CET Başkanı

Mons. Martin KMETEC
Türkiye Katolik Ruhani Episkoposlar Kurulu (CET) Başkanı

CET-Başkanı@katolik-kilisesi.org
Satirci Sok. No. 2
34373 İnonu Mah. Sisli
İstanbul – Türkiye
tel +90 212 230 73 12
fax +90 212 230 31 95