Olağan X. Pazar

RESPONSORİUM Gal. 6, 14; Fil. 1,21                                                                  

¥   Rabbimiz İsa Mesih’in çarmıhından başka bir şeyle asla övünmem.* O’nun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için ölüdür, ben de dünya için.

¶Çünkü benim için, yaşamak Mesih’tir, ölmek kazançtır  * O’nun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için ölüdür, ben de dünya için.