GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

 
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. Rab yakındır, gelin ona tapalım. 
 Ya da 
 Nak. Bugün Rab’bin geldiğini bileceksin: yeni günle onun yüceliğini göreceksin. .  
 Davet Mezmuru: Mezmur 95 veya Mezmur 100, s. 
 ______________
  
  
 Okumalar Övgü Duaları
 İLAHİ 
 Meryem’den doğmuş olan
 Kurtarıcı İsa’nın 
 Tapalım gizemine. 
  
 Lütufla dolu Meryem,
 Tertemiz, saf bakire,
 Tanrı’nın mabedidir.
  
 Doğudan güneş gibi,
 Tahtından kıral gibi,
 Geliyor kurtarıcı.
  
 Dünyanın gecesinde
 Göz kamaştıran ışık
 Karanlıkları yener.
  
 Şan kralı, Mesih İsa,
 Merhametle Tanrı’ya
 Barıştır insanları.
  
 Şan olsun Mesih İsa’ya,
 Peder’e, Kutsal Ruh’a
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 
 1. Nak. Ya Rab senin sağ elin ve yüzünün ışığı ataları-mızı kurtardı.
  
 MEZMUR 44          Tanrı halkı sıkıntıdayken
 Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. (Rom. 8, 37)
 I (2-9)
  
 Ey Tanrı, kulaklarımızla duyduk, *
 Atalarımız anlattı bize,
 Neler yaptığını onların gününde, *
 Eski günlerde. 
  
 Elinle ulusları kovdun, *
 Ama atalarımıza yer verdin;
 Halkları kırdın, *
 Ama atalarımızın yayılmasını sağladın.
  
 Onlar ülkeyi kılıçla kazanmadılar, *
 Kendi bilekleriyle zafere ulaşmadılar. 
 Senin sağ elin, bileğin, *
 Yüzünün ışığı sayesinde oldu bu;
  
 Çünkü sen onları sevdin. *
 Ey Tanrı, kralım sensin,
 Buyruk ver de Yakup soyu kazansın! *
  
 Senin sayende düşmanlarımızı püskürteceğiz, †
 Senin adınla karşıtlarımızı ezeceğiz. *
 Çünkü ben yayıma güvenmem,
  
 Kılıcım da beni kurtarmaz; †
 Ancak sensin bizi düşmanlarımızdan kurtaran,
 Bizden nefret ederleri utanca boğan.
  
 Her gün Tanrı’yla övünür, *
 Sonsuza dek adına şükran sunarız.
  
 1. Nak. Ya Rab senin sağ elin ve yüzünün ışığı ataları-mızı kurtardı.
 2. Nak. Rab’be dönün, o, yüzünü sizden gizlemez. 
  
 II (10-17)
  
 Ne var ki, reddettin bizi, aşağıladın, *
 Artık ordularımızla savaşa çıkmıyorsun.
 Düşman karşısında bizi gerilettin, *
 Bizden tiksinenler bizi soydu.
  
 Kasaplık koyuna çevirdin bizi, *
 Ulusların arasına dağıttın.
 Yok pahasına sattın halkını, *
 Üstelik satıştan hiçbir şey kazanmadan.
  
 Bizi komşularımızın yüzkarası, *
 Çevremizdekilerin eğlencesi, alay konusu ettin.
 Ulusların diline düşürdün bizi, *
 Gülüyor halklar halimize.
  
 Rezilliğim gün boyu karşımda, *
 Utancımdan yerin dibine geçtim.
 Hakaret ve sövgü duya duya, *
 Öç almak isteyen düşman karşısında.
  
 2. Nak. Rab’be dönün, o, yüzünü sizden gizlemez.
 3. Nak. Kalk ey Rab! Sonsuza dek terk etme bizi.
  
 III  (18-27)
  
 Bütün bunlar başımıza geldi, *
 Yine de seni unutmadık,
 Antlaşmana ihanet etmedik, *
 Döneklik etmedik,
  
 Adımlarımız senin yolundan sapmadı. *
 Oysa sen bizi ezdin, 
 Ülkemizi çakalların uğrağı ettin, *
 Üstümüzü koyu karanlıkla örttün. 
  
 Eğer Tanrımız’ın adını unutsaydık, *
 Yabancı bir ilaha ellerimizi açsaydık,
 Tanrı bunu ortaya çıkarmaz mıydı? *
 Çünkü o yürekteki gizleri bilir.
  
 Senin uğruna her gün öldürülüyoruz, *
 Kasaplık koyun sayılıyoruz.
  
 Uyan ya Rab! Niçin uyuyorsun? †
 Kalk! Sonsuza dek terk etme bizi! *
 Niçin yüzünü gizliyorsun? 
  
 Neden mazlum halimizi, *
 Üzerimizdeki baskıyı unutuyorsun? 
 Çünkü yere serildik, *
 Bedenimiz toprağa yapıştı.
  
 Kalk, yardım et bize! *
 Kurtar bizi sevgin uğruna!
  
 3. Nak. Kalk ey Rab! Sonsuza dek terk etme bizi.
   
 ¥ Rab sözünü Yakub’a açıkladı.
 ¶ Yasasını İsrail’e emretti.
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  
 Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                       51, 17 – 52, 2. 7-10
  
 Kurtuluş Yeruşalim’den duyurulacak. 
  
 Uyan, ey Yeruşalim, uyan, kalk ayağa! 
 Sen ki, Rab'bin gazap kâsesini onun elinden içtin. 
 Tamamını içtin sersemleten kâsenin. 
 Doğurduğun bunca oğuldan sana yol gösteren yok, 
 elinden tutan da yok büyüttüğün bunca oğuldan.
  Başına çifte felaket geldi, kim başsağlığı dileyecek? 
 Yıkım ve kırım, kıtlık ve kılıç. 
 Nasıl avutayım seni? Oğulların baygın, ağa düşmüş ahular gibi her sokak başında yatıyor. Rab'bin öfkesine de Tanrın'ın azarlayışına da doymuşlar. 
 Bu nedenle, ey ezilmiş Yeruşalim, şarapsız sarhoş olmuş halk, şunu dinle! 
 Egemenin Rab, kendi halkını savunan Tanrın diyor ki 
 "Seni sersemleten kâseyi, gazabımın kâsesini elinden aldım. 
 Bir daha asla içmeyeceksin ondan. 
 Onu sana eziyet edenlerin eline vereceğim;
 onlar ki sana, 'yere yat da üzerinden geçelim dediklerinde, sırtını toprak, yol ettin." 
 Uyan, ey Siyon, uyan, kudretini kuşan. 
 Ey Yeruşalim, kutsal kent, güzel giysilerini giy. 
 Çünkü sünnetsizlerle murdarlar kapılarından asla içeri girmeyecek artık. 
 Üzerindeki tozu silk! Kalk, ey Yeruşalim, tahtına otur, boynundaki zinciri çöz, 
 Ey Siyon, tutsak kız. 
 Dağları aşıp gelen müjdecinin ayakları ne güzeldir! 
 O müjdeci ki, esenlik duyuruyor. 
 İyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor. 
 Siyon halkına, "Tanrınız egemenlik sürüyor!" diye ilan ediyor. 
 Dinleyin! Bekçileriniz seslerini yükseltiyor, hep birlikte sevinçle haykırıyorlar. 
 Çünkü Rab'bin Siyon'a dönüşünü gözleriyle görmekteler! 
 Ey Yeruşalim yıkıntıları, hep birlikte sevinçle haykırıp bağırın! 
 Çünkü Rab halkını avuttu, Yeruşalim'i kurtardı. 
 Bütün ulusların gözü önünde Kutsal kolunu sıvadı, 
 dünyanın dört bucağı Tanrımız'ın kurtarışını görecek.
  
  
 RESPONSORİUM                                                   Çık. 19, 10. 11; Yas. 7, 15; Dan. 9, 24
  
 ¥ Kendinizi temizleyin ey İsrail halkı çünkü yarın Rab aranıza inecek * ve tüm zayıflıklarınızı kaldıracak. 
 ¶ Yarın, yeryüzünün kötülüğü yıkılacak, dünyanın Kurtarıcısı hepinize hakim olacak.
 ¥ Ve tüm zayıflıklarınızı kaldıracak. 
  
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Augustinus, Noel Bayramı Arifesi, 185
  
 Görünmeyen Allah’ın Açıklanması
  
 Ey insan, uyan! Senin için, Tanrı insan olmuştur. Uyan, ey sen ki uyuyorsun. Ölülerin arasında ayağa kalk ve Mesih İsa seni aydınlatacaktır. Sözlerimi yineliyorum, senin için Tanrı insan olmuştur.
 O zaman içinde doğmasaydı, sen sonsuza dek ölmüş olacaktın. O günahla bir benzerlik oluşturmasaydı, sen günahlı vücudundan asla kurtulmayacaktın. O sana acımasaydı, sonsuza dek mutsuzluğun kurbanı olurdun. O ölümüne katılmasaydı, yeniden yaşama kavuşamazdın. O yardımına koşmasaydı, yenik düşerdin. O gelmeseydi, mahvolurdun.
 Büyük mutluluğumuzun ve kurtuluşumuzun ortaya çıkması sevinçle kutlayalım. Bayram gününü kutla-yalım, ebediyetin büyük gününden gelen sonsuz büyük bir gün ve o denli kısa günümüze girmiştir.
 O, adaletimiz, kutsallığımız, kurtuluşumuz olmuştur. Öyle yazılmıştır: Görkem arayan görkemini Rabde bulsun. Gerçek topraktan filizlendi: "Ben, Gerçeğim" diyen Mesih İsa, Meryem Ana'dan doğdu. Adalet göklerden sarktı. Çünkü yeni doğan çocuğa inandığı zaman, insan adaleti elde eder. Kendiliğinden değil, ama Tanrı'dan elde eder.
 Gerçek topraktan filizlendi. Çünkü Kelam ete kemiğe büründü. Adalet göklerden sarktı. Çünkü en güzel bağışlar, olağanüstü armağanlar yukarıdan gelir.
 Gerçek topraktan filizlendi. Vücut, Meryem'den doğdu. Adalet göklerden sarktı. Çünkü bir insan göklerden verilenin ötesinde hiçbir şeyi kendine mal edemez.
 Tanrı, iman sayesinde doğru adamlar olmamızı sağladı. O halde Tanrı ile barış içinde yaşayalım. Çünkü adalet ve barış kucaklaştı. Rabbimiz İsa Mesih saye-sinde. Çünkü Gerçek topraktan filizlendi. İçinde bulunduğumuz lütuf dünyasına girmemizi sağlayan odur ve Tanrı'nın görkemine katılmakla övünç duyuyoruz. Pavlus "bizim görkemimiz" demiyor, ama Tanrı'nın görkemi diyor. Çünkü adalet bizden gelmedi, ama göklerden sarktı. O halde, görkemi arayan gör-kemini kendinde değil, ama Rabde bulsun.
 İşte bu nedenle Meryem Ana'dan doğan Rab için meleklerin övgüsü şöyle diyor: En yücelerde Tanrı'ya öv-güler olsun, yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun.
 Gerçekten esenlik nereden gelir? Gerçek topraktan filizlenmiştir, yani Mesih İsa vücuttan doğmuştur. Esenliğimiz odur. O her ikisinden tek bir ulus oluşturmuştur. Bunu iyi yürekli insanlar olmamız için yapmıştır. Birbirlerine birlik bağıyla ve sevecenlikle bağlı insanlar olmamız için.
 Tanrı'ya hamd edip, sevinelim. Vicdanımızın tanıklığında mutluluğumuzu bulalım. O zaman mutluluğu-muz bizden değil, ama Tanrı'dan olacaktır. Bu nedenle şöyle denmiştir: Rabbim, sen benim mutluluğum-sun. Sayende başımı dik tutuyorum. Tanrı dünyamızı bundan daha büyük bir lütufla aydınlatabilir miydi? Tek Oğlu'nu İnsanoğlu yaptı ve karşılığında insan-oğullarından Tanrı'nın çocuklarını oluşturdu.
 Şimdi övüncü, gerekçeyi, adaleti ara ve görürsün ki her şey Tanrı lütfundan ibarettir.
  
 RESPONSORİUM                                                 Yşa. 11, 1. 5. 2        
 ¥ İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, kökünden bir fidan meyve verecek. * Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak.
 ¶ Rab'bin Ruhu, onun üzerinde olacak.  
 ¥ Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak.
  
 İncil: Luka 1, 67-79
   
 Sabah Övgü Duaları
  
  
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
 İLAHİ 
 Peygamberlerin sözü,  
 Zikreder ulu Rab’bi,
 Barış armağanını
 Dünyaya götürecek.
  
 İşte yeni bir ışık
 Şafağı aydınlatır;
 Sevincin ifadesi:
 Şanlı Kral gelmektedir.
  
 Kendi ilk gelişiyle
 Mesih kurtarır bizi;
 Suçları, yaraları
 Yok eder gönüllerden.
  
 Zamanların sonunda
 Yargıda bulunacak:
 Söz ettiği bedeli
 Verecek müminlere. 
  
 Adaletin Güneşi
 Parıldar yolumuzda;
 Tükenmez onun lütfu
 Yeni hayatı sağlar.
  
 Mesih, ararız seni
 Ve hamdederiz sana;
 Ebedi konutunda
 Seni görmeyi sağla. 
  
 Meryem’den doğmuş İsa,
 Şan, şeref olsun sana,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 1. Nak. Ey Yahuda bölgesindeki Beytlehem! Yahuda kentleri arasında en ufak değilsin. Çünkü 
                senden halkım İsrail’i güdecek bir yönetici çıkacak. 
  
 MEZMUR 143, 1-11                                
 Yasa'nın gereklerini yaparak değil, Mesih'e iman ederek aklandık. (Gal. 2, 16)
  
 Duamı işit, ya Rab, *
 Yalvarışlarıma kulak ver!
 Sadakatinle, doğruluğunla yanıtla beni! *
 Kulunla yargıya girme, 
  
 Çünkü hiçbir canlı *
 Senin karşında aklanmaz. 
 Düşman beni kovalıyor, *
 Ezip yere seriyor.
  
 Çoktan ölmüş olanlar gibi, *
 Beni karanlıklarda oturtuyor.
 Bu yüzden bunalıma düştüm, *
 Yüreğim perişan.
  
 Geçmiş günleri anıyor, †
 Bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor, *
 Ellerinin işine bakıp dalıyorum.
  
 Ellerimi sana açıyorum, †
 Canım kurak toprak gibi sana susamış. *
 Çabuk yanıtla beni, ya Rab, tükeniyorum. 
  
 Çevirme benden yüzünü, †
 Yoksa ölüm çukuruna inen *
 Ölülere dönerim.
  
 Sabahları duyur bana sevgini, *
 Çünkü sana güveniyorum;
 Bana gideceğim yolu bildir, *
 Çünkü duam sanadır.
  
 Düşmanlarımdan kurtar beni, ya Rab; *
 Sana sığınıyorum.
 Bana istemini yapmayı öğret, *
 Çünkü Tanrım’sın benim.
  
 Senin iyi Ruhun *
 Düz yolda bana öncülük etsin! ¬
 Ya Rab, adın uğruna yaşam ver bana, *
 Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan.
  
 1. Nak. Ey Yahuda bölgesindeki Beytlehem! Yahuda kentleri arasında en ufak değilsin. Çünkü 
                senden halkım İsrail’i güdecek bir yönetici çıkacak. 
 2. Nak. Başınızı kaldırıp bakın: Kurtuluşunuz yakındır. 
  
 EZGİ:Yşa. 66, 10-14a                         
 Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız. (Gal. 4, 26)
 “Yeruşalim’le birlikte sevinin, *
 Onu sevenler, hepiniz onun için coşun.
 Yeruşalim için yas tutanlar, *
 Onunla sevinçle coşun.
  
 Öyle ki, onun avutucu memelerini emip doyasınız, †
 Kana kana içip *
 Onun yüce bolluğundan zevk alasınız.”
  
 Çünkü Rab diyor ki, †
 “Bakın, esenliği bir ırmak gibi, *
 Ulusların servetini taşkın bir ırmak gibi ona akıtacağım.
  
 Ondan beslenecek, kucakta taşınacak, *
 Dizleri üzerinde sallanacaksınız.
 Çocuğunu avutan bir anne gibi *
 Avutacağım sizi,
  
 Yeruşalim’de avuntu bulacaksınız. †
 Bunları gördüğünüzde yüreğiniz sevinecek, *
 Bedenleriniz körpe ot gibi tazelenecek.
  
 2. Nak. Başınızı kaldırıp bakın: Kurtuluşunuz yakındır. 
  
 3. Nak. Evrenin Tanrısı Rab diyor: Yarın kurtuluşunuzu göreceksiniz. 
  
 MEZMUR 147, 1-11                   
 Canım Rab'bi yüceltir; Çünkü Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. (Lk. 1, 46-49)
  
 Rab’be övgüler sunun! *
 Ne güzel, ne hoş Tanrımız’ı ilahilerle övmek!
 Ona övgü yaraşır. *
 Rab yeniden kuruyor Yeruşalim’i,
  
 Bir araya topluyor *
 İsrail’in sürgünlerini. 
 O kırık kalplileri iyileştirir, *
 Yaralarını sarar.
  
 Yıldızların sayısını belirler, *
 Her birini adıyla çağırır.
 Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür, *
 Sınırsızdır anlayışı.
  
 Rab mazlumlara yardım eder, *
 Kötüleri yere çalar.
 Rab’be şükran ezgileri okuyun. *
 Tanrımız’ı lirle, ilahilerle övün.
  
 Odur gökleri bulutlarla kaplayan, †
 Yeryüzüne yağmur sağlayan, *
 Dağlarda ot bitiren.
  
 O yiyecek sağlar hayvanlara, *
 Bağrışan kuzgun yavrularına.
 Ne atın gücünden zevk alır, *
 Ne de insanın yiğitliğinden hoşlanır.
  
 Rab kendisinden korkanlardan, *
 Sevgisine umut bağlayanlardan hoşlanır.
  
 3. Nak. Ey Rab, yüzünü bize çevir, hizmetkârlarına gel, gecikme.
  
 KISA OKUMA                                                                                                           Yşa. 11, 1-3a
 İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, kökünden bir fidan meyve verecek. Rab'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. Rab korkusu hoşuna gidecek.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Yarın kurtuluşunuzun günüdür, * yeryüzünün günahkârlığı sonunda yıkılacak. 
 ~ Yarın kurtuluşunuzun günüdür, yeryüzünün günahkârlığı sonunda yıkılacak. 
 ¶ Dünyanın kurtarıcısı, kralımız olacak.
 ~ Yeryüzünün günahkârlığı sonunda yıkılacak.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Yarın kurtuluşunuzun günüdür, yeryüzünün günahkârlığı sonunda yıkılacak. 
  
 Benedictus Nak. Meryem’in Oğlu’nu doğuracağı zaman sonunda geldi.
  
 YAKARMALAR
 Büyük bir güç ve şanla tekrar gelecek olan Kurtarıcımız Mesih İsa’ya alçakgönüllülükle yalvaralım: Gel Rab İsa!
 Rab İsa, büyük bir güçle gelecek olan Sen,
 - düşkünlüğümüze bak ve senin lütuflarına layık olmamızı sağla. 
 İnsanlığa İyi Haber’i vermeye gelmiş olan sen, 
 - kurtarışının eserlerini her yerde duyurmamızı sağla.
 Yaşama sahip olduğun ve her şeyi yönettiğin için övgüye layıksın,  
 - şanla gelişini sevinç dolu bir ümitle beklememize yardım et. 
 Zayıflığımızı giydiren sen. 
 - fakirleri hasta olanları can çekişenleri destekle ve koru.
  
 Göklerdeki Pederimiz.
  
 DUA 
 Gel Rab İsa gecikme! Merhametli sevgine güvenenlere doğuşun teselli etsin ve ümit versin. Sen Tanrı olarak Peder’le Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmedersin. Âmin. 
 Gündüz Övgü Duaları
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
  
 İLAHİ 
 İşte, yüce Kutsal Ruh,
 Peder ve Oğul ile
 Kalplere ışığını
 Saçmaya geldiğin an.
  
 Dilimiz ve kalbimiz,
 Gücümüz, hayatımız
 Her zaman ve her yerde
 Sevgin ile tutuşsun.
  
 Her zaman yaşayan sen,
 Ey yüce, Kutsal Peder,
 Oğlunla, Kutsal Ruh'la
 Dualarımı dinle. Âmin.
  
 Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır.
  
 Öğle (Hora Sexta)
  
 İLAHİ 
 Gün ışıkla doludur
 Ve dünya görkeminde; ¬
 Işığın Yaradanı,
 Taparız sana, Tanrı!
  
 Günah'ın ve öfkenin
 Alevlerini söndür;
 Kalpleri aşkla doldur,
 Barıştır bizi sana.
  
 Her şeye kadir Peder,
 Kabul et duamızı
 Kutsal Ruh'la Oğlun'da
 Şükürler olsun sana. Âmin.
  
 Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların    
           arasında mübareksin. 
  
  
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
  
 İLAHİ 
 Kudretli, yüce çoban,
 Bize yolunu göster;
 Bu kısa günden sonra
 Görkeme bizi götür.
  
 Ellerin eserinden
 Kalbimiz seni tanır
 Ve sevginin özlemi
 Gittikçe bizde artar.
  
 Yüzünün aydınlığı
 Yüzümüze parlasın;
 Ebedi ışığına
 Hazırla ruhumuzu. Âmin.
  
 Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım. 
  
  
 MEZMUR 119 [Reş] 
 Çektiğim sıkıntıyı gör, kurtar beni, *
 Çünkü yasanı unutmadım.
 Davamı savun, özgür kıl beni, *
 Sözün uyarınca koru canımı.
  
 Kurtuluş kötülerden uzaktır, *
 Çünkü senin kurallarına yönelmiyorlar.
 Çok sevecensin, ya Rab, *
 Hükümlerin uyarınca koru canımı.
  
 Bana zulmedenler, düşmanlarım çok, *
 Yine de sapmadım senin öğütlerinden.
 Tiksinerek bakıyorum hainlere, *
 Çünkü uymuyorlar senin sözüne.
  
 Bak, ne kadar seviyorum koşullarını, *
 Sevgin uyarınca, ya Rab, koru canımı.
  
 Sözlerinin temeli gerçektir, †
 Doğru hükümlerinin tümü *
 Sonsuza dek sürecektir. 
  
 MEZMUR 128  İmanlı ailede Tanrı’nın esenliği
 “Rab seni Siyon’dan kutsar” yani Kilise’den. (Arnobio)
  
 Ne mutlu Rabden korkana, *
 Onun yolunda yürüyene!
 Emeğinin ürününü yiyeceksin, *
 Mutlu ve başarılı olacaksın.
  
 Eşin evinde verimli bir asma gibi olacak; †
 Çocukların zeytin filizleri gibi *
 Sofranın çevresinde. ¬
  
 İşte Rabden korkan kişi *
 Böyle kutsanacak.
  
 Rab seni Siyon’dan kutsasın! †
 Yeruşalim’in gönencini göresin, *
 Bütün yaşamın boyunca!
  
 Çocuklarının çocuklarını göresin! *
 İsrail’e esenlik olsun!
  
 MEZMUR 129          Denenmede halkın imanı yeniden doğar                     
 Azizlerin kilisesi, üyeleri arasında tahammül etmek gereken yabani otlardan söz eder. (Aziz Agustinus)
  
 Gençliğimden beri *
 Bana sık sık saldırdılar; 
  
 Şimdi söylesin İsrail: †
 Gençliğimden beri bana sık sık saldırdılar, *
 Ama yenemediler beni.
  
 Çiftçiler saban sürdüler sırtımda, *
 Upuzun iz bıraktılar.”
 Ama Rab adildir, *
 Kesti kötülerin bağlarını.
  
 Siyon’dan nefret eden herkes *
 Utanç içinde geri çekilsin.
 Damlardaki ota, *
 Büyümeden kuruyan ota dönsünler.
  
 Orakçı avucunu, *
 Demetçi kucağını dolduramaz onunla.
  
 Yoldan geçenler de,†
 “Rab sizi kutsasın,
 Rab’bin adıyla sizi kutsarız” demezler.
 Ögleden Önce (Hora Tertia)
  
 Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği iyi haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den   
            doğacak. 
  
 KISA OKUMA                                                                                                                  Yşa 4, 2
 O gün Rab'bin dalı, İsrail halkından sağ kalanların güzelliği ve görkemi olacak; ülkenin meyvesi de onların kıvancı ve övüncü olacak.
  
 ¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
 ¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
  
  
 Öğle (Hora Sexta)
  
 Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, 
            bütün kadınlar arasında mübareksin. 
  KISA OKUMA                                                                                                                 Yşa 4, 3
 Siyon'da, yani Yeruşalim'de sağ kalanlara, Yeruşalim'-de yaşıyor diye kaydedilenlere, "Kutsal" denilecek.
  
 ¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
 ¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
  
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona) 
  
 Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a 
           yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
  
 KISA OKUMA                                                                                                   Yşa. 61, 11
 Toprak filizlerini nasıl çıkartır, bahçe ekilen tohumları nasıl yetiştirirse, egemen Rab de doğruluk ve övgüyü bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek.
  
 ¥ Ey Rab, gel, gecikme.
 ¶ Halkını günahtan kurtar.
  
 Dua Sabah Övgüsü’nde
  
  
 .