *
 Yerini arasan da bulunmayacak. 
 Ama alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak, *
 Derin bir huzurun zevkini tadacak. 
  
 1. Nak. Yollarını Rab’be bırak ve o eserini tamamlayacaktır. 
 2. Nak.  Kötülükten uzak dur,  iyi olanı yap. Rab doğru olanları destekler. 
  
 II  (12-29)
  
 Kötü insan doğru insana düzen kurar, *
 Diş gıcırdatır.
 Ama Rab kötüye güler, *
 Çünkü bilir onun sonunun geldiğini.
  
 Kılıç çekti kötüler, yaylarını gerdi, †
 Mazlumu, yoksulu yıkmak, *
 Doğru yolda olanları öldürmek için. 
  
 Ama    kılıçları kendi yüreklerine saplanacak, *
 Yayları kırılacak.
 Doğrunun azıcık varlığı, *
 Pek çok kötünün servetinden iyidir.
  
 Çünkü kötülerin gücü kırılacak, *
 Ama doğrulara Rab destek olacak.
 Rab yetkinlerin her gününü gözetir, *
 Onların mirası sonsuza dek sürecek. ¬
  
 Kötü günde utanmayacaklar, *
 Kıtlıkta karınları doyacak.
  
 Ama kötüler yıkıma uğrayacak; †
 Rab’bin düşmanları *
 Kır çiçekleri gibi kuruyup gidecek,
  
 Duman gibi dağılıp yok olacak. *
 Kötüler ödünç alır, geri vermez; 
 Doğrularsa cömertçe verir. *
 Rab’bin kutsadığı insanlar ülkeyi miras alacak,
  
 Lanetlediği insanların kökü kazınacak. †
 Rab insana sağlam adım attırır, *
 İnsanın yolundan hoşnut olursa. 
  
 Düşse bile yıkılmaz insan, *
 Çünkü elinden tutan Rab’dir.
  
 Gençtim, ömrüm tükendi,  †
 Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini, *
 Soyunun ekmek dilendiğini. 
  
 O hep cömertçe ödünç verir, *
 Soyu kutsanır.
 Kötülükten kaç, iyilik yap; *
 Sonsuz yaşama kavuşursun.
  
 Çünkü Rab doğruyu sever, *
 Sadık kullarını terk etmez. 
 Onlar sonsuza dek korunacak, *
 Kötülerinse kökü kazınacak.
  
 Doğrular ülkeyi miras alacak, *
 Orada sonsuza dek yaşayacak.
  
 2. Nak. Kötülükten uzak dur,  iyi olanı yap.  Rab doğru olanları destekler. 
 3. Nak. Tanrı’ya umudunu bağla ve onun yolunu takip et.
  
 III 30-40 
  
 Doğrunun ağzından bilgelik akar, *
 Dilinden adalet damlar.
 Tanrısı’nın yasası yüreğindedir, *
 Ayakları kaymaz. ¬
  
 Kötü, doğruya pusu kurar, *
 Onu öldürmeye çalışır.
 AmaRab onu kötünün eline düşürmez, *
 Yargılanırken mahkûm etmez.
  
 Rab’be umut bağla, onun yolunu tut, *
 Ülkeyi miras almak üzere seni yükseltecektir.
 Kötülerin kökünün *
 Kazındığını göreceksin. 
  
 Kötü ve acımasız adamı gördüm, †
 İlk dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi *
 Dal budak salıyordu;
  
 Geçip gitti, yok oldu, *
 Aradım, bulunmaz oldu.
 Yetkin adamı gözle, doğru adama bak, *
 Çünkü yarınlar barışseverindir.
  
 Ama başkaldıranların hepsi yok olacak, *
 Kötülerin kökü kazınacak.
 Doğruların kurtuluşu Rab’den gelir, *
 Sıkıntılı günde onlara kale olur.
  
 Rab onlara yardım eder, kurtarır onları, †
 Kötülerin elinden alıp özgür kılar, *
 Çünkü kendisine sığınırlar.
  
 3. Nak. Tanrı’ya umudunu bağla ve onun yolunu takip et.
  
  
 ¥ Ey Yeruşalim, Rab’bi yücelt.
 ¶ O yeryüzüne yaşam vermesi için Kelamı’nı gönderdi. 
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  
  Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                               62, 1-12
  
 Kurtuluş yakındır.
  
 Zaferi ışık gibi parlayıncaya, kurtuluşu meşale gibi yanıncaya dek Siyon uğruna susmayacak, Yeruşalim uğruna sessiz kalmayacağım. Uluslar senin zaferini, bütün krallar görkemini görecek. Rab'bin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın. Rab'bin elinde güzellik tacı,  Tanrın'ın elinde krallık sarığı olacaksın.  Artık sana “Terk edilmiş”, Ülkene “Virane” denmeyecek; bunun yerine sana “Sevdiğim”, Ülkene “Evli” de-necek. Çünkü Rab seni seviyor, ülken de evli sayılacak. Bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse, Oğulların da seninle öyle evlenecek. Güvey gelinle nasıl sevinirse, Tanrın da seninle öyle sevinecek.
 Ey Yeruşalim, surlarına bekçiler diktim, gece gündüz hiç susmayacaklar. Ey Rab'be sözünü anımsatanlar, Yeruşalim'i pekiştirene, onu yeryüzünün övüncü kıla-na dek durup dinlenmeden Rab'be yakarın, ona rahat vermeyin. 
 Rab sağ elini, güçlü kolunu kaldırıp ant içti: "Tahılını bir daha düşmanlarına yedirmeyeceğim, emek verdiğin yeni şarabı yabancılar içmeyecek. Tahılı devşiren yiyecek ve Rab'be övgüler sunacak. Üzümü toplayan, şarabını kutsal avlularımda içecek."
 Geçin, geçin kent kapılarından! Halkın yolunu açın! Toprak yığıp yol yapın, taşları ayıklayın, uluslar için sancak dikin! Rab çağrısını dünyanın dört bucağına duyurdu: “Siyon kızına*, 'İşte kurtuluşun geliyor deyin, 'ücreti kendisiyle birlikte, ödülü önündedir.” Siyon halkına, “Rab'bin fidyeyle kurtardığı kutsal halk” diyecekler.  Ve sen Yeruşalim, “Aranan, terk edilmemiş kent” diye anılacaksın.
  
 Responsorium (Yşa. 62, 2 - 3)
 ¥ Uluslar senin zaferini,  bütün krallar görkemini görecek. * Rab'bin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın.
 ¶ Rab'bin elinde güzellik çelengi, Tanrı’nın elinde krallık tacı olacaksın.
 ¥ Rab'bin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın. 
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Hippolitus, Teofanya Üstüne, 2: 6-8. 10
  
  
 İsa Yahya'ya geldi ve onun tarafından vaftiz edildi. Ne şaşırtıcı bir olay! Tanrı'nın kentini neşelendiren sonsuz ırmak birkaç su damlası ile ıslatılır. Tüm insanlar için yaşam akıtan ve daimi olan zaptedilmez kaynak ince, geçici bir su akıntısına dalıyor.
 Her yerde varolan ve hiç bir yerden eksik olmayan o, meleklerin anlayamadıkları ve insanların göremedikleri o, kendi isteği ile vaftiz olmaya yanaşıyor. "Göklerden gelen bir ses de şöyle dedi: "Sevgili Oğlum bu-dur, ondan hoşnudum" (Mat. 3, 17).
 Sevilen, sevgi üretir ve maddî olmayan ışık erişilmez bir ışığı doğurur. Yusuf'un oğlu diye çağrılan ve tanrı-sal doğada benim tekdoğumlum olan budur.
 “Sevgili Oğlum budur”: sayısız yaratıkları besleyen o, açlığı tanıyor; yorgun olanları güçlendiren o, yorgunluktan kırılıyor; ellerinde her şeyi tutan o, başını koyacak bir yerden yoksundur; her acıyı tedavi eden o, acı çekiyor; dünyaya özgürlüğü bağış eden o, tokatlanıyor; Adem'ın böğrünü iyileştiren o, böğründen yaralanıyor.
 Fakat rica ediyorum, bana tüm dikkatinizi verin; yaşam kaynağına dönüp her çarenin kaynağını gözlemek istiyorum.
 Ölümsüzlüğün Babası dünyaya Oğlu ve ölümsüz Sözü gönderdi ve o, insanların arasına geldi, onları suda ve Ruh'ta arıtmak için ve ruhlarında ve bedenle-rinde bizi sonsuz yaşamda yeniden türetmek için, yaşam Ruhu'nu bize üfledi ve bozulmaz bir zırhla giydirdi.
 Şayet insan ölümsüz olduysa Tanrı gibi olacaktır. Şayet suda ve Kutsal Ruh'ta, vaftizin yeniden türetmesi ile Tanrı oluyorsa, ölülerin dirilmesinden sonra kendisi Mesih'in ortak mirasçısı da oluyor. Bunun içindir ki, bir haberci gibi ilan ediyorum: Tüm kavimler ve halklar, vaftizin ölümsüzlüğüne gelin. Kutsal Ruh'la ortak olan budur, aracılığı ile cennet sulanır, dünya verimli olur, bitkiler büyür ve her canlı yaratık yaşam üretir ve her şey birkaç sözle ifade etmek için, Mesih'in vaftiz edildiği, Kutsal Ruh'un güvercin şeklinde indiği ve yeniden türetilen insanın aracılığı ile yaşam kazandığı sudur.
 İnançla bu yeniden türetme arıtmasına inen, şeytandan vazgeçip Mesih'e katılıyor, düşmanı inkâr edip, Mesih'in Tanrı olduğunu kabul ediyor, kölelikten soyunup evlatlığa kabulüne geçiyor, vaftizden güneş gibi parlak ve adalet ışınları saçarak dönüyor. En yüce gerçek bundadır, Tanrı'nın oğlu ve Mesih'in ortak mirasçısı durumuna dönüyor.
 Çok kutsal, iyilik veren ve canlandıran Ruh'la birlikte şan ve güç, şimdi ve her zaman, tüm yüzyıllar boyunca onun olsun. Âmin.
  
 RESPONSORİUM                                                                                              Yu. 1, 32. 34. 33       
 ¥ Ruh'un güvercin gibi gökten indiğini, onun üzerin-de durduğunu gördüm. * Gördüm ve 'Tanrı'nın Oğlu budur' diye tanıklık ettim. 
 ¶ Suyla vaftiz etmek için beni gönderen, 'Ruh'un kimin üzerine inip durduğunu görürsen, Kutsal Ruh'la vaftiz eden odur' dedi. 
 ¥ Gördüm ve 'Tanrı'nın Oğlu budur' diye tanıklık et-tim. 
  
 İncil: Markos 6, 34-44
 DUA 
 Ebedi ve kadir Tanrı, biricik Oğlun insan sıfatıyla aramızda yaşadı; mademki onun insanlığıyla bizimkinin aynı olduğunu kabul ediyoruz, onun aracılığıyla tamamen değişmemizi sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmederek yaşar. Âmin.