Olağan Devre XXV. Çarşamba

RESPONSORİUM Bkz. Lk.12, 42-43 1.Ko.4, 2  ¥  Efendinin, uşaklarına vaktinde azık vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı kâhya kimdir?  * Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu! ¶ Kâhyada aranan başlıca nitelik güvenilir olmasıdır.  * Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netguru.ibreviary&hl=tr&gl=US