Paskalya Devresi VII. Pazartesi

RESPONSORİUM    1. Kor. 12. 6-7. 27

¥ Çeşitli etkinlikler vardır, ama herkeste hepsini etkin kılan aynı Allah’tır. * Herkesin ortak yararı için herkese Ruh’u belli eden bir yetenek veriliyor.

¶ Sizler Mesih’in bedenisiniz, bu bedenin ayrı ayrı üyelerisiniz.

¥ Herkesin ortak yararı için herkese Ruh’u belli eden bir yetenek veriliyor.