Olağan Devre XIII. Pazar

RESPONSORİUM            2.Tim1,10;Yu.1,16; Kol. 1,16-17                                      ¥   Kurtarıcımız Mesih İsa ölümü etkisiz kılmış, yaşamı ve ölümsüzlüğü Müjde aracılığıyla ışığa çıkarmıştır. * Nitekim hepimiz O’nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. 

 ¶ Her şey O’nda yaratıldı. Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı. * Nitekim hepimiz O’nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık.