TÜRKİYE KATOLİK EPİSKOPOSLAR KURULU

Türkiye Katolik Kilisesi Resmi Web Sitesi

Türkiye Katolik Ruhani Reisler (Episkoposlar) Kurulu (CET), 1976’dan beri, sürekli özelliğe sahip, Papa’lık tarafından, 1 Şubat 1978’de kurulmuş, kilise hukuk kanunları ve Papalık tarafından onaylanmış tüzükler çerçevesinde, kendilerine emanet edilmiş imanlılara yönelik, dinsel faaliyetleri birlikte yapmaya çalışan, Türkiye’deki farklı ritüeldeki Episkoposlar (latin, ermeni, suryani, keldani ) ve dini yetkililerin oluşturduğu kilisesel bir kurum ve birliktir.

CET’in amacı, Türkiye Episkoposları ile diğer dini yetkililerin aralarında öyle bir mükemmel ve yakın bir işbirliği sağlamaktır ki, söz konusu yetkililer, kendi ihtiyatlarından, tecrübelerinden ve fikir alışverişlerinden doğan ışığı, tüm enerjileri içeren uyumlu bir birlik haline getirerek, bilhassa, zaman ve yer şartlarına göre uyarlanmış, havarisel şekil ve yöntemler konularında, kilisenin ortak iyiliği için kullanabilsinler.

Bazı özgün konuları daha iyi inceleyebilmek için, Katolik Ruhani Resiler Kurulu, dini yetkililerden, diğer kişilerden ve hatta laik’lerden oluşmuş, özel komisyonlar kurmalıdır. CET’in komisyonları şöyedir: Din bilgisi veya hristiyan dinine girmeye hazırlananlar için komisyon, ekümenik konular için komisyon, dinlerarası ve kültürel komisyon, kiliseye ait hayır ve sağlık hizmetleri komisyonu, laikler (geçler ve aileler için) için komisyon, dini terimleri türkçeye tercüme komisyonu.

Değişik komisyonlar elde ettikleri sonuçları, karar verme yetkisi, tamamen kendisinde bulunan Katolik Ruhani Reisler (Episkoposlar) Kuruluna iletirler.

Türkiye, Katolik Ruhani Reisler Kurulu, senede iki kere, ilkbahar ve sonbaharda, genel meclis olarak ve üyelerin en az yarısının istediği her seferde toplanırlar.