Olağan Devre XII. Cumartesi

RESPONSORİUM     Yu. 14,6.9; 647,                                                 

¥  İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi.  * Beni görmüş olan, Peder’i görmüştür.

¶  Bana iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Beni görmüş olan, Baba’yı görmüştür. * Beni görmüş olan, Peder’i görmüştür.