Bekleyiş Dönemi 1. Perşembe

RESPONSORİUM Yşa. 55, 3-4; Ha. İş. 28, 28       ¥ Ben sizinle sonsuz bir antlaşma, Davut’a söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir antlaşma yapacağım. *Onu halklara tanık, önder ve komutan yaptım. ¶ Şunu bilin ki, Allah’ın sağladığı bu kurtuluş öteki uluslar içindir. Ve onlar buna kulak vereceklerdir. ¥ Onu halklara tanık, önder ve komutan yaptım.

Bekleyiş Devresi I. Salı

RESPONSORİUM  Gal. 4, 45; Ef. 2, 4; Rom. 8, 3 

¥ Ama zaman dolunca Allah, kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlu’nu gönderdi. * Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için. ¶ Allah bizi çok sevdiği için, öz Oğlu’nu günahlı insan benzerliğinde gönderdi. ¥ Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için.

Bekleyiş Devresi I. Pazar

RESPONSORİUM                                                                                                                 Yşa. 1, 1618. 17

¥ Yıkanıp temizlenin, kötülük yaptığınızı gözüm görmesin, kötülük etmekten vazgeçin.

* Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa kar gibi ak pak olacaksınız.

¶ İyilik etmeyi öğrenin, adaleti gözetin, zorbayı yola getirin.

¥ Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa kar gibi ak pak olacaksınız.

Olağan Devre XXXIV. Cumartesi

RESPONSORİUM                                                                                                             Bkz. Tob.  13, 17.18

¥   Yeruşalim’in sokakları Yakutla ve Ofir’den gelen taşlarla döşenecek, kapıları  coşku dolu ezgilerle yankılanacak.* Bütün evlerin halkı şöyle diyecek:  ‘Haleluya!

¶Görkemli bir ışık parlayacak, Değişik uluslar uzaktan gelecekler,* Bütün evlerin halkı şöyle diyecek:  ‘Haleluya!

Olağan Devre XXXIV. Cuma

RESPONSORİUM                                                                                                               Bkz. Fil. 3, 20.21; Kol. 3,4                            

¥   Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan Kurtarıcı’yı, Rab İsa Mesih’i bekliyoruz. * O  zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir.

¶  Mesih göründüğü zaman, biz de yücelmiş olarak görüneceğiz. * O  zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir.

Olağan Devre XXXIV. Perşembe

RESPONSORİUM                                                                                  Mt. 10, 16; Yu. 12, 36                                         

¥   İşte, sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyorum. * Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun.

¶  Sizde ışık varken ışığa iman edin ki, ışık oğulları olasınız.* Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun.

Olağan Devre XXXIV. Çarşamba

RESPONSORİUM                                                                                                           Yu. 15,1.5.9                                                           

¥ Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır. *Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir.

¶ Baba’nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim.  * Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir.

Olağan Devre XXXIV. Salı

RESPONSORİUM                                                                                               Va. 22, 5.4   

¥  Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da güneş ışığına da gereksinmeleri olmayacak. * Rab Allah onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler.

¶  O’nun yüzünü görecek, alınlarında O’nun adını taşıyacaklar. * Rab Allah onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler.

Olağan Devre XXXIV. Pazartesi

RESPONSORİUM                                                                                                                   Bkz. Gal. 6, 9-10.7                                           

¥  İyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz *  fırsatımız varken iyilik yapalım.

¶   İnsan ne ekerse onu biçer. *  fırsatımız varken iyilik yapalım.

Olağan Devre XXXIV. Pazar

Cristo Pantocratore
Cristo Pantocratore

RESPONSORİUM                                               Va. 11, 15; Mez. 22 (21), 28-29                                                    

¥  Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in ve Mesihi’nin oldu. * O sonsuzlara dek egemenlik sürecek.

¶  Ulusların bütün soyları O’nun önünde yere kapanacak. Çünkü egemenlik Rab’bindir,

 Ulusları O yönetir.  * O sonsuzlara dek egemenlik sürecek.

Olağan Devre XXXIII. Cumartesi

RESPONSORİUM                                                                Bkz. Mez. 17 (16),15; 1. Kor. 13,12                                     

¥   Ben doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim senin, * Uyanınca suretini görmeye doyacağım.

¶  Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz, ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz.* Uyanınca suretini görmeye doyacağım.

Olağan Devre XXXIII. Cuma

RESPONSORİUM                                                                                                 Bkz. Kol. 1, 24.29                                            

¥ Sizin için acı çektiğime seviniyorum.* Mesih’in,  çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum.

¶ O’nun kudretle bende etkin olan gücüne dayanarak uğraşıp emek vermemin amacı da budur.   * Mesih’in,  çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum.

Olağan Devre XXXIII. Perşembe

RESPONSORİUM                                                          Mez.   27(26), 4.13; Fil. 1,21                           

¥  Rab’den tek dileğim, tek isteğim şu:

Ömrümün bütün günlerini O’nun evinde geçirmek. * Yaşam diyarında  Rab’bin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok.

 ¶ Çünkü benim için, yaşamak Mesih’tir, ölmek kazançtır.  * Yaşam diyarında  Rab’bin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok.

Olağan Devre XXXIII. Çarşamba

RESPONSORİUM                                                         

¥    Göremediğin şeyleri temaşa etmeden önce  görmediklerine iman et. * İmanda yürü, ve görmeye başlayacaksın.

 ¶ Eğer yolunda iman seni teselli etmeseydi, göksel vatanda gördüklerinle mutlu olmayacaktın   * İmanda yürü, ve görmeye başlayacaksın.

Olağan Devre XXXIII. Salı,

RESPONSORİUM                                                                                             Mez. 118 (117), 26.27.23   

¥   Kutsansın Rab’bin adıyla gelen! * Rab Allah’tır, aydınlattı bizi.

¶  Rab’bin işidir bu, Gözümüzde harika bir iş! * Rab Allah’tır, aydınlattı bizi.

Olağan Devre XXXIII. Pazartesi

RESPONSORİUM                                                                                                      Kol. 3, 3-4; Rom.6,11                                    

¥   Siz öldünüz, yaşamınız Mesih’le birlikte Allah’ta saklıdır. Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman,* siz de O’nunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz.

¶  Kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa’da Allah karşısında diri sayın.  * Siz de O’nunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz.

Olağan Devre XXXIII. Pazar

RESPONSORİUM                                                                                              Mt. 16, 27; Mez 96 (95), 13  

¥   İnsanoğlu, Babası’nın görkemi içinde melekleriyle gelecek ve * herkese, yaptığının karşılığını verecektir.

¶ Dünyayı adaletle, Halkları kendi gerçeğiyle yönetecek.* herkese, yaptığının karşılığını verecektir.

Olağan Devre XXXII. Cumartesi

RESPONSORİUM                                                                                                             Mez. 37(36), 27.28.1                                         

¥  Kötülükten kaç, iyilik yap; * Çünkü Rab doğruyu sever, Sadık kullarını terk etmez.

¶  Kötülük edenlere kızıp üzülme, Suç işleyenlere özenme! * Çünkü Rab doğruyu sever, Sadık kullarını terk etmez.

Olağan Devre XXXII. Cuma

RESPONSORİUM                                                                       Bkz. Yud. 21; Ti. 2,12                               

¥ Allah’ın sevgisini muhafaza ederek *sonsuz yaşam için Rabbimiz Mesih İsa’nın merhametine sığınıyoruz.

¶  Bu lütuf, her  tür kötülüğü ve dünyasal arzuları reddedip şimdiki çağda sağduyulu, doğru, Allah yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor, *sonsuz yaşam için Rabbimiz Mesih İsa’nın merhametine sığınıyoruz.

Olağan Devre XXXII. Perşembe

RESPONSORİUM                                                                                              Bkz. Yer. 7,3; Yak. 4,8                                           

¥   İsrail’in Allah’ı, Her Şeye Egemen Rab diyor ki: Yaşantınızı ve uygulamalarınızı düzeltin.* O zaman burada kalmanızı sağlarım

¶  Allah’a yaklaşın, O da size yaklaşacaktır. Ey günahkârlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın.* O zaman burada kalmanızı sağlarım

Olağan Devre XXXII. Çarşamba

RESPONSORİUM                                                                                                                   1. Kor. 15,58; 2. Sel. 3, 13                                          

¥   Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın, sarsılmayın,* Rab’bin işinde her zaman gayretli olun.

¶ Sizlerse kardeşler, iyilik yapmaktan usanmayın. * Rab’bin işinde her zaman gayretli olun.

Olağan Devre XXXII. Salı

RESPONSORİUM                                                                                                           Mez. 139 (138); 1.2.7

¥  Ya Rab, sınayıp tanıdın beni Oturup kalkışımı bilirsin, * Niyetimi uzaktan anlarsın.

¶  Nereye gidebilirim senin Ruhun’dan,  Nereye kaçabilirim huzurundan? * Niyetimi uzaktan anlarsın.

Olağan Devre XXXII. Pazartesi

RESPONSORİUM                                                                                          Bkz. 1. Sel. 1, 9-10; 1. Yu. 2, 28                                        

¥ Yaşayan gerçek Allah’a kulluk etmek, O’nun ölümden dirilttiği ve bizleri gelecek gazaptan kurtaran Oğlu İsa’nın göklerden gelişini beklemekteyiz. * O bizi özgür kılar.

 ¶ Yavrularım, şimdi Mesih’te yaşayın ki, O göründüğünde cesaretimiz olsun, geldiğinde O’nun önünde utanmayalım. * O bizi özgür kılar.

Olağan Devre XXXII. Pazar

RESPONSORİUM                                                                                                       Bkz.  İbr.13, 21; 2. Mak.1, 4                                                   

¥  O’nun isteğini yerine getirebilmeniz için, Rab her türlü iyiliği size bağışlasın,* O’nu hoşnut edecek her konuda, İsa Mesih aracılığıyla sizleri yetkin kılsın.

¶ Buyrukları ve Yasası için yüreklerinizi açsın,* O’nu hoşnut edecek her konuda, İsa Mesih aracılığıyla sizleri yetkin kılsın.

Olağan Devre XXXI. Cumartesi

RESPONSORİUM                                                                                               Bkz. 2. Tim. 2, 11-12; Sir. 1,23                                                   

¥    Şu güvenilir bir sözdür:”O’nunla birlikte öldüysek, O’nunla birlikte yaşayacağız.                   * Dayanırsak, O’nunla birlikte egemenlik süreceğiz.

¶  Sabırlı kişi zamanı gelinceye kadar dayanacaktır, Ama sonunda sevinci ortaya çıkacaktır.       * Dayanırsak, O’nunla birlikte egemenlik süreceğiz.

Olağan Devre XXXI. Cuma

RESPONSORİUM                                                                                                                

¥   Rab İsa, uğruna kanını döktüğün,  ölmüş olan kardeşlerimizi huzuruna kabul et * unutma ki bizler tozuz ve hayatımız kır çiçeği gibi geçer gider.

¶  Merhametin, acıma ve sevginin Hanımefendisi * unutma ki bizler tozuz ve hayatımız kır çiçeği gibi geçer gider.

Olağan Devre XXXI. Perşembe

RESPONSORİUM                                                                                                                            Bkz. İbr. 10,38-39

¥ Doğru adamım, imanla yaşayacaktır. Ama geri çekilirse, ondan hoşnut olmayacağım.”          * Bizler geri çekilip mahvolanlardan değiliz; iman edip canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız.

¶ Kim iman etmezse, tuttuğu doğru yolda kalamaz.  * Bizler geri çekilip mahvolanlardan değiliz; iman edip canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız.

Olağan Devre XXXI. Çarşamba

RESPONSORİUM                                              Bkz.  Gal.2, 16; Rom. 3,25                                  

¥ İnsan Kutsal Yasa’nın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih’e iman ederek aklanır. *Mesih’e iman ederek aklanalım diye Mesih İsa’ya iman ettik.

¶ Allah Mesih’i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu.       * Mesih’e iman ederek aklanalım diye Mesih İsa’ya iman ettik.

Olağan Devre XXXI. Salı

RESPONSORİUM                                                                                   Hab.3, 3 Lev.26, 1 .6. 9

¥  Kudretli Allah diyor: İşte ben geliyorum. * Allah’ınız Rab benim. Ülkenize barış sağlayacağım.

¶  Size iyilikle bakacağım. Sizi verimli kılıp çoğaltacağım. Sizinle yaptığım antlaşmayı sürdüreceğim.* Allah’ınız Rab benim. Ülkenize barış sağlayacağım.

Olağan Devre XXXI. Pazartesi

RESPONSORİUM                               Sir. 23,2;Yşa. 49,8; 37, 35; Mez.122 (121), 7; 34 (33), 14

¥          Yüreğime bilgeliğin disiplinini uygulayacağım * Her gününüze barış verecek ve sizi güçlendireceğim.

¶   Esenliği amaçlayın, ardınca gidin.* Her gününüze barış verecek ve sizi güçlendireceğim.

Olağan Devre XXXI. Pazar

RESPONSORİUM                                                                                            1. Tar. 29,11; 2. Mak. 1, 24                                                           

¥   Ya Rab, büyüklük, güç, yücelik, Zafer ve görkem senindir. Sen her şeyden yücesin.

* Çağımıza barışını ver.

¶  Allah’ımız, her şeyi yaratan sensin. Hayır sahibi sensin; görkemlisin, güçlüsün, doğrusun, merhametlisin. * Çağımıza barışını ver.

Olağan Devre XXX. Cumartesi

RESPONSORİUM                                                                                                      Bkz. Bil. 11,23.24.26; Sir. 36,1                                   

¥ Yaşamı seven Rabbim, sen her şeyi esirgiyorsun,

Çünkü her şey senindir. İnsanların sana dönmeleri için günahlarını bağışlayabilirsin.* Çünkü sen Rab Allah’ımızsın.

¶ Sevgini bizden esirgeme ve bizi gözet * Çünkü sen Rab Allah’ımızsın.

Olağan Devre XXX. Cuma

RESPONSORİUM                                                                                     Bkz. Bil. 7,7.8; Yak. 1,5

¥   Dua ettim ve bana us verildi, Yalvarıp yakardım ve bilgelik ruhu bana geldi. * Bilgeliği her türlü onur ve güce tercih ettim.

¶  İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa,  Allah’tan istesin; kendisine verilecektir. * Bilgeliği her türlü onur ve güce tercih ettim.

2 Kasım Tüm Ölüleri Anma Günü

RESPONSORİUM                                                                    Bkz. 2. Mak. 12, 45; Mt. 13,43

¥  Allah’a saygı göstererek ölenler* kendilerine  verilecek görkemli ödülü alacaklar.

¶  Doğru olanlar, Peder’in Krallığında, bir güneş gibi palayacaklar. Onlar,

¥ kendilerine  verilecek görkemli ödülü alacaklar.

Olağan Devre XXX. Perşembe

RESPONSORİUM                                                                                                                  Kol. 1, 15-16; Bil. 7,26 

¥  Görünmez Allah’ın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O’dur.*  Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı.

¶  ölümsüz ışığın bir yansımasıdır, Allah’ın etkin gücünün kararmış aynası, İyiliğin simgesidir. *  Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı.

Tüm Azizlerin Bayramı

RESPONSORİUM Bkz. Va. 19, 5.6; Mez. 33. 1

¥ Ey Allah’ımızın bütün kulları! Küçük büyük, O’ndan korkan hepiniz, O’nu övün! * Çünkü Her Şeye Gücü Yeten Rab Allah’ımız Egemenlik sürüyor.

¶ Ey doğru insanlar, Rab’be sevinçle haykırın!  Dürüstlere O’nu övmek yaraşır.

¥   Çünkü Her Şeye Gücü Yeten Rab Allah’ımız Egemenlik sürüyor.

Olağan Devre XXX. Pazartesi

RESPONSORİUM                                                                                                              Tob. 4,19; 14,8

¥ Bir işe girişirken Allah’a yalvar, sana yol göstermesi ve amacına ulaşa-bilmen için O’na yakar. * bütün iyilikleri veren Allah’tır.

 ¶Allah için içtenlikle çalışın ve O’nu sevindirecek biçimde davranın. * bütün iyilikleri veren Allah’tır.

Olağan Devre XXX. Pazar

RESPONSORİUM  Bkz. Yud. 9,13; 6:9                                      

¥   Göğün ve yerin Allah’ı, suları yaratıcısı, tüm yaratılışın kralı, * kullarının duasını işit.

¶  Göğün ve yerin yaratıcısı, soyumuzun düşkünlüğüne bak,  * kullarının duasını işit.

Olağan XXIX. Cumartesi

RESPONSORİUM  Rom. 5, 18.12                                             

¥ İşte, tek bir suçun bütün insanların mahkûmiyetine yol açtığı gibi, * bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı.

¶ Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. * bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı.

Olağan Devre XXIX. Cuma

RESPONSORİUM Bkz.Rm. 8,26; Zek. 12,10                             

¥  Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, * ama Ruh’un kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder.

¶  Davut soyuyla Yeruşalim’de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim, * ama Ruh’un kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder.

Olağan Devre XXIX. Pazar

RESPONSORİUM           Bkz. Yer. 29,13.12.11                                         

¥ Bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız, *gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim.

¶  Tasarılarım, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarılarıdır,  *gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim.

Olağan Devre XXVIII. Cumartesi

RESPONSORİUM                                                                              Bkz. Elç. İşl. 10, 36; 4,12; 10, 42                                   

¥   Allah’ın, İsa Mesih aracılığıyla esenliği müjdeleyerek  ilettiği bildiri budur: * O Rab’dir ve başka hiç kimsede kurtuluş yoktur.

¶ Allah tarafından ölülerle dirilerin Yargıcı olarak atandı. * O Rab’dir ve başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. 

Olağan Devre XXVIII. Cuma

Holy Wisdom (16th cent), Vologda museum
Holy Wisdom (16th cent), Vologda museum

RESPONSORİUM Bkz. Mik. 6, 6.8; Yas. 10, 14.12                                       

¥  Rab’bin önüne ne ile çıkayım, Ey insanlar, Rab iyi olanı size bildirdi;*Adil davranmanızı, sadakati sevmenizi Ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizi istedi.

¶ Gökler de, göklerin gökleri de, yeryüzü ve içindeki her şey Allah’ınız Rab’bindir. Şimdi, Allah’ınız Rab sizden ne istiyor?  *Adil davranmanızı, sadakati sevmenizi Ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizi istedi.