9 OCAK CUMARTESİ

  _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 ¥ Ey Rab aç dudaklarımı.
 ¶ Ve ağzım sana övgüler duyursun.
  
 Davet mezmuru
 MEZMUR 95                     
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!  
  
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. *
 Dağların dorukları da onun.
  
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, *
 Karaya da onun elleri biçim verdi.
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü o Tanrımız’dır, †
 Bizse onun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
  
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde, ¬
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!” 
  
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
 İLAHİ
 Doğudan müneccimler
 Çocuğa secde edip,
 Simgesel üç armağan
 Hürmetlerle sunarlar.
  
 Anlamlı armağanlar
 Mür, günnük ve altınlar
 Çocuğun üç şanını
 Bildirir uluslara.
  
 Sunulan günnük, altın
 Tanrı’yı, yüce Kralı,
 Mür ise ıstırabı
 Çocukta öngörürler.
  
 Beytlehem, en büyüksün
 Yahuda bölgesinde
 Dünyanın kurtuluşu
 Doğmuştu Mesih sende.
  
 Kehanetlere göre,
 Ebedi, kutsal Peder
 Her hükmü, her krallığı
 Emanet etti ona,
  
 Onun egemenliği,
 Sevgi, barış krallığı
 Zamanlar, uzaylarda
 Sonsuza dek sürecek.
  
 Meryem’den doğan İsa,
 Hep şeref ve şan sana,
 Yükseklerde Peder’e,
 Kutsal Ruh’la birlikte. Âmin.
  
 1. Nak. Acı içinde inleyerek bedenlerimizin kurtuluşunu bekliyoruz.
  
 MEZMUR 39 (38)       Hastalıkta dua          
  
 I (2-7)
 Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. ..Yaratılışın, yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardı. .. Bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inliyoruz.(Rom. 8, 20-23)
 Karar verdim: “Adımlarıma dikkat edeceğim, *
 Dilimi günahtan sakınacağım; 
 Karşımda kötü biri oldukça, *
 Ağzıma gem vuracağım.
  
 Dilimi tutup sustum, †
 Hep kaçındım konuşmaktan, *
 Yararı olsa bile. ¬
  
 Acım alevlendi, *
 Yüreğim tutuştu içimde, 
 Ateş aldı derin derin düşünürken, *
 Şu sözler döküldü dilimden:
  
 Bildir bana, ya Rab, sonumu, †
 Sayılı günlerimi; *
 Bileyim ömrümün ne kadar kısa olduğunu!
  
 Yalnız bir karış ömür verdin bana, *
 Hiç kalır hayatım senin önünde.
 Her insan bir soluktur sadece, *
 En güçlü çağında bile.
  
 Bir gölge gibi dolaşır insan,  †
 Boş yere çırpınır, *
 Mal biriktirir, kime kalacağını bilmeden.
  
 1. Nak. Acı içinde inleyerek bedenlerimizin kurtuluşunu bekliyoruz.
 2. Nak. Ey Rab, duamı dinle ve cevap ver, beni göz-yaşları içinde bırakma.
  
 II 8-14
  
 Ne bekleyebilirim şimdi, ya Rab? *
 Umudun sende.
 Kurtar beni bütün isyanlarımdan, *
 Aptalların hakaretine izin verme.
  
 Sustum, açmayacağım ağzımı; *
 Çünkü sensin bunu yapan.
 Uzaklaştır üzerimden yumruklarını, *
 Tokadının altında mahvoldum.
  
 Sen insanı suçundan ötürü *
 Azarlayarak yola getirirsin, 
 Güve gibi tüketirsin sevdiği şeyleri. *
 Her insan bir soluktur sadece. 
  
 Duamı işit, ya Rab, *
 Kulak ver yakarışıma, 
 Gözyaşlarıma kayıtsız kalma! *
 Çünkü ben bir garibim senin yanında, ¬
  
 Bir yabancı, atalarım gibi. †
 Uzaklaştır üzerimden bakışlarını,  *
 Göçüp yok olmadan mutlu olayım!
  
 2. Nak. Ey Rab, duamı dinle ve cevap ver, beni gözyaşları içinde bırakma.
 3. Nak. Tüm güvenimi Tanı’nın asla son bulmayan lütfuna bağladım. 
  
 MEZMUR 52 İftira atanlara karşı
 Övünen Rab ile övünsün. (1. Ko. 1, 31)
 Niçin kötülüğünle böbürlenirsin, ey kabadayı, *
 Tanrı’nın sadık kullarına karşı
 Bütün gün dilin yıkım tasarlar *
 Keskin ustura gibi, ey hilekar.
  
 İyilikten çok kötülüğü, *
 Doğru konuşmaktan çok yalanı seversin.
 Seni hileli dil seni! *
 Her yıkıcı sözü seversin.
  
 Ama Tanrı seni sonsuza dek yıkacak, *
 Seni kapıp çadırından fırlatacak,
 Yaşam diyarından kökünü sökecek. *
 Doğrular bunu görünce korkacak,
  
 Gülerek şöyle diyecekler: *
 “İşte bu adam, Tanrı’ya sığınmak istemedi,
 Servetinin bolluğuna güvendi, *
 Başkalarını yıkarak güçlendi!”
  
 Ama ben Tanrı’nın evinde  * 
 Yeşeren zeytin ağacı gibiyim, 
 Sonsuza dek Tanrı’nın sevgisine güvenirim. *
 Sürekli sana şükrederim yaptıkların için,
  
 Sadık kullarının önünde umut bağlarım,  *
 Çünkü adın iyidir.
  
 3. Nak. Tüm güvenimi Tanı’nın asla son bulmayan lütfuna bağladım. 
  
 ¥ Rab bize yollarını öğretecek.
 ¶ Ve biz onun adımlarını izleyeceğiz. 
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  
 Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                              63, 7-19
  
 Rab’bin sevgili halkı, onun merhametini hatırlayacak.
  
 Şefkati ve iyiliği uyarınca bizim için yaptıklarından, 
 evet, İsrail halkı için yaptığı bütün iyiliklerinden ötürü 
 Rab'bin iyiliklerini ve övülesi işlerini anacağım. 
 Rab dedi ki, “Onlar kuşkusuz benim halkım, beni aldatmayacak çocuklardır.”  
 Böylece onların Kurtarıcı’sı oldu. 
 Sıkıntı çektiklerinde o da sıkıntı çekti. 
 Huzurundan çıkan melek onları kurtardı. 
 Sevgisi ve merhametinden ötürü onları kurtardı, 
 geçmişte onları sürekli yüklenip taşıdı. 
 Ama başkaldırıp onun Kutsal Ruhu'nu incittiler. 
 O da düşmanları olup onlara karşı savaştı. 
 Sonra halkı eski günleri,  Musa'nın dönemini anımsadı. 
 “Çobanlarıyla birlikte onları denizden geçiren, 
 Kutsal Ruhu'nu aralarına yerleştiren, 
 görkemli gücüyle Musa'nın sağında yol alan, 
 sonsuz onur kazanmak için önlerinde suları yaran, 
 bir at nasıl tökezlemeden kırdan geçerse 
 onları deniz yatağından öyle geçiren Rab nerede?” diye sordular. 
 Ovaya götürülen sürü gibi Rab'bin Ruhu onları rahata kavuşturdu. 
 İşte adını onurlandırmak için halkına böyle yol gösterdi.
 Ya Rab, gökten bak, kutsal, görkemli ve yüce yerinden bizi gör! 
 Gayretin, gücün nerede? 
 Gönlündeki özlem ve merhameti bizden esirgedin. 
 Babamız sensin. 
 İbrahim bizi tanımasa da, İsrail bizi kabul etmese de, Babamız'sın, 
 ya Rab, ezelden beri adın "Kurtarıcımız"dır. 
 Ya Rab, neden bizi yolundan saptırıyor, inatçı kılıyor,
  Senden korkmamızı engelliyorsun? 
 Kulların uğruna, mirasın olan oymakların uğruna geri dön. 
 Kutsal halkın kısa süre tapınağına sahip oldu, 
 ama düşmanlarımız onu çiğnedi. 
 Öteden beri yönetmediğin, 
 Sana ait olmayan bir halk gibi olduk.
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                               Yşa. 63, 19; 59, 11
 ¥ Öteden beri yönetmediğin, Sana ait olmayan bir halk gibi olduk. * Keşke gökleri yarıp insen! 
 ¶ Adalet bekliyoruz, ortada yok; kurtuluş bekliyoruz, bizden uzak. 
 ¥ Keşke gökleri yarıp insen! 
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Proklos, Vaazlardan, 1-3
  
 Suyun takdis edilişi 
 Mesih dünyada göründü ve düzensiz dünyaya düzen getirerek onu güzelleştirdi. Dünyanın günahını üstlendi ve dünyanın düşmanını kovdu; su kaynaklarını kutsadı ve insanların ruhlarını aydınlattı. Mucizelere gitgide büyüyen mucizeler kattı.
 Bugün toprak ve deniz Kurtarıcının lütfunu araların-da paylaştılar ve tüm dünya mutluluk içindedir. Çünkü yaşadığımız gün bize bir önceki bayramdan daha çok mucizeler gösteriyor. Gerçekten Rabbin geçen Noel Gününün şanında dünya sevinç içindeydi, çün-ü Rabbi bir yemlikte taşıyordu. Şimdiki Epifanya gü-ünde deniz sevinçle titriyor, coşuyor. Çünkü Ürdün nehrinin ortasında, azizleştirmenin kutsamalarını al-mıştır.
 Geçmiş kutlamada, kusursuzluğumuzu kanıtlayan küçük bir çocuk gibi bize sunuluyordu. Bugünkü bay-ramda ise, kusursuz olup kusursuzdan kaynaklananı belirten, onu olgun bir insan olarak görüyoruz. İlkin-de kral bedenin kızıllığını giydi, şimdikinde kaynak nehri kuşattı ve sanki örtüyor. O halde haydi! Şaşırtıcı mucizeleri görün; Ürdün nehrinde yıkanan adalet güneşi, sulara dalan ateş ve bir insan tarafından kutsa-an Tanrı.
 Bugün her yaratık ilahiler okuyup "Rabbin adına gelen kutlu olsun" (Mez. 118, 25-26) diye bağırıyor. Her zamanda gelen, şimdi ilk kez gelmemiştir ki, kutsamış olsun... Ya kimdir bu? Ey ermiş Davut, bunu sen açık açık söyle: "Rab Tanrı'dır ve bizim için parlıyor" (Mez. 118, 27). Bunu salt Peygamber Davut söylemiyor, Havari Pavlus da tanıklığı ile ona katılıyor ve bu sözleri haykırıyor: "Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır" (Tit. 2, 11). Bazılarına değil, "bütün insanlara." Çünkü bütün insanlara, Yahudilere ve Yunanlılara, vaftizin kurtarıcı lütfunu veriyor, herkese ortak bir kazanç gibi vaftizi sunuyor.
 Haydi, şu garip tufana bakın, Nuh'un zamanında gelen tufandan daha büyük ve değerli. O zamanlarda tufanın suları insan ırkını yok etti; şimdi ise vaftiz suyu, vaftiz edilenin gücü sayesinde, ölüleri diriltiyor. O zamanlar gagasında bir zeytin dalını taşıyan güvercin Rab Mesih'in kokusunun güzelliğini gösterdi; şimdi ise Kutsal Ruh, bir güvercin şeklinde inerek, bize karşı merhametle dolup taşan Rabbin kendisini gösteriyor.
  
 RESPONSORİUM   
 ¥ Işık’tan Işık olan, Ürdün Nehri’nde Yahya tarafından vaftiz edilen İsa, bugün bize göründü, * onun Bakire Meryem’den doğduğunu açıkça söylüyoruz. 
 ¶ Gökler onun üzerine açıldı ve Baba’nın sesi duyuldu.  
 ¥ Onun Bakire Meryem’den doğduğunu açıkça söylüyoruz. 
  
 İncil: Markos 6, 45-52
  
 DUA 
 Ya Rab dünyanın ışığı olan sen, sürekli bir barış sağla ve atalarımızı aydınlatan parlak ışığının kalplerimiz-de parlamasını sağla. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.