İncilci Aziz Markos Bayramı 25 Nisan

RESPONSORİUM  1. Kor. 1, 17-18. 21

¥ Çünkü Mesih beni, Mesih’in çarmıhtaki ölümü boşa gitmesin diye, bilgece sözlere dayanmaksızın Müjde’yi yaymaya gönderdi. * Çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık, biz kurtulmakta olanlar içinse Allah gücüdür.

¶ Mademki dünya Allah’ın bilgeliği uyarınca Allah’ı kendi bilgeliğiyle tanımadı, Allah iman edenleri saçma sayılan bildiriyle kurtarmaya razı oldu.

¥ Çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık, biz kurtulmakta olanlar içinse Allah gücüdür.