Olağan Devre XV. Pazartesi

RESPONSORİUM                               Yşa. 44,3.4;Yu. 4,14                                            

¥   Susamış toprağı sulayacak,  Kurumuş toprakta dereler akıtacağım. * Çocuklarının üzerine Ruhum’u dökeceğim, akarsu kıyısında otlar arasında yükselen kavaklar gibi boy atacaklar.

¶  Benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su, içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. * Çocuklarının üzerine Ruhum’u dökeceğim, akarsu kıyısında otlar arasında yükselen kavaklar gibi boy atacaklar.