Olağan Devre XII. Çarşamba

RESPONSORİUM Bkz.  Sir. 6:14.17                                                        

¥   Sadık bir dost koruyucu kalkan gibidir.  * Gerçek dost bulan gerçek bir hazine bulmuş demektir. 

¶  Rab’dden korkan adam, kendisi gibi olan dostu için gerçek dostluğu gösterir.  * Gerçek dost bulan gerçek bir hazine bulmuş demektir.