Paskalya Devresi VII. Çarşamba

RESPONSORİUM  Yu. 7, 37. 38. 39

¥ Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle  şöyle  dedi:  Bir  kimse susamışsa  bana  gelsin,  içsin. * Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı Ruh’la ilgili olarak söylüyordu. Alleluya.

¶ Bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır.

¥ Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı Ruh’la ilgili olarak söylüyordu. Alleluya.