Vatikan’ın Türkiye ile diplomatik ilişkilerinin 60. yıl dönümü

İstanbul Aydın Üniversitesi, Rinaldo Marmara’nın, Vatikan Dışişleri Bakanlığı arşivi ışığında kaleme aldığı “Türkiye ile Vatikan Diplomatik İlişkilere Doğru” adlı eserini yayınlayarak tarih araştırmacılarına büyük bir hizmet sunuyor. Eser, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin tarihine ait Türkiye’deki ilk belgeli katalog kitap olma özelliğini de taşıyor.

TÜRKİYE KATOLİK RUHANİ REİSLER KURULU VE İZMİR BAŞEPİSKOPOSU S.E. MONS. MARTIN KMETEC’IN, YENİ İSTANBUL EPİSKOPOSU S. E. MONS. MASSIMILIANO PALINURO’YA TEBRİK MESAJI

Izmir, 15. Eylül 2021

Kederli Meryem Ana Bayramı

Prot. n. 816

S. E. R. Seçilmiş Episkopos,

Mons. Massimiliano PALINURO

Pek Muhterem Ekselansları,

Papa Fransiskus Hazretleri tarafından İstanbul Apostoik Temsilciliği görevine getirilmiş olduğunuz haberini sevinç ve mutlulukla almış bulunuyoruz.

Size kardeşçe ve canlı bir samimiyetle, Kutsal Kilisenin episkoposlar birliğine ve Türkiye Episkoposları arasına hoş geldiniz demek istiyorum. Ruhbanlar, rahipler, rahibeler ve adanmış kişiler ve ayrıca bu topraklarda yaşayan tüm kutsal Tanrı Halkı adına, başlamak üzere olduğunuz görevinizde size en iyi dileklerimi sunuyorum.

Sizin için henüz tam olarak bilmediğiniz bir yol açılıyor. Ancak bu yol, size emanet edilen sürüyü beslemek için gerçek gıdayı bulmak üzere dünya yollarında kendisini izlemeye sizi çağıran Rab’bin önünüzde çizdiği yoldur. Peygamber Yeşaya gibi, siz de bu gıdanın tatlılığını tattınız, ancak hepimiz, günlük yaşamda bu gıdayı somutlaştırmak için uğraşırken çoğu kez acılaştığını biliyoruz (bk.Hez 3, 1-11).

Bu besin, İncil’in sevincinde size emanet edilmiş olan, tüm yaşam yolunda sizi zaten beslemiş olan Allah’ın halkına yol gösterirken rehberiniz ve ışığınız olacak Allah’ın Kelâmı’dır. 

Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu adına, sizi kutluyor ve Rabbimiz Mesih İsa’nın lütfu ile sizi doldurmasını, Ruhu ile sizi donatması ve her zaman yüreğine uygun cesur bir çoban olmanız için yardım etmesini diliyorum.

Sevgili Kederli Meryem Ana, şefaatiyle daima yardım etsin ve cesaret versin.

Pek Muhterem Ekselanslarına bu vesile ile en derin saygılarımı sunuyorum.

+ Martin Kmetec

Izmir Başepiskoposu

THEOTOKOS MERYEM ANA BAYRAMI İÇİN DAVET

Prot. n. 070/2021

İzmir, 13 Eylül 2021

Aziz Altınağızlı Yuhanna Anma Günü

Muhterem Episkoposlar,

Saygıdeğer ruhbanlar ve diyakonlar,

Sevgili rahipler ve rahibeler, adanmış erkeler ve kadınlar,

Rab’de sevgili erkek ve kızkardeşlerim,

11 Ekim 431 tarihinde, 1590 sene evvel Efes Konsili’nde Bakire Meryem’in Theotokos unvanının dogmatik olarak kabul edildiği bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlamaya hazırlanıyoruz.

Bu sene 10 Ekim günü Meryem Ana Şapelinde saat 16.00’da Tespih duasını yapmak üzere toplanacağız, ardından saat 18.00’de Konsil Bazilikasının harabelerinde görkemli Efkaristiya Ayini kutlayacağız. Bu önemli dua ve kilise birliği anında burada bulunmanız, büyük bir sevinç verecektir. 

Aziz II. Yuhanna Pavlus’un burada iken söylemiş olduğu, Allah’ın tüm halkı için son derece önemli sözlerini bugün ben de sizlere söylüyor ve içtenlikle sizi davet ediyorum: “Kilisenin gerçek imanının tasdik edildiği Konsil salonundan çıkan Kilise Babaları, ta 431 yılından, Efes halkı ile birlikte sizleri karşılamaktadır”[1] ve  “Hristiyan dünyasının her köşesine hızla yayıldı ve sonraki nesillerde de Allah’ın Oğlu’na yaşam verirken Meryem’e duyulan coşkulu güven yüzyıllar boyunca nesilden nesle hiç azalmadan yankılanmaya devam etti.” [2]

Kutsal Annesinin adıyla Rab’bin huzurunda toplanırken, ona Türkiye’nin ve tüm dünyanın sevinçleri, haçları ve ümitlerini emanet edeceğiz.

Minnettar bir yürekle sizleri kardeşçe selamlıyor ve Göklerden takdis diliyorum.  

İzmir Başepiskoposu

+ Martin Kmetec


[1] II. Yuhanna Pavlus, Vaaz, Efes, 30 Kasım 1979

[2] Age.

İSTANBUL KATOLİK RUHANİ REİSLİĞİ GÖREVİNE P. MASSIMILANO PALINURO FD. ATANDI

CURRICULUM VITAE

10/06/1974 tarihinde Ariano Irpino’da doğdu. 24/04/1999’da Ariano Irpino – Lacedonia Diyosezinde Rahip olarak takdis edildi. 2011 tarihinden bu yana Türkiye’de fidei donum görevlisi olarak bulunmaktadır. Anadolu Apostolik Temsilcilik Bölgesinde Temsilci Yardımcısı,  geçici sekreter ve Trabzon’da Santa Maria Katolik Misyon Kilisesi’nde başrahiplik görevlerini yürütmektedir.

Klasik lise eğitiminin ardından PONTIFICIA FACOLTA TEOLOGICA DELL’ITALIA MERIDIONALE (PFTIM)’de Felsefî Çalışmalar alanında Diploma (1995) ve Teoloji Bakaloryası (1998) aldı.

Roma ‘da PONTIFICIO ISTITUTO BIBLICO’da Kutsal Yazılar üstüne Lisansını (2001) ve PFTIM’de dogmatik Teoloji Doktorasını tamamladı (2009).

2001-2011 arasında PFTIM’de doçent olarak bulundu, önce Corpus Paulinum e Atti’de asistan olarak ve sonra 2004’te Filologia Greca del Nuovo Testamento e discipline bibliche ausiliarie’dedoçent olarak görev yaptı; 2010’da aynı fakültede Corpus Ioanneum e Lettere Cattoliche kürsüsünde doçentlik görevini üstlendi. Tefsir ve tarih konularında makaleler ve yazıları yayınlandı.

1999: Ariano Irpino’da (AV) Nostra Signora di Fatima Mahalli Kilisesinde yardımcı rahip.

2000 – 2011: San Nicola Baronia’da SS. Annunziata Kilisesinde Başrahip.

2000-2006: Hastanede gönüllü vaizlik.

2007—2011: Ariano Irpino – Lacedonia episkoposluk bölgesinde Beni Culturali Ecclesiastici Ofisinde Direktör; aynı dönemde Diyosezan Müzeleri Direktörü, diyosezan Kütüphanesinde Kütüphanecilik ve diyosezan Arşivinde Arşivci.

2002-2005: Kalıcı diyakon adaylarının teolojik eğitimi kurs sorumlusu

2006-2011: Ariano Irpino diyosezinde laikler için teolojik eğitim okulunda Kutsal Yazılar Doçentliği.

İtalya ve Orta Doğu’da çeşitli diyosezlerde ruhbanlar ve din adamlarına dersler, son değişiklikler için kurslar ve manevi egzersizler verdi. Çeşitli İtalyan diyosezliklerinde, Katolik din öğretmenleri için Kutsal Kitap teolojisinde son yeniliklere dair kurslar verdi.

2011-2018 arasında İzmir (Türkiye)  Başepiskoposluk bölgesinde fidei donum görevlisi olarak bulundu.

14 Eylül 2012-13 Eylül 2018 tarihleri arasında İzmir Aziz Yuhanna Metropolitan Katedrali Rektörü olarak görev yaptı.

2015-2018 tarihleri arasında aynı başepiskoposluk bölgesinde Katekümen eğitimi ve kateşez Sorumlusu oldu.

2018 yılı eylül ayından bugüne dek Anadolu Apostolik Temsilciliği (Türkiye) fidei donum görevlisi olarak çalışmaktadır.

14 Eylül 2018’den bugüne dek Trabzon Santa Maria Kilisesi’nde Kilise Başrahibi olarak görev yapmaktadır.

2019 Kasım ayından bu yana Anadolu Apostolik Temsilciliği Temsilci Yardımcısı ve geçici sekreter görevindedir.

27 Aralık 2019’daİzmir Metropolitan Katedraline fahri bağlı rahip (canoınico onorario) konumundadır.

2019’da Türkiye Katolik ruhani Reisler Kurulu tarafından Türkçe’deki İnciller ve Havarilerin İşleri çevirilerinin incelenmesi ile görevlendirilmiştir.

Ayrıca öğretim seviyesinde Latince, Yunanca, Kutsal Kitap İbranicesi bilmektedir. Türkçe ve İngilizce konuşmaktadır.  

TÜRKİYE KATOLİK RUHANİ REİSLER KURULU’NUN YENİ BAŞKANI, İZMİR EPİSKOPOSU MONS. MARTIN KMETEC OFM.Conv. OLDU

izmir Episkoposluk Bölgesi Başepiskoposu Mons. Martin KMETEC OFM.Conv 13 Temmuz 2021 tarihinde yapılan CET Genel Kurul Toplantısında Türkiye Katolik ruhani Reisler Kurulu’nun yeni Genel Başkanı olarak seçildi.

Muhterem Başepiskopos Monsenyör Martin KMETEC’i yeni görevi için kutluyor, görevi sırasında daima Rab’bin rehberliğinde ilerleyeceğine olan inancımızı belirtmekten sevinç duyuyoruz.

FR. JACEK MAREK NOWACKI YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Yeşilköy Aziz Stefan Latin Katolik Kilisesi rahiplerinden fr. Jacek Marek NOWACKI’nin cenaze töreni 19 Haziran 2021 cumartesi günü, saat 10.30’da tespih duası ile başlayacak.

Minör Kapusen rahiplerinden olan Fr. Jacek, 2012 yılında Türkiye’ye gelmiş, İzmir Efes’te görev yaptıktan bir süre sonra İstanbul Yeşilköy Aziz Stefan Kilisesi’nde görevlendirilmişti. Geçtiğimiz cumartesi günü manastırda kalp krizi geçiren Fr. Jacek, 53 yaşında vefat etmişti.

Fr. Jacek’in Cenaze merasimi, yarın sabah saat 10:30’da Yeşilköy Aziz Stefan Kilisesi’nde yapılacak tespih duası ile başlayacak. Saat 11.00’de yine aynı kilisede yapılacak cenaze merasiminin ardından, saat 13.30’da Feriköy Latin Katolik Mezarlığında Minör Kapusen Rahipleri’ne ayrılan bölüme defnedilecek.

Hayatı boyunca yolunda yürüdüğü Rabbimiz Mesih İsa, Fr. Jacek’e ebedi yaşam ödülünü bağışlasın ve bu topraklarda verdiği tanıklığını bol meyve ile takdis etsin.

YEŞİLKÖY AZİZ STEFANOS KİLİSESİ RAHİPLERİNDEN FR. JACEK MAREK NOWACKI’NİN VEFATI

Diriliş ve yaşam Ben’im;

 Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. (Yu. 1,25)

12 Haziran 2021 Cumartesi günü, Yeşilköy İstanbul’daki Kapusen Manastırında 25 yıllık rahip, 31 yıldır cemaatinin üyesi olan 52 yaşındaki rahip Jacek Marek NOWACKİ OFM Cap. Vefat etmiştir.

Cenazesi 19 Haziran 2021 Cumartesi günü, İstanbul’da aşağıdaki programa göre defnedilecektir:

* 10.30: Yeşilköy Aziz Stefanos Kilisesinde Tespih Duası

* 11.00 Yeşilköy Aziz Stefanos Kilisesinde Cenaze Merasimi

* 13.30: Feriköy Latin Mezarlığında Minör Kapusen Rahipleri mezarına defin merasimi (minibüs olacaktır).

Ey Rab, ona sonsuz huzur bağışla,

Ve ebedi nurun onda parlasın.

Huzur İçinde Yatsın.

Not: Tören Facebook sayfasından yayınlanacaktır.

https://www.facebook.com/yesilkoy.kilisesi

fr. Pawel Szymala OFMCap

Dua Maratonu için seçilen yerlerden biri olan Efes Meryem Ana Kilisesi’ndeki Tespih Duası naklen izlenebilecek

Tespih Duası “Maratonu” için belirlenen 30 ibadet yerinden biri Efes’teki Meryem Ana Evi oldu.

Papa Francesko, pandeminin sona ermesi için, Meryem Ana’ya adanmış olan bu Mayıs ayının, İncil’de “Kilise hararetle Allah’a dua ediyordu” (Havarilerin İşleri 12, 5)  diye anlatıldığı gibi bir dua “maratonu”na adanmasını istedi.

Cemaate yapılan bu çağrı, Meryem Ana’nın aracılığıyla Peder’e tüm Kilise’den  aralıksız yükselen sürekli bir duayı amaçlamaktadır.

Bunun için Japonya’dan Bosna’ya, Nijerya’dan Arjantin’e, dünyanın dört bir yanında bulunan otuz temsili ibadet yeri arasında Türkiye’den de Efes’teki Meryem Ana Evi seçildi.

Bu dua döngüsü 1 Mayıs’ta Aziz Petrus Bazilikası’nda Papa Francis’in duasıyla başladı ve Papa bunu 31 Mayıs’ta Vatikan Bahçeleri’nden bitirecek.

19 Mayıs Çarşamba günü yapılacak tespih duası Efes’teki Meryem Ana Evi’nden canlı olarak yayınlanacak!

Tesbih duasıyla, Mayıs ayının her bir günü için, pandeminin en çok etkilediği farklı durumlardaki insanlar için belirlenen niyetlerle dua edilecek. Türkiye’de Efes Meryem Ana Evi’nden yayınlacak  dua, savaş halindeki halkları ve dünya barışı niyeti ile edilecek.  

Mayıs Ayı boyunca yapılacak olan Günlük Meryem Ana’ya yapılan Tespih Duası Vatikan Devle Televizyonu resmi kanalından Roma saati ile 18.00; Türkiye saati ile 19.00’da anlı olarak yayınlanmaktadır.

19 Mayıs tarihinde Efes Meryem Ana Evi’nde yapılacak Tespih Duası İzmir Başepsikoposluğu resmî YouTube kanalından naklen verilecek:

https://www.youtube.com/channel/UCXMIXfuHWAmBWApIiDxiNQw

MERYEM ANA’YA TESPİH DUASI

Papa, Vatikan Bazilikasında Tepih Duası Maratonunu açtı.

https://www.vaticannews.va/en.html

Papa Francesko Pandeminin sona ermesi için Cumartesi günü imanlıları Aziz Petrus Bazilikasından Kutsal Tespih Duasına çağırarak Dua Maratonunun açılışını yaptı.  

Papa Francesko Cumartesi yaptığı Meryem Ana’ya Tespih Duası’nda inananları, Kovid-19 küresel salgının sona ermesi için tesbih duası yaparak “Dua Maratonu”na katılmaya çağırdı.

Bu girişimin duyurulduğu basın bülteninde Yeni Müjdelemeyi Teşvik için Papalık Konseyi “Papa Hazretlerinin yürekten gelen dileğine yanıt olarak Mayıs ayı, bir yıldan uzun bir süredir dünyayı etkisi altına alan küresel salgının son bulması ve gerek iş yaşamı gerekse toplumsal faaliyetlerin tekrar eski haline dönebilmesi için bir dua ‘maratonu’na ithaf edilecektir.” Açıklamasını yaptı.

Yaralanmış bir dünya için

Papa Francesko  Cumartesi akşamı Vatikan Bazilikasına vardığınd a ellerinde mumlarıyla bşr grup genç insan tarafından karşılandı.  Etrafındaki gençlerle birlikte Papa, Madonna del Soccorso (Yardım Eden Meryem)’in eski bir resminin olduğu  Gregoryen Şapeline  ilerledi. Aslı Aziz Petrus Bazilikasında bulunan ve 16. Yüzyılda yapılan bu kopya, 2013 yılında, Papa Francesko’nun Papa olduğu ilk yılda restore edilmiştir.  

Papa böyle bir etkinliğin  “bu küresel salgınla yaralanan tüm dünya” için  olmasını amaçlıyor.  Papa Hazretleri “Meryem Ana’ya adanmış olan bu ayın başlangıcında, tüm dünyaya yayılış ibadethanelerde inananlar ve tüm iyi niyetki insanlarla duada birleşerek bu küresel salgın döneminde  şiddetle denenmekte olan tüm insan soyunu Kutsal Annemizin ellerine emanet ediyoruz.”

Bu ayın her gününde “virüsün etkilediği ve küresel salgının sonuçları yüzünden acı öeken herkesi Merhametli Anne Kutsal Bakire Meryem Ana’ya emanet edeceğiz” dedi.

Papa Hazretlerinin  giriş duasından sonra Tesbih Duası Roma’dan ve Laio bölgesinden gelen aileler ve çeşitli Yeni Müjdeleme Hareketlerinin genç temsilcileri tarafından yapıldı.  Tespih Duası ve Loretto Meryem Anasına yakarıdan sonra Papa Francesko, küresel salgında sevdiklerini kaybedenler, doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanları; hastalara refakat edenler, rahipler ve sosyal çalışanlar; bilim insanları ve dünya liderleri de dahil olmak üsere küresel salının etkilediği kişiler için özel bir dua etti.

Duasında “Herkesten çok seven Anne, hepimizi birleştiren bağın farkına vararak  tek bir büyük aileye mensup olduğumuzu anlamayı sağla, böylece kardeşlik ve dayanışma ruhu ile yoksulluk ve sefaletin farklı durumlarını yaşayanlara yardım edebilelim. İmanda ısrarlı, hizmette sebatkar ve duada ısrarlı olmamız için bizi yüreklendir.”  Dedi.

Ayinin sonunda Dua maratonunda yer alacak oklan Meryem Ana’ya mahsus otuz bir ibadet yerinegönderilecek özel Tespihleri takdis etti.

Bitmeyen Yakarma

Papalık Yeni Müjdelemeyi Teşvik Konseyi “dünyada Meryem Ana’ya ithaf edilmiş her kilise bölgede kullanılan yerel dilde ve o bölgeye özgü şekilde, küresel salgın boyunca askıya alınmıış olan  sosyal yaşamın, çalışma hayatının ve pek çok faaliyetin esk haline gelebilmesi için dua etmeye çağrıldı.  Bu ortak duayla Kutsal Bakire Meryem ana’nın şefatati için yalvararak Peder’e tüm Kilisedebn sürekli yükselen dünyanın meridyenleri arasına dağılmış  bitmeyen bir yakarma doğması amaçlanmaktadır” dedi. Matyıs Ayı boyunca her gün Meryem Ana’ya ithaf edilmiş farklı bir kiliseden yapılacak olan Tespih Duası Vatican Media tarafından, Roma saatine göre 18.00’de yayınlanacak. Günlük dua yayınını Vatican News wep portalinden, Facebook ve youtube kanallarından ya da tüm dünyada ortaklık yaptığımız radyo ya da televizyon kanallarından izleyebilirsiniz.

Her gün küresel salgından en çok etkilenen kişiler çeşitli kategorilerde özel niyetle dualarla  sunulacaktır. Meryem Ana Kiliselerinin listesi ve günlük niyetler Papalık Konseyinin websitesinden görülebilir. website 

PASKALYA DEVRESİ IV. PAZAR

Yuhanna 10, 11-18

Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam, kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar ve dağıtır. Adam kaçar. Çünkü ücretlidir ve koyunlar için kaygı duymaz. Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de Baba’yı tanıdığım gibi, benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm.

Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak.

Canımı, tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için Baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz; ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu Babam’dan aldım.”

ERMENİ KATOLİK KİLİSESİNİN DEĞERLİ DİYAKONU HAGOP MİNASYAN’IN EŞİ BAYAN ZARTAR MİNASYAN YAKALANDIĞI COVİD-19 NEDENİYLE VEFAT ETTİ

Yazan: Buğra Poyraz

Türkiye’deki tüm kiliselere hizmet etmiş olan çok değerli bir ailenin
kıymetli annesi bugün aramızdan ayrıldı.

Ermeni Katolik Kilisemizin değerli Diyakonu Hagop Minasyan’ın sevgili eşi
Zartar Minasyan’ı kaybettik.

Kendisi birçok dini ve sivil kurumda uzun yıllar gönüllülük yaptı…
Herkese bir hizmet ve adanmışlık örneği bıraktı. Uzun seneler boyunca, yeri
geldi Hayata Sarıl Lokantası’nda gönüllü olarak yemek yaptı ve sokaktaki
muhtaçlara dağıttı, yeri geldi derneklerde ve özel derslerde Ermenice
öğretti. Birçok kuruma ve topluluğa dokundu. Hristiyan adanmışlığını bize
gösterdi, aynı zamanda bir din adamının eşi olmanın ne demek olduğunun da
dersini verdi.

Bu özelliklerin yanı sıra, Türkiye’deki Hristiyan toplumunun hafızasına
sahipti. Anlattıklarıyla öğrencilerini ve dostlarını dönüştürürdü.

Rab onu isim gününde yanında aldı.

Bayan Minasyan’ın cenazesi 30 Mart 2021 Salı günü saat 14:00’te Şişli
Ermeni Katolik Mezarlığı’nda olacaktır.

Eşi Diyakon Hagop Minasyan’a, kızı Narod Minasyan’a ve torunu Ara Can Noyan’a başsağlığı diliyoruz.

PAPA FRANCESKO HAZRETLERİNİN 2021 YILI ORUÇ DÖNEMİ MESAJI

KUTSAL PAPALIK MAKAMIPAPA FRANCESKO HAZRETLERİNİN 2021 YILI ORUÇ DEVRESİ MESAJI  

“Şimdi Yeruşalim’e gidiyoruz…” (Mt 20,18). Oruç Devresi: imanda, ümitte ve sevgide yenilenme zamanı.   Sevgili kardeşler, İsa, Peder’in isteğini yerine getirmek üzere çekeceği ıstıraplarını, ölümünü ve dirilişini anlatır ve görevinin derin anlamını onlara açıklar; onları dünyanın kurtuluşu için onunla birleşmeye çağırır. Bizi Paskalya kutlamalarına götüren Oruç dönemi yolunda ilerlerken, “kendisini ölüme, haç üzerinde ölüme dek alçaltacak denli itaat eden” (Fil. 2, 8)  Kişi’yi hatırlayalım. Bu Tanrı’ya dönüş zamanında, ümidin “diri suyunu” çekelim ve bizi Mesih’te kız ve erkek kardeşler haline dönüştüren Tanrı sevgisini, açık bir yürekle kabul edelim. Paskalya gecesinde, Kutsal Ruh’un işleri sayesinde yeni erkekler ve yeni kadınlar olarak doğmak üzere Vaftizimizin sırlarını yenileyeceğiz. Fakat zaten Oruç döneminde alınan bu yol, Mesih’i izlemek isteyenlerin duygularını, davranışlarını ve seçimlerini, her şeyi Diriliş’in ışığı altında canlandıran Hıristiyan yolculuğunun tamamına benzer. İsa’nın vaazlarında anlattığı şekilde oruç, dua, sadaka (bk. Mt. 6, 1 – 18) Tanrı’ya dönüşümüzün, tövbemizin koşulu ve ifadesidir. Yoksulluğun ve mahrum kalmanın (oruç), yaralı adama sevgi ile bakmak ve sevgi ile davranmanın (sadaka) ve Peder ile diyalogun (dua)  yolu, bizde gerçek bir imanın, yaşayan bir ümidin ve çalışkan bir sevginin vücut bulmasına izin verir.  

1.İman bizi Gerçeği kabul etmeye ve Tanrı’nın huzurunda ve tüm kardeşlerimizin karşısında onun tanıkları olmaya çağırır.

Bu Oruç Döneminde Mesih’te kendini gösteren Gerçeği kabul etmek ve yaşamak demek, öncelikle hepimizin, Kilise’den nesiller boyunca bize aktarılagelen Tanrı Sözü tarafından ulaşılabilir olmaya kendimizi elverişli hale getirmek demektir.  Bu Gerçek, seçilmiş, üstün ya da farklı birkaç akıla mahsus inşa edilmiş bir anlayış değil, biz henüz bilinçle onu tanımamışken, ilk önce bizi sevmiş olan Tanrı’nın yüceliğine açık olan yüreğin zekâsı sayesinde aldığımız ve kavrayabildiğimiz bir mesajdır. Bu Gerçek, insanlığımızın sonuna kadar – zorlu ama herkese açık – yol olduğunu varsayan, Yaşam’ın bütünlüğüne götüren Mesih’in kendisidir.  Bir mahrum kalma deneyimi olarak yaşanan oruç, bu deneyimi yüreklerinde sadelikle yaşayanları Tanrı’nın armağanlarını tekrar keşfetmeye ve yaratılmışlar olarak, Tanrı’nın benzeyişinde ve suretinde yaratıldığımızı ve Tanrı’da bütünlük kazanacağımız gerçeğini kavramaya götürür. 

Kabul edilmiş bir yoksulluğu tecrübe etmek olan oruç, yoksul ile yoksul olmayı sağlar ve sevgide kabul etmenin ve paylaşmanın zenginliğini  “biriktirir”. Bu şekilde anlaşılıp uygulanan oruç, Acquinolu Thomas’ın dediği gibi, sevgi karşısındakini kendisiyle bir tutup ona dikkatin yöneltme eylemi olduğu için, Tanrı’yı ve komşuyu sevmeye yardım eder. (Bk. Gng. Fratelli Tutti, 93). Oruç Dönemi, inanmak ya da Tanrı’yı hayatımıza kabul etmek ve bize “gelerek yaşaması”na imkân verme zamanıdır (Yu. 14, 23). Oruç tutmak varlığımızı dolduran ne varsa buna doğru ya da yanlış bilgi doygunluğu da dâhil olmak üzere tüketim ürünlerinden kendimizi özgür kılmak, böylece yüreğimizin kapılarını, her bakımdan yoksul olarak  “lütfun ve gerçeğin doluluğuna” kavuşturmak için gelen Kurtarıcı Tanrı’nın Oğlu’na açmak demektir.

İZMIR’İN YENI BAŞEPİSKOPOSU MGR MARTİN KMETEC’İN KUTSAMA TÖRENİ

GÜNCEL

İzmir’in Yeni Başepiskoposu Mgr Martin Kmetec’in Kutsama Töreni

İzmir Santa Maria Kilisesi’nde, İsa Mesih’in Mabed’e Sunulması Bayramı ile denk gelen gün olan 2 Şubat 2021 tarihinde İzmir’in Yeni Başepiskoposu Mgr Martin Kmetec’in Kutsama Töreni gerçekleştirildi. Başepiskoposu Mgr Martin Kmetec, 2015 yılında görevi alan ve yaşı sebebiyle görevinden feragat edip emekliliğe ayrılan Mgr Lorenzo Piretto’nun yerine geldi.

İzmir’de meydana gelen sel nedeniyle kiliseyi su bastı ve tören bir buçuk saat geç başladı.

Kutsama töreni, Vatikan Türkiye Büyükelçisi Mgr Paul Russell’in Baş Kutsayanı olduğu İzmir emekli Başepiskoposu Mgr Lorenzo Piretto, Türkiye Keldani Başepiskoposu Mgr Ramzi Garmou ve Moskova’nın  Episkoposu Mgr Nikolai Dubinin eşliğinde gerçekleşti.

İzmir Rum Ortodoks Kilisesi Metropolitliği Başepiskoposu Bartolomeo Samaras, Türkiye Ermenileri Patriği II. Sahak’ı temsilen Ruhani Meclis Üyesi ve Kiliseler arası ilişkiler sorumlusu Kıdemli Peder Drtad Uzunyan, Türkiye Ermeni Katolik Başepiskoposluğu adına Başrahip Vartan Kirakos Kazanjian, Anglikan Kilisesi rahipleri Patrick İrwin ve James Buxton ile birlikte, Fransisken Konventual Dünya Başrahibini temsil eden Rahip Tomas Lešnak ve İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin de törene katıldılar.

Mgr Martin Kmetec’in etrafında aynı Fransisken Konventual cemaatinden iki yardımcı rahip, İstanbul’dan Doğu ve Kutsal Topraklar’ın Gözetmeni Kıdemli Peder Anton Bulai ve Slovenya bölgesi Başrahibi Peder Igor Salmič  de törende yer aldılar.

Kutsama töreni İzmir’in emekli Başepiskoposu Mgr Piretto’nun giriş konuşmasıyla başladı. Ardından Vatikan’dan gelen ve yeni İzmir Başepiskoposu’nun ismi ilan edilen Beyanname İzmir/Alsancak Rosario Kilisesi’nin Başpapazı Peder Igor Barbini tarafından latince olarak okundu.

Belge okunmadan önce okuyucu tarafından tüm katılımcılara, toplanan tüm meclise ve aralarında bulunan Slovenya’nın Türkiye Büyükelçisi Veleposlanik Primož Šeligo, Paraguay’ın Türkiye Büyükelçisi Ceferino Valdez Peralta’ya, İzmir’in Fransa ve Slovenya Fahri Konsolosları Zeliha Toprak’a, Dr. M. Mazhar İzmiroğlu’na, İzmir Konak Belediyesi’nin temsilcisi Teodora Hacudi’ye ve şehirde Kültürel ve Eğitim kurumlarının temsilcilerine gösterildi.

Mgr Russell verdiği vaazın ardından, kural olduğu üzere yeni atanacak Başepiskoposa imanı korumaya ve görevinin gerektirdiği işleri yapacağına dair verilen söz hakkında bir takım sorular sordu ve Peder Martin hepsini olumlu olarak cevapladı.İstanbul Aziz Antuan Kilisesin’nin Başrahibi Peder İosif Robu tarafından ‘’Azizlere Yakarış’’ ilahisi söylenerek kutsana Başepiskopos, kutsayanın önünde boylu boyunca uzanmaya, dinleyiciler ise diz çökmeye davet edildi.

Geleceğin Başepiskoposu, Baş Kutsayanın önünde, önce ondan ve sonra diğer üç Episkopos tarafından ellerinin uzaltılması için diz çöktü.

P. Martin’in başının üstünde açık İncil kitabı iki yardımcı rahip tarafından tutulurken, Mgr Russell kutsama duasını okudu.

Tören, Peder Martin’in başına Baş Kutsayan tarafından kutsal yağ sürülmesi ile devam etti ve ardından sağ yüzük parmağına sadakat sembolü yüzüğünü takmadan önce İncil verdi.

Mgr Russell, Başepiskopos asasını vermeden ve koltuğun üstünde oturmaya davet etmeden önce yeni İzmir Başepiskoposunun başına Episkopos başlığı koydu. Tüm episkoposluk kıyafetleri ile, Mgr Martin, Baş Kutsayan ve ardından altar yanındaki tüm Episkoposlar ve papazlar tarafından barış kucaklaması ile selamlandı.

Efkaristiya töreni bittikten sonra Mgr Bartolomeo Samaras, peder Drtad Ermeni Patriği adına, peder James Anglikan Kilisesi adına, Fransisken Konventual rahibi Tomas Lešnak ve Türkiye Ermeni Katolik Başepiskoposluğu adına peder Vartan Kazanjian sırayla konuşma yaptılar ve hediyelerini takdim ettiler.

Ardından Mgr Martin Kmetec, Mgr Lorenzo Piretto ve Mgr Ramzi Garmou orta yoldan ve nefin sonuna kadar cemaati takdis etmek için gidip döndüler ve bu sırada koro “Te Deum” isimli geleneksel şükran ilahisini söyledi.

Yeni Başepiskopos, kutsama töreninde bulunanlara teşekkür etmek için ve yeni görevinin taahhütlerini anmak için söz aldı. Konuşmasında şu alıntıyı yaptı : “…Başpiskoposluğumuza bağlı, Katolik Kilise cemaatimizin tüm imanlılarına hitap ederken, bir Episkopos dostumun şu sözleri aklıma geliyor: “Havarilerin Halefleri olan Episkoposlar Topluluğuna hoş geldin /…/. Ancak unutma ki Allah’ın yargısının bizden beklentisi daha fazla olacaktır.”

Tören bittikten sonra, Mgr Martin katılımcıların tebriklerini kabul etti.

(Nathalie Ritzmann, Sat7 Izmir)
TARSUS KİLİSESİ RAHİBELERİNDEN SÖR MARİA CONCETTA MUSTACCIU EBEDİYETE İNTİKAL ETTİ.

Tarsus Kilisesi Rahibelerinden Sör Maria Concetta Mustacciu yakalandığı Covid-19 hastalığından kurtulamayarak vefat etti.

Rab onu cennetine kabul etsin.

Figlie Della Chiesa Tarikatı Rahibelerinden Sör Maria Concetta Mustacciu, 2013 yılından beri Hristiyan cemaatinin bulunmadığı, Türkiye’nin güney bölgesindeki şehirlerinden Tarsus’ta görev yapıyordu.

“Paganların Havarisi” Aziz Pavlus’un şehrinde, Müze Kilise olarak yer alan Aziz Pavlus Kilisesinde diğer rahibe kız kardeşleri ile sessiz bir şekilde ışık oldu.

Kiliseye gelenlere Mesih İsa’yı anlattı, yeri geldi Tarsus’a gelen Hristiyanlar için kilisede ayin düzeni hazırladı ve sonra her şeyi tekrar topladı. Sör Maria Concetta, her zaman sevinç ve sevgiyle yoksullara yardım için çalıştı.

Caritas’ın giysi yardımlarını olduğu kocaman torbaları taşıdı, giysileri yıkadı, ütüledi, yoksullara en güzel şekilde dağıtılması için uğraştı.

Rahibe Maria Concetta sevgi dolu ve herkese açık kalbiyle tanıyanların üstünde derin bir iz bıraktı. Hristiyanlığın doğduğu topraklarda Mesih’in sevgisine yaşamıyla tanıklık verdi. Rab’den bu tanıklığın meyvelerini çoğaltmasını diliyoruz.

Rab, Rahibe Maria Concetta’yı cennetine kabul etsin.

PADRE LUIGI 100 YAŞINDA EBEDİYETE İNTİKAL ETTİ

Sevgili Kardeşler, Hastane sessizliğinde, acı dolu günlerin ardından Padre Luigi Iannitto 100 yaşında (Doğumu 5 Ocak 1921) aramızdan ayrıldı. Ebedi huzuru için dua ediyoruz.

______

CURRICULUM VITAE

Padre Luigi Iannitto, 5 Ocak 1921 tarihinde Montagano (CB)’da doğdu. Penne (PE)’de 5 yıllık bir deneme süresinden sonra 3 Ekim 1938’de Assisi’de aday rahipliğe girdi.  4 Ekim 1939’da geçici yemin etti, 12 Aralık 1942’de rahiplik yemini etti. Assisi’deki çalışmalarından sonra Roma’da Via St. Teodoro’daki Collegio Serafico’da 1945 – 1949 yılları arasında teoloji lisansı ile hazırlıklarına devam etti.

L’Aquila’da Mahalli Kilise Başrahibi (1966 -1973), lisede teoloji öğretmeni,Ruhbanların Rektörü ve rahip adayı öğretmenlerinin, Rahip okulu adaylarının rektörlüğünü yaptı üç yıl boyunca episkoposluk bölgesi sekreterliği ve saymanlığı ve 1969’da Capitolo Generale’ye katılarak Custos Custodum  görevini üstlendi.

1973’te Türkiye’ye geldi. 25 yıl kilise başrahipliği yaptı. Derin bir Hristiyan eğitimi vermek üzere çeşitli gruplar oluşturdu (Focolarini, Neokatekümena, çeşitli faaliyetlerin yapıldığı gruplar) ve İslam ile diyalog için çeşitli toplantılar düzenledi.

Müslümanlarla iletişim kurabilmek için Türkçe çalışmalarına katıldı. Türk topraklarında pastoral görevin somutlaşabilmesi için yerel dilde yayınlar yapma konusunda büyük bir gayretle çalıştı (Kutsal Ayin Kitabı, çocuklar ve yetişkinler için Din ve Ahlak İlkeleri Kitabı, kullanılabilen tek baskı olan Katolik cemaatinin yararlanması için Deuterokanonik kitapların çevirisi, aylık dergi olarak Sent Antuan Dostu) le birlikte  yaklaşık katolik öğretisi ile alakalı kitaplar, Kilise Babalarından eserler, azizler hakkında kitaplar, Türkçe Breviarium (Günlük Övgü Duaları, Saatlerin Övgüsü,  Akşam Övgü Duaları, Dört Haftalık Mezmurlar ve Ölüler için Dualar) gibi 40’tan fazla kitabı Türkçe’ye kazandırdı.

_______

Bize kardeş olarak böyle bir kişiyi verdiği bu büyük armağanı için Rabbe şükrediyoruz. Onun, rab’bin Egemenliği için cöert ve özgür taahhüdünü biz de sürdürmeye söz veriyoruz.

Cenazesi için daha sonra açıklama yapılacak.

iSTANBUL LATİN KATOLİK CEMAATİ RUHANİ REİSİ EPİSKOPOS RUBEN TIERRABLANCA GONZALEZ BUGÜN TOPRAĞA VERİLDİ.

Tubernuka Episkoposu namıyla İstanbul Latin Katolik Kilisesi – Havarisel Vekili Mgr. Ruben TIERRABLANCA GONZALEZ OFM, 22 Aralık Salı akşamı, 68 yaşında, Göksel Peder’e intikal etti.

Episkoposumuzun cenaze ayini 29 Aralık Salı günü saat 11:00’de Kutsal Ruh Katedrali’nde yapıldı,  törenden sonra saat 13:00’te Feriköy Latin Katolik Mezarlığı’nda defin gerçekleşti.

Cenaze Ayinine Vatikan  Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Walter ERBİ başkanlık etti. Ayine Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Ekselansları Kerabaydzar Levon Boghos ZEKİYAN, Türkiye Keldani Katolik Cemaati Ruhani Lideri Ekselansları Ramzi GARMOU, Süryani Katolik Cemaati Ruhani Lideri Muhterem Korepiskopos Orhan ÇANLI ve Rahipler ile Katolik Cemaati mensupları iştirak etti.

ONLINE – Cenaze ayini 29 Aralık Salı günü saat 11:00’de

 

İstanbul Latin Katolik Kilisesi – Havarisel Vekaleti’nin Pederlerine, Ruhanilerine ve imanlılarına;

Kardeşimiz ve Episkoposumuz, Tubernuka Episkoposu namıyla İstanbul Latin Katolik Kilisesi – Havarisel Vekili Mgr. Ruben TIERRABLANCA GONZALEZ OFM, 22 Aralık Salı akşamı saat 23.15’te, 68 yaşında, Göksel Peder’e intikal etti. 2 Aralık tarihinden beri Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görmekteydi. 

Bu elim durum için kız kardeşi Celia Hanım’a, Minör Fransisken Kardeşler’e, kendisine yakın çalışma arkadaşlarına ve kaybı için gözyaşı döken Vekilliğimizin imanlılarına başsağlığı dileklerimizi ifade ediyoruz. 

Rabbimiz, kardeşimiz Mgr. Ruben’e adanmış hayatı ve kiliseye hizmeti için mükafatını versin ve Rab İsa onu Krallığına iyi ve sadık kulu olarak kabul etsin.

Episkoposumuzun cenaze ayini 29 Aralık Salı günü saat 11:00’de Kutsal Ruh Katedrali’nde yapılacak, bu törende tabutu mevcut olmayacaktır. Bu törenden sonra saat 13:00’te Feriköy Latin Katolik Mezarlığı’nda defin gerçekleşecektir. Katedralde az kişi için yer bulunmaktadır. Törene katılacak kişilerin mahalli kiliselerinden bilet edinmeleri gerekmektedir.

Törenler SAT-7 TÜRK televizyon kanalı tarafından canlı yayınlanacaktır. Özellikle SAT-7 TÜRK kanalının canlı yayını ile törene iştirak etmeniz tavsiye edilmektedir.

İlk fırsatta daha ayrıntılı bilgi paylaşılacaktır. 

Arzu eden kişiler, Katedrali ziyaret edip O’nun ruhu için dua edebilirler. 

Sevgili Episkoposumuz Ruben’in Rab’bin esenliği içinde istirahat etmesi için dua edelim.

Pandeminin getirdiği kısıtlamalardan dolayı, başsağlığı mesajları şu siteye bırakılabilmektedir:  

https://www.facebook.com/ruben.tierrablanca.39/

Requiescat in Pace

Monsenyör Ruben TIERRABLANCA GONZALEZ OFM

 

         Pek Muhterem Monsenyör Ruben TIERRABLANCA GONZALEZ OFM Meksika’nın Celaya Episkoposluk Bölgesine bağlı Cortazar’da 24 ağustos 1952’de Julio TIERRABLANCA ve Maria GONZALEZ’in çocuğu olarak dünyaya geldi. Orta öğrenim için doğduğu yerde, Fransiscan Pio Mariano Seminerine katıldıktan sonra 22 Ağustos 1970’te rahip adayı oldu. Queretaro, Meksika’da Collegio Santa Cruz’da eğitim gördü ve teoloji ve felsefe eğitimi için El Paso Teksas, ABD’de Saint Anthony seminerine devam etti.  Ardından Roma, İtalya’da Papalık Kutsal Kitap Enstitüsü’ne katıldı.

       2 Ağustos 1977’de Minör Fransisken Tarikatı’na katıldı ve 29 Haziran 1978’de doğduğu şehir Cortazar’da rahip olarak atandı.

       Monsenyör Ruben TIERRABLANCA GONZALEZ 2003 yılında İstanbul Santa Maria Draperis Kilisesinde Minör Fransisken rahiplerin başrahibi olarak atandı.  Türkiye Ekümenzim ve Dinlerarası Diyalog için Uluslararası Kardeşlik Başkanı olarak görev aldı. 2018 yılından beri Türkiye Katolikleri Ruhani Reisler Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

    Monsenyör Ruben bir süredir yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hastanede tedavi görmekteydi. Dün gece saat 23.42’de Covid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliği yüzünden vefat etti.

 

MERYEM ANA’NIN BAĞRINDA IŞIKLARDA UYUSUN…

Monsenyör Ruben TIERRABLANCA GONZALEZ OFM

Pek Muhterem Monsenyör Ruben TIERRABLANCA GONZALEZ OFM Meksika’nın Celaya Episkoposluk Bölgesine bağlı Cortazar’da, 24 ağustos 1952’de Julio TIERRABLANCA ve Maria GONZALEZ’in çocuğu olarak dünyaya geldi. Orta öğrenim için doğduğu yerde, Fransiscan Pio Mariano Seminerine katıldıktan sonra 22 Ağustos 1970’te rahip adayı oldu. Queretaro, Meksika’da Collegio Santa Cruz’da eğitim gördü ve teoloji ve felsefe eğitimi için El Paso Teksas, ABD’de Saint Anthony seminerine devam etti.  Ardından Roma, İtalya’da Papalık Kutsal Kitap Enstitüsü’ne katıldı.

2 Ağustos 1977’de Minör Fransisken Tarikatı’na katıldı ve 29 Haziran 1978’de doğduğu şehir Cortazar’da rahip olarak atandı.

Monsenyör Ruben TIERRABLANCA GONZALEZ 2003 yılında İstanbul Santa Maria Draperis Kilisesinde Minör Fransisken rahiplerin başrahibi olarak atandı.  2014 yılında İstanbul Havarisel Temsilciliği görevine getirildi.

Monsenyör Ruben bir süredir yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hastanede tedavi görmekteydi.

Dün gece saat 23.42’de Covid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliği yüzünden vefat etti.  

Türkiye Katolikleri Ruhanî Reisi Monsenyör S.E. Ruben Tierrablanca Gonzalez ebediyete intikal etti.

İstanbul Havarisel Temsilcisi ve Türkiye Katolikleri Ruhani Reisi 
S.E. Monsenyor Ruben Tierrablanca Gonzalez 
yakalandığı covid -19 hastalığı nedeniyle bu gece ebediyete intikal etti. 
Rabbimiz Mesih İsa onu cennetine kabul etsin. 
Türkiye Katolikleri ve onunla çalışma şansına erişmiş olan bizler 
kendisini minnetle anacağız.

NOEL DEVRESİ 2020 -2021AYİN PROGRAMI

YEŞİLKÖY ST. STEFANOS LATİN KATOLİK KİLİSESİ

26 Aralık Cumartesi saat 10.30 Efkaristiya
27 Aralık Pazar Kutsal Aile Bayramı  saat 10.30 Efkaristiya
1 Ocak Cuma THEOTOKOS – MERYEM ANA BAYRAMI saat 10.30 
3 Ocak Pazar Noel Devresinde 2. Pazar günü saat 10.30 Efkaristiya
10 Ocak Pazar MESİH İSA’NIN VAFTİZİ bayramı 
https://www.facebook.com/yesilkoy.kilisesi
SURP HOVHAN VOSGEPERAN ERMENİ KİLİSESİ 

Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi'nin 2020 Noel Programı


24 Aralık 2020 Perşembe Saat 18.00'de Pek Muhterem Başepiskopos Levon Zekiyan riyasetinde  Okumalar ve Kutsal Ayin.


25. Aralık 2020 Cuma Saat 11.00'de Pek Muhterem Başepiskopos Levon Zekiyan'ın sunumuyla Kutsal Ayin.


Pandemi münasebetiyle Kutsal Ayinler sadece online olarak yayınlanacaktır.


Aşağıdaki linkten canlı olarak izleyebilirsiniz.


https://www.facebook.com/Vosgeperan1863

Kadıköy Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi 2020 Noel ve 2021 İsa Mesih'in Vaftizi ve Belirişi Bayramı Kutsal Ayin Gün ve Saatleri


24.12.2020 Perşembe Saat 18.00 Kutsal Ayin


25.12.2020 Cuma Saat 11.30 Kutsal Ayin


04.01.2021 Pazartesi Saat 11.30 Kutsal Ayin


06.12.2021 Çarşamba Saat 18.00 Kutsal Ayin


Kutsal Ayinler sınırlı sayıda katılım ile gerçekleşecektir. 


Քրիստոս Ծնաւ Եւ Յայտնեցաւ??
Mutlu Noeller??
Merry Christmas??
İskenderun Hatay'da Aziz Corc Kilisesinde
 25 Aralık Cuma günü          saat 11.30  ve saat 18.00'de 
Noel Ayini kutlanacaktır. 

Guadalupe’li Meryem Ana Bayramının125. Yıldönümü

Sevgili Kardeşler,

Papa Francesko dünyadaki tüm Hristiyanlara Guadalupe’li Meryem Ana Bayramının  125. yıldönümüne denk gelen 12 Aralık 2020 tarihinde evde kalarak indüljans alma imkanını bağışladı.

Bu vesile ile sizleri Episkoposumuz Ruben için duaya davet ediyoruz. Sizleri yarın 12.12.2020 tarihinde, saat 12.00’de (gün ortasında) Episkopos Ruben’in arzu ettiği gibi Vikaryamızda duada birlik içinde bir cemaat  olmak üzere dua etmeyi teklif ediyorum.

Guadelupeli Meryem Ana’nın şefaati ile Rabbimiz Mesih İsa’dan Monsenyör Ruben’e sağlığını bahşetmesini diliyoruz.

Başka insanları da duaya davet etmek için ekteki posteri kullanabilirsiniz.

Pax et Bonum
fr. Pawel Szymala OFMCap, vic.del.

BÜYÜKDERE MERYEM ANA KİLİSESİ BAŞRAHİBİ P. MARTİN KMETEC OFM. CONV. İZMİR BAŞEPİSKOPOSU OLARAK ATANDI.

YENİ BİR EPİSKOPOSUMUZ VAR!           

  Papa Hazretlerinin, halen İstanbul Büyükdere’de Conventual Cemaat Başrahibi olarak görev yapmakta olan Muhterem Peder Martin KMETEC, OFM’i, bugün, 8 Aralık 2020 tarihinde İzmir Büyükşehir Latin Katolik Başepiskoposluğu Ruhani Reisi olarak tayin ettiğini bildirmekten  sevinç duyuyoruz.     

  ÖZGEÇMİŞ:

S. E. Mons. Martin KMETEC OFM Conv. 10 Kasım 1956 tarihinde Solvenya’nın Ptuj şehrinde dünyaya geldi. Teoloji ve Felsefe üzerine kurumsal eğitimini Slovenya’da bağlı olduğu Episkoposluk Bölgesinde tamamladı. 25 Eylül 1977’de yemin ederek ruhbanlık yaşamına adım attı. 4 Ekim 1982’de sürekli yeminini etti.  Ljubliana Üniversitesinde Diyalog ve Dinler üzerine uzmanlığını tamamlayarak Teoloji Doktorası aldı. Sloven dilinin yanında Türkçe, Fransızca ve İtalyanca bilmektedir. 29 Temmuz 1983 yılında rahip olarak atandı.   Bağlı olduğu Tarikatta çeşitli konumlarda görev aldı: Küçükler için Seminer Rektörlüğü, Lübnan’da Misyonerlik, Çeşitli manastırlarda Başrahiplik.   2014-2018 yılları arasında Kutsal Topraklar ve Doğu Bölgesi Havarisel Yöneticiliği görevini üstlendi. 2011-2020 arasında Büyükdere St. Maria Manastırında bulunmakla birlikte sadece 2018’den bu yana başrahiplik görevini sürdürmektedir.  

Devamını oku…

Yeni İzmir Başpiskoposunun atanması

Papa Hazretleri, İzmir (Türkiye) Başepiskoposluğu Ruhani Reisliğini sürdürmekte olan Pek Muhterem Ekselansları Mons. Lorenzo Piretto O.P.’nin pastoral yönetim görevinden istifasını kabul etmiş bulunmaktadır.
Papa Hazretleri, halen İstanbul Büyükdere’de Conventual Cemaat Başrahibi olarak görev yapmakta olan Muhterem Peder Martin KMETEC, OFMConv’i, bugün, 8 Aralık 2020 tarihinde İzmir Büyükşehir Latin Katolik Başepiskoposluğu Ruhani Reisi olarak tayin ettiğini bildirmekten sevinç duyuyoruz.

ÖZGEÇMİŞ
S. E. Mons. Martin KMETEC OFM Conv. 10 Kasım 1956 tarihinde Solvenya’nın Ptuj şehrinde dünyaya geldi. Teoloji ve Felsefe üzerine kurumsal eğitimini Slovenya’da bağlı olduğu Episkoposluk Bölgesinde tamamladı. 25 Eylül 1977’de yemin ederek ruhbanlık yaşamına adım attı. 4 Ekim 1982’de sürekli yeminini etti. Ljubliana Üniversitesinde Diyalog ve Dinler üzerine uzmanlığını tamamlayarak Teoloji Doktorası aldı. Sloven dilinin yanında Türkçe, Fransızca ve İtalyanca bilmektedir.
29 Temmuz 1983 yılında rahip olarak atandı.
Bağlı olduğu Tarikatta çeşitli konumlarda görev aldı: Küçükler için Seminer Rektörlüğü, Lübnan’da Misyonerlik, Çeşitli manastırlarda Başrahiplik.
2014-2018 yılları arasında Kutsal Topraklar ve Doğu Bölgesi Havarisel Yöneticiliği görevini üstlendi. 2011-2020 arasında Büyükdere St. Maria Manastırında bulunmakla birlikte sadece 2018’den bu yana başrahiplik görevini sürdürmektedir

PAZAR AYİNLERİ HAKKINDA DUYURU

DUYURU

Türkiye Katolik Ruhan Reislerinin ortak aldığı kararla Pazar Ayini kutlamalarına imanlıların katılımındaki güçlüğü aşmak üzere Kiliselerde Pazar günü haricinde seçilecek hafta içi belli bir günde, Pazar Ayini saatinde, Pazar gününün ayin okumaları ile Kutsal Ayin yapılması uygun görülmüştür.

Ayinlere bireysel ve sanal katılımdansa, aktif katılım tercih edilmelidir.

Duada birlik içinde,

Lucian ABALİNTOAİ

CET Genel Sekreteri

Türkiye Havarisel Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Muhterem Mons. Luis-Miguel MUÑOZ CÁRDABA’yı Sudan ve Eritre Havarisel Büyükelçisi olarak atadığını

Aynı zamanda Nasai unvanı ile başepiskoposluk mertebesine yükselttiğini sizlere duyurmaktan büyük sevinç duyuyorum

Sizlere bugün, 31 Mart 2020 tarihinde, Kutsal Peder Papa Francesko Hazretlerinin, Türkiye Havarisel Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Muhterem Mons. Luis-Miguel MUÑOZ CÁRDABA’yı Sudan ve Eritre Havarisel Büyükelçisi olarak atadığını ve aynı zamanda Nasai unvanı ile başepiskoposluk mertebesine yükselttiğini sizlere duyurmaktan büyük sevinç duyuyorum.
Türkiye’deki Kilise’ye şeref veren bu sevinçli haberle Rab’de seviniyoruz.

Rev.do Mons. Luís Miguel Muñoz Cárdaba

Sevgili dostumuz ve kardeşimiz Başepiskopos Luis-Miguel’e, gönderileceği her ülkede ifa edeceği hassas görevlerde Rabbimizin daima kendisiyle olması için, tüm iyi dileklerimiz ve dualarımızın teminatını veriyoruz.

Press.vatican.va

Bari, Türk Kilisesi bir umut örneği

Bugünlerde Bari’de gerçekleşen “Akdeniz, barışın sınırı” başlıklı toplantı vesilesiyle bir araya gelen Akdeniz bölgesi episkoposları buluşmasına İstanbul Latin Katolik Kilisesi Ruhani Reisi Episkopos Mons. Ruben de katıldı ve Vatican News haber ajansına bir röportaj verdi.

“Türkiye Kilisesi, bir ümit okuludur” açıklamasını yapan İstanbul Havarisel Temsilcisi Başepiskopos Mons.Rubén Tierrablanca Gonzalez, bu ölçüde uluslararası bir etkinliğin gerçek bir armağan olduğunu bilenlerin farkındalığı ile, Bari’deki Akdeniz’deki Episkoposlar ve Patriklerin Toplantısına katıldı. Mons. Ruben, “Bu, biz episkoposların bir araya gelmesi ve Akdeniz havzasındaki sorunları ele almak için eşsiz bir fırsat” dedi. Göçmenler, savaşlar ve yoksulluğun masaya yatırıldığı bu günde Mons. Tierrablanca Gonzalez bu gerçeklerin kendi kilisesinde mevcut olan olumlu bakış açılarını da gösterdiğini vurgulamak istediğini belirtti”.

Röportaj İtalyanca olarak şu linkten dinlenebilir:

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-02/papa-francesco-visita-pastorale-bari-italia-incontro-chiesa.html

Mons. Tierrablanca Gonzalez ile röportajı dinleyin (İtalyanca):

https://media.vaticannews.va/media/audio/s1/2020/02/21/19/135492354_F135492354.mp3

Batı’da Tarih Boyu Ermeni Yerleşimleri

Başepiskopos Levon Zekiyan

Türkiye Ermeni Katolik Başepiskoposluğu Kültür Etklinlikleri kapsamında Pek Muhterem Başepiskopos Levon Zekiyan tarafından sunulan “Batı’da Tarih Boyu Ermeni Yerleşimleri” konulu buluşmaların ikinci oturumu 16.01.2020 Perşembe saat 19.00‘da S. Agop Lokali’nde gerçekleşecektir.

Devamını oku…

İstanbul Kutsal Ruh Katedrali’nde Rahiplik Ataması

İstanbul Kutsal Ruh Katedrali’nde Fransisken Rahip Alvaro Rodriguez Vázquez’nin Rahiplik Kutsaması yapıldı.

22 Kasım 2019 tarihinde, İstanbul Kutsal Ruh Katedrali’nde 8 ay önce İstanbul’a gelen ve 29 yaşındaki Meksikalı Alvaro Rodriguez Vázquez’nin görkemli Rahiplik Kutsamasını gerçekleştirildi.

Türkçe, İspanyolca ve İngilizce yapılan ayin, İstanbul Latin Katolik Kilisesi Episkoposu Monsenyör Ruben Tierrablanca tarafından yönetilirken Diyarbakır Keldani Katolik Kilisesi Başepiskoposu Monsenyör Ramzi Garmou ve Türkiye Süryani Katolik Kilisesi Patrik Vekili Korepiskoposu Monsenyör Orhan Çanlı eşlik etti. Süryani Ortodoks Kilisesi Korepiskoposu Monsenyör Melke Akyüz, Rum Ortodoks Kilisesi İstanbul Patrikhanesi temsilcisi, Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve İstanbul’daki Katolik Kilisesi cemaatlerinden, Meksikalıların olduğu bir grup, rahipler ve rahibeler bu çok özel ayine katıldılar. (SAT-7 TÜRK/ Nathalie Ritzmann)