TÜRKİYE ULUSAL SİNOD TOPLANTISI İZMİR’DE 7-9 EKİM 2022’DE YAPILDI

7-9 Ekim 2022 tarihleri arasında İzmir Başepiskoposluğunda, bu topraklarda yaşayan, Allah’ın halkının tüm temsilcilerinin katılımı ile Türkiye Kilisesi Sinodal Toplantısı yapıldı. Bu önemli Kilise toplantısı, dinleme, tartışma ve dua bağlamında ve son aylarda episkoposluk bölgeleri ve ulusal düzlemde gerçekleşen Papa Francesko’nun isteğine göre sinodal yolla süreklilik içinde tasarlandı.

İstanbul’un Ekümenik Patrik Hazretleri I. Bartholomeos’un kendi ifadesi ile aldığı davete coşkuyla kabul ederek katılması, bu görkemli ayinde derin bir sevinç vesilesi oldu. Vaazı sırasında Patrik Hazretleri ilahi anne dogmasının temel özelliklerini hatırlattı ve “Kilise’de var olan sinodalitenin gerçekten de Kutsal Üçlü birlik Kişileri arasında egemen olan uyum ve birlik ile karşılaştırılabileceğini” kendi sözleri ile ifade etti.
Toplantının ilk günü, Meryem’in ilahi anneliğini dogmatik olarak tanımlayan, 431 yılındaki Efes Konsili’nin geleneksel yıldönümü hatırasına denk geldi. Türkiye Havarisel Büyükelçisi Moıns. Marek Solczyinski’nin bakanlık ettiği Efkarisitya kutlaması Konsil’in yapıldığı antik bazilika kalıntılarında yapıldı.
Epsikoposların katıldığı bu Toplantı boyunca çeşitli kurum ve Türkiye Kilisesinde işlev gören komisyonların başkanları ve bu ülkede mevcut çeşitli kilise hareketlerinin temsilcileri de hazır bulundu.
Sinod’a katılan episkoposlar görüş alışverişinde bulundular.
Önyargı ve kapalılıktan uzak, kabul etmeye açık bir şekilde, uzaktakilere yakınlaşarak, İncil’in yaşamakta olduğunu özellikle vurgulayarak onu etkili bir şekilde ilan etmenin, yerel kültürle daha etkileşim içinde bir Hristiyan toplumu haline gelmenin önemi ve mevcut zamanın somut durumlarını benimsemenin gerekli olduğu vurgulandı.