Olağan X. Pazartesi

RESPONSORİUM  Bkz.  Gal. 2, 19.20                                       

¥ Çünkü ben Allah için yaşamak üzere Yasa aracılığıyla Yasa karşısında öldüm. Şimdi Allah Oğlu’na imanla *  bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden sürdürüyorum

¶ Mesih’le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. *  Bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden sürdürüyorum