Olağan Devre XIII. Pazartesi

RESPONSORİUM Yu. 10,27-28; Hez. 34,15                                                                                

¥  Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. * Onlar asla mahvol-mayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. 

¶ Ben kendim koyunlarımı güdeceğim, onları kendim yatıracağım.* Onlar asla mahvolma-yacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz.