ORUÇ DEVRESİ 3. ÇARŞAMBA

 
 
 

 İncil: Matta 5, 17-19
 "Kutsal Yasa'yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa'dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok
 olmayacak. Bu nedenle, bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, Göklerin Egemenliği'nde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliği'nde büyük sayılacak. 
 ORUÇ DEVRESİ  ÇARŞAMBA, ÜÇÜNCÜ HAFTA
  
 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 ¥ Ey Rab aç dudaklarımı
 ¶  Ve ağzım sana övgüler duyursun.
  
 Davet nak. Gelin Rab Mesih İsa’ya tapalım: O, bizim için ölüm ve denenmeleri kabul etti.
 Ya da:
 Nak. Eğer bu gün Rabbin sesini duyarsanız: kalplerinizi sertleştirmeyin.
  
 Davet Mezmuru: 
  
 Mezmur 95 Tanrı’yı övmeye davet
  
 "Gün bugündür" denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. (Eb. 3, 13)
  
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
 O’na sevinç ilahileri yükseltelim!  
  
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır.
 Yerin derinlikleri O’nun elindedir. *
 Dağların dorukları da O’nun. 
  
 Deniz O’nundur, çünkü O yarattı, *
 Karaya da O’nun elleri biçim verdi.   
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü O Tanrımız’dır, †
 Bizse O’nun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde,
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler.   
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim, 
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!”
  
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 -Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Âmin.   
  
 _______________ 
       
  
 Yasa’nın Tekrarı Kitabı’ndan                                               Çıkış 33, 7-11.18-23; 34, 5. 29-35
  
 Rab Yüceliğini Musa’ya gösterdi
    Musa bir çadır alır, ordugâhın dışına, biraz öteye kurardı. Ona 'Buluşma Çadırı' derdi. Kim Rab'be danışmak istese, ordugâhın dışındaki Buluşma Çadırı'na giderdi. Musa ne zaman çadıra gitse, bütün halk kalkar, herkes çadırının girişinde durarak Musa içeri girinceye kadar arkasından bakardı. Musa çadıra girince, bulut sütunu aşağı iner, Rab Musa'yla konuştuğu sürece girişi kapardı. Bulut sütununun çadırın girişinde durduğunu gören herkes kalkar, kendi çadırı-nın girişinde tapınırdı. Rab Musa'yla iki arkadaş gibi yüz yüze konuşurdu. Sonra Musa ordugaha dönerdi. Ama genç yardımcısı Nun oğlu Yeşu çadırdan çıkmazdı.
 Musa, «Lütfen görkemini bana göster» dedi.
 Rab, «Bütün iyiliğimi önünden geçireceğim» diye karşılık verdi, «Adımı, Rab adını senin önünde duyuracağım. Merhamet ettiğime merhamet edeceğim, acıdığıma acıyacağım.  Ancak, yüzümü görmene izin veremem. Çünkü yüzümü gören yaşayamaz.» Sonra, «Ya-kınımda bir yer var» dedi, «Orada, kayanın üzerinde dur. Görkemim oradan geçerken seni kayanın kovuğuna sokup geçinceye kadar elimle örteceğim. Elimi kaldırdığımda, sırtımı göreceksin. Ama yüzüm görülmeyecek.»
 Rab bulutun içinde oraya inip onunla birlikte durdu ve adını Rab olarak duyurdu. 
 Musa elinde iki antlaşma levhasıyla Sina Dağı'ndan indi. Rab'le konuştuğu için yüzü ışıldıyordu, ama kendisi bunun farkında değildi. Harun'la İsrailliler Musa'nın ışıldayan yüzünü görünce, ona yaklaşmaya korktular. Musa onları yanına çağırdı. Harun'la İsrail topluluğunun bütün önderleri çevresine toplandılar. Musa onlarla konuştu. Sonra herkes ona yaklaştı. Musa Rab'bin Sina Dağı'nda kendisine bildirdiği bütün buyrukları onlara verdi.
 Konuşmasını bitirdikten sonra, yüzüne bir peçe taktı. Ama ne zaman konuşmak için Rab'bin huzuruna çıksa, ayrılıncaya kadar peçeyi kaldırırdı. Dönünce de kendisine verilen buyrukları İsrailliler'e bildirir, İsrailliler de onun ışıldayan yüzünü görürlerdi. Sonra Mu-sa içeri girip Rab'le görüşünceye kadar yine peçeyi takardı.
 RESPONSORİUM                                                                                                             2. Kor. 3, 13. 14. 16. 18                                             
 ¥   Yüzündeki parlaklığın giderek söndüğünü İsrail-oğulları görmesin diye yüzünü peçeyle örten Musa gibi değiliz. * Ne zaman biri Rab'be dönerse, o peçe kaldırılır.
 ¶ Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab'bin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle O'na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh olan Rab sayesinde oluyor. * Ne zaman biri Rab'be dönerse, o peçe kaldırılır.
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
 Antakyalı episkopos Aziz Teofilos’un Autolikus’a yazdıklarından 
 (Lib. I, 2. 7; PG 6, 1026-1027.1035)
  
 Günahın çoğaldığı yerde, Tanrı'nın lütfu daha da çoğaldı.
 Güçsüzlüğümüz, Kurtarıcı'nın yaraları dışında nerede huzur ve güven bulur? Selametinin gücü nispetinde kendimi orada güvende hissederim. Evren sendeler; beden tüm ağırlığı ile beni ezer; şeytan tuzaklarını kurar;  ama ben yine  de düşmem.  Çünkü sağlam bir kayaya tutunuyorum. Ağır günah işledim. Vicdanım beni rahatsız ediyor, ama cesaretini yitirmiyor. Çünkü günahlarım yüzünden kalbi mızrakla delinen Rabbin yaralarını anımsıyorum. Yeryüzün-de hiçbir şey Mesih'in ölümü pahasına kurtulamayacak kadar ölüme mahkûm değildir. Bu denli güçlü ve etkin ilacı düşündükçe, hastalıkların en acımasızı bile beni artık korkutmuyor.
 Günahım affedilemeyecek kadar büyük diyen, demek yanılmış. Ancak gerçek şu ki, o kimse Mesih'in bir uzvu değildi. Mesih'in liyakati ile ilgisi yoktu. O liyakat üzerine bir hak iddia edemiyordu. Bir uzvun başa ait nimetleri talep edebileceği gibi.
 Ama ben, suçum yüzünden mahrum kaldığım şeyi yüreklilikle Rabbin kalbinden çekip alabiliyorum. Çünkü merhamet orada do-lup taşıyor ve akmayı sağlayabilecek kadar yara delikleri de mevcut.
 Ellerini, ayaklarını ve bir mızrak darbesi ile de böğrünü deldiler. Açılan deliklerden bu kayanın balını ve taştan akan yağı tadabiliyorum, yani Rabbin ne denli iyi ve merhametli olduğunu tadıp görebiliyorum. O barış düşünceleri kuruyordu ve ben bunu bilmiyordum. Gerçekten, Rabbin düşündüklerini kim bildi? Ona kim akıl verdi? (Rom. 11, 34) Ama etine batan çivi benim için tasarılarının sırrını açıklayan bir anahtar oldu. Bu deliklerden görmemek mümkün mü? Çiviler, yaralar, Tanrı'nın Mesih şahsına dünyayı gerçek-ten kendisiyle uzlaştırdığını haykırıyor. Çaresizliğime nasıl çare olabileceğini anlaması için mızrak vücudunu deldi, kalbine saplandı. Kalbinin sırrı vücudunun yaralarında gün ışığına çıkıyor. Tanrı'mızın iyiliğinin bu büyük sırrı, merhamet dolu sevgisi, yukardan bize gelen Güneş açıkça görülüyor. Bu şefkatin yaralarında belli olmaması mümkün mü? Rabbim, munis olduğunu, merhametli olduğunu, acılarımızı paylaştığını yaralarından başka ne ile göstere-bilirdin bize? Canını ölüme mahkûm olanlara feda etmekten büyük bir sevgi yoktur.
 O halde, benim tüm liyakatim, Rabbin acımasından kaynaklanıyor ve Rab acımada kusur etmedikçe, ben de liyakatten mahrum olmam. Tanrı'nın merhameti arttıkça, benim de liyakatim artacak. Ancak kendimi birçok kusurdan ötürü suçlu hissettiğim zaman ne olacak? Günahın arttığı yerde, lütuf dolup taştı. Tanrı'nın merhameti sonsuzluğa dek uzandığına göre, ben de sonsuza dek Tanrı'nın merhametine şükredeceğim. Benim adaletim bu mu? Rabbim, ben sadece adaletini anımsayacağım.  Çünkü sen benim için Allah'ın adaleti olunca, benim adaletim olmuştur.
  
 RESPONSORİUM                                                                                                               2. Kor. 6, 2. 4. 7. 5. 6
 ¥   Uygun zaman işte şimdidir, kurtuluş günü işte şimdidir. Tanrı'nın hizmetkârları olarak
 * doğruluğun silahlarıyla, Tanrı'nın gücünde.
 ¶  Uykusuzluk ve açlıkta; pak yaşayışta, bilgi, sabır, iyilikte, gerçeğin ilanında.  
 * Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.
  
 İncil: Matta 5, 17-19
 "Kutsal Yasa'yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa'dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok
 olmayacak. Bu nedenle, bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, Göklerin Egemenliği'nde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliği'nde büyük sayılacak.
  
 DUA 
 Rab’bim, Mesih’le birlikteki yaşamda, bizi eğitmek ve senin sözlerinle bizi beslemek için, bu oruç günlerini bize lütfediyorsun; fedakârlıklarımız sayesinde, sadakatle senin hizmetinde bulunmak ve tek bir kalple dua etmek lütfunu diliyoruz. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Âmin. 
 
Sabah Övgü Duaları
  
 ¥  Ey Tanrım gel beni kurtarmaya;
 ¶ Ey Rabbim yardımıma koş.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman 
 ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya.
  
 Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
 İLAHİ 
 Toplulukla beraber,
 Ruh’un derinliğinde 
 Toplanıp yalvaralım,
 Rab’bin merhametine.
      Yargının hiddetinden,
      Ey Peder bizi koru,
      Evlatlarından silme
      Şanının görkemini.
 Ruh’unun üflemesi
 Varlığı bize verdi, ¬
 Bağınız ve halkınız
 Elinin eseriyiz.
      Suçlarımızı affet,
      Yaralarımıza bak,
      Lütfun götürsün bizi,
      Paskalya zaferine.
 Peder’e övgü ve şan,
 Oğla ve Kutsal Ruh’a,
 Ezelde olduğu gibi,
 Ebede kadar olsun. Âmin.
  
 1. Nak.  Ey Rab, canımı sana yükseltiyorum,  kulunu sevindir. 
  
 MEZMUR 86 (85)                    
 Her türlü sıkıntıda Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, övgüler olsun! (2. Ko. 1, 3.4)
  
 Kulak ver, ya Rab, yanıtla beni, *
 Çünkü mazlum ve yoksulum.
 Koru canımı, çünkü senin sadık kulunum. *
 Ey Tanrım, kurtar sana güvenen kulunu!
  
 Acı bana, ya Rab, *
 Çünkü gün boyu sana yakarıyorum.
 Sevindir kulunu, ya Rab, *
 Çünkü dualarımı sana yükseltiyorum.
  
 Sen iyi ve bağışlayıcısın, ya Rab, *
 Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin.
 Kulak ver duama, ya Rab, *
 Yalvarışlarımı dikkate al!
  
 Sıkıntılı günümde sana yakarırım, *
 Çünkü yanıtlarsın beni.
 İlahlar arasında senin gibisi yok, ya Rab, *
 Eşsizdir işlerin.
  
 Yarattığın bütün uluslar gelip  †
 Sana tapınacaklar, ya Rab, *
 Adını yüceltecekler. 
  
 Çünkü sen ulusun, harikalar yaratırsın, *
 Tek Tanrı sensin. 
 Ya Rab, yolunu bana öğret, *
 Senin gerçeğine göre yürüyeyim, 
  
 Kararlı kıl beni, yalnız senin adından korkayım. †
 Ya Rab Tanrım, bütün yüreğimle *
 sana şükredeceğim, 
  
 Adını sonsuza dek yücelteceğim. *
 Çünkü bana sevgin büyüktür, 
 Canımı ölüler diyarının derinliklerinden *
 sen kurtardın.
  
 Ey Tanrı, küstahlar bana saldırıyor, †
 Zorbalar sürüsü, sana aldırmayanlar *
 Canımı almak istiyor, 
  
 Oysa sen, ya Rab, †
 Sevecen, lütfeden, tez öfkelenmeyen, *
 Sevgisi ve sadakati bol bir Tanrı’sın. 
  
 Yönel bana, acı halime, *
 Kuluna kendi gücünü ver, 
 Kurtar hizmetçinin oğlunu. *
 İyiliğinin bir belirtisini göster bana; 
  
 Benden nefret edenler görüp utansın; †
 Çünkü sen, ya Rab, bana yardım ettin,  *
 Beni avuttun.
  
 1. Nak.  Ey Rab, canımı sana yükseltiyorum, kulunu sevindir. 
  
 2. Nak. Ne mutlu doğrulukta yürüyen ve doğru söz söyleyen kişiye. 
  
 EZGİ Yeşaya 33,13-16
  
 Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız Rab'bin çağıracağı herkes için geçerlidir. (Ha. İş. 2, 39)
 “Ey uzaktakiler, ne yaptığımı işitin, *
 Ey yakındakiler, gücümü anlayın.”
 Siyon’daki günahkarlar dehşet içinde, *
 Tanrısızları titreme aldı.
  
 “Her şeyi yiyip bitiren ateşin yanında *
 Hangimiz otuRabilir?
 Sonsuza dek sönmeyecek alevin yanında *
 Hangimiz yaşayabilir?” diye soruyorlar.
  
 Ama doğru yolda yürüyüp doğru dürüst konuşan, *
 Zorbalıkla edinilen kazancı reddeden,
 Elini rüşvetten uzak tutan, *
 Kan dökenlerin telkinlerine kulak vermeyen,
  
 Kötülük görmeye dayanamayan, *
 Yükseklerde oturacak;
 Uçurumun başındaki kaleler onun korunağı olacak, *
 Ekmeği sağlanacak, hiç susuz kalmayacak.
  
 2. Nak. Ne mutlu doğrulukta yürüyen ve doğru söz söyleyen kişiye. 
       
 3. Nak. Rab Tanrımız’ı yüceltin. 
  
 MEZMUR 98 (97)            
 Bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, gözlerimle gördüm." (Lk. 2, 30.31)
 Yeni bir ezgi söyleyin Rab’be. *
 Çünkü harikalar yaptı,
  
 Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla. †
 Rab ulusların gözü önüne serdi kurtarışını, *
 Zaferini bildirdi.
  
 İsrail halkına sevgisini, *
 Sadakatini anımsadı;
  
 Tanrımız’ın zaferini gördü dünyanın dört bucağı. †
 Sevinç çığlıkları yükseltin Rab’be, *
 ey yeryüzündekiler!
  
 Sevinç ilahileriyle yeri göğü çınlatın! *
 Lirle ezgiler sunun Rab’be,
 Lir ve müzik eşliğinde! *
 Boru ve borazan eşliğinde
  
 Sevinç çığlıkları atın Kral olan Rab’bin önünde. *
 Gürlesin deniz ve içindekiler,
 Gürlesin yeryüzü ve üzerindekiler. *
 El çırpsın ırmaklar,
  
 Sevinçle haykırsın dağlar *
 Rab’bin önünde!
 Çünkü O geliyor *
 Yeryüzünü yönetmeye.
  
 Dünyayı adaletle, *
 Halkları doğrulukla yönetecek.
  
 3. Nak. Rab Tanrımız’ı yüceltin.         
  
 KISA OKUMA    Yeşaya 33, 15-16
 Ama doğru yolda yürüyüp doğru dürüst konuşan, zorbalıkla edinilen kazancı reddeden, elini rüşvetten uzak tutan, kan dökenlerin telkinlerine kulak verme-yen, kötülük görmeye dayanamayan, yükseklerde oturacak; uçurumun başındaki kaleler onun korunağı olacak, ekmeği sağlanacak, hiç susuz kalmayacak.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥  Rab gözetir *  doğruların yolunu.
 Rab gözetir doğruların yolunu.
  ¶ Merhamet ve barışı aydınlatır*  doğruların yolunu.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 Rab gözetir doğruların yolunu.
  
 Benediktus
 Kutsal Yasayı ya da peygamberleri ortadan kaldırmaya geldiğimi sanmayın. Ortadan kaldırmaya değil, tamamlamaya geldim.
  
 BENEDICTUS      Luka 1,68-79      
         
 Mesih Ve O’nun Habercisi
 İsrail’in Tanrısı  Rab’be övgüler olsun! †
 Çünkü halkının yardımına gelip *
 onları fidyeyle kurtardı.
  
 Eski çağlardan beri *
 Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi,
 Kulu Davut’un soyundan *
 Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı;
 Düşmanlarımızdan, †
 Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden *
 Kurtuluşumuzu sağladı.
  
 Böylece atalarımıza merhamet ederek *
 Kutsal antlaşmasını anmış oldu.
  
 Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına †
 Ve ömrümüz boyunca *
 Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde,
  
 Korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair *
 Atamız İbrahim’e ant içerek söz vermişti.
 Sen de, ey çocuk, *
 Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın.
  
 Rab’bin yollarını hazırlamak üzere *
  önünden gidecek .
 Ve O’nun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla*
 kurtulacaklarını bildireceksin.
  
 Çünkü Tanrımız’ın yüreği *
 merhamet doludur. 
 O’nun merhameti sayesinde, *
 Yücelerden doğan Güneş, 
  
 Karanlıkta ve ölümün gölgesinde *
 yaşayanlara ışık saçmak 
 Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere *
 Yardımımıza gelecektir.                      
  
 ¥  Peder’e Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ¶  Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman ve ebediyete kadar, âmin. 
  
 Benediktus
 Kutsal Yasayı ya da peygamberleri ortadan kaldırmaya geldiğimi sanmayın. Ortadan kaldırmaya değil, tamamlamaya geldim.
  
 YAKARMALAR
 Mesih İsa, tamamen yenilenmiş bir dünyada bizleri yeni insanlar yapmak için kurtuluşumuza rehber oluyor: Bu şahane çağrıya çekilmiş olan bizler dua edelim: Ya Rab, Kutsal Ruhun’la hayatımızı yenile.
 Ya Rab, yeni gökleri ve yeni dünyayı söz veren sen, bizi derinliklerimizde yenile,
 - böylece Yeni Yeruşalim’de seninle birleşebilelim.
 Sevginle dünyayı değiştirmeye yardımcı ol bize,
 -  öyle ki yeryüzündeki şehrimiz kardeşlikte ve barışta ilerlesin.
 Tembelliğimizi kötülüğe eğilimlerimizi ve bencilliğimizi yenmeye bize yardımcı ol,
 -  gökteki ödülü kazanabilmemiz için bize sebatlı ve ciddi iş zevkini bağışla.
 Ya Rab, bizi her kötülükten kurtar, 
 -  öyle ki hiç bir şey  hıristiyan hayatının duygusunu karartmasın.
  
 Göklerdeki Pederimiz,
 adın yüceltilsin,
 hükümdarlığın gelsin,
 göklerde olduğu gibi
 yeryüzünde de senin isteğin olsun.
 Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, 
 bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi,
 sen de bağışla suçlarımızı,
 bizi günah işlemekten koru 
 ve kötülükten kurtar.
  
 DUA
 Rab’bim, Mesih’le birlikteki yaşamda, bizi eğitmek ve senin sözlerinle bizi beslemek için, bu oruç günlerini bize lütfediyorsun; fedakarlıklarımız sayesinde, sada-katle senin hizmetinde bulunmak ve tek bir kalple dua etmek lütfunu diliyoruz. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'-nın adına senden dileriz. Amin.
  
   
 
 Gündüz Övgü Duaları
  
 ¥  Ey Tanrım gel beni kurtarmaya;
 ¶ Ey Rabbim yardımıma koş.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman 
 ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya.
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
  
 İLAHİ
 İşte, yüce Kutsal Ruh,
 Peder ve Oğul ile
 Kalplere ışığını
 Saçmaya geldiğin an.
 Dilimiz ve kalbimiz,
 Gücümüz, hayatımız
 Her zaman ve her yerde
 Sevgin ile tutuşsun.
 Her zaman yaşayan sen,
 Ey yüce, Kutsal Peder,
 Oğlunla, Kutsal Ruh'la
 Dualarımı dinle. Âmin.
  
 Öğlen (Hora Sesta)
  
 İLAHİ
 Gün ışıkla doludur
 Ve dünya görkeminde;
 Işığın Yaradanı,
 Taparız sana, Tanrı!
 Günah'ın ve öfkenin
 Alevlerini söndür;
 Kalpleri aşkla doldur,
 Barıştır bizi sana.
 Her şeye kadir Peder,
 Kabul et duamızı;
 Kutsal Ruh'la Oğlun'da
 Şükürler olsun sana. Âmin.
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
  
 İLAHİ
 Kudretli, yüce çoban,
 Bize yolunu göster;
 Bu kısa günden sonra
 Görkeme bizi götür.
 Ellerin eserinden
 Kalbimiz seni tanır
 Ve sevginin özlemi
 Gittikçe bizde artar.
 Yüzünün aydınlığı
 Yüzümüze parlasın;
 Ebedi ışığına
 Hazırla ruhumuzu. Âmin
  
  
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia) 
 Nak. İşte tövbe günleri! Af ve kurtuluş zamanı.
  
 Öğle (Hora Sexta)
 Nak: Ben diri olan Tanrı’yım, Rab diyor: Günahkarın ölümünü değil, tövbe etmesini ve yaşamasını isterim.
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
 Nak. Denenmelerde, imanda sabit kalalım: Gücümüz Tanrı’nın adaletidir.
  
 MEZMUR 119, 105-112 XIV (118) (Nun)
 Sözün adımlarım için çıra,  *
 Yolum için ışıktır.
 Adil hükümlerini izleyeceğime ant içtim. *
 Andımı tutacağım.
  
 Çok sıkıntı çektim, ya Rab; *
 Koru hayatımı sözün uyarınca.
 Ağzımdan çıkan içten övgüleri *
 Kabul et, ya Rab,
  
 Bana hükümlerini öğret. †
 Hayatım her an tehlikede, *
 Yine de unutmam yasanı. 
 Kötüler tuzak kurdu bana, *
 Yine de sapmadım senin koşullarından. 
 Öğütlerin sonsuza dek mirasımdır, *
 Yüreğimin sevincidir onlar. 
  
 Kararlıyım Sonuna kadar *
 senin kurallarına uymaya.
  
  
 MEZMUR 70    (69)                     
 Ya Rab, kurtar bizi, yoksa öleceğiz! (Mt. 8, 25)
  
 Ey Tanrı, kurtar beni! *
 Yardımıma koş, ya Rab!
 Utansın canımı almaya çalışanlar, *
 Yüzleri kızarsın!
  
 Geri dönsün zararımı isteyenler, *
 Rezil olsunlar!
 Bana, “Oh! Oh!” çekenler *
 Geri çekilsin utançlarından!
  
 Sende neşe ve sevinç bulsun *
 Bütün sana yönelenler!-
 “Tanrı yücedir!” desin hep *
 Senin kurtarışını özleyenler!
  
 Bense, mazlum ve yoksulum, *
 Ey Tanrı, yardımıma koş!
 Yardımcım ve kurtarıcım sensin, *
 Geç kalma, ya Rab!
  
 MEZMUR 75 (74)                         
 Hükümdarları tahtlarından indirdi, Sıradan insanları yükseltti. (Lk. 1, 52)
 Sana şükrederiz, ey Tanrı, †
 Şükrederiz, çünkü sen yakınsın, *
 Harikaların bunu gösterir.
  
 “Belirlediğim zaman gelince, *
 Doğrulukla yargılayacağım” diyor Tanrı,
 “Yeryüzü altüst olunca üzerindekilerle, *
 Ben pekiştireceğim onun direklerini.
  
 Övünenlere, ‘Övünmeyin artık!’ dedim; *
 Kötülere, ‘Kaldırmayın başınızı!
 Kaldırmayın başınızı! *
 Tepeden konuşmayın!’”
  
 Çünkü ne doğudan, ne batıdan, *
 Ne de çöldeki dağlardan doğar yargı.
 Yargıç ancak Tanrı’dır, *
 Birini alçaltır, birini yükseltir.
  
 Rab elinde dolu bir kase tutuyor, *
 Köpüklü, baharat karıştırılmış şarap döküyor;
 Yeryüzünün bütün kötüleri *
 Tortusuna dek yalayıp onu içiyor.
  
 Bense sürekli duyuracağım bunu, *
 Yakup’un Tanrısı’nı ilahilerle öveceğim:
 “Kıracağım kötülerin bütün gücünü, *
 Doğruların gücüyse yükseltilecek.”
  
 Öğleden Önce
  
 KISA OKUMA                                        1.Korintliler 13,4-7
 Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır.
  
 ¥  Ya Rab, seni arayanlar sevinç ve coşku içinde olacaklar. 
 ¶ daima söyleyecekler: “Rab yücedir”       
  
  
 Öğle
  
 KISA OKUMA     1.Korintliler 13,8-9, 13
 Sevgi asla son bulmaz. Ama peygamberlikler ortadan kalkacak, diller sona erecek, bilgi ortadan kalkacaktır. Çünkü bilgimiz de peygamberliğimizde sınırlıdır. İşte kalıcı olan üç şey vardır: İman, umut, sevgi. Bunların en üstünü de sevgidir.
  
 ¥  Ey Rab, lütfunu bize bağışla
 ¶  Ümidimiz sende olsun.
  
  
 Öğleden Sonra
  
 KISA OKUMA     Koloseliler 3,14-15
 Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin. Mesih’in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun! 
  
 ¥  Alçakgönüllülüler, yeryüzünü miras alacaklar.
 ¶ Onlar esenlikle doyacaklar.
  
 DUA
 Rab’bim, Mesih’le birlikteki yaşamda, bizi eğitmek ve senin sözlerinle bizi beslemek için, bu oruç günlerini bize lütfediyorsun; fedakârlıklarımız sayesinde, sadakatle senin hizmetinde bulunmak ve tek bir kalple dua etmek lütfunu diliyoruz. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Âmin. 
 Akşam Övgü Duaları
 İLAHİ
 ¥  Ey Tanrım gel beni kurtarmaya;
 ¶ Ey Rabbim yardımıma koş.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman 
 ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya.
  
 İLAHİ 
 Göklerin ve yeryüzünün 
 şerefli efendisi,
 batmayan güneş sensin
 ve sonsuz aydınlıksın.
             Yıpranmış uzuvlara
             istirahat bağışla;
             uykuyla ruhumuzun
             yaralarını kapat. 
 İnsanların şehrine,
 karanlıklar inse de 
 imanlının kalbinde 
 sevgi uyanık kalsın.
              Sesimiz seni över,
               kalbimiz seni sever,
               ruhumuz sana tapar,
               Üçlü olan tek Tanrı. Âmin.  
  
 1. Nak.   Gözyaşları içinde ekenler, sevinç çığlıklarıyla biçecek.
  
 MEZMUR 126 (125)                       
 Acılarımıza olduğu gibi, tesellimize de ortak olduğun. (2. Ko. 1, 7)
 Rab sürgünleri Siyon’a geri getirince, *
 Rüya gibi geldi bize.
 Ağzımız gülüşlerle, *
 Dilimiz sevinç çığlıklarıyla doldu.
  
 “Rab onlar için büyük işler yaptı” *
 Diye konuşuldu uluslar arasında.
 Rab bizim için büyük işler yaptı, *
 Sevinç doldu içimiz.
  
 Ya Rab, eski gönencimize kavuştur bizi, *
 Negev’de suya kavuşan vadiler gibi.
 Gözyaşları içinde ekenler, *
 Sevinç çığlıklarıyla biçecek;
  
 Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan, *
 Sevinç çığlıkları atarak demetlerle dönecek.
  
 1. Nak.   Gözyaşları içinde ekenler, sevinç çığlıklarıyla biçecek.
 2. Nak. Rab evimizi inşa et, şehrini kurtar.
  
 MEZMUR 127 (126)                           
 Önemli olan, eken ya da sulayan değil, ekileni büyüten Tanrı'dır. Biz Tanrı'nın emektaşlarıyız. Sizler de Tanrı'nın tarlası, Tanrı'nın binasısınız. (1. Ko. 3, 7.9)
 Evi Rab yapmazsa, *
 Yapıcılar boşuna didinir.
 Kenti Rab korumazsa, *
 Bekçi boşuna bekler.
  
 Boşuna erken kalkıp *
 Geç yatıyorsunuz.
 Ey zahmetle kazanılan ekmeği yiyenler, *
 Rab sevdiklerinin rahat uyumasını sağlar.
  
 Çocuklar Rab’bin verdiği bir armağandır, *
 Rahmin ürünü bir ödüldür.
 Yiğidin elinde nasılsa oklar, *
 Öyledir gençlikte doğan çocuklar.
  
 Ne mutlu ok kılıfı onlarla dolu insana! †
 Kent kapısında hasımlarıyla tartışırken *
 Utanç duymayacaklar.
  
 2. Nak.   Rab evimizi inşa et, şehrini kurtar.
  
 3. Nak. Bütün yaratılışın ilk doğanı O’dur, O, evre nin kralıdır.
  
 EZGİ Koloseliler 1, 12-20             
 Mesih tüm yaratılışın ilk doğanı ve ölülerden dirilenlerin birincisidir. 
 Bizi kutsalların ışıktaki mirasına †
 ortak olmaya yeterli kılan Baba’ya *
 şükretmeniz için dua ediyoruz. 
  
 O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp *
 sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktardı. 
 O’nda kurtuluşa, *
 günahlarımızın bağışına sahibiz. 
  
 Görünmez Tanrı’nın görünümü, *
 bütün yaratılışın ilk doğanı O’dur. 
  
 Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey †
 -tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar- *
 O’nda yaratıldı. 
  
 Her şey O’nun aracılığıyla *
 ve O’nun için yaratıldı. 
  
 Her şeyden önce var olan O’dur *
 ve her şey varlığını O’nda sürdürmektedir.
 Bedenin, yani kilisenin başı O’dur. *
 Her şeyde ilk yeri alsın diye 
  
 başlangıç olan ve ölüler arasından *
 ilk doğan O’dur. 
 Çünkü Tanrı bütün doluluğunun *
 O’nda bulunmasını uygun gördü. 
  
 Mesih’in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla †
 esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi *
 O’nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu.            
  
 3. Nak . Bütün yaratılışın ilk doğanı O’dur, O, evrenin kralıdır.        
  
 KISA OKUMA     Ha. İş. 2, 38-39
 Petrus onlara şu karşılığı verdi: "Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız Rab'bin çağıracağı herkes için geçerlidir."
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥  Sana karşı günah işledim, * ya Rab, iyileştir beni. 
 Sana karşı günah işledim, ya Rab, iyileştir beni. 
 ¶  Sana haykırıyorum.* Ya Rab, bana merhamet eyle, ya Rab, iyileştir beni.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 
 Sana karşı günah işledim, ya Rab, iyileştir beni. 
  
 Magnifikat
 Rab’bin buyruklarını kim uygular ve başkalarına da öğretirse, Göklerin Hükümranlığı’nda ona büyük denecektir.
  
 MAGNIFICAT  Luka 1,46-55
  
 Canım Rab’bi yüceltir. 
  
 Ruhum Tanrı’da sevinir. 
 Canım Rab’bi yüceltir; *
 Ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar.
  
 Çünkü O, sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. *
 İşte, bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak.
  
 Çünkü Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. *
 O’nun adı kutsaldır.
  
 Kuşaktan kuşağa*
 kendisinden korkanlara merhamet eder. 
  
 Bileğiyle büyük işler yaptı; †
 Gururluları yüreklerindeki kuruntularla *
 darmadağın etti.
  
 Hükümdarları tahtlarından indirdi, *
 Sıradan insanları yükseltti.
  
 Aç olanları iyiliklerle doyurdu, *
 Zenginleri ise elleri boş çevirdi.
  
 Atalarımıza söz verdiği gibi, *
 İbrahim’e ve onun soyuna sonsuza dek
  
 Merhamet etmeyi unutmayarak *
 Kulu İsrail’in yardımına yetişti.
  
 ¥  Peder’e Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ¶  Ezelde olduğu gibi,  şimdi, her zaman ve ebediyete kadar, Âmin
  
 Magnifikat
 Rab’bin buyruklarını kim uygular ve başkalarına da öğretirse, Göklerin Hükümranlığı’nda ona büyük denecektir.
  
 YAKARMALAR
 Gereksinimlerimizi bilen, ama ilk önce onun hükümdarlığını aramamızı isteyen Tanrı’nın ilahi takdirini yüceltelim:  Bunun için onun babalığının kutsallığına katılma isteğimizi yenileyelim ve ona yalvaralım: Ey Rab, hükümdarlığın ve adaletin gelsin. 
 Ruhlarımıza çoban ve rehber olan Oğlu’nu bize veren Kutsal Peder, çobanlarımızı ve onlara emanet ettiğin cemaatlere destek ol,
 - öyle ki çobanların sürüsü için gayreti ve sürünün çobanlara karşı uysallığı eksik olmasın. 
 Ey Rab, bedende ve ruhta hasta olanlara karşı kardeşlik sevgisini bizlerde uyandır, 
 - öyle ki onlarda hem seni tanıyalım, hem de sana hiz-met edelim. 
 Hıristiyan olmayanların kilisenin uzuvları olmalarını sağla, 
  - onların da kiliseyi cömert ve hareketli sevgileriyle inşa etmelerini sağla.
 Bizlerde işlediğimiz günahlar için ciddi bir tövbe ruhu yarat, 
 -  öyle ki senin kilisenle barışabilelim. 
 Merhamete daha çok muhtaç olan ölüleri cennete ka-bul et, 
 -  cesaretlerini kıran haksızlıklar yüzünden amaçlarından uzaklaşmalarına izin verme. 
 Ölmüş olan imanlılarına lütfet, 
 -  ebedi huzurunda sonsuza dek yaşamalarını sağla.
  
 Göklerdeki Pederimiz,
 adın yüceltilsin,
 hükümdarlığın gelsin,
 göklerde olduğu gibi
 yeryüzünde de senin iseğin olsun.
 Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, 
 bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi,
 sen de bağışla suçlarımızı,
 bizi günah işlemekten koru 
 ve kötülükten kurtar.
  
 DUA
 Rab’bim, Mesih’le birlikteki yaşamda, bizi eğitmek ve senin sözlerinle bizi beslemek için, bu oruç günlerini bize lütfediyorsun; fedakârlıklarımız sayesinde, sadakatle senin hizmetinde bulunmak ve tek bir kalple dua etmek lütfunu diliyoruz. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Âmin.
  
 Akşam Övgüsü Ordinarium’da gösterildiği gibi bitirilir.