OLAĞAN DEVRE İKİNCİ CUMARTESİ

İncil: Markos 4, 35 -41

O gün akşam olunca öğrencilerine, “Karşı yakaya geçelim” dedi.

Öğrenciler kalabalığı geride bırakarak İsa’yı, içinde bulunduğu tekneyle götürdüler. Yanında başka tekneler de vardı. Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye öyle bindirdi ki, tekne neredeyse suyla dolmuştu. İsa, teknenin kıç tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler O’nu uyandırıp, “Öğretmenimiz, öleceğiz! Hiç aldırmıyor musun?” dediler.

İsa kalkıp rüzgarı azarladı, göle, “Sus, sakin ol!” dedi. Rüzgar dindi, ortalık sütliman oldu.

İsa öğrencilerine, “Neden korkuyorsunuz? Hâlâ imanınız yok mu?” dedi. Onlar ise büyük korku içinde birbirlerine, “Bu adam kim ki, rüzgar da göl de O’nun sözünü dinliyor?” dediler.

DUA

Bütün evrene hükmeden ve insanların kalplerini öneten yüce Allah, sana yalvarıyoruz. İnsanlar arasında adaleti gerçekleştimeye çalışanlara güç ver ve günlerimizin huzur içinde geçmesini sağla. Bunu Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.

OLAĞAN DEVRE İKİNCİ PERŞEMBE

İncil: Markos 4, 21 -25

Onlara, “Kandili, tahıl ölçeğinin ya da yatağın altına koymak için mi getirirler?” dedi. “Kandilliğe koymak için değil mi? Gizli olan ne varsa, açığa çıkarılmak üzere gizlenmiştir; saklı olan ne varsa, aydınlığa çıkmak üzere saklanmıştır. İşitecek kulağı olan işitsin!”

İsa şöyle devam etti: “İşittiklerinize dikkat edin! Hangi ölçekle verirseniz, aynı ölçekle alacaksınız. Hatta size daha fazlası verilecek. Çünkü kimde varsa, ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa, elindeki de alınacak.”

DUA

Bütün evrene hükmeden ve insanların kalplerini öneten yüce Allah, sana yalvarıyoruz. İnsanlar arasında adaleti gerçekleştirmeye çalışanlara güç ver ve günlerimizin huzur içinde geçmesini sağla. Bunu Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.

OLAĞAN DEVRE İKİNCİ PAZARTESİ

İncil: Markos 2, 18-22

Yahya’nın öğrencileriyle Ferisiler oruç tutarken, bazı kişiler İsa’ya gelip, “Yahya’nın ve Ferisiler’in öğrencileri oruç tutuyor da senin öğrencilerin neden tutmuyor?” diye sordular.

İsa şöyle karşılık verdi: “Güvey aralarında olduğu sürece davetliler oruç tutar mı? Güvey aralarında oldukça oruç tutmazlar! Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek, onlar işte o zaman, o gün oruç tutacaklar. Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Yoksa yeni yama çeker, eski giysiden kopar, yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa şarap tulumları patlatır, şarap da tulumlar da mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara doldurulur.”

RESPONSORİUM                                                                                                                  Kol.3, 17; 1.Kor. 10, 31                                             

¥  Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsa’nın adıyla, O’nun aracılığıyla

* Baba Tanrı’ya şükrederek yapın.

¶  Sonuç olarak, ne yer ne içerseniz, ne yaparsanız, * Baba Tanrı’ya şükrederek yapın.

DUA

Bütün evrene hükmeden ve insanların kalplerini öneten yüce Allah, sana yalvarıyoruz. ;nsanlar arasında adaleti gerçekleştimeye çalışanlara güç ver ve günlerimizin huzur içinde geçmesini sağla. Bunu Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.

15 OCAK CUMA

“Hangisi daha kolay, felçliye, ‘Günahların bağışlandı’ demek mi, yoksa, ‘Kalk, şilteni topla, yürü’ demek mi? Ne var ki, İnsanoğlu’nun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye…” Sonra felçliye, “Sana söylüyorum, kalk, şilteni topla, evine git!” dedi. 

İncil: Markos 2, 1-12

Ey Rab ve Tanrı’mız, yüzünü üzerimizde aydınlat ki, barış içinde nimetlerinden yararlanabilelim, güçlü elinle korunalım, yüce kolunun gücü sayesinde her günahtan özgür olalım ve haksız yere bizden nefret edenlerden kurtulalım.

Bize ve dünyada tüm yaşayanlara uyuşmayı ve barışı ver, inanç ve doğrulukla seni yardıma çağıran atalarımıza verdiğin gibi. Ey Rab, salt sen bize bu ayrıcalıkları ve daha da büyük bağışları verebilirsin.

Yüce Kahin ve ruhlarımızın avukatı İsa Mesih adına seni övüp yüceltiriz. O’nun aracılığı ile tüm kuşaklar için şimdi ve yüzyıllar boyunca onur ve şan sana yükselsin. Âmin.

(Klemens [Roma’lı], Korintlilere Mektup, 59, 2–60, 4–61, 3)

10 OCAK MESİH İSA’NIN VAFTİZİ BAYRAMI

 
 
 

 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. Gelin, Peder’in kendisinden hoşnut olduğu biricik Oğlu’na tapalım. 
  
 Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100, s. 
 ______________
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
 İlahi Epifanya Bayramı (s. 382) Sabah veya I. Akşam Övgüsü’nden. 
  
 İLAHİ
 Doğudan müneccimler
 Çocuğa secde edip,
 Simgesel üç armağan
 Hürmetlerle sunarlar.
  
 Anlamlı armağanlar
 Mür, günnük ve altınlar
 Çocuğun üç şanını
 Bildirir uluslara.
  
 Sunulan günnük, altın
 Tanrı’yı, yüce Kralı,
 Mür ise ıstırabı
 Çocukta öngörürler.
  
 Beytlehem, en büyüksün
 Yahuda bölgesinde
 Dünyanın kurtuluşu
 Doğmuştu Mesih sende.
  
 Kehanetlere göre,
 Ebedi, kutsal Peder
 Her hükmü, her krallığı
 Emanet etti ona,
  
 Onun egemenliği,
 Sevgi, barış krallığı
 Zamanlar, uzaylarda
 Sonsuza dek sürecek.
  
 Meryem’den doğan İsa,
 Hep şeref ve şan sana,
 Yükseklerde Peder’e,
 Kutsal Ruh’la birlikte. Âmin.
  
  
 1. Nak. Rab’bin sesi suların üzerinde Tanrı’nın şanını bildirdi. 
  
 MEZMUR 29
 Ey ilahi varlıklar, Rab’bi övün, *
 Rab’bin gücünü, yüceliğini övün, ¬
 Rab’bin görkemini adına yaraşır biçimde övün, *
 Kutsal giysiler içinde Rab’be tapının!
  
 Rab’bin sesi sulara hükmediyor, †
 Yüce Tanrı gürlüyor,*
 Rab engin sulara hükmediyor.
  
 Rab’bin sesi güçlüdür, *
 Rab’bin sesi görkemlidir. 
 Rab’bin sesi sedir ağaçlarını kırar,  *
 Lübnan sedirlerini parçalar.
  
 Lübnan’ı buzağı gibi, *
 Siyon Dağı’nı yabanıl öküz yavrusu gibi sıçratır.
 Rab’bin sesi şimşek gibi çakar, *
 Rab’bin sesi çölü titretir,
  
 Rab Kadeş Çölü’nü sarsar. †
 Rab’bin sesi geyikleri doğurtur, * 
 Ormanları çıplak bırakır.
  
 Onun tapınağında herkes  *
 “Yücesin!” diye haykırır.
 Rab tufan üstünde taht kurdu, *
 O sonsuza dek kral kalacak.
  
 Rab halkına güç verir, *
 Halkını esenlikle kutsar! 
  
 1. Nak. Rab’bin sesi suların üzerinde Tanrı’nın şanını bildirdi. 
 2. Nak. Ya Rab tüm yeryüzü seni yüceltsin ve sana tapınsın. Bütün çağları aydınlatan yeni ışık gibi bize geldin.
  
 MEZMUR 66 [1-12]
 Ey yeryüzündeki bütün insanlar, *
 Tanrı’ya sevinç çığlıkları atın!
 Adının yüceliğine ilahiler söyleyin, *
 Ona görkemli övgüler sunun!
  
 “Ne müthiş işlerin var!” deyin Tanrı’ya, †
 “Öyle büyük gücün var ki, *
 Düşmanların eğiliyor önünde. ¬
 Bütün yeryüzü sana tapınıyor,
  
 İlahiler okuyor, adını ilahilerle övüyor. *
 Gelin, bakın Tanrı’nın neler yaptığına!
 Ne müthiş işler yaptı insanlar arasında: *
 Denizi karaya çevirdi,
  
 Atalarımız yaya geçtiler ırmaktan. *
 Yaptığına sevindik orada.
  
 Kudretiyle sonsuza dek egemenlik sürer, †
 Gözleri ulusları süzer; *
 Başkaldıranlar gurura kapılmasın! 
  
 Ey halklar, Tanrımız’a şükredin, *
 Övgülerini duyurun. 
 Hayatımızı koruyan, *
 Ayaklarımızın kaymasına izin vermeyen odur.
  
 Sen bizi sınadın, ey Tanrı, *
 Gümüş arıtır gibi arıttın.
 Ağa düşürdün bizi, *
 Sırtımıza ağır yük vurdun.
  
 İnsanları başımıza çıkardın, †
 Ateşten, sudan geçtik. *
 Ama sonra bizi bolluğa kavuşturdun.
  
 2. Nak. Ya Rab tüm yeryüzü seni yüceltsin ve sana tapınsın. Bütün çağları aydınlatan yeni ışık gibi bize geldin.
 3. Nak. Hamdolsun Rabbe: O yeni hayatı bize sağladı ve berrak sularda bizi dinlendirir.
 II  (13-20)
  
 Yakmalık sunularla evine gireceğim, *
 Adaklarımı yerine getireceğim,
 Sıkıntı içindeyken dudaklarımdan dökülen, *
 Ağzımdan çıkan adakları.
  
 Yakılan koçların dumanıyla semiz hayvanlardan †
 Sana yakmalık sunular sunacağım, *
 Tekeler, sığırlar kurban edeceğim. ¬
 Gelin, dinleyin, ey sizler, Tanrı’dan korkanlar, *
 Benim için neler yaptığını size anlatayım.
  
 Ağzımla ona yakardım, *
 Övgüsü dilimden düşmedi.
 Yüreğimde kötülüğe yer verseydim,  *
 Rab beni dinlemezdi.
  
 Oysa Tanrı dinledi beni, *
 Kulak verdi duamın sesine.
  
 Övgüler olsun Tanrı’ya, †
 Çünkü duamı geri çevirmedi, *
 Sevgisini benden esirgemedi.
  
 3. Nak. Hamdolsun Rabbe: O yeni hayatı bize sağladı ve berrak sularda bizi dinlendirir.
  
 ¥ O benim sevgili Oğlum’dur. 
 ¶ Onun sözünü dinleyin. 
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  
  Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                         42, 1-9; 49, 1-9
 Rabbin alçakgönüllü kulu, ulusların ışığı
 "İşte kendisine destek olduğum, gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum!  
 Ruhum'u onun üzerine koydum. Adaleti uluslara ulaştıracak. 
 Bağırıp çağırmayacak, sokakta sesini yükseltmeyecek. 
 Ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek. 
 Adaleti sadakatle ulaştıracak. 
 Yeryüzünde adaleti sağlayana dek umudunu, cesaretini yitirmeyecek. 
 Kıyı halkları onun yasasına umut bağlayacak." 
 Gökleri yaratıp geren, yeryüzünü ve ürününü seren, 
 dünyadaki insanlara soluk, orada yaşayanlara ruh veren Rab Tanrı diyor ki, 
 "Ben, Rab, seni doğrulukla çağırdım, 
 Elinden tutacak,
 Seni koruyacağım.
 Seni halka antlaşma,
 Uluslara ışık yapacağım.
 Öyle ki, kör gözleri açasın, zindandaki tutsakları, 
 cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın. 
 "Ben Rab'bim, adım budur. 
 Onurumu bir başkasına, övgülerimi putlara bırakmam. 
 Bakın, önceden bildirdiklerim gerçekleşti. 
 Şimdi de yenilerini bildiriyorum; bunlar ortaya çıkmadan önce size duyuruyorum." 
 Ey kıyı halkları, işitin beni, uzaktaki halklar, iyi dinleyin. 
 Rab beni ana rahmindeyken çağırdı, annemin karnındayken adımı koydu. 
 Ağzımı keskin kılıç yaptı, elinin gölgesinde gizledi beni. 
 Beni keskin bir ok yaptı, kendi ok kılıfına sakladı. 
 Bana, "Kulumsun, ey İsrail, görkemimi senin aracılığınla göstereceğim" dedi. 
 Ama ben, "Boşuna emek verdim" dedim, 
 "Gücümü boş yere, bir hiç için tükettim. Rab yine de hakkımı savunur, Tanrım yaptıklarımın karşılığını verir." 
 Kulu olmam için, Yakup soyunu kendisine geri getirmem, 
 İsrail'i önünde toplamam için rahimde beni biçimlendiren Rab şimdi şöyle diyor: 
 - Onun gözünde onurluyum, Tanrım bana güç kaynağı oldu.  -
 "Yakup'un oymaklarını canlandırmak,
 Sağ kalan İsrailliler'i geri getirmek için
 Kulum olman yeterli değil.
 Seni uluslara ışık yapacağım.
 Öyle ki, kurtarışım yeryüzünün dört bucağına ulaşsın."
 İnsanların hor gördüğüne, ulusların iğrendiğine, egemenlerin kulu olana İsrail'in Kurtarıcısı ve Kutsalı Rab diyor ki,
 "Seni seçmiş olan İsrail'in Kutsalı sadık Rab'den ötürü Krallar seni görünce ayağa kalkacak,  Önderler yere kapanacak."
 Rab şöyle diyor:
 "Lütuf zamanında seni yanıtlayacağım, 
 kurtuluş günü sana yardım edecek, seni koruyacağım. 
 Seni halka antlaşma olarak vereceğim. 
 Öyle ki, yıkık ülkeyi yeni-den kurasın, mülk olarak yeni sahiplerine veresin.
 Tutsaklara, 'Çıkın, Karanlıktakilere, 'Dışarı çıkın diyeceksin.  
 Yol boyunca beslenecek, her çıplak tepede otlak bulacaklar.
  
 RESPONSORİUM                                                                                  Mat. 3, 16. 17; Luk. 3, 22
 ¥ İsa bugün Ürdün Nehri’nde vaftiz olurken, gökler açıldı, Tanrı'nın Ruh’u güvercin gibi inip üzerine kon-du. Baba’nın sesi duyuldu, * Sevgili Oğlum budur, ondan hoşnudum.
 ¶ Kutsal Ruh, bedensel görünümde, güvercin gibi onun üzerine indi. Gökten bir ses duyuldu. 
 ¥ Sevgili Oğlum budur, ondan hoşnudum.
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Nazianz'lı  Gregorius  Vaazlardan, 39, 14-16, 20
  
 İsa’nın Vaftizi 
  
 Vaftiz'de Mesih ışık oluyor ve biz de görkemine katılıyoruz; Mesih vaftiz oluyor, onunla birlikte şan'a ula-şabilmek için biz de onunla sulara dalalım.
 Yahya vaftiz ediyor, İsa ona yaklaşıyor. Belki suda vaftiz edildiği kişiyi kutsamak için ve kesinlikle eski in-sanı tümden suların içine gömmek için. Bizi kutsama-dan önce Ürdün nehrini bizim için kutsuyor. Hem ruh hem vücut olduğundan Ruh'ta ve suda kutsuyor.
 Vaftizci isteği kabul etmiyor, oysa İsa ısrar ediyor: "Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekiyor" (Mat. 3, 14). Öyle der kandil güneşe, ses Söz'e, dost Damat'a, kadından doğanlar arasında en yüce olanı her yaratığın ilkdoğan olana, annesinin karnında mutlulukla titremiş olan, daha annesinin koynunda gizli iken, tapınmayı almış olana, öncelik eden ve yine ön-cülük edecek olan ortaya çıkan ve vaktinde yeniden çıkacak olana.
 “Vaftizi senden almalıyım ben”, “senin adına” diye de ekliyor. Nitekim, şehitliğin vaftizini alacağını biliyordu. Petrus gibi salt ayakları yıkanmayacaktı.
 İsa sulardan çıkıyor ve beraberinde tüm evreni yuka-rılara taşıyor. Göklerin ayrılıp açıldığını görüyor. O gökler ki, Adem kendi ve tüm soyu için kapatmıştı; o gökler ki, alevli kılıca kapalı olan cennet gibi yasak ve kapalıydı.
 Kutsal Ruh Mesih'in tanrısallığını tanıklıyor: simgesel olarak, tümden onunla eşit olanın üzerinde görülüyor. Göklerin derinliklerinden bir ses yükseliyor ve o anda tanıklığı almakta olan onun geldiği derinliklerden ge-liyor.
 Kutsal Ruh bir güvercin gibi görünüyor ve böylece tanrısallaşan vücudu, dolayısıyla Tanrı'yı onurlandı-rıyor. Unutulmasın ki, çok daha önce tufanın bitimini bildiren bir güvercin olmuştu.
 Bu yüzden bugün Mesih'in vaftizine saygı gösterelim ve bu bayramı gerektiği gibi kutlayalım.
 Tümden arının ve bu arınmayı sürdürün. Tanrı'nın en çok mutlu olduğu şey insanın inancı kabul etmesi ve kurtulmasıdır. Nitekim tüm tanrısal sözler insan için söylenildi ve onun için açınlamanın tüm sözleri ta-mamlandı.
 Her şey sizlerin birer güneş, yani diğer insanlara ya-şamsal bir güç, olabilmeniz için yapıldı. O kocaman ışığın karşısında kusursuz ışıklar olun. Doğaüstü gör-kem ile dolup taşacaksınız. Kutsal Üçlü-Birliğin ışığı size çok berrak ve dolaysız olarak varacaktır. Şimdiye kadar siz o ışığın, Rabimiz İsa Mesih'in aracılığı ile ona yüzyıllar boyunca şan ve güç olsun, tek Tanrı'dan gelen salt bir ışınını aldınız. Amin.
  
 RESPONSORİUM                 
 ¥ Bugün gökler açılıyor, denizin suları hoş kokulu, bir  hal alıyor; yeryüzü coşuyor, tepeler neşeyle sıçrıyor *Mesih İsa, Ürdün Nehri’nde Yahya tarafından vaftiz ediliyor.
 ¶ Ey deniz, niçin kaçtın? Ey Ürdün, neden tersine ak-tın?
 ¥ Mesih İsa, Ürdün Nehri’nde Yahya tarafından vaftiz ediliyor.
  
 İncil: A: Matta 3: 13-17; B: Markos 1: 7-11; C: Luka 3: 15-16. 21-22
  
 İLAHİ  Te  Deum.           
 Seni överiz, ey Tanrı; *
 Seni yüceltiriz, ey Rab.
 Ey Ebedi Peder, *
 Bütün dünya sana tapar.
  
 Meleklerin hepsi,*
 Göklerin bütün güçleri ¬
  
 Ezgiyle yüceltirler seni †
 Kutsal, kutsal, kutsal  *
 Evrenin Tanrı’sı.
  
 Gökler ve yerler* 
 Şanınla doludur.  
 Seni över Havarilerin korosu* 
 Ve beyaz giymiş şehitler ordusu.
  
 Peygamberler tek bir sesle †
 Övgü ezgisi söyler sana *
 Kutsal Kilise’n şanını yüceltir,
  
 Tapar biricik Oğlu’na*
 Ve tesellici Kutsal Ruh’a. 
 Mesih İsa, sen şan kralısın, *
 Sen Peder'in ebedi Oğlu'sun.
  
 İnsanlığı kurtarmak üzere,*
 Bakire Anne’den doğmak istedin. 
 Ölüm üstünde muzaffer, 
 Açtın göksel krallığı inananlara 
  
 Sen Tanrı’nın sağında Peder’in şanında †
 Zamanın sonunda *
 Geleceksin dünyayı yargılamaya.
  
 Ya Rab, değerli kanınla  *
 Kurtardığın evlatlarına bak  
  
 Hepimizi kabul et şanına, *
 Azizlerin topluluğunda.
 ≈≈Ya Rab, halkını kurtar,*
 Evlatlarını destekleyip onlara rehber ol, 
  
 Her gün sana hamdederiz,*
 Daima adını yüceltiriz.
 Ya Rab, bugün *
 Günaha düşmemize izin verme,
  
 Daima bize merhametli ol, *
 Çünkü sana ümit bağladık. 
 Acı bize, *
 Ya Rab, acı bize;
  
 Ümidimiz sensin, *
 Ebediyete kadar utanmayacağız. 
 DUA 
 Ebedi ve her şeye kadir Tanrı, Mesih İsa Ürdün neh-rinde vaftiz olduğu ve Kutsal Ruh onun üzerine in-diği zaman onun sevgili Oğlun olduğunu bildirdin. Dualarımızı ve dileklerimizi kabul et, su ve Kutsal Ruh’la yeniden doğan evlatlarının daima sevgide ya-şamalarını sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birli-ğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
  
   
 

 Sabah Övgü Duaları
  
 İLAHİ 
  
 Sen Peder’in tek Oğlu
 Tanrı’nın ailesine
 Katarsın insanları.
  
 Ürdün’ün sularında
 Sana inananları
 Paklarsın ve kurtarırsın.
  
 Paskalya zaferiyle
 Tüm dünya parlak olur,
 Yeniden insan doğar.
  
 İnsanı kurtaran sen,
 Kötü kalpleri düzelt,
 Evrene barış sağla.
  
 Her zaman bizimle kal,
 Ruhlarımıza ışık,
 Bağışla huzur, sevinç.
  
 Peder’e, Oğla, Ruh’a
 Şan, şeref, zafer olsun
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
  
  
 1. Nak. Alçakgönüllü uşak olan Yahya, kralını ve efendisini vaftiz ediyordu. Suların şaşkınlığıyla güvercin tanıklık veriyordu; Peder “İşte Oğlum budur” diye ilan ediyordu.
  
 MEZMUR 63, 1-8  Ruhum Rab’be susadı.                      
 Kilise Kurtarıcısına susadı, ebedi yaşam için fışkıran yaşam suyunun pınarından içmek için özlem duyuyor. (bk. Cassiodoro)
 Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, *
 Seni çok özlüyorum, 
  
 Canım sana susamış, †
 Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, *
 Bütün varlığımla seni arıyorum.
  
 Kutsal yerde baktım sana,*
 Gücünü, görkemini görmek için. 
 Senin sevgin yaşamdan iyidir, *
 Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.
  
 Ömrümce sana övgüler sunacağım,*
 Senin adınla ellerimi kaldıracağım.
 Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,*
 Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.
  
 Yatağıma uzanınca seni anarım,*
 Gece boyunca derin derin seni düşünürüm.
 Çünkü sen bana yardımcı oldun,*
 Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.
  
 Canım sana sımsıkı sarılır,*
 Sağ elin bana destek olur.
  
 1. Nak. Alçakgönüllü uşak olan Yahya, kralını ve efendisini vaftiz ediyordu. Suların şaşkınlığıyla güvercin tanıklık veriyordu; Peder “İşte Oğlum budur” diye ilan ediyordu.
  
  
 2. Nak. Şanında görünen Mesih, dünyanın sularını kutsal kılıyordu. Kurtarıcı’nın pınarlarından su alalım: onda her yaratık yeni olur.
 EZGİ Dan. 3, 57-88, 56    Her yaratık Rab’bi övsün
  
 Allahımıza övgüler sunun siz onun bütün kulları. (Va. 19, 5)
 Tüm evren, Rab’bi kutsa; *
 Onu ulu kıl ve sonsuza dek öv.
 Rab’bin melekleri! Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Gök kubbenin üstündeki yağmurlar! Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 
 Gökteki güçler, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Güneş ve ay, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Gökteki yıldızlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Sağanak halinde yağmurlar ve çiğ damlaları, †
 Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Rüzgarlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Ateş ve ısı! Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Zehir gibi soğuk ve kavuran ısı, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Çiğ damlaları ve sulu sepken kar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Don ve soğuk, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Günler ve geceler, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Gün ışığı ve karanlık, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.-
 Buz ve kar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Yıldırım ve fırtına alameti bulurlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Bırakın da yeryüzü Rab’bi kutsasın; *
 Onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün. ¬
  
 Dağlar ve tepeler, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Yeryüzünde yetişen her şey Rab’bi kutsasın; *
 Onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün.
  
 Göller ve ırmaklar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Su kaynakları, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Balinalar ve deniz hayvanları, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 
 Tüm kuşlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Tüm sığırlar ve yabanıl hayvanlar, †
 Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Yeryüzündeki tüm insanlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 İsrail ulusu, Rab’bini kutsa; *
 Onu ulu kıl ve sonsuza dek övün.
  
 Rab’bin kahinleri, Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Rab’bin kulları! Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Tüm insanlar, Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Kutsal ve alçakgönüllü olan kişiler, †
 Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Ananya, Azarya ve Mişael, †
 Rab’binizi kutsayın; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Peder, Oğul ve Kutsal Ruh *
 Sonsuza dek yüceltilsin ve ulu kılınsın.
  
 Rab, gökkubbede seni övsünler, †
 Sonsuza dek herşeyin ötesinde,
 Seni yüceltsinler ve ulu kılsınlar.
  
 2. Nak. Şanında görünen Mesih, dünyanın sularını kutsal kılıyordu. Kurtarıcı’nın pınarlarından su alalım: onda her yaratık yeni olur.
  
 3. Nak. Ruh’la ve ateşle sen günahlarımızı yok edersin. Kurtarıcımız Tanrı, seni yüceltiriz. 
  
 MEZMUR 149                
 Kilisenin ve yeni halkın evlatları, KralınızMesih’i yüceltin. (Esichio)
 Rab’be övgüler sunun!*
 Rab’be yeni bir ezgi söyleyin, 
 Sadık kullarının toplantısında *
 Onu ezgilerle övün!
  
 İsrail Yaratıcısı’nda sevinç bulsun,*
 Siyon halkı Kralları’yla coşsun!
 Dans ederek övgüler sunsunlar onun adına,*
 Tef ve lir çalarak onu ilahilerle övsünler!
  
 Çünkü Rab halkından hoşlanır,*
 Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.
 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,*
 Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!
  
 Ağızlarında Tanrı’ya yüce övgüler, †
 Ellerinde iki ağızlı kılıçla *
 Uluslardan öç alsınlar,
  
 Halkları cezalandırsınlar, †
 Krallarını zincire,*
 Soylularını prangaya vursunlar!
  
 Yazılan kararı onlara uygulasınlar!*
 Bütün sadık kulları için onurdur bu.
  
 3. Nak. Ruh’la ve ateşle sen günahlarımızı yok edersin. Kurtarıcımız Tanrı, seni yüceltiriz. 
  
  
 KISA OKUMA                                                                                                                Yşa. 61, 1-2a
 Egemen Rab'bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjde iletmek için meshetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, Rab'bin lütuf yılını, bildirmek için meshetti.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
  
 ¥ Diri Olan Tanrı’nın Oğlu Mesih İsa, * bize merhamet et. 
 ~ Diri Olan Tanrı’nın Oğlu Mesih İsa, bize merhamet et. 
 ¶ Bugün kendisini dünyaya açıklayan sen. 
 ~ Bize merhamet et
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Diri Olan Tanrı’nın Oğlu Mesih İsa, bize merhamet et. 
  
 Benedictus
 Nak. Mesih İsa’nın vaftizinde dünya kutsal oldu, günahlar affolundu: Suda ve Kutsal Ruh’ta yeni yaratık oluruz.
 Benedictus (Zekeriya’nın İlahisi) (Luka 1, 68-79)
 İsrail’in Tanrısı Rab’be övgüler olsun! †
 Çünkü halkının yardımına gelip *
 Onları fidyeyle kurtardı.
  
 Eski çağlardan beri *
 Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi,
 Kulu Davut’un soyundan *
 Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı;
  
 Düşmanlarımızdan, †
 Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden *
 Kurtuluşumuzu sağladı.
  
 Böylece atalarımıza merhamet ederek *
 Kutsal antlaşmasını anmış oldu.
  
 Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına †
 Ve ömrümüz boyunca *
 Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde,
 Korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair *
 Atamız İbrahim’e ant içerek söz vermişti.
  
 Sen de, ey çocuk, *
 Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın.
 Rab’bin yollarını hazırlamak üzere *
 Önünden gidecek .
  
 Ve onun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla*
 Kurtulacaklarını bildireceksin. ¬
 Çünkü Tanrımız’ın yüreği *
 Merhamet doludur. 
 Onun merhameti sayesinde, *
 Yücelerden doğan Güneş, 
 Karanlıkta ve ölümün gölgesinde *
 Yaşayanlara ışık saçmak 
  
 Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere *
 Yardımımıza gelecektir.            
  
  
  
  
  
  
 YAKARMALAR
 Vaftizci Yahya tarafından Ürdün Nehri’nde vaftiz edilmeyi arzulayan Kurtarıcımız Mesih İsa’ya şu duayla seslenelim: Ey Rab, bize merhamet et. 
 Ey Mesih İsa, kendini bize açıklayarak ışığının üzeri-mize parlamasını sağlayan sen, 
 - herkese hizmet edebilmemiz için bize alçakgönüllülük ruhunu ver. 
 İsa Mesih, kendini alçaltarak, hizmetkârının elinden vaftiz olmayı kabul edip bize alçakgönüllülüğün yo-lunu gösteren sen, 
 - bizlere dostlarımıza alçakgönüllülükle hizmet etme ruhunu bağışla. 
 Vaftizinle bizi her türlü lekeden arıtıp Peder’in evlat-ları yapan sen,   
 - seni arayan herkese bu evlatlık ruhunu ver. 
 Vaftizinle, tüm yaratılışı kutsallaştırıp ve vaftize ha-zırlananlara pişmanlık kapısını açan sen,
 - bizleri dünyada İncilin’in hizmetkârları yap. 
 Vaftiz olurken Peder’in seni sevgili Oğlu olarak çağır-ması ve Kutsal Ruh’un üzerine inmesiyle bizlere Kut-sal Üçlüğü açıklayan sen,
 - vaftiz olmuş olanların krallık, kâhinlik ve evlatlık ruhunu yenile. 
  
 Göklerdeki Pederimiz.
  
 DUA 
 Ebedi ve her şeye kadir Tanrı, Mesih İsa Ürdün neh-rinde vaftiz olduğu ve Kutsal Ruh onun üzerine in-diği zaman onun sevgili Oğlun olduğunu bildirdin. Dualarımızı ve dileklerimizi kabul et, su ve Kutsal Ruh’la yeniden doğan evlatlarının daima sevgide ya-şamalarını sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birli-ğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
  
   

9 OCAK CUMARTESİ

 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 ¥ Ey Rab aç dudaklarımı.
 ¶ Ve ağzım sana övgüler duyursun.
  
 Davet mezmuru
 MEZMUR 95                     
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!  
  
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. *
 Dağların dorukları da onun.
  
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, *
 Karaya da onun elleri biçim verdi.
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü o Tanrımız’dır, †
 Bizse onun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
  
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde, ¬
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!” 
  
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
 İLAHİ
 Doğudan müneccimler
 Çocuğa secde edip,
 Simgesel üç armağan
 Hürmetlerle sunarlar.
  
 Anlamlı armağanlar
 Mür, günnük ve altınlar
 Çocuğun üç şanını
 Bildirir uluslara.
  
 Sunulan günnük, altın
 Tanrı’yı, yüce Kralı,
 Mür ise ıstırabı
 Çocukta öngörürler.
  
 Beytlehem, en büyüksün
 Yahuda bölgesinde
 Dünyanın kurtuluşu
 Doğmuştu Mesih sende.
  
 Kehanetlere göre,
 Ebedi, kutsal Peder
 Her hükmü, her krallığı
 Emanet etti ona,
  
 Onun egemenliği,
 Sevgi, barış krallığı
 Zamanlar, uzaylarda
 Sonsuza dek sürecek.
  
 Meryem’den doğan İsa,
 Hep şeref ve şan sana,
 Yükseklerde Peder’e,
 Kutsal Ruh’la birlikte. Âmin.
  
 1. Nak. Acı içinde inleyerek bedenlerimizin kurtuluşunu bekliyoruz.
  
 MEZMUR 39 (38)       Hastalıkta dua          
  
 I (2-7)
 Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. ..Yaratılışın, yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardı. .. Bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inliyoruz.(Rom. 8, 20-23)
 Karar verdim: “Adımlarıma dikkat edeceğim, *
 Dilimi günahtan sakınacağım; 
 Karşımda kötü biri oldukça, *
 Ağzıma gem vuracağım.
  
 Dilimi tutup sustum, †
 Hep kaçındım konuşmaktan, *
 Yararı olsa bile. ¬
  
 Acım alevlendi, *
 Yüreğim tutuştu içimde, 
 Ateş aldı derin derin düşünürken, *
 Şu sözler döküldü dilimden:
  
 Bildir bana, ya Rab, sonumu, †
 Sayılı günlerimi; *
 Bileyim ömrümün ne kadar kısa olduğunu!
  
 Yalnız bir karış ömür verdin bana, *
 Hiç kalır hayatım senin önünde.
 Her insan bir soluktur sadece, *
 En güçlü çağında bile.
  
 Bir gölge gibi dolaşır insan,  †
 Boş yere çırpınır, *
 Mal biriktirir, kime kalacağını bilmeden.
  
 1. Nak. Acı içinde inleyerek bedenlerimizin kurtuluşunu bekliyoruz.
 2. Nak. Ey Rab, duamı dinle ve cevap ver, beni göz-yaşları içinde bırakma.
  
 II 8-14
  
 Ne bekleyebilirim şimdi, ya Rab? *
 Umudun sende.
 Kurtar beni bütün isyanlarımdan, *
 Aptalların hakaretine izin verme.
  
 Sustum, açmayacağım ağzımı; *
 Çünkü sensin bunu yapan.
 Uzaklaştır üzerimden yumruklarını, *
 Tokadının altında mahvoldum.
  
 Sen insanı suçundan ötürü *
 Azarlayarak yola getirirsin, 
 Güve gibi tüketirsin sevdiği şeyleri. *
 Her insan bir soluktur sadece. 
  
 Duamı işit, ya Rab, *
 Kulak ver yakarışıma, 
 Gözyaşlarıma kayıtsız kalma! *
 Çünkü ben bir garibim senin yanında, ¬
  
 Bir yabancı, atalarım gibi. †
 Uzaklaştır üzerimden bakışlarını,  *
 Göçüp yok olmadan mutlu olayım!
  
 2. Nak. Ey Rab, duamı dinle ve cevap ver, beni gözyaşları içinde bırakma.
 3. Nak. Tüm güvenimi Tanı’nın asla son bulmayan lütfuna bağladım. 
  
 MEZMUR 52 İftira atanlara karşı
 Övünen Rab ile övünsün. (1. Ko. 1, 31)
 Niçin kötülüğünle böbürlenirsin, ey kabadayı, *
 Tanrı’nın sadık kullarına karşı
 Bütün gün dilin yıkım tasarlar *
 Keskin ustura gibi, ey hilekar.
  
 İyilikten çok kötülüğü, *
 Doğru konuşmaktan çok yalanı seversin.
 Seni hileli dil seni! *
 Her yıkıcı sözü seversin.
  
 Ama Tanrı seni sonsuza dek yıkacak, *
 Seni kapıp çadırından fırlatacak,
 Yaşam diyarından kökünü sökecek. *
 Doğrular bunu görünce korkacak,
  
 Gülerek şöyle diyecekler: *
 “İşte bu adam, Tanrı’ya sığınmak istemedi,
 Servetinin bolluğuna güvendi, *
 Başkalarını yıkarak güçlendi!”
  
 Ama ben Tanrı’nın evinde  * 
 Yeşeren zeytin ağacı gibiyim, 
 Sonsuza dek Tanrı’nın sevgisine güvenirim. *
 Sürekli sana şükrederim yaptıkların için,
  
 Sadık kullarının önünde umut bağlarım,  *
 Çünkü adın iyidir.
  
 3. Nak. Tüm güvenimi Tanı’nın asla son bulmayan lütfuna bağladım. 
  
 ¥ Rab bize yollarını öğretecek.
 ¶ Ve biz onun adımlarını izleyeceğiz. 
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  
 Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                              63, 7-19
  
 Rab’bin sevgili halkı, onun merhametini hatırlayacak.
  
 Şefkati ve iyiliği uyarınca bizim için yaptıklarından, 
 evet, İsrail halkı için yaptığı bütün iyiliklerinden ötürü 
 Rab'bin iyiliklerini ve övülesi işlerini anacağım. 
 Rab dedi ki, “Onlar kuşkusuz benim halkım, beni aldatmayacak çocuklardır.”  
 Böylece onların Kurtarıcı’sı oldu. 
 Sıkıntı çektiklerinde o da sıkıntı çekti. 
 Huzurundan çıkan melek onları kurtardı. 
 Sevgisi ve merhametinden ötürü onları kurtardı, 
 geçmişte onları sürekli yüklenip taşıdı. 
 Ama başkaldırıp onun Kutsal Ruhu'nu incittiler. 
 O da düşmanları olup onlara karşı savaştı. 
 Sonra halkı eski günleri,  Musa'nın dönemini anımsadı. 
 “Çobanlarıyla birlikte onları denizden geçiren, 
 Kutsal Ruhu'nu aralarına yerleştiren, 
 görkemli gücüyle Musa'nın sağında yol alan, 
 sonsuz onur kazanmak için önlerinde suları yaran, 
 bir at nasıl tökezlemeden kırdan geçerse 
 onları deniz yatağından öyle geçiren Rab nerede?” diye sordular. 
 Ovaya götürülen sürü gibi Rab'bin Ruhu onları rahata kavuşturdu. 
 İşte adını onurlandırmak için halkına böyle yol gösterdi.
 Ya Rab, gökten bak, kutsal, görkemli ve yüce yerinden bizi gör! 
 Gayretin, gücün nerede? 
 Gönlündeki özlem ve merhameti bizden esirgedin. 
 Babamız sensin. 
 İbrahim bizi tanımasa da, İsrail bizi kabul etmese de, Babamız'sın, 
 ya Rab, ezelden beri adın "Kurtarıcımız"dır. 
 Ya Rab, neden bizi yolundan saptırıyor, inatçı kılıyor,
  Senden korkmamızı engelliyorsun? 
 Kulların uğruna, mirasın olan oymakların uğruna geri dön. 
 Kutsal halkın kısa süre tapınağına sahip oldu, 
 ama düşmanlarımız onu çiğnedi. 
 Öteden beri yönetmediğin, 
 Sana ait olmayan bir halk gibi olduk.
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                              Yşa. 63, 19; 59, 11
 ¥ Öteden beri yönetmediğin, Sana ait olmayan bir halk gibi olduk. * Keşke gökleri yarıp insen! 
 ¶ Adalet bekliyoruz, ortada yok; kurtuluş bekliyoruz, bizden uzak. 
 ¥ Keşke gökleri yarıp insen! 
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Proklos, Vaazlardan, 1-3
  
 Suyun takdis edilişi 
 Mesih dünyada göründü ve düzensiz dünyaya düzen getirerek onu güzelleştirdi. Dünyanın günahını üstlendi ve dünyanın düşmanını kovdu; su kaynaklarını kutsadı ve insanların ruhlarını aydınlattı. Mucizelere gitgide büyüyen mucizeler kattı.
 Bugün toprak ve deniz Kurtarıcının lütfunu araların-da paylaştılar ve tüm dünya mutluluk içindedir. Çünkü yaşadığımız gün bize bir önceki bayramdan daha çok mucizeler gösteriyor. Gerçekten Rabbin geçen Noel Gününün şanında dünya sevinç içindeydi, çün-ü Rabbi bir yemlikte taşıyordu. Şimdiki Epifanya gü-ünde deniz sevinçle titriyor, coşuyor. Çünkü Ürdün nehrinin ortasında, azizleştirmenin kutsamalarını al-mıştır.
 Geçmiş kutlamada, kusursuzluğumuzu kanıtlayan küçük bir çocuk gibi bize sunuluyordu. Bugünkü bay-ramda ise, kusursuz olup kusursuzdan kaynaklananı belirten, onu olgun bir insan olarak görüyoruz. İlkin-de kral bedenin kızıllığını giydi, şimdikinde kaynak nehri kuşattı ve sanki örtüyor. O halde haydi! Şaşırtıcı mucizeleri görün; Ürdün nehrinde yıkanan adalet güneşi, sulara dalan ateş ve bir insan tarafından kutsa-an Tanrı.
 Bugün her yaratık ilahiler okuyup "Rabbin adına gelen kutlu olsun" (Mez. 118, 25-26) diye bağırıyor. Her zamanda gelen, şimdi ilk kez gelmemiştir ki, kutsamış olsun... Ya kimdir bu? Ey ermiş Davut, bunu sen açık açık söyle: "Rab Tanrı'dır ve bizim için parlıyor" (Mez. 118, 27). Bunu salt Peygamber Davut söylemiyor, Havari Pavlus da tanıklığı ile ona katılıyor ve bu sözleri haykırıyor: "Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır" (Tit. 2, 11). Bazılarına değil, "bütün insanlara." Çünkü bütün insanlara, Yahudilere ve Yunanlılara, vaftizin kurtarıcı lütfunu veriyor, herkese ortak bir kazanç gibi vaftizi sunuyor.
 Haydi, şu garip tufana bakın, Nuh'un zamanında gelen tufandan daha büyük ve değerli. O zamanlarda tufanın suları insan ırkını yok etti; şimdi ise vaftiz suyu, vaftiz edilenin gücü sayesinde, ölüleri diriltiyor. O zamanlar gagasında bir zeytin dalını taşıyan güvercin Rab Mesih'in kokusunun güzelliğini gösterdi; şimdi ise Kutsal Ruh, bir güvercin şeklinde inerek, bize karşı merhametle dolup taşan Rabbin kendisini gösteriyor.
  
 RESPONSORİUM   
 ¥ Işık’tan Işık olan, Ürdün Nehri’nde Yahya tarafından vaftiz edilen İsa, bugün bize göründü, * onun Bakire Meryem’den doğduğunu açıkça söylüyoruz. 
 ¶ Gökler onun üzerine açıldı ve Baba’nın sesi duyuldu.  
 ¥ Onun Bakire Meryem’den doğduğunu açıkça söylüyoruz. 
  
 İncil: Markos 6, 45-52
  
 DUA 
 Ya Rab dünyanın ışığı olan sen, sürekli bir barış sağla ve atalarımızı aydınlatan parlak ışığının kalplerimiz-de parlamasını sağla. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.
  
   

8 OCAK CUMA

 
 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 ¥ Ey Rab aç dudaklarımı.
 ¶ Ve ağzım sana övgüler duyursun.
  
 Davet mezmuru 
 MEZMUR 95                     
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!  
  
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. *
 Dağların dorukları da onun.
  
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, *
 Karaya da onun elleri biçim verdi.
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü o Tanrımız’dır, †
 Bizse onun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
  
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde, ¬
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!”
  
 _______________
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
 Doğudan müneccimler
 Çocuğa secde edip,
 Simgesel üç armağan
 Hürmetlerle sunarlar.
 Anlamlı armağanlar
 Mür, günnük ve altınlar
 Çocuğun üç şanını
 Bildirir uluslara.
  
 Sunulan günnük, altın
 Tanrı’yı, yüce Kralı,
 Mür ise ıstırabı
 Çocukta öngörürler.
  
 Beytlehem, en büyüksün
 Yahuda bölgesinde
 Dünyanın kurtuluşu
 Doğmuştu Mesih sende.
  
 Kehanetlere göre,
 Ebedi, kutsal Peder
 Her hükmü, her krallığı
 Emanet etti ona,
  
 Onun egemenliği,
 Sevgi, barış krallığı
 Zamanlar, uzaylarda
 Sonsuza dek sürecek.
  
 Meryem’den doğan İsa,
 Hep şeref ve şan sana,
 Yükseklerde Peder’e,
 Kutsal Ruh’la birlikte. Âmin.
  
  
 1. Nak. Yollarını Rab’be bırak ve o eserini tamamlayacaktır. 
  
 MEZMUR 37 Kötü olanı ve iyi olanı bekleyen şeyler.         
 I  (1-11)
 Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. (Mt. 5,5)
  
 Kötülük edenlere kızıp üzülme, *
 Suç işleyenlere özenme!
 Çünkü onlar ot gibi hemen solacak, *
 Yeşil bitki gibi kuruyup gidecek.
  
 Sen Rab’be güven, iyilik yap, *
 Ülkede otur, sadakatle çalış. 
 Rab’den zevk al, *
 O senin içindeki istekleri yerine getirecektir.
  
 Her şeyi Rab’be bırak, *
 Ona güven, o gerekeni yapar. ¬
  
 O senin doğruluğunu ışık gibi, †
 Hakkını öğle güneşi gibi *
 Aydınlığa çıkarır.
  
 Rab’bin önünde sakin dur, sabırla bekle; †
 Kızıp üzülme işi yolunda olanlara, *
 Kötü amaçlarına kavuşanlara.
  
 Kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi, *
 Üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni.
  
 Çünkü kötülerin kökü kazınacak, †
 Ama Rab’be umut bağlayanlar *
 Ülkeyi miras alacak.
  
 Yakında kötünün sonu gelecek, *
 Yerini arasan da bulunmayacak. 
 Ama alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak, *
 Derin bir huzurun zevkini tadacak. 
  
 1. Nak. Yollarını Rab’be bırak ve o eserini tamamlayacaktır. 
 2. Nak.  Kötülükten uzak dur,  iyi olanı yap. Rab doğru olanları destekler. 
  
 II  (12-29)
  
 Kötü insan doğru insana düzen kurar, *
 Diş gıcırdatır.
 Ama Rab kötüye güler, *
 Çünkü bilir onun sonunun geldiğini.
  
 Kılıç çekti kötüler, yaylarını gerdi, †
 Mazlumu, yoksulu yıkmak, *
 Doğru yolda olanları öldürmek için. 
  
 Ama    kılıçları kendi yüreklerine saplanacak, *
 Yayları kırılacak.
 Doğrunun azıcık varlığı, *
 Pek çok kötünün servetinden iyidir.
  
 Çünkü kötülerin gücü kırılacak, *
 Ama doğrulara Rab destek olacak.
 Rab yetkinlerin her gününü gözetir, *
 Onların mirası sonsuza dek sürecek. ¬
  
 Kötü günde utanmayacaklar, *
 Kıtlıkta karınları doyacak.
  
 Ama kötüler yıkıma uğrayacak; †
 Rab’bin düşmanları *
 Kır çiçekleri gibi kuruyup gidecek,
  
 Duman gibi dağılıp yok olacak. *
 Kötüler ödünç alır, geri vermez; 
 Doğrularsa cömertçe verir. *
 Rab’bin kutsadığı insanlar ülkeyi miras alacak,
  
 Lanetlediği insanların kökü kazınacak. †
 Rab insana sağlam adım attırır, *
 İnsanın yolundan hoşnut olursa. 
  
 Düşse bile yıkılmaz insan, *
 Çünkü elinden tutan Rab’dir.
  
 Gençtim, ömrüm tükendi,  †
 Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini, *
 Soyunun ekmek dilendiğini. 
  
 O hep cömertçe ödünç verir, *
 Soyu kutsanır.
 Kötülükten kaç, iyilik yap; *
 Sonsuz yaşama kavuşursun.
  
 Çünkü Rab doğruyu sever, *
 Sadık kullarını terk etmez. 
 Onlar sonsuza dek korunacak, *
 Kötülerinse kökü kazınacak.
  
 Doğrular ülkeyi miras alacak, *
 Orada sonsuza dek yaşayacak.
  
 2. Nak. Kötülükten uzak dur,  iyi olanı yap.  Rab doğru olanları destekler. 
 3. Nak. Tanrı’ya umudunu bağla ve onun yolunu takip et.
  
 III 30-40 
  
 Doğrunun ağzından bilgelik akar, *
 Dilinden adalet damlar.
 Tanrısı’nın yasası yüreğindedir, *
 Ayakları kaymaz. ¬
  
 Kötü, doğruya pusu kurar, *
 Onu öldürmeye çalışır.
 AmaRab onu kötünün eline düşürmez, *
 Yargılanırken mahkûm etmez.
  
 Rab’be umut bağla, onun yolunu tut, *
 Ülkeyi miras almak üzere seni yükseltecektir.
 Kötülerin kökünün *
 Kazındığını göreceksin. 
  
 Kötü ve acımasız adamı gördüm, †
 İlk dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi *
 Dal budak salıyordu;
  
 Geçip gitti, yok oldu, *
 Aradım, bulunmaz oldu.
 Yetkin adamı gözle, doğru adama bak, *
 Çünkü yarınlar barışseverindir.
  
 Ama başkaldıranların hepsi yok olacak, *
 Kötülerin kökü kazınacak.
 Doğruların kurtuluşu Rab’den gelir, *
 Sıkıntılı günde onlara kale olur.
  
 Rab onlara yardım eder, kurtarır onları, †
 Kötülerin elinden alıp özgür kılar, *
 Çünkü kendisine sığınırlar.
  
 3. Nak. Tanrı’ya umudunu bağla ve onun yolunu takip et.
  
  
 ¥ Ey Yeruşalim, Rab’bi yücelt.
 ¶ O yeryüzüne yaşam vermesi için Kelamı’nı gönderdi. 
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  
  Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                               62, 1-12
  
 Kurtuluş yakındır.
  
 Zaferi ışık gibi parlayıncaya, kurtuluşu meşale gibi yanıncaya dek Siyon uğruna susmayacak, Yeruşalim uğruna sessiz kalmayacağım. Uluslar senin zaferini, bütün krallar görkemini görecek. Rab'bin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın. Rab'bin elinde güzellik tacı,  Tanrın'ın elinde krallık sarığı olacaksın.  Artık sana “Terk edilmiş”, Ülkene “Virane” denmeyecek; bunun yerine sana “Sevdiğim”, Ülkene “Evli” de-necek. Çünkü Rab seni seviyor, ülken de evli sayılacak. Bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse, Oğulların da seninle öyle evlenecek. Güvey gelinle nasıl sevinirse, Tanrın da seninle öyle sevinecek.
 Ey Yeruşalim, surlarına bekçiler diktim, gece gündüz hiç susmayacaklar. Ey Rab'be sözünü anımsatanlar, Yeruşalim'i pekiştirene, onu yeryüzünün övüncü kıla-na dek durup dinlenmeden Rab'be yakarın, ona rahat vermeyin. 
 Rab sağ elini, güçlü kolunu kaldırıp ant içti: "Tahılını bir daha düşmanlarına yedirmeyeceğim, emek verdiğin yeni şarabı yabancılar içmeyecek. Tahılı devşiren yiyecek ve Rab'be övgüler sunacak. Üzümü toplayan, şarabını kutsal avlularımda içecek."
 Geçin, geçin kent kapılarından! Halkın yolunu açın! Toprak yığıp yol yapın, taşları ayıklayın, uluslar için sancak dikin! Rab çağrısını dünyanın dört bucağına duyurdu: “Siyon kızına*, 'İşte kurtuluşun geliyor deyin, 'ücreti kendisiyle birlikte, ödülü önündedir.” Siyon halkına, “Rab'bin fidyeyle kurtardığı kutsal halk” diyecekler.  Ve sen Yeruşalim, “Aranan, terk edilmemiş kent” diye anılacaksın.
  
 Responsorium (Yşa. 62, 2 - 3)
 ¥ Uluslar senin zaferini,  bütün krallar görkemini görecek. * Rab'bin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın.
 ¶ Rab'bin elinde güzellik çelengi, Tanrı’nın elinde krallık tacı olacaksın.
 ¥ Rab'bin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın. 
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Hippolitus, Teofanya Üstüne, 2: 6-8. 10
  
  
 İsa Yahya'ya geldi ve onun tarafından vaftiz edildi. Ne şaşırtıcı bir olay! Tanrı'nın kentini neşelendiren sonsuz ırmak birkaç su damlası ile ıslatılır. Tüm insanlar için yaşam akıtan ve daimi olan zaptedilmez kaynak ince, geçici bir su akıntısına dalıyor.
 Her yerde varolan ve hiç bir yerden eksik olmayan o, meleklerin anlayamadıkları ve insanların göremedikleri o, kendi isteği ile vaftiz olmaya yanaşıyor. "Göklerden gelen bir ses de şöyle dedi: "Sevgili Oğlum bu-dur, ondan hoşnudum" (Mat. 3, 17).
 Sevilen, sevgi üretir ve maddî olmayan ışık erişilmez bir ışığı doğurur. Yusuf'un oğlu diye çağrılan ve tanrı-sal doğada benim tekdoğumlum olan budur.
 “Sevgili Oğlum budur”: sayısız yaratıkları besleyen o, açlığı tanıyor; yorgun olanları güçlendiren o, yorgunluktan kırılıyor; ellerinde her şeyi tutan o, başını koyacak bir yerden yoksundur; her acıyı tedavi eden o, acı çekiyor; dünyaya özgürlüğü bağış eden o, tokatlanıyor; Adem'ın böğrünü iyileştiren o, böğründen yaralanıyor.
 Fakat rica ediyorum, bana tüm dikkatinizi verin; yaşam kaynağına dönüp her çarenin kaynağını gözlemek istiyorum.
 Ölümsüzlüğün Babası dünyaya Oğlu ve ölümsüz Sözü gönderdi ve o, insanların arasına geldi, onları suda ve Ruh'ta arıtmak için ve ruhlarında ve bedenle-rinde bizi sonsuz yaşamda yeniden türetmek için, yaşam Ruhu'nu bize üfledi ve bozulmaz bir zırhla giydirdi.
 Şayet insan ölümsüz olduysa Tanrı gibi olacaktır. Şayet suda ve Kutsal Ruh'ta, vaftizin yeniden türetmesi ile Tanrı oluyorsa, ölülerin dirilmesinden sonra kendisi Mesih'in ortak mirasçısı da oluyor. Bunun içindir ki, bir haberci gibi ilan ediyorum: Tüm kavimler ve halklar, vaftizin ölümsüzlüğüne gelin. Kutsal Ruh'la ortak olan budur, aracılığı ile cennet sulanır, dünya verimli olur, bitkiler büyür ve her canlı yaratık yaşam üretir ve her şey birkaç sözle ifade etmek için, Mesih'in vaftiz edildiği, Kutsal Ruh'un güvercin şeklinde indiği ve yeniden türetilen insanın aracılığı ile yaşam kazandığı sudur.
 İnançla bu yeniden türetme arıtmasına inen, şeytandan vazgeçip Mesih'e katılıyor, düşmanı inkâr edip, Mesih'in Tanrı olduğunu kabul ediyor, kölelikten soyunup evlatlığa kabulüne geçiyor, vaftizden güneş gibi parlak ve adalet ışınları saçarak dönüyor. En yüce gerçek bundadır, Tanrı'nın oğlu ve Mesih'in ortak mirasçısı durumuna dönüyor.
 Çok kutsal, iyilik veren ve canlandıran Ruh'la birlikte şan ve güç, şimdi ve her zaman, tüm yüzyıllar boyunca onun olsun. Âmin.
  
 RESPONSORİUM                                                                                              Yu. 1, 32. 34. 33       
 ¥ Ruh'un güvercin gibi gökten indiğini, onun üzerin-de durduğunu gördüm. * Gördüm ve 'Tanrı'nın Oğlu budur' diye tanıklık ettim. 
 ¶ Suyla vaftiz etmek için beni gönderen, 'Ruh'un kimin üzerine inip durduğunu görürsen, Kutsal Ruh'la vaftiz eden odur' dedi. 
 ¥ Gördüm ve 'Tanrı'nın Oğlu budur' diye tanıklık et-tim. 
  
 İncil: Markos 6, 34-44
 DUA 
 Ebedi ve kadir Tanrı, biricik Oğlun insan sıfatıyla aramızda yaşadı; mademki onun insanlığıyla bizimkinin aynı olduğunu kabul ediyoruz, onun aracılığıyla tamamen değişmemizi sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmederek yaşar. Âmin.
  
  
  
   

7 OCAK NOEL’DEN SONRA 2. PERŞEMBE

 
 
 Okumalar Övgü Duaları
 İLAHİ 
 İşay’dan filiz çıktı
 Ve hayatın ağacı 
 Zamanda meyve verdi.
  
 Siyon’un kızı Meryem,
 Bakire olan anne
 İsa’yı doğuruyor.
  
 Mağarada, gölgede,
 Dünyanın Yaradanı
 Uysal ve fakir yatar. 
  
 Sina’da yasa koyan,
 Yüce Yaradan uyar
 Yasanın isteğine.
  
 Dünyanın gecesinde
 Parıldar yeni ışık:
 Tapalım Rabbimize!
  
 Şan, övgü Mesih İsa’ya,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin
  
  
 1. Nak. Ey Rab, sen kurtarırsın. Daima senin adını kutlarız. 
                         
 MEZMUR 44 (43)     Tanrı halkının talihsizliği      
 Bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. (Rom. 8, 37)
  
 I (2-9)
  
 Ey Tanrı, kulaklarımızla duyduk, †
 Atalarımız anlattı bize, *
 Neler yaptığını onların gününde, eski günlerde. 
  
 Elinle ulusları kovdun, *
 Ama atalarımıza yer verdin; 
 Halkları kırdın, *
 Ama atalarımızın yayılmasını sağladın. ¬
  
 Onlar ülkeyi kılıçla kazanmadılar, *
 Kendi bilekleriyle zafere ulaşmadılar.
  
 Senin sağ elin, bileğin, yüzünün ışığı †
 Sayesinde oldu bu;
 Çünkü sen onları sevdin.
  
 Ey Tanrı, kralım sensin, *
 Buyruk ver de Yakup soyu kazansın! 
 Senin sayende düşmanlarımız püskürteceğiz,*
 Senin adınla karşıtlarımızı ezeceğiz. 
  
 Çünkü ben yayıma güvenmem, *
 Kılıcım da beni kurtarmaz; 
 Ancak sensin bizi düşmanlarımızdan kurtaran, *
 Bizden nefret edenleri utanca boğan.
  
 Her gün Tanrı’yla övünür, *
 Sonsuza dek adına şükran sunarız.
  
 1. Nak. Ey Rab, sen kurtarırsın. Daima senin adını kutlarız. 
 2. Nak. Ey Rab, halkını bağışla ve utanca düşürme onları.
  
 II (10-17)
  
 Ne var ki, reddettin bizi, aşağıladın, *
 Artık ordularımızla savaşa çıkmıyorsun.
 Düşman karşısında bizi gerilettin, *
 Bizden tiksinenler bizi soydu.
 Kasaplık koyuna çevirdin bizi, *
 Ulusların arasına dağıttın.
 Yok pahasına sattın halkını, *
 Üstelik satıştan hiçbir şey kazanmadan.
 Bizi komşularımızın yüzkarası, *
 Çevremizdekilerin eğlencesi, alay konusu ettin.
 Ulusların diline düşürdün bizi, *
 Gülüyor halklar halimize.
 Rezilliğim gün boyu karşımda, *
 Utancımdan yerin dibine geçtim 
 Haraket ve sövgü duya duya, *
 Öç almak isteyen düşman karşısında.
  
 2. Nak. Ey Rab, halkını bağışla ve utanca düşürme onları.
 3. Nak. Ey Rab, kalk ve bizi merhametin uğruna kurtar.   
  
 III  (18-27)
  
 Bütün bunlar başımıza geldi, *
 Yine de seni unutmadık,
 Antlaşmana ihanet etmedik, *
 Döneklik etmedik,
  
 Adımlarımız senin yolundan sapmadı. *
 Oysa sen bizi ezdin, 
 Ülkemizi çakalların uğrağı ettin, *
 Üstümüzü koyu karanlıkla örttün.
  
 Eğer Tanrımız’ın adını unutsaydık, *
 Yabancı bir ilaha ellerimizi açsaydık, 
 Tanrı bunu ortaya çıkarmaz mıydı? *
 Çünkü o yürekteki gizleri bilir. 
  
 Senin uğruna her gün öldürülüyoruz, *
 Kasaplık koyun sayılıyoruz. 
 Uyan, ya Rab! Niçin uyuyorsun? *
 Kalk! Sonsuza dek terk etme bizi!
  
 Niçin yüzünü gizliyorsun? †
 Neden mazlum halimizi, *
 Üzerimizdeki baskıyı unutuyorsun?
  
 Çünkü yere serildik, *
 Bedenimiz toprağa yapıştı.
 Kalk, yardım et bize! *
 Kurtar bizi sevgin uğruna! 
  
 3. Nak. Ey Rab, kalk ve bizi merhametin uğruna kurtar.   
   
 ¥ Bu son günlerde Tanrı, bizlere Oğlu aracılığıyla konuştu. 
 ¶ Sözü olan Oğlu ile her şeyi yarattı. 
  
 BİRİNCİ OKUMA                                                                                                                                   
 Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                              61, 1-11
  
 Rab’bin Ruhu benim üzerimdedir. 
  
 Egemen Rab'bin Ruhu üzerimdedir. 
 Çünkü o beni yoksullara müjde iletmek için meshetti. 
 Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, 
 tutsaklara serbest bırakılacaklarını, 
 zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, 
 Rab'bin lütuf yılını, 
 Tanrımız'ın öç alacağı günü ilan etmek, 
 yas tutanların hepsini avutmak, 
 Siyon'da yas tutanlara yardım sağlamak 
 - kül yerine çelenk, yas yerine sevinç yağı, 
 çaresizlik ruhu yerine onlara övgü giysisini vermek – 
 için Rab beni gönderdi. 
 Öyle ki, Rab'bin görkemini yansıtmak için, 
 onlara "Rab'bin diktiği doğruluk ağaçları" densin. 
 O zaman eski yıkıntıları yeniden inşa edecek, 
 çoktan viraneye dönmüş yerleri yeniden kuracak, 
 kuşaklar boyu yıkık kal-mış kentleri onaracaklar. 
 Yabancılar sürülerinizi güdecek, ırgatınız, bağcınız olacaklar. 
 Rab'bin kâhinleri, Tanrımız'ın görevlileri diye çağrılacaksınız. 
 Ulusların servetiyle beslenecek, 
 zenginlikleriyle övüneceksiniz. 
 Utanç yerine iki kat onur bulacaksınız, 
 aşağılanma yerine payınızla sevineceksiniz, 
 böylece ülkenizde iki kat mülk edineceksiniz; sevinciniz sonsuz olacak. 
 "Çünkü ben Rab adaleti severim, 
 nefret ederim soygun ve haksızlıktan. 
 Sözümde durup hak ettiklerini verecek, 
 onlarla ebedi bir antlaşma yapacağım. 
 "Soygun ve haksızlıktan" ya da "Soyguncuların getirdiği yakmalık sunulardan". 
 Soylarından gelenler uluslar arasında, 
 torunları halklar arasında tanınacak. 
 Onları gören herkes Rab'bin kutsadığı soy olduklarını anlayacak." 
 Rab'de büyük sevinç bulacağım, 
 Tanrım'la yüreğim coşacak. 
 Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi, 
 takılarını kuşanmış gelin gibi, 
 bana kurtuluş giysisini giydirdi, 
 beni doğruluk kaftanıyla örttü. 
 Toprak filizlerini nasıl çıkartır, 
 bahçe ekilen tohumları nasıl yetiştirirse, 
 Egemen Rab de doğruluk ve övgüyü bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek.
  
  
  
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                        Yşa. 61, 1- Yuh. 8, 42
 ¥ Egemen Rab'bin Ruhu üzerimdedir. O beni yoksullara müjde iletmek için meshetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, * tutsaklara serbest bırakılmaları için Tanrı beni gönderdi.
 ¶ Ben Tanrı'dan çıkıp geldim. Kendiliğimden gelmedim, beni o gönderdi. 
 ¥ Tutsaklara serbest bırakılmaları için Tanrı beni gönderdi.
  
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Petrus Krisologus, Vaazlardan, 160
  
 İnsanı Tanrılaştırmak için, Tanrı insan oldu. 
 Her ne kadar Rabbin vücut bulmasındaki gizde tanrısallığının işaretleri daima açık oldu ise de, bugünkü karanlıklara bürünmüş olan ölümlü doğamızın, lütuf yoluyla almaya ve sahip olmaya hak kazandıklarını bilgisizliği yüzünden yitirmemesi için, Tanrı’nın insan vücudu ile göründüğünü birçok şekilde gösterip açıklıyor.
 Nitekim bizim için doğmak isteyen o, bizden gizlenmek istemedi. Bu yüzdendir ki, dindarlığın bu yüce gizi yanlışlık nedeni olmasın diye bu şekilde kendini açığa vurdu.
 Onu yıldızların arasında parlaklığı içinde arayan müneccimler, bugün kendisini ağlar halde beşikte buluyorlar. Bugün müneccimler, uzun süre yıldızlarda belirsiz şekilde gözetlemekle yetindiklerini, bezlere bürünmüş olarak açıkça görebiliyorlar. Bugün müneccimler, büyük bir şaşkınlık içinde yemlikte gördüklerini yorumluyorlar. Dünyaya inmiş olan gökyüzü, gök-yüzüne yükselen dünya, Tanrı’da insan, insanda Tanrı ve tüm dünyanın içeremediğini ufacık bir vücutta sığdırılmış.
 Görünce de inanıyorlar, tartışmıyorlar ve simgesel armağanları ile onun kim olduğunu ilan ediyorlar. Buhurla onu Tanrı olarak tanıyorlar, altınla kral diye kabul ediyorlar ve mür ile ölmesi beklenene karşı duydukları inancı belirtiyorlar.
 Bundandır ki, sonuncu olan putperestler birinci oldu. Çünkü o zamanlarda inanmayanların inancı müneccimlerinki ile başlatılmış oldu.
 Bugün Mesih, dünyanın günahlarını yıkamak için Ürdün nehrine girdi. Yahya da bunun için gelmiş olduğunu kanıtlıyor: "İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu" (Yu. 1, 29). Bugün uşak efendisini elinde tutuyor. İnsan Tanrı’yı, Yahya Mesih'i, affetmek için değil, affedilmek için tutuyor.
 Bugün Peygamberin dediği gibi: "Rabbin sesi sular üstündedir" (Mez. 28, 3). Hangi ses? "Sevgili Oğlum budur, ondan hoşnudum" (Mat. 3, 17).
 Bugün Kutsal Ruh, bir güvercin şeklinde suların üze-rinde süzülüyor ki, tufanın sona ermiş olduğunu bildiren Nuh'un güvercini gibi, dünyanın sonsuz batışının da sona erdiği anlaşılsın. Diğeri gibi, eski zeytin ağacının bir dalını getirmedi; fakat Peygamberin önceden: "Bunun için Tanrı, senin Tanrı’nın, seni arkadaşlarından ziyade meserret yağı ile meshetti" (Mez. 44, 8) diyerek, bildirdiği olayın gerçekleşmesi için yeni karizmanın tüm verimliliğini, yeni atanın başına serpiştirdi.
 Bugün Mesih suyu şaraba dönüştürerek, göksel mucizelere yol açıyor; oysa su daha sonra kan gizine dönüşecekti ki, Mesih içmek isteyenlere lütfunun gücü ile dolu el değmemiş kaseler sunabilsin. Böylece Peygamberin sözü, "Kasem taşıyor" gerçekleşiyordu (Mez. 22, 5).
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                                1. Yu. 4, 14; 1, 9        
 ¥ Biz kendi gözlerimizle gördük ve tanıklık ediyoruz. * Baba kendi Oğlu’nu dünyanın kurtarıcısı olarak gönderdi.  
 ¶ O, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındırmak için geldi. 
 ¥ Baba kendi Oğlu’nu dünyanın kurtarıcısı olarak gönderdi.  
  
 İncil: Matta 4, 12-17. 23-25
  
 DUA
 Ebedi ve her şeye kadir Tanrı, biricik Oğlu’nun doğu-şu vasıtasıyla yeni bir ışıkla kendini tanıtmak istedin. Sana yalvarıyoruz: Ebedi Kelam, Bakire Meryem’den doğmakla, ölümlü bedeni alarak bizim kardeşimiz ol-mayı istedi, bizlerin de onun krallığında, şanını pay-laşmamızı sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğin-de asırlar boyunca hükmederek yaşar. Âmin. 

6 OCAK EPİFANYA BAYRAMI

 
 
 
 
 <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 1073786111 1 0 511 0;} @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> 
 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. Mesih bize göründü, gelin ona tapalım. 
 Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100, s. 
 _______________
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
 İLAHİ
 Doğudan müneccimler
 Çocuğa secde edip,
 Simgesel üç armağan
 Hürmetlerle sunarlar.
  
 Anlamlı armağanlar
 Mür, günnük ve altınlar
 Çocuğun üç şanını
 Bildirir uluslara.
  
 Sunulan günnük, altın
 Tanrı’yı, yüce Kralı,
 Mür ise ıstırabı
 Çocukta öngörürler.
  
 Beytlehem, en büyüksün
 Yahuda bölgesinde
 Dünyanın kurtuluşu
 Doğmuştu Mesih sende.
  
 Kehanetlere göre,
 Ebedi, kutsal Peder
 Her hükmü, her krallığı
 Emanet etti ona,
  
 Onun egemenliği,
 Sevgi, barış krallığı
 Zamanlar, uzaylarda
 Sonsuza dek sürecek.
  
 Meryem’den doğan İsa,
 Hep şeref ve şan sana,
 Yükseklerde Peder’e,
 Kutsal Ruh’la birlikte. Âmin.
 1. Nak. Tarşiş’ten ve Adalar’dan krallar, Kralımız Rab’be armağan sunmaya geldiler. 
  
 MEZMUR 72
 Ey Tanrı, adaletini krala, *
 Doğruluğunu kral oğluna armağan et. 
 Senin halkını doğrulukla, *
 Mazlum kullarını adilce yargılasın! 
  
 Dağlar, tepeler, * 
 Halka adilce gönenç getirsin! 
  
 Mazlumlara hakkını versin,  † 
 Yoksulların çocuklarını kurtarsın,
 Zalimleriyse ezsin!  
  
 Güneş ve ay durdukça, *
 Kral kuşaklar boyunca yaşasın,  
 Yeni biçilmiş çayıra düşen yağmur gibi, *
 Toprağı sulayan bereketli yağmurlar gibi olsun!
  
 Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişsin, *
 Ay ışıdığı sürece esenlik artsın! 
 Egemenlik sürsün denizden denize, *
 Fırat’tan yeryüzünün ucuna dek! ¬
  
 Çöl kabileleri diz çöksün önünde, *
 Düşmanları toz yalasın. 
 Tarşiş’in ve kıyı ülkelerinin kralları *
 Ona haraç getirsin, 
  
 Saba ve Seva kralları armağanlar sunsun! †
 Bütün krallar önünde yere kapansın, *
 Bütün uluslar ona kulluk etsin!
  
 Çünkü yardım isteyen yoksulu, *
 Dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır,
 Yoksula, düşküne acır, *
 Düşkünlerin canını kurtarır.
 Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar onları, *
 Çünkü onun gözünde onların kanı değerlidir.
 Yaşasın kral! *
 Ona Saba altını versinler;
  
 Durmadan dua etsinler onun için, *
 Gün boyu onu övsünler!
 Ülkede bol buğday olsun, *
 Dağ başlarında dalgalansın!
  
 Başakları Lübnan gibi verimli olsun, *
 Kent halkı ot gibi serpilip çoğalsın!
 Kralın adı sonsuza dek yaşasın, *
 Güneş durdukça adı var olsun,
  
 Onun aracılığıyla insanlar kutsansın, *
 Bütün uluslar “Ne mutlu ona” desin!
 Rab Tanrı’ya, İsrail’in Tanrısı’na övgüler olsun, *
 Harikalar yaratan yalnız odur.
  
 Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun, †
 Bütün yeryüzü onun yüceliğiyle dolsun! * 
 Âmin! Âmin!
  
 1. Nak. Tarşiş’ten ve Adalar’dan krallar, Kralımız Rab’be armağan sunmaya geldiler.            
 2. Nak. Kutsal Mabedi’nde Rab’be tapının. Alleluya. 
  
 MEZMUR 96
 Yeni bir ezgi söyleyin Rab’be! *
 Ey bütün dünya, Rab’be ezgiler söyleyin! ¬
 Ezgi söyleyin, Rab’bin adıını övün, *
 Her gün duyurun kurtarışını!
  
 Görkemini uluslara, *
 Harikalarını bütün halklara anlatın!
 Çünkü Rab uludur, yalnız o övgüye değer, *
 İlahlardan çok ondan korkulur.
  
 Halkların bütün ilahları bir hiçtir, *
 Oysa gökleri yaratan Rabdir.
 Yücelik, ululuk onun huzurundadır, *
 Güç ve güzellik onun tapınağındadır.
 Ey bütün halklar, Rab’bi övün, *
 Rab’bin gücünü, yüceliğini övün,
 Rab’bin görkemini adına yaraşır biçimde övün, *
 Sunular getirip avlularına girin!
  
 Kutsal giysiler içinde Rab’be tapının! *
 Titreyin onun önünde, ey bütün yeryüzündekiler!  -
 Uluslara “Rab egemenlik sürüyor” deyin. *
 Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.
  
 O halkları adaletle yargılar. *
 Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü!
 Gürlesin deniz içindekilerle birlikte! *
 Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler!
  
 O zaman Rab’bin önünde bütün orman ağaçları †
 Sevinçle haykıracak. *
 Çünkü o geliyor!
  
 Yeryüzünü yargılamaya geliyor. †
 Dünyayı adaletle, *
 Halkları kendi gerçeğiyle yönetecek.
  
 2. Nak. Kutsal Mabedi’nde Rab’be tapının. Alleluya.
 3. Nak. Melekler ve gökteki güçler, Rab’be tapının, alleluya. 
  
  
 MEZMUR 97
 Rab egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü, *
 Bütün kıyı halkları sevinsin! ¬
 Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini, *
 Doğruluk ve adalettir tahtının temeli.
  
 Ateş yürüyor onun önünde, *
 Düşmanlarını yakıyor çevrede.
 Şimşekleri dünyayı aydınlatır, *
 Yeryüzü görüp titrer.
  
 Dağlar balmumu gibi erir, *
 Rab’bin, bütün yeryüzünün Rab’bi önünde.
 Gökler onun doğruluğunu duyurur, *
 Bütün halklar görkemini görür.
  
 Utansın puta tapanlar, †
 Değersiz putlarla övünenler! *
 Rab’be tapın, ey bütün ilahlar! 
  
 Siyon seviniyor yargılarını duyunca, ya Rab, *
 Yahuda kentleri coşuyor. 
 Çünkü sensin, ya Rab, bütün yeryüzünün en yücesi, *
 Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun. 
  
 Ey sizler, Rab’bi sevenler, kötülükten tiksinin. †
 O sadık kullarının canını korur,  *
 Onları kötülerin elinden kurtarır. 
  
 Doğrulara ışık, *
 Temiz yüreklilere sevinç saçar.
 Ey doğrular, Rab’de sevinç bulun, *
 Kutsallığını anarak ona şükredin!
  
 3. Nak. Melekler ve gökteki güçler, Rab’be tapının, alleluya. 
  
 ¥ Gökler Tanrı’nın adaletini duyuruyor.
 ¶ Tüm uluslar onun şanını görecekler. 
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  
  Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                               Yşa. 60, 1-22
  
 Rab yüceliğini Yeruşalim üzerinde gösterecek 
  
 Kalk, parla; çünkü ışığın geliyor, Rab'bin yüceliği üzerine doğuyor. 
 Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor; 
 oysa Rab senin üzerine doğacak, yüceliği üzerinde görünecek. 
 Uluslar senin ışığına, krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek. 
 Başını kaldır da çevrene bir bak, hepsi toplanmış sana geliyor. 
 Oğulların uzaktan geliyor, kızların kucakta taşınıyor. 
 Bunu görünce yüzün parlayacak, yüreğin heyecandan hızlı hızlı çarpacak; 
 çünkü denizin zenginlikleri senin olacak, ulusların serveti sana akacak. 
 "Deve sürüleri, Midyan'ın ve Efa'nın deve yavruları senin topraklarını dolduracak. 
 Bütün Saba halkı geliyor, altın ve günnük getiriyor, Rab'bin erdemlerini ilan ediyorlar. Kedar'ın bütün sürüleri sana gelecek, 
 Nevayot'un koçları senin buyruğunda olacak, 
 sunağımın üzerinde kabul edilen sunular olarak sunulacak. 
 Böylece görkemli tapınağımı daha görkemli kılacağım. 
 "Nedir bunlar, bulut gibi, yuvalarına yaklaşan güvercinler gibi süzülüp gelenler?
  Bana umut bağlayan kıyı halklarının, 
 ticaret gemileri öncülüğünde senin çocuklarını altınlarıyla, 
 gümüşleriyle birlikte Tanrın Rab'bin onuruna İsrail'in Kutsalı'na uzaktan getiren gemileridir bunlar. Rab seni görkemli kıldı. 
 "Yabancılar senin surlarını onaracak, 
 kralları sana hizmet edecek. 
 Öfkelendiğimde seni cezalandırdıysam da, 
 kabul ettiğimde sana merhamet göstereceğim. 
 Kapıların hep açık duracak, 
 ulusların serveti ve zafer alayları ardında yürütülen yenik krallar 
 gece gündüz açık kalan bu kapılardan girsin diye.
  Çünkü sana kulluk etmeyen ulus ya da krallık yok olacak, 
 evet, o uluslar tam bir yıkıma uğrayacak. 
 "Lübnan'ın görkemi olan çam, köknar ve selvi ağaçları, 
 tapınağımı süslemek için hep birlikte sana taşınacak. 
 Ayak bastığım yeri görkemli kılacağım. 
 Seni ezenlerin çocukları gelip önünde eğilecekler; seni hor görenlerin hepsi,
  'Rab'bin kenti, 
 İsrail'in Kutsalı'nın Siyon'u diyerek ayaklarına kapanacaklar. 
 Kimsenin uğramadığı, terk edilmiş, 
 nefret edilen bir yer olduğun halde seni sonsuz bir övünç kaynağı, 
 bütün kuşakların sevinci kılacağım. 
 Uluslar ve krallıklar bir anne gibi seni emzirecekler. 
 O zaman bileceksin ki, seni kurtaran Rab, seni fidyeyle kurtaran, 
 Yakup'un güçlüsü benim. 
 Sana tunç yerine altın, demir yerine gümüş, ağaç yerine tunç, taş yerine demir getireceğim. Barışı yöneticin, doğruluğu önderin yapacağım. Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına övgü adını vereceksin. 
 "Gündüz ışığın güneş olmayacak artık, ay da aydınlatmayacak seni; çünkü Rab sonsuz ışığın, Tanrın görkemin olacak. Artık güneşin batmayacak, ayın çekilmeyecek, çünkü Rab sonsuz ışığın olacak, sona erecek yas günlerin. Halkının hepsi doğru kişiler olacak; el emeğim, görkemimi göstermek için diktiğim fidan, ülkeyi sonsuza dek mülk edinecek. En küçük ailen bini bulacak, sayıca en az olanı koca bir ulus olacak. Ben Rab, zamanı gelince bunu hızlandıracağım."
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                                             Yşa. 60, 1. 3
 ¥ Kalk, ışıkla giyin ey Yeruşalim, çünkü seni aydınlatan geliyor, * Rab’bin şanı sende parlıyor.  
 ¶ Uluslar senin Işığına, Krallar üzerine doğan aydınlığa geliyor. 
 ¥ Rab’bin şanı sende parlıyor. 
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Leo Magnus Epifanya Üstüne 1-3. 5
 Rab kurtarışını tüm dünyaya gösterdi. 
 Merhametli Tanrı, çökmekte olan dünyaya son zamanlarda yardım etmeye karar verdiğinden, tüm halkların kurtuluşunun Mesih'te gerçekleşmesini kararlaştırdı.  
 Bir zamanlar İbrahim'e, bedende değil de inancın verimliliğinde türetilecek olan kalabalık bir soy söz verildi. Yıldızların çokluğuna benzetilmişti ki, tüm halkların babası dünyasal değil de göksel bir soyu beklesin.
 Girsin, insanların toplu kalabalığı, Peygamberlerin ailesine girsin ve sözün oğulları İbrahim'in soyu olarak kutsamış olsunlar, kanından olan oğulları ise bundan vazgeçsinler. Üç müneccimle simgelenen tüm milletler evrenin Yaratıcısına tapsınlar ve Tanrı salt Yahudiye'de değil, tüm dünyada bilinsin ki, "İsrail'in her yerde adı büyük olsun" (Mez. 75, 2).
 Sevgili çocuklarım, tanrısal lütfun bu gizleri ile eğitilip, Ruh'un sevinci içinde doğum günümüzü ve tüm insanların inanca çağrılışının başlangıcını kutlayalım. Havari'nin doğruladığı gibi: "Kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan, karanlığın hükümranlığından kurtarıp, sevgili Oğlunun egemenliğine aktaran" (Kol. 1, 12-13) merhametli Tanrı'ya teşekkür edelim. Bunu Yeşaya ilan etmişti: "Karanlıkta oturan yabancıların halkı büyük bir ışık gördü ve karanlık dünyada oturanların üstünde bir ışık parladı" (bk. Yşa. 9, 1). Bunlar hakkında Yeşaya Rabbe şöyle der: "Seni tanımayan halklar seni yardıma çağıracaklar ve senden habersiz olan halklar sana koşacaklar" (bk.Yşa. 55, 5).
 "İbrahim bu günü gördü ve sevindi" (bk. Yu. 8, 56). İnancının çocuklarının soyunda yani Mesih'te kutsa-nacaklarını anlayınca ve inancı sayesinde tüm halkların babası olacağını sezdiğinde sevindi. Tanrı'ya şükretti, Rab söylediğini yerine getireceğine kesinlikle ikna olduğu için (Rom. 4, 20-21). Mezmurlarda Davut: "Yarattığın tüm uluslar gelecekler, ey Rabbim, önünde secde kılmaya ve adını yüceltmeye" (Mez. 85, 9) bu günü kutluyordu ve sonra: "Rab bildirdi zaferini, gösterdi adaletini ulusların gözlerine" dedi (Mez. 97, 2).
 Tüm bunları biliyoruz; bunların hepsi uzak ülkelerin-den çağrılan üç kralın, bir yıldızın gösterdiği yolu izleyip, göklerin ve dünyanın Kralı'nı tanımaya ve ona tapmaya götürüldüklerinde gerçekleşti. Bu yıldız, yaptığı hizmeti özellikle izlememiz için bizi yüreklendirmektedir. Şu anlamda ki, tüm gücümüzle, herkesi Mesih'e davet eden lütfu izlemeliyiz. Bu taahhütte, sevgili kardeşlerim, tümünüz birbirinize yardımcı ol-malısınız. Doğru inancın ve iyi uğraşıların bizleri götürdükleri Tanrı'nın krallığında ışığın oğulları gibi parlayacaksınız. Peder Tanrı ve Kutsal Ruh ile yüzyılların yüzyıllarında yaşayan ve hüküm süren Rab'bimiz İsa Mesih için. Âmin.
  
 RESPONSORİUM 
 ¥ Bugün Mesih’in görkemli günüdür, Peygamberlerin önceden haber verdiği, meleklerin kendisine tapındığı yeryüzünün Kurtarıcı’sı, göründü. * Müneccimler yıl-dızı gördüler, sevinçle ayakları altına hazinelerini ser-diler. 
 ¶ Sonunda bizim için Tanrı’nın Kutsal günü doğdu, ey halklar gelin ve Rab’be tapının. 
 ¥ Müneccimler yıldızı gördüler, sevinçle ayakları altına hazinelerini serdiler. 
  
 İncil: Matta 2, 1-12
  
 DUA
 Tanrım, bu gün diğer uluslara yıldızın rehberliğinde biricik Oğlun’u açınladığın gibi, senin şanının yüceliğini imanla tanımak ve onu seyretmek için bizlerde de temiz bir kalp yarat. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin
  
   

5 OCAK NOEL’DEN SONRA 2. SALI

 
  5 OCAK 2021 
 SALI 
 Okumalar Övgü Duaları 
 _______________ 
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 ¥ Ey Rab aç dudaklarımı. 
 ¶ Ve ağzım sana övgüler duyursun. 
 Davet mezmuru 
 MEZMUR 95 
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; * 
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım, 
 Şükranla huzuruna çıkalım, * 
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim! 
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, * 
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. * 
 Dağların dorukları da onun. 
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, * 
 Karaya da onun elleri biçim verdi. 
 Gelin tapınalım, eğilelim. * 
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
 Çünkü o Tanrımız’dır, † 
 Bizse onun otlağının halkı, * 
 Elinin altındaki koyunlarız. 
 Bugün sesini duyarsanız, * 
 Meriva’da, o gün çölde, ¬ 
 Massa’da olduğu gibi, * 
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, * 
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler 
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, * 
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim, 
 “Yollarımı bilmiyorlar.” † 
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: * 
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!” 
 _______________ 
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s. 
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
 İLAHİ 
 İşay’dan filiz çıktı 
 Ve hayatın ağacı 
 Zamanda meyve verdi. 
 Siyon’un kızı Meryem, 
 Bakire olan anne 
 İsa’yı doğuruyor. 
 Mağarada, gölgede, 
 Dünyanın Yaradanı 
 Uysal ve fakir yatar. 
 Sina’da yasa koyan, 
 Yüce Yaradan uyar 
 Yasanın isteğine. 
 Dünyanın gecesinde 
 Parıldar yeni ışık: 
 Tapalım Rabbimize! 
 Şan, övgü Mesih İsa’ya, 
 Peder’le, Kutsal Ruh’la 
 Çağlardan çağlara dek. Âmin 
 1. Nak. Yollarını Rab’be bırak ve o eserini tamamlayacaktır. 
 MEZMUR 37 Kötü olanı ve iyi olanı bekleyen şeyler. 
 I (1-11) 
 Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. (Mt. 5,5) 
 Kötülük edenlere kızıp üzülme, * 
 Suç işleyenlere özenme! 
 Çünkü onlar ot gibi hemen solacak, * 
 Yeşil bitki gibi kuruyup gidecek. 
 Sen Rab’be güven, iyilik yap, * 
 Ülkede otur, sadakatle çalış. 
 Rab’den zevk al, * 
 O senin içindeki istekleri yerine getirecektir. 
 Her şeyi Rab’be bırak, * 
 Ona güven, o gerekeni yapar. ¬ 
 O senin doğruluğunu ışık gibi, † 
 Hakkını öğle güneşi gibi * 
 Aydınlığa çıkarır. 
 Rab’bin önünde sakin dur, sabırla bekle; † 
 Kızıp üzülme işi yolunda olanlara, * 
 Kötü amaçlarına kavuşanlara. 
 Kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi, * 
 Üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni. 
 Çünkü kötülerin kökü kazınacak, † 
 Ama Rab’be umut bağlayanlar * 
 Ülkeyi miras alacak. 
 Yakında kötünün sonu gelecek, * 
 Yerini arasan da bulunmayacak. 
 Ama alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak, * 
 Derin bir huzurun zevkini tadacak. 
 1. Nak. Yollarını Rab’be bırak ve o eserini tamamlayacaktır. 
 2. Nak. Kötülükten uzak dur, iyi olanı yap. Rab doğru olanları destekler. 
 II (12-29) 
 Kötü insan doğru insana düzen kurar, * 
 Diş gıcırdatır. 
 Ama Rab kötüye güler, * 
 Çünkü bilir onun sonunun geldiğini. 
 Kılıç çekti kötüler, yaylarını gerdi, † 
 Mazlumu, yoksulu yıkmak, * 
 Doğru yolda olanları öldürmek için. 
 Ama kılıçları kendi yüreklerine saplanacak, * 
 Yayları kırılacak. 
 Doğrunun azıcık varlığı, * 
 Pek çok kötünün servetinden iyidir. 
 Çünkü kötülerin gücü kırılacak, * 
 Ama doğrulara Rab destek olacak. 
 Rab yetkinlerin her gününü gözetir, * 
 Onların mirası sonsuza dek sürecek. ¬ 
 Kötü günde utanmayacaklar, * 
 Kıtlıkta karınları doyacak. 
 Ama kötüler yıkıma uğrayacak; † 
 Rab’bin düşmanları * 
 Kır çiçekleri gibi kuruyup gidecek, 
 Duman gibi dağılıp yok olacak. * 
 Kötüler ödünç alır, geri vermez; 
 Doğrularsa cömertçe verir. * 
 Rab’bin kutsadığı insanlar ülkeyi miras alacak, 
 Lanetlediği insanların kökü kazınacak. † 
 Rab insana sağlam adım attırır, * 
 İnsanın yolundan hoşnut olursa. 
 Düşse bile yıkılmaz insan, * 
 Çünkü elinden tutan Rab’dir. 
 Gençtim, ömrüm tükendi, † 
 Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini, * 
 Soyunun ekmek dilendiğini. 
 O hep cömertçe ödünç verir, * 
 Soyu kutsanır. 
 Kötülükten kaç, iyilik yap; * 
 Sonsuz yaşama kavuşursun. 
 Çünkü Rab doğruyu sever, * 
 Sadık kullarını terk etmez. 
 Onlar sonsuza dek korunacak, * 
 Kötülerinse kökü kazınacak. 
 Doğrular ülkeyi miras alacak, * 
 Orada sonsuza dek yaşayacak. 
 2. Nak. Kötülükten uzak dur, iyi olanı yap. Rab doğru olanları destekler. 
 3. Nak. Tanrı’ya umudunu bağla ve onun yolunu takip et. 
 III 30-40 
 Doğrunun ağzından bilgelik akar, * 
 Dilinden adalet damlar. 
 Tanrısı’nın yasası yüreğindedir, * 
 Ayakları kaymaz. ¬ 
 Kötü, doğruya pusu kurar, * 
 Onu öldürmeye çalışır. 
 AmaRab onu kötünün eline düşürmez, * 
 Yargılanırken mahkûm etmez. 
 Rab’be umut bağla, onun yolunu tut, * 
 Ülkeyi miras almak üzere seni yükseltecektir. 
 Kötülerin kökünün * 
 Kazındığını göreceksin. 
 Kötü ve acımasız adamı gördüm, † 
 İlk dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi * 
 Dal budak salıyordu; 
 Geçip gitti, yok oldu, * 
 Aradım, bulunmaz oldu. 
 Yetkin adamı gözle, doğru adama bak, * 
 Çünkü yarınlar barışseverindir. 
 Ama başkaldıranların hepsi yok olacak, * 
 Kötülerin kökü kazınacak. 
 Doğruların kurtuluşu Rab’den gelir, * 
 Sıkıntılı günde onlara kale olur. 
 Rab onlara yardım eder, kurtarır onları, † 
 Kötülerin elinden alıp özgür kılar, * 
 Çünkü kendisine sığınırlar. 
 3. Nak. Tanrı’ya umudunu bağla ve onun yolunu takip et. 
 ¥ Kelam, gerçek ışıktır. 
 ¶ Tüm uluslara ışığını verir. 
 BİRİNCİ OKUMA 
 Aziz Pavlus’un Koloslilere Mektubundan 4, 2-18 
 Uyanık kalmak için yüreklendirme. Mektubun sonu. 
 Kendinizi duaya verin. Duada uyanık kalın, şükredin. Aynı zamanda bizim için de dua edin ki Tanrı, sözünü yaymamız ve uğruna hapsedildiğim Mesih sırrını açıklamamız için bize bir kapı açsın. Bu sırrı gerektiği gibi açıklıkla bildirebilmem için dua edin. 
 Sizden olmayanlara karşı bilgece davranın. Fırsatı değerlendirin. Sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Böylece herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bileceksiniz. 
 Rab yolunda emektaşım ve güvenilir bir hizmetkâr olan sevgili kardeşimiz Tihikos, benimle ilgili her şeyi size bildirecektir. İşte bu amaçla, durumumuzu ilet-mesi ve yüreklerinize cesaret vermesi için kendisini size gönderiyorum. Onunla birlikte, sizden biri olan, güvenilir ve sevgili kardeş Onisimos'u da gönderiyorum. Burada olup biten her şeyi size bildirecekler. 
 Hapishane arkadaşım Aristarhus ve Barnaba'nın yeğeni Markos size selam ederler. Markos'la ilgili buyruklar aldınız; yanınıza gelirse kendisini kabul edin. 
 Yustus diye tanınan Yeşu da size selam eder. Tanrı'nın Egemenliği için çalışan emektaşım Yahudiler yalnız bunlardır. Bunlar bana teselli oldular. 
 Sizden biri ve Mesih İsa'nın kulu olan Epafras size selam eder. Tanrı'nın her isteğinden emin, yetkin kişiler olarak ayakta kalasınız diye sizin için her zaman duayla mücadele ediyor. Gerek sizin gerekse Laodikya ve Hierapolis'tekiler için çok emek verdiğine ta-nıklık ederim. Sevgili hekim Luka'yla Dimas da size selam ederler. 
 Laodikya'daki kardeşlere, Nimfa'ya ve evindeki topluluğa selam edin. Bu mektup aranızda okunduktan sonra Laodikya kilisesine de okutun. Siz de Laodikya'dan gelecek mektubu okuyun. Arhippus'a, "Rab yolunda üstlendiğin görevi tamamlamaya dikkat et!" deyin. 
 Ben Pavlus bu selamı elimle yazıyorum. Zincire vurulduğumu unutmayın. Tanrı'nın lütfu sizinle birlikte olsun. 
 RESPONSORİUM Kol. 4, 3; Mez. 51,17 
 ¥ Birbiriniz için dua edin, * Tanrı, sözünü yaymamız için kapıları açsın. 
 ¶ Rab, Tanrı’ya övgü sunmak için dudaklarımızı ve 
 ¥ Tanrı, sözünü yaymamız için kapıları açsın. 
 İKİNCİ OKUMA 
 Augustinus, Noel Vaazı, 194, 3-4 
 Kelam’ın görünüşüyle doyacağız. 
 İsa'da gizlenmiş bulunan, teninin yoksulluğuna bürünen hikmet ve bilgi hazinelerini insanlar arasında bilen kim? "Zengin olan o, bizim yüzümüzden yoksul oldu, yoksulluğu bizi zengin etsin diye". Ölümlülük konumunu üstlenmek ve ölümü yoketmek için geldi-ğine göre, yoksul görünümüne girdi. Ancak bize uzak ufuklarda zenginlikler vaadeden o, geride bıraktığı zenginlikleri gerçekten yitirmedi. 
 "Onun nimetleri ne denli bol! Bu nimetleri kendisini sayanlara saklıyor, umutlarını kendisine bağlayanlara bağışlıyor". Çünkü herşey tamamlanıncaya kadar, bilgimiz noksan kalacak. Onu kavrayabilmemizi sağla-mak için, Tanrı doğasına malik olmakla Peder'e eşit olan o, kul doğasını üstlenerek bizim benzerimiz oldu. O, bizi Tanrı'ya benzer olarak yeniden yaşatıyor. İnsanoğlu olan Tanrı'nın tek Oğlu, birçok insanı Tanrı oğluna dönüştürür. Ve de kulları, görünen kendi kul doğası ile besledikten sonra, Tanrı doğasını seyredebilmeleri için onlara özgürlük bağışlıyor. 
 Çünkü "hepimiz Tanrı çocuklarıyız, ancak ne olacağımız henüz açıkça belli olmamaktadır. Bildiğimiz şu ki Tanrı Oğlu göründüğü zaman, onu olduğu gibi göre-ceğimiz için onun benzeri olacağız". Gerçekten, bu hikmet ve bilgi hazinelerinin, bu tanrısal zenginliklerin özü nedir? Bildiğimiz tek şey, bunların bize fazla-sı ile yeterli olduğudur. Ya nimetlerin bolluğu? Bildiğimiz tek şey bu bolluğun bizi doyurduğudur. Sen bize Peder'i göster ve bu bizim için yeterli olacaktır. 
 Mezmurlarda da bizden biri, içimizde olanlardan biri veya bizden söz eden biri Rabbe şöyle seslenir: "Görkemin göründüğü zaman, ben doymuş olacağım". O ve Peder birdirler ve onu gören Peder'i de görür. O halde evrenin hükümdarı odur, görkem kralıdır. Geri dönmemizi sağlayarak bize çehresini gösterecek ve biz kurtulacağız. Doyacağız ve bu bize yetecek. 
 Bizim için yeterli olanı bize gerçekten göstereceği ana dek, bu hayat kaynağından içerek doyuncaya dek, on-dan uzak yollarda inancımız sayesinde ilerlerken, adalete susarken, Tanrı doğasının güzelliğini görmeyi tarif edilmez bir hararetle özlerken, doğduğu günü kul doğasını üstlendiği günü içtenlikle kutlayalım. 
 Gün ağarırken Peder'den doğuşunu görmemiz mümkün olmadığına göre, gece vakti Bakire'den doğuşunu kutlayalım. Adının güneşten önce varolduğunu henüz kavrayamadığımıza göre, çadırını güneşte kurduğunu kabul edelim. Peder'de kalan tek Oğlu, gözümüz henüz farkedemediğine göre, gelin odasına çıkan damadı anımsayalım. Pederimizin hazırladığı şöleni tatmaya hazır olmadığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih'in yemliğini tanıyalım. 
 RESPONSORİUM 1. Yu. 1, 2; 5, 20 
 ¥ Yaşam açıkça göründü, onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. * Baba'yla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşam'ı size duyuruyoruz. 
 ¶ Yine biliyoruz ki, Tanrı'nın Oğlu gelmiş ve gerçek Olan’ı tanımamız için bize anlama gücü vermiştir. Biz gerçek Olan’dayız, onun Oğlu İsa Mesih'teyiz. O ger-çek Tanrı ve sonsuz yaşamdır. 
 ¥ Baba'yla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşam'ı size duyuruyoruz. 
 İncil: Yuhanna 1: 43-51 
 DUA 
 Her şeye kadir Tanrı, kurtuluşumuz harikulade bir şekilde Oğlun’un doğumuyla başlatan sen, halkının, ebedi hayata Mesih’in rehberliğinde varabilmesi için imanını güçlendir. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 

4 OCAK 2021 NOEL’DEN SONRA 2.PAZARTESİ

 
 
 
 
 <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 1073786111 1 0 511 0;} @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> 
 Okumalar Övgü Duaları
  
 İLAHİ 
 İşay’dan filiz çıktı
 Ve hayatın ağacı 
 Zamanda meyve verdi.
  
 Siyon’un kızı Meryem,
 Bakire olan anne
 İsa’yı doğuruyor.
  
 Mağarada, gölgede,
 Dünyanın Yaradanı
 Uysal ve fakir yatar. 
  
 Sina’da yasa koyan,
 Yüce Yaradan uyar
 Yasanın isteğine.
  
 Dünyanın gecesinde
 Parıldar yeni ışık:
 Tapalım Rabbimize!
  
 Şan, övgü Mesih İsa’ya,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin
  
 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 ¥ Ey Rab aç dudaklarımı.
 ¶ Ve ağzım sana övgüler duyursun.
  
 Davet mezmuru
 MEZMUR 95                     
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!  
  
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. *
 Dağların dorukları da onun.
  
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, *
 Karaya da onun elleri biçim verdi.
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü o Tanrımız’dır, †
 Bizse onun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
  
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde, ¬
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!”
  
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
 İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre.  
  
 1. Nak. Ey Rab, kulak ver bana ve kurtar beni. 
  
 MEZMUR  31, 1-17, 20-25  Sıkıntıda güven duası                    
 Baba, ruhumu ellerine teslim ediyorum. (Lk. 23, 46)
  
 I 2-9
  
 Ya Rab, sana sığınıyorum. †
 Utandırma beni hiçbir zaman! *
 Adaletinle kurtar beni! 
  
 Kulak ver bana, *
 Çabuk yetiş, kurtar beni;
 Bir kaya ol bana sığınmam için, *
 Güçlü bir kale ol kurtulmam için!
  
 Madem kayam ve kalem sensin, †
 Öncülük et, yol göster bana *
 Kendi adın uğruna. ¬
  
 Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni, *
 Çünkü sığınağım sensin. 
 Ruhumu ellerine bırakıyorum, *
 Ya Rab, sadık Tanrı, kurtar beni.
  
 Değersiz putlara bel bağlayanlardan tiksinirim, †
 Rab’be güvenirim ben. *
 Sadakatinden ötürü sevinip coşacağım, 
  
 Çünkü düşkün halimi görüyor, *
 Çektiğim sıkıntıları biliyorsun, 
 Beni düşman eline düşürmedin, *
 Bastığım yerleri genişlettin.
  
 1. Nak. Ey Rab, kulak ver bana ve kurtar beni. 
 2. Nak. Ey Rab, yüzünü kuluna parlat. Alleluya.
  
 II (10-17)
  
 Acı bana, ya Rab, sıkıntıdayım, *
 Üzüntü gözümü, canımı, içimi kemiriyor.
 Ömrüm acıyla, *
 Yıllarım iniltiyle tükeniyor,
  
 Suçumdan ötürü gücüm zayıflıyor, *
 Kemiklerim eriyor. 
 Düşmanlarım yüzünden rezil oldum, *
 Özellikle komşularıma.
  
 Tanıdıklarıma dehşet salar oldum; *
 Beni sokakta görenler benden kaçar oldu.
 Gönülden çıkmış bir ölü gibi unutuldum, *
 Kırılmış bir çömleğe döndüm.
  
 Birçoğunun fısıldaştığını duyuyorum, †
 Her yer dehşet içinde, *
 Bana karşı anlaştılar,
  
 Canımı almak için düzen kurdular. *
 Ama ben sana güveniyorum, ya Rab, 
 Tanrım sensin!” diyorum. *
 Hayatım senin elinde,
  
 Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden, *
 Ardıma düşenlerden. ¬
 Yüzün kulunu aydınlatsın, *
 Sevgi göster, kurtar beni!
  
 2. Nak. Ey Rab, yüzünü kuluna parlat. Alleluya.
 3. Nak. Rab’be övgüler olsun, onun sevgisi bende hari-kalar yaptı. 
  
 III (20-25)
  
 Utandırma beni, ya Rab, *
 Sana sesleniyorum; 
 Kötüler utansın, *
 Ölüler diyarında sesleri kesilsin.
  
 İnsanların düzenlerine karşı, *
 Koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin;
 Saldırgan dillere karşı *
 Onları çardağında gizlersin.
  
 Rab’be övgüler olsun, †
 Kuşatılmış bir kentte *
 Sevgisini bana harika biçimde gösterdi.
 Telaş içinde demiştim ki,
 Huzurundan atıldım!
 Ama yardıma çağırınca seni, *
 Yalvarışımı işittin.
  
 Rab’bi sevin, ey onun sadık kulları! *
 Rab kendisine bağlı olanları korur,
  
 Büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir. †
 Ey Rab’be umut bağlayanlar, *
 Güçlü ve yürekli olun!
  
 3. Nak. Rab’be övgüler olsun, onun sevgisi bende harikalar yaptı. 
  
  
  
 ¥ Mesih’te yaşam vardır. 
 ¶ Ve bu yaşam insanlığın ışığıdır. 
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  
  Aziz Pavlus’un Koloselilere Mektubundan 3 17-4,1
  
 Hristiyan aile yaşamı
 Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın. Ey kadınlar, Rab'be ait olanlara yaraşır biçimde kocaları-nıza bağımlı olun. 
 Ey kocalar, karılarınızı sevin. Onlara sert davranma-yın. Ey çocuklar, her konuda anne babalarınızın sözü-nü dinleyin. Çünkü bu Rab'bi hoşnut eder. 
 Ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin, yoksa cesaretleri kırılır.
 Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin her sözünü dinleyin. Bunu, yalnız insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünen hizmetle değil, saf yürekle, Rab korkusuyla yapın.
 Rab'den miras ödülünü alacağınızı bilerek, her ne ya-parsanız, insanlar için değil, Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz.
 Haksızlık eden ettiği haksızlığın karşılığını alacak, hiçbir ayrım yapılmayacaktır.
 Ey efendiler, gökte sizin de bir Efendiniz olduğunu bi-lerek kölelerinize adalet ve eşitlikle davranın.
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                Kol. 3, 17
 ¥ Söylediğiniz, yaptığınız * her şeyi Rab İsa'nın adıyla yapın.
 ¶ Onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükredin. 
 ¥ Her şeyi Rab İsa'nın adıyla yapın.
  
 İKİNCİ OKUMA 
  Maximus İman Şahidi, Sevgi Üstüne, 1, 8-13
  
 Daima eni olan gizem 
 Tanrı'nın Sözü, tek bir kez olmak üzere, bedene uygun olarak türetildi. Şimdi, insana yönelik iyi niyetinden dolayı, onu isteyenlerde ruha uygun olarak doğmayı ateşli bir şekilde arzu ediyor ve erdemlerinin artması ile büyüyen bir çocuk gibi oluyor. Kendini, onu alabi-leceği ölçüde açıklıyor. Yüceliğinin sınırsız açısını imrenme ve kıskançlık yüzünden daraltmıyor; fakat sanki ölçerek, onu görmek isteyenlerin yeteneklerini tartı-yor. Böylece Tanrı'nın Sözü, ona katılanların ölçüsün-de kendini açıklamakla birlikte, gizin yüceliği dolayısıyla herkes için daima kavranılmaz kalıyor. Bu nedenledir ki Tanrı'nın Havarisi, gizin boyutunu bilgelikle değerlendirerek: "İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır" (İbr. 13, 8) diyor ve bunu gizin her zaman yeni olduğunu, hiçbir insan anlayışı için yaş-lanmadığı anlamında söylüyor.
 Mesih Tanrı doğuyor ve insan oluyor, nesnelere boş-luktan çıkmalarına izin veren o akıl taşıyan bir ruha sahip bir bedeni alıyor. Doğudan, güpegündüz parlayan bir yıldız, yasanın ve Peygamberlerin içerdiği Söz'ün duyumların tüm bilgilerini aştığını ve insanların bilgeliğin yüce ışığına rehberlik ettiğini gizemsel şekilde kanıtlamak için, müneccimleri Sözün bedenleştiği yere doğru götürüyor.
 Gerçekten Yasa'nın ve Peygamberlerin sözü doğru şekilde algılandığında, bir yıldız gibi, tanrısal iyi niyetin gereğince lütfun sayesinde çağrılmış olanları cisimlenen Söz'ü kabullenmeye yöneltir.
 Tanrı kusursuz insan oluyor, insan doğasına özgü olan hiçbir şeyi, bu doğaya zaten ait olmayan günah hariç, değiştirmeden. Kurbanını, yani Mesih'in insanlığını yutmaya hazır ve sabırsız cehennem ejderhasını tahrik etmek için insan oluyor. Mesih, aslında ona bedenini veriyor, yemesi için. Ne var ki o beden, şeytan için zehire dönüşecekti. Oysaki insan doğası için ilaç olacaktı. Çünkü onda varolan tanrısallığın gücü ile, onu ilk lütfa geri döndürecekti.
 Nasıl ki ejderha, zehirini bilim ağacına akıtarak, insan doğasını mahvetmişti, bu zehiri ona tattırmıştı, aynı ejderha, Rab'bin bedenini yiyebileceğini sanarak, onda olan tanrısallığın gücü ile mahvoldu ve devrildi.
 Yine de tanrısal cisimlemenin yüce gizi bir giz kalmaktadır. Kişiliği ile esasen bedende olan Söz aynı zamanda ve bir kişi olarak tümden ve esasen nasıl Pe-der'de olabilir? Aynı şekilde doğası itibarıyle tümden Tanrı olan Söz, yine doğası itibarıyle, nasıl tümden insan olabiliyor? Ve bunda, Tanrı olduğundan, ne tanrısal doğasından vazgeçiyor ne de, insan olunca, bi-zimkinden?
 Yalnızca inanç bu gizlere erişebiliyor. Çünkü o insan aklının tüm anlayış yeteniğini aşan şeylerin tözü ve te-melidir.
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                                                    Yu. 1, 14. 1     
 ¥ Söz, insan olup aramızda yaşadı. * Onun yüceliğini Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini gördük.
 ¶ Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. 
 ¥ Onun yüceliğini Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini gördük.
  
 İncil: Yuhanna 1, 35-42
  
 DUA 
 Ebedi ve kadir Tanrı, göklerden yeni bir ışık, bir kurtarıcının dünyayı kurtarmaya geldiğini bildirdi. Sana yalvarıyoruz; bu kurtuluş ışığı kalplerimizi yenilemek için her gün üzerimizde parlasın. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 

3 OCAK NOEL’DEN SONRA 2. PAZAR

 
 
 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. Mesih bizim için doğdu, gelin ona tapalım. 
 Davet Mezmuru 
  
 MEZMUR 95 
  
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!  
  
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. *
 Dağların dorukları da onun.
  
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, *
 Karaya da onun elleri biçim verdi.
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü o Tanrımız’dır, †
 Bizse onun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
  
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde, ¬
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!”
  
 _______________
 Okumalar Övgü Duaları
  
 İLAHİ 
 İşay’dan filiz çıktı
 Ve hayatın ağacı 
 Zamanda meyve verdi.
  
 Siyon’un kızı Meryem,
 Bakire olan anne
 İsa’yı doğuruyor.
  
 Mağarada, gölgede,
 Dünyanın Yaradanı
 Uysal ve fakir yatar. 
  
 Sina’da yasa koyan,
 Yüce Yaradan uyar
 Yasanın isteğine.
  
 Dünyanın gecesinde
 Parıldar yeni ışık:
 Tapalım Rabbimize!
  
 Şan, övgü Mesih İsa’ya,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin
  
  
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
 İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre.  
  
 Nak. :Tanrım Rab, ışıkla yücelik ve görkemle giyinmiş. Alleluya.  
  
 MEZMUR 104                         
  
 I (1-12)
  
 Rab’be övgüler sun, ey gönlüm! *
 Ya Rab Tanrım, ne ulusun!
 Görkem ve yücelik kuşanmışsın, *
 Bir kaftana bürünür gibi ışığa bürünmüşsün. ¬
  
 Gökleri bir çadır gibi geren, *
 Evini yukarıdaki sular üzerine kuran, 
 Bulutları kendine savaş aRabası yapan, *
 Rüzgarın kanatları üzerinde gezen,
  
 Rüzgarları kendine haberci, *
 Yıldırımları hizmetkar eden sensin.
 Yeryüzünü temeller üzerine kurdun, *
 Asla sarsılmasın diye.
  
 Engini ona bir giysi gibi giydirdin, *
 Sular dağların üzerinde durdu.
 Sen kükreyince sular kaçtı, *
 Göğü gürletince hemen çekildi.
  
 Dağları aşıp derelere aktı, *
 Onlar için belirlediğin yerlere doğru.
  
 Bir sınır koydun önlerine, †
 Geçmesinler, gelip yeryüzünü *
 Bir daha kaplamasınlar diye.
  
 Vadilerde fışkırttığın pınarlar, *
 Dağların arasından akar.
 Bütün kır hayvanlarını suvarır, *
 Yaban eşeklerinin susuzluğunu giderirler.
  
 Kuşlar yanlarında yuva kurar, *
 Dalların arasında ötüşürler.
  
 1. Nak. Rab göz kamaştırıcı ışık seni örtüyor, haşmet ve gör-kemle giyinmiş gibisin. Alleluya. 
  
 2. Nak. Sen topraktan ekmeği ve insan yüreğine sevinç veren şarabı çıkarırsın. Alleluya. 
  
 II (13-23)
  
 Gökteki evinden dağları sularsın, *
 Yeryüzü işlerinin meyvesine doyar.
 Hayvanlar için ot, *
 İnsanların yararı için bitkiler yetiştirirsin;
  
 İnsanlar ekmeğini topraktan çıkarsın diye, *
 Yüreklerini sevindiren şarabı,
 Yüzlerini güldüren zeytinyağını, *
 Güçlerini arttıran ekmeği hep sen verirsin.
  
 Rab’bin ağaçları, *
 Kendi diktiği Lübnan sedirleri suya doyar.
 Kuşlar orada yuva yapar, *
 Leyleğin evi ise çamlardadır.
 Yüksek dağlar dağ keçilerinin uğrağı, *
 Kayalar kaya tavşanlarının sığınağıdır.
 Mevsimleri göstersin diye ayı, *
 Batacağı zamanı bilen güneşi yarattın.
  
 Karartırsın ortalığı, gece olur, *
 Başlar kıpırdamaya orman hayvanları.
 Genç aslan av peşinde kükrer, *
 Tanrı’dan yiyecek ister.
  
 Güneş doğunca *
 İnlerine çekilir, yatarlar.
 İnsan işine gider, *
 Akşama dek çalışmak için.
  
 2. Nak. Sen topraktan ekmeği ve insan yüreğine sevinç veren şarabı çıkarırsın. Alleluya.
  
 3. Nak. Tanrı yarattıklarını gözetti: Her şey güzeldir. Alleluya. 
  
 III (24-35)
  
 Ya Rab, ne çok eserin var! *
 Hepsini bilgece yaptın;
 Yeryüzü yarattıklarınla dolu. *
 İşte uçsuz bucaksız denizler,
  
 İçinde kaynaşan sayısız canlılar, *
 Büyük küçük yaratıklar.
 Orada gemiler dolaşır, *
 İçinde oynaşsın diye yarattığın Livyatan da orada.
  
 Hepsi seni bekliyor, *
 Yiyeceklerini zamanında veresin diye.
 Sen verince onlar toplar, *
 Sen elini açınca onlar iyiliğe doyar.
  
 Yüzünü gizleyince dehşete kapılırlar.  *
 Soluklarını kesince ölüp toprak olurlar.
 Ruhun’u gönderince var olurlar, *
 Yeryüzüne yeni yaşam verirsin.
  
 Rab’bin görkemi sonsuza dek sürsün! *
 Sevinsin Rab yaptıklarıyla!-
 O bakınca yeryüzü titrer, *
 O dokununca dağlar tüter.
  
 Ömrümce Rab’be ezgiler söyleyecek, *
 Var oldukça Tanrım’ı ilahilerle öveceğim.
 Düşüncem ona hoş görünsün, *
 Sevincim Rab olsun!
  
 Tükensin dünyadaki günahlılar, *
 Yok olsun artık kötüler!
 Rab’be övgüler sun, ey gönlüm! *
 Rab’be övgüler sunun!
  
 3. Nak. Tanrı yarattıklarını gözetti: Her şey güzeldir. Alleluya. 
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
 ¥ Tanrı’nın Oğlu, bize anlayış vermek için geldi.
 ¶ Gerçek Tanrı’yı bize tanıttı.
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  
  Aziz Pavlus’un Koloselilere Mektubundan                                                                       3, 5-16
  
 Yeni insanın yaşamı
 Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini fuhuşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün. Bunlar yüzünden Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor. Geçmişte bunlarla iç içe yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdü-nüz.
 Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil, hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaradılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız; eksiksiz bilgiye erişmek için Yaratıcısı'na benzer olmak üzere yenilenen yeni yaradılışı giyindiniz. Bu yenilikte Grek ve Yahudi, sünnetli ve sünnetsiz, barbar, İskit, köle ve özgür ay-rımı yoktur. Mesih her şeydir ve her şeydedir.
 Öyleyse, Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin. Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rab'bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.
 Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin. Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun! Mesih'in sözü bütün zen-ginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbiri-nize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nağmeler yükseltin.
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                                             Gal. 3, 27-28
 ¥ Vaftizde Mesih’le birleşenlerinizin hepsi Mesih’i giyindi. * Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz.
 ¶ Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. 
 ¥ Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz.
  
 İKİNCİ OKUMA 
  Augustinus, Yuhanna İncili Üstüne Vaazlar, 17, 7-9
  
 Sevginin iki yönü
 İşte, Rabbin kendisi geliyor. O, merhamet üstadıdır, o merhametle doludur. Onun için önceden bildirdiği gibi o, yeryüzünde sözünü kısa kesiyor ve gerek Yasa'nın gerekse Peygamberlerin, merhametin iki temel ilkesinde özetlendiğini gösteriyor.
 Kardeşlerim, bu iki temel ilkeyi benimle birlikte anım-sayınız. Çünkü bunu iyi bilmek gerekir, yoksa arada bir aklımıza geldiği zaman onları anımsamak yeterli değildir. Bu iki temel ilkeyi sürekli olarak kalbimizde taşımalıyız. Tanrı'yı ve komşumuzu kesinlikle sevmek gerektiğini her zaman düşünün: "Tanrı'yı bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla sev ve komşunu kendin gibi sev."
 Her zaman bunu anımsamak, bunun üzerinde dü-şünmek, bunu unutmamak ve yerine getirmek gerekir. Temel ilkelerin ilki Tanrı sevgisidir; uygulamada ilk önce komşu sevgisi gelir. Çünkü bu sevgi, iki temel ilke biçiminde sana buyuran ilk önce komşunu sonra Tanrı'yı değil, ama ilk önce Tanrı'yı sonra da komşunu sevmeni istemiştir.
 Sana gelince, henüz Tanrı'yı görmediğin için, komşunu severek Tanrı'yı görmeyi hak ediyorsun. Komşunu severek, Tanrı'yı görmek için bakışını arıtıyorsun. Aziz Yuhanna bunu açıkça söylüyor: "Gördüğün kar-deşini sevmezsen, görmediğin Tanrı'yı nasıl sevebilirsin?"
 Sana şöyle deniyor: Tanrı'yı sev. Oysa sen bana şöyle dersen: Kimi sevmem gerekiyorsa, onu bana göster. Ben nasıl bir yanıt verebilirim, ancak Aziz Yuhanna'-nın sözlerini tekrarlayabilirim: "Tanrı'yı hiçkimse asla görmedi." Ama Tanrı'nın, yaşamının tümüyle dışında kaldığını sanma! Aziz Yuhanna bize şöyle sesleniyor: "Tanrı sevgidir ve sevgi ile yaşayan, Tanrı'dadır." De-mek oluyor ki, komşunu sevmelisin ve komşuna olan sevginin nereden geldiğini kendinde bulmalısın. İşte orada Tanrı'yı göreceksin, kuşkusuz olanak olduğu oranda.
 Öyleyse komşunu sevmeye başla. "Aç olan kişi ile yemeğini paylaş, evsiz barksız olan zavallıyı evine kabul et, giysisi olmayan kişiyi görünce onu ört, hemcinsini hor görme."
 Böyle davranmakla elde edeceğin nedir? "O zaman ışığın tanyeri gibi aydınlık olacaktır." Senin ışığın, senin Tanrın'dır. Tanyerinden söz ediyoruz. Çünkü yaşadı-ğımız dünyanın karanlığının ardından, tansökümü oluşacaktır. Çünkü söz konusu ışık doğup batmaz. O ışık sürekli vardır.
 Komşunu severek, komşunla ilgilenerek, sen bu yola girmiş bulunuyorsun. Nereye mi gidiyorsun, kuşkusuz Rab Tanrı'ya yöneliyorsun. Onu bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla sevmen gerekmiyor mu? Çünkü biz henüz Rabbe varmadık, ama komşu-muzla beraberiz! Birlikte olmak, istediğine varmak için, onunla beraber yürümeyi sürdür.
  
 RESPONSORİUM                                                                                              1 Yu. 4, 10-11. 16      
 ¥ İlk önce Tanrı bizi sevdi ve Oğlu'nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi  budur. * Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz.
 ¶ Tanrı'nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inan-dık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar. 
 ¥ Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz.
  
 İncil: Yuhanna 1, 29-34
  
  
 İLAHİ 
 Te Deum
  
 Seni överiz, ey Tanrı; *
 Seni yüceltiriz, ey Rab.
 Ey Ebedi Peder, *
 Bütün dünya sana tapar.
  
 Meleklerin hepsi,*
 Göklerin bütün güçleri ¬
  
 Ezgiyle yüceltirler seni †
 Kutsal, kutsal, kutsal  *
 Evrenin Tanrı’sı.
  
 Gökler ve yerler* 
 Şanınla doludur.  
 Seni över Havarilerin korosu* 
 Ve beyaz giymiş şehitler ordusu.
  
 Peygamberler tek bir sesle †
 Övgü ezgisi söyler sana *
 Kutsal Kilise’n şanını yüceltir,
  
 Tapar biricik Oğlu’na*
 Ve tesellici Kutsal Ruh’a. 
 Mesih İsa, sen şan kralısın, *
 Sen Peder'in ebedi Oğlu'sun.
  
 İnsanlığı kurtarmak üzere,*
 Bakire Anne’den doğmak istedin. 
 Ölüm üstünde muzaffer, 
 Açtın göksel krallığı inananlara 
  
 Sen Tanrı’nın sağında Peder’in şanında †
 Zamanın sonunda *
 Geleceksin dünyayı yargılamaya.
  
 Ya Rab, değerli kanınla  *
 Kurtardığın evlatlarına bak  
  
 Hepimizi kabul et şanına, *
 Azizlerin topluluğunda.
 ≈≈Ya Rab, halkını kurtar,*
 Evlatlarını destekleyip onlara rehber ol, 
  
 Her gün sana hamdederiz,*
 Daima adını yüceltiriz.
 Ya Rab, bugün *
 Günaha düşmemize izin verme,
  
 Daima bize merhametli ol, *
 Çünkü sana ümit bağladık. 
 Acı bize, *
 Ya Rab, acı bize;
  
  
 DUA 
 Her şeye kadir ve ebedi Peder Tanrı, inananların ışığı, şanınla tüm yeryüzünü doldur. Tüm insanlara gerçe-ğinin yüceliğini göster.  Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin. 

2 OCAK NOEL’DEN SONRA 2. CUMARTESİ

 
 
 Okumalar Övgü Duaları
  
  
 İLAHİ 
 İşay’dan filiz çıktı
 Ve hayatın ağacı 
 Zamanda meyve verdi.
  
 Siyon’un kızı Meryem,
 Bakire olan anne
 İsa’yı doğuruyor.
  
 Mağarada, gölgede,
 Dünyanın Yaradanı
 Uysal ve fakir yatar. 
  
 Sina’da yasa koyan,
 Yüce Yaradan uyar
 Yasanın isteğine.
  
 Dünyanın gecesinde
 Parıldar yeni ışık:
 Tapalım Rabbimize!
  
 Şan, övgü Mesih İsa’ya,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin
  
 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 ¥ Ey Rab aç dudaklarımı.
 ¶ Ve ağzım sana övgüler duyursun.
  
 Davet mezmuru
 MEZMUR 95                     
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!  
  
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. *
 Dağların dorukları da onun.
  
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, *
 Karaya da onun elleri biçim verdi.
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü o Tanrımız’dır, †
 Bizse onun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
  
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde, ¬
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!”
  
 1. Nak. Ey Rab, bizi hatırla ve ziyaretinle bizi kurtar. 
 MEZMUR 106      Rab’bin cömertliği ve halkın imansızlığı                       
 Bu olaylar başkalarına ders olsun diye onların başına geldi; çağların sonuna ulaşmış olan bizleri uyarmak için yazıya geçirildi.Ko. 10,11)
 I (1-18)
  
 Övgüler sunun, Rab’be! †
 Rab’be şükredin, çünkü o iyidir, *
 Sevgisi sonsuzdur.
  
 Rab’bin büyük işlerini kim anlatabilir, *
 Kim o'na yeterince övgü sunabilir?
 Ne mutlu adalete uyanlara, *
 Sürekli doğru olanı yapanlara!
  
 Ya Rab, halkına lütfettiğinde anımsa beni, *
 Onları kurtardığında ilgilen benimle. ¬
  
 Öyle ki, seçtiklerinin gönencini göreyim, †
 Ulusunun sevincini, *
 Kendi halkının kıvancını paylaşayım.
  
 Atalarımız gibi biz de günah işledik, *
 Suç işledik, kötülük ettik.
 Atalarımız Mısır'dayken *
 Yaptığın harikaları anlamadı,
  
 Çok kez gösterdiğin sevgiyi anımsamadı, *
 Denizde, Kızıldeniz'de* başkaldırdılar.
 Buna karşın Rab gücünü göstermek için, *
 Adı uğruna kurtardı onları.
  
 Kızıldeniz'i azarladı, kurudu deniz, †
 Yürüdüler enginde onun öncülüğünde,
 Çölde yürür gibi.
  
 Kendilerinden nefret edenlerin elinden aldı onları, *
 Düşmanlarının pençesinden kurtardı.
 Sular yuttu hasımlarını, *
 Hiçbiri kurtulmadı.
  
 O zaman atalarımız onun sözlerine inandılar, *
 Ezgiler söyleyerek onu övdüler.
 Ne var ki, Rab’bin yaptıklarını çabucak unuttular, *
 Öğüt vermesini beklemediler.
  
 Özlemle kıvrandılar çölde, *
 Tanrı'yı denediler ıssız yerlerde.
 Tanrı onlara istediklerini verdi, *
 Ama üzerlerine yıpratıcı bir hastalık gönderdi.
  
 Onlar ordugahlarında Musa'yı, *
 Rab’bin kutsal kulu Harun'u kıskanınca,
 Yer yarıldı ve Datan'ı yuttu, *
 Aviram'la yandaşlarının üzerine kapandı.
  
 Ateş kavurdu onları izleyenleri, *
 Alev yaktı kötüleri.
  
 1. Nak. Ey Rab, bizi hatırla ve ziyaretinle bizi kurtar. 
 2. Nak. Biz antlaşmanın topluluğuyuz. Tanrımızın sev-gisini unutmuyoruz. 
  
 II (19-33)
  
 Bir buzağı heykeli yaptılar Horev'de,
 Dökme bir puta tapındılar.
 Tanrı'nın yüceliğini, *
 Ot yiyen öküz putuna değiştirdiler.
  
 Unuttular kendilerini kurtaran Tanrı'yı, *
 Mısır'da yaptığı büyük işleri,
 Ham ülkesinde yarattığı harikaları, *
 Kızıldeniz kıyısında yaptığı müthiş işleri.
  
 Bu yüzden onları yok edeceğini söyledi Tanrı, †
 Ama seçkin kulu Musa onun önündeki gedikte durarak, *
 Yok edici öfkesinden vazgeçirdi onu.
  
 Ardından hor gördüler güzelim ülkeyi, *
 Tanrı'nın verdiği söze inanmadılar.
 Çadırlarında söylendiler, *
 Dinlemediler Rab’bin sesini.
  
 Bu yüzden Rab elini kaldırdı *
 Ve çölde onları yere sereceğine,
 Soylarını ulusların arasına saçacağına, *
 Onları öteki ülkelere dağıtacağına ant içti.
  
 Sonra Baal-Peor'a bel bağladılar, *
 Ölülere sunulan kurbanları yediler.
 Öfkelendirdiler Rab’bi yaptıklarıyla, *
 Salgın hastalık çıktı aralarında.
  
 Ama Pinehas kalkıp araya girdi,  *
 Felaketi önledi.
 Bu doğruluk sayıldı ona,  *
 Kuşaklar boyu, sonsuza dek sürecek bu.
  
 Yine Rab’bi öfkelendirdiler Meriva suları yanında*
 Musa'nın başına dert açıldı onlar yüzünden;
 Çünkü onu sinirlendirdiler,  *
 O da düşünmeden konuştu.
  
 2. Nak. Biz antlaşmanın topluluğuyuz. Tanrı’mızın sev-gisini unutmuyoruz. 
 3. Nak. Ey Rab, bizi kurtar, ve bütün uluslar arasından topla. 
  
 III (34-48)
  
 Rab’bin onlara buyurduğu gibi *
 Yok etmediler halkları,
 Tersine öteki uluslara karıştılar, *
 Onların törelerini öğrendiler.
  
 Putlarına taptılar, *
 Bu da onlara tuzak oldu.
 Oğullarını, kızlarını *
 Cinlere kurban ettiler.
  
 Kenan putlarına kurban olsun diye *
 Oğullarının, kızlarının kanını,
 Suçsuzların kanını döktüler; *
 Ülke onların kanıyla kirlendi.
  
 Böylece yaptıklarıyla kirli sayıldılar, *
 Vefasız duruma düştüler töreleriyle.
 Rab’bin öfkesi parladı halkına karşı, *
 Tiksindi kendi halkından.
  
 Onları ulusların eline teslim etti. *
 Onlardan nefret edenler onlara egemen oldu.
 Düşmanları onları ezdi, *
 Boyun eğdirdi hepsine.
  
 Rab onları birçok kez kurtardı, † 
 Ama akılları fikirleri başkaldırmaktaydı  *
 Ve alçaltıldılar suçları yüzünden. 
  
 Rab yine de ilgilendi sıkıntılarıyla *
 Yakarışlarını duyunca.
  
 Antlaşmasını anımsadı onlar uğruna, †
 Eşsiz sevgisinden ötürü vazgeçti yapacaklarından.
 Merhamet koydu onları tutsak alanların yüreğine.
  
 Kurtar bizi, ey Tanrımız Rab, *
 Topla bizi ulusların arasından.
 Kutsal adına şükredelim, *
 Yüceliğinle övünelim.
  
 Öncesizlikten sonsuza dek, *
 İsrail'in Tanrısı Rab’be övgüler olsun! ¬
 Bütün halk, "Amin!" desin. *
 Rab’be övgüler olsun! 
  
 3. Nak. Ey Rab, bizi kurtar, ve bütün uluslar arasından topla. 
  
 ¥ Rab’be ilahi okuyun ve adını yüceltin. 
 ¶ Onun kurtaran sevgisini tüm günler boyunca duyurun. 
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  
  Aziz Pavlus’un Koloselilere Mektubundan                                                           2, 16 – 3, 4
  
 Mesih’te yeni yaşam
 Bu nedenle kimse yiyecek içecek, bayram, yeni ay ya da Şabat Günü konusunda sizi yargılamasın. Bunlar gelecek şeylerin gölgesidir, aslı ise Mesih'tedir. Sözde alçakgönüllülükte ve meleklere tapınmakta direnen, gördüğü düşlerin üzerinde durarak benliğin düşünce-leriyle boş yere böbürlenen, Baş'a tutunmayan hiç kimse sizi ödülünüzden yoksun bırakmasın. Bütün beden eklemler ve bağlar yardımıyla bu Baş'tan bes-lenip bütünlenmekte, Tanrı'nın sağladığı büyümeyle gelişmektedir. 
 Mesih'le birlikte ölüp dünyanın temel ilkelerinden kurtulduğunuza göre, niçin dünyada yaşayanlar gibi, "Şunu elleme", "Bunu tatma", "Şuna dokunma" gibi kurallara uyuyorsunuz?
 Bu kuralların hepsi, kullanıldıkça yok olacak nesnelerle ilgilidir; insanların buyruklarına, öğretilerine dayanır.
 Kuşkusuz bu kuralların gönüllü tapınma, sözde alçakgönüllülük, bedene eziyet açısından bilgece bir görünüşü vardır; ama benliğin tutkularını denetlemekte hiçbir yararları yoktur.
 Mesih'le birlikte dirildiğinize göre, gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada, Tanrı'nın sağında oturuyor. Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün. Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman, siz de onunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz.
  
  
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                     Kol. 3: 1-2; Luk. 12: 34
 ¥ Mesih’le birlikte dirildiğinize göre,  gökteki değerlerin ardından gidin.  Mesih orada,  Tanrı’nın sağında oturuyor. *Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri dü-şünün.
 ¶Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır. 
 ¥ Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün.
  
 İKİNCİ OKUMA 
  Basilius, Kutsal Ruh Üstüne Vaaz, 26, 31-64
  
 Rab Bedenini Ruh içinde canlandırır
 Artık bedene göre yaşamayıp, Tanrı’nın Ruh'unun yönetimi altında yaşayan kimse, Tanrı’nın Oğlu diye çağırılan ve Tanrı’nın Oğlu’nun suretine uygun hale gelen kimse, bu kimseye "tinsel" adı verilir. Nasıl ki görme gücü sağlıklı gözde bulunursa, aynı şekilde Ruh'un faaliyeti de arınmış candadır.
 Nasıl ki söz, ister yürek tarafından düşünülmüş olsun ister dille ifade edilmiş olsun can içinde ise, Kutsal Ruh için de öyledir; ister ruhumuza tanıklık etsin ve yüreğimizde Abba, Peder diye bağırsın ister İsa'nın: Konuşan siz olmıyacaksınız, sizde Peder'in Ruh'u ko-nuşacaktır diye belirttiği gibi, bizim yerimize konuşsun.
 Ayrıca Ruh, tinsel bağışlarının dağılımına göre, çeşitli parçaları içinde bir bütün olarak görünmektedir, çün-kü biz hepimiz birbirimizin üyeleriyiz ve bize bağışlanmış olan lütfa göre çeşitli yeteneklere sahibiz.
 Bu nedenle göz ele, benim sana ihtiyacım yok diyemez; aynı şekilde baş ta ayaklara benim sizlere ihtiyacım yok diyemez. Aksine uzuvlar, hepsi birden, Ruh'un birliği içinde, Mesih'in bedenini oluştururlar ve almış oldukları armağanlara göre, karşılıklı olarak birbirlerine gerekli hizmetleri verirler.
 Çünkü uzuvları bedene, herbirini istemiş olduğu şekilde olmak üzere, yerleştiren, Tanrı’dır. Bununla beraber, onların birbirlerine karşı muhabbetini doğuran tinsel komünyon gereğince, bütün uzuvlar birbirleri için aynı kaygıya sahiptirler. Bu nedenle eğer bir aza acı çekerse, bütün uzuvlar onun acısını paylaşır; eğer bir aza onurlandırılırsa, hepsi onun sevincini paylaşır.
 Bütün içindeki parçalar gibi, her birimiz Ruh'un içindedir, çünkü tek bir beden içinde bulunan biz hepimiz, tek bir Ruh içinde vaftiz olmuş bulunuyoruz.
 Nasıl ki Oğul Peder'de görülüyorsa, Oğul da Ruh'ta görülüyor. Demek oluyor ki Ruh'ta ibadet etmek, Samariyeli kadına söylenen sözlerden anlaşılabileceği gibi, düşüncemizin faaliyetinin aydınlıkta cereyan et-mesi anlamına gelecektir. Kadın, ülkesinin âdetinin et-kisi ile yanılarak, ancak belli bir yerde ibadet edilebi-leceğini sanıyordu. Rabbimiz, Ruh'ta ve Gerçek için-de ibadet etmek gerektiğini belirterek onu yanılgıdan kurtardı; ve Gerçek'ten sözederken kuşkusuz kendisini kastediyordu.
 O halde, nasıl Oğul'da, yani Peder Tanrı’nın bir suretinde, bir ibadetten söz ediyorsak, aynı şekilde Rabbin ulûhiyetini kendisinde gösterende olarak, bir Ruh'ta ibadetten sözedilmektedir.
 Kesin ve mantıklı bir şekilde konuşmuş olmak için, biz Tanrı’nın görkeminin parıltısını Ruh'un aydınlatması sayesinde seyretmekteyiz; onun damgası iledir ki, kendisinin damgası ve tamamen benzeyen mühürü olana gidilmektedir. 
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                  1. Kor. 2, 12. 10; Ef. 3, 5     
 ¥ Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan gelen Ruh'u aldık. * Oysa Tanrı Ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır.
 ¶ Bu sır önceki kuşaklara açıkça bildirilmemişti. Şimdiyse Mesih'in kutsal elçilerine ve peygamberlerine Ruh aracılığıyla açıklanmış bulunuyor.
 ¥ Oysa Tanrı Ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır.
  
 İncil: Yuhanna 1, 19-28
  
 DUA 
 Rabbim, kiliseni sarsılmaz bir imanla koru. Yüceliğini paylaşan biricik Oğlu’nun bedenimize benzer bir be-deni Bakire Meryem’den aldığını kabul ediyoruz. Bu dünyadaki kötülüklerden bizi kurtar ve ebedi mutluluğa kavuştur. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.
   
 
 
 Sabah Övgü Duaları
  
 Ey Tanrı gel beni kurtarmaya. Ya Rab yardımıma koş  Peder’e... v.s.
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
 İLAHİ  
 Güneşin doğuşundan
 Dünyada yankılansın
 Övgü ilahileri.
  
 Bizi kurtarmak için
 Meryem'den insan oldu
 Evrenin Efendisi.
  
 Bakire Meryem Ana
 Göklerden inmiş sırrı 
 Kalbinde sıkı tutar. ¬
  
 Saf, kutsal, temiz konut,
 Tanrı’nın tapınağı,
 Rahminde Oğlu saklar.
  
 Meleğin bildirdiği,
 Yahya'nın hissettiği,
 Yemlikte İsa yatar.
  
 Tüm evrene hükmeden,
 Alçakgönüllülükle
 Bir mağarada doğar.
  
 Çobanlar sevinirler,
 Melekler etraflarda
 Barışı bildirirler.
  
 Onur ve şeref sana,
 Göklerden inen İsa,
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 1. Nak. Sabahtan sevgini ve gece boyunca sadakatini duyururuz. 
  
 MEZMUR 92  Yaratıcı olan Rab’be övgü
 Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. (Yu. 15, 5)
  
 Ya Rab, sana şükretmek, *
 Ey Yüceler Yücesi, adını ilahilerle övmek, 
 Sabah sevgini, Gece sadakatini, *
 On telli sazla, çenk ve lirle duyurmak ne güzel! 
  
 Çünkü yaptıklarınla beni sevindirdin, ya Rab, *
 Ellerinin işi karşısında sevinç ilahileri okuyorum. 
 Yaptıkların ne büyüktür, ya Rab, *
 Düşüncelerin ne derin! 
  
 Aptal insan bilemez, *
 Budala akıl erdiremez: 
  
 Kötüler mantar gibi bitse, †
 Suçlular pıtrak gibi açsa bile, *
 Bu onların sonsuza dek yok oluşu demektir. 
  
 Ama sen sonsuza dek yücesin, ya Rab. †
 Ya Rab, düşmanların kesinlikle, *
 Evet, kesinlikle yok olacak,
  
 Suç işleyen herkes dağılacak. *
 Beni yaban öküzü kadar güçlü kıldın, ¬
 Taze zeytinyağını başıma döktün. *
 Gözlerim düşmanlarımın bozgununu gördü,
  
 Kulaklarım bana saldıran kötülerin sonunu duydu. †
 Doğru insan hurma ağacı gibi serpilecek, *
 Lübnan sediri gibi yükselecek. 
 Rab’bin evinde dikilmiş, *
 Tanrımız’ın avlularında serpilecek. 
 Böyleleri yaşlanınca da meyve verecek, *
 Taptaze ve yeşil kalacaklar.
  
 “Rab doğrudur! Kayamdır benim! * 
 Onda haksızlık bulunmaz!” diye duyuracaklar.
  
 1. Nak. Sabahtan sevgini ve gece boyunca sadakatini duyururuz. 
 2. Nak. Rab’bin adını  ilan etmeyi istiyorum: Tanrı’mızı yüceltin.
  
 EZGİ Yasa’nın Tekrarı 32, 1-12  Halkı için Tanrı’nın takdisi               
 Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim, ama siz istemediniz. (Mt. 23, 37)
 Ey gökler, kulak verin, sesleneyim; *
 Ey dünya, ağzımdan çıkan sözleri işit!
 Öğretişim yağmur gibi damlasın; *
 Sözlerim çiy gibi düşsün,
  
 Çimen üzerine çiseleyen yağmur gibi, *
 Bitkilere yağan sağanak gibi.
 Rab’bin adını duyuracağım. *
 Ululuğu için Tanrımız’ı övün!
  
 O Kaya’dır, işleri kusursuzdur, *
 Bütün yolları doğrudur.
 O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı’dır. *
 Doğru ve adildir.
  
 Bu eğri ve sapık kuşak, *
 Ona bağlı kalmadı.
 Onun çocukları değiller. *
 Bu onların utancıdır.
  
 Rab’be böyle mi karşılık verilir, *
 Ey akılsız ve bilgelikten yoksun halk?
 Sizi yaratan, size biçim veren, *
 Babanız, Yaratıcınız o değil mi? ¬
  
 Eski günleri anımsayın; *
 Çoktan geçmiş çağları düşünün.
 Babanıza sorun, size anlatsın, *
 Yaşlılarınız size açıklasın.
  
 Yüceler Yücesi uluslara paylarına düşeni verip †
 İnsanları böldüğünde, *
 Ulusların sınırlarını İsrailoğulları’nın sayısına göre belirledi.
  
 Çünkü Rab’bin payı kendi halkıdır *
 Ve Yakup soyu onun payına düşen mirastır.
 Onu kurak bir ülkede, *
 Issız, uluyan bir çölde buldu,
  
 Onu kuşattı, kayırdı, *
 Gözbebeği gibi korudu.
  
 Yuvasında yavrularını uçmaya kışkırtan, †
 Onların üzerinde kanat çırpan bir kartal gibi, *
 Kanatlarını gerip onları aldı
  
 Ve kanatları üzerinde taşıdı. †
 Ona yalnız Rab yol gösterdi, *
 Yanında yabancı ilah yoktu.
  
 2. Nak. Rab’bin adını ilan etmeyi istiyorum: Tanrı’mızı yüceltin.
 3. Nak. Ey Rab, Tanrı’mız, tüm yeryüzünde adın ne yü-cedir! 
  
 MEZMUR  8      Rab’bin yüceliği ve insanın haysiyeti        
 Her şeyi ayakları altına sererek O'na bağımlı kıldı. O'nu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. (Ef. 1, 22)
  
 Ey Rab Tanrı’mız, †
 Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde! *
 Gökyüzünü görkeminle kapladın. 
  
 Çocukların, hatta emziktekilerin sesiyle †
 Set çektin hasımlarına, *
 Düşmanı, öç alanı yok etmek için.
  
 Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri, *
 Oraya koyduğun ayı ve yıldızları,
 Soruyorum kendi kendime: *
 “İnsan ne ki, onu anasın,
  
 Ya da insanoğlu ne ki, ona ilgi gösteresin?” *
 Nerdeyse bir tanrı yaptın onu, ¬
  
 Başına yücelik ve onur tacını koydun. †
 Ellerinin yapıtları üzerine onu egemen kıldın, *
 Her şeyi ayaklarının altına serdin; 
  
 Davarları, sığırları, Yabanıl hayvanları, †
 Gökteki kuşları, denizdeki balıkları, *
 Denizde kıpırdaşan bütün canlıları. 
  
 Ey egemenimiz Rab, *
 Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!
  
 3. Nak. Ey Rab, Tanrı’mız, tüm yeryüzünde adın ne yücedir! 
  
  
  
 KISA OKUMA                                                                                                                                                   Yşa 49, 8-9
 Rab şöyle diyor: "Lütuf zamanında seni yanıtlayaca-ğım, kurtuluş günü sana yardım edecek, seni koru-yacağım. Seni halka antlaşma olarak vereceğim. Öyle ki, yıkık ülkeyi yeniden kurasın, mülk olarak yeni sa-hiplerine veresin. 'Çıkın, karanlıktakilere, 'Dışarı çıkın diyeceksin. Yol boyunca beslenecek, her çıplak tepede otlak bulacaklar.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Tanrı kurtarışını gösterdi, * alleluya alleluya.
 ~ Tanrı kurtarışını gösterdi, alleluya alleluya.
 ¶ Tüm uluslara açıkladı adaletini.
 ~ Alleluya alleluya.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Tanrı kurtarışını gösterdi, alleluya alleluya.
  
 Benedictus Nak. Ağılda yatıyordu ve aynı zamanda gökte parlıyordu; aramıza geliyordu ve aynı zamanda babasıyla kalıyordu. 
  
 Benedictus (Zekeriya’nın İlahisi) (Luka 1, 68-79)
 İsrail’in Tanrısı Rab’be övgüler olsun! †
 Çünkü halkının yardımına gelip *
 Onları fidyeyle kurtardı.
  
 Eski çağlardan beri *
 Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi,
 Kulu Davut’un soyundan *
 Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı;
  
 Düşmanlarımızdan, †
 Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden *
 Kurtuluşumuzu sağladı.
  
 Böylece atalarımıza merhamet ederek *
 Kutsal antlaşmasını anmış oldu.
  
 Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına †
 Ve ömrümüz boyunca *
 Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde,
 Korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair *
 Atamız İbrahim’e ant içerek söz vermişti.
  
 Sen de, ey çocuk, *
 Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın.
 Rab’bin yollarını hazırlamak üzere *
 Önünden gidecek .
  
 Ve onun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla*
 Kurtulacaklarını bildireceksin. ¬
 Çünkü Tanrımız’ın yüreği *
 Merhamet doludur. 
 Onun merhameti sayesinde, *
 Yücelerden doğan Güneş, 
 Karanlıkta ve ölümün gölgesinde *
 Yaşayanlara ışık saçmak 
  
 Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere *
 Yardımımıza gelecektir.            
  
 YAKARMALAR
 Göksel insan ve yeni Adem  olan, bizim için hayat verici ruh  olan Mesih İsa’ya dualarımızı yöneltelim: Ey Rab halkını kurtar. 
 Eski Antlaşmayı tamamlayan, adaletin güneşi Mesih İsa, 
 - ışığını parlat.
 Melekler tarafından yüceltilmiş, çobanlara ilan edilmiş, Anna ve yaşlı Şimeon tarafından neşeyle yüceltilmiş olan Mesih İsa,
 - İbrani halkının İncil’in ışığına açılmasını sağla.
 Şan ve barışın meleksel ilahisini dünyaya yansıtan Mesih İsa,  
 - tüm yeryüzüne barışının yayılmasını sağla.
 İnsanlığı yeni kılan Mesih İsa, 
 - hastalık ve sefalet içinde ezilenleri kurtar.
  
 DUA 
 Rabbim, kiliseni sarsılmaz bir imanla koru. Yüceliğini paylaşan biricik Oğlu’nun bedenimize benzer bir be-deni Bakire Meryem’den aldığını kabul ediyoruz. Bu dünyadaki kötülüklerden bizi kurtar ve ebedi mutluluğa kavuştur. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.
   

1 OCAK TANRI’NIN ANNESİ MERYEM ANA BAYRAMI

 
 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. Tanrı’nın Annesi Bakire Meryem’i kutlayalım ve Oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya tapalım. 
 Davet Mezmuru Ordinarium’da.
  
 MEZMUR 95                     
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!  
  
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. *
 Dağların dorukları da onun.
  
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, *
 Karaya da onun elleri biçim verdi.
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü o Tanrımız’dır, †
 Bizse onun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
  
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde, ¬
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!”
  
  _______________
  
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
  
 İLAHİ 
 İşay’dan filiz çıktı
 Ve hayatın ağacı 
 Zamanda meyve verdi.
  
 Siyon’un kızı Meryem,
 Bakire olan anne
 İsa’yı doğuruyor.
  
 Mağarada, gölgede,
 Dünyanın Yaradanı
 Uysal ve fakir yatar. 
  
 Sina’da yasa koyan,
 Yüce Yaradan uyar
 Yasanın isteğine.
  
 Dünyanın gecesinde
 Parıldar yeni ışık:
 Tapalım Rabbimize!
  
 Şan, övgü Mesih İsa’ya,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin
  
 1. Nak. Ey kapılar, kubbelerinizi yükseltin, Şanlı Kral geliyor.  
  
 MEZMUR 24
 Rab’bindir yeryüzü ve içindeki her şey, *
 Dünya ve üzerinde yaşayanlar;
 Çünkü odur denizler üzerinde onu kuran, *
 Sular üzerinde durduran.
                           
 Rab’bin dağına kim çıkabilir, *
 Kutsal yerinde kim durabilir?
  
 Elleri pak, yüreği temiz olan, †
 Gönlünü putlara kaptırmayan, *
 Yalan yere ant içmeyen.       
                     
 Rab kutsar böylesini, *
 Kurtarıcısı Tanrı aklar.
  
 Ona yönelenler, †
 Yakup’un Tanrısı’nın yüzünü arayanlar *
 İşte böyledir.
  
 Kaldırın başınızı, ey kapılar! *
 Açılın, ey eski kapılar! ¬
 Yüce Kral girsin içeri! *
 Kimdir bu Yüce Kral?
  
 O Rab’dir, güçlü ve yiğit, *
 Savaşta yiğit olan Rab.                            
 Kaldırın başınızı, ey kapılar! *
 Açılın, ey eski kapılar!
  
 Yüce Kral girsin içeri! †
 Kimdir bu Yüce Kral? *
 Her Şeye Egemen Rab’dir bu Yüce Kral!    
  
 1. Nak. Ey kapılar, kubbelerinizi yükseltin, Şanlı Kral geliyor.   
  
 2. Nak. Yüce olan Tanrı bir kent kurdu, bütün halklar onun çocukları olarak çağrılacaklar. 
  
 MEZMUR 87
 Rab Siyon’u kutsal dağlar üzerine kurdu. †
 Siyon’un kapılarını *
 Yakup soyunun bütün konutlarından daha çok sever.
  
 Ey Tanrı kenti, *
 Senin için ne yüce sözler söylenir:
  
 “Beni tanıyanlar arasında †
 Rahav ve Babil’i anacağım, *
 Filist’i, Sur’u, Kuş’u da;
  
 ‘Bu da Siyon’da doğdu’ diyeceğim.” *
 Evet, Siyon için şöyle denecek:
 “Şu da orada doğmuş, bu da, *
 Yüceler Yücesi onu sarsılmaz kılacak.”
  
 Rab halkları kaydederken, *
 “Bu da Siyon’da doğmuş” diye yazacak.
 Okuyucular, kavalcılar, *
 “Bütün kaynaklarım sendedir!” diyecek.
  
 2. Nak. Yüce olan Tanrı bir kent kurdu, bütün halklar onun çocukları olarak çağrılacaklar. 
  
 3. Nak. Zamanların başlangıcından, sabah yıldızının parıltısından önce varolan Peder’in biricik Oğlu, kurtarıcımız Rab bugün doğdu. 
  
 MEZMUR 99
 Rab egemenlik sürüyor, titresin halklar! †
 Keruvlar arasında tahtına oturmuş, *
 Sarsılsın yeryüzü! 
  
 Rab Siyon’da uludur, *
 Yücedir o bütün halklara egemendir
 Övsünler büyük, müthiş adını! *
 O kutsaldır. 
  
 Ey adaleti seven güçlü kral, *
 Eşitliği sen sağladın,
 Yakup soyunda doğru ve adil olanı sen yaptın. *
 Yüceltin Tanrımız Rab’bi, 
  
 Ayaklarının taburesi önünde tapının! *
 O kutsaldır. 
 Musa’yla Harun onun kahinlerindendi, *
 Samuel de ona yakaranlar arasında. 
  
 Rab’be seslenirlerdi, *
 O da yanıtlardı. 
  
 Bulut sütunu içinden onlarla konuştu, †
 Uydular onun buyruklarına, *
 Kendilerine verdiği kurallara.
  
 Ya Rab Tanrımız, yanıt verdin onlara; †
 Bağışlayıcı bir Tanrı oldun, *
 Ama yaptıkları kötülüğü cezasız bırakmadın.
  
 Tanrımız Rab’bi yüceltin, †
 Tapının ona kutsal dağında! *
 Çünkü Tanrımız Rab kutsaldır.
  
 3. Nak. Zamanların başlangıcından, sabah yıldızının parıltısından önce varolan Peder’in biricik Oğlu, kurtarıcımız Rab bugün doğdu. 
  
 ¥ Tanrı’nın kelamı beden aldı, alleluya. 
 ¶ Geldi ve aramızda yaşadı, alleluya. 
  
 BİRİNCİ OKUMA
  
  İbranilere Mektup’tan                                                                                            2, 9-17
  
 Mesih her yönden kardeşlerine benzer oldu. 
  
 Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'yı, Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz.
 Birçok oğulu yüceliğe eriştirirken onların kurtuluş ön-cüsünü acılarla yetkinliğe erdirmesi, her şeyi kendisi için ve kendi aracılığıyla var eden Tanrı'ya uygun dü-şüyordu. Çünkü hepsi -kutsal kılan da kutsal kılınanlar da- aynı Baba'dandır. Bunun içindir ki, İsa onlara "kardeşlerim" demekten utanmıyor. "Adını kardeşleri-me duyuracağım, topluluğun ortasında seni ilahilerle öveceğim" diyor. Yine, "Ben ona güveneceğim" ve yi-ne, "İşte ben ve Tanrı'nın bana verdiği çocuklar" diyor.
 Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis'i, ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Bunu, ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. Kuş-kusuz o, meleklere değil, İbrahim'in soyundan olanlara yardım ediyor. Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Öyle ki, Tanrı'ya hizmetin-de merhametli ve sadık bir başkâhin olup halkın gü-nahlarını bağışlatabilsin.
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                                                      Lk.1, 28
 ¥ Mutlu Bakire Meryem, dünyanın yaratıcısı olan Rab’bi taşıdın, * Seni yaratana hayat verdin ve her zaman bakire kaldın.
 ¶ Lütufla dolu olan sana, selam; Rab seninledir.
 ¥ Seni yaratana hayat verdin ve her zaman bakire kal-dın.
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
 Aziz Atanasius, Korint Episkoposu Epiktet'e Mektup, 5-9
  
 Kelam insan tabiatını Meryem’den aldı
 Kelam, İbrahim'in soyunun yükümlülüğünü üzerine aldı, bu nedenle kendisini her noktadan kardeşlerine benzer yapması ve bizimki gibi bir beden alması gerekiyordu. Bu nedenle, onda bu bedeni alması ve bu-nu kendisininki olarak bizim uğrumuza sunması için Meryem gerçekten lüzumludur. Kutsal Kitap onun doğumunu hatırlatıyor; şöyle diyor: O çocuğunu kundakladı, ona süt veren anne mutlu ilan edildi ve onun, bir kurban sunma içinmiş gibi, ondan doğduğu kabul edildi. Cebrail onu, dikkatle seçilmiş sözlerle ona bil-dirmişti. Bunun dışardan içeri sokulmuş yabancı bir beden olacağı inancını vermemek için, alışılmış şe-kilde: “Sende doğacak olan kimse” demedi; doğacak olanın ondan çıkacağına inanmaya davet için: “Senden doğacak olan kimse” dedi. 
 Bütün bunlar Kelam'ın, bizim tabiatımızı yüklenerek ve onu kurban olarak sunarak, onu tamamiyle kendisine ait yapması için, böyle oldu. Daha sonra bizi, ken-di tabiatiyle donatmak istedi, ki aziz Pavlus'un şöyle söylemesine imkan veren budur: Bu çürüyebilen var-lığın çürümezliğe bürünmesi, bu ölümlü varlığın ölümsüzlüğe bürünmesi gerekir. Bu, bazı heretiklerin tahayyül etmiş oldukları gibi, fiktif bir şekilde olma-mıştır: Asla! Kurtarıcı gerçekten insan olmuştur ve in-sanın kurtuluşu tümüyle buradan gelmiştir. Kurtuluşumuz bir görüntü değildir, o sadece beden için de-ğildir, ruh ve bedenle birlikte, tüm insan içindir ve bu selamet, Kelam'ın kendisinden gelmiştir.
 O halde Meryem'den gelen, Kutsal Yazılara göre, tabiaten insani idi ve Rabbin bedeni gerçek bir bedendir; evet, gerçek bir beden, çünkü bizim bedenimizle aynı idi. Çünkü hepimiz Adem'den geldiğimize göre, Mer-yem bizim kız kardeşimizdir.
 Kuşkusuz, Kelam et haline dönüşmedi, yalnızca bizim tabiatımızı aldı; aziz Yuhanna'nın: Kelam vücut buldu sözü başka bir anlama gelmemektedir, bunu benzeri ifadelerde de görmek mümkündür, örneğin aziz Pav-lus'ta: Mesih bizim için kendini lanetli yaptı.
 Kelam'ın insani tabiatla birleşmesi, Üçlü-Birlik'e hiçbir şey ilave etmez, oysa insani beden, Kelam'la komün-yonu ve onunla birliği dolayısıyla büyük bir avantaj elde etmiştir: Ölümlü iken ölümsüz olmuştur, tamamen insani iken, tinsel olmuştur ve topraktan gelen o, göğün kapılarından geçmektedir.
 Kuşkusuz, Kelam'ın Meryem'de bir beden almasından sonra bile, Üçlü-Birlik olarak kalmaktadır, ne bir fazla, ne bir eksik. O her zaman mükemmeldir: Üçlü-Birlik'te tek uluhiyeti tanıyoruz ve Kilise'de, Kelam'ın Pe-der'i, tek bir Tanrı’nın ilan edilmesi böyle olmaktadır.
  
 RESPONSORİUM                 
 ¥ Ey Kutsal Bakire Meryem, nasıl seni öveceğim? *Gökte sığmayan onu sen rahminde taşıdın.
 ¶ Kadınların en mübareği sensin mübarektir senin ev-ladın İsa.
 ¥ Gökte sığmayan onu sen rahminde taşıdın.
  
 İLAHİ  Te Deum 
  
 Seni överiz, ey Tanrı; *
 Seni yüceltiriz, ey Rab.
 Ey Ebedi Peder, *
 Bütün dünya sana tapar.
  
 Meleklerin hepsi,*
 Göklerin bütün güçleri ¬
  
 Ezgiyle yüceltirler seni †
 Kutsal, kutsal, kutsal  *
 Evrenin Tanrı’sı.
  
 Gökler ve yerler* 
 Şanınla doludur.  
 Seni över Havarilerin korosu* 
 Ve beyaz giymiş şehitler ordusu.
  
 Peygamberler tek bir sesle †
 Övgü ezgisi söyler sana *
 Kutsal Kilise’n şanını yüceltir,
  
 Tapar biricik Oğlu’na*
 Ve tesellici Kutsal Ruh’a. 
 Mesih İsa, sen şan kralısın, *
 Sen Peder'in ebedi Oğlu'sun.
  
 İnsanlığı kurtarmak üzere,*
 Bakire Anne’den doğmak istedin. 
 Ölüm üstünde muzaffer, 
 Açtın göksel krallığı inananlara 
  
 Sen Tanrı’nın sağında Peder’in şanında †
 Zamanın sonunda *
 Geleceksin dünyayı yargılamaya.
  
 Ya Rab, değerli kanınla  *
 Kurtardığın evlatlarına bak  
  
 Hepimizi kabul et şanına, *
 Azizlerin topluluğunda.
 ≈≈Ya Rab, halkını kurtar,*
 Evlatlarını destekleyip onlara rehber ol, 
  
 Her gün sana hamdederiz,*
 Daima adını yüceltiriz.
 Ya Rab, bugün *
 Günaha düşmemize izin verme,
  
 Daima bize merhametli ol, *
 Çünkü sana ümit bağladık. 
 Acı bize, *
 Ya Rab, acı bize;
  
 Ümidimiz sensin, *
 Ebediyete kadar utanmayacağız. 
 ≈≈ Bu işaretten sonra ayetler söylenmeyebilir.
  
 DUA 
 Oğlu’nun Bakire Meryem'den doğumu sayesinde, bü-tün insanlara ebedi selameti bağışlayan yüce Tanrı, sana yalvarıyoruz: Sonsuz hayatın kaynağı olan Oğ-lun. Mesih İsa'yı dünyaya getiren Meryem Ana'nın bizim için senin nezdinde her zaman şefaatte bulunduğunu içimizde hissedelim. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
 
 
 Sabah Övgü Duaları
  
 İLAHİ  
 Güneşin doğuşundan
 Dünyada yankılansın
 Övgü ilahileri.
  
 Bizi kurtarmak için
 Meryem'den insan oldu
 Evrenin Efendisi.
  
 Bakire Meryem Ana
 Göklerden inmiş sırrı 
 Kalbinde sıkı tutar. ¬
  
 Saf, kutsal, temiz konut,
 Tanrı’nın tapınağı,
 Rahminde Oğlu saklar.
  
 Meleğin bildirdiği,
 Yahya'nın hissettiği,
 Yemlikte İsa yatar.
  
 Tüm evrene hükmeden,
 Alçakgönüllülükle
 Bir mağarada doğar.
  
 Çobanlar sevinirler,
 Melekler etraflarda
 Barışı bildirirler.
  
 Onur ve şeref sana,
 Göklerden inen İsa,
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 1. Nak. İşay’ın  kütüğünden bir filiz çıktı, Yakup’tan bir yıldız doğdu; Bakire’den Kurtarıcı 
               doğdu. Tanrı’mız sana hamdederiz. 
  
 MEZMUR 63, 1-8  Ruhum Rab’be susadı.                      
 Kilise Kurtarıcısına susadı, ebedi yaşam için fışkıran yaşam suyunun pınarından içmek için özlem duyuyor. (bk. Cassiodoro)
 Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, *
 Seni çok özlüyorum, 
  
 Canım sana susamış, †
 Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, *
 Bütün varlığımla seni arıyorum.
  
 Kutsal yerde baktım sana,*
 Gücünü, görkemini görmek için. 
 Senin sevgin yaşamdan iyidir, *
 Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.
  
 Ömrümce sana övgüler sunacağım,*
 Senin adınla ellerimi kaldıracağım.
 Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,*
 Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.
  
 Yatağıma uzanınca seni anarım,*
 Gece boyunca derin derin seni düşünürüm.
 Çünkü sen bana yardımcı oldun,*
 Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.
  
 Canım sana sımsıkı sarılır,*
 Sağ elin bana destek olur.
  
 1. Nak. İşay’ın  kütüğünden bir filiz çıktı, Yakup’tan bir yıldız doğdu; Bakire’den Kurtarıcı 
               doğdu. Tanrı’mız sana hamdederiz. 
  
 2. Nak. Meryem Kurtarıcı’yı bize verdi. Vaftizci Yahya onu gördüğünde haykırdı: İşte, 
               Tanrı’nın Kuzusu; işte dünyanın günahını kaldıracak olan odur, alleluya! 
 EZGİ Dan. 3, 57-88, 56    Her yaratık Rab’bi övsün
  
 Allahımıza övgüler sunun siz onun bütün kulları. (Va. 19, 5)
 Tüm evren, Rab’bi kutsa; *
 Onu ulu kıl ve sonsuza dek öv.
 Rab’bin melekleri! Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Gök kubbenin üstündeki yağmurlar! Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 
 Gökteki güçler, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Güneş ve ay, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Gökteki yıldızlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Sağanak halinde yağmurlar ve çiğ damlaları, †
 Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Rüzgarlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Ateş ve ısı! Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Zehir gibi soğuk ve kavuran ısı, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Çiğ damlaları ve sulu sepken kar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Don ve soğuk, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Günler ve geceler, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Gün ışığı ve karanlık, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.-
 Buz ve kar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Yıldırım ve fırtına alameti bulurlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Bırakın da yeryüzü Rab’bi kutsasın; *
 Onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün. ¬
  
 Dağlar ve tepeler, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Yeryüzünde yetişen her şey Rab’bi kutsasın; *
 Onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün.
  
 Göller ve ırmaklar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Su kaynakları, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Balinalar ve deniz hayvanları, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 
 Tüm kuşlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Tüm sığırlar ve yabanıl hayvanlar, †
 Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Yeryüzündeki tüm insanlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 İsrail ulusu, Rab’bini kutsa; *
 Onu ulu kıl ve sonsuza dek övün.
  
 Rab’bin kahinleri, Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Rab’bin kulları! Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Tüm insanlar, Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Kutsal ve alçakgönüllü olan kişiler, †
 Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Ananya, Azarya ve Mişael, †
 Rab’binizi kutsayın; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Peder, Oğul ve Kutsal Ruh *
 Sonsuza dek yüceltilsin ve ulu kılınsın.
  
 Rab, gökkubbede seni övsünler, †
 Sonsuza dek herşeyin ötesinde,
 Seni yüceltsinler ve ulu kılsınlar.
  
 Ezgi, içinde yüceltme olan doksoloji taşıyorsa Peder’e, Oğul’a... söylenmez.
  
 2. Nak. Meryem Kurtarıcı’yı bize verdi. Vaftizci Yahya onu gördüğünde haykırdı: İşte, 
               Tanrı’nın Kuzusu; işte dünyanın günahını kaldıracak olan odur, alleluya! 
  
 3. Nak. Bir kadın ebedi olan Kralımızı doğurdu. Şeref verin Bakire’ye ve şan verin 
                Anne’ye, hiç bir kadın onun gibi olmadı ve olmayacaktır.
  
 MEZMUR 149                
 Kilisenin ve yeni halkın evlatları, KralınızMesih’i yüceltin. (Esichio)
 Rab’be övgüler sunun!*
 Rab’be yeni bir ezgi söyleyin, 
 Sadık kullarının toplantısında *
 Onu ezgilerle övün!
  
 İsrail Yaratıcısı’nda sevinç bulsun,*
 Siyon halkı Kralları’yla coşsun!
 Dans ederek övgüler sunsunlar onun adına,*
 Tef ve lir çalarak onu ilahilerle övsünler!
  
 Çünkü Rab halkından hoşlanır,*
 Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.
 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,*
 Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!
  
 Ağızlarında Tanrı’ya yüce övgüler, †
 Ellerinde iki ağızlı kılıçla *
 Uluslardan öç alsınlar,
  
 Halkları cezalandırsınlar, †
 Krallarını zincire,*
 Soylularını prangaya vursunlar!
  
 Yazılan kararı onlara uygulasınlar!*
 Bütün sadık kulları için onurdur bu.
  
 3. Nak. Bir kadın ebedi olan Kralımızı doğurdu. Şeref verin Bakire’ye ve şan verin 
                Anne’ye, hiç bir kadın onun gibi olmadı ve olmayacaktır.
  
 KISA OKUMA                                                                                                   Mi. 5, 2. 3. 4a
 Onu doğuracak olan kadın doğurana dek Rab onları başka milletlere teslim edecek. Kardeşlerinin bakiyesi İsrail oğullarına dönecekler. O, orada bulunacak ve Rabbin gücüyle, senin Rabbinin adının görkemiyle otlatacak. O barışımız olacak.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Rab kurtarışını gösterdi, * alleluya, alleluya. 
 ~ Rab kurtarışını gösterdi, alleluya, alleluya.
 ¶ Tüm milletlere adaletini açıkladı.
 ~ Alleluya, alleluya.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Rab kurtarışını gösterdi, alleluya, alleluya.
  
 Benedictus Nak.
 Ne muhteşem bir gizem! Bugün her şey yenileniyor. Tanrı insan oldu. Kendi kutsallığını kaybetmedi ama insan olmayı kabul etti.
  
 Benedictus (Zekeriya’nın İlahisi) (Luka 1, 68-79)
 İsrail’in Tanrısı Rab’be övgüler olsun! †
 Çünkü halkının yardımına gelip *
 Onları fidyeyle kurtardı.
  
 Eski çağlardan beri *
 Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi,
 Kulu Davut’un soyundan *
 Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı;
  
 Düşmanlarımızdan, †
 Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden *
 Kurtuluşumuzu sağladı.
  
 Böylece atalarımıza merhamet ederek *
 Kutsal antlaşmasını anmış oldu.
  
 Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına †
 Ve ömrümüz boyunca *
 Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde,
 Korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair *
 Atamız İbrahim’e ant içerek söz vermişti.
  
 Sen de, ey çocuk, *
 Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın.
 Rab’bin yollarını hazırlamak üzere *
 Önünden gidecek .
  
 Ve onun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla*
 Kurtulacaklarını bildireceksin. ¬
 Çünkü Tanrımız’ın yüreği *
 Merhamet doludur. 
  
 Onun merhameti sayesinde, *
 Yücelerden doğan Güneş, 
 Karanlıkta ve ölümün gölgesinde *
 Yaşayanlara ışık saçmak 
  
 Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere *
 Yardımımıza gelecektir.            
  
 YAKARMALAR
 Övgü dualarında birlik içinde toplanan bizler, Kutsal Ruh’un gücüyle Bakire Meryem’den doğmuş olan Mesih İsa’ya yalvaralım: Bakire Meryem’in Oğlu olan sen, bize merhamet et. 
 Harika öğütçü, Barış Prensi; 
 - bütün dünyanın adalet ve barış çağını tanımasını sağla.
 Tanrımız ve Rabbimiz kendi arkadaşlığını bize vermiş olan sen, 
 - hayat tanıklığımızla sevginin gereklerini yerine ge-tirmemizi sağla. 
 Tanrı’nın Oğlu, Bakire Meryem’den doğarak, bize benzer olan sen, 
 - bizlerin de sana benzer olmamızı sağla.
 Yeryüzündeki şehirde bizim vatandaşımız olmayı is-teyen sen,
 - Göksel şehirde bizi senin vatandaşın gibi kabul et.
  
 Göklerdeki Pederimiz. 
  
 DUA 
 Oğlu’nun Bakire Meryem'den doğumu sayesinde, bü-tün insanlara ebedi selameti bağışlayan yüce Tanrı, sana yalvarıyoruz: Sonsuz hayatın kaynağı olan Oğ-lun. Mesih İsa'yı dünyaya getiren Meryem Ana'nın bizim için senin nezdinde her zaman şefaatte bulunduğunu içimizde hissedelim. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 

31 ARALIK NOEL’DEN SONRA 7. GÜN

 
 31 ARALIK
  
 NOEL’DEN SONRA 7. GÜN
 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
  
 Nak. Bizim için doğmuş olan Mesih İsa’ya tapalım. 
 Ya da:
 Nak. Gelin Mesih İsa’ya tapalım, o bizim için doğdu. 
  
 Davet mezmuru
 Mezmur 95 
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!  
  
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. *
 Dağların dorukları da onun.
  
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, *
 Karaya da onun elleri biçim verdi.
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü o Tanrımız’dır, †
 Bizse onun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
  
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde, ¬
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!”
  
 _______________
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
 İLAHİ 
  
 İşay’dan filiz çıktı
 Ve hayatın ağacı 
 Zamanda meyve verdi.
  
 Siyon’un kızı Meryem,
 Bakire olan anne
 İsa’yı doğuruyor.
  
 Mağarada, gölgede,
 Dünyanın Yaradanı
 Uysal ve fakir yatar. 
  
 Sina’da yasa koyan,
 Yüce Yaradan uyar
 Yasanın isteğine.
  
 Dünyanın gecesinde
 Parıldar yeni ışık:
 Tapalım Rabbimize!
  
 Şan, övgü Mesih İsa’ya,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin
  
  
 1. Nak. Ey gökler sevinin, ey yeryüzü coş, gelen Rab’bin önünde. 
  
 MEZMUR 96
 Yeni bir ezgi söyleyin Rab’be! *
 Ey bütün dünya, Rab’be ezgiler söyleyin! 
 Ezgi söyleyin, Rab’bin adını övün, *
 Her gün duyurun kurtarışını!
  
 Görkemini uluslara, *
 Harikalarını bütün halklara anlatın!
 Çünkü Rab uludur, yalnız o övgüye değer, *
 İlahlardan çok ondan korkulur.
  
 Halkların bütün ilahları bir hiçtir, *
 Oysa gökleri yaratan Rabdir. 
 Yücelik, ululuk onun huzurundadır, *
 Güç ve güzellik onun tapınağındadır.
  
 Ey bütün halklar, Rab’bi övün, *
 Rab’bin gücünü, yüceliğini övün,
 Rab’bin görkemini adına yaraşır biçimde övün, *
 Sunular getirip avlularına girin!
  
 Kutsal giysiler içinde Rab’be tapının! *
 Titreyin onun önünde, ey bütün yeryüzündekiler!
 Uluslara “Rab egemenlik sürüyor” deyin. *
 Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.
  
 O halkları adaletle yargılar. *
 Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü!
 Gürlesin deniz içindekilerle birlikte! *
 Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler!
  
 O zaman Rab’bin önünde bütün orman ağaçları †
 Sevinçle haykıracak. *
 Çünkü o geliyor!
  
 Yeryüzünü yargılamaya geliyor. †
 Dünyayı adaletle, *
 Halkları kendi gerçeğiyle yönetecek.
  
 1. Nak. Ey gökler sevinin, ey yeryüzü coş, gelen Rab’bin önünde. 
 2. Nak. Doğruların üzerine bir ışık parlayacak, yüreği dürüst olanlar sevinçle coşacak 
                alleluya. 
  
 MEZMUR 97
 Rab egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü, *
 Bütün kıyı halkları sevinsin! 
 Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini, *
 Doğruluk ve adalettir tahtının temeli.
  
 Ateş yürüyor onun önünde, *
 Düşmanlarını yakıyor çevrede.
 Şimşekleri dünyayı aydınlatır, *
 Yeryüzü görüp titrer. ¬
  
 Dağlar balmumu gibi erir, *
 Rab’bin, bütün yeryüzünün Rab’bi önünde. 
 Gökler onun doğruluğunu duyurur, *
 Bütün halklar görkemini görür.
  
 Utansın puta tapanlar, †
 Değersiz putlarla övünenler! *
 Rab’be tapın, ey bütün ilahlar! 
  
 Siyon seviniyor yargılarını duyunca, ya Rab, *
 Yahuda kentleri coşuyor. 
 Çünkü sensin, ya Rab, bütün yeryüzünün en yücesi, *
 Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun. 
  
 Ey sizler, Rab’bi sevenler, kötülükten tiksinin. †
 O sadık kullarının canını korur,  *
 Onları kötülerin elinden kurtarır. 
  
 Doğrulara ışık, *
 Temiz yüreklilere sevinç saçar.
 Ey doğrular, Rab’de sevinç bulun, *
 Kutsallığını anarak ona şükredin!
  
 2. Nak. Doğruların üzerine bir ışık parlayacak, yüreği dürüst olanlar sevinçle coşacak, 
                alleluya. 
 3. Nak. Rab kurtarışını gösterdi, alleluya. 
  
 MEZMUR 98
 Yeni bir ezgi söyleyin Rab’be. *
 Çünkü harikalar yaptı,
  
 Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla. †
 Rab ulusların gözü önüne serdi kurtarışını, *
 Zaferini bildirdi.
  
 İsrail halkına sevgisini, *
 Sadakatini anımsadı;
  
 Tanrımız’ın zaferini gördü dünyanın dört bucağı. †
 Sevinç çığlıkları yükseltin Rab’be, *
 Ey yeryüzündekiler!
  
 Sevinç ilahileriyle yeri göğü çınlatın! *
 Lirle ezgiler sunun Rab’be, 
 Lir ve müzik eşliğinde! *
 Boru ve borazan eşliğinde ¬
  
 Sevinç çığlıkları atın Kral olan Rab’bin önünde. *
 Gürlesin deniz ve içindekiler, 
 Gürlesin yeryüzü ve üzerindekiler. *
 El çırpsın ırmaklar,
  
 Sevinçle haykırsın dağlar *
 Rab’bin önünde!
 Çünkü o geliyor *
 Yeryüzünü yönetmeye.
  
 Dünyayı adaletle, *
 Halkları doğrulukla yönetecek.
  
 3. Nak. Rab kurtarışını gösterdi, alleluya. 
  
 ¥ Bu son günlerde Tanrı bize kendi Oğlu aracılığıyla konuştu. 
 ¶ Onun aracılığıyla evreni yarattı. 
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  
  Aziz Pavlus’un Koloselilere Mektubundan                                                                  2, 4-15
  
 Mesih’teki imanımız 
 Kimse sizi kulağı okşayan sözlerle aldatmasın diye söylüyorum bunu. Çünkü her ne kadar bedence aranızda değilsem de, ruhça sizinle birlikteyim. Düzenliliğinizi, Mesih'e imanınızın sağlamlığını görüp seviniyorum.
 Bu nedenle Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse, on-da öylece yaşayın. Şükranla dolup taşarak Onda köklenin ve gelişin, size öğretildiği gibi imanda güçlenin. Dikkatli olun! Mesih'e değil de, insanların geleneğine, dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle, boş ve aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin.
 Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Siz de her yönetim ve hükümranlığın başı olan Mesih'te doluluğa kavuştunuz.
 Ayrıca Mesih'in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde be-denin benliğinden soyunarak elle yapılmayan sünnet-le onda sünnet edildiniz. Vaftizde onunla birlikte gömüldünüz, onu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek onunla birlikte dirildiniz.
 Sizler suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken, Tanrı sizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı o bağışladı.
 Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan yazılı antlaşmayı sildi, onu çarmıha çakarak ortadan kaldırdı.
 Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi.
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                                 Kol. 2, 9. 10. 12
 ¥ Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor.  Sizler de yaşam için gerekli doluluğu O’nda buldunuz. * O her yönetim ve yetkinin Başı’dır. 
 ¶ Vaftizde O’nunla birlikte gömüldünüz. Mesih’i ölüler arasından dirilten Tanrı’nın etkin gücüne iman ederek, yine vaftizde Mesih’le birlikte dirildiniz.
 ¥ O her yönetim ve yetkinin Başı’dır. 
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Leo Magnus, Noel Üstüne, 2 - 3. 5
  
 Rab’bin Noeli barışın Noelidir
  
 Tanrı'nın Oğlu, yüceliğine yakışıksız saymadığı çocukluk yaşın ilerlemesi ile insan tam olgunluğunda gelişti. Muhakkak ki, azabın ve dirilişin zaferi gerçekleştikten sonra, bizler için kabullendiği tüm alçalma artık geçmişe ait kalıyor. Buna rağmen bugünkü bayram, Meryem Ana'dan doğmuş olan, İsa'nın kutsal başlangıçlarını bizler için yeniliyor. Secde ederek Kurtarıcımızın doğuşunu kutlarken bizim başlangıcımızı da kutlamaktayız. Mesih'in doğuşu Hıristiyan milletinin doğuşuna işarettir; Baş'ın doğum günü, Bedenin doğum günüdür.
 Her ne kadar Kilise'nin tüm oğulları çağrılarını uygun zamanda alıp, zaman içinde dağıtılmış iseler, yine de bir arada vaftiz kaynağından doğdular. Mesih'le birlikte bu doğuşta türediler. Mesih gibi azapta çarmıha çekildiler, dirilişte dirildiler, göğe çıkışlarında Peder'in sağında yerleştirildiler.
 Dünyanın herhangi bir yerinde Mesih'te yeniden türetilen her iman sahibi, başlangıçtaki günahla bağlarını kopartır ve ikinci bir doğuşla yeni bir insan olur. Artık beden yoluyla babanın soyuna değil, Tanrı'nın oğulları olabilmemiz için insanoğlu olan Kurtarıcı'nın kuşağına aittir. Doğuşundaki bu alçalma ile bize kadar inmiş olmasaydı, hiç kimse kendi meziyetleri ile ona çıkamazdı.
 Alınan bağışın yüceliği, bizden görkemine layık bir saygı gerektiriyor. Havari bize bunu öğretiyor: "Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın ruhu-nu değil, Tanrı'dan gelen Ruh'u aldık" (I. Ko. 2, 12). Layık bir şekilde ona saygı göstermenin tek şekli ondan alınan bağışı ona sunmaktır.
 Şimdi bu bayramı şereflendirmek için, Tanrı'nın tüm bağışları arasında Rabbin doğuşunda ilk kez meleklerin ilahisi ile beyan edilen barıştan daha uygun ne bulabiliriz? Barış Tanrı'nın oğullarını türetir, sevgiyi besler, birliği yaratır. Ermişlerin huzurudur, sonsuzluğun konutudur. Görevi ve özel yararı, kötülük dünyasın-dan ayırdıklarını Tanrı ile birleşmesindedir. 
 O halde onlar ki, "kandan ya da bedenin isteklerinden, ya da insanın keyfinden değil, Tanrı'dan doğdular" (Yu. 1, 13) barışta birleşmiş oğul yüreklerini Peder'e sunsunlar. Tanrı'nın manevi ailesinin tüm üyeleri, yeni yaratılışın ilki olan, kendi isteğini değil, onu gönderenin isteğini yerine getirmeye gelen Mesih'te bir araya gelsinler. Çünkü Peder sonsuz iyiliğinde, karşılıklı geçimsizlikler ve uyuşmasızlıklarla ayrılmış olanları de-ğil, karşılıklı ve kardeşçe birliklerini içtenlikle yaşa-yan ve sevenleri mirasçıları olarak evlat edindi. Gerçekten, tek bir örneğe göre şekillendirilenler, ortak bir ruha sahip olmalıdırlar. Rabbin Noel'i barışın Noel'idir. Bunu Havari söylüyor: "O, esenliğimizdir, o ki iki topluluğu birleştirdi" (Ef. 2, 14); öyle ki, ister Yahudi ister putperest, "onun aracılığıyla hepimiz aynı Ruh'ta Peder'in huzuruna çıkabilelim" (Ef. 2, 18).
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                                         Ef. 2, 13-14.17      
 ¥ Ama bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa'da Mesih'in kanı sayesinde yakın kılındınız. * Çünkü Mesih'in kendisi, bizi birleştiren barışımızdır. 
 ¶ O gelip hem uzakta olan sizlere hem de yakındakilere esenliği müjdeledi. 
 ¥ Çünkü Mesih'in kendisi, bizi birleştiren barışımızdır. 
  
 İncil: Yuhanna 1, 1-18
  
 İLAHİ  Te  Deum.  
 Seni överiz, ey Tanrı; *
 Seni yüceltiriz, ey Rab.
 Ey Ebedi Peder, *
 Bütün dünya sana tapar.
  
 Meleklerin hepsi,*
 Göklerin bütün güçleri ¬
  
 Ezgiyle yüceltirler seni †
 Kutsal, kutsal, kutsal  *
 Evrenin Tanrı’sı.
  
 Gökler ve yerler* 
 Şanınla doludur.  
 Seni över Havarilerin korosu* 
 Ve beyaz giymiş şehitler ordusu.
  
 Peygamberler tek bir sesle †
 Övgü ezgisi söyler sana *
 Kutsal Kilise’n şanını yüceltir,
  
 Tapar biricik Oğlu’na*
 Ve tesellici Kutsal Ruh’a. 
 Mesih İsa, sen şan kralısın, *
 Sen Peder'in ebedi Oğlu'sun.
  
 İnsanlığı kurtarmak üzere,*
 Bakire Anne’den doğmak istedin. 
 Ölüm üstünde muzaffer, 
 Açtın göksel krallığı inananlara 
  
 Sen Tanrı’nın sağında Peder’in şanında †
 Zamanın sonunda *
 Geleceksin dünyayı yargılamaya.
  
 Ya Rab, değerli kanınla  *
 Kurtardığın evlatlarına bak  
  
 Hepimizi kabul et şanına, *
 Azizlerin topluluğunda.
 ≈≈Ya Rab, halkını kurtar,*
 Evlatlarını destekleyip onlara rehber ol, 
  
 Her gün sana hamdederiz,*
 Daima adını yüceltiriz.
 Ya Rab, bugün *
 Günaha düşmemize izin verme,
  
 Daima bize merhametli ol, *
 Çünkü sana ümit bağladık. 
 Acı bize, *
 Ya Rab, acı bize;
  
 Ümidimiz sensin, *
 Ebediyete kadar utanmayacağız. 
  
 DUA 
 Ebedi ve kadir Tanrı, insanın sana kavuşmak için tüm gücü ve çabası senin Oğlun Mesih’in dünyaya gelmesinde kaynaklanmasını ve tamamlanmasını istedin. Sana yalvarıyoruz: Kendisinde tüm insanların kurtuluşu bulunan Mesih İsa’nın inananları arasında sayılmamızı sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
 
 
 
 
 <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1073732485 9 0 511 0;} @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> 
 Sabah Övgü Duaları
  
 İLAHİ  
 Güneşin doğuşundan
 Dünyada yankılansın
 Övgü ilahileri.
  
 Bizi kurtarmak için
 Meryem'den insan oldu
 Evrenin Efendisi.
  
 Bakire Meryem Ana
 Göklerden inmiş sırrı 
 Kalbinde sıkı tutar. ¬
  
 Saf, kutsal, temiz konut,
 Tanrı’nın tapınağı,
 Rahminde Oğlu saklar.
  
 Meleğin bildirdiği,
 Yahya'nın hissettiği,
 Yemlikte İsa yatar.
  
 Tüm evrene hükmeden,
 Alçakgönüllülükle
 Bir mağarada doğar.
  
 Çobanlar sevinirler,
 Melekler etraflarda
 Barışı bildirirler.
  
 Onur ve şeref sana,
 Göklerden inen İsa,
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 1. Nak. Çobanlar söyleyin, ne gördünüz? Kim yeryü-zünde göründü? Yeni doğmuş bir 
                 çocuk ve Rab’be övgüler söyleyen bir melekler korosu gördük. Alleluya. 
  
 MEZMUR 63, 1-8  Ruhum Rab’be susadı.                      
 Kilise Kurtarıcısına susadı, ebedi yaşam için fışkıran yaşam suyunun pınarından içmek için özlem duyuyor. (bk. Cassiodoro)
 Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, *
 Seni çok özlüyorum, 
  
 Canım sana susamış, †
 Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, *
 Bütün varlığımla seni arıyorum.
  
 Kutsal yerde baktım sana,*
 Gücünü, görkemini görmek için. 
 Senin sevgin yaşamdan iyidir, *
 Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.
  
 Ömrümce sana övgüler sunacağım,*
 Senin adınla ellerimi kaldıracağım.
 Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,*
 Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.
  
 Yatağıma uzanınca seni anarım,*
 Gece boyunca derin derin seni düşünürüm.
 Çünkü sen bana yardımcı oldun,*
 Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.
  
 Canım sana sımsıkı sarılır,*
 Sağ elin bana destek olur.
 1. Nak. Çobanlar söyleyin, ne gördünüz? Kim yeryü-zünde göründü? Yeni doğmuş bir 
                 çocuk ve Rab’be övgüler söyleyen bir melekler korosu gördük. Alleluya. 
  
 2. Nak. Melek çobanlara dedi: Size büyük sevinci duyuruyorum; bugün dünyanın 
               Kurtarıcısı sizin için doğdu, alleluya!
  
 EZGİ Dan. 3, 57-88, 56    Her yaratık Rab’bi övsün
  
 Allahımıza övgüler sunun siz onun bütün kulları. (Va. 19, 5)
 Tüm evren, Rab’bi kutsa; *
 Onu ulu kıl ve sonsuza dek öv.
 Rab’bin melekleri! Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Gök kubbenin üstündeki yağmurlar! Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 
 Gökteki güçler, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Güneş ve ay, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Gökteki yıldızlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Sağanak halinde yağmurlar ve çiğ damlaları, †
 Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Rüzgarlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Ateş ve ısı! Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Zehir gibi soğuk ve kavuran ısı, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Çiğ damlaları ve sulu sepken kar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Don ve soğuk, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Günler ve geceler, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Gün ışığı ve karanlık, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.-
 Buz ve kar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Yıldırım ve fırtına alameti bulurlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Bırakın da yeryüzü Rab’bi kutsasın; *
 Onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün. ¬
  
 Dağlar ve tepeler, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Yeryüzünde yetişen her şey Rab’bi kutsasın; *
 Onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün.
  
 Göller ve ırmaklar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Su kaynakları, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Balinalar ve deniz hayvanları, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 
 Tüm kuşlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Tüm sığırlar ve yabanıl hayvanlar, †
 Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Yeryüzündeki tüm insanlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 İsrail ulusu, Rab’bini kutsa; *
 Onu ulu kıl ve sonsuza dek övün.
  
 Rab’bin kahinleri, Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Rab’bin kulları! Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Tüm insanlar, Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Kutsal ve alçakgönüllü olan kişiler, †
 Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Ananya, Azarya ve Mişael, †
 Rab’binizi kutsayın; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Peder, Oğul ve Kutsal Ruh *
 Sonsuza dek yüceltilsin ve ulu kılınsın.
  
 Rab, gökkubbede seni övsünler, †
 Sonsuza dek herşeyin ötesinde,
 Seni yüceltsinler ve ulu kılsınlar.
  
 Ezgi, içinde yüceltme olan doksoloji taşıyorsa Peder’e, Oğul’a... söylenmez.
  
 2. Nak. Melek çobanlara dedi: Size büyük sevinci duyuruyorum; bugün dünyanın 
               Kurtarıcısı sizin için doğdu, alleluya!
  
 3. Nak. Bugün bize küçük bir çocuk doğdu. Onun adı Kudretli Tanrı’dır. Alleluya!
  
 MEZMUR 149                
 Kilisenin ve yeni halkın evlatları, KralınızMesih’i yüceltin. (Esichio)
 Rab’be övgüler sunun!*
 Rab’be yeni bir ezgi söyleyin, 
 Sadık kullarının toplantısında *
 Onu ezgilerle övün!
  
 İsrail Yaratıcısı’nda sevinç bulsun,*
 Siyon halkı Kralları’yla coşsun!
 Dans ederek övgüler sunsunlar onun adına,*
 Tef ve lir çalarak onu ilahilerle övsünler!
  
 Çünkü Rab halkından hoşlanır,*
 Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.
 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,*
 Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!
  
 Ağızlarında Tanrı’ya yüce övgüler, †
 Ellerinde iki ağızlı kılıçla *
 Uluslardan öç alsınlar,
  
 Halkları cezalandırsınlar, †
 Krallarını zincire,*
 Soylularını prangaya vursunlar!
  
 Yazılan kararı onlara uygulasınlar!*
 Bütün sadık kulları için onurdur bu.
  
 3. Nak. Bugün bize küçük bir çocuk doğdu. Onun adı Kudretli Tanrı’dır. Alleluya!
  
 KISA OKUMA                                                                                                                                                  Yşa. 4, 2-3
 O gün Rab'bin dalı, İsrail halkından sağ kalanların güzelliği ve görkemi olacak; ülkenin meyvesi de onların kıvancı ve övüncü olacak. Siyon'da, yani Yeruşalim'de sağ kalanlara, “Yeruşalim'de yaşıyor” diye kaydedilenlere, “Kutsal” denilecek.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Tanrı kurtarışını gösterdi, * alleluya alleluya. 
 ~ Tanrı kurtarışını gösterdi, alleluya alleluya. 
 ¶ Tüm uluslara açıkladı adaletini. 
 ~ Alleluya alleluya. 
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Tanrı kurtarışını gösterdi, alleluya alleluya. 
  
 Benedictus Nak. Melekler ve Göksel ordulardan oluşan bir koro hep bir ağızdan ilahilerle Rab’bi övüyordu: Yükseklerde olan Tanrı’ya yücelik olsun! Yeryüzünde oturanların üzerine barış gelsin. 
  
 İsrail’in Tanrısı Rab’be övgüler olsun! †
 Çünkü halkının yardımına gelip *
 Onları fidyeyle kurtardı.
  
 Eski çağlardan beri *
 Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi,
 Kulu Davut’un soyundan *
 Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı;
  
 Düşmanlarımızdan, †
 Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden *
 Kurtuluşumuzu sağladı.
  
 Böylece atalarımıza merhamet ederek *
 Kutsal antlaşmasını anmış oldu.
  
 Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına †
 Ve ömrümüz boyunca *
 Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde,
 Korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair *
 Atamız İbrahim’e ant içerek söz vermişti.
  
 Sen de, ey çocuk, *
 Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın.
 Rab’bin yollarını hazırlamak üzere *
 Önünden gidecek .
  
 Ve onun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla*
 Kurtulacaklarını bildireceksin. ¬
 Çünkü Tanrımız’ın yüreği *
 Merhamet doludur. 
  
 Onun merhameti sayesinde, *
 Yücelerden doğan Güneş, 
 Karanlıkta ve ölümün gölgesinde *
 Yaşayanlara ışık saçmak 
  
 Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere *
 Yardımımıza gelecektir.            
  
 Benedictus Nak. Melekler ve Göksel ordulardan oluşan bir koro hep bir ağızdan ilahilerle Rab’bi övüyordu: Yükseklerde olan Tanrı’ya yücelik olsun! Yeryüzünde oturanların üzerine barış gelsin. 
  
 Benedictus (Zekeriya’nın İlahisi) (Luka 1, 68-79)
 İsrail’in Tanrısı Rab’be övgüler olsun! †
 Çünkü halkının yardımına gelip *
 Onları fidyeyle kurtardı.
  
 Eski çağlardan beri *
 Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi,
 Kulu Davut’un soyundan *
 Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı;
  
 Düşmanlarımızdan, †
 Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden *
 Kurtuluşumuzu sağladı.
  
 Böylece atalarımıza merhamet ederek *
 Kutsal antlaşmasını anmış oldu.
  
 Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına †
 Ve ömrümüz boyunca *
 Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde,
 Korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair *
 Atamız İbrahim’e ant içerek söz vermişti.
  
 Sen de, ey çocuk, *
 Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın.
 Rab’bin yollarını hazırlamak üzere *
 Önünden gidecek .
  
 Ve onun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla*
 Kurtulacaklarını bildireceksin. ¬
 Çünkü Tanrımız’ın yüreği *
 Merhamet doludur. 
 Onun merhameti sayesinde, *
 Yücelerden doğan Güneş, 
 Karanlıkta ve ölümün gölgesinde *
 Yaşayanlara ışık saçmak 
  
 Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere *
 Yardımımıza gelecektir.            
  
 YAKARMALAR
 Baba Tanrı’nın sevgisi insanlara Rabbimiz Mesih İsa’da belirdi. Alçakgönüllülükle ve güvenle duaları-mızı ona yükseltelim: Diri olan Tanrı’nın Oğlu bize merhamet et. 
 Asırlardan önce Peder’de var olan ve şanının gücüyle her şeyi bir arada tutan sen,
 - İncil’in ışığıyla bu günümüzü aydınlat. 
 Zamanların doluluğunda insanları ve dünyayı kurtarmak için doğmuş Tanrı’nın Oğlu olan Mesih İsa,
 - gerçek kurtuluş armağanını herkese bağışla.
 Beytlehem’deki mağarada alçakgönüllülükle doğmuş, Tanrı’nın Oğlu olan sen, 
 - İncil’de bize öğrettiğin fakirliğin Kilisen’de daima parlasın.
 İnsan ve Tanrı, Davud’un oğlu ve efendisi olan Mesih İsa  tüm peygamberlikleri tamamlayan sen, 
 - İsrail’in seni Mesih ve kurtarıcı olarak tanımasını sağla. 
  
 Göklerdeki Pederimiz.
  
  
 DUA 
 Ebedi ve kadir Tanrı, insanın sana kavuşmak için tüm gücü ve çabası senin Oğlun Mesih’in dünyaya gelmesinde kaynaklanmasını ve tamamlanmasını istedin. Sana yalvarıyoruz: Kendisinde tüm insanların kurtuluşu bulunan Mesih İsa’nın inananları arasında sayılmamızı sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 

30ARALIK NOEL’DEN SONRA 6. GÜN

 
 
 
 
 <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1073732485 9 0 511 0;} @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> 
 29 ARALIK
  
 NOEL’DEN SONRA 5. GÜN
  
 _______________
  
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
  
 Nak. Bizim için doğmuş olan Mesih İsa’ya tapalım.
 Ya da:
 Nak. Mesih bizim için doğdu, gelin, ona tapalım. 
  
 Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100
  
 MEZMUR 95                     
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!  
  
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. *
 Dağların dorukları da onun.
  
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, *
 Karaya da onun elleri biçim verdi.
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü o Tanrımız’dır, †
 Bizse onun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
  
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde, ¬
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!”
  
 _______________
 Okumalar Övgü Duaları
  
 İLAHİ (s. 254)
  
 1. Nak. Rab’bin gücü ve kudreti bizimledir. Yakub’un Tanrı’sı bizim kalemizdir. 
  
 MEZMUR 46
 Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür, *
 Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.
  
 Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa, *
 Dağlar denizlerin bağrına devrilse,
 Sular kükreyip köpürse, *
 Kabaran deniz dağları titretse bile.
  
 Bir ırmak var ki,  †
 Suları sevinç getirir Tanrı kentine, *
 Yüceler Yücesi’nin kutsal konutuna.
  
 Tanrı onun ortasındadır,  †
 Sarsılmaz o kent. *
 Gün doğarken Tanrı ona yardım eder.
  
 Uluslar kükrüyor, krallıklar sarsılıyor, *
 Tanrı gürleyince yeryüzü eriyip gidiyor.
 Her Şeye Egemen Rab bizimledir, *
 Yakup’un Tanrısı kalemizdir.
  
 Gelin, görün Rab’bin yaptıklarını, *
 Yeryüzüne getirdiği yıkımları.
  
 Savaşları durdurur  *
 Yeryüzünün dört bucağında,
 Yayları kırar, mızrakları parçalar, *
 Kalkanları yakar.
  
 “Sakin olun, bilin ki, Tanrı benim! †
 Uluslar arasında yüceleceğim, *
 Yeryüzünde yüceleceğim!”
  
 Her Şeye Egemen Rab bizimledir, *
 Yakup’un Tanrı’sı kalemizdir.
  
 1. Nak. Rab’bin gücü ve kudreti bizimledir. Yakub’un Tanrı’sı bizim kalemizdir. 
  
  
 2. Nak. Onun gününde büyük bir barış filizlenecek. O, herkesin Rab’bi olacak.  
  
 MEZMUR 72 I (1-11)
 Ey Tanrı, adaletini krala, *
 Doğruluğunu kral oğluna armağan et.
 Senin halkını doğrulukla, *
 Mazlum kullarını adilce yargılasın!
  
 Dağlar, tepeler, *
 Halka adilce gönenç getirsin!
  
 Mazlumlara hakkını versin,  †
 Yoksulların çocuklarını kurtarsın, *
 Zalimleriyse ezsin! 
  
 Güneş ve ay durdukça, *
 Kral kuşaklar boyunca yaşasın, 
 Yeni biçilmiş çayıra düşen yağmur gibi, *
 Toprağı sulayan bereketli yağmurlar gibi olsun!
  
 Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişsin, *
 Ay ışıdığı sürece esenlik artsın! 
 Egemenlik sürsün denizden denize, *
 Fırat’tan yeryüzünün ucuna dek! 
  
 Çöl kabileleri diz çöksün önünde, *
 Düşmanları toz yalasın. 
  
 Tarşiş’in ve kıyı ülkelerinin kralları *
 Ona haraç getirsin, 
  
 Saba ve Seva kralları armağanlar sunsun! †
 Bütün krallar önünde yere kapansın, *
 Bütün uluslar ona kulluk etsin!
  
 2. Nak. Onun gününde büyük bir barış filizlenecek.  O, herkesin Rab’bi olacak.  
 3. Nak. Rab, yoksul olanın hayatını kurtaracak. 
  
 MEZMUR 72 II (12-19)
 Çünkü yardım isteyen yoksulu, *
 Dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır, 
 Yoksula, düşküne acır, *
 Düşkünlerin canını kurtarır.
  
 Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar onları, *
 Çünkü onun gözünde onların kanı değerlidir.
  
 Yaşasın kral! *
 Ona Saba altını versinler;
 Durmadan dua etsinler onun için, *
 Gün boyu onu övsünler!
 Ülkede bol buğday olsun, *
 Dağ başlarında dalgalansın!
  
 Başakları Lübnan gibi verimli olsun, *
 Kent halkı ot gibi serpilip çoğalsın!
  
 Kralın adı sonsuza dek yaşasın, *
 Güneş durdukça adı var olsun,
 Onun aracılığıyla insanlar kutsansın, *
 Bütün uluslar “Ne mutlu ona” desin!
  
 Rab Tanrı’ya, İsrail’in Tanrısı’na övgüler olsun, *
 Harikalar yaratan yalnız odur.
  
 Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun, †
 Bütün yeryüzü onun yüceliğiyle dolsun! *
 Âmin! Âmin!
  
 3. Nak. Rab, yoksul olanın hayatını kurtaracak.
  
 ¥ Çobanlar çocuğu gördüler.
 ¶ Ve meleklerin kendilerine söylediklerini anladılar. 
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  
 Aziz Pavlus’un Koloselilere Mektubundan                                                               1, 1-14
  
 Dua ve şükran eylemi
 Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın habercisi Pavlus’tan ve kardeşimiz Timoteos'tan: Kutsallara ve Mesih’te güvenilir kardeşlere, Kolose’de bulunan sizlere Babamız Tanrı’dan kayra ve esenlik olsun.
 Sizler için dua ettiğimizde Rabbimiz İsa Mesih’in Babası’na her zaman şükrediyoruz. Çünkü Mesih İsa’ya imanınızı ve kutsalların tümüne beslediğimiz sevgiyi işittik. Bunlar göklerde sizi bekleyen umuttan doğuyor. Bu umudu ilk kez Sevindirici Haber’e ilişkin ger-çek bildirisinde duydunuz. Sizlere ulaşan bir Haber, Tanrı’nın kayrasını gerçekten duyup anladığımız günden bu yana sizin aranızda olduğu gibi, tüm dünyada da ürün vermekte ve gelişmektedir. Bu kayrayı sevgili hizmet arkadaşımız Epafras’tan öğrenmiş bulunuyorsunuz. Kendisi Mesih’in sizler için çalışan güvenilir bir hizmetkardır. Ruhta sevginizi o bize bildirdi.
 Bu nedenle, bunu duyduğumuzdan beri sürekli sizler için dua ediyor ve yakarıyoruz. Öyle ki, tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı istemini bütünüyle anla-yasınız. Zamanınızı Rab’be yaraşır bir biçimde sürdürüp her bakımdan beğenilir olasınız. Her tür iyi işe özgü ürünü veresiniz ve Tanrı’yı bilme aşamasında gelişesiniz. Onun kudretli gücünden kaynaklanan her türlü güçle güçlenesiniz. Sevinçle her şeye katlanıp sabredecek düzeye erişesiniz. Işıkta olan kutsalların mirasını paylaşmanıza olanak veren Baba’ya şükür sunasınız.
 Bizleri karanlığın egemenliğinden
 O kurtardı 
 ve çok sevgili Oğlu’nun 
 Hükümranlığına aktardı. 
 Kurtuluşumuzu ve 
 günahların bağışlanmasını sağlayan odur.
  
 RESPONSORİUM      (Kol. 1, 12. 13; Yak. 1, 17)
 ¥ Baba'ya şükretmeniz için dua ediyoruz. * O bizi ka-ranlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu'nun egemenliğine aktardı.
 ¶ Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, Işık-lar Babası'ndan gelir. 
 ¥ O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu'nun egemenliğine aktardı.
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Bernardus, Epifanya Bayramı Üstüne Vaaz, 1, 1-2
  
 Zamanların doluluğunda, ilahi olanın doluluğu da geldi. 
  
 İşte Kurtarıcımız Tanrı'nın merhameti, insanlığı belli oldu (Tit. 2, 11). Bu yolcu konumumuzda, bu sürgünde, sefalette, üstümüze böylesine teselli yağdıran Tanrı'ya şükredelim.
 Tanrı'nın insanlığı gün ışığına çıkıncaya dek, iyiliği de gizli kalıyordu. Bu iyilik elbette daha önce de vardı. Çünkü Tanrı'nın merhameti daimidir. Ancak bu merhametin bu denli büyük olduğu nasıl bilinebilirdi? Bu bir deneyimin değil, vaadin konusu idi. Bu nedenle birkaç insan ona inanmıyordu. Kuşkusuz Rab, Peygamberler aracılığı ile fasılalarla ve çeşitli yollardan insanlara hitap ediyordu. "Ben felaket değil, barış düşünceleri tasarlıyorum" diyordu (Yer. 29, 11). Ancak insan felaketle karşılaştığında ve barış içinde yaşamadıkça, nasıl bir yanıt verebilirdi? Ne zamana kadar diyeceksiniz: "Barış! Barış! ve barış Yoktur!" Bu nedenle barış habercileri acı gözyaşları döküyor ve Tanrı'ya şöyle sesleniyordu: "Ya Rab, işittiklerimize kim inandırdı?" (Yşa. 53, 1).
 Ancak şimdi, artık insanlar gördüklerine inansın. Çünkü Rabbin söyledikleri gerçekten şaşmazdır. O, bulanık gözün bile kendisini görebilmesi için çadırını güneşin içine kurdu (Mez. 92, 5). 
 Artık barış bir vaat olmaktan çıkıyor, gerçekten gönderiliyordu. Daha sonraya ertelenmiyor, veriliyor, kehanet olmaktan çıkıyor, sunuluyordu. Tanrı sanki bir merhamet dolu küfeyi yeryüzüne gönderdi. Evet, bir küfe. İçindekilerinin yeryüzüne dağılması için de ıstıraplardan bu küfeyi parçalaması gerekecekti. Barış belki de küçük bir küfe, ama dopdolu! Bize bağışlanan bir küçük çocuk idi, ama tanrısallık tümü ile onda yer aldı. Zaman tamamlandığında tanrısallığın da tamamı geldi. Bu tamamlık tensel olanlar da onu görsün diye tende gerçekleşti. Böylece ortaya çıkan insanlığında iyiliği de görülsün diye. Gerçekten de Tanrı'nın insan-lığı kendini belli ettiği andan itibaren, iyiliği de gizli kalamaz. İyiliğini belli etmek için tenime girmekten daha etkili bir yöntem var mıydı? Burada benim te-nimden söz ediyorum, Adem'inkinden değil, Adem'in günahtan önceki teninden değil.
 Tanrı, çaresizliğimin ta kendisini benimseyecek merhametini açığa vurmaya neden böyle özen gösteriyor? Tanrı sözü neden bizim için kurumuş ota dönüşecek derecede büyük bir merhametle dolu? Rabbim, insan nedir ki sen onunla bu denli ilgileniyorsun? Nedir ki ona kalbini bu denli açıyorsun? Tanrı'nın kendisiyle nasıl ilgilendiğini anlamak için, Tanrı'nın onun hak-kında neler düşündüğünü, neler hissettiğini anlamak için, insan dikkatini işte buraya yöneltmeli. Bana senin neler çektiğini sorma, onun ne çektiğini sor. Senin için ne duruma geldiğinden, onun nazarında ne denli değerli olduğunu anla ki, bu insanlığından iyiliğinin bilincine varman mümkün olsun. Çünkü insan olmakla üstlendiği alçalma, iyiliğinin boyutunu açığa vurdu. Benim için hor görülmeyi kabul ettiği ölçüde, ona karşı sevgim büyüyor.
 Elçi, "İşte kurtarıcımız Tanrı'nın merhameti ve insan-lığı belli oldu" diyor. Evet, Tanrı'nın iyiliği, insanlığı ne denli büyük ve belirgin! İnsanlığa Tanrı adını eklemek için gösterdiği özenli iyiliğinin ne büyük bir kanıtını verdi!
  
 RESPONSORİUM                                                                                              Ef. 1, 5; Rom. 8, 29        
 ¥ Tanrı, İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi.* Çünkü onun sevgi dolu amacı, lütfunun görkeminin bizde görünmesiydi. 
 ¶ Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlu'nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. 
 ¥ Çünkü onun sevgi dolu amacı, lütfunun görkeminin bizde görünmesiydi. 
  
 İncil: Luka 2, 22-35
  
 İlahi Te Deum.
   

29 ARALIK NOEL’DEN SONRAKİ 5. GÜN

 
 
 
 
 <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1073732485 9 0 511 0;} @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> 
 29 ARALIK
  
 NOEL’DEN SONRA 5. GÜN
  
 _______________
  
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
  
 Nak. Bizim için doğmuş olan Mesih İsa’ya tapalım.
 Ya da:
 Nak. Mesih bizim için doğdu, gelin, ona tapalım. 
  
 Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100
  
 MEZMUR 95                     
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!  
  
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. *
 Dağların dorukları da onun.
  
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, *
 Karaya da onun elleri biçim verdi.
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü o Tanrımız’dır, †
 Bizse onun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
  
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde, ¬
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!”
  
 _______________
 Okumalar Övgü Duaları
  
 İLAHİ (s. 254)
  
 1. Nak. Rab’bin gücü ve kudreti bizimledir. Yakub’un Tanrı’sı bizim kalemizdir. 
  
 MEZMUR 46
 Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür, *
 Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.
  
 Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa, *
 Dağlar denizlerin bağrına devrilse,
 Sular kükreyip köpürse, *
 Kabaran deniz dağları titretse bile.
  
 Bir ırmak var ki,  †
 Suları sevinç getirir Tanrı kentine, *
 Yüceler Yücesi’nin kutsal konutuna.
  
 Tanrı onun ortasındadır,  †
 Sarsılmaz o kent. *
 Gün doğarken Tanrı ona yardım eder.
  
 Uluslar kükrüyor, krallıklar sarsılıyor, *
 Tanrı gürleyince yeryüzü eriyip gidiyor.
 Her Şeye Egemen Rab bizimledir, *
 Yakup’un Tanrısı kalemizdir.
  
 Gelin, görün Rab’bin yaptıklarını, *
 Yeryüzüne getirdiği yıkımları.
  
 Savaşları durdurur  *
 Yeryüzünün dört bucağında,
 Yayları kırar, mızrakları parçalar, *
 Kalkanları yakar.
  
 “Sakin olun, bilin ki, Tanrı benim! †
 Uluslar arasında yüceleceğim, *
 Yeryüzünde yüceleceğim!”
  
 Her Şeye Egemen Rab bizimledir, *
 Yakup’un Tanrı’sı kalemizdir.
  
 1. Nak. Rab’bin gücü ve kudreti bizimledir. Yakub’un Tanrı’sı bizim kalemizdir. 
  
  
 2. Nak. Onun gününde büyük bir barış filizlenecek. O, herkesin Rab’bi olacak.  
  
 MEZMUR 72 I (1-11)
 Ey Tanrı, adaletini krala, *
 Doğruluğunu kral oğluna armağan et.
 Senin halkını doğrulukla, *
 Mazlum kullarını adilce yargılasın!
  
 Dağlar, tepeler, *
 Halka adilce gönenç getirsin!
  
 Mazlumlara hakkını versin,  †
 Yoksulların çocuklarını kurtarsın, *
 Zalimleriyse ezsin! 
  
 Güneş ve ay durdukça, *
 Kral kuşaklar boyunca yaşasın, 
 Yeni biçilmiş çayıra düşen yağmur gibi, *
 Toprağı sulayan bereketli yağmurlar gibi olsun!
  
 Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişsin, *
 Ay ışıdığı sürece esenlik artsın! 
 Egemenlik sürsün denizden denize, *
 Fırat’tan yeryüzünün ucuna dek! 
  
 Çöl kabileleri diz çöksün önünde, *
 Düşmanları toz yalasın. 
  
 Tarşiş’in ve kıyı ülkelerinin kralları *
 Ona haraç getirsin, 
  
 Saba ve Seva kralları armağanlar sunsun! †
 Bütün krallar önünde yere kapansın, *
 Bütün uluslar ona kulluk etsin!
  
 2. Nak. Onun gününde büyük bir barış filizlenecek.  O, herkesin Rab’bi olacak.  
 3. Nak. Rab, yoksul olanın hayatını kurtaracak. 
  
 MEZMUR 72 II (12-19)
 Çünkü yardım isteyen yoksulu, *
 Dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır, 
 Yoksula, düşküne acır, *
 Düşkünlerin canını kurtarır.
  
 Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar onları, *
 Çünkü onun gözünde onların kanı değerlidir.
  
 Yaşasın kral! *
 Ona Saba altını versinler;
 Durmadan dua etsinler onun için, *
 Gün boyu onu övsünler!
 Ülkede bol buğday olsun, *
 Dağ başlarında dalgalansın!
  
 Başakları Lübnan gibi verimli olsun, *
 Kent halkı ot gibi serpilip çoğalsın!
  
 Kralın adı sonsuza dek yaşasın, *
 Güneş durdukça adı var olsun,
 Onun aracılığıyla insanlar kutsansın, *
 Bütün uluslar “Ne mutlu ona” desin!
  
 Rab Tanrı’ya, İsrail’in Tanrısı’na övgüler olsun, *
 Harikalar yaratan yalnız odur.
  
 Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun, †
 Bütün yeryüzü onun yüceliğiyle dolsun! *
 Âmin! Âmin!
  
 3. Nak. Rab, yoksul olanın hayatını kurtaracak.
  
 ¥ Çobanlar çocuğu gördüler.
 ¶ Ve meleklerin kendilerine söylediklerini anladılar. 
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  
 Aziz Pavlus’un Koloselilere Mektubundan                                                               1, 1-14
  
 Dua ve şükran eylemi
 Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın habercisi Pavlus’tan ve kardeşimiz Timoteos'tan: Kutsallara ve Mesih’te güvenilir kardeşlere, Kolose’de bulunan sizlere Babamız Tanrı’dan kayra ve esenlik olsun.
 Sizler için dua ettiğimizde Rabbimiz İsa Mesih’in Babası’na her zaman şükrediyoruz. Çünkü Mesih İsa’ya imanınızı ve kutsalların tümüne beslediğimiz sevgiyi işittik. Bunlar göklerde sizi bekleyen umuttan doğuyor. Bu umudu ilk kez Sevindirici Haber’e ilişkin ger-çek bildirisinde duydunuz. Sizlere ulaşan bir Haber, Tanrı’nın kayrasını gerçekten duyup anladığımız günden bu yana sizin aranızda olduğu gibi, tüm dünyada da ürün vermekte ve gelişmektedir. Bu kayrayı sevgili hizmet arkadaşımız Epafras’tan öğrenmiş bulunuyorsunuz. Kendisi Mesih’in sizler için çalışan güvenilir bir hizmetkardır. Ruhta sevginizi o bize bildirdi.
 Bu nedenle, bunu duyduğumuzdan beri sürekli sizler için dua ediyor ve yakarıyoruz. Öyle ki, tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı istemini bütünüyle anla-yasınız. Zamanınızı Rab’be yaraşır bir biçimde sürdürüp her bakımdan beğenilir olasınız. Her tür iyi işe özgü ürünü veresiniz ve Tanrı’yı bilme aşamasında gelişesiniz. Onun kudretli gücünden kaynaklanan her türlü güçle güçlenesiniz. Sevinçle her şeye katlanıp sabredecek düzeye erişesiniz. Işıkta olan kutsalların mirasını paylaşmanıza olanak veren Baba’ya şükür sunasınız.
 Bizleri karanlığın egemenliğinden
 O kurtardı 
 ve çok sevgili Oğlu’nun 
 Hükümranlığına aktardı. 
 Kurtuluşumuzu ve 
 günahların bağışlanmasını sağlayan odur.
  
 RESPONSORİUM      (Kol. 1, 12. 13; Yak. 1, 17)
 ¥ Baba'ya şükretmeniz için dua ediyoruz. * O bizi ka-ranlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu'nun egemenliğine aktardı.
 ¶ Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, Işık-lar Babası'ndan gelir. 
 ¥ O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu'nun egemenliğine aktardı.
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Bernardus, Epifanya Bayramı Üstüne Vaaz, 1, 1-2
  
 Zamanların doluluğunda, ilahi olanın doluluğu da geldi. 
  
 İşte Kurtarıcımız Tanrı'nın merhameti, insanlığı belli oldu (Tit. 2, 11). Bu yolcu konumumuzda, bu sürgünde, sefalette, üstümüze böylesine teselli yağdıran Tanrı'ya şükredelim.
 Tanrı'nın insanlığı gün ışığına çıkıncaya dek, iyiliği de gizli kalıyordu. Bu iyilik elbette daha önce de vardı. Çünkü Tanrı'nın merhameti daimidir. Ancak bu merhametin bu denli büyük olduğu nasıl bilinebilirdi? Bu bir deneyimin değil, vaadin konusu idi. Bu nedenle birkaç insan ona inanmıyordu. Kuşkusuz Rab, Peygamberler aracılığı ile fasılalarla ve çeşitli yollardan insanlara hitap ediyordu. "Ben felaket değil, barış düşünceleri tasarlıyorum" diyordu (Yer. 29, 11). Ancak insan felaketle karşılaştığında ve barış içinde yaşamadıkça, nasıl bir yanıt verebilirdi? Ne zamana kadar diyeceksiniz: "Barış! Barış! ve barış Yoktur!" Bu nedenle barış habercileri acı gözyaşları döküyor ve Tanrı'ya şöyle sesleniyordu: "Ya Rab, işittiklerimize kim inandırdı?" (Yşa. 53, 1).
 Ancak şimdi, artık insanlar gördüklerine inansın. Çünkü Rabbin söyledikleri gerçekten şaşmazdır. O, bulanık gözün bile kendisini görebilmesi için çadırını güneşin içine kurdu (Mez. 92, 5). 
 Artık barış bir vaat olmaktan çıkıyor, gerçekten gönderiliyordu. Daha sonraya ertelenmiyor, veriliyor, kehanet olmaktan çıkıyor, sunuluyordu. Tanrı sanki bir merhamet dolu küfeyi yeryüzüne gönderdi. Evet, bir küfe. İçindekilerinin yeryüzüne dağılması için de ıstıraplardan bu küfeyi parçalaması gerekecekti. Barış belki de küçük bir küfe, ama dopdolu! Bize bağışlanan bir küçük çocuk idi, ama tanrısallık tümü ile onda yer aldı. Zaman tamamlandığında tanrısallığın da tamamı geldi. Bu tamamlık tensel olanlar da onu görsün diye tende gerçekleşti. Böylece ortaya çıkan insanlığında iyiliği de görülsün diye. Gerçekten de Tanrı'nın insan-lığı kendini belli ettiği andan itibaren, iyiliği de gizli kalamaz. İyiliğini belli etmek için tenime girmekten daha etkili bir yöntem var mıydı? Burada benim te-nimden söz ediyorum, Adem'inkinden değil, Adem'in günahtan önceki teninden değil.
 Tanrı, çaresizliğimin ta kendisini benimseyecek merhametini açığa vurmaya neden böyle özen gösteriyor? Tanrı sözü neden bizim için kurumuş ota dönüşecek derecede büyük bir merhametle dolu? Rabbim, insan nedir ki sen onunla bu denli ilgileniyorsun? Nedir ki ona kalbini bu denli açıyorsun? Tanrı'nın kendisiyle nasıl ilgilendiğini anlamak için, Tanrı'nın onun hak-kında neler düşündüğünü, neler hissettiğini anlamak için, insan dikkatini işte buraya yöneltmeli. Bana senin neler çektiğini sorma, onun ne çektiğini sor. Senin için ne duruma geldiğinden, onun nazarında ne denli değerli olduğunu anla ki, bu insanlığından iyiliğinin bilincine varman mümkün olsun. Çünkü insan olmakla üstlendiği alçalma, iyiliğinin boyutunu açığa vurdu. Benim için hor görülmeyi kabul ettiği ölçüde, ona karşı sevgim büyüyor.
 Elçi, "İşte kurtarıcımız Tanrı'nın merhameti ve insan-lığı belli oldu" diyor. Evet, Tanrı'nın iyiliği, insanlığı ne denli büyük ve belirgin! İnsanlığa Tanrı adını eklemek için gösterdiği özenli iyiliğinin ne büyük bir kanıtını verdi!
  
 RESPONSORİUM                                                                                              Ef. 1, 5; Rom. 8, 29        
 ¥ Tanrı, İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi.* Çünkü onun sevgi dolu amacı, lütfunun görkeminin bizde görünmesiydi. 
 ¶ Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlu'nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. 
 ¥ Çünkü onun sevgi dolu amacı, lütfunun görkeminin bizde görünmesiydi. 
  
 İncil: Luka 2, 22-35 

28 ARALIK MASUM ŞEHİTLERİN BAYRAMI

 
 
 
 
 <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1073732485 9 0 511 0;} @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> 
 28 ARALIK
  
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. Bizim  için  doğan Rabbimiz  Mesih  İsa,  masum azizlere şehitlik tacını verdi; ona tapalım.
 Davet
  MEZMUR 95                     
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!  
  
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. *
 Dağların dorukları da onun.
  
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, *
 Karaya da onun elleri biçim verdi. 
  
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü o Tanrımız’dır, †
 Bizse onun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
  
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde, ¬
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler. 
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!”
 Nak. Bizim  için  doğan Rabbimiz  Mesih  İsa,  masum azizlere şehitlik tacını verdi; ona tapalım.
  
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
 İLAHİ   
 Barışın teminatı
 Göklerde Kutsal Kudüs, ¬ 
 Peder’in merhameti
 Seni ebedi kıldı.
  
 Bakire gelin gibi,
 Mesih’le birleşmeye,
 Ebedi düğün ile 
 Göklerden inersin sen. 
  
 Surlarının içinde
 Işıkla parıldarsın;
 Şenlikte toplanırlar
 Rab’bin arkadaşları.
  
 Kutsal Ruh’un oyduğu
 Haçla, şehitlik ile
 Ermişlerin Şehri’nin
 Diri taşlarısınız.
  
 Peder’e ve Oğlu’na
 Kutsal Ruh’la birlikte
 Tek-Üçlü Tanrımız’a
 Hep şeref ve şan olsun. Âmin.
  
 1. Nak. Sana ait küçükler, kuzuların sevinçle sıçradığı gibi, sevinir ve yüceltirler ey Rab, çünkü onları kurtardın. 
  
 MEZMUR 2 
  
 Rab’bindir yeryüzü ve içindeki her şey, *
 Dünya ve üzerinde yaşayanlar;
 Çünkü odur denizler üzerinde onu kuran, *
 Sular üzerinde durduran.             
            
 Rab’bin dağına kim çıkabilir, *
 Kutsal yerinde kim durabilir?
  
 Elleri pak, yüreği temiz olan, †
 Gönlünü putlara kaptırmayan, *
 Yalan yere ant içmeyen. 
                                   
 Rab kutsar böylesini, *
 Kurtarıcısı Tanrı aklar.
  
 Ona yönelenler, †
 Yakup’un Tanrısı’nın yüzünü arayanlar *
 İşte böyledir. ¬         
  
 Kaldırın başınızı, ey kapılar! *
 Açılın, ey eski kapılar!
 Yüce Kral girsin içeri! *
 Kimdir bu Yüce Kral?
  
 O Rab’dir, güçlü ve yiğit, *
 Savaşta yiğit olan Rab.                    
 Kaldırın başınızı, ey kapılar! *
 Açılın, ey eski kapılar!
  
 Yüce Kral girsin içeri! †
 Kimdir bu Yüce Kral? *
 Her Şeye Egemen Rab’dir bu Yüce Kral!
  
 1. Nak. Sana ait küçükler, kuzuların sevinçle sıçradığı gibi, sevinir ve yüceltirler ey Rab, çünkü onları kurtardın. 
  
 2. Nak. Masum şehitler, insanlardan kurtulup Tanrı’ya ve Kuzu’ya ilk sunulan turfanda oldular; şimdi Tanrı’nın tahtının önündedir.
  
  
 MEZMUR 33
  
 I (1-11)
  
 Ey doğru insanlar, Rab’be sevinçle haykırın! *
 Dürüstlere onu övmek yaraşır. 
 Lir çalarak Rab’be şükredin *
 On telli çenk eşliğinde onu ilahilerle övün.
  
 Ona yeni bir ezgi söyleyin  *
 Sevinç çığlıklarıyla sazınızı konuşturun.
 Çünkü Rab’bin sözü doğrudur, *
 Her işi sadakatle yapar.
  
 Doğruluğu, adaleti sever, * 
 Rab’bin sevgisi yeryüzünü doldurur.
 Gökler Rab’bin sözüyle, *
 Gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı. 
  
 Deniz sularını bir araya toplar, †
 Engin suları ambarlara depolar.*
 Bütün yeryüzü Rab’den korksun, 
  
 Dünyada yaşayan herkes ona saygı duysun.†
 Çünkü o söyleyince, her şey var oldu; *
 O buyurunca, her şey belirdi. ¬
  
 Rab, ulusların planlarını bozar, *
 Halkların tasarılarını boşa çıkarır.
 Ama Rab’bin planları sonsuza dek sürer, *
 Yüreğindeki tasarılar kuşaklar boyunca değişmez.
  
 2. Nak. Masum şehitler, insanlardan kurtulup Tanrı’ya ve Kuzu’ya ilk sunulan turfanda oldular; şimdi Tanrı’nın tahtının önündedir.
  
 3. Nak. Başlarında sonsuz neşe; mutluluğu ve sevinci tadacaklar; fakat sıkıntı ve ağlayış olmayacak.
  
 MEZMUR  33            
  
 II  (12-22)
  
 Ne mutlu Tanrısı Rab olan ulusa, *
 Kendisi için seçtiği halka!
 Rab göklerden bakar, *
 Bütün insanları görür. 
  
 Oturduğu yerden, *
 Yeryüzünde yaşayan herkesi gözler.
 Herkesin yüreğini yaratan, *
 Yaptıkları her şeyi tartan odur.
  
 Ne büyük ordularıyla zafer kazanan kral var, *
 Ne de büyük gücüyle kurtulan yiğit. 
 Zafer için at boş bir umuttur, *
 Büyük gücüne karşın kimseyi kurtaramaz.
  
 Ama Rab’bin gözü kendisinden korkanların, *
 Sevgisine umut bağlayanların üzerindedir;
 Böylece onları ölümden kurtarır, *
 Kıtlıkta yaşamalarını sağlar.
  
 Umudumuz Rab’dedir, *
 Yardımcımız, kalkanımız odur. ¬
 O’nda sevinç bulur yüreğimiz, *
 Çünkü onun kutsal adına güveniriz.
 Madem umudumuz sende, *
 Sevgin üzerimizde olsun, ya Rab!
  
 3. Nak. Başlarında sonsuz neşe; mutluluğu ve sevinci tadacaklar; fakat sıkıntı ve ağlayış olmayacak.
  
  
 ¥ Onlar Tanrı’ya ve Kuzu’ya yeni bir ilahi söylüyorlar.  
 ¶ Sesleri tüm yeryüzünde yankılanıyor. 
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  
 Mısır’dan Çıkış                                                                                                         1, 8-16. 22
  
  
 Sonra Yusuf hakkında bilgisi olmayan yeni bir kral Mısır'da tahta çıktı. Halkına, «Bakın, İsrailliler sayıca bizden daha çok» dedi, «Gelin, onlara karşı aklımızı kullanalım, yoksa daha da çoğalırlar; bir savaş çıkarsa, düşmanlarımıza katılıp bize karşı savaşır, ülkeyi terk ederler.» Böylece Mısırlılar İsrailliler'in başına onları ağır işlere koşacak angaryacılar atadılar. İsrailliler fira-vun için Pitom ve Ramses adında ambarlı kentler yap-tılar. Ama Mısırlılar baskı yaptıkça İsrailliler daha da çoğalarak bölgeye yayıldılar. Mısırlılar korkuya kapı-larak İsrailliler'i amansızca çalıştırdılar. Her türlü tar-la işi, harç ve kerpiç yapımı gibi ağır işlerle yaşamı on-lara zehir ettiler. Bütün işlerinde onları amansızca kullandılar.
 Mısır Kralı, Şifra ve Pua adındaki İbrani ebelere şöyle
 dedi: «İbrani kadınlarını doğum sandalyesinde do-ğurturken iyi bakın; çocuk erkekse öldürün, kızsa do-kunmayın.» Ama ebeler Tanrı'dan korkan kimselerdi, Mısır Kralı'nın buyruğuna uymayarak erkek çocukları sağ bıraktılar. Bunun üzerine firavun bütün halkına buyruk verdi: «Doğan her İbrani erkek çocuk Nil'e atılacak, kızlar sağ bırakılacak.»
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                      Yşa 65. 19; Va. 21, 4. 5
 ¥ Halkım için coşku * orada ağlayış ve feryat duyulmayacak artık.
 ¶ Artık ne ölüm ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü her şeyi yeniliyorum. 
 ¥ Orada ağlayış ve feryat duyulmayacak artık.
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Quod-Vult-Deus, Söylevlerden, 2
  
 Yüce Kral küçük bir çocuk olarak doğuyor. Müneccimler, yıldızın rehberliğinde, uzaktan gelip halen yemlikte yatan, fakat gökyüzünde ve yeryüzünde sal-tanat sürene tapmak için Beytlehem'e varıyorlar. Mü-neccimler Hirodes'e Kral'ın doğduğunu söyledikle-rinde o endişeleniyor, öldürtmeye çalışıyor, oysa ki inanmış olsaydı, bu yaşamdan daha emin olup, öte dünyada sonsuza dek saltanat sürebilecekti.
 Kral'ın doğduğunu duyduğunda nedir seni korktutan, ey Hirodes? Mesih seni tahtından indirmek için değil, Şeytanı yenmek için geldi. Sen bunu anlayamı-yorsun ve bu yüzden tedirgin olup zorbalaşıyorsun; hatta, o aradığını ortadan kaldırmak için, bu kadar ço-cuğu öldürtmekle zalim oluyorsun.
 Ağlayan anneler seni bu fikrinden döndürmüyor; ço-cukları öldürülen babaların yakarışları seni duygulan-dırmıyor; çocukların yürek parçalayıcı inlemeleri seni durdurtmuyor. Yüreğini sıkan korku seni çocukları öl-dürtmeye itiyor ve Yaşamın kendisini öldürtmeyi dü-şündüğünde, arzunu gerçekleştirmeyi başardığında, uzun süre yaşayabileceğini sanıyorsun. Oysa lütfun kaynağı, aynı zamanda küçük ve büyük, olan o, yem-liğin içinde yatmasına rağmen tahtını sarsıyor, niyetle-rini bilmeyen seni kullanıyor ve ruhları Şeytanın köle-liğinden kurtarıyor. Düşmanların çocuklarını kabul edip üvey çocukları yapıyor.
 Çocuklar, bilmeden, Mesih için ölüyorlar, aileleri ise ölen şehitler için ağlıyorlar. Mesih, daha konuşmayı bilmeyenleri kendi tanıkları haline getiriyor. Saltanat sürmeye gelen, bu şekilde saltanat sürüyor. Azat edici azat etmeye başlıyor ve Kurtarıcı şimdiden kurtuluş bahşediyor.
 Fakat bunları bilmeyen sen, ey Hirodes, endişeleni-yorsun, zorbalaşıyorsun ve bu çocuğa karşı komplolar kurduğunda bilmeden ona saygı gösteriyorsun.
 Ey lütfun harika armağanı! Bu şekilde zafer kazana-bilmek bu çocukların ne gibi meziyetleri olmuştur? Henüz konuşmuyorlar, fakat Mesih'i kabul ediyorlar! Henüz mücadele edebilecek durumda değiller, çün-kü daha uzuvlarını hareket ettiremiyorlar, fakat zafer işaretini kıvançla taşıyorlar.
  
 RESPONSORİUM                                                                                                             Va. 5, 14; 4, 10; 7, 11
 ¥ Tahtta oturanın önünde yere kapandılar, * taçlarını tahtın önünde bıraktılar.
 ¶ Tahtın önünde yüzüstü yere kapanıp Tanrı'ya tapı-nıdılar ve çağlardan çağlara yaşayanı övdüler. 
 ¥ Tahtta oturanın önünde yere kapandılar taçlarını tahtın önünde bıraktılar.
  
 İncil: 
 Te Deum.
  
 DUA 
 Rab Tanrı’mız, bu gün masum azizlerde sözle değil kanla yüceltilen sen, bize sözle açıkladığımız imanı hayatımızda yansıtmamızı sağla. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin. 
 
 
 
 
 <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1073732485 9 0 511 0;} @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> 
 Sabah Övgü Duaları
  
 İLAHİ 
 Tertemiz çiçekler,
 Masum kuzular gibi
 Yeni doğmuş Kıral için
 İşkence edildiniz.
  
 Kurbanların sürüsü
 Şimdi göksel mabette
 Sunağın etrafında
 Tatlıca dans ediniz. ¬
  
 Meryem’den doğan çiçek, 
 Aşkımız ve zevkimiz,
 Yükselsin sana övgü
 Gökteki konutunda. Âmin.
  
 1. Nak. Rab diyor: Şehit olanlar benimle beyaz elbisele-riyle yürüyecekler.
 Mezmurlar ve Ezgi 1. hafta Pazar günü
 2. Nak. Küçükler Tanrı’yı terennüm ederler: Yaşadıkları zaman konuşamıyorlardı; şimdi şehitler olarak Tanrı’yı alkışlıyorlar.
 3. Nak. Çocukların sesiyle set çektin hasımlarına düşmanı yok etmek için. 
  
 KISA OKUMA                                                                                                                                          Yer. 31, 15
 Rab diyor ki, "Rama'da bir ses duyuldu, Ağlayış ve acı feryat sesleri! Çocukları için ağlayan Rahel avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok artık!"
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Aziz şehitler * ebediyen yaşıyorlar. 
 ~ Aziz şehitler ebediyen yaşıyorlar.
 ¶ Onların bedeli Rab’dir.
 ~ Ebediyen yaşıyorlar.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun
 ~ Aziz şehitler ebediyen yaşıyorlar.
  
 Benedictus Nak.
 Masum çocuklar, Mesih‘in uğruna öldürüldüler, kral tarafından emziktelerken katledildiler. Lekesiz olarak Kuzu her nereye giderse onu takip ederler. Ebediyete kadar terennüm ederler: Ya Rab, sana şan olsun. 
  
 İsrail’in Tanrısı Rab’be övgüler olsun! †
 Çünkü halkının yardımına gelip *
 Onları fidyeyle kurtardı.
  
 Eski çağlardan beri *
 Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi,
 Kulu Davut’un soyundan *
 Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı;
  
 Düşmanlarımızdan, †
 Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden *
 Kurtuluşumuzu sağladı.
  
 Böylece atalarımıza merhamet ederek *
 Kutsal antlaşmasını anmış oldu.
  
 Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına †
 Ve ömrümüz boyunca *
 Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde,
  
 Korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair *
 Atamız İbrahim’e ant içerek söz vermişti.
 Sen de, ey çocuk, *
 Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın.
  
 Rab’bin yollarını hazırlamak üzere *
 Önünden gidecek .
 Ve onun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla*
 Kurtulacaklarını bildireceksin. ¬
  
 Çünkü Tanrımız’ın yüreği *
 Merhamet doludur. 
 Onun merhameti sayesinde, *
 Yücelerden doğan Güneş, 
  
 Karanlıkta ve ölümün gölgesinde *
 Yaşayanlara ışık saçmak 
 Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere *
 Yardımımıza gelecektir.                      
  
 Benedictus Nak.
 Masum çocuklar, Mesih‘in uğruna öldürüldüler, kral tarafından emziktelerken katledildiler. Lekesiz olarak Kuzu her nereye giderse onu takip ederler. Ebediyete kadar terennüm ederler: Ya Rab, sana şan olsun. 
  
 YAKARMALAR
 Zalimlerin zorbalığını masum azizlerin sakin topluluğunda yenen Mesih İsa’ya şan ve şeref olsun. Ona seslerimizi yükseltelim: Ya Rab şehitlerin topluluğu seni alkışlar. 
 Masum şehitlerin kanıyla tanıklık verdiği Mesih İsa, 
 - hayat tutumlarımızla seni dünyanın önünde takip etmemizi sağla.
 Zayıf ve savunmasız bebeklere zafer palmiyesini ve-ren sen, 
 - lütfunun silahlarıyla kötülüğün gücü tarafından yenilmememizi sağla. 
 Masum çocukları kan vaftiziyle kutsallaştıran sen,  
 - her kötülükten bizi arıt. 
 Krallığının turfandası olarak masum azizleri yolladın,
 - şanının şöleninden mahrum olmamıza izin verme. 
 Çocuk olduğun zaman işkence ve sürgünü tecrübe eden sen, 
 - çocukları koru, mültecilere destek ol, ezilenleri öz-gür kıl. 
  
 Göklerdeki Pederimiz.
  
 DUA 
 Rab Tanrı’mız, bu gün masum azizlerde sözle değil kanla yüceltilen sen, bize sözle açıkladığımız imanı hayatımızda yansıtmamızı sağla. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin. 

27 ARALIK HAVARİ AZİZ YUHANNA BAYRAMI

 
 
 
 
 <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1073732485 9 0 511 0;} @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> 
 27 ARALIK
 AZİZ YUHANNA, HAVARİ VE İNCİLCİ
 Bayram
 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. 
 Davet Mezmuru: Mezmur 95 veya Mezmur 100, s. 
 _______________
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
 İLAHİ
 Mesih’in elçileri,
 Rabbin kutsal şehrinin
 Sütunu ve temeli!
         Celile’nin, değersiz
         Köylerden gelen sizler
         Yüce şana çıktınız. ¬
 Yeni kutsal Kudüs’te
 Kabul ediyor sizi
 Pak Kuzu’nun ışığı.
      Söz ve kanla toplanmış
      Kilise şenlik ile
      Alkışlar sizi coşkuyla;
 Yeryüzünde ektiğiniz
 Tohumun bolca ürün
 Vermesini arzular.
     Övgü, şan Mesih İsa’ya,
     Kutsal Ruh’la birlikte
     Çağlardan çağlara dek. Amin.
  
  
 1. Nak. Tanrı’nın Kelamı olan Mesih İsa’ya tanıklık eden Yuhanna, görmüş olduğu her şeyi bize bildirdi.                                   
  
 MEZMUR 19 A
  
 Gökler Tanrı’nın görkemini açıklamakta, *
 Gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta.
 Gün güne söz söyler, *
 Gece geceye bilgi verir.
 Ne söz geçer orada, ne de konuşma, *
 Sesleri duyulmaz.
 Ama sesleri yeryüzünü dolaşır, *
 Sözleri dünyanın dört bucağına ulaşır. ¬
  
 Güneş için göklerde çadır kurdu Tanrı. †
 Gerdekten çıkan güveye benzer güneş, *
 Koşuya çıkacak atlet gibi sevinir.
  
 Göğün bir ucundan çıkar, †
 Öbür ucuna döner, *
 Hiçbir şey gizlenmez sıcaklığından.
  
 1. Nak. Tanrı’nın Kelamı olan Mesih İsa’ya tanıklık eden Yuhanna, görmüş olduğu her şeyi bize bildirdi. 
  
 2. Nak. İsa’nın sevdiği öğrenci, oydu. 
  
 MEZMUR 64
  
 Ey Tanrı, kulak ver sesime yakındığım zaman, *
 Hayatımı düşman korkusundan koru.
 Kötülerin gizli tasarılarından, *
 O suçlu güruhun şamatasından esirge beni.
  
 Onlar dillerini kılıç gibi bilemiş, *
 Acı sözlerini ok gibi hedefe yöneltmişler,
 Pusularından masum insanın üzerine atmak için. *
 Ansızın vururlar, hiç çekinmeden.
  
 Birbirlerini kötülük yapmaya iter, †
 Gizli tuzaklar tasarlarken, *
 “Kim görecek?” derler.
  
 Haksızlık yapmayı düşünür, *
 “Kusursuz bir plan yaptık!” derler.
  
 İnsanın içi ve yüreği derin bir sırdır, bilinmez. †
 Ama Tanrı onlara ok atacak, *
 Ansızın yaralanacaklar.
  
 Dilleri yüzünden yıkıma uğrayacaklar, *
 Hallerini gören herkes alayla baş sallayacak.
 Bütün insanlar korkuya kapılacak, *
 Tanrı’nın işini duyuracak,
  
 Onun yaptıkları üzerinde düşünecekler. *
 Doğru insan Rabde sevinç bulacak,
 Ona sığınacak, 
 Bütün temiz yürekliler onu övecek.
  
 2. Nak. İsa’nın sevdiği öğrenci, oydu. 
 3. Nak. Akşam Yemeği sırasında, Yuhanna başını Rab’-bin göğsüne yasladı. Mutlu Havari’ye, Mesih İsa’nın gizemi açıklandı. 
  
 MEZMUR 99
 Rab egemenlik sürüyor, titresin halklar! †
 Keruvlar arasında tahtına oturmuş, *
 Sarsılsın yeryüzü! 
  
 Rab Sion’da uludur, *
 Yücedir o, bütün halklara egemendir
 Övsünler büyük, müthiş adını! *
 O kutsaldır. 
  
 Ey adaleti seven güçlü kral, *
 Eşitliği sen sağladın,
 Yakup soyunda doğru ve adil olanı sen yaptın. *
 Yüceltin Tanrımız Rab’bi, 
  
 Ayaklarının taburesi önünde tapının! *
 O kutsaldır. 
 Musa’yla Harun onun kahinlerindendi, *
 Samuel de ona yakaranlar arasında. 
  
 Rab’be seslenirlerdi, *
 O da yanıtlardı. 
  
 Bulut sütunu içinden onlarla konuştu, †
 Uydular onun buyruklarına, *
 Kendilerine verdiği kurallara.
  
 Ya Rab Tanrımız, yanıt verdin onlara; †
 Bağışlayıcı bir Tanrı oldun, *
 Ama yaptıkları kötülüğü cezasız bırakmadın.
  
 Tanrımız Rab’bi yüceltin, †
 Tapının ona kutsal dağında! *
 Çünkü Tanrımız Rab kutsaldır.
  
 3. Nak. Akşam Yemeği sırasında, Yuhanna başını Rab’-bin göğsüne yasladı. *Ne mutlu havariye; ona, Mesih İsa’nın gizemi açıklandı. 
  
 ¥ Onlar Rab’bin kudretini.
 ¶ Ve yaptığı işleri bildirdiler. 
  
 BİRİNCİ OKUMA
  
 AzizYuhanna’nın 1. Mektubundan                                                              1, 1 -2, 3
  
 Yaşamın Sözü ve Tanrı’nın Işığı
 Yaşam Sözü'yle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. Yaşam açıkça göründü, onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. Baba'yla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşam'ı size duyuruyoruz. Evet, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü, işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da Baba'yla ve Oğlu İsa Mesih'ledir. Bunları size, sevincimiz tam olsun diye yazıyoruz.
 Mesih'ten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır, onda hiç karanlık yoktur. Onunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. Ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlı-ğımız olur ve Oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır.
 Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.  Günah işlemedik dersek, onu yalancı durumuna düşürmüş oluruz; onun sözü içimizde olmaz.
 Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Baba'nın önünde savunur. O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dün-yanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. Buyruklarını yerine getirirsek, onu tanıdığımızdan emin olabiliriz.
  
 RESPONSORİUM                                                                                               1. Yu. 1, 2. 4; Yu. 20, 31
 ¥ Yaşam açıkça göründü, onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. Baba'yla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşam'ı size duyuruyoruz. * Bunları size, se-vincimiz tam olsun diye yazıyoruz.
 ¶ Bunlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşa-sınız diye yazılmıştır.
 ¥ Bunları size, sevincimiz tam olsun diye yazıyoruz.
  
 İKİNCİ OKUMA 
  Augustinus, Yuhanna'nın 1. Mektubu Üstüne Vaaz, 1, 3
  
 Yaşam beden alıp kendini gösterdi
 "Başlangıçtan beri var olan, işittiğimiz, gözlerimizle gördüğümüz, ellerimizle dokunduğumuz, Yaşam Sözü'dür." Söz insan olup aramızda yaşamasaydı, Yaşam Sözü'ne kim eliyle dokunabilir?
 Şimdi ellerimizle dokunabilmemiz için ten olan bu Söz, önce Bakire Meryem'in rahminde ten oldu. Ancak Söz olmaya o anda başlamadı. Çünkü o, Aziz Yuhanna'nın dediği gibi, başlangıçtan beri var idi. Görüyorsunuz, Yuhanna'nın Mektubu, İncil'ini doğruluyor. İncil'inin başındaki sözleri vaktinde okumuştunuz: "Başlangıçta Söz vardı ve Söz Tanrı ile birlikte idi."
 Bazıları Yaşam Sözü'nü, ellerin dokunduğu Mesih'in bedenini değil de Mesih'i belirlemek için kullanılan herhangi bir ibare olarak görebilirler. Ancak devamını dinleyin: "Evet, yaşam belirdi". Öyle ise Mesih, Yaşam Sözü'dür.
 Bu yaşam nasıl belirdi. Çünkü başlangıçtan beri var olmasına karşın, kendini insanlara değil, ondan ekmekleriymiş gibi gıda alan meleklere belli etti. Kutsal Kitap'ın dediği gibi: "İnsan, meleklerin ekmeğini yedi."
 O halde, yaşam kendini bizzat bedende belli etti: Yal-nız kalple görünür bir gerçeğin kalplere şifa verebilmesi için, gözle de görünür hale gelmesini sağlamak üzere belirme durumuna getirildi. Çünkü Sözü ancak kalp görür, bedeni ise gözler de görebilir. Sözü görmemize olanak veren bedendi. Söz ten oldu. Görebileceğimiz bir ten, içimizde Sözü görebilenin şifa bulması içindi.
 Tanıklık ederiz, diyor Yuhanna: Peder ile birlikte olan ve kendini bizde belli eden, daha açık bir ifade ile bize görünmüş olan bu ölümsüz yaşamı size ilan ediyoruz.
 "Gördüğümüzü ve işittiğimizi size ilan ediyoruz." Sevginizin dikkatini çekiyoruz: Gördüğümüzü ve işittiğimizi size ilan ediyoruz. Onlar Rabbin kendisinin bedenen var olduğunu gördüler, ağzından çıkan sözleri işittiler ve bunları bize ilan ettiler. Biz ise işittikse de görmedik.
 Yani biz şimdi işitenlerden aşağı mı kalmış oluyoruz? O halde, neden "Siz de bizimle birlik halinde olasınız diye" sözlerini ekliyor? Onlar gördü, biz görmedik. Ancak yine onlarla birlik halindeyiz. Çünkü inancımız ortak.
 "Ve beraberliğimiz Peder'le ve Oğlu İsa Mesih'ledir. Yuhanna şunları ekliyor: Bunları biz size, sevinciniz tam olsun diye yazıyoruz." Sevincin tam olması ise onun yanında beraberliğe, sevgiye, birliğe bağlıdır.
  
 RESPONSORİUM                 
 ¥ Akşam Yemeği sırasında, Yuhanna başını Rab’bin göğsüne yasladı. * Ne mutlu havariye; ona, Mesih İsa’-nın gizemi açıklandı. 
 ¶ Mesih İsa’nın delinen böğründen akan suda, İncil’in yaşam suyu vardı.
 ¥ Mutlu Havari; Mesih İsa’nın gizemi açıklandı. 
  
 İncil: Yuhanna 20, 2-8
  
 Dua Sabah Övgüsü’nde.
   
 
 
 
 
 <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1073732485 9 0 511 0;} @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> 
 Sabah Övgü Duaları
  
 İlahi  
 Mesih’in elçileri,
 Rabbin kutsal şehrinin
 Sütunu ve temeli!
 Celile’nin, değersiz
 Köylerden gelen sizler
 Yüce şana çıktınız.
 Yeni kutsal Kudüs’te
 Kabul ediyor sizi
 Pak Kuzu’nun ışığı.
       Söz ve kanla toplanmış
       Kilise şenlik ile
       Alkışlar sizi coşkuyla;
 Yeryüzünde ektiğiniz
 Tohumun bolca ürün
 Vermesini arzular.
 Övgü, şan Mesih İsa’ya,
 Kutsal Ruh’la birlikte
 Çağlardan çağlara dek. Amin.
  
  
 1. Nak. Havari ve İncili yazan Yuhanna, Mesih İsa’yı bütün sevgisiyle takip etti; Mesih İsa ise onu sevip seçti.
  
 MEZMUR 63, 1-8  Ruhum Rab’be susadı.                      
 Kilise Kurtarıcısına susadı, ebedi yaşam için fışkıran yaşam suyunun pınarından içmek için özlem duyuyor. (bk. Cassiodoro)
 Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, *
 Seni çok özlüyorum, 
  
 Canım sana susamış, †
 Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, *
 Bütün varlığımla seni arıyorum.
  
 Kutsal yerde baktım sana,*
 Gücünü, görkemini görmek için. 
 Senin sevgin yaşamdan iyidir, *
 Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.
  
 Ömrümce sana övgüler sunacağım,*
 Senin adınla ellerimi kaldıracağım.
 Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,*
 Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.
  
 Yatağıma uzanınca seni anarım,*
 Gece boyunca derin derin seni düşünürüm.
 Çünkü sen bana yardımcı oldun,*
 Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.
  
 Canım sana sımsıkı sarılır,*
 Sağ elin bana destek olur.
  
 1. Nak. Havari ve İncili yazan Yuhanna, Mesih İsa’yı bütün sevgisiyle takip etti; Mesih İsa ise onu sevip seçti.
  
 2. Nak. Mesih İsa haç üzerindeyken en çok sevdiği Yuhanna’ya, annesini emanet etti. 
  
 EZGİ Dan. 3, 57-88, 56    Her yaratık Rab’bi övsün
  
 Allahımıza övgüler sunun siz onun bütün kulları. (Va. 19, 5)
 Tüm evren, Rab’bi kutsa; *
 Onu ulu kıl ve sonsuza dek öv.
 Rab’bin melekleri! Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Gök kubbenin üstündeki yağmurlar! Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 
 Gökteki güçler, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Güneş ve ay, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Gökteki yıldızlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Sağanak halinde yağmurlar ve çiğ damlaları, †
 Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Rüzgarlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Ateş ve ısı! Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Zehir gibi soğuk ve kavuran ısı, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Çiğ damlaları ve sulu sepken kar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Don ve soğuk, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Günler ve geceler, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Gün ışığı ve karanlık, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.-
 Buz ve kar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Yıldırım ve fırtına alameti bulurlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Bırakın da yeryüzü Rab’bi kutsasın; *
 Onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün. ¬
  
 Dağlar ve tepeler, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Yeryüzünde yetişen her şey Rab’bi kutsasın; *
 Onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün.
  
 Göller ve ırmaklar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Su kaynakları, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Balinalar ve deniz hayvanları, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 
 Tüm kuşlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Tüm sığırlar ve yabanıl hayvanlar, †
 Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Yeryüzündeki tüm insanlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 İsrail ulusu, Rab’bini kutsa; *
 Onu ulu kıl ve sonsuza dek övün.
  
 Rab’bin kahinleri, Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Rab’bin kulları! Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Tüm insanlar, Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Kutsal ve alçakgönüllü olan kişiler, †
 Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Ananya, Azarya ve Mişael, †
 Rab’binizi kutsayın; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Peder, Oğul ve Kutsal Ruh *
 Sonsuza dek yüceltilsin ve ulu kılınsın.
  
 Rab, gökkubbede seni övsünler, †
 Sonsuza dek herşeyin ötesinde,
 Seni yüceltsinler ve ulu kılsınlar.
  
 2. Nak. Mesih İsa haç üzerindeyken en çok sevdiği Yuhanna’ya, annesini emanet etti. ,
  
 3. Nak. Mesih’in sevdiği öğrenci söyledi: O Rab’dir, alleluya!
 MEZMUR 149                
 Kilisenin ve yeni halkın evlatları, KralınızMesih’i yüceltin. (Esichio)
 Rab’be övgüler sunun!*
 Rab’be yeni bir ezgi söyleyin, 
 Sadık kullarının toplantısında *
 Onu ezgilerle övün!
  
 İsrail Yaratıcısı’nda sevinç bulsun,*
 Siyon halkı Kralları’yla coşsun!
 Dans ederek övgüler sunsunlar onun adına,*
 Tef ve lir çalarak onu ilahilerle övsünler!
  
 Çünkü Rab halkından hoşlanır,*
 Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.
 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,*
 Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!
  
 Ağızlarında Tanrı’ya yüce övgüler, †
 Ellerinde iki ağızlı kılıçla *
 Uluslardan öç alsınlar,
  
 Halkları cezalandırsınlar, †
 Krallarını zincire,*
 Soylularını prangaya vursunlar!
  
 Yazılan kararı onlara uygulasınlar!*
 Bütün sadık kulları için onurdur bu.
  
 3. Nak. Mesih’in sevdiği öğrenci söyledi: O Rab’dir, alleluya!
  
 KISA OKUMA                                                                                                            Ha. İş.4, 19-20
 Ama Petrus'la Yuhanna şöyle karşılık verdiler: "Tan-rı'nın önünde, Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur, kendiniz karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz."
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Sen onları önder atadın. * Kendi halkın arasında. 
 ~ Sen onları önder atadın. Kendi halkın arasında. 
 ¶ Ey Rab, daima senin adını anımsatacaklar.
 ~ Kendi halkın arasında.
 Peder’e Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Sen onları önder atadın. Kendi halkın arasında.
  
 Benedictus Nak.
 Kelam vücut buldu, gerçekle dolu olarak aramızda yaşadı. Onun yüceliğini gördük, alleluya!
  
 YAKARMALAR
 Diri Tanrı’nın mabedini oluşturmak için havarilerin temeline dayanarak, imanla dua edelim: Ya Rab Kili-se’ni anımsa.        
 Kutsal Peder, havarilerin dirilmiş Oğlu’nun ilk tanık-ları olmalarını isteyen sen,
 -bizlerin de onun dirilişinin tanıkları olmamızı sağla.
 Oğlun’u, fakirlere iyi haberi duyurması için gönderen sen, 
 - İncil’in tüm insanlara bildirilmesini ve ilan edilmesini sağla.                                    
 Oğlun’u, sonsuz yaşamın tohumunu ekmesi için gönderen sen, 
 - İncil’in işçilerine bol bol hasat ver.
 Oğlun’u, kanıyla tüm insanları seninle barıştırması için feda ettin, 
 - hepimizin bu barışı kabul etmek için çalışmasını sağla. 
  
 Göklerdeki Pederimiz.
  
 DUA 
 Yüce Tanrı havari Yuhanna aracılığıyla Oğlu’nun gizemli derinliğini açıklamak isteyen sen, onun  Kilisen-de vaazettiği Söz’ü bizlerin de derince anlamamızı sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Amin. 
   

26 ARALIK İLK ŞEHİT AZİZ STEFAN BAYRAMI

 26 ARALIK
 AZİZ STEFANOS İLK ŞEHİT
 Bayram
  
  
 Sabah Övgüsü ve Gündüz Övgüsü tamamen ilk şehit Aziz Stefan’ın Bayramı’ndan alınmalıdır 
 _______________
  
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. : Rab Mesih bizim için doğdu ve Stefan’a yücelik tacını verdi. 
 Davet Mezmuru: Mezmur 95 veya Mezmur 100, s. 
  
 Mezmur (95)                     
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
  
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!  (Nakarat)
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. *
  
 Dağların dorukları da onun.
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, *
 Karaya da onun elleri biçim verdi. 
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü o Tanrımız’dır, †
 Bizse onun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
  
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde, ¬
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler. 
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!”
  
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a *
 Şan ve şeref olsun.
 Ezelde olduğu gibi, *
 Şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Amin. 
  
  
 _______________
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
 İLAHİ
 Barışın teminatı
 Göklerde Kutsal Kudüs,  
 Peder’in merhameti
 Seni ebedi kıldı.
  
 Bakire gelin gibi,
 Mesih’le birleşmeye,
 Ebedi düğün ile 
 Göklerden inersin sen. 
  
 Surlarının içinde                
 Işıkla parıldarsın;
 Şenlikte toplanırlar
 Rab’bin arkadaşları.
  
 Kutsal Ruh’un oyduğu
 Haçla, şehitlik ile
 Ermişlerin Şehri’nin
 Diri taşlarısınız.
  
 Peder’e ve Oğlu’na
 Kutsal Ruh’la birlikte
 Tek-Üçlü Tanrı’mıza
 Hep şeref ve şan olsun. Âmin.
  
 1. Nak. Kutsal Ruh’la dolan Stefanos, gökte Tanrı’nın şanını ve onun sağında oturmakta olan Mesih İsa’yı gördü. 
  
  
  
 MEZMUR  2 
  
 Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa, 
 Neden boş düzenler kurar bu halklar? 
  
 Dünyanın kralları saf bağlıyor, †
 Hükümdarlar birleşiyor *
 Rab'be ve meshettiği krala karşı.
  
 Koparalım onların kayışlarını diyorlar, *
 Atalım üzerimizden bağlarını.
 Göklerde oturan Rab gülüyor, *
 Onlarla eğleniyor.
  
 Sonra öfkeyle uyarıyor onları, *
 Gazabıyla dehşete düşürüyor
 Ve, "Ben kralımı *
 Kutsal dağım Siyon'a oturttum" diyor.
  
 Rab'bin bildirisini ilan edeceğim:  †
 Bana, "Sen benim oğlumsun" dedi, *
 "Bugün ben sana baba oldum.
  
 Dile benden, miras olarak sana ulusları, *
 Mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim.
 Demir çomakla kıracaksın onları, *
 Çömlek gibi parçalayacaksın.
  
 Ey krallar, akıllı olun! *
 Ey dünya önderleri, ders alın!
 Rab'be korkuyla hizmet edin, *
 Titreyerek sevinin.
  
 Oğulu öpün ki öfkelenmesin,
 Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz. 
 Çünkü öfkesi bir anda alevleniverir.
 Ne mutlu ona sığınanlara!
  
 1. Nak. Kutsal Ruh’la dolan Stefanos, gökte Tanrı’nın şanını ve onun sağında oturmakta olan Mesih İsa’yı gördü. 
  
 2. Nak. Stefanos diz çökerek yüksek sesle şöyle dedi: "Ya Rab, bu günahı onlara yükleme!" 
  
 MEZMUR 11    
                  
 Ben Rab’be sığınırım, †
 Nasıl dersiniz bana, *
 “Kuş gibi kaç dağlara. 
  
 Bak, kötüler yaylarını geriyor, *
 Temiz yürekli insanları 
  
 Karanlıkta vurmak için *
 Oklarını kirişine koyuyor. 
 Temeller yıkılırsa, *
 Ne yapabilir doğru insan?
  
 Rab kutsal tapınağındadır, *
 Onun tahtı göklerdedir, 
 Bütün insanları görür, *
 Herkesi sınar.
  
 Rab doğru insanı sınar, *
 Kötüden, zorbalığı sevenden tiksinir.
 Kötülerin üzerine kızgın korlar *
 ve kükürt yağdıracak,
  
 Paylarına düşen kase *
 Kavurucu rüzgar olacak.
 Çünkü Rab doğrudur, doğruları sever; *
 Dürüst insanlar onun yüzünü görecek.               
  
 2. Nak. Stefanos diz çökerek yüksek sesle şöyle dedi: "Ya Rab, bu günahı onlara yükleme!" 
  
 3. Nak. Stefanos’un bilgeliğini durdurmaya hiç bir güç yetmedi, çünkü onda konuşan Kutsal Ruh’tu.
  
 MEZMUR 17
  
 Haklı davamı dinle, ya Rab, †
 Feryadımı işit! *
 Hilesiz dudaklardan çıkan duama kulak ver! 
  
 Haklı çıkar beni, *
 Çünkü sen gerçeği görürsün. 
  
 Yüreğimi yokladın, †
 Gece denedin, *
 Sınadın beni, ¬
  
 Kötü bir şey bulmadın; *
 Kararlıyım, ağzımdan kötü söz çıkmaz,
  
 Başkalarının yaptıklarına gelince, †
 Ben senin sözlerine uyarak *
 Şiddet yollarından kaçındım. 
 Sıkı adımlarla senin yollarını tuttum, *
 Kaymadı ayaklarım.
 Sana yakarıyorum, ey Tanrı, *
 Çünkü beni yanıtlarsın;
  
 Kulak ver bana, dinle söylediklerimi! *
 Göster harika sevgini,
  
 Ey sana sığınanları saldırganlardan †
 Sağ eliyle kurtaran! *
 Koru beni gözbebeği gibi; 
  
 Kanatlarının gölgesine gizle †
 Kötülerin saldırısından, *
 Çevremi saran ölümcül düşmanlarımdan.
  
 Yürekleri yağ bağlamış, *
 Ağızları büyük laflar ediyor.
 İzimi buldular, üzerime geliyorlar, *
 Yere vurmak için gözetliyorlar.
  
 Tıpkı parçalamak için sabırsızlanan bir aslan, †
 Pusuya yatan genç bir aslan gibi.  *
 Kalk, ya Rab kes önlerini, eğ başlarını! 
  
 Kılıcınla kurtar canımı kötülerden, †
 Elinle bu insanlardan, ya Rab,  *
 Yaşam payı bu dünyada olan insanlardan.
  
 Varsın karınları vereceğin cezalara doysun, †
 Çocukları da yiyip doysun, *
 Artanı torunlarına kalsın! 
  
 Ama ben doğruluk sayesinde †
 Yüzünü göreceğim senin, *
 Uyanınca suretini görmeye doyacağım.
  
 3. Nak. Stefanos’un bilgeliğini durdurmaya hiç bir güç yetmedi, çünkü onda konuşan Kutsal Ruh’tu. 
  
 ¥ Bana zulüm ve eziyet ederler.
 ¶ Ama senin sözün bana destek olur. 
  
 BİRİNCİ OKUMA 
 Habercilerin İşleri                                                                                         6, 8-7, 2a. 44-59   
  
 Stefan’ın şehit oluşu
  
 Tanrı'nın lütfuyla ve kudretle dolu olan Stefanos, halk arasında büyük belirtiler ve harikalar yapıyordu.
 Ne var ki, Azatlılar Havrası diye bilinen havranın bazı üyeleri ve Kirene'den, İskenderiye'den, Kilikya'dan ve Asya İli'ndenbazı kişiler Stefanos'la çekişmeye başla-dılar.
 Ama Stefanos'un konuşmasındaki bilgeliğe ve Ruh'a karşı koyamadılar. Bunun üzerine birkaç kişiyi el al-tından ayartarak onlara, "Bu adamın Musa'ya ve Tan-rı'ya karşı küfür dolu sözler söylediğini duyduk" de-dirttiler.
 Böylelikle halkı, ileri gelenleri ve din bilginlerini kış-kırttılar. Gidip Stefanos'u yakaladılar ve Yüksek Ku-rul'un önüne çıkardılar. Getirdikleri yalancı tanıklar, "Bu adam durmadan bu kutsal yere ve Yasa'ya karşı konuşuyor" dediler. "'Nasıralı İsa burayı yıkacak, Mu-sa'nın bize emanet ettiği töreleri de değiştirecek' dedi-ğini duyduk." 
 Kurul'da oturanların hepsi, Stefanos'a baktıklarında yüzünün bir melek yüzüne benzediğini gördüler.  Baş-kâhin, "Bu iddialar doğru mu?" diye sordu. 
 Stefanos şöyle karşılık verdi: "Kardeşler ve babalar, beni dinleyin. Çölde atalarımızın Tanıklık Çadırı var-dı. Musa bunu, kendisiyle  konuşan Tanrı'nın buyurduğu gibi, gördüğü örneğe göre yapmıştı. Tanıklık Ça-dırı'nı önceki kuşaktan teslim alan atalarımız, Yeşu'-nun önderliğinde öteki ulusların topraklarını ele ge-çirdikleri zaman, çadırı yanlarında getirdiler. Ulusları atalarımızın önünden kovan, Tanrı'nın kendisiydi. Ça-dır Davut'un zamanına dek kaldı. Tanrı'nın beğenisini kazanmış olan Davut, Yakup'un Tanrısı için bir konut yapmaya izin istedi. Oysa Tanrı için bir ev yapan Sü-leyman oldu. "Ne var ki, en yüce Olan, elle yapılmış konutlarda oturmaz. Peygamberin belirttiği gibi,
 'Gök tahtım,
 Yeryüzü ayaklarımın taburesidir.
 Benim için nasıl bir ev yapacaksınız?
 Ya da, neresi dinleneceğim yer?
 Bütün bunları yapan elim değil mi? diyor Rab.'
 "Ey dik kafalılar, yürekleri ve kulakları sünnet edilmemiş olanlar! Siz tıpkı atalarınıza benziyorsunuz, her zaman Kutsal Ruh'a karşı direniyorsunuz. Atalarınız peygamberlerin hangisine zulmetmediler ki? Adil Olan'ın geleceğini önceden bildirenleri de öldürdüler. Melekler aracılığıyla buyrulan Yasa'yı alıp da buna uymayan sizler, şimdi de Adil Olan'a ihanet edip onu katlettiniz!"
 Kurul üyeleri bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular, Stefanos'a karşı dişlerini gıcırdattılar. Kutsal Ruh'la dolu olan Stefanos ise, gözlerini göğe dikip Tanrı'nın görkemini ve Tanrı'nın sağında duran İsa'yı gördü.
 "Bakın" dedi, "Göklerin açıldığını ve İnsanoğlu'nun* Tanrı'nın sağında durmakta olduğunu görüyorum." Bunun üzerine kulaklarını tıkayıp çığlıklar atarak hep birlikte Stefanos'a saldırdılar.  Onu kentten dışarı atıp taşa tuttular. Stefanos'a karşı tanıklık etmiş olanlar, kaftanlarını Saul adlı bir gencin ayaklarının dibine bı-raktılar. Stefanos taş yağmuru altında, "Rab İsa, ruhumu al!" diye yakarıyordu. Sonra diz çökerek yüksek sesle şöyle dedi: "Ya Rab, bu günahı onlara yükleme!" Bunu söyledikten sonra gözlerini yaşama kapadı.
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                        
  
 ¥ Tanrı’nın hizmetkarı olan Stafanos, taşlandığı za-man, göklerin açıldığını gördü ve oraya girdi. * Ne mutlu, kendisine gökler açılan insana!  
 ¶ Izdırap dolu bir denenmeden geçti, ama gökler onun için Tanrı’nın görkemi ile parladı. 
 ¥ Ne mutlu, kendisine gökler açılan insana! 
  
 İKİNCİ OKUMA 
  Fulgentius, Vaazlarından, 3, 1-3
 Sevginin silahları
  
 Stefanos'ın silahı sevgi idi ve onunla her yerde kazanıyordu. Sevginin aracılığı ile Yahudilere boyun eğmedi. Kararsızları ikna eder, taşlayanlar için dua ederdi. Sevginin gücü ile acımasızca saldıran Saul'u yendi.
 Dün sonsuz Kıralımızın zaman içinde doğumunu kutladık. Bugün ise askerin şanlı azabını kutluyoruz.
 Dün, bedenimizle örtülmüş ve Bakire'nin bağrından çıkmış Kıralımız dünyayı ziyaret etmeye yanaştı. Bugün ise bedenin çadırından çıkan asker, şanlı bir şekil-de göğe ulaştı.
 En yüce olan Kıralımız bizler için alçakgönüllükle gel-di; oysa eli boş gelemezdi. Nitekim askerlerine büyük bir armağan getirdi ve onunla bol şekilde zenginleş-tirdiği gibi aynı zamanda yenilmez bir güçle savaşa-bilmeleri için onları daha da güçlendirdi. Onlara, in-sanları Tanrı ile bir olmaya, sevgi armağanını getirdi.
 Getirdiğini hiç kesintisiz dağıttı. Buna karşın kendisi-ne bağlı olanların sefaletini mucizevi şekilde zenginleştirdi. Kendi ise tükenmez hazinelerle dolu kaldı.
 Mesih'i gökyüzünden yeryüzüne indiren sevgi böylece, Stefanos'ı yeryüzünden gökyüzüne yükseltti. İlkin Kral'da olan sevgi sonradan askerde parladı.
 "Stefanos" adının anlamı olan Taç'ı hak etmek için, silahı sevgi idi ve onunla her yerde kazanıyordu. Sevgi-nin aracılığı ile ona saldıran Yahudilere boyun eğmedi. Komşu sevgisinin uğruna onu taşlayanlar için dua etti. Sevgi ile doğru yolu bulmaları için kararsızları ik-na eder,  sevgi ile cezalandırılmamaları için, taşlayanlara  dua ederdi.
 Sevginin gücü ile desteklenip, acımasızca saldıran Sa-ul'ü yendi ve yeryüzünde kendisine eziyet edeni gök-yüzünde arkadaş edinmeye hak  kazandı. Aziz  ve  yorulmak  bilmeyen  o  sevgi  ile  sözle ikna edemediklerini dua ile fethetmeyi arzuladı.
 Ve işte artık Pavlus, Stefanos ile mutludur. Stefanos ile Mesih'in yüceliğinden haz duyuyor, Stefanos ile saltanat sürüyor. Pavlus'un taşları ile öldürülen Stefanos'un ilk vardığı yere Pavlus, Stefanos'un duaları ile onu izleyip varmıştır.
  
 RESPONSORİUM 
  ¥ Stefanos’un göksel yaşama doğması için dün Mesih İsa doğdu; dünyaya geldi, * Stefanos’un şana gelmesi için. 
 ¶ Kralımız, insan doğasını giyindi, Bakire’nin rahminden çıktı, yeryüzüne geldi, 
 ¥ Stefanos’un şana gelmesi için. 
  
 İncil: Matta 10, 17-22
  
 DUA 
 Ebedi ve her şeye kadir Tanrı, bugün Kilisenin ilk iman şehidini kutluyoruz ve sana yalvarıyoruz: Düşmanları için dua etmiş  ve af dilemiş olan Aziz Stefanus’tan örnek alarak bizim de düşmanlarımızı sevmemizi sağla. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih  İsa’nın adına senden dileriz. Amin. 

NOEL BAYRAMI

RABBİMİZ MESİH İSA’NIN DOĞUŞUNUN BAYRAMI

 
 
 25 ARALIK
 RABBİN DOĞUŞ GÜNÜ BAYRAMI
 Büyük Bayram
 I. Akşam Övgü Duaları
  
  
 İLAHİ 
 Ey Kurtarıcı İsa, 
 Peder’in sureti, 
 Çağların Efendisi 
  
 Ebedi nurun nuru,
 Sönmeyen umudumuz,
 Yakarışları dinle.
  
 Bakire Meryem’den sen
 Ölümlü vücut aldın;
 Anımsa hepimizi. 
  
 Noel’in sevincinde
 Yarattığın kainat
 Önünde secde eder.
  
 Denizle gökler, yerler
 Ahenkli ezgilerle
 Alkışlar gelişini.
  
 Kanınla kurtardığın
 Bizler sana taparız
 Hamd ve minnettarlıkla.
  
 Onur ve şeref sana,
 Göklerden inen İsa, 
 Çağlardan çağlara dek. Âmin. 
  
 1. Nak. Barışın Kralı, şanında geliyor: Tüm yeryüzü onun yüzünü özler.
  
 Mezmur 113 (112) 
 Övgüler sunun Rab’be! †
 Ne mutlu Rab’den korkan insana, *
 Onun buyruklarından büyük zevk alana!
  
 Soyu yeryüzünde güç kazanacak, *
 Doğruların kuşağı kutsanacak.
 Bolluk ve zenginlik eksilmez evinden, *
 Sonsuza dek sürer doğruluğu.
  
 Karanlıkta ışık doğar dürüstler için, *
 Lütfeden, sevecen, doğru insanlar için.
 Ne mutlu eli açık olan, ödünç veren, *
 İşlerini adaletle yürüten insana!
  
 Asla sarsılmaz, *
  Sonsuza dek anılır doğru insan.
 Kötü haberden korkmaz, *
 Yüreği sarsılmaz, Rab’be güvenir.
  
 Gözü pektir, korku nedir bilmez, *
 Sonunda düşmanlarının yenilgisini görür.
  
 Armağanlar dağıttı, yoksullara verdi; †
 Doğruluğu sonsuza dek kalıcıdır, *
 Gücü ve saygınlığı artar. 
  
 Kötü kişi bunu görünce kudurur, †
 Dişlerini gıcırdatır, kendi kendini yer, bitirir. *
 Kötülerin dileği boşa çıkar.
  
 1. Nak. Barışın Kralı, şanında geliyor: Tüm yeryüzü onun yüzünü özler.
  
 2. Nak. Rab, yeryüzüne buyruğunu gönderir, Sözü çar-çabuk yayılır.
  
 Mezmur 147
 Rab’bi yücelt, ey Yeruşalim! †
 Tanrın’a övgüler sun, ey Siyon! *
 Çünkü senin kapılarının kol demirlerine güç katar,
  
 İçindeki halkı kutsar. †
 Sınırlarını esenlik içinde tutar, *
 Seni en iyi buğdayla doyurur. 
  
 Yeryüzüne buyruğunu gönderir, *
 Sözü çarçabuk yayılır. 
  
 Yapağı gibi kar yağdırır, †
 Kırağıyı kül gibi saçar.  *
 Aşağıya iri iri dolu savurur,
  
 Kim dayanabilir soğuğuna? †
 Buyruk verir, eritir buzları, *
 Rüzgarını estirir, sular akmaya başlar. 
  
 Sözünü Yakup soyuna, *
 Kurallarını, ilkelerini İsrail’e bildirir.
  
 Başka hiçbir ulus için yapmadı bunu, †
 Onlar onun ilkelerini bilmezler. *
 Rab’be övgüler sunun!
  
 2. Nak. Rab, yeryüzüne buyruğunu gönderir, Sözü çar-çabuk yayılır.
  
 3. Nak. Ezelde Peder’den gelen İlahi Kelam, bugün kendisini alçalttı bizim için ölümlü bir  
                insan oldu.
  
 EZGİ: Fil. 2, 6-11     
 Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, †
 Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak *
 Bir hak saymadı.
  
 Ama kul özünü alıp †
 İnsan benzeyişinde doğarak *
 Ululuğunu bir yana bıraktı. ¬
  
  
 İnsan biçimine bürünmüş olarak †
 Ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile *
 Boyun eğip kendini alçalttı.
  
 Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti *
 Ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı.
  
 Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında †
 Gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin *
 Hepsi diz çöksün 
  
 Ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için *
 İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin.      
  
 3. Nak. Ezelde Peder’den gelen İlahi Kelam, bugün kendisini alçalttı bizim için ölümlü bir insan oldu.         
  
 KISA OKUMA                                                                                                                  Gal. 4, 4-5
 Ama zaman dolunca Tanrı, yasa altında olanları öz-gürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz Oğlu'nu gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk hakkını alalım.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Bugün bileceksiniz ki, * Rab geliyor. 
 ~ Bugün bileceksiniz ki, Rab geliyor. 
 ¶ Yeni gün olduğunda onun şanını göreceksiniz.
 ~ Rab geliyor. 
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Bugün bileceksiniz ki, Rab geliyor. 
  
 Magnificat Nak. Sabahleyin güneş gökyüzünde yükseldiğinde, Kralların Kralı’nın Peder’in yanından, gerdekten çıkan bir güvey gibi çıktığını göreceksiniz. 
  
 YAKARMALAR
 Kendini alçaltıp kul benzerliğini alan, her konuda bizim gibi denenen, fakat günah işlemeyen İsa Mesih’e tapınalım ve büyük bir imanla dua edelim: Ey Rab, doğuşunun gizemi uğruna bizi kurtar. 
 Peygamberler tarafından vaadedilen yeni çağı açıp tarihe giren sen,
 - kilisende solmayan gençliğin filizlenmesini sağla.
 Bizim ölümlü durumumuzu giyinen sen, 
 - görmeyenlere ışık, zayıf olanlara güç, acı çekenlere teselli ol. 
 Alçakgönüllülük içinde mağarada doğan sen,
 - dünyanın yoksullarına bak, onlara barışını ve huzurunu bağışla.
 Sen insanlara kurtuluşun müjdesini getirdin, 
 - senin krallığında yeniden doğmanın ümidi içinde ölmüş olanların gözlerini aydınlat.
 Bizim göklere çıkmamız için, sen yeryüzüne indin, 
 - ölmüş olan kardeşlerimizi şanında kendinle birleştir.
  
 Göklerdeki Pederimiz.
  
 DUA 
 Yüce Tanrı bize her sene neşe içinde Noel’in Arife’sini yaşatan sen, şimdi coşkuyla kurtarıcı olarak kabul et-tiğimiz ve son günde yargıç olarak gelecek olan Oğlun Mesih İsa’ya korkusuzca bakmamızı sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükme-der. Amin.
  
 _______________ 
 
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. Gelin; bizim için doğan Rab’be tapalım. 
 Ya da 
 Nak. Mesih bizim için doğdu. Gelin O’na tapalım. 
 Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100, s. 

 
 
 
 
 <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> 
 MEZMUR 95                     
 Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; *
 Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,
 Şükranla huzuruna çıkalım, *
 Ona sevinç ilahileri yükseltelim!  
  
 Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, *
 Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 
 Yerin derinlikleri onun elindedir. *
 Dağların dorukları da onun.
  
 Deniz onundur, çünkü o yarattı, *
 Karaya da onun elleri biçim verdi.
 Gelin tapınalım, eğilelim. *
 Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim. 
  
 Çünkü o Tanrımız’dır, †
 Bizse onun otlağının halkı, *
 Elinin altındaki koyunlarız. 
  
 Bugün sesini duyarsanız, *
 Meriva’da, o gün çölde, ¬
 Massa’da olduğu gibi, *
 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 
  
 Yaptıklarımı görmelerine karşın, *
 Atalarınız orada beni sınayıp denediler
 Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, *
 “Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,
  
 “Yollarımı bilmiyorlar.” †
 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: *
 “Huzur diyarıma asla girmeyecekler!” 
 _______________
  
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
 İLAHİ 
 İşay’dan filiz çıktı
 Ve hayatın ağacı 
 Zamanda meyve verdi.
  
 Siyon’un kızı Meryem,
 Bakire olan anne
 İsa’yı doğuruyor.
  
 Mağarada, gölgede,
 Dünyanın Yaradanı
 Uysal ve fakir yatar. 
  
 Sina’da yasa koyan,
 Yüce Yaradan uyar
 Yasanın isteğine.
  
 Dünyanın gecesinde
 Parıldar yeni ışık:
 Tapalım Rabbimize!
  
 Şan, övgü Mesih İsa’ya,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin
  
 1. Nak. Rab bana şöyle dedi: Sen benim Oğlum’sun. Sen benden bugün oldun. 
  
 MEZMUR  2
 Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa, *
 Neden boş düzenler kurar bu halklar?
  
 Dünyanın kralları saf bağlıyor, †
 Hükümdarlar birleşiyor *
 Rab’be ve meshettiği krala karşı.
 Koparalım onların kayışlarını diyorlar, *
 Atalım üzerimizden bağlarını.
  
 Göklerde oturan Rab gülüyor, *
 Onlarla eğleniyor.
 Sonra öfkeyle uyarıyor onları, *
 Gazabıyla dehşete düşürüyor
  
 Ve, “Ben kralımı  *
 Kutsal dağım Siyon’a oturttum diyor.
 Rab’bin bildirisini ilan edeceğim: *
 Bana, “Sen benim oğlumsun” dedi,
  
 Bugün ben sana baba oldum. †
 Dile benden, miras olarak sana ulusları, *
 Mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim. 
  
 Demir çomakla kıracaksın onları, *
 Çömlek gibi parçalayacaksın.”
 Ey krallar, akıllı olun! *
 Ey dünya önderleri, ders alın!
  
 Rab’be korkuyla hizmet edin, *
 Titreyerek sevinin.
 Oğulu öpün ki öfkelenmesin, *
 Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz.
  
 Çünkü öfkesi bir anda alevleniverir. *
 Ne mutlu ona sığınanlara! 
  
 1. Nak. Rab bana şöyle dedi: Sen benim Oğlum’sun. Sen benden bugün oldun. 
  
 2. Nak. Gerdekten çıkan güvey misali Rab geliyor. 
  
 MEZMUR 19 A
 Gökler Tanrı’nın görkemini açıklamakta, *
 Gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta.
 Gün güne söz söyler, *
 Gece geceye bilgi verir.
 Ne söz geçer orada, ne de konuşma, *
 Sesleri duyulmaz.
 Ama sesleri yeryüzünü dolaşır, *
 Sözleri dünyanın dört bucağına ulaşır.
 Güneş için göklerde çadır kurdu Tanrı. †
 Gerdekten çıkan güveye benzer güneş, *
 Koşuya çıkacak atlet gibi sevinir.
 Göğün bir ucundan çıkar, †
 Öbür ucuna döner, *
 Hiçbir şey gizlenmez sıcaklığından.
  
 2. Nak. Gerdekten çıkan güvey misali Rab geliyor. 
 3. Nak. Sözlerin lütuf doludur, çünkü Rab seni sonsu- za dek kutsadı.  
  
 MEZMUR  45
 Yüreğimden güzel sözler taşıyor, †
 Kral için söylüyorum şiirlerimi, *
 Dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun. 
 Sen insanların en güzelisin, †
 Lütuf saçılmış dudaklarına. *
 Çünkü Tanrı seni sonsuza dek kutsamış. 
  
 Ey yiğit savaşçı, kuşan kılıcını beline, *
 Görkemine, yüceliğine bürün.
  
 At sırtında görkeminle, zaferle ilerle, †
 Gerçek ve adalet uğruna *
 Sağ elin korkunç işler göstersin. 
  
 Okların sivridir, †
 Kral düşmanlarının yüreğine saplanır, *
 Halklar ayaklarının altına serilir. ¬
  
 Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, *
 Krallığının asası adalet asasıdır.
 Doğruluğu sever, *
 Kötülükten nefret edersin. 
  
 Bunun için Tanrı, senin Tanrın, †
 Seni sevinç yağıyla *
 Arkadaşlarından daha çok meshetti.
  
 Giysilerinin tümü mür, *
 Öd, tarçın kokuyor; 
 Fildişi saraylardan gelen *
 Çalgı sesleri seni eğlendiriyor!
  
 Kral kızları senin saygın kadınların arasında, †
 Kraliçe Ofir altınları içinde *
 Senin sağında duruyor.
  
 3. Nak. Sözlerin lütuf doludur, çünkü Rab seni sonsuza dek kutsadı.  
  
 ¥ Kelam vücut buldu, alleluya!
 ¶ Geldi ve aramızda yaşadı, alleluya!
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                                         11, 1-10
  
 İşay’ın kökü ve Mesiyanik esenlik
  
 İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, 
 kökünden bir fidan meyve verecek. 
 Rab'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, 
 öğüt ve güç ruhu,
 bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. 
 Rab korkusu hoşuna gidecek. 
 Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak, 
 kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek.
 Yoksulları adaletle yargılayacak, yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek. 
 Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak, 
 kötüleri soluğuyla öldürecek. 
 Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak. 
 Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak,
 parsla oğlak birlikte yatacak, buzağı, 
 genç aslan ve besili sığır yanyana duracak, 
 onları küçük bir çocuk güdecek. 
 İnekle ayı birlikte otlayacak, yavruları bir arada yatacak.
 Aslan sığır gibi saman yiyecek. 
 Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak, 
 sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak. 
 Kutsal dağımın hiçbir yerinde kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. 
 Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa,
 dünya da Rab'bin bilgisiyle dolacak. 
 Sürgünler geri dönecek. 
 O gün İşay'ın kökü ortaya çıkacak, 
 halklara sancak olacak, uluslar ona yönelecek. 
 Kaldığı yer görkemli olacak.
  
 RESPONSORİUM                                                                                                      Lk 2, 14
 ¥ Bugün, Göklerin Kralı, kaybolmuş olanları Göklerin Krallığı’na çağırmak için, bizim uğrumuza Bakire An-nesi’nden doğmayı seçti. * İnsanlığı ebedi kurtuluşa kavuşturmak üzere kendisini gösterdiği için tüm me-lekler sevinç çığlıkları atıyor. 
 ¶ En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun, yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun!
 ¥ İnsanlığı ebedi kurtuluşa kavuşturmak üzere kendi-sini gösterdiği için tüm melekler sevinç çığlıkları atıyor. 
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Leo Magnus, Noel Üstüne Vaaz, 1-3
  
 Ey Hristiyan! Saygınlığını bil. 
  
 Sevgili kardeşlerim, neşelenin, Kurtarıcımız bugün doğmuştur! Yaşamın, ölüm korkusunu yıkan ve sonsuz vaatlerin sözünü veren bir yaşamın doğduğu gün-de üzüntüye yer yoktur. Bu mutluluktan hiç kimse ayrı tutulmamıştır. Neşenin nedeni herkes içindir. Çün-kü günahın ve ölümün galibi olan Rabbimiz, hiç kimseyi suçtan arınmış bulamadığından, herkesin kurtuluşu için gelmiştir. Aziz olan coşsun, çünkü ödül yaklaşıyor; neşelensin günahkâr, çünkü ona af sunuluyor; yüreklensin putperest olan, çünkü yaşama çağrıldı.
 Nitekim Tanrı'nın Oğlu, erişilmez tanrısal niyetin saptadığı zaman dolgunluğuna varıldığında, insan doğasını Yaratıcısı ile barıştırmak istediğinde, o doğayı kendi edindi ki, ölüm getiricisi şeytan, eskiden köle durumuna soktuğu o aynı doğa tarafından yenilmiş olsun. Böylece, Rab doğduğunda, melekler coşku içinde: "En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun, yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun" diye te-rennüm ederler (Luk. 2, 14). Göksel Kudüs'ün dünyanın tüm milletleri ile oluştuğunu görüyorlar. Melekle-rin yüceliklerinde bu denli sevinç duydukları tanrısal sevginin benzeri olmayan yapıtı ile yoksul insanlık nasıl da neşelenmesin!
 Ey sevgili kardeşlerim, Kutsal Ruh'taki Oğlu'nun aracılığı ile Peder Tanrı’ya şükredelim. Çünkü bize karşı sevgisinin sonsuz merhametinde, bize acıdı ve "suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu" (Ef. 2, 5); öyle ki onda yeni bir yaratık, ellerinin yeni bir yapıtı olabilelim.
 O halde "eski yaradılışı" (Ef. 4, 22) üzerimizden atalım ve Mesih'in kuşağına ait olduğumuzdan bedenin uğraşılarından vazgeçelim. Ey Hıristiyan, saygınlığını bil ve tanrısal doğaya katıldığından uygunsuz bir davranışla eskinin iğrençliklerine geri dönme. Baş'ın kim olduğunu ve hangi bedenin uzvu olduğunu anımsa. Karanlıkların iktidarından koparılıp, Tanrı Krallığının ışığına nakledildiğini anımsa. Vaftizin kutsal gizi ile Kutsal Ruh'un tapınağı oldun! Bu denli ünlü bir konuğu suçlanılacak bir davranışla kaçırma ve şeytanın köleliğine yeniden baş eğme. Fidyen için ödenilen ücretin Mesih'in kanı olduğunu anımsa.
  
 RESPONSORİUM 
 ¥ Bugün gerçek esenlik göklerden üzerimize indi. *Bugün tüm yeryüzü göksel tatlılıkla doldu. 
 ¶ Bugün yeni bir gün doğuyor, eski zamanlardan beri Tanrı’nın hazırladığı, asla son bulmayacak mutluluğu-muzun başlangıcı, kurtuluşumuzun gününün şafağı doğuyor. 
 ¥ Bugün tüm yeryüzü göksel tatlılıkla doldu. 
  
 İncil: Luka 2, 1-14
 Karşılıklı Hamdetme’den sonra Te Deum söylenir, s. 
 Geceyarısı Ayini, Günün Okumaları’ndan hemen sonra yapılmadıysa, aşağıdaki dua okunur:
  
 DUA  
 Harikulade suretine göre bizi yaratan ve daha çok ha-rikulade yenileyen ve kurtaran Kutsal Peder, bugün insani tabiatımızı kabul eden Oğlu’nun tanrısallığını paylaşmamızı sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
  
   
 
 
 
 
 <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1073732485 9 0 511 0;} @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> 
 Sabah Övgü Duaları
  
 İLAHİ  
 Güneşin doğuşundan
 Dünyada yankılansın
 Övgü ilahileri.
  
 Bizi kurtarmak için
 Meryem'den insan oldu
 Evrenin Efendisi.
  
 Bakire Meryem Ana
 Göklerden inmiş sırrı 
 Kalbinde sıkı tutar. ¬
  
 Saf, kutsal, temiz konut,
 Tanrı’nın tapınağı,
 Rahminde Oğlu saklar.
  
 Meleğin bildirdiği,
 Yahya'nın hissettiği,
 Yemlikte İsa yatar.
  
 Tüm evrene hükmeden,
 Alçakgönüllülükle
 Bir mağarada doğar.
  
 Çobanlar sevinirler,
 Melekler etraflarda
 Barışı bildirirler.
  
 Onur ve şeref sana,
 Göklerden inen İsa,
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 1. Nak. Çobanlar söyleyin, ne gördünüz? Kim yeryü-zünde göründü? Yeni doğmuş bir 
                 çocuk ve Rab’be övgüler söyleyen bir melekler korosu gördük. Alleluya. 
 MEZMUR 63, 1-8  Ruhum Rab’be susadı.                      
 Kilise Kurtarıcısına susadı, ebedi yaşam için fışkıran yaşam suyunun pınarından içmek için özlem duyuyor. (bk. Cassiodoro)
 Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, *
 Seni çok özlüyorum, 
  
 Canım sana susamış, †
 Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, *
 Bütün varlığımla seni arıyorum.
  
 Kutsal yerde baktım sana,*
 Gücünü, görkemini görmek için. 
 Senin sevgin yaşamdan iyidir, *
 Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.
  
 Ömrümce sana övgüler sunacağım,*
 Senin adınla ellerimi kaldıracağım.
 Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,*
 Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.
  
 Yatağıma uzanınca seni anarım,*
 Gece boyunca derin derin seni düşünürüm.
 Çünkü sen bana yardımcı oldun,*
 Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.
  
 Canım sana sımsıkı sarılır,*
 Sağ elin bana destek olur.
 1. Nak. Çobanlar söyleyin, ne gördünüz? Kim yeryü-zünde göründü? Yeni doğmuş bir 
                 çocuk ve Rab’be övgüler söyleyen bir melekler korosu gördük. Alleluya. 
  
 2. Nak. Melek çobanlara dedi: Size büyük sevinci duyuruyorum; bugün dünyanın 
               Kurtarıcısı sizin için doğdu, alleluya!
  
 EZGİ Dan. 3, 57-88, 56    Her yaratık Rab’bi övsün
  
 Allahımıza övgüler sunun siz onun bütün kulları. (Va. 19, 5)
 Tüm evren, Rab’bi kutsa; *
 Onu ulu kıl ve sonsuza dek öv.
 Rab’bin melekleri! Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Gök kubbenin üstündeki yağmurlar! Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 
 Gökteki güçler, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Güneş ve ay, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Gökteki yıldızlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Sağanak halinde yağmurlar ve çiğ damlaları, †
 Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Rüzgarlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Ateş ve ısı! Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Zehir gibi soğuk ve kavuran ısı, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Çiğ damlaları ve sulu sepken kar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Don ve soğuk, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Günler ve geceler, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Gün ışığı ve karanlık, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.-
 Buz ve kar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Yıldırım ve fırtına alameti bulurlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Bırakın da yeryüzü Rab’bi kutsasın; *
 Onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün. ¬
  
 Dağlar ve tepeler, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Yeryüzünde yetişen her şey Rab’bi kutsasın; *
 Onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün.
  
 Göller ve ırmaklar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Su kaynakları, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Balinalar ve deniz hayvanları, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 
 Tüm kuşlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Tüm sığırlar ve yabanıl hayvanlar, †
 Hepiniz Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Yeryüzündeki tüm insanlar, Rab’bi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 İsrail ulusu, Rab’bini kutsa; *
 Onu ulu kıl ve sonsuza dek övün.
  
 Rab’bin kahinleri, Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
 Rab’bin kulları! Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Tüm insanlar, Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Kutsal ve alçakgönüllü olan kişiler, †
 Rab’binizi yüceltin; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Ananya, Azarya ve Mişael, †
 Rab’binizi kutsayın; *
 Onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.
  
 Peder, Oğul ve Kutsal Ruh *
 Sonsuza dek yüceltilsin ve ulu kılınsın.
  
 Rab, gökkubbede seni övsünler, †
 Sonsuza dek herşeyin ötesinde,
 Seni yüceltsinler ve ulu kılsınlar.
  
 Ezgi, içinde yüceltme olan doksoloji taşıyorsa Peder’e, Oğul’a... söylenmez.
  
 2. Nak. Melek çobanlara dedi: Size büyük sevinci duyuruyorum; bugün dünyanın 
               Kurtarıcısı sizin için doğdu, alleluya!
  
 3. Nak. Bugün bize küçük bir çocuk doğdu. Onun adı Kudretli Tanrı’dır. Alleluya!
  
 MEZMUR 149                
 Kilisenin ve yeni halkın evlatları, KralınızMesih’i yüceltin. (Esichio)
 Rab’be övgüler sunun!*
 Rab’be yeni bir ezgi söyleyin, 
 Sadık kullarının toplantısında *
 Onu ezgilerle övün!
  
 İsrail Yaratıcısı’nda sevinç bulsun,*
 Siyon halkı Kralları’yla coşsun!
 Dans ederek övgüler sunsunlar onun adına,*
 Tef ve lir çalarak onu ilahilerle övsünler!
  
 Çünkü Rab halkından hoşlanır,*
 Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.
 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,*
 Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!
  
 Ağızlarında Tanrı’ya yüce övgüler, †
 Ellerinde iki ağızlı kılıçla *
 Uluslardan öç alsınlar,
  
 Halkları cezalandırsınlar, †
 Krallarını zincire,*
 Soylularını prangaya vursunlar!
  
 Yazılan kararı onlara uygulasınlar!*
 Bütün sadık kulları için onurdur bu.
  
 3. Nak. Bugün bize küçük bir çocuk doğdu. Onun adı Kudretli Tanrı’dır. Alleluya!
  
 KISA OKUMA                                                                                                                      İbr.1, 1-2
 Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla bir-çok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu'yla bize seslenmiştir.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Rab kurtarışını gösterdi, * alleluya, alleluya!
 ~ Rab kurtarışını gösterdi, alleluya, alleluya!
 ¶ Tüm uluslar adaletini açıkladı. 
 ~ Alleluya, alleluya!
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Rab kurtarışını gösterdi, alleluya, alleluya!
 Benedictus Nak. En yücelerde olan Tanrı’ya övgüler olsun, ve yer-yüzünde bulunan herkese esenlik olsun, alleluya!
  
 YAKARMALAR
 Ezelden beri Kral olan, bizim kurtulmamız için zama-nın içinde doğan Tanrı Kelamı’na şan ve övgüler ol-sun: Ey Rab, tüm yeryüzü senin gelişin nedeniyle coşsun.
 Yeryüzünü bereketinin şebnemiyle sevindiren ebedi kelam, 
 - ziyaretinin lütfuyla ruhumuzu sevindir.
 Tanrı’nın tüm vaatlerine sadakatini gösteren dünya-nın kurtarıcısı, 
 - vaftizimizin yükümlülüklerini sadakatle yerine ge-tirmemizi sağla.
 Meleklerin aracılığıyla insanlara barışı bildiren sen, 
 - hayatımızı senin barışında muhafaza et. 
 Ebedi kurtuluş meyvelerini yetiştiren gerçek asma olan sen,  
 - bizleri bol meyve veren çubuklar olarak kalmamızı sağla.
  
 Göklerdeki Pederimiz.
  
 DUA
 Bizi insan olan Sözünün ışığıyla aydınlantan her şeye kadir Tanrı, ruhlarımızda var olan iman gizemi işleri-mizde de parlasın. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.
  
  
  
   
 
 
 
 
 <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1073732485 9 0 511 0;} @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> 
 Gündüz Övgü Duaları
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
  
 İLAHİ 
 İşte, yüce Kutsal Ruh,
 Peder ve Oğul ile
 Kalplere ışığını
 Saçmaya geldiğin an.
  
 Dilimiz ve kalbimiz,
 Gücümüz, hayatımız
 Her zaman ve her yerde
 Sevgin ile tutuşsun.
  
 Her zaman yaşayan sen,
 Ey yüce, Kutsal Peder,
 Oğlun’la, Kutsal Ruh'la
 Dualarımı dinle. Âmin.
  
 Nak. Yusuf ve Meryem oğulları İsa hakkında halk ta-rafından söylenenlere şaşırıyorlardı.
  
  
  
 Öğle (Hora Sexta)
  
 İLAHİ 
 Gün ışıkla doludur
 Ve dünya görkeminde;
 Işığın Yaradanı,
 Taparız sana, Tanrı!
  
 Günah'ın ve öfkenin
 Alevlerini söndür;
 Kalpleri aşkla doldur,
 Barıştır bizi sana.
  
 Her şeye kadir Peder,
 Kabul et duamızı
 Kutsal Ruh'la Oğlun'da
 Şükürler olsun sana. Âmin.
  
 Nak. Meryem Oğlu’nun harika olaylarını yüreğinde saklıyordu. 
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
  
 İLAHİ 
 Kudretli, yüce çoban,
 Bize yolunu göster;
 Bu kısa günden sonra
 Görkeme bizi götür.
  
 Ellerin eserinden
 Kalbimiz seni tanır
 Ve sevginin özlemi
 Gittikçe bizde artar.
  
 Yüzünün aydınlığı
 Yüzümüze parlasın;
 Ebedi ışığına
 Hazırla ruhumuzu. Âmin.
  
 Nak. Gözlerim, tüm uluslara hazırladığın kurtuluşu gördü.
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
  
 Nak. Yusuf ve İsa’nın Annesi Meryem, çocuk için söy-enenlere şaşırıyorlardı.
  
  
 Öğle (Hora Sexta)
  
 Nak. Meryem, Oğlu’nun bu harikulade olaylarını yü-reğinde derince düşünüyordu.
  
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
  
 Nak. Gözlerim, tüm ulusların gözü önünde hazırlanan bu kurtuluşu gördü. 
  
 Mezmur 19 B
 Rab’bin yasası yetkindir, cana can katar. †
 Rab’bin buyrukları güvenilirdir, *
 Saf adama bilgelik verir. 
  
 Rab’bin kuralları doğrudur, *
 Yüreği sevindirir, 
 Rab’bin buyrukları arıdır, *
 Gözleri aydınlatır.
  
 Rab korkusu paktır, sonsuza dek kalır, *
 Rab’bin ilkeleri gerçek, tamamen adildir.
 Onlara altından, bol miktarda saf altından *
 Çok istek duyulur,
 Onlar baldan, süzme petek balından tatlıdır. *
 Uyarırlar kulunu,
 Onlara uyanların ödülü büyüktür. *
 Kim yanlışlarını görebilir? 
  
 Bağışla göremediğim kusurlarımı, †
 Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu, *
 İzin verme bana egemen olmalarına! 
  
 O zaman büyük isyandan uzak,  *
 Kusursuz olurum.
 Ağzımdan çıkan sözler, * 
 Yüreğimdeki düşünceler, 
 Kabul görsün senin önünde, *
 Ya Rab, kayam, kurtarıcım benim!
  
 Mezmur 47
 Ey bütün uluslar, el çırpın! *
 Sevinç çığlıkları atın Tanrı’nın onuruna! ¬
 Ne müthiştir yüce Rab, *
 Bütün dünyanın ulu Kralı.
  
 Halkları altımıza, *
 Ulusları ayaklarımızın dibine serer.
 Sevdiği Yakup’un gururu olan mirasımızı  *
 O seçti bizim için.
  
 Rab Tanrı sevinç çığlıkları, *
 Boru sesleri arasında yükseldi.
 Ezgiler sunun Tanrı’ya, ezgiler; *
 Ezgiler sunun Kralımız’a, ezgiler!
  
 Çünkü Tanrı bütün dünyanın kralıdır, *
 Maskil sunun!
 Tanrı kutsal tahtına oturmuş, *
 Krallık eder uluslara.
  
 Ulusların önderleri  *
 İbrahim’in Tanrısı’nın halkıyla bir araya gelmiş;
 Çünkü Tanrı’ya aittir yeryüzü kralları. *
 O çok yücedir.
  
 Mezmur 48
 Rab büyüktür ve yalnız o övülmeye değer *
 Tanrımız’ın kentinde, kutsal dağında.
  
 Yükselir zarafetle, †
 Bütün yeryüzünün sevinci Siyon Dağı, *
 Safon’un doruğu, ulu Kral’ın kenti.
  
 Tanrı onun kalelerinde *
 Sağlam kule olarak gösterdi kendini.
 Krallar toplandı, *
 Birlikte Siyon’un üzerine yürüdüler.
  
 Ama onu görünce şaşkına döndüler, *
 Dehşete düşüp kaçtılar. 
 Doğum sancısı tutan kadın gibi, *
 Bir titreme aldı onları orada.
  
 Doğu rüzgarının parçaladığı †
 Ticaret gemileri gibi *
 Yok ettin onları. ¬
  
 Her Şeye Egemen Rab’bin kentinde, †
 Tanrımız’ın kentinde, *
 Nasıl duyduksa, öyle gördük. 
  
 Tanrı onu sonsuza dek güvenlik içinde tutacak †
 Ey Tanrı, tapınağında, *
 Ne kadar vefalı olduğunu düşünüyoruz.
  
 Adın gibi, ey Tanrı, övgün de *
 Dünyanın dört bucağına varıyor.
 Sağ elin zafer dolu. *
 Sevinsin Siyon Dağı,
  
 Coşsun Yahuda beldeleri *
 Senin yargılarınla!
  
 Siyon’un çevresini gezip dolanın, *
 Kulelerini sayın,
  
 Surlarına dikkatle bakın, †
 Kalelerini yoklayın ki, *
 Gelecek kuşağa anlatasınız:
  
 Bu Tanrı sonsuza dek bizim Tanrı’mız olacak, *
 Bize hep yol gösterecektir.
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
 Nak. Yusuf ve İsa’nın Annesi Meryem, çocuk için söylenenlerden şaşkınlığa düşüyorlardı. 
  
 KISA OKUMA                                                                                                           Tit. 2, 11-12
 Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Bu lütuf, tanrısızlığı ve dünyasal arzuları reddedip şimdiki çağda sağduyulu, doğru, Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor.
  
 ¥ Rab, merhametini anımsadı, alleluya.
 ¶ İsrail evine karşı sadakatini anımsadı, alleluya!
  
 DUA
 Tanrım, sen insanı harikulade bir şekilde yaratırken, ona olağanüstü bir değer verdin ve onu kurtararak bu değeri daha da yücelttin. Sana yalvarıyoruz: İnsanlığımızı paylaşmış olan Oğlun’un ilahi hayatına katılmamızı sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Amin.
  
 Öğle (Hora Sexta)
 Nak. Meryem, Oğlu’nun bu harikulade olaylarını yü-reğinde derince düşünüyordu.
  
 KISA OKUMA                                                                                                                   1. Yu. 4, 9
 Tanrı biricik Oğlu aracılığıyla yaşayalım diye onu dünyaya gönderdi, böylece bizi sevdiğini gösterdi.
  
 ¥ Yeryüzünün her yerinde, alleluya.
 ¶ Tanrı’nın kurtarışının gücü göründü alleluya!
  
 DUA
 Bizi insan olan Sözünün ışığıyla aydınlantan her şeye kadir Tanrı, ruhlarımızda var olan iman gizemi işleri-mizde de parlasın. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin. 
 
 
 
 
 <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1073732485 9 0 511 0;} @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> 
 II. Akşam Övgü Duaları
  
  
 İLAHİ 
 Ey Kurtarıcı İsa, 
 Peder’in sureti, 
 Çağların Efendisi 
  
 Ebedi nurun nuru,
 Sönmeyen umudumuz,
 Yakarışları dinle.
  
 Bakire Meryem’den sen
 Ölümlü vücut aldın;
 Anımsa hepimizi. 
  
 Noel’in sevincinde
 Yarattığın kainat
 Önünde secde eder.
  
 Denizle gökler, yerler
 Ahenkli ezgilerle
 Alkışlar gelişini.
  
 Kanınla kurtardığın
 Bizler sana taparız
 Hamd ve minnettarlıkla.
  
 Onur ve şeref sana,
 Göklerden inen İsa, 
 Çağlardan çağlara dek. Âmin. 
  
 1. Nak. Şanının gününde, hükümranlık sana: Tanrı gör-kemde ve kutsallıkta seni seherden önce var etti.
  
 Mezmur 110, 1-5. 7
 Rab efendime: †
 “Ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek *
 Sağımda otur” diyor.
 Rab Siyon’dan uzatacak kudret asanı,*
 Düşmanlarının ortasında egemenlik sür!
  
 Savaşacağın gün*
 Gönüllü gidecek askerlerin.
  
 Seherin bağrından doğan çiy gibi †
 Kutsal giysiler içinde*
 Sana gelecek gençlerin.
  
 Rab ant içti, kararından dönmez: †
 “Melkisedek düzeni uyarınca *
 Sonsuza dek kahinsin sen!” dedi.
  
 Rab senin sağındadır, *
 Kralları ezecek öfkelendiği gün.
 Yol kenarındaki dereden su içecek *
 Bu yüzden başını dik tutacak. 
  
 1.  Nak. Şanının gününde, hükümranlık sana:  Tanrı gör-kemde ve kutsallıkta seni seherden önce var etti.
 2. Nak. Merhamet Rab’dedir, Tanrı’nın kurtarışı büyüktür.
  
 Mezmur 130
 Derinliklerden sana sesleniyorum, ya Rab, †
 Sesimi işit, ya Rab, *
 Yalvarışıma iyi kulak ver!
  
 Ya Rab, sen suçların hesabını tutsan, *
 Kim ayakta kalabilir, ya Rab? 
 Ama sen bağışlayıcısın, *
 Öyle ki senden korkulsun. ¬
  
 Rab’bi gözlüyorum, †
 Canım Rab’bi gözlüyor, *
 Umut bağlıyorum onun sözüne. 
  
 Sabahı gözleyenlerden, †
 Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok, *
 Canım Rab’bi gözlüyor.
  
 Ey İsrail, Rab’be umut bağla!  †
 Çünkü Rabde sevgi, *
 Tam kurtuluş vardır.
  
 İsrail’i bütün suçlarından *
 Fidyeyle o kurtaracaktır.
  
 2. Nak. Merhamet Rab’dedir, Tanrı’nın kurtarışı büyüktür.
 3. Nak. Başlangıçta, asırlardan önce Söz Tanrıydı: Dünya-nın Kurtarıcısı.
  
  
 Ezgi  Bk. Kol. 1, 12-20         
 Bizi kutsalların ışıktaki mirasına †
 Ortak olmaya yeterli kılan Baba’ya *
 Şükretmeniz için dua ediyoruz. 
  
 O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp *
 Sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktardı. 
 Onda kurtuluşa, *
 Günahlarımızın bağışına sahibiz. 
  
 Görünmez Tanrı’nın görünümü, *
 Bütün yaratılışın ilk doğanı odur. 
  
 Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey †
 Tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar  *
 Onda yaratıldı. 
  
 Her şey onun aracılığıyla *
 Ve O’nun için yaratıldı. 
 Her şeyden önce var olan odur *
 Ve her şey varlığını onda sürdürmektedir.
  
 Bedenin, yani kilisenin başı odur. *
 Her şeyde ilk yeri alsın diye 
 Başlangıç olan ve ölüler arasından *
 İlk doğan odur. 
  
 Çünkü Tanrı bütün doluluğunun *
 Onda bulunmasını uygun gördü. 
  
 Mesih’in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla †
 Esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi *
 Onun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu.        
  
 3. Nak. Başlangıçta, asırlardan önce Söz Tanrıydı: Dünyanın Kurtarıcısı.
  
  
  
 KISA OKUMA                                                                                                                        1. Yu. 1, 1-3
 Yaşam Sözü'yle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. Yaşam açıkça göründü, onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. Baba'yla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşam'ı size duyuruyoruz. Evet, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü, işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da Baba'yla ve Oğlu İsa Mesih'ledir.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ İlahi Kelam vücut buldu * alleluya, alleluya!
 ~ İlahi Kelam vücut buldu alleluya, alleluya!
 ¶ Aramıza geldi.  
 ~ Alleluya, alleluya!
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ İlahi Kelam vücut buldu alleluya, alleluya!
  
 Magnificat Nak. Rabbimiz İsa Mesih bugün doğdu. Bugün Kurtarıcımız bize göründü. 
 Yeryüzünde melekler korosu terennüm eder, başmelekler coşkuyla        
 sevinir, dürüst olanlar coşuyor ve alkışlıyor: Yükseklerde olan Tanrı’ya  
 övgüler olsun, alleluya.
 Magnificat (Meryem’in İlahisi) (Luka 1, 46-55)
 Ruhum Tanrı’da sevinir. 
 Canım Rab’bi yüceltir; *
  
 Ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar. †
 Çünkü o sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. *
 İşte, bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak.
  
 Çünkü Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. *
 Onun adı kutsaldır.
 Kuşaktan kuşağa*
 Kendisinden korkanlara merhamet eder. 
  
 Bileğiyle büyük işler yaptı; †
 Gururluları yüreklerindeki kuruntularla *
 Darmadağın etti.
  
 Hükümdarları tahtlarından indirdi, *
 Sıradan insanları yükseltti. 
 Aç olanları iyiliklerle doyurdu, *
 Zenginleri ise elleri boş çevirdi.
  
 Atalarımıza söz verdiği gibi, *
 İbrahim’e ve onun soyuna sonsuza dek
 Merhamet etmeyi unutmayarak *
 Kulu İsrail’in yardımına yetişti.
  
 YAKARMALAR
 Dualarımızı meleklerin ilahilerine ekleyelim ve Kurtarıcımızın doğuşunu coşkuyla kardeşlik içinde kutlayalım: Ey Rab, doğuşun dünyayı barışa taşısın.
 Doğuşunla kiliseni teselli eden sen, 
 - armağanların ve bereketinle onu doldur.
 Ruhlarımızın baş rehberi ve çobanı olarak gelen sen,  
 - papamızı ve episkoposlarımızı aydınlat ve güçlendir ki, senin lütfunu sadakatle dağıtsınlar.
 Ebedi kral, insanın kısa yaşamını tecrübe etmeyi is-teyen sen, 
 - krallığının sevincinde daima kalmamızı sağla.
 Zamanların doluluğunda, peygamberlerin ve ataların dualarını dinleyen sen,  
 - kurtarıcının gelişini bekleyenlere kendini göster.
 İnsanı günahatan ve ölümden özgür kılan sen, 
 - ölmüş olanlara cennette tam özgürlüğü bağışla.
  
 Göklerdeki Pederimiz.
  
 DUA
 Tanrım, sen insanı harikulade bir şekilde yaratırken, ona olağanüstü bir değer verdin ve onu kurtarak bu değeri daha da yücelttin. Sana yalvarıyoruz: İnsanlığı-mızı paylaşmış olan Oğlu’nun ilahi hayatına katılmamızı sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asır-lar boyunca hükmeder. Âmin.
  
   

24 ARALIK NOEL HAZIRLIK DEVRESİ

GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

 
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. Rab yakındır, gelin ona tapalım. 
 Ya da 
 Nak. Bugün Rab’bin geldiğini bileceksin: yeni günle onun yüceliğini göreceksin. .  
 Davet Mezmuru: Mezmur 95 veya Mezmur 100, s. 
 ______________
  
  
 Okumalar Övgü Duaları
 İLAHİ 
 Meryem’den doğmuş olan
 Kurtarıcı İsa’nın 
 Tapalım gizemine. 
  
 Lütufla dolu Meryem,
 Tertemiz, saf bakire,
 Tanrı’nın mabedidir.
  
 Doğudan güneş gibi,
 Tahtından kıral gibi,
 Geliyor kurtarıcı.
  
 Dünyanın gecesinde
 Göz kamaştıran ışık
 Karanlıkları yener.
  
 Şan kralı, Mesih İsa,
 Merhametle Tanrı’ya
 Barıştır insanları.
  
 Şan olsun Mesih İsa’ya,
 Peder’e, Kutsal Ruh’a
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 
 1. Nak. Ya Rab senin sağ elin ve yüzünün ışığı ataları-mızı kurtardı.
  
 MEZMUR 44          Tanrı halkı sıkıntıdayken
 Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. (Rom. 8, 37)
 I (2-9)
  
 Ey Tanrı, kulaklarımızla duyduk, *
 Atalarımız anlattı bize,
 Neler yaptığını onların gününde, *
 Eski günlerde. 
  
 Elinle ulusları kovdun, *
 Ama atalarımıza yer verdin;
 Halkları kırdın, *
 Ama atalarımızın yayılmasını sağladın.
  
 Onlar ülkeyi kılıçla kazanmadılar, *
 Kendi bilekleriyle zafere ulaşmadılar. 
 Senin sağ elin, bileğin, *
 Yüzünün ışığı sayesinde oldu bu;
  
 Çünkü sen onları sevdin. *
 Ey Tanrı, kralım sensin,
 Buyruk ver de Yakup soyu kazansın! *
  
 Senin sayende düşmanlarımızı püskürteceğiz, †
 Senin adınla karşıtlarımızı ezeceğiz. *
 Çünkü ben yayıma güvenmem,
  
 Kılıcım da beni kurtarmaz; †
 Ancak sensin bizi düşmanlarımızdan kurtaran,
 Bizden nefret ederleri utanca boğan.
  
 Her gün Tanrı’yla övünür, *
 Sonsuza dek adına şükran sunarız.
  
 1. Nak. Ya Rab senin sağ elin ve yüzünün ışığı ataları-mızı kurtardı.
 2. Nak. Rab’be dönün, o, yüzünü sizden gizlemez. 
  
 II (10-17)
  
 Ne var ki, reddettin bizi, aşağıladın, *
 Artık ordularımızla savaşa çıkmıyorsun.
 Düşman karşısında bizi gerilettin, *
 Bizden tiksinenler bizi soydu.
  
 Kasaplık koyuna çevirdin bizi, *
 Ulusların arasına dağıttın.
 Yok pahasına sattın halkını, *
 Üstelik satıştan hiçbir şey kazanmadan.
  
 Bizi komşularımızın yüzkarası, *
 Çevremizdekilerin eğlencesi, alay konusu ettin.
 Ulusların diline düşürdün bizi, *
 Gülüyor halklar halimize.
  
 Rezilliğim gün boyu karşımda, *
 Utancımdan yerin dibine geçtim.
 Hakaret ve sövgü duya duya, *
 Öç almak isteyen düşman karşısında.
  
 2. Nak. Rab’be dönün, o, yüzünü sizden gizlemez.
 3. Nak. Kalk ey Rab! Sonsuza dek terk etme bizi.
  
 III  (18-27)
  
 Bütün bunlar başımıza geldi, *
 Yine de seni unutmadık,
 Antlaşmana ihanet etmedik, *
 Döneklik etmedik,
  
 Adımlarımız senin yolundan sapmadı. *
 Oysa sen bizi ezdin, 
 Ülkemizi çakalların uğrağı ettin, *
 Üstümüzü koyu karanlıkla örttün. 
  
 Eğer Tanrımız’ın adını unutsaydık, *
 Yabancı bir ilaha ellerimizi açsaydık,
 Tanrı bunu ortaya çıkarmaz mıydı? *
 Çünkü o yürekteki gizleri bilir.
  
 Senin uğruna her gün öldürülüyoruz, *
 Kasaplık koyun sayılıyoruz.
  
 Uyan ya Rab! Niçin uyuyorsun? †
 Kalk! Sonsuza dek terk etme bizi! *
 Niçin yüzünü gizliyorsun? 
  
 Neden mazlum halimizi, *
 Üzerimizdeki baskıyı unutuyorsun? 
 Çünkü yere serildik, *
 Bedenimiz toprağa yapıştı.
  
 Kalk, yardım et bize! *
 Kurtar bizi sevgin uğruna!
  
 3. Nak. Kalk ey Rab! Sonsuza dek terk etme bizi.
   
 ¥ Rab sözünü Yakub’a açıkladı.
 ¶ Yasasını İsrail’e emretti.
  
 BİRİNCİ OKUMA 
  
 Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                       51, 17 – 52, 2. 7-10
  
 Kurtuluş Yeruşalim’den duyurulacak. 
  
 Uyan, ey Yeruşalim, uyan, kalk ayağa! 
 Sen ki, Rab'bin gazap kâsesini onun elinden içtin. 
 Tamamını içtin sersemleten kâsenin. 
 Doğurduğun bunca oğuldan sana yol gösteren yok, 
 elinden tutan da yok büyüttüğün bunca oğuldan.
  Başına çifte felaket geldi, kim başsağlığı dileyecek? 
 Yıkım ve kırım, kıtlık ve kılıç. 
 Nasıl avutayım seni? Oğulların baygın, ağa düşmüş ahular gibi her sokak başında yatıyor. Rab'bin öfkesine de Tanrın'ın azarlayışına da doymuşlar. 
 Bu nedenle, ey ezilmiş Yeruşalim, şarapsız sarhoş olmuş halk, şunu dinle! 
 Egemenin Rab, kendi halkını savunan Tanrın diyor ki 
 "Seni sersemleten kâseyi, gazabımın kâsesini elinden aldım. 
 Bir daha asla içmeyeceksin ondan. 
 Onu sana eziyet edenlerin eline vereceğim;
 onlar ki sana, 'yere yat da üzerinden geçelim dediklerinde, sırtını toprak, yol ettin." 
 Uyan, ey Siyon, uyan, kudretini kuşan. 
 Ey Yeruşalim, kutsal kent, güzel giysilerini giy. 
 Çünkü sünnetsizlerle murdarlar kapılarından asla içeri girmeyecek artık. 
 Üzerindeki tozu silk! Kalk, ey Yeruşalim, tahtına otur, boynundaki zinciri çöz, 
 Ey Siyon, tutsak kız. 
 Dağları aşıp gelen müjdecinin ayakları ne güzeldir! 
 O müjdeci ki, esenlik duyuruyor. 
 İyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor. 
 Siyon halkına, "Tanrınız egemenlik sürüyor!" diye ilan ediyor. 
 Dinleyin! Bekçileriniz seslerini yükseltiyor, hep birlikte sevinçle haykırıyorlar. 
 Çünkü Rab'bin Siyon'a dönüşünü gözleriyle görmekteler! 
 Ey Yeruşalim yıkıntıları, hep birlikte sevinçle haykırıp bağırın! 
 Çünkü Rab halkını avuttu, Yeruşalim'i kurtardı. 
 Bütün ulusların gözü önünde Kutsal kolunu sıvadı, 
 dünyanın dört bucağı Tanrımız'ın kurtarışını görecek.
  
  
 RESPONSORİUM                                                   Çık. 19, 10. 11; Yas. 7, 15; Dan. 9, 24
  
 ¥ Kendinizi temizleyin ey İsrail halkı çünkü yarın Rab aranıza inecek * ve tüm zayıflıklarınızı kaldıracak. 
 ¶ Yarın, yeryüzünün kötülüğü yıkılacak, dünyanın Kurtarıcısı hepinize hakim olacak.
 ¥ Ve tüm zayıflıklarınızı kaldıracak. 
  
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Augustinus, Noel Bayramı Arifesi, 185
  
 Görünmeyen Allah’ın Açıklanması
  
 Ey insan, uyan! Senin için, Tanrı insan olmuştur. Uyan, ey sen ki uyuyorsun. Ölülerin arasında ayağa kalk ve Mesih İsa seni aydınlatacaktır. Sözlerimi yineliyorum, senin için Tanrı insan olmuştur.
 O zaman içinde doğmasaydı, sen sonsuza dek ölmüş olacaktın. O günahla bir benzerlik oluşturmasaydı, sen günahlı vücudundan asla kurtulmayacaktın. O sana acımasaydı, sonsuza dek mutsuzluğun kurbanı olurdun. O ölümüne katılmasaydı, yeniden yaşama kavuşamazdın. O yardımına koşmasaydı, yenik düşerdin. O gelmeseydi, mahvolurdun.
 Büyük mutluluğumuzun ve kurtuluşumuzun ortaya çıkması sevinçle kutlayalım. Bayram gününü kutla-yalım, ebediyetin büyük gününden gelen sonsuz büyük bir gün ve o denli kısa günümüze girmiştir.
 O, adaletimiz, kutsallığımız, kurtuluşumuz olmuştur. Öyle yazılmıştır: Görkem arayan görkemini Rabde bulsun. Gerçek topraktan filizlendi: "Ben, Gerçeğim" diyen Mesih İsa, Meryem Ana'dan doğdu. Adalet göklerden sarktı. Çünkü yeni doğan çocuğa inandığı zaman, insan adaleti elde eder. Kendiliğinden değil, ama Tanrı'dan elde eder.
 Gerçek topraktan filizlendi. Çünkü Kelam ete kemiğe büründü. Adalet göklerden sarktı. Çünkü en güzel bağışlar, olağanüstü armağanlar yukarıdan gelir.
 Gerçek topraktan filizlendi. Vücut, Meryem'den doğdu. Adalet göklerden sarktı. Çünkü bir insan göklerden verilenin ötesinde hiçbir şeyi kendine mal edemez.
 Tanrı, iman sayesinde doğru adamlar olmamızı sağladı. O halde Tanrı ile barış içinde yaşayalım. Çünkü adalet ve barış kucaklaştı. Rabbimiz İsa Mesih saye-sinde. Çünkü Gerçek topraktan filizlendi. İçinde bulunduğumuz lütuf dünyasına girmemizi sağlayan odur ve Tanrı'nın görkemine katılmakla övünç duyuyoruz. Pavlus "bizim görkemimiz" demiyor, ama Tanrı'nın görkemi diyor. Çünkü adalet bizden gelmedi, ama göklerden sarktı. O halde, görkemi arayan gör-kemini kendinde değil, ama Rabde bulsun.
 İşte bu nedenle Meryem Ana'dan doğan Rab için meleklerin övgüsü şöyle diyor: En yücelerde Tanrı'ya öv-güler olsun, yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun.
 Gerçekten esenlik nereden gelir? Gerçek topraktan filizlenmiştir, yani Mesih İsa vücuttan doğmuştur. Esenliğimiz odur. O her ikisinden tek bir ulus oluşturmuştur. Bunu iyi yürekli insanlar olmamız için yapmıştır. Birbirlerine birlik bağıyla ve sevecenlikle bağlı insanlar olmamız için.
 Tanrı'ya hamd edip, sevinelim. Vicdanımızın tanıklığında mutluluğumuzu bulalım. O zaman mutluluğu-muz bizden değil, ama Tanrı'dan olacaktır. Bu nedenle şöyle denmiştir: Rabbim, sen benim mutluluğum-sun. Sayende başımı dik tutuyorum. Tanrı dünyamızı bundan daha büyük bir lütufla aydınlatabilir miydi? Tek Oğlu'nu İnsanoğlu yaptı ve karşılığında insan-oğullarından Tanrı'nın çocuklarını oluşturdu.
 Şimdi övüncü, gerekçeyi, adaleti ara ve görürsün ki her şey Tanrı lütfundan ibarettir.
  
 RESPONSORİUM                                                 Yşa. 11, 1. 5. 2        
 ¥ İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, kökünden bir fidan meyve verecek. * Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak.
 ¶ Rab'bin Ruhu, onun üzerinde olacak.  
 ¥ Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak.
  
 İncil: Luka 1, 67-79
   
 Sabah Övgü Duaları
  
  
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
 İLAHİ 
 Peygamberlerin sözü,  
 Zikreder ulu Rab’bi,
 Barış armağanını
 Dünyaya götürecek.
  
 İşte yeni bir ışık
 Şafağı aydınlatır;
 Sevincin ifadesi:
 Şanlı Kral gelmektedir.
  
 Kendi ilk gelişiyle
 Mesih kurtarır bizi;
 Suçları, yaraları
 Yok eder gönüllerden.
  
 Zamanların sonunda
 Yargıda bulunacak:
 Söz ettiği bedeli
 Verecek müminlere. 
  
 Adaletin Güneşi
 Parıldar yolumuzda;
 Tükenmez onun lütfu
 Yeni hayatı sağlar.
  
 Mesih, ararız seni
 Ve hamdederiz sana;
 Ebedi konutunda
 Seni görmeyi sağla. 
  
 Meryem’den doğmuş İsa,
 Şan, şeref olsun sana,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 1. Nak. Ey Yahuda bölgesindeki Beytlehem! Yahuda kentleri arasında en ufak değilsin. Çünkü 
                senden halkım İsrail’i güdecek bir yönetici çıkacak. 
  
 MEZMUR 143, 1-11                                
 Yasa'nın gereklerini yaparak değil, Mesih'e iman ederek aklandık. (Gal. 2, 16)
  
 Duamı işit, ya Rab, *
 Yalvarışlarıma kulak ver!
 Sadakatinle, doğruluğunla yanıtla beni! *
 Kulunla yargıya girme, 
  
 Çünkü hiçbir canlı *
 Senin karşında aklanmaz. 
 Düşman beni kovalıyor, *
 Ezip yere seriyor.
  
 Çoktan ölmüş olanlar gibi, *
 Beni karanlıklarda oturtuyor.
 Bu yüzden bunalıma düştüm, *
 Yüreğim perişan.
  
 Geçmiş günleri anıyor, †
 Bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor, *
 Ellerinin işine bakıp dalıyorum.
  
 Ellerimi sana açıyorum, †
 Canım kurak toprak gibi sana susamış. *
 Çabuk yanıtla beni, ya Rab, tükeniyorum. 
  
 Çevirme benden yüzünü, †
 Yoksa ölüm çukuruna inen *
 Ölülere dönerim.
  
 Sabahları duyur bana sevgini, *
 Çünkü sana güveniyorum;
 Bana gideceğim yolu bildir, *
 Çünkü duam sanadır.
  
 Düşmanlarımdan kurtar beni, ya Rab; *
 Sana sığınıyorum.
 Bana istemini yapmayı öğret, *
 Çünkü Tanrım’sın benim.
  
 Senin iyi Ruhun *
 Düz yolda bana öncülük etsin! ¬
 Ya Rab, adın uğruna yaşam ver bana, *
 Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan.
  
 1. Nak. Ey Yahuda bölgesindeki Beytlehem! Yahuda kentleri arasında en ufak değilsin. Çünkü 
                senden halkım İsrail’i güdecek bir yönetici çıkacak. 
 2. Nak. Başınızı kaldırıp bakın: Kurtuluşunuz yakındır. 
  
 EZGİ:Yşa. 66, 10-14a                         
 Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız. (Gal. 4, 26)
 “Yeruşalim’le birlikte sevinin, *
 Onu sevenler, hepiniz onun için coşun.
 Yeruşalim için yas tutanlar, *
 Onunla sevinçle coşun.
  
 Öyle ki, onun avutucu memelerini emip doyasınız, †
 Kana kana içip *
 Onun yüce bolluğundan zevk alasınız.”
  
 Çünkü Rab diyor ki, †
 “Bakın, esenliği bir ırmak gibi, *
 Ulusların servetini taşkın bir ırmak gibi ona akıtacağım.
  
 Ondan beslenecek, kucakta taşınacak, *
 Dizleri üzerinde sallanacaksınız.
 Çocuğunu avutan bir anne gibi *
 Avutacağım sizi,
  
 Yeruşalim’de avuntu bulacaksınız. †
 Bunları gördüğünüzde yüreğiniz sevinecek, *
 Bedenleriniz körpe ot gibi tazelenecek.
  
 2. Nak. Başınızı kaldırıp bakın: Kurtuluşunuz yakındır. 
  
 3. Nak. Evrenin Tanrısı Rab diyor: Yarın kurtuluşunuzu göreceksiniz. 
  
 MEZMUR 147, 1-11                   
 Canım Rab'bi yüceltir; Çünkü Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. (Lk. 1, 46-49)
  
 Rab’be övgüler sunun! *
 Ne güzel, ne hoş Tanrımız’ı ilahilerle övmek!
 Ona övgü yaraşır. *
 Rab yeniden kuruyor Yeruşalim’i,
  
 Bir araya topluyor *
 İsrail’in sürgünlerini. 
 O kırık kalplileri iyileştirir, *
 Yaralarını sarar.
  
 Yıldızların sayısını belirler, *
 Her birini adıyla çağırır.
 Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür, *
 Sınırsızdır anlayışı.
  
 Rab mazlumlara yardım eder, *
 Kötüleri yere çalar.
 Rab’be şükran ezgileri okuyun. *
 Tanrımız’ı lirle, ilahilerle övün.
  
 Odur gökleri bulutlarla kaplayan, †
 Yeryüzüne yağmur sağlayan, *
 Dağlarda ot bitiren.
  
 O yiyecek sağlar hayvanlara, *
 Bağrışan kuzgun yavrularına.
 Ne atın gücünden zevk alır, *
 Ne de insanın yiğitliğinden hoşlanır.
  
 Rab kendisinden korkanlardan, *
 Sevgisine umut bağlayanlardan hoşlanır.
  
 3. Nak. Ey Rab, yüzünü bize çevir, hizmetkârlarına gel, gecikme.
  
 KISA OKUMA                                                                                                           Yşa. 11, 1-3a
 İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, kökünden bir fidan meyve verecek. Rab'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. Rab korkusu hoşuna gidecek.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Yarın kurtuluşunuzun günüdür, * yeryüzünün günahkârlığı sonunda yıkılacak. 
 ~ Yarın kurtuluşunuzun günüdür, yeryüzünün günahkârlığı sonunda yıkılacak. 
 ¶ Dünyanın kurtarıcısı, kralımız olacak.
 ~ Yeryüzünün günahkârlığı sonunda yıkılacak.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Yarın kurtuluşunuzun günüdür, yeryüzünün günahkârlığı sonunda yıkılacak. 
  
 Benedictus Nak. Meryem’in Oğlu’nu doğuracağı zaman sonunda geldi.
  
 YAKARMALAR
 Büyük bir güç ve şanla tekrar gelecek olan Kurtarıcımız Mesih İsa’ya alçakgönüllülükle yalvaralım: Gel Rab İsa!
 Rab İsa, büyük bir güçle gelecek olan Sen,
 - düşkünlüğümüze bak ve senin lütuflarına layık olmamızı sağla. 
 İnsanlığa İyi Haber’i vermeye gelmiş olan sen, 
 - kurtarışının eserlerini her yerde duyurmamızı sağla.
 Yaşama sahip olduğun ve her şeyi yönettiğin için övgüye layıksın,  
 - şanla gelişini sevinç dolu bir ümitle beklememize yardım et. 
 Zayıflığımızı giydiren sen. 
 - fakirleri hasta olanları can çekişenleri destekle ve koru.
  
 Göklerdeki Pederimiz.
  
 DUA 
 Gel Rab İsa gecikme! Merhametli sevgine güvenenlere doğuşun teselli etsin ve ümit versin. Sen Tanrı olarak Peder’le Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmedersin. Âmin. 
 Gündüz Övgü Duaları
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
  
 İLAHİ 
 İşte, yüce Kutsal Ruh,
 Peder ve Oğul ile
 Kalplere ışığını
 Saçmaya geldiğin an.
  
 Dilimiz ve kalbimiz,
 Gücümüz, hayatımız
 Her zaman ve her yerde
 Sevgin ile tutuşsun.
  
 Her zaman yaşayan sen,
 Ey yüce, Kutsal Peder,
 Oğlunla, Kutsal Ruh'la
 Dualarımı dinle. Âmin.
  
 Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır.
  
 Öğle (Hora Sexta)
  
 İLAHİ 
 Gün ışıkla doludur
 Ve dünya görkeminde; ¬
 Işığın Yaradanı,
 Taparız sana, Tanrı!
  
 Günah'ın ve öfkenin
 Alevlerini söndür;
 Kalpleri aşkla doldur,
 Barıştır bizi sana.
  
 Her şeye kadir Peder,
 Kabul et duamızı
 Kutsal Ruh'la Oğlun'da
 Şükürler olsun sana. Âmin.
  
 Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların    
           arasında mübareksin. 
  
  
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
  
 İLAHİ 
 Kudretli, yüce çoban,
 Bize yolunu göster;
 Bu kısa günden sonra
 Görkeme bizi götür.
  
 Ellerin eserinden
 Kalbimiz seni tanır
 Ve sevginin özlemi
 Gittikçe bizde artar.
  
 Yüzünün aydınlığı
 Yüzümüze parlasın;
 Ebedi ışığına
 Hazırla ruhumuzu. Âmin.
  
 Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım. 
  
  
 MEZMUR 119 [Reş] 
 Çektiğim sıkıntıyı gör, kurtar beni, *
 Çünkü yasanı unutmadım.
 Davamı savun, özgür kıl beni, *
 Sözün uyarınca koru canımı.
  
 Kurtuluş kötülerden uzaktır, *
 Çünkü senin kurallarına yönelmiyorlar.
 Çok sevecensin, ya Rab, *
 Hükümlerin uyarınca koru canımı.
  
 Bana zulmedenler, düşmanlarım çok, *
 Yine de sapmadım senin öğütlerinden.
 Tiksinerek bakıyorum hainlere, *
 Çünkü uymuyorlar senin sözüne.
  
 Bak, ne kadar seviyorum koşullarını, *
 Sevgin uyarınca, ya Rab, koru canımı.
  
 Sözlerinin temeli gerçektir, †
 Doğru hükümlerinin tümü *
 Sonsuza dek sürecektir. 
  
 MEZMUR 128  İmanlı ailede Tanrı’nın esenliği
 “Rab seni Siyon’dan kutsar” yani Kilise’den. (Arnobio)
  
 Ne mutlu Rabden korkana, *
 Onun yolunda yürüyene!
 Emeğinin ürününü yiyeceksin, *
 Mutlu ve başarılı olacaksın.
  
 Eşin evinde verimli bir asma gibi olacak; †
 Çocukların zeytin filizleri gibi *
 Sofranın çevresinde. ¬
  
 İşte Rabden korkan kişi *
 Böyle kutsanacak.
  
 Rab seni Siyon’dan kutsasın! †
 Yeruşalim’in gönencini göresin, *
 Bütün yaşamın boyunca!
  
 Çocuklarının çocuklarını göresin! *
 İsrail’e esenlik olsun!
  
 MEZMUR 129          Denenmede halkın imanı yeniden doğar                     
 Azizlerin kilisesi, üyeleri arasında tahammül etmek gereken yabani otlardan söz eder. (Aziz Agustinus)
  
 Gençliğimden beri *
 Bana sık sık saldırdılar; 
  
 Şimdi söylesin İsrail: †
 Gençliğimden beri bana sık sık saldırdılar, *
 Ama yenemediler beni.
  
 Çiftçiler saban sürdüler sırtımda, *
 Upuzun iz bıraktılar.”
 Ama Rab adildir, *
 Kesti kötülerin bağlarını.
  
 Siyon’dan nefret eden herkes *
 Utanç içinde geri çekilsin.
 Damlardaki ota, *
 Büyümeden kuruyan ota dönsünler.
  
 Orakçı avucunu, *
 Demetçi kucağını dolduramaz onunla.
  
 Yoldan geçenler de,†
 “Rab sizi kutsasın,
 Rab’bin adıyla sizi kutsarız” demezler.
 Ögleden Önce (Hora Tertia)
  
 Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği iyi haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den   
            doğacak. 
  
 KISA OKUMA                                                                                                                  Yşa 4, 2
 O gün Rab'bin dalı, İsrail halkından sağ kalanların güzelliği ve görkemi olacak; ülkenin meyvesi de onların kıvancı ve övüncü olacak.
  
 ¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
 ¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
  
  
 Öğle (Hora Sexta)
  
 Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, 
            bütün kadınlar arasında mübareksin. 
  KISA OKUMA                                                                                                                 Yşa 4, 3
 Siyon'da, yani Yeruşalim'de sağ kalanlara, Yeruşalim'-de yaşıyor diye kaydedilenlere, "Kutsal" denilecek.
  
 ¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
 ¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
  
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona) 
  
 Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a 
           yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
  
 KISA OKUMA                                                                                                   Yşa. 61, 11
 Toprak filizlerini nasıl çıkartır, bahçe ekilen tohumları nasıl yetiştirirse, egemen Rab de doğruluk ve övgüyü bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek.
  
 ¥ Ey Rab, gel, gecikme.
 ¶ Halkını günahtan kurtar.
  
 Dua Sabah Övgüsü’nde
  
  
 . 
   

NOEL’E HAZIRLIK DEVRESİ

23 ARALIK ÇARŞAMBA

GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

 
 
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. Rab yakındır, gelin ona tapalım. 
 Ya da 
 Nak. Bugün Rab’bin geldiğini bileceksin: yeni günle onun yüceliğini göreceksin. .  
 _______________
  
  
 Okumalar Övgü Duaları
  
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
 İLAHİ 
 Meryem’den doğmuş olan
 Kurtarıcı İsa’nın 
 Tapalım gizemine. 
  
 Lütufla dolu Meryem,
 Tertemiz, saf bakire,
 Tanrı’nın mabedidir.
  
 Doğudan güneş gibi,
 Tahtından kıral gibi,
 Geliyor kurtarıcı.
  
 Dünyanın gecesinde
 Göz kamaştıran ışık
 Karanlıkları yener.
  
 Şan kralı, Mesih İsa,
 Merhametle Tanrı’ya
 Barıştır insanları.
  
 Şan olsun Mesih İsa’ya,
 Peder’e, Kutsal Ruh’a
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
  
 1. Nak. Ey canım, Rab’be övgüler sun, iyiliklerinin hiç birini unutma.
  
 MEZMUR 103   
 O'nun merhameti sayesinde, Yücelerden doğan Güneş, Yardımımıza gelecektir." (Lk. 1,78)
 I  (1-7)
  
 Rab’be övgüler sun, ey gönlüm! †
 Onun kutsal adına övgüler sun, *
 Ey bütün varlığım!
  
 Rab’be övgüler sun, ey canım! *
 İyiliklerinin hiçbirini unutma!
 Bütün suçlarını bağışlayan, *
 Bütün hastalıklarını iyileştiren,
  
 Canını ölüm çukurundan kurtaran, *
 Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren, ¬
 Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran odur, *
 Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.
  
 Rab bütün düşkünlere *
 Hak ve adalet sağlar.
 Kendi yöntemlerini Musa’ya, *
 İşlerini İsrailliler’e açıkladı.
  
 1. Nak. Ey canım, Rab’be övgüler sun, iyiliklerinin hiç birini unutma.
 2. Nak. Babanın çocuklarını sevdiği gibi Rab kendisinden korkanlara merhamet eder.
  
 II (8-16)
  
 Rab sevecen ve lütfedendir, *
 Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.
 Sürekli suçlamaz, *
 Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.
  
 Bize günahlarımıza göre davranmaz, *
 Suçlarımızın karşılığını vermez.
  
 Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse, †
 Kendisinden korkunlara karşı *
 Sevgisi de o kadar büyüktür.
  
 Doğu batıdan ne kadar uzaksa, *
 O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı.
  
 Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, †
 Rab de kendisinden korkanlara *
 Öyle sevecen davranır.
  
 Çünkü mayamızı bilir, *
 Toprak olduğumuzu anımsar.
 İnsana gelince, ota benzer ömrü, *
 Kır çiçeği gibi serpilir;
  
 Rüzgar üzerine esince yok olur gider, *
 Bulunduğu yer onu tanımaz.
  
 2. Nak. Babanın çocuklarını sevdiği gibi Rab kendisinden korkanlara merhamet eder.
 3. Nak. Rab’bi yüceltin ey onun eserleri.
  
 III (17-22)
  
 Ama Rab kendisinden korkanları * 
 Sonsuza dek sever,
  
 Antlaşmasına uyan †
 Ve buyruklarına uymayı anımsayan *
 Soylarına adil davranır.
  
 Rab tahtını göklere kurmuştur, *
 Onun egemenliği her yeri kapsar.
 Rab’be övgüler sunun, ey sizler, *
 Onun melekleri,
  
 Onun sözünü dinleyen, *
 Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri!
 Rab’be övgüler sunun, ey sizler, *
 Onun bütün göksel orduları,
  
 İsteğini yerine getiren kulları! *
 Rab’be övgüler sunun,
  
 Ey onun egemen olduğu  †
 Yerlerdeki bütün yaratıklar! *
 Rab’be övgüler sun, ey gönlüm!
                                                            
 3. Nak. Rab’bi yüceltin ey onun eserleri.
   
 ¥ Tüm uluslar, Rab’bin sözünü dinleyin.
 ¶ Yeryüzünün her yerinde onu duyurun.
  
  
 BİRİNCİ OKUMA                                                                                              
                                    
 Peygamber Yeşaya’nın Kitabından    51, 1-11
  
 İbrahim’in oğullarına, imanlılara kurtuluş vaadi
  
 "Doğruluğun ardından giden, Rab'be yönelen sizler, beni dinleyin: 
 Yontulduğunuz kayaya, çıkarıldığınız taş ocağına bakın. 
 Atanız İbrahim'e, sizi doğuran Sara'ya bakın. 
 Çağırdığımda tek kişiydi İbrahim, ama ben onu kutsayıp çoğalttım." 
 Rab Siyon'u ve bütün yıkıntılarını avutacak.
 Siyon çölünü Aden'e, bozkırı Rab'bin bahçesine döndürecek. 
 Orada coşku, sevinç, şükran ve ezgi olacak. 
 "Beni dinle, ey halkım, Bana kulak ver, ey ulusum! 
 Yasa benden çıkacak, halklara ışık olarak adaletimi yerleştireceğim. 
 Zaferim yaklaştı, kurtarışım ortaya çıktı.
 Halkları gücümle yöneteceğim. 
 Kıyı halkları bana umut bağladı, umutla gücümü bekliyorlar. 
 Başınızı kaldırıp göklere bakın, aşağıya, yeryüzüne bakın. 
 Çünkü bu gökler duman gibi dağılacak, giysi gibi eskiyecek yeryüzü; 
 üzerinde yaşayanlar sinek gibi ölecek. 
 Ama benim kurtarışım sonsuz olacak, ardı kesilmeyecek zaferimin. 
 "Ey sizler, doğru olanı bilenler, yasamı yüreğinde taşıyan halk, 
 dinleyin beni! İnsanların aşağılamalarından korkmayın, yılmayın sövgülerinden. 
 Güvenin yediği giysi gibi, kurtçuğun yediği yapağı gibi yitecekler. Oy-sa zaferim sonsuza dek kalacak, Kurtarışım kuşaklar boyu sürecek."
 Uyan, ey Rab'bin gücü, uyan, kudreti kuşan! 
 Eski günlerde, önceki kuşaklar döneminde olduğu gibi uyan! 
 Rahav'ı parçalayan, deniz canavarının bedenini deşen sen değil miydin? 
 Denizi, engin suların derinliklerini kurutan, kurtulanların geçmesi için denizin derinliklerini yola çeviren sen değil miydin? Rab'bin kurtardıkları dönecek,
 sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar.
 Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. 
 Onların olacak coşku ve sevinç, üzüntü ve inilti kaçacak.
  
 RESPONSORİUM                                                                                                   Yşa. 51, 4; 35, 10
 ¥ Dikkat et ey halkım, Bana kulak ver, ey ulusum! *Adil Olan yakındadır, kurtarıcı yaklaştı.
 ¶ Rab'bin kurtardıkları dönecek, sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar. 
 ¥ Adil Olan yakındadır, kurtarıcı yaklaştı.
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Hippolitus, Noetus'un Sapkınlığına Karşı, 9-12
  
 Görünmeyen Tanrı’nın açınlanması
  
 Kardeşlerim, Kutsal Kitap'tan başka bir yerden tanımadığımız Tanrı tektir. 
 O halde bizler tanrısal kitabın bildirdiği her şeyi bilmeli ve bizlere öğrettiklerini öğrenmeliyiz. Peder'e, onun inanmamızı istediği şekilde inanmalıyız; Oğlu, onun yüceltmemizi istediği şekilde yüceltmeliyiz ve Kutsal Ruh'u, onun kabullenmemizi istediği şekilde kabullenmeliyiz.
 Tanrısal gerçekleri anlamaya çalışalım, kendi aklımıza göre ya da Tanrı nimetlerini zorlamakla değil de, Kutsal Kitap'ta kendi açıklamak istediği şekil ile. Tanrı, tam bir yalnızlıkla var oluyordu. 
 Ebediyetini herhangi bir şekilde paylaşan hiç bir şey yoktu. O zaman dünyayı yaratma kararını aldı. Düşündüğü, dilediği ve sözü ile açıkladığı gibi yarattı. Bu yüzden dün-ya, arzuladığı şekilde var olmaya başladı. Onu tasarla-dığı gibi gerçekleştirdi. O halde Tanrı tekliği içinde var oluyordu ve onunla birlikte sonsuz olan hiç bir şey yoktu. Tanrı'dan başka var olan yoktu. Yalnızdı, fakat her açıdan tamdı. Akıl, bilgi, güç ve öneri ondaydı. Her şey ondaydı ve o, her şeydi. İstediğinde ve istediği ölçüde, önceden saptanan zamanda aracılığı ile her şeyi yarattığı Sözü'nü bize açıkladı.
 Mademki, Tanrı Söz'ünü içinde içeriyordu ve bu Söz, yaratılan dünya için erişilmezdi, o, onu erişilebilir kıldı. Bir ilk söz söyleyerek ve ışıktan ışık türeterek kendi düşüncesini Rab olarak yaradılışa sundu ve yalnızca kendi bildiğini, kendisinde gördüğünü ve yaratılan dünya için kesinlikle daha önce görünemez olanı görünebilir kıldı. Bunları açıkladı ki, dünya görebilsin ve böylelikle kurtulabilsin.
 Dünyaya gelince Tanrı'nın Oğlu olarak ortaya çıkan Bilgeliktir bu. Her şey onun aracılığı ile yaratıldı, fakat Peder'den gelen tek odur.
 Sonradan o, bir yasayı ve Peygamberleri verdi ve onları Kutsal Ruh'ta konuşturdu ki, Peder'in gücü ile esinlenerek, Peder'in isteğini ve amacını ilan edebil-sinler.
 Peygamberlerin daha önce söylediklerini, özet olarak yeniden tekrarlayan ve O'nun her şeyin içinde yaratıldığı, Söz'ün olduğunu belirten Yuhanna'nın dediği gibi Tanrı'nın Sözü bu şekilde açıklandı. Yuhanna şöyle diyor: "Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı, hiç bir şey onsuz var olmadı" (Yu. 1, 1-3).
 Daha sonra şöyle der: "O, dünyadaydı, dünya onun aracılığıyla var oldu, ama dünya onu tanımadı. Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı onu kabul etmedi" (Yu. 1, 10-11).
  
 RESPONSORİUM                                                                                                                             Yşa. 9, 6. 7; Yuh. 1, 4     
 ¥ Çünkü bize bir çocuk doğacak, onun adı güçlü Tanrı olacak. * Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek.
 ¶ Yaşam ondadır ve yaşam insanların ışığıdır. 
 ¥ Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek.
  
 İncil: Luka 1, 57-66

 DUA 
 Ebedi ve her şeye gücü yeten Tanrı, Oğlunun doğuşu önümüzdedir: Layık olmayan bizlere Meryem’in rahminde doğan, ve aramızda oturmayı isteyen Söz bize yardımcı olsun. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğin-de asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
   
 Sabah Övgü Duaları
  
 Ey Tanrı gel beni kurtarmaya. Ya Rab yardımıma koş  Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
 İLAHİ 
 Peygamberlerin sözü,  
 Zikreder ulu Rab’bi,
 Barış armağanını
 Dünyaya götürecek.
  
 İşte yeni bir ışık
 Şafağı aydınlatır;
 Sevincin ifadesi:
 Şanlı Kral gelmektedir.
  
 Kendi ilk gelişiyle
 Mesih kurtarır bizi;
 Suçları, yaraları
 Yok eder gönüllerden.
  
 Zamanların sonunda
 Yargıda bulunacak:
 Söz ettiği bedeli
 Verecek müminlere. 
  
 Adaletin Güneşi
 Parıldar yolumuzda;
 Tükenmez onun lütfu
 Yeni hayatı sağlar.
  
 Mesih, ararız seni
 Ve hamdederiz sana;
 Ebedi konutunda
 Seni görmeyi sağla. 
  
 Meryem’den doğmuş İsa,
 Şan, şeref olsun sana,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 1. Nak. Her şeye kadir Rab, Siyon’dan halkını kurtarmak için geliyor. 
  
 MEZMUR 108           
 Tanrı’nın Oğlu göklerin üzerine yükseltildiği için, onun şanı tüm yeryüszünde duyurulur. (Arnobio)
  
 Kararlıyım, ey Tanrı, †
 Bütün varlığımla sana ezgiler, * 
 İlahiler söyleyeceğim!
  
 Uyan, ey lir, ey çenk, *
 Seheri ben uyandırayım!
 Halkların arasında sana *
 Şükürler sunayım, ey Rab,
  
 Ulusların arasında *
 Seni ilahilerle öveyim.
 Çünkü sevgin göklere erişir, *
 Sadakatin gökyüzüne ulaşır.
  
 Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı, *
 Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın! -
 Kurtar bizi sağ elinle, yardım et, *
 Sevdiklerin özgürlüğe kavuşsun diye!
  
 Tanrı şöyle konuştu kutsal yerinde: *
 “Şekem’i sevinçle bölüştürecek,
 Sukkot Vadisi’ni ölçeceğim. *
 Gilat benimdir, Manaşşe de benim,
  
 Efrayim miğferim, Yahuda asam. *
 Moav yıkanma leğenim, 
 Edom’un üzerine çarığımı fırlatacağım. *
 Filist’e zaferle haykıracağım.”
  
 Kim beni surlu kente götürecek? *
 Kim bana Edom’a kadar yol gösterecek?
 Ey Tanrı, sen bizi reddetmedin mi? *
 Ordularımıza öncülük etmiyor musun artık?
  
 Yardım et bize düşmana karşı, *
 Çünkü boştur insan yardımı.
 Tanrı’yla zafer kazanırız, *
 O çiğner düşmanlarımızı.
  
 1. Nak. Her şeye kadir Rab, Siyon’dan halkını kurtarmak için geliyor. 
  
 2. Nak. Adil olanın ışığı doğana kadar Siyon uğruna susma-yacağım. 
  
 EZGİ Yeşaya 61, 10 - 62, 5 
 Yeni Yeruşalim'in Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibi gökten, indiğini gördüm. (Va. 21, 2)
  
 Rabde büyük sevinç bulacağım, *
 Tanrım’la yüreğim coşacak.
 Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi, *
 Takılarını kuşanmış gelin gibi, 
  
 Bana kurtuluş giysisini giydirdi, *
 Beni doğruluk kaftanıyla örttü.
 Toprak filizlerini nasıl çıkartır, *
 Bahçe ekilen tohumları nasıl yetiştirirse,
  
 Egemen Rab de doğruluk ve övgüyü *
 Bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek.
 Zaferi ışık gibi parlayıncaya, *
 Kurtuluşu meşale gibi yanıncaya dek
 Siyon uğruna susmayacak,  *
 Yeruşalem uğruna sessiz kalmayacağım.
  
 Uluslar senin zaferini, *
 Bütün krallar görkemini görecek.
 Rab’bin kendi ağzıyla belirlediği  *
 Yeni bir adla anılacaksın.
  
 Rab’bin elinde güzellik tacı, *
 Tanrın’ın elinde krallık sarığı olacaksın.
 Artık sana “Terk edilmiş”, *
 Ülkene “Virane” denmeyecek;
  
 Bunun yerine sana “Sevdiğim”, *
 Ülkene “Evli” denecek.
 Çünkü Rab seni seviyor, *
 Ülken de evli sayılacak.
  
 Bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse, *
 Oğulların da seninle öyle evlenecek.
 Güvey gelinle nasıl sevinirse, *
 Tanrın da seninle öyle sevinecek.
  
 2. Nak. Adil olanın ışığı doğana kadar Siyon uğruna susmayacağım.
  
 3. Nak. Rab’bin Ruh’u üzerimdedir. O beni, yoksullara müj-deyi götürmek için gönderiyor.       
  
 MEZMUR   146
 Gidin, işitip gördüklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve Müjde yoksullara duyuruluyor. (Mt. 11, 5)
  
 Rab’be övgüler sunun! *
 Ey gönlüm, Rab’be övgüler sun.
 Yaşadıkça Rab’be övgüler sunacak, *
 Var oldukça Tanrım’a ilahiler söyleyeceğim.
  
 Önderlere, *
 Sizi kurtaramayacak insanlara güvenmeyin.
 O son soluğunu verince toprağa döner, *
 O gün tasarıları da biter.
  
 Ne mutlu yardımcısı †
 Yakup’un Tanrısı olan insana, *
 Umudu Tanrısı Rabde olana! 
  
 Yeri göğü, *
 Denizi ve içindeki her şeyi yaratan,
  
 Sonsuza dek sadık kalan, †
 Ezilenlerin hakkını alan, *
 Açlara yiyecek sağlayan odur.
  
 Rab tutsakları özgür kılar, †
 Körlerin gözünü açar, *
 İki büklüm olanları doğrultur,
  
 Doğruları sever. *
 Rab garipleri korur,
 Öksüze, dul kadına yardım eder, *
 Kötülerin yolunuysa saptırır.
  
 Rab Tanrın sonsuza dek, ey Siyon, †
 Kuşaklar boyunca egemenlik sürecek. *
 Rab’be övgüler sunun!
  
 3. Nak. Rab’bin Ruh’u üzerimdedir. O beni, yoksullara müjdeyi götürmek için gönderiyor.         
  
  
 KISA OKUMA                                                                                                      Rom.13, 11b -12
 Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şu anda kurtuluşumuz iman ettiğimiz o ilk günkünden daha yakındır. Gece ilerledi, gün yaklaştı. Bu nedenle, karanlığın işlerini üstümüzden atalım, ışığın silahlarını kuşanalım.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu * bize merhamet et.
 ~ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu bize merhamet et.
 ¶ Yargıç ve kurtarıcı olarak bu dünyaya geliyorsun.
 ~ Bize merhamet et.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu bize mer hamet et.
  
 Benedictus Nak. Benedictus Nakaratı günün tarihine göre.
  
 YAKARMALAR 
 İmanla dualarımızda birleşmiş olarak ölülerin ve canlıların yargıcı olan Rabbimiz Mesih İsa’ya yalvaralım: Gel, Rab İsa.
 Günahkarları kurtarmaya gelmiş olan Mesih İsa, 
 - bugün bizi kötülüğün tuzaklarından koru.
 Zamanların sonunda şanını ve kudretini gösterecek olan sen, 
 - şimdiden bizi kurtaran lütfunu bize göster.
 Kutsal Ruh’un kudreti buyruğunu yerine getirmemize yardım etsin,
 - böylece Tanrı’ya ve kardeşlerimize cömertçe hizmet edelim.
 Mutlu ümidi ve şanının görünümünü beklerken,
 - bu dünyada sevgiyle ve ölçülü olarak yaşamamızı sağla. 
  
 Göklerdeki Pederimiz.
  
 DUA 
 Tanrım, Meleğin müjdesiyle Oğlu’nun aramıza geldiğini öğrendiğimiz gibi, onun ızdırapları ve haç üze-rinde ölümü ile dirilişin şanına erişebilmemiz için, kalplerimizden lütfunu esirgeme. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
   
 
 
 Gündüz Övgü Duaları
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
  
 İLAHİ 
 İşte, yüce Kutsal Ruh,
 Peder ve Oğul ile
 Kalplere ışığını
 Saçmaya geldiğin an.
  
 Dilimiz ve kalbimiz,
 Gücümüz, hayatımız
 Her zaman ve her yerde
 Sevgin ile tutuşsun.
  
 Her zaman yaşayan sen,
 Ey yüce, Kutsal Peder,
 Oğlunla, Kutsal Ruh'la
 Dualarımı dinle. Âmin.
  
 Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Mer-yem’den doğacaktır.
  
 Öğle (Hora Sexta)
  
 İLAHİ 
 Gün ışıkla doludur
 Ve dünya görkeminde; ¬
 Işığın Yaradanı,
 Taparız sana, Tanrı!
  
 Günah'ın ve öfkenin
 Alevlerini söndür;
 Kalpleri aşkla doldur,
 Barıştır bizi sana.
  
 Her şeye kadir Peder,
 Kabul et duamızı
 Kutsal Ruh'la Oğlun'da
 Şükürler olsun sana. Âmin.
  
 Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların   arasında mübareksin. 
  
  
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
  
 İLAHİ 
 Kudretli, yüce çoban,
 Bize yolunu göster;
 Bu kısa günden sonra
 Görkeme bizi götür.
  
 Ellerin eserinden
 Kalbimiz seni tanır
 Ve sevginin özlemi
 Gittikçe bizde artar.
  
 Yüzünün aydınlığı
 Yüzümüze parlasın;
 Ebedi ışığına
 Hazırla ruhumuzu. Âmin.
  
 Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım. 
  
 MEZMUR 119, 145-152 XIX (Kof) (118)
  
 Bütün yüreğimle haykırıyorum, *
 Yanıtla beni, ya Rab!
 Senin kurallarına uyacağım. *
 Sana sesleniyorum,
  
 Kurtar beni, *
 Öğütlerine uyayım.
 Gün doğmadan kalkıp yardım dilerim, *
 Senin sözüne umut bağladım.
  
 Verdiğin söz üzerinde düşüneyim diye, *
 Gece boyunca uyku girmiyor gözüme.
  
 Sevgin uyarınca sesime kulak ver, †
 Hükümlerin uyarınca, ya Rab, *
 Yaşam ver bana!
  
 Yaklaşıyor kötülük ardınca koşanlar, *
 Yasandan uzaklaşıyorlar.
 Oysa sen yakınsın, ya Rab, *
 Bütün buyrukların gerçektir.
  
 Çoktan beri anladım *
 Öğütlerini sonsuza dek verdiğini.
  
 MEZMUR 94 Tanrı kutsallarına hakkını verir
 Günahkârların Tanrı Egemenliği'ni miras almayacağını bilmiyor musunuz? Daha önce de size söylediğimiz, sizi uyardığımız gibi, Rab bütün bu suçlardan ötürü insanları cezalandıracaktır. Çünkü Tanrı bizi ahlaksızlığa değil, kutsal bir yaşam sürmeye çağırdı. (1. Ko. 6,9; 1. Se. 4,6-7)     
             
 I  (1-11)
  
 Ya Rab, öç alıcı Tanrı, *
 Saç ışığını, ey öç alıcı Tanrı! ¬
 Kalk, ey yeryüzünün yargıcı, *
 Küstahlara hak ettikleri cezayı ver!
  
 Kötüler ne zamana dek, ya Rab, *
 Ne zamana dek sevinip coşacak?
 Ağızlarından küstahlık dökülüyor, *
 Suç işleyen herkes övünüyor.
  
 Halkını eziyorlar, ya Rab, *
 Kendi halkına eziyet ediyorlar.
 Dulu, garibi boğazlıyor, *
 Öksüzleri öldürüyorlar.
  
 “Rab görmez” diyorlar, *
 “Yakup’un Tanrısı dikkat etmez.”
 Ey halkın içindeki budalalar, dikkat edin; *
 Ey aptallar ne zaman akıllanacaksınız?
  
 Kulağı yaratan işitmez mi? *
 Göze biçim veren görmez mi?
 Ulusları yola getiren yargılamaz mı? *
 İnsanı eğiten bilmez mi?
  
 Rab insanın düşüncelerinin *
 Boş olduğunu bilir.
  
 II  (12-23)
  
 Ne mutlu, ya Rab, yola getirdiğin, *
 Yasanı öğrettiğin insana!
 Kötüler için çukur kazılıncaya dek, *
 Onu sıkıntılı günlerden kurtarıp rahatlatırsın.
  
 Çünkü Rab halkını reddetmez, *
 Kendi halkını terk etmez.
 Adalet yine doğruluk üzerine kurulacak, *
 Yüreği temiz olan herkes ona uyacak.
  
 Kötülere karşı beni kim savunacak? *
 Kim benim için suçlulara karşı duracak?
 Rab yardımcım olmasaydı, *
 Şimdiye dek sessizlik diyarına göçmüştüm bile.
  
 “Ayağım kayıyor” dediğimde, *
 Sevgin ayakta tutar beni, ya Rab. ¬
 Kaygılar içimi sarınca, *
 Senin avutmaların gönlümü sevindirir.
  
 Yasaya dayanarak haksızlık yapan koltuk sahibi *
 Seninle bağdaşır mı?
 Onlar doğruya karşı birleşiyorlar, *
 Suçsuzu ölüme mahkum ediyorlar.
  
 Ama Rab bana kale oldu. *
 Tanrım sığındığım kaya oldu.
 Tanrımız Rab yaptıkları kötülüğü *
 Kendi başlarına getirecek,
  
 Kötülükleri yüzünden köklerini kurutacak, *
 Evet, köklerini kurutacak.
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
  
 Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği iyi haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den doğacak. 
  
  
 KISA OKUMA                                           Yer. 29, 11. 13
  
 Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız.
  
 ¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
 ¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
  
  
 Öğle (Hora Sexta)
  
 Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, bütün kadınlar arasında mübareksin. 
  
  
 KISA OKUMA                                                          Yer. 30, 18 a
   Rab diyor ki, Yakup'un çadırlarını eski gönencine kavuşturacağım, konutlarına acıyacağım. 
  
 ¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
 ¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
  
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
  
 Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
  
  
 KISA OKUMA                                                                                                      Bar. 3, 5-6a
  
 Atalarımızın yaptığı kötülükleri aklına getirme, ama kendi kudretini ve adını anımsa. Kuşkusuz sen Rabbimiz Tanrı’sın.
  
 ¥ Ey Rab, gel, gecikme.
 ¶ Halkını günahtan kurtar.
  
 DUA 
 Tanrım, Meleğin müjdesiyle Oğlu’nun aramıza geldiğini öğrendiğimiz gibi, onun ızdırapları ve haç üze-rinde ölümü ile dirilişin şanına erişebilmemiz için, kalplerimizden lütfunu esirgeme. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
 Akşam Övgü Duaları
  
 İLAHİ 
 Bakire olan Meryem, 
 Korkma ve kalbini aç
 Tanrı’nın Oğuluna.
  
 Kutsal Ruh seni sevdi 
 İnsanı kurtaracak
 Söz’ü doğuracaksın.
  
 Mabedin kapısısın,
 Tertemiz olan sende
 Kral kurar konutunu. 
  
 Kehanetler bildirdi,
 Başmelek müjde verdi,
 Mesih’in doğuşunu.
  
 Ey Mesih, sana övgü,
 Peder’e, Kutsal Ruh’a,
 Çağlardan çağlara dek. Âmin. 
  
 1. Nak. Her şeye kadir Rab, Siyon’dan halkını kurtarmak için geliyor. 
  
 MEZMUR 139, 1-18, 23-24 (138)   Tanrı her şeyi görür  
 Rab'bin düşüncesini kim bilebildi? Ya da kim O'nun öğütçüsü olabildi? (Rom. 11, 34)
 I (1-12)
 (Rom. 11, 34)
 Ya Rab, sınayıp tanıdın beni. †
 Oturup kalkışımı bilirsin, *
 Niyetimi uzaktan anlarsın. 
  
 Gittiğim yolu, yattığım yeri †
 İnceden inceye elersin. *
 Bütün yaptıklarımdan haberin var. ¬
  
 Daha sözü ağzıma almadan, *
 Söyleyeceğim her şeyi bilirsin, ya Rab.
 Beni çepeçevre kuşattın, *
 Elini üzerime koydun.
  
 Kaldıramam böylesi bir bilgiyi, *
 Başa çıkamam, erişemem.
 Nereye gidebilirim senin Ruhun’dan, *
 Nereye kaçabilirim huzurundan?
  
 Göklere çıksam, oradasın., *
 Ölüler diyarına yatak sersem, yine oradasın.
 Seherin kanatlarını alıp uçsam, *
 Denizin ötesine konsam, 
  
 Orada bile elin yol gösterir bana, *
 Sağ elin tutar beni. 
 Desem ki, “Karanlık beni kaplasın, *
 Çevremdeki aydınlık geceye dönsün.” 
  
 Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için, †
 Gece, gündüz gibi ışıldar, *
 Karanlıkla aydınlık birdir senin için.             
                                    
 1. Nak.Her şeye kadir Rab, Siyon’dan halkını kurtarmak için geliyor. 
  
 2. Nak. Adil olanın ışığı doğana kadar Siyon uğruna susmayacağım. 
  
 II (13-18. 23-24) Rab, sen beni yoklarsın, beni tanırsın
 Tanrı hiçbirimizden uzak değildir… 'O'nda yaşıyor ve hareket ediyoruz; O'nda varız. (Ha. İşl. 17, 27.28)
 İç varlığımı sen yarattın, *
 Annemin rahminde beni sen ördün.
 Sana övgüler sunarım, *
 Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım.
  
 Ne harika işlerin var! *
 Bunu çok iyi bilirim.
 Gizli yerde yaratıldığımda, *
 Yerin derinliklerinde örüldüğümde, ¬
  
 Bedenim senden gizli değildi. *
 Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni; 
 Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden. *
 Hepsi senin kitabına yazılmıştı.
  
 Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli, ey Tanrı, †
 Sayıları ne çok! *
 Kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam.
  
 Uyanıyorum, hala seninleyim. *
 Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi,
  
 Sına beni, öğren kaygılarımı. †
 Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı, *
 Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda!
  
 2. Nak. Adil olanın ışığı doğana kadar Siyon uğruna susmayacağım. 
  
 3. Nak. Rab’bin Ruhu üzerimdedir. O beni, yoksullara müjdeyi götürmek için gönderiyor.          
  
 EZGİ Koloseliler 1, 12-20             
 Bizi kutsalların ışıktaki mirasına †
 Ortak olmaya yeterli kılan Baba’ya *
 Şükretmeniz için dua ediyoruz. 
  
 O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp *
 Sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktardı. 
 Onda kurtuluşa, *
 Günahlarımızın bağışına sahibiz. 
  
 Görünmez Tanrı’nın görünümü, *
 Bütün yaratılışın ilk doğanı odur. 
  
 Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey †
 Tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar*
 Onda yaratıldı. 
  
 Her şey onun aracılığıyla *
 Ve onun için yaratıldı. 
 Her şeyden önce var olan odur *
 Ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. ¬
  
 Bedenin, yani kilisenin başı odur. *
 Her şeyde ilk yeri alsın diye 
 Başlangıç olan ve ölüler arasından *
 İlk doğan odur. 
  
 Çünkü Tanrı bütün doluluğunun *
 Onda bulunmasını uygun gördü. 
  
 Mesih’in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla †
 Esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi *
 Onun aracılığıyla kendisiyle  barıştırmaya razı oldu.
             
 3. Nak. Rab’bin Ruhu üzerimdedir. O beni, yoksullara müjdeyi götürmek için gönderiyor.          
  
  
 KISA OKUMA                                                                                                           2. Pet. 3, 8b-9    
  
 Rab'bin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Ya Rab, evrenin Tanrı’sı * bizi kurtarmaya gel.
 ~ Ya Rab, evrenin Tanrı’sı bizi kurtarmaya gel.
 ¶ Yüzünü göster ve kurtulmuş olacağız.
 ~ Bizi kurtarmaya gel.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Ya Rab, evrenin Tanrı’sı bizi kurtarmaya gel.
  
 Magnificat Nak. Ey Emanuel, Kralımız ve Yasa verenimiz, halkı-nın ümidi ve kurtarıcısı olan sen,   bizi kurtarmaya gel, ey Rabbimiz Tanrı! 
  
 YAKARMALAR 
 Yoksullara iyi haber’i vermek için gelen Kurtarıcımız’a istekle dua edelim: Tüm insanlar senin görkemini görsün.
 Seni hiç tanımamış olanlara kendini göster,  
 - her insanın senin tatlı arkadaşlığının sevincini tatmasını sağla. 
 Adın yeryüzünün dört bucağında duyurulsun,  
 - herkesin sana gelen yolu bulabilmesini sağla.
 İlk gelişinde dünyayı kurtarmaya gelen sen, 
 - tekrar geldiğinde halkının yokolmasını değil, son-suz yaşama kavuşmasını sağla. 
 Bizlere kurtarışınla özgürlük veren sen,  
 - kanınla kurtardıklarını kendinde sakla. 
 Önce insan olarak gelen, ve sonra yargılamak için tekrar gelecek olan sen,  
 - topluca katledilmiş olanları sonsuz sevinçle doldur. 
  
 Göklerdeki Pederimiz. 
  
 DUA
 Ebedi ve her şeye gücü yeten Tanrı, Oğlunun doğuşu önümüzdedir: Layık olmayan bizlere Meryem’in rahminde doğan, ve aramızda oturmayı isteyen Söz bize yardımcı olsun. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğin-de asırlar boyunca hükmeder. Âmin.  
  
   

NOEL HAZIRLIK DEVRESİ 22 ARALIK SALI

GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. Rab yakındır, gelin ona tapalım. 
 Ya da 
 Nak. Bugün Rab’bin geldiğini bileceksin: yeni günle onun yüceliğini göreceksin. .  
 _______________
                       Okumalar Övgü Duaları
  
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
  
 İLAHİ 
 Meryem’den doğmuş olan
 Kurtarıcı İsa’nın 
 Tapalım gizemine. 
  
 Lütufla dolu Meryem,
 Tertemiz, saf bakire,
 Tanrı’nın mabedidir.
  
 Doğudan güneş gibi,
 Tahtından kıral gibi,
 Geliyor kurtarıcı.
  
 Dünyanın gecesinde
 Göz kamaştıran ışık
 Karanlıkları yener.
  
 Şan kralı, Mesih İsa,
 Merhametle Tanrı’ya
 Barıştır insanları.
  
 Şan olsun Mesih İsa’ya,
 Peder’e, Kutsal Ruh’a
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100, s. 
  
 1. Nak. Ya Rab, yakarışım sana erişsin, yüzünü benden gizleme. 
  
 MEZMUR 102      Sürgünde dua ve düşünceler                            
 Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor. (2. Ko. 1,4)
  
 I (2-12)
 Ya Rab, duamı işit, *
 Yakarışım sana erişsin.
 Sıkıntılı günümde *
 Yüzünü benden gizleme,
  
 Kulak ver sesime, *
 Seslenince yanıt ver bana hemen.
 Çünkü günlerim duman gibi yok oluyor, *
 Kemiklerim ateş gibi yanıyor. ¬
  
 Yüreğim kırgın yemiş ot gibi kurudu, *
 Ekmek yemeyi bile unuttum.
 Bir deri bir kemiğe döndüm *
 Acı acı inlemekten.
  
 Issız yerlerdeki ishakkuşunu andırıyorum, *
 Viranelerdeki kukumav gibiyim.
 Gözüme uyku girmiyor, *
 Damda yalnız kalmış bir kuş gibiyim.
  
 Düşmanlarım bütün gün bana hakaret ediyor, †
 Bana dil uzatanlar adımı lanet için kullanıyor. *
 Kızıp öfkelendiğin için 
  
 Külü ekmek gibi yiyor, *
 İçeceğime gözyaşı katıyorum. 
  
 Beni kaldırıp bir yana attın. †
 Günlerim akşam uzayan gölge gibi yitmekte, *
 Ot gibi sararmaktayım.
  
 1. Nak. Ya Rab, yakarışım sana erişsin, yüzünü benden gizleme. 
 2. Nak. Ey Rab, bu yoksul olanın duasına kulak ver. 
  
 II (13-23)
  
 Ama sen sonsuza dek tahtında oturursun, ya Rab. †
 Ünün kuşaklar boyu sürer. *
 Kalkıp Siyon’a sevecenlik göstereceksin.
  
 Çünkü onu kayırmanın zamanıdır, *
 Beklenen zaman geldi.
 Kulların onun taşlarından hoşlanır, *
 Tozunu bile severler.
  
 Uluslar Rab’bin adından, *
 Yeryüzü kralları görkeminden korkacak.
 Çünkü Rab Siyon’u yeniden kuracak, *
 Görkem içinde görünecek.
  
 Yoksulların duasına kulak verecek, *
 Yalvarışlarını asla hor görmeyecek. ¬
  
 Bunlar gelecek kuşak için yazılsın, †
 Öyle ki, henüz doğmamış insanlar *
 Rab’be övgüler sunsun.
  
 Rab yücelerdeki kutsal katından aşağı baktı, *
 Göklerden yeryüzünü gözetledi,
 Tutsakların iniltisini duymak, *
 Ölüm mahkumlarını kurtarmak için.
  
 Böylece halklar ve krallıklar *
 Rab’be tapınmak için toplanınca,
 O’nun adı Siyon’da, *
 Övgüsü Yeruşalim’de duyurulacak.
  
 2. Nak. Ey Rab, bu yoksul olanın duasına kulak ver. 
 3. Nak. Ya Rab, dünyanın temellerini sen kurdun, gökler de senin ellerinin eseridir. 
  
 III  (24-29)
  
 Rab gücümü kırdı yaşam yolunda, *
 Ömrümü kısalttı.
 “Ey Tanrım, ömrümün ortasında *
 Canımı alma!” dedim.
  
 “Senin yılların kuşaklar boyu sürer! *
 “Çok önceden attın dünyanın temellerini,
 Gökler de senin ellerinin yapıtıdır. *
 Onlar da yok olacak, ama sen kalıcısın.
  
 Hepsi bir giysi gibi eskiyecek. *
 Onları bir kaftan gibi değiştireceksin,
 Geçip gidecekler. *
 Ama sen hep aynısın,
  
 Yıllarım tükenmeyecek. †
 Gözetiminde yaşayacak kullarının çocukları, *
 Senin önünde duracak soyları.”
  
 3. Nak. Ya Rab, dünyanın temellerini sen kurdun, gökler de senin ellerinin eseridir. 

 ¥ Tüm uluslar, Rab’bin sözünü dinleyin.
 ¶ Yeryüzünün her yerinde onu duyurun.
  
  
 BİRİNCİ OKUMA                                                                                                                                  
 Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                                                       49, 14 - 50, 1
  
 Siyon’un tekrar kuruluşu
  
 Oysa Siyon, "Rab beni terk etti, Rab beni unuttu" diyordu. 
 Ama Rab, "Kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi?" diyor, 
 "Rahminden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi? 
 Kadın unutabilir, ama ben seni asla unutmam. 
 Bak, adını avuçlarıma kazıdım, duvarlarını gözlüyorum sürekli.
 Oğulların koşar adım geliyor, seni yıkıp viran edenlerse çıkıp gidecek. 
 Başını kaldır da çevrene bir bak: Hepsi toplanmış sana geliyor. 
 Ben Rab, varlığım hakkı için diyorum ki, 
 onların hepsi senin süsün olacak, bir gelin gibi takınacaksın onları. 
 "Çünkü yıkılmış, viraneye dönmüştün.
 Ülken yerle bir olmuştu. 
 Ama şimdi halkına dar geleceksin, seni harap etmiş olanlar senden uzak duracaklar. 
 Yitirdiğini sandığın çocuklarının sesini yine duyacaksın: 
 'Burası bize dar geliyor, yaşayacak bir yer ver bize diyecekler. 
 O zaman içinden, 'Kim doğurdu bunları bana? diyeceksin, 
 çocuklarımı yitirmiştim, doğuramıyordum. 
 Sürgüne gönderilmiş, dışlanmıştım.
 Öyleyse bunları kim büyüttü? Yapayalnız kalmıştım, nereden çıkıp geldi bunlar?" 
 Egemen Rab diyor ki, "Bakın, uluslara elimle işaret verdiğimde, 
 sancağımı yükselttiğimde halklara, senin oğullarını kucaklarında getirecek, 
 kızlarını omuzlarında taşıyacaklar. 
 Krallar size babalık, prensesler sütannelik yapacak, yüzüstü yere kapanıp ayaklarının tozunu yalayacaklar. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksın.
 Bana umut bağlayan utandırılmayacak." 
 Güçlünün ganimeti elinden alınabilir mi? 
 Zorbanın elindeki tutsak kurtulabilir mi? 
 Ama Rab diyor ki, "Evet, güçlünün elindeki tutsaklar alınacak, 
 zorbanın aldığı ganimet de kurtarılacak. 
 Seninle çekişenle ben çekişeceğim, senin çocuklarını ben kurtaracağım.
 Sana zulmedenlere kendi etlerini yedireceğim, 
 tatlı şarap içmiş gibi kendi kanlarıyla sarhoş olacaklar. 
 Böylece bütün insanlar bilecek ki seni kurtaran Rab benim; 
 Kurtarıcın, Yakup'un Güç-lüsü benim." 
 Rab şöyle diyor: "Boşadığım annenizin boşanma belgesi nerede? 
 Hangi alacaklıma sattım sizi? 
 Suçlarınız yüzünden satıldınız, anneniz isyanlarınız yüzünden dışlandı.
  
  
 RESPONSORİUM                                                                       Yşa. 49, 15; Mez. 27, 10
  
 ¥ Kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi? Rahminden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi? 
 * Kadın unutabilir, ama ben seni asla unutmam.
 ¶ Annemle babam beni terk etseler bile, Rab beni kabul eder. 
 ¥ Kadın unutabilir, ama ben seni asla unutmam.
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Beda Venerabilis, Luka Üstüne Yorum’undan, 1, 46-55
  
 Magnificat
  
 "Meryem de şöyle dedi: Canım Rabbi ulular; ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar" (Luk. 1, 46). Şunu der: Rab beni öylesine büyük ve öylesine inanılmaz bir armağan ile yüceltti ki, hiçbir dil ile bunu açıklayabilmek olası değildir. Yürek ancak derinliğin-de zorlanarak anlayabilir. Bu yüzden ruhumun tüm güçleri ile bir teşekkür ilahisini söylüyorum ve yaşadığım, duyduğum ve anladığım her şeyle kendimi Tanrı’nın sonsuz yüceliğini gözlemeye veriyorum. Çünkü ruhum, kucağımın geçici bir imtiyazla üretken yapan İsa'nın yani Kurtarıcı'nın sonsuz tanrısallığı ile coşuyor.
 "Çünkü güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı, onun adı kutsaldır" (Luk. 1, 49). "Canım Rabbi ulular" denildiği ilahinin başlangıcını düşünün. Gerçekten onun için Rabbin büyük işler yapmaya layık gördüğü bu ruh, uygun övgülerle yüceltilebilir. Aynı söze ve aynı kurtuluş niyetine katılanları yüreklendirebilir: "Benimle birlikte Rabbi yüceltin, hep beraber onun adını kutlayalım" (Mez. 33, 4). Tanıdığı Rabbi elinden geldiği kadar, yüceltmeyen ve adını kutsamayan, "Göklerin Egemenliğinde en küçük sayılacaktır" (Mat. 5, 19).
 Onun adına kutsal denilir. Çünkü özel gücünün görkemi ile her yaratığı aşıyor ve yapmış olduğu her şeyin çok ötesindedir.
 "Merhamet etmeyi unutmayarak, kulu İsrail'in yardımına yetişti" (Luk. 1, 54). Doğru olarak "kulu İsrail" diyor, yani alçakgönüllü ve itaat eden. Çünkü Hoşea'nın dediği gibi: İsrail benim uşağımdır, ben de onu sevdim" (Hoş. 11, 1). Nitekim alçakgönüllü olmaya yanaşmayan kesinlikle kurtarılamaz. Ne de Peygamberle birlikte: "İşte Tanrı benim yardımcımdır. Rab benim tek gücümdür" (Mez. 53, 6) diyemez; ya da "Kim kendini bir çocuk gibi alçaltırsa, Göklerin Egemenliğinde en büyük odur" (Mat. 16, 4).
 "Atalarımıza, İbrahim'e ve onun soyuna sonsuza dek söz verdiği gibi' (Luk. 1, 55). Burada söz konusu olan İbrahim'in bedensel değil, tinsel soyudur; yani dâhil olanlar salt bedenen üretilenler değil, ister sünnetli ister sünnetsiz, onun inancının izlerini sürerler. İbrahim de sünnetli olmadığında inandı ve böylece aklanmıştı. Kurtarıcının gelişi için İbrahim'e ve soyuna, yani söz verilenlerin çocuklarına söz verildi ve onlara: "Eğer Mesih'e aitseniz, o zaman İbrahim'in soyundansınız, vaade göre de mirasçılarsınız" (Gal. 3, 29) denildi.
 Buna da dikkat edilmeli ki anneler, Rabbin Annesi ve Yahya'nın annesi, çocuklarının doğumunu kehanetle öngörüyorlar. Bu da iyidir. Çünkü nasıl ki günah bir kadından başlamışsa, yararlar da bir kadından başlıyor. Nasıl ki dünya bir kadının aldatışı ile ölümü tanıdıysa, aynı şekilde yarışırcasına kehanetlerde bulunan iki kadının sayesinde yaşama kavuşsun.
  
  
 RESPONSORİUM    Lk. 1, 48-50       
  
 ¥  İşte,  bundan  böyle  bütün kuşaklar  beni mutlu sayacak. * Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır.
 ¶ Kuşaklar boyunca kendisinden korkanlara merhamet eder. 
 ¥ Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır.
  
 İncil: Luka 1, 46-55
  
 DUA 
 Pederimiz Tanrı, insanlığı günahın ve ölümün ege-menliğinden kurtarması için Oğlun’u gönderen sen, Oğlun’un insan olarak aramıza gelişini kutlayan bizlerin, onun ilahi yaşamını da paylaşabilmemizi sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder
   
                           Sabah Övgü Duaları
  
 İLAHİ 
 Peygamberlerin sözü,  
 Zikreder ulu Rab’bi,
 Barış armağanını
 Dünyaya götürecek.
  
 İşte yeni bir ışık
 Şafağı aydınlatır;
 Sevincin ifadesi:
 Şanlı Kral gelmektedir.
  
 Kendi ilk gelişiyle
 Mesih kurtarır bizi;
 Suçları, yaraları
 Yok eder gönüllerden.
  
 Zamanların sonunda
 Yargıda bulunacak:
 Söz ettiği bedeli
 Verecek müminlere. 
  
 Adaletin Güneşi
 Parıldar yolumuzda;
 Tükenmez onun lütfu
 Yeni hayatı sağlar.
  
 Mesih, ararız seni
 Ve hamdederiz sana;
 Ebedi konutunda
 Seni görmeyi sağla. 
  
 Meryem’den doğmuş İsa,
 Şan, şeref olsun sana,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 1. Nak. Rab, gökyüzündeki kutsal mabedinden inip halkını kurtarmaya geliyor.
  
 MEZMUR 101    Tanrı’ya sadık bir kralın düşünceleri                    
 Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz. (Yu. 14, 15)
 Sevgini ve adaletini ezgilerle anacağım, *
 Seni ilahilerle öveceğim, ya Rab.
 Dürüst davranmaya özen göstereceğim, *
 Ne zaman geleceksin bana?
  
 Temiz bir yaşam süreceğim evimde, *
 Önümde alçaklığa izin vermeyeceğim.
 Tiksinirim döneklerin işinden, *
 Etkilemez beni.
  
 Uzak olsun benden sapıklık, *
 Tanımak istemem kötülüğü.
 Yok ederim dostunu gizlice çekiştireni, *
 Katlanamam tepeden bakan, gururlu insana.
  
 Gözüm ülkenin sadık insanları üzerinde olacak, *
 Yanımda oturmalarını isterim; 
 Bana dürüst yaşayan kişi hizmet edecek. *
 Dolap çeviren evimde oturmayacak, 
  
 Yalan söyleyen gözümün önünde durmayacak. *
 Her sabah ülkedeki kötüleri yok ederek 
 Bütün haksızlıkları Rab’bin kentinden * 
 Söküp atacağım.
  
 1. Nak. Rab, gökyüzündeki kutsal mabedinden inip halkını kurtarmaya geliyor.
  
 2. Nak. Ey Tanrı’nın kenti, sen bizim gücümüzsün! Kurtarıcı, senin surların ve kalelerindir. Açın  
 kapılarınızı, Rab bizimledir! Alleluya!
                                     
  
 EZGİ Daniel 3, 3, 4-6, 11-18 Ateşler içinde Azarya’nın duası             
 Günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. (Ha. İşl. 3,19)
  
 Seni onurlandırır ve kutsarız, †
 Rabbim, atalarımızın Tanrı’sı; *
 Adın sonsuza dek ulu olsun.
  
 Tüm yaptıklarında her zaman dürüstsün. †
 Senin sözünü dinlemedik, sana sırt çevirdik, *
 İşlediğimiz tüm günahlardan ötürü suçluyuz.
  
 Yine de kendi onurun için, *
 Aramızdaki anlaşmayı tanımamazlık etme; 
 Bizi sonsuza dek terketme. *
 Yardımını bizden esirgeme. 
  
 İbrahim’e verdiğin sözü tut, onu severdin; †
 Kulun İshak’a ve kutsal İsrail’in babası *
 Yakup’a verdiğin sözü tut.
  
 Sen onlara söz vermiştin, *
 Onlardan gelecek kuşakların
  
 Gökteki yıldızlar denli, †
 Kumsaldaki kum zerreleri kadar *
 Sayısız olacağına söz vermiştin.
  
 Ama şimdi, Rabbim, *
 Tüm uluslar arasında sayıca en az olan biziz.
 Nerede olsak, günahlarımızdan ötürü, *
 Gözden düşmüş biçimde yaşıyoruz.
  
 Şimdi ne kralımız ne peygamberlerimiz, *
 Ne de önderlerimiz var.
  
 Ateşte kurban yakmak, †
 Adak sunmak, armağan vermek, *
 Buhur yakmak için tapınağımız yok.
  
 Sana adaklar sunup †
 Bağışlamanı elde etmek için *
 Bir yerimiz yok. ¬
  
 Ama biz sana tövbe eden ruhlarımızla, †
 Övüngenlikten vazgeçip, *
 Boyun eğen nefsimizle geliyoruz.
  
 Sana yalvarıyoruz, onlar, †
 Kurban edilen koçların, öküzlerin *
 Ve binlerce semiz kuzunun yerini alsın.
  
 Tövbemizi kabul et, †
 Bugün nefsimiz sana kurban olsun *
 Ve buyruklarını canı gönülden izleyelim.
  
 Sana güvenenler, *
 Asla hayal kırıklığına uğramaz.
 Şimdi tüm yüreğimizle buyruklarına uymaya, *
 Sana tapınmaya ve dua etmeye söz veriyoruz.
  
 2. Nak. Ey Tanrı’nın kenti, sen bizim gücümüzsün! Kurtarıcı, senin surların ve kalelerindir. Açın  
 kapılarınızı, Rab bizimledir! Alleluya!
  
 3. Nak. Tüm dünya senin yollarını bilsin ve tüm uluslar senin kurtarışını tanısın!
  
 MEZMUR  144, 1-10     Zafer ve barış için Kralın duasu            
 Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. (Fil. 4, 13)
  
 Ellerime vuruşmayı, †
 Parmaklarıma savaşmayı öğreten  *
 Kayam Rab’be övgüler olsun! 
  
 Odur benim vefalı dostum, kalem, *
 Kurtarıcım, kulem,
 Kalkanım, ona sığınırım; *
 Odur halkları bana boyun eğdiren!
  
 Ya Rab, insan ne ki, onu gözetesin, *
 İnsan soyu ne ki, onu düşünesin? 
 İnsan bir soluğu andırır, *
 Günleri geçici bir gölge gibidir.
  
 Ya Rab, gökleri yar, aşağıya in,  *
 Dokun dağlara, tütsünler. ¬
 Şimşek çaktır, dağıt düşmanı,  *
 Savur oklarını, şaşkına çevir onları.
  
 Yukarıdan elini uzat, kurtar beni;  *
 Çıkar derin sulardan,
 Al eloğlunun elinden. *
 Onların ağzı yalan saçar,
  
 Sağ ellerini kaldırır, *
 Yalan yere ant içerler.
 Ey Tanrı, sana yeni bir ezgi söyleyeyim, *
 Seni on telli çenkle, ilahilerle öveyim.
  
 Sensin kralları zafere ulaştıran, *
 Kulun Davut’u kötülük kılıcından kurtaran.
  
 3. Nak. Tüm dünya senin yollarını bilsin ve tüm uluslar senin kurtarışını tanısın!
  
 KISA OKUMA                                                                                                      Rom.13, 11b -12
 Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çün-kü şu anda kurtuluşumuz iman ettiğimiz o ilk gün-künden daha yakındır. Gece ilerledi, gün yaklaştı. Bu nedenle, karanlığın işlerini üstümüzden atalım, ışığın silahlarını kuşanalım.

 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu * bize merhamet et.
 ~ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu bize merhamet et.
 ¶ Yargıç ve kurtarıcı olarak bu dünyaya geliyorsun.
 ~ Bize merhamet et.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu bize mer hamet et.
  
 Benedictus Nak. Benedictus Nakaratı günün tarihine göre.
  
 YAKARMALAR 
 İmanla dualarımızda birleşmiş olarak ölülerin ve canlıların yargıcı olan Rabbimiz Mesih İsa’ya yalvaralım: Gel, Rab İsa.
 Günahkarları kurtarmaya gelmiş olan Mesih İsa, 
 - bugün bizi kötülüğün tuzaklarından koru.
 Zamanların sonunda şanını ve kudretini gösterecek olan sen, 
 - şimdiden bizi kurtaran lütfunu bize göster.
 Kutsal Ruh’un kudreti buyruğunu yerine getirmemize yardım etsin,
 - böylece Tanrı’ya ve kardeşlerimize cömertçe hizmet edelim.
 Mutlu ümidi ve şanının görünümünü beklerken,
 - bu dünyada sevgiyle ve ölçülü olarak yaşamamızı sağla. 
  
 Göklerdeki Pederimiz.
  
 DUA 
 Tanrım, Meleğin müjdesiyle Oğlu’nun aramıza geldi-ğini öğrendiğimiz gibi, onun ızdırapları ve haç üze-rinde ölümü ile dirilişin şanına erişebilmemiz için, kalplerimizden lütfunu esirgeme. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
   
 
                            Gündüz Övgü Duaları
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
  
 İLAHİ 
 İşte, yüce Kutsal Ruh,
 Peder ve Oğul ile
 Kalplere ışığını
 Saçmaya geldiğin an.
  
 Dilimiz ve kalbimiz,
 Gücümüz, hayatımız
 Her zaman ve her yerde
 Sevgin ile tutuşsun.
  
 Her zaman yaşayan sen,
 Ey yüce, Kutsal Peder,
 Oğlunla, Kutsal Ruh'la
 Dualarımı dinle. Âmin.
  
 Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Mer-yem’den doğacaktır.
  
 Öğle (Hora Sexta)
  
 İLAHİ 
 Gün ışıkla doludur
 Ve dünya görkeminde; ¬
 Işığın Yaradanı,
 Taparız sana, Tanrı!
  
 Günah'ın ve öfkenin
 Alevlerini söndür;
 Kalpleri aşkla doldur,
 Barıştır bizi sana.
  
 Her şeye kadir Peder,
 Kabul et duamızı
 Kutsal Ruh'la Oğlun'da
 Şükürler olsun sana. Âmin.
  
 Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların    
           arasında mübareksin. 
  
  
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
  
 İLAHİ 
 Kudretli, yüce çoban,
 Bize yolunu göster;
 Bu kısa günden sonra
 Görkeme bizi götür.
  
 Ellerin eserinden
 Kalbimiz seni tanır
 Ve sevginin özlemi
 Gittikçe bizde artar.
  
 Yüzünün aydınlığı
 Yüzümüze parlasın;
 Ebedi ışığına
 Hazırla ruhumuzu. Âmin.
  
 Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım. 
  
 MEZMUR 119, [Sade] 
 Sen adilsin, ya Rab, *
 Hükümlerin doğrudur.
 Buyurduğun öğütler doğru *
 Ve tam güvenilirdir.
  
 Gayretim beni tüketti, *
 Çünkü düşmanlarım unuttu senin sözlerini.
 Sözün çok güvenilirdir, *
 Kulun onu sever. ¬
  
 Önemsiz ve horlanan biriyim ben, *
 Ama koşullarını unutmuyorum.
 Adaletin sonsuza dek doğrudur, *
 Yasan gerçektir.
  
 Sıkıntıya, darlığa düştüm, *
 Ama buyrukların benim zevkimdir.
 Öğütlerin sonsuza dek doğrudur; *
 Bana akıl ver ki, yaşayayım.
  
 MEZMUR 88  Ağır hasta bir adamın duası                          
 Bu saat sizindir, karanlığın egemen olduğu saattir. (Lk. 22, 53)
 I  (2-8)
  
 Ya Rab, beni kurtaran Tanrı, *
 Gece gündüz sana yakarıyorum.
 Duam sana erişsin, *
 Kulak ver yakarışıma.
 Çünkü sıkıntıya doydum, *
 Canım ölüler diyarına yaklaştı.
 Ölüm çukuruna inenler arasında sayılıyorum. *
 Tükenmiş gibiyim;
 Ölüler arasına atılmış, *
 Artık anımsamadığın,
 İlginden yoksun, *
 Mezarda yatan cesetler gibiyim.
 Beni çukurun dibine, *
 Karanlıklara, derinliklere attın.
 Öfken üzerime çöktü, *
 Dalga dalga kızgınlığınla beni ezdin.
  
 II  (9-19)
  
 Yakınlarımı benden uzaklaştırdın, *
 İğrenç kıldın beni gözlerinde.
 Kapalı kaldım, çıkamıyorum. *
 Üzüntüden gözlerimin feri sönüyor,
  
 Her gün sana yakarıyorum, ya Rab, *
 Ellerimi sana açıyorum. ¬
 Harikalarını ölülere mi göstereceksin? *
 Ölüler mi kalkıp seni övecek?
  
 Sevgin mezarda, *
 Sadakatin yıkım diyarında duyurulur mu?
 Karanlıklarda harikaların, *
 Unutulmuşluk diyarında doğruluğun bilinir mi?
  
 Ama ben, ya Rab, yardıma çağırıyorum seni, *
 Sabah duam sana varıyor.
 Niçin beni reddediyorsun, ya Rab, *
 Neden yüzünü benden gizliyorsun?
  
 Düşkünüm, gençliğimden beri *
 Ölümle burun burunayım,
 Dehşetlerinin altında tükendim. *
 Şiddetli gazabın üzerimden geçti,
  
 Saçtığın dehşet beni yedi bitirdi. *
 Bütün gün su gibi kuşattılar beni,
  
 Çevremi tümüyle sardılar. †
 Eşi dostu benden uzaklaştırdın, *
 Tek dostum karanlık kaldı.
  
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
 Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği iyi haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den 
           doğacak. 
  
 KISA OKUMA                                                                                                                  Mk. 5, 3-4a
 Bu yüzden onu doğuracak olan kadın doğurana dek  Rab İsrailliler'i düşmanlarına teslim edecek. Sonra öbür soydaşları İsrailliler'e katılacak. O gelince, halkını Rab'den aldığı güçle Tanrısı Rab'bin görkemli adına yönetecek. Halk güvenlik içinde yaşayacak. Çünkü bütün dünya onun büyüklüğünü kabul edecek.
  
 ¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
 ¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
  
 Öğle (Hora Sexta)
 Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, 
           bütün kadınlar arasında mübareksin. 
  
  
 KISA OKUMA                                                                                                     Hag. 2, 6 b. 9
 Kısa zamanda bir kez daha yeri, göğü, denizi, karayı sarsacağım. Yeni tapınağın görkemi, öncekinden daha büyük olacak. Buraya esenlik vereceğim. Böyle diyor her şeye egemen Rab.
 ¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
 ¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
  
 Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a 
           yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
  
 KISA OKUMA                                                                                                          Mal. 4, 2
 Ama siz, adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak. Ve çıkıp ahırdan salınmış buzağılar gibi sıçrayacaksınız.
  
 ¥ Ey Rab, gel, gecikme.
 ¶ Halkını günahtan kurtar.
  
 DUA 
 Tanrım, Meleğin müjdesiyle Oğlu’nun aramıza geldi-ğini öğrendiğimiz gibi, onun ızdırapları ve haç üze-rinde ölümü ile dirilişin şanına erişebilmemiz için, kalplerimizden lütfunu esirgeme. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
                             Akşam Övgü Duaları
  
 İLAHİ 
 Bakire olan Meryem, 
 Korkma ve kalbini aç
 Tanrı’nın Oğuluna.
  
 Kutsal Ruh seni sevdi 
 İnsanı kurtaracak
 Söz’ü doğuracaksın.
  
 Mabedin kapısısın,
 Tertemiz olan sende
 Kral kurar konutunu. 
  
 Kehanetler bildirdi,
 Başmelek müjde verdi,
 Mesih’in doğuşunu.
  
 Ey Mesih, sana övgü,
 Peder’e, Kutsal Ruh’a,
 Çağlardan çağlara dek. Âmin. 
  
 1. Nak. Rab, gökyüzündeki kutsal mabedinden inip halkını kurtarmaya geliyor.
  
 MEZMUR 137, 1-6      Babil ırmakları kıyısında         
 Şunu biliyoruz ki, bu bedende yaşadıkça Rab'den uzaktayız. Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız.
  (2. Ko. 5, 6.7)
 Babil ırmakları kıyısında oturup * 
 Siyon’u andıkça ağladık;
 Çevredeki kavaklara * 
 Lirlerimizi astık.
  
 Çünkü orada bizi tutsak edenler †
 Bizden ezgiler, *
 Bize zulmedenler bizden şenlik istiyor,
  
 “Siyon ezgilerinden birini *
 Okuyun bize!” diyorlardı. 
 Nasıl okuyabiliriz Rab’bin ezgisini *
 El toprağında?
  
 Ey Yeruşalim, seni unutursam, *
 Sağ elim kurusun.
  
 Seni anmazsam, †
 Yeruşalim’i en büyük sevincimden üstün tutmazsam, *
 Dilim damağıma yapışsın!
  
 1. Nak. Rab, gökyüzündeki kutsal mabedinden inip halkını kurtarmaya geliyor.
  
 2. Nak. Ey Tanrı’nın kenti, sen bizim gücümüzsün! Kurtarıcı, senin surların ve kalelerindir. Açın kapılarınızı, Rab bizimledir! Alleluya!
                                                
  
 MEZMUR 138    Şükran ilahisi                                               
 Dünya kralları servetlerini oraya getirecekler. (Va. 21, 24)
 Bütün yüreğimle sana şükrederim, ya Rab, *
 Melekler önünde seni ilahilerle överim.
  
 Kutsal tapınağına doğru eğilir, †
 Adına şükrederim. *
 Sevgin, sadakatin için. 
  
 Çünkü adını ve sözünü *
 Her şeyden üstün tuttun.
 Seslendiğim gün bana yanıt verdin, *
 İçime güç koydun, beni yüreklendirdin. ¬
  
 Şükretsin sana, ya Rab, †
 Yeryüzü krallarının tümü, *
 Çünkü ağzından çıkan sözleri işittiler.
  
 Yaptığın işleri ezgilerle övsünler, ya Rab, *
 Çünkü çok yücesin.
 Rab yüksekse de, *
 Alçakgönüllüleri gözetir,
  
 Küstahları uzaktan tanır. *
 Sıkıntıya düşersem, canımı korur, 
 Düşmanlarımın öfkesine karşı el kaldırırsın, *
 Sağ elin beni kurtarır.
  
 Ya Rab, her şeyi yaparsın benim için. †
 Sevgin sonsuzdur, ya Rab, *
 Elinin eserini bırakma!
  
 1. Nak. Rab, gökyüzündeki kutsal mabedinden inip halkını kurtarmaya geliyor.
             
                         
 3. Nak. Tüm dünya senin yollarını bilsin ve tüm uluslar senin kurtarışını tanısın!
  
 EZGİ  Vahiy 4, 11; 5, 9, 10, 12    Kurtulanların ilahisi
  
 Rab’bimiz ve Tanrımız! *
 Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın.
 Çünkü her şeyi sen yarattın; *
 Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu.
  
 Tomarı almaya, *
 Mühürlerini açmaya layıksın!
 Çünkü boğazlandın *
 Ve kanınla her oymaktan, her dilden,
  
 Her halktan, her ulustan *
 İnsanları Tanrı’ya satın aldın.
  
 Onları Tanrımız’ın hizmetinde †
 Bir krallık haline getirdin, *
 Kahinler yaptın. ¬
  
 Dünya üzerinde *
 Egemenlik sürecekler.
 Boğazlanmış Kuzu *
 Gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti,
  
 Saygıyı, yüceliği, övgüyü *
 Almaya layıktır.
  
 3. Nak. Tüm dünya senin yollarını bilsin ve tüm uluslar senin kurtarışını tanısın!

 KISA OKUMA                                                                                                              Yak.5, 7-8. 9b
  
 Öyleyse kardeşler, Rab'bin gelişine dek sabredin. Bakın, çiftçi ilk ve son yağmurları alıncaya dek toprağın değerli ürününü nasıl sabırla bekliyor! Siz de sabredin. Yüreklerinizi güçlendirin. Çünkü Rab'bin gelişi yakındır. İşte, Yargıç kapının önünde duruyor.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Ya Rab, evrenin Tanrısı *  bizi kurtarmaya gel. 
 ~ Ya Rab, evrenin Tanrısı bizi kurtarmaya gel.
 ¶ Yüzünü göster ve kurtulmuş olacağız.
 ~ Bizi kurtarmaya gel.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Ya Rab, evrenin Tanrısı bizi kurtarmaya gel.
  
 Magnificat Nak. Tüm memleketlerde beklenen ulusların Kralı, tüm insanlığı birleştiren köşe taşı, 
                                 gel ve topraktan yarattığın insanı kurtar. 
  
 YAKARMALAR
 Bizim uğrumuza kendini alçaltan Rabbimiz Mesih İsa’ya sevinçle seslenelim: Gel Rab İsa!
 Gelişinle dünyayı günahtan kurtaran sen, 
 • bedenimizi ve ruhlarımızı günahtan temizle. 
 Beden alışının gizemiyle, bizleri kendi kardeşlerin yapan sen,
 • senden uzaklaşmamıza izin verme.
 Sertlikle yargılama, 
 • çünkü bizi çok büyük bir kefaretle kurtardın.
 Senin iyiliğin ve kutsal zenginliğin olmadan hiç bir çağ,  
 • bizleri senin görkeminin tacına erişmemizi sağlayamaz. 
 Ölmüş olanların ruhlarını sana sunuyoruz Rab,
 • dünyada ölmüş olanlar, sende sonsuz yaşam bulsunlar.  
  
 Göklerdeki Pederimiz. 
  
 DUA 
 Pederimiz Tanrı, insanlığı günahın ve ölümün ege-menliğinden kurtarması için Oğlun’u gönderen sen, Oğlun’un insan olarak aramıza gelişini kutlayan bizlerin, onun ilahi yaşamını da paylaşabilmemizi sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
  
   

NOEL HAZIRLIK DEVRESİ 21 ARALIK

GUNLUK ÖVGÜ DUALARI

 

 NOEL’E HAZIRLIK DEVRESİ
 21 ARALIK PAZARTESİ
 _______________
 TANRI’YI ÖVMEYE DAVET 
 Nak. Rab yakındır, gelin ona tapalım. 
 Ya da 
 Nak. Bugün Rab’bin geldiğini bileceksin: yeni günle onun yüceliğini göreceksin. .  
 _______________
 Okumalar Övgü Duaları
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
  
 İLAHİ 
 Meryem’den doğmuş olan
 Kurtarıcı İsa’nın 
 Tapalım gizemine. 
  
 Lütufla dolu Meryem,
 Tertemiz, saf bakire,
 Tanrı’nın mabedidir.
  
 Doğudan güneş gibi,
 Tahtından kıral gibi,
 Geliyor kurtarıcı.
  
 Dünyanın gecesinde
 Göz kamaştıran ışık
 Karanlıkları yener.
  
 Şan kralı, Mesih İsa,
 Merhametle Tanrı’ya
 Barıştır insanları.
  
 Şan olsun Mesih İsa’ya,
 Peder’e, Kutsal Ruh’a
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100, s. 
  
 1. Nak. Tanrı doğru ve yüreği temiz olanlara karşı iyidir. 
  
 MEZMUR 73   Dürüst olanın çektiği acı      
 Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu!(Mt. 11, 6)
 I (1-12)
  
 Tanrı gerçekten İsrail’e *
 Yüreği temiz olanlara karşı iyidir.
 Ama benim ayaklarım neredeyse tökezlemiş, *
 Adımlarım az kalsın kaymıştı.
  
 Çünkü kötülerin gönencini gördükçe, *
 Küstahları kıskanıyordum.
 Onlar acı nedir bilmezler, *
 Bedenleri sağlıklı ve semizdir. ¬
  
 Başkalarının derdini bilmez, *
 Onlar gibi çile çekmezler.
 Bu yüzden gurur onların gerdanlığı, *
 Zorbalık onları örten bir giysi gibidir.
  
 Şişmanlıktan gözleri dışarı fırlar, *
 İçleri kötülük kazanı gibi kaynar.
 İnsanlarla eğlenir, kötü niyetle konuşur, *
 Tepeden bakar, baskıyla tehdit ederler.
  
 Göklere karşı ağızlarını açarlar, *
 Boş sözleri yeryüzünü dolaşır.
 Bu yüzden halk onlardan yana döner, *
 Sözlerini ağzı açık dinler.
  
 Derler ki:“Tanrı nasıl bilir? *
 Bilgisi var mı Yüceler Yücesi’nin?”
 İşte böyledir kötüler, *
 Hep tasasız, sürekli varlıklarını artırırlar.
  
 1. Nak. Tanrı doğru ve yüreği temiz olanlara karşı iyidir.
 2. Nak. Kötü olanlar bugün gülüyor yarın ağlayacaklar.
  
 II  (13-20)
  
 Anlaşılan boş yere yüreğimi temiz tutmuşum, *
 Ellerimi yıkamışım suçsuzum diye.
 Gün boyu içim içimi yiyor, *
 Her sabah azap çekiyorum.
 “Ben de onlar gibi konuşayım” deseydim, *
 Senin çocuklarına ihanet etmiş olurdum.
 Bunu anlamak için düşündüğümde, *
 Zor geldi bana,
 Tanrı’nın Tapınağı’na girene dek; *
 O zaman anladım sonlarının ne olacağını.
 Gerçekten onları kaygan yere koyuyor, *
 Yıkıma sürüklüyorsun.
 Nasıl da bir anda yok oluyor, *
 Siliniveriyorlar dehşet içinde! ¬
 Uyanan birisi için rüya nasılsa, †
 Sen de uyanınca, ya Rab, *
 Hor göreceksin onların görüntüsünü.
  
 2. Nak. Kötü olanlar bugün gülüyor yarın ağlayacaklar.
 3. Nak. Senden ayrılan yok olacak: Benim mutluluğum Tanrı’nın yanında kalmaktır. 
  
 III  (21-28)
  
 Kalbim kırıldığında, *
 İçim acı dolduğunda,
 Akılsız ve bilgisizdim, *
 Karşında bir hayvan gibi.
  
 Yine de sürekli seninleyim, *
 Sağ elimden tutarsın beni.
 Öğütlerinle yol gösterir, *
 Beni sonunda yüceliğe eriştirirsin.
  
 Senden başka kimim var göklerde? *
 İstemem senden başkasını yeryüzünde.
  
 Bedenim ve yüreğim tükenebilir, †
 Ama Tanrı yüreğimde güç, *
 Bana düşen paydır sonsuza dek.
  
 Kuşkusuz yok olacak senden uzak duranlar, *
 Ortadan kaldıracaksın sana vefasızlık edenleri.
 Ama benim için en iyisi *
 Tanrı’ya yakın olmaktır;
  
 Bütün işlerini duyurayım diye *
 Sığınak yaptım Egemen Rab’bi kendime.
  
 3. Nak. Senden ayrılan yok olacak: Benim mutluluğum Tanrı’nın yanında kalmaktır. 
 
 ¥ Ey Rabbimiz Tanrı, bize dön.
 ¶ Yüzünü göster ve biz kurtulmuş olacağız. 
  
 BİRİNCİ OKUMA               
                                                                                               
  Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                48, 12-21; 49, 9b-13
  
 Yeni Çıkış
  
 "Ey Yakup soyu, çağırdığım İsrail, beni dinle: 
 Ben o’yum; ilk Ben'im, son da Ben'im.
 Yeryüzünün temelini elimle attım, gökleri sağ elim gerdi. 
 Onları çağırdığımda birlikte önümde dikilirler. 
 "Toplanıp dinleyin hepiniz:
 Putlardan hangisi bunları önceden bildirebildi?
 Rab'bin sevdiği kişi onun Babil'e karşı tasarladığını yerine getirecek. 
 Gücünü Kildaniler'e karşı kullanacak. 
 Ben, evet, ben söyledim, onu ben çağırdım, onu getirdim, görevini başaracak. 
 "Yaklaşın bana, dinleyin söyleyeceklerimi: 
 Başlangıçtan beri açıkça konuştum, o zamandan bu yana oradayım." 
 Egemen Rab şimdi beni ve Ruhu'nu gönderiyor. 
 Sizleri kurtaran İsrail'in Kutsalı Rab diyor ki, 
 "Yararlı olanı size öğreten, gitmeniz gereken yolda sizi yürüten Tanrı’nız Rab benim. 
 "Keşke buyruklarıma dikkat etseydiniz!
 O zaman esenliğiniz ırmak gibi, doğruluğunuz denizin dalgaları gibi olurdu.
 Soyunuz kum gibi, torunlarınız kum taneleri gibi olurdu. 
 Adları ne unutulur, ne de huzurumdan yok olurdu." 
 Babil’den çıkın, Kildaniler'den kaçın, 
 sevinç çığlıklarıyla ilan edin bunu, haberini duyurun, dünyanın dört bucağına yayın. 
 "Rab, kulu Yakup'un soyunu kurtardı" deyin. 
 Onları çöllerden geçirirken susuzluk çekmediler,
 onlar için sular akıttı kayadan, kayayı yardı, sular fışkırdı.
 Yol boyunca beslenecek, her çıplak tepede otlak bulacaklar. 
 Acıkmayacak, susamayacaklar, kavurucu sıcak ve güneş çarpmayacak onları. 
 Çünkü onlara merhamet eden kendilerine yol gösterecek ve onları pınarlara götürecek.
 Bütün dağlarımı yola dönüştüreceğim, anayollarım yükseltilecek. 
 İşte halkım ta uzaklardan, kimi kuzeyden, kimi batıdan, kimi de Sinim'den gelecek." 
 Ey gökler, sevinçle haykırın, neşeyle coş, ey yeryüzü! 
 Ey dağlar, sevinç çığlıklarına katılın, çünkü Rab halkını avutacak, ezilene merhamet gösterecek.
  
  
 RESPONSORİUM                                                                                        Yşa. 49, 13; Mez. 72, 7
  
 ¥ Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü! Ey dağlar, sevinç çığlıklarına katılın, çünkü Rab halkını avutacak, * ezilene merhamet gösterecek.
 ¶ Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişecek ve esenlik artacak.
 ¥ Ezilene merhamet gösterecek.
  
  
 İKİNCİ OKUMA 
  
  Ambrosius, Luka İncil'i Üstüne Vaaz, II, 19. 22-23. 26-27
  
 Meryem’in ziyareti
  
 Melek, Meryem'e bakire olduğu halde anne olacağını açıklarken, bu gize iman etmesini bir misalle kolaylaştırmak için, ona yaşlı ve kısır bir kadının hamile kaldığını söyler. Böylece Tanrı'nın kararlaştırdığı her şeyi yapabileceği anlaşılmaktadır.
 Meryem bu sözü işitince hemen Yahuda dağlarına doğru yola koyulur. Bu ne kehanete inanmadığına, ne müjdeye güvenmediğine, ne de verilen misali kuşku ile karşıladığına işaret eder. Meryem yalnızca arzunun verdiği coşku ile bir yardımı gerçekleştirmek için, sevincinin içtenliği ile yola çıkıyordu.
 Tanrı, ruhunu doldurduğuna göre yükseklerden başka bir yere yol alması mümkün müydü? Kutsal Ruh'-un lütfu ne duraksama tanır, ne gecikme. Meryem'in gelişi ile Ruh'un mevcudiyeti kendini derhal belli eder. Çünkü Elizabet Meryem'in selamını duyduğu anda, rahmindeki çocuk oynamaya başlar ve Elizabet Kutsal Ruh'la dolar. 
 Burada kullanılan her sözcüğün ayrıntısına ve doğruluğuna dikkatinizi çekmek isterim. Meryem'in söyle-diklerini duyan ilk kişi Elizabet idi, ama lütfu ilk hisseden Yahya olur. Ana doğal düzenin gereğine uygun olarak işitir, çocuk ise giz nedeniyle ürperir. Anne Meryem'in gelişini algılar, çocuk Rabbin gelişini; kadın kadının gelişini, çocuk çocuğun gelişini. İki kadın birbirine lütuf dolu sözler söylerken, çocuklar rahimlerinde etkin olur. Tanrı'ya bağlılığın sırrını anlamaya başlarlar. Analarının da bu sırrın anlayışında ilerlemesini sağlarlar. Nihayet, gerçekleşen bir çifte mucize ile iki anne de çocuklarının verdiği ilham ile kehanette bulunurlar.
 Yahya annesinin rahminde oynadı ve annesinin mutluluğu tam oldu. Anne mutluluğa oğlundan önce erişmedi. Ancak oğul, Kutsal Ruh'un lütfu ile dolup taşın-ca, bu lütfu annesine de aktardı. Yahya mutluluktan coştu, Meryem'in ruhu da mutluluktan coştu. Yahya'-nın mutluluğu ile annesi de coştu. Meryem'e gelince, ruhu dolup taştığı için coştu denmiyor. Çünkü anlaşıl-maz Olan'ın ana rahmindeki etkinliği de anlaşılmaz. Elizabet hamile kaldıktan sonra mutluluk duyuyor. Meryem ise hamile kalmadan önce. Elizabet Meryem'e şöyle der: "Ne mutlu sana ki iman ettin!" (Luk. 1, 45).
 İşitip inanan sizlere de ne mutlu! Çünkü her inançlı ruh, Kelam'ı taşır. Ona hayat verir ve onu eserlerinde algılar.
 Meryem'in ruhu her birinizde yaşasın ve Rabbi övsün. Meryem'in ruhu her birinizde yaşasın ki, ruhunuz Tanrı'da yücelsin. Tene göre Mesih'in tek annesi varsa da, imanda herkes Mesih'i hayata kavuşturur. Çünkü Tanrı Kelamı her ruha gelir. Yeter ki, günahlardan kaçınarak saflığını korusun. 
 Böyle yaşamasını bilen her ruh, Tanrı'ya bir övgüdür. Meryem'in Rabbi övdüğü gibi, ruhu Kurtarıcısı'nın mutluluğu ile coştuğu gibi. Evet, gerçekten de Tanrı yüceltilmiş oluyor. Mezmur'un da dediği gibi: Rabbi yüceltiniz benimle birlikte (Mez. 33, 4). İnsanın dili Rabbi elbette ki, daha yüce kılamaz, ama bizim ruhumuzda yücelmiş olur. Mesih Tanrı'nın görüntüsüdür. Bu nedenle doğru yoldan gittiğimiz zaman, Tanrı'ya bağlı kaldığımız zaman, ruhumuz benzerliğinde yaratıldığı Tanrı'yı yüceltir. Netice olarak da Tanrı'yı yüceltirken, belirli bir ölçüde onun ululuğuna doğru yükselir.
  
 RESPONSORİUM                                                                               Luk. 1, 45. 46;  Mez. 66, 16
 ¥ “İman eden kadına ne mutlu! Çünkü Rab'bin ona söylediği sözler gerçekleşecektir. "Meryem de şöyle dedi: * "Canım Rab'bi yüceltir.”
 ¶ Gelin, dinleyin, ey sizler, Tanrı'dan korkanlar, benim için neler yaptığını size anlatayım. 
 ¥ Canım Rab'bi yüceltir.
  
 İncil: Luka 1, 39-45
  
 DUA 
 Ey Rab, halkının dualarını dinle. Oğlu’nun insan olarak alçakgönüllülükle doğuşunu bekleyen bizlerin sevincinin, zamanların sonunda Oğlu’nun şanla tekrar gelişinde tamamlanmasını sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
   
                           Sabah Övgü Duaları
  
 Ey Tanrı gel beni kurtarmaya. Ya Rab yardımıma koş  Peder’e... v.s.
  
 Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz. 
  
 İLAHİ 
 Peygamberlerin sözü,  
 Zikreder ulu Rab’bi,
 Barış armağanını
 Dünyaya götürecek.
  
 İşte yeni bir ışık
 Şafağı aydınlatır;
 Sevincin ifadesi:
 Şanlı Kral gelmektedir.
  
 Kendi ilk gelişiyle
 Mesih kurtarır bizi;
 Suçları, yaraları
 Yok eder gönüllerden.
  
 Zamanların sonunda
 Yargıda bulunacak:
 Söz ettiği bedeli
 Verecek müminlere. 
  
 Adaletin Güneşi
 Parıldar yolumuzda;
 Tükenmez onun lütfu
 Yeni hayatı sağlar.
  
 Mesih, ararız seni
 Ve hamdederiz sana;
 Ebedi konutunda
 Seni görmeyi sağla. 
  
 Meryem’den doğmuş İsa,
 Şan, şeref olsun sana,
 Peder’le, Kutsal Ruh’la
 Çağlardan çağlara dek. Âmin.
  
 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü
 İşte Rab, yeryüzündeki Kralların Kral’ı geliyor: Onu karşılamaya hazır olanlara ne mutlu. 
  
 MEZMUR 90 Rabbin iyiliği üstümüzdedir                     
 Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, Rab'bin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. (2. Pt. 3, 8)
  
 Ya Rab, barınak oldun bize *
 Kuşaklar boyunca.
 Dağlar var olmadan, *
 Daha evreni ve dünyayı yaratmadan,
  
 Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin. †
 İnsanı toprağa döndürürsün, *
 “Ey insanoğulları, toprağa dönün!” diyerek.
  
 Çünkü senin gözünde bin yıl  †
 Geçmiş bir gün, dün gibi, *
 Bir gece nöbeti gibidir. 
  
 İnsanları bir düş gibi siler, süpürürsün, *
 Sabah biten ot misali:
 Sabah filizlenir, büyür, *
 Akşam solar, kurur.
  
 Eriyip bitiyoruz senin öfkenden, *
 Kızgınlığından dehşete düşüyoruz.
 Suçlarımızın önüne, *
 Gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın.
  
 Gazabından kısalıyor günlerimiz, *
 Bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız, 
 Ömrümüz yetmiş yıl sürüyor, *
 Bilemedin seksen, o da sağlıklıysak;
  
 En güzel yıllar da zahmetle, kederle geçiyor, *
 Çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz. ¬
 Kimbilir gazabının gücünü? *
 Çünkü öfken sana duyulan korku kadar güçlüdür.
  
 Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki, *
 Bilgelik kazanalım.
 Vazgeç, ya Rab! Öfken ne zamana dek sürecek? *
 Acı kullarına!
  
 Sabah bizi sevginle doyur, *
 Ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım.
  
 Kaç gün bizi sıkıntıya soktunsa, †
 Kaç yıl çile çektirdinse, *
 O kadar sevindir bizi. 
  
 Yaptıkların kullarına, *
 Görkemin onların çocuklarına görünsün.
  
 Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın. †
 Ellerimizin emeğini boşa çıkarma. *
 Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma.
  
 1. Nak. 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü
 İşte Rab, yeryüzündeki Kralların Kral’ı geliyor: Onu karşılamaya hazır olanlara ne mutlu. 
  
 2. Nak. 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü
 Rab’be yeni bir ilahi söyleyin, yeryüzünün son nokta-sına dek ona terennüm edin. †
  
 EZGİ Yeşaya 42, 10-16 Muzaffer ve kurtarıcı Rabbe ilahi
 Rabbin  tahtının önünde yeni bir ezgi söylüyorlardı.  (Va. 14, 3)
  
 Rab’be yeni bir ilahi söyleyin, *
 Yeryüzünün son noktasına dek ona terennüm edin. 
 Denize ve denizdeki her şey, *
 Adalar  ve orada oturanlar,  onu kutlasınlar
  
 Bozkır ve bozkırdaki kentler, *
 Kedar köylerinde yaşayan halk coşsunlar. 
 Sela’da oturanlar sevinçle haykırsın, *
 Bağırsın dağların doruklarından. 
  
 Hepsi Rab’bi onurlandırsın, *
 Kıyı halkları onu övsün.
 Yiğit gibi çıkagelecek Rab, *
 Savaşçı gibi gayrete gelecek. ¬
  
 Bağırıp savaş çığlığı atacak, *
 Düşmanlarına üstünlüğünü gösterecek.
 “Uzun zamandır ses çıkarmadım, *
 Sustum, kendimi tuttum.
  
 Ama şimdi feryat edeceğim doğuran kadın gibi, *
 Nefesim tutulacak, kesik kesik soluyacağım.
 Harap edeceğim dağları, tepeleri, *
 Bütün yeşilliklerini kurutacağım.
  
 Irmakları adalara çevirip havuzları kurutacağım. *
 Körlere bilmedikleri yolda rehberlik edeceğim,
 Onlara kılavuz olacağım *
 Bilmedikleri yollarda, 
  
 Karanlığı önlerinde ışığa, †
 Engebeleri düzlüğe çevireceğim.  *
 Yerine getireceğim sözler bunlardır.
  
 2. Nak. 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü
 Rab’be yeni bir ilahi söyleyin, yeryüzünün son nokta-sına dek ona terennüm edin. †
  
 3. Nak. 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü
 İnsanoğlu geldiği zaman, yeryüzünde iman bulacak mı?
  
 MEZMUR 135, 1-12  Rabbi yüceltin, onun yaptıkları muhteşemdir.                           
 Seçilmiş soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. (1. Pt. 2, 9)
  
 Rab’be övgüler sunun! †
 Rab’bin adına övgüler sunun, *
 Ey Rab’bin kulları! 
  
 Ey sizler, Rab’bin Tapınağı’nda, †
 Tanrımız’ın Tapınağı’nın avlularında hizmet edenler, *
 Övgüler sunun! 
  
 Rab’be övgüler sunun, *
 Çünkü Rab iyidir. 
 Adını ilahilerle övün,  *
 Çünkü hoştur bu.
  
 Rab kendine Yakup soyunu, *
 Öz halkı olarak İsrail’i seçti.
 Biliyorum, Rab büyüktür, *
 Rab’bimiz bütün ilahlardan üstündür. ¬
  
 Rab ne isterse yapar, *
 Göklerde, yeryüzünde,
 Denizlerde, bütün derinliklerde. *
 Yeryüzünün dört bucağından bulutlar yükseltir,
  
 Yağmur için şimşek çaktırır,  *
 Ambarlarından rüzgar estirir.
 İnsanlardan hayvanlara dek *
 Mısır’da ilk-doğanları öldürdü.
  
 Ey Mısır, senin orta yerinde,  †
 Firavunla bütün görevlilerine *
 Belirtiler, şaşılası işler gösterdi.
  
 Birçok ulusu bozguna uğrattı, *
 Güçlü kralları öldürdü:
 Amorlu kral Sihon’u, †
 Başan Kralı Og’u, *
 Bütün Kenan krallarını.
  
 Topraklarını mülk, *
 Evet, mülk olarak halkı İsrail’e verdi.
  
 3. Nak. 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü
 İnsanoğlu geldiği zaman, yeryüzünde iman bulacak mı?
  
 KISA OKUMA                                                                                                    Yşa. 7, 14 b - 15
 İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak. Çocuk kötüyü reddedip iyiyi seçecek yaşa gelince tereyağı ve bal yiyecek.
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
 ¥ Yeruşalim, senin üzerinde Rab parlayacak * senin üzerine güneş gibi doğacak.
 ~ Yeruşalim, senin üzerinde Rab parlayacak senin üzerine güneş gibi doğacak. 
 ¶ Şanı senin üzerinde görünecek. 
 ~ Senin üzerine güneş gibi doğacak.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~ Yeruşalim, senin üzerinde Rab parlayacak senin üze-rine güneş gibi doğacak.
  
 Benedictus Nak. Artık korkmayın, çünkü beş gün sonra Rabbimiz bize geliyor.  
  
 YAKARMALAR
 Merhametiyle aramıza gelen İsa Mesih’e sevinçle sürekli duamızı sunalım: Gel Rab İsa.
 Bizim insan tabiatımızı almak üzere Peder’den gelen sen, 
 - günah nedeniyle bizde olan kötülüklerden bizi özgür kıl.
 Bir gün seçtiğin halkına tekrar şanla geleceksin, 
 - bugün de bize gel ve günahkarların senin merhametini ve sevginin şefkatini tanımasını sağla.
 Rab İsa, seni överek yüceltiyoruz, 
 - gel ve bize kurtarışını ver. 
 İman aracılığıyla bizleri ışığa götürüyorsun, 
 - işlerimizle de senin doğruluğun bilinsin.
  
 Göklerdeki Pederimiz.
  
 DUA 
 Ey Rab, halkının dualarını dinle. Oğlu’nun insan olarak alçakgönüllülükle doğuşunu bekleyen bizlerin sevincinin, zamanların sonunda Oğlu’nun şanla tekrar gelişinde tamamlanmasını sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
 
                                Gündüz Övgü Duaları
  
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
  
 İLAHİ 
 İşte, yüce Kutsal Ruh,
 Peder ve Oğul ile
 Kalplere ışığını
 Saçmaya geldiğin an.
  
 Dilimiz ve kalbimiz,
 Gücümüz, hayatımız
 Her zaman ve her yerde
 Sevgin ile tutuşsun.
  
 Her zaman yaşayan sen,
 Ey yüce, Kutsal Peder,
 Oğlunla, Kutsal Ruh'la
 Dualarımı dinle. Âmin.
  
 Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Mer-yem’den doğacaktır.
  
 Öğle (Hora Sexta)
  
 İLAHİ 
 Gün ışıkla doludur
 Ve dünya görkeminde; ¬
 Işığın Yaradanı,
 Taparız sana, Tanrı!
  
 Günah'ın ve öfkenin
 Alevlerini söndür;
 Kalpleri aşkla doldur,
 Barıştır bizi sana.
  
 Her şeye kadir Peder,
 Kabul et duamızı
 Kutsal Ruh'la Oğlun'da
 Şükürler olsun sana. Âmin.
  
 Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların    
           arasında mübareksin. 
  
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
  
 İLAHİ 
 Kudretli, yüce çoban,
 Bize yolunu göster;
 Bu kısa günden sonra
 Görkeme bizi götür.
  
 Ellerin eserinden
 Kalbimiz seni tanır
 Ve sevginin özlemi
 Gittikçe bizde artar.
  
 Yüzünün aydınlığı
 Yüzümüze parlasın;
 Ebedi ışığına
 Hazırla ruhumuzu. Âmin.
  
 Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım. 
  
  
 Öğleden Önce (Hora Tertia)
  
 Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği iyi haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den doğacak. 
  
 KISA OKUMA                                                                                                               Yşa. 2, 11-12
  
 İnsanın küstah bakışları alçaltılacak, gururu kırılacak. O gün yalnız Rab yüceltilecek. Çünkü her şeye egemen Rab o gün kibirlileri, gururluları, kendini beğenmişleri alçaltacak. 
  
 ¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
 ¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
  
  
 Öğle (Hora Sexta)
  
 Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, bütün kadınlar arasında mübareksin. 
  
  
 KISA OKUMA                                                                                                                      Yşa.12, 2
 Tanrı kurtuluşumuzdur. Ona güvenecek, yılmayacağız. Çünkü Rab gücümüz ve ezgimizdir. O kurtardı bizi.
  
 ¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
 ¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
  
 Öğleden Sonra (Hora Nona)
 Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a   yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
  
 KISA OKUMA                                                                                                                  Dan. 9, 19
 Ya Rab, dinle! Ya Rab, bağışla! İşit ve davran, ya Rab! Ey Tanrım, adının hatırı için gecikme! Çünkü kent ve halk senindir. 
  
 ¥ Ey Rab, gel, gecikme.
 ¶ Halkını günahtan kurtar.
  
 DUA 
 Ey Rab, halkının dualarını dinle. Oğlu’nun insan olarak alçakgönüllülükle doğuşunu bekleyen bizlerin sevincinin, zamanların sonunda Oğlu’nun şanla tekrar gelişinde tamamlanmasını sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
                            Akşam Övgü Duaları
  
 Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
  
 İLAHİ 
 Bakire olan Meryem, 
 Korkma ve kalbini aç
 Tanrı’nın Oğuluna.
  
 Kutsal Ruh seni sevdi 
 İnsanı kurtaracak
 Söz’ü doğuracaksın.
  
 Mabedin kapısısın,
 Tertemiz olan sende
 Kral kurar konutunu. 
  
 Kehanetler bildirdi,
 Başmelek müjde verdi,
 Mesih’in doğuşunu.
  
 Ey Mesih, sana övgü,
 Peder’e, Kutsal Ruh’a,
 Çağlardan çağlara dek. Âmin. 
  
 1. Nak. 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü 
 İşte Rab geliyor, o yeryüzündeki Kralların üstünde Kral’dır. Onu karşılamaya hazır olanlara ne mutlu. 
  
 MEZMUR 136 (135)  Paskalya ilahisi   
 Rabbin yaptıklarını övgü ile anlatın. (Cassiano)
 I (1-9)
  
 Şükredin Rab’be, çünkü o iyidir, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Şükredin tanrılar Tanrısı’na, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Şükredin rabler Rab’bi’ne, *
 Sevgisi sonsuzdur; ¬
  
 Büyük harikalar yapan tek varlığa, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Gökleri bilgece yaratana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Yeri sular üzerine yayana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Büyük ışıklar yaratana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Gündüze egemen olsun diye güneşi,*
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Geceye egemen olsun diye ayı †
 Ve yıldızları yaratana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 1. Nak. 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü 
 İşte Rab, yeryüzündeki Kralların Kral’ı geliyor: Onu karşılamaya hazır olanlara ne mutlu. 
  
 2. Nak. 24 Aralık’dan  Önce Pazartesi Günü
 Rab’be yeni bir ilahi söyleyin, yeryüzünün son nokta-sına dek ona terennüm edin. †
  
 II (10-26) Kurtaran eserleri için Rabbe şükran sunalım
 Her şey Kelam aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı. (Yu. 1, 3)
 Mısır’da ilk doğanları öldürene, *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Güçlü eli, kudretli koluyla *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 İsrail’i Mısır’dan çıkarana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Kızıldeniz’i ikiye bölene, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 İsrail’i ortasından geçirene,  *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Firavunla ordusunu Kızıldeniz e dökene, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Kendi halkını çölde yürütene,  *
 Sevgisi sonsuzdur; ¬
 Büyük  kralları vurana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Güçlü kralları öldürene,  *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Amorlu kral Sihon’u, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Başan Kralı Og’u öldürene,  *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Topraklarını mülk olarak,  *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Kulu İsrail’e mülk verene, *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Düşkün günlerimizde bizi anımsayana, *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Düşmanlarımızdan bizi kurtarana,  *
 Sevgisi sonsuzdur;
 Bütün canlılara yiyecek verene,  *
 Sevgisi sonsuzdur;
  
 Şükredin Göklerin Tanrısı’na, *
 Sevgisi sonsuzdur.
  
 2. Nak. 24 Aralık’dan  Önce Pazartesi Günü
 Rab’be yeni bir ilahi söyleyin, yeryüzünün son nokta-sına dek ona terennüm edin. †
  
 3. Nak. 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü
 İnsanoğlu geldiği zaman, yeryüzünde iman bulacak mı?
  
 EZGİ Efeslilere 1, 3-10   Kurtarıcı Tanrı    
                         
 Bizi Mesih’te her ruhsal kutsamayla *
 Göksel yerlerde kutsamış olan,
 Rab’bimiz İsa Mesih’in Babası *
 Tanrı’ya övgüler olsun.
  
 O kendi önünde sevgide *
 Kutsal ve kusursuz olmamız için
 Dünyanın kuruluşundan önce *
 Bizi Mesih’te seçti. ¬
  
 Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca * 
 İsa Mesih aracılığıyla
 Kendisine oğullar olalım diye *
 Bizi önceden belirledi.
  
 Öyle ki, sevgili Oğlu’nda *
 Bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.
  
 Tam bir bilgelik ve anlayışla †
 Üzerimize yağdırdığı *
 Lütfunun zenginliği sayesinde
  
 Mesih’in kanı aracılığıyla †
 Mesih’te kurtuluşa, *
 Suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.
  
 Tanrı sır olan isteğini, †
 Mesih’te edindiği iyi amaç uyarınca *
 Bize açıkladı.
  
 Zaman dolunca *
 Gerçekleştireceği bu tasarıya göre,
 Yerdeki ve gökteki her şeyi *
 Mesih’te birleştirecek.
  
 3. Nak. 24 Aralık’dan Önce Pazartesi Günü
 İnsanoğlu geldiği zaman, yeryüzünde iman bulacak mı?
  
 KISA OKUMA                                                                                                                  1. Kor. 4, 5
  
 Bu nedenle, belirlenen zamandan önce hiçbir şeyi yargılamayın. Rab'bin gelişini bekleyin. O, karanlığın gizlediklerini aydınlığa çıkaracak, yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır. O zaman herkes Tanrı'dan payına düşen övgüyü alacaktır.
  
  
 KARŞILIKLI HAMDETME
  
 ¥ Ya Rab, evrenin Tanrısı * bizi kurtarmaya gel.
 ~ Ya Rab, evrenin Tanrısı * bizi kurtarmaya gel.
 ¶ Yüzünü göster ve kurtulmuş olacağız.
 ~ Bizi kurtarmaya gel.
 Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
 ~Ya Rab, evrenin Tanrısı bizi kurtarmaya gel.
  
 Magnificat Nak. Ey parıldayan şafak, sonsuz ışığın görkemi, adaletin güneşi, gel, karanlık ve ölüm  gölgesinde yaşayanların üzerinde parla.  
  
 YAKARMALAR
 Günahın karanlığından bizi kurtaran İsa Mesih’e alçakgönüllülükle dua edelim ve imanla yalvaralım: Gel Rab İsa!
 Ey Rab, yeryüzünün bütün halklarını bir araya topla,  
 - onlarla ebedi antlaşmanı kur.
 Tanrı’nın Kuzusu, dünyanın günahını kaldırmak üzere gelmiştin,  
 - bizleri tüm suçlarımızın kirinden arındır.  
 Kaybettiğimizi yerine koymaya geldin,
 - cezalandırılmayalım diye, lütfunla, tekrar gel. 
 İmanımız daima seni arıyor,   
 - gelişinde seninle sonsuz mutluluk bulalım.
 Sen ölüleri ve dirileri yargılayacaksın,  
 - ölmüş olanları, lütfunla kutsanmışlar arasına kabul et. 
  
 Göklerdeki Pederimiz. 
  
 DUA 
 Ey Rab, halkının dualarını dinle. Oğlu’nun insan olarak alçakgönüllülükle doğuşunu bekleyen bizlerin sevincinin, zamanların sonunda Oğlu’nun şanla tekrar gelişinde tamamlanmasını sağla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin. 
  
  
   

NOEL HAZIRLIK 2. HAFTA PAZARTESİ GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

NOEL HAZIRLIK 2. HAFTA PAZARTESİ GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI
 
TANRI’YI ÖVMEYE DAVET
Nak. Gelin; bizim için gelen Rab’be tapalım.
Ya da
Nak. Kralımız olan Rab’be tapalım. O bizi kurtamaya geliyor.
 
Davet Mezmuru
_______________
 
Okumalar Övgü Duaları
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
 
İLAHİ
Peder’in parlak Sözü,
Zamanlar geldiğinde
Dünyayı kurtarmaya
Sen indin aramıza.
 
Lütuf sağlayan müjden
Suçtan arıtsın bizi,
Ruhları aydınlatsın,
Kalplere ümit versin.
Bizi yargılamaya
Görkemle geldiğinde
Ermişler arasında
Sağında bizi oturt.
 
Peder’e ve Oğluna
Kutsal Ruh’la birlikte
Tek-Üçlü Tanrımıza
Hep şeref ve şan olsun. Amin.
 
 
1. Nak. Ey Rab, kulak ver bana ve kurtar beni.
 
MEZMUR  31, 1-17, 20-25  Sıkıntıda güven duası                   
Baba, ruhumu ellerine teslim ediyorum. (Lk. 23, 46)
 
I 2-9
 
Ya Rab, sana sığınıyorum. †
Utandırma beni hiçbir zaman! *
Adaletinle kurtar beni!
 
Kulak ver bana, *
Çabuk yetiş, kurtar beni;
Bir kaya ol bana sığınmam için, *
Güçlü bir kale ol kurtulmam için!
 
Madem kayam ve kalem sensin, †
Öncülük et, yol göster bana *
Kendi adın uğruna. ¬
 
Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni, *
Çünkü sığınağım sensin. 
Ruhumu ellerine bırakıyorum, *
Ya Rab, sadık Tanrı, kurtar beni.
 
Değersiz putlara bel bağlayanlardan tiksinirim, †
Rab’be güvenirim ben. *
Sadakatinden ötürü sevinip coşacağım, 
 
Çünkü düşkün halimi görüyor, *
Çektiğim sıkıntıları biliyorsun, 
Beni düşman eline düşürmedin, *
Bastığım yerleri genişlettin.
 
1. Nak. Ey Rab, kulak ver bana ve kurtar beni.
2. Nak. Ey Rab, yüzünü kuluna parlat. Alleluya.
 
II (10-17)
 
Acı bana, ya Rab, sıkıntıdayım, *
Üzüntü gözümü, canımı, içimi kemiriyor.
Ömrüm acıyla, *
Yıllarım iniltiyle tükeniyor,
 
Suçumdan ötürü gücüm zayıflıyor, *
Kemiklerim eriyor.
Düşmanlarım yüzünden rezil oldum, *
Özellikle komşularıma.
 
Tanıdıklarıma dehşet salar oldum; *
Beni sokakta görenler benden kaçar oldu.
Gönülden çıkmış bir ölü gibi unutuldum, *
Kırılmış bir çömleğe döndüm.
 
Birçoğunun fısıldaştığını duyuyorum, †
Her yer dehşet içinde, *
Bana karşı anlaştılar,
 
Canımı almak için düzen kurdular. *
Ama ben sana güveniyorum, ya Rab,
Tanrım sensin!” diyorum. *
Hayatım senin elinde,
 
Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden, *
Ardıma düşenlerden. ¬
Yüzün kulunu aydınlatsın, *
Sevgi göster, kurtar beni!
 
2. Nak. Ey Rab, yüzünü kuluna parlat. Alleluya.
3. Nak. Rab’be övgüler olsun, onun sevgisi bende hari-kalar yaptı.
 
III (20-25)
 
Utandırma beni, ya Rab, *
Sana sesleniyorum;
Kötüler utansın, *
Ölüler diyarında sesleri kesilsin.
 
İnsanların düzenlerine karşı, *
Koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin;
Saldırgan dillere karşı *
Onları çardağında gizlersin.
 
Rab’be övgüler olsun, †
Kuşatılmış bir kentte *
Sevgisini bana harika biçimde gösterdi.
Telaş içinde demiştim ki,
Huzurundan atıldım!
Ama yardıma çağırınca seni, *
Yalvarışımı işittin.
 
Rab’bi sevin, ey onun sadık kulları! *
Rab kendisine bağlı olanları korur,
 
Büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir. †
Ey Rab’be umut bağlayanlar, *
Güçlü ve yürekli olun!
 
3. Nak. Rab’be övgüler olsun, onun sevgisi bende harikalar yaptı.
 
¥ Ey Rab, sevgini ve merhametini bize göster.
¶ Ve kurtarışını bağışla.
 
BİRİNCİ OKUMA
 
 Peygamber Yeşaya’nın Kitabı’ndan                                                                              24, 1-18
İşte Rab yeryüzünü harap edip viraneye çevirecek,
 yeryüzünü altüst edecek,
İşte Rab yeryüzünü harap edip viraneye çevirecek,
 yeryüzünü altüst edecek,
üzerinde yaşayanları darmadağın edecek.
Ayrım yapılmayacak;
ne halkla kâhin arasında, ne köleyle efendi arasında,
ne hizmetçiyle hanım arasında, ne alıcıyla satıcı arasında,
ne ödünç alanla ödünç veren arasında,
ne faizciyle borç alan arasında.
Dünya tümüyle yağmalanıp viraneye çevrilecek.
Rab böyle söyledi.
Dünya kuruyup büzülüyor, yeryüzü solup büzülüyor,
dünyadaki soylular güçlerini yitiriyor.
Dünyada yaşayanlar onu kirletti.
Çünkü Tanrı'nın yasalarını çiğnediler,
kurallarını ayaklar altına aldılar,
ebedi antlaşmayı bozdular.
Bu yüzden lanet dünyayı yiyip bitirdi,
orada yaşayanlar suçlarının cezasını çekiyorlar.
Yaşayanlar bu nedenle yanıyor,
pek azı kurtulacak.
Yeni şarabın sonu geldi, asmalar soldu,
bir zamanlar sevinçli olanların hepsi inliyor.
Tefin coşkun sesi kesildi,
eğlenenlerin gürültüsü durdu,
lirin coşkun sesi kesildi.
Ezgi eşliğinde şarap içilmiyor artık,
içkinin tadı içene acı geliyor.
Yıkılan kent perişan durumda,
kimse girmesin diye her evin girişi kapandı.
İnsanlar şarap özlemiyle sokaklarda bağrışıyor, sevinçten eser kalmadı,
dünyanın coşkusu yok oldu.
Kent viraneye döndü, kapıları paramparça oldu.
Çünkü zeytinler dökülsün diye dövülen ağaç nasılsa,
bağbozumundan arta kalan üzümler nasılsa,
dünyadaki bütün uluslar da öyle olacak.
Sağ kalanlar seslerini yükseltip sevinç çığlıkları atacak,
batıda yaşayanlar Rab'bin büyüklüğü karşısında hayranlıkla bağıracak.
Onun için, doğuda yaşayanlar Rab'bi yüceltin,
deniz kıyısındakiler,
İsrail'in Tanrısı Rab'bin adını yüceltin.
Dünyanın en uzak köşelerinden ezgiler işitiyoruz:
"Doğru Olan'a övgüler olsun!"
Ama ben, "Bittim, bittim! Vay halime!" dedim,
"Hainler hainliklerini sürdürüyor.
Evet, hainler sürekli hainlik ediyorlar."
Ey dünyada yaşayanlar, önünüzde dehşet, çukur ve tuzak var.
Dehşet haberinden kaçan çukura düşecek,
çukurdan çıkan tuzağa yakalanacak.
Göklerin kapakları açılacak, dünyanın temelleri sarsılacak.
 
 
RESPONSORİUM                                                                                  Yşa. 24, 14; Mez. 96, 1
 
¥ Övgü ilahileriyle sesinizi yükseltin, * Doğu’dan batıya dek onu övün.
¶ Yeni bir ezgi söyleyin Rab'be! Tüm yeryüzünde Rab’be ilahi söyleyin.
¥ Doğu’dan batıya dek onu övün.
 
 
İKİNCİ OKUMA  
 
Yuhanna de la Kruz, Karmel Yükselişi, 2. 20
 
Tanrı Oğlu aracılığıyla bize konuştu.
 
Eski yasanın boyunduruğu altında din adamların ve peygamberlerin vizyonlar ve vahiyler arzulayarak Tanrı'yı sorgulamalarının meşru olmasının temel gerekçesi, henüz ne iman ne de İncil yasası daha tam te-mele oturmamış olmasındandı. Bu nedenle de Tanrı'nın kendi isteklerini, gerek insan dilini kullanarak, gerek vizyon ve vahiy, şekil ve simgelerle, gerek başka bir ifade tarzıyla belirtmesi gerekliydi. Çünkü Tanrı'nın söylediği ya da yanıtladığı her şey, bütün bu gösteriler ve vahiyler, ya da imanla ilgili ve de onu amaçlayan gizlerdi.
Ama şimdi temeli Mesih'te atılan iman ve İncil yasa-sının kurulmuş olduğu bu nur çağında Tanrı'ya bu şe-kilde başvurmanın ve onun da konuşup yanıt verme-sinin bir anlamı yoktur. Kendisinin son ve kesin Sözü olan Oğlu'nu bize vererek, Tanrı her şeyi söylemiş oldu, hem de bir kerede ve başka söyleyecek bir şeyi yoktur. Bu havari Pavlus'un İbranilere öğrettiği doktrindir, onları Musa'nın yasasına göre Tanrı'yla olan il-kel ilişkileriyle ilgili alışkanlıklarından vazgeçirmeye çalışırken onları gözlerini yalnızca Mesih'in üzerinde olmaya davet ediyordu. Onlara şöyle diyordu: Eskiden Tanrı, birçok şekilde ve kez, atalarımızla ve peygamberlerle konuştu, bu son günlerde de Oğlu aracılığıyla konuştu. Havari Tanrı'nın bir çeşit suskunluğa büründüğünü anlatmak istiyor. Tanrı'nın artık söyleyeceği bir şeyi yoktur, çünkü eskiden peygamberler aracılığıyla yaptığı ayrı ayrı beyanatlarında söylediklerini, şimdi bize Oğlu'nda bütün olarak vererek tam bir şekilde söyledi.
Buradan şu sonuç çıkmaktadır yeni Yasanın boyunduruğu altında vizyonlar ya da vahiyler istemek yalnızca bir aptallık yapmak değil ama aynı zamanda Tanrı'ya hakaret etmek demektir, çünkü bununla gözlerimiz yeni şeyler aramadan,  yalnızca Mesih'te takılı kalmamış olur.
Gerçekte, Tanrı yanıt verebilir: Size Oğlum olan Sözle söyleyeceğim her şeyi söyledim. Gözlerinizi yalnızca ona dikin, çünkü her şeyi onun üzerine kurdum, onunla her şeyi dedim, her şeyi açınladım, orada arzuladığınız ve dilediğiniz her şeyi bulacaksınız.
Thabor dağında Ruhumla onun üzerine bu kişi benim sevgili Oğlum'dur, ondan çok hoşnutum: onu dinleyin diyerek indiğim günden beri, eski öğreti uygulamalarımı, yanıtları bıraktım, bu görevi ona bıraktım. O saatten önce konuşmamım nedeni, size Mesih'i vaat etmek içindi, benden dileklerde bulunulması Mesih'i aramayla ve onu umutla beklemeyle uyum içinde olduğundandı. Her iyilik, şimdi havarilerin ve İncil ya-zarların sergiledikleri doktrine göre onda yoğunlaş-malı. Bunun içindir ki, eski yönteme başvuran kişi benden konuşmamı, benden kendisine bir şeyler açınlamamı isterse, bu benden, vermiş olduğum iman doktrinini değil de yeni bir Mesih istiyormuş gibi olur. Bu da Mesih'e olan inançsızlığını gösterir, çünkü bu inanç onda verilmişti zaten; hatta bu sevgili Oğluma hakaret bile sayılır, çünkü ona duyulan bu inanç ek-sikliği, ondan ikinci kez insan şekline bürünmesini istemek, ve yeniden hayatına başlamasını ve ölmesini istemek demektir. Hayır, bana vizyonlar ve vahiyler istemek için başvurmayın: şunu aklınızdan çıkarmayın ki, her şey zaten onda sonsuz olarak fazladan gerçekleşmiş durumdadır.
 
 
RESPONSORİUM                                                                                                                                 Mi. 4, 2; Yuh. 4, 25   
 
¥ Birçok ulus gelecek, "Rab'bin Dağı'na, Yakup'un Tanrısı'nın Tapınağı'na çıkalım" diyecekler. * O bize kendi yolunu öğretsin, biz de onun yolundan gidelim.
¶ Mesih denilen meshedilmiş olanın gelecek, o gelince bize her şeyi bildirecek.
¥ O, bize kendi yolunu öğretsin, biz de onun yolundan gidelim.
 
İncil: Matta 8: 5-11 
 
DUA
Ya Rab halkının duaları sana doğru yükselsin: sana hizmet edenlerin yüreğinde temiz ve güçlü istekler uyandır ki, Oğlun’un beden alması gizemini kutlamak için, iyi bir şekilde hazırlansınlar. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
 
 
Sabah Övgü Duaları
Ey Tanrı gel beni kurtarmaya. Ya Rab yardımıma koş  Peder’e... v.s.
Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
 
İLAHİ
Göklerde keskin bir ses;
Etrafta duyuluyor;
Kaygılar üzüntüler
yok olsun: Mesih gelir.
 
Kötülükten arınmış
Kalbimiz uyanıktır,
Gece karanlığında
Parıldar yeni yıldız.
 
Tanrı’dan gelen kuzu
Göklerden fidyemizdir,
Affını, barışını
İmanla dileyelim.
 
Zamanların sonunda
Şanında geldiğinde
Merhametli olsun bize,
Cennete alsın bizi.
 
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Mesih’e şeref olsun,
Ezelde olduğu gibi
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 1. Nak. Canım diri Tanrı’ya susuyor, ne zaman onun yüzünü göreceğim?         
 
MEZMUR 42    Rab’be ve Tapınağına duyulan özlem.
Susayan gelsin. Dileyen, yaşam suyundan karşılıksız alsın. (Va. 22, 17)
 
Geyik akarsuları nasıl özlerse, *
Canım da seni öyle özler, ey Tanrı!
 
Canım Tanrı’ya, yaşayan Tanrı’ya susadı; †
Ne zaman görmeye gideceğim *
Tanrı’nın yüzünü?
 
Gözyaşlarım ekmeğim oldu gece gündüz, *
Gün boyu, “Nerede senin Tanrın?” dedikleri için.
Anımsayınca içim içimi yiyor, †
Nasıl toplulukla birlikte yürür, *
Tanrı’nın evine kadar alaya öncülük ederdim,
 
Sevinç ve şükran sesleri arasında, *
Bayram eden bir kalabalıkla birlikte.
Neden üzgünsün, ey gönlüm, *
Neden içim huzursuz?
 
Tanrı’ya umut bağla, †
Çünkü ona yine övgüler sunacağım; *
O benim kurtarıcım ve Tanrım’dır. 
 
Gönlüm üzgün, *
Bu yüzden seni anımsıyorum, ey Tanrım.
 
Şeria yöresinde, Hermon ve Misar dağlarında †
Çağlayanların gümbürdeyince, *
Enginler birbirine sesleniyor,
 
Bütün dalgaların, sellerin *
Üzerimden geçiyor.
 
Gündüz Rab sevgisini gösterir, †
Gece ilahi söyler, dua ederim *
Yaşamımın Tanrısı’na. ¬
 
Kayam olan Tanrım’a diyorum ki, *
Neden beni unuttun?
Niçin düşmanlarımın baskısı altında *
Yaslı gezeyim?”
 
Gün boyu hasımlarım: †
Nerede senin Tanrın? diyerek  *
Bana sataştıkça Kemiklerim kırılıyor sanki. 
 
Neden üzgünsün, ey gönlüm, *
Neden içim huzursuz?
 
Tanrı’ya umut bağla, †
Çünkü ona yine övgüler sunacağım; *
O benim kurtarıcım ve Tanrım’dır.
 
1. Nak. Canım diri Tanrı’ya susuyor, ne zaman onun yü-zünü göreceğim?         
 
2. Nak. Ey Rab, bize affının ışığını göster.
 
EZGİ  Sirak 36, 1-7, 13-16 Tanrı’nın kutsal halkı için dua
Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. (Yu. 17, 3)
 
Tüm evrenin Rab’bi, Efendimiz, †
Rahmetini bizden esirgeme ve bizi gözet ki *
Tüm ülkeler senden korksun.
 
Yabancı ülkelere karşı elini kaldır; *
Kudretini görsünler.
Onların gözü önünde kutsal olduğunu *
Bize nasıl kanıtladınsa,
 
Şimdi de bizim gözümüzün önünde *
Yüceliğini onlara kanıtla.
 
Onlar da senin doğruluğunu kabul etsinler, †
Bizim de, Rabbim, senden başka *
Tanrı olmadığını kabul ettiğimiz gibi.
 
Yeni haberciler gönder, yeni harikalar göster, *
Elin için ve sağ kolun için onur kazan.
 
Yakup’un tüm kavimlerini bir araya topla, †
Başlangıçta olduğu gibi *
Onların mirasını geri ver.
 
Rabbim, seni zikreden ulustan, †
İlk çocuğunmuş gibi davrandığın İsrail’den *
Rahmetini esirgeme. ¬
 
Kutsal şehre sevecenlikle davran. *
Kudüs senin rahat ettiğin yerdir.
İsrail kavmi seni öven şarkılar söylesin, *
Tapınağını görkeminle doldur.
 
2. Nak. Ey Rab, bize affının ışığını göster.
3. Nak. Ya Rab, yüksek göklerde sen kutsalsın.
 
MEZMUR19A  Yaratıcı Tanrı’ya ilahi
Yücelerden doğan Güneş, ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere Yardımımıza gelecektir.(Lk. 1, 78 – 79)
Gökler Tanrı’nın görkemini açıklamakta, *
Gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta.
Gün güne söz söyler, *
Gece geceye bilgi verir.
 
Ne söz geçer orada, ne de konuşma, *
Sesleri duyulmaz.
Ama sesleri yeryüzünü dolaşır, *
Sözleri dünyanın dört bucağına ulaşır.
 
Güneş için göklerde çadır kurdu Tanrı. †
Gerdekten çıkan güveye benzer güneş, *
Koşuya çıkacak atlet gibi sevinir.
 
Göğün bir ucundan çıkar, †
Öbür ucuna döner, *
Hiçbir şey gizlenmez sıcaklığından.
 
3. Nak. Ya Rab, yüksek göklerde sen kutsalsın.
KISA OKUMA                                                                                                                      Yşa. 2, 3
 
Birçok halk gelecek, “Haydi, Rab'bin Dağı'na, Yakup'un Tanrısı'nın Tapınağı'na çıkalım” diyecekler, “O bize kendi yolunu öğretsin, biz de onun yolundan gidelim.” Çünkü yasa Siyon’dan, Rab'bin sözü Yeruşalim'den çıkacak.
 
 
KARŞILIKLI HAMDETME
 
¥ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, * senin üzerinde Rab parlayacak.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.
¶ Şanı senin üzerinde görünecek.
~ Senin üzerinde Rab parlayacak.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.
 
Benedictus Nak. Rab şöyle diyor: Tövbe edin, çünkü Tanrı’nın hükümdarlığı yakındır.
 
 
YAKARMALAR
 
Kurtarıcı Mesih İsa, onu samimi bir kalple bekleyenleri ölümün pençesinden kurtaracaktır. İmanla ona haykıralım: Gel, Mesih İsa.
Ey Rab, gelişini bildiren ve bekleyen halkına bak, 
- ruhlarımızı her tür kendini beğenmişlik ve bencillikten arındır.
Ey Rab, kurtuluş gizemi olarak kurduğun kiliseyi koru, 
- tüm halklara gerçeği ve barışı bildirmesini sağla.
Her insana güvenilir bir rehber olması için,
- herkesin gözü önünde buyruğunun parlamasına izin ver.
Vaftizli olanlara peygamberlik görevi veren sen,
- tüm hıristiyanların dünyada senin mevcudiyetini bildirmelerini sağla.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
DUA
Ya Rab halkının duaları sana doğru yükselsin: sana hizmet edenlerin yüreğinde temiz ve güçlü istekler uyandır ki, Oğlun’un beden alması gizemini kutlamak için, iyi bir şekilde hazırlansınlar. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
 
 
Gündüz Övgü Duaları
 
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Öğleden Önce (Hora Tertia)
İLAHİ
İşte, yüce Kutsal Ruh,
Peder ve Oğul ile
Kalplere ışığını
Saçmaya geldiğin an.
 
Dilimiz ve kalbimiz,
Gücümüz, hayatımız
Her zaman ve her yerde
Sevgin ile tutuşsun.
 
Her zaman yaşayan sen,
Ey yüce, Kutsal Peder,
Oğlunla, Kutsal Ruh'la
Dualarımı dinle. Amin.
 
Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır.
 
Öğle (Hora Sexta)
İLAHİ
Gün ışıkla doludur
Ve dünya görkeminde;
Işığın Yaradanı,
Taparız sana, Tanrı!
 
Günah'ın ve öfkenin
Alevlerini söndür;
Kalpleri aşkla doldur,
Barıştır bizi sana.
 
Her şeye kadir Peder,
Kabul et duamızı;
Kutsal Ruh'la Oğlun'da
Şükürler olsun sana. Amin.
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların arasında mübareksin.
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
İlahi
Kudretli, yüce çoban,
Bize yolunu göster;
Bu kısa günden sonra
Görkeme bizi götür.
 
Ellerin eserinden
Kalbimiz seni tanır
Ve sevginin özlemi
Gittikçe bizde artar.
 
Yüzünün aydınlığı
Yüzümüze parlasın;
Ebedi ışığına
Hazırla ruhumuzu. Amin.
 
Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım.
MEZMUR119, 41-48 (Vav)
Bana sevgini göster, ya Rab, *
Sözün uyarınca kurtar beni!
O zaman beni aşağılayanlara *
Gereken yanıtı verebilirim,
 
Çünkü senin sözüne güvenirim. †
Gerçeğini ağzımdan düşürme, *
Çünkü senin hükümlerine umut bağladım. 
 
Yasana sürekli, *
Sonsuza dek uyacağım.
Özgürce yürüyeceğim, *
Çünkü senin koşullarına yöneldim ben.
 
Kralların önünde senin öğütlerinden söz edecek, *
Utanç duymayacağım.
Senin buyruklarından zevk alıyor, *
Onları seviyorum.
 
Saygı ve sevgi duyuyorum buyruklarına, *
Derin derin düşünüyorum kurallarını.
 
MEZMUR 40, 2-14, 17-18
 Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor:"Kurban ve sunu istemedin, Ama bana bir beden hazırladın.(İbr. 10, 5)
 
I (2-9)
 
Rab’bi sabırla bekledim; *
Bana yönelip yakarışımı duydu.
Ölüm çukurundan, *
Balçıktan çıkardı beni,
 
Ayaklarımı kaya üzerinde tuttu, *
Kaymayayım diye.
Ağzıma yeni bir ezgi, *
Tanrımız’a bir övgü ilahisi koydu.
 
Çoğu görüp korkacak *
Ve Rab’be güvenecekler.
Ne mutlu Rab’be güvenen insana, *
Gururluya, yalana sapana ilgi duymayana.
 
Ya Rab, Tanrım, †
Harikaların, düşüncelerin ne çoktur bizim için; *
Sana eş koşulmaz! ¬
 
Duyurmak, anlatmak istesem yaptıklarını, *
Saymakla bitmez.
Kurbandan, sunudan hoşnut olmadın, *
Ama kulaklarımı açtın.
 
Yakmalık sunu, günah sunusu da istemedin. *
O zaman şöyle dedim: “İşte geldim;
Kutsal Yazı tomarında *
Benim için yazılmıştır. 
 
Ey Tanrım, senin isteğini yapmaktan †
Zevk alırım ben, *
Yasan yüreğimin derinliğindedir.”
 
II 10-14. 17-18
 
Büyük toplantıda müjdelerim senin zaferini, †
Sözümü esirgemem, *
Ya Rab, bildiğin gibi! 
 
Zaferini içimde gizlemem, *
Bağlılığını ve kurtarışını duyururum, 
 
Sevgini, sadakatini saklamam büyük topluluktan. †
Ya Rab, esirgeme sevecenliğini benden! *
Sevgin, sadakatin hep korusun beni!
 
Sayısız belalar çevremi sardı, *
Suçlarım bana yetişti, önümü göremiyorum;
Başımdaki saçlardan daha çoklar. *
Çaresiz kaldım.
 
Ne olur, ya Rab, kurtar beni! *
Yardımıma koş, ya Rab!
Utansın canımı almaya çalışanlar, *
Yüzleri kızarsın!
 
Geri dönsün zararımı isteyenler, *
Rezil olsunlar!
Sende neşe ve sevinç bulsun *
Bütün sana yönelenler!
 
Rab yücedir!” desin hep *
Senin kurtarışını özleyenler!
Bense mazlum ve yoksulum, *
Düşün beni, ya Rab. ¬
 
Yardımcım ve kurtarıcım sensin, *
Geç kalma, ey Tanrım!
Öğleden Önce (Hora Tertia)
 
Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den doğacak.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                         Yşa. 10, 20-21
 
O gün İsrail'in sağ kalanları, Yakup'un kaçıp kurtulan torunları, kendilerini yok etmek isteyene değil, artık içtenlikle Rab'be, İsrail'in Kutsalı'na dayanacaklar. Geriye kalanlar,  Yakup soyundan sağ kalanlar, güçlü Tanrı'ya dönecekler.
 
¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
 
 
Öğle (Hora Sexta)
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Selam sana ey lütufla dolu Meryem, kadınlar arasında mübareksin.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                       Yşa 10, 24-27
 
Bu nedenle Rab, her şeye egemen Rab şöyle diyor:  “Ey sen, Siyon'da yaşayan halkım, Asurlular, Mısırlılar'ın yaptığı gibi sana değnekle vurduklarında, sopalarını sana karşı kaldırdıklarında korkma. Çünkü çok yakında gazabım sona erecek, öfkem Asurlular'ın yıkımını sağlayacak. Ben, her şeye egemen Rab, Mid-yanlılar'ı Orev kayasında alt ettiğim gibi, onları da kırbaçla alt edeceğim. Değneğimi Mısır'a karşı nasıl denizin üzerine uzattımsa, şimdi yine öyle yapacağım. O gün Asur'un yükü sırtınızdan, boyunduruğu boynunuzdan kalkacak; semirdiğiniz için boyunduruk kırılacak."
 
 
¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
 
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
 
Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
 
 
KISA OKUMA                                                                                                                             Yşa. 13, 22- 14, 1
 
Kalelerinde sırtlanlar, görkemli saraylarında çakallar uluyacak. Babil'in sonu yaklaştı, günleri uzatılmayacak. Çünkü Rab Yakup soyuna acıyacak, İsrail halkını yine seçip topraklarına yerleştirecek. Yabancılar da Yakup soyuna katılıp onlara bağlanacak.
 
 
¥ Ey Rab, gel, gecikme.
¶ Halkını günahtan kurtar.
 
DUA
Ya Rab halkının duaları sana doğru yükselsin: sana hizmet edenlerin yüreğinde temiz ve güçlü istekler uyandır ki, Oğlun’un beden alması gizemini kutlamak için, iyi bir şekilde hazırlansınlar. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
Akşam Övgü Duaları
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
İLAHİ
Yıldızları yaratan,
Peder’in ulu Söz’ü
Övgü ezgilerini
Kilise sana sunar.
 
Gök ve yer secde eder
Önünde, yüce Kelam;
Yarattığın kainat
Yüce adını tapar.
 
Meryem’den masum doğan,
Haça gerilirken sen,
Günaha sürüklenmiş
Hayatı bize verdin.
 
Zamanların sonunda,
İkinci gelişinde
Sonsuz merhametinle
Düşmandan bizi kurtar.
 
Meryem’den doğmuş olan,
Şan, şeref olsun sana,
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 
1. Nak.  Sen insanların en güzelisin, lütuf saçılmış  dudaklarına.
 
Mezmur 45  Kralın düğünü
Gece yarısı bir ses yankılandı: 'İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın! (Mt. 25, 6)
 
I  (2-10)
 
Yüreğimden güzel sözler taşıyor, †
Kral için söylüyorum şiirlerimi, *
Dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun. 
 
Sen insanların en güzelisin, †
Lütuf saçılmış dudaklarına. *
Çünkü Tanrı seni sonsuza dek kutsamış. 
 
Ey yiğit savaşçı, kuşan kılıcını beline, *
Görkemine, yüceliğine bürün.
 
At sırtında görkeminle, zaferle ilerle, †
Gerçek ve adalet uğruna *
Sağ elin korkunç işler göstersin. 
 
Okların sivridir, †
Kral düşmanlarının yüreğine saplanır, *
Halklar ayaklarının altına serilir. 
 
Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, *
Krallığının asası adalet asasıdır.
Doğruluğu sever, *
Kötülükten nefret edersin. ¬
 
Bunun için Tanrı, senin Tanrın, †
Seni sevinç yağıyla *
Arkadaşlarından daha çok meshetti.
 
Giysilerinin tümü mür, *
Öd, tarçın kokuyor; 
Fildişi saraylardan gelen *
Çalgı sesleri seni eğlendiriyor!
 
Kral kızları senin saygın kadınların arasında, †
Kraliçe Ofir altınları içinde *
Senin sağında duruyor.
 
1. Nak. Sen insanların en güzelisin, lütuf saçılmış dudaklarına.
 
2. Nak. İşte, güvey geliyor; onu karşılamaya çıkalım.
 
II  11-18 Kraliçe ve Güvey
Kutsal kent… güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. (Va. 21, 2)
 
Dinle, ey kral kızı, bak, kulak ver, *
Halkını, baba evini unut.
Kral senin güzelliğine vuruldu, *
Efendin olduğu için önünde eğil.
 
Sur halkı armağan getirecek, *
Halkın zenginleri lütfunu kazanmak isteyecek.
Kral kızı odasında ışıl ışıl parıldıyor, *
Giysisi altınla dokunmuş.
 
İşlemeli giysiler içinde kralın önüne çıkarılacak, *
Arkadaşları, ona eşlik eden kızlar sana getirilecek.
Sevinç ve coşkuyla götürülecek, *
Kralın sarayına girecekler.
 
Atalarının yerini oğulların alacak, *
Onları önder yapacaksın bütün ülkeye.
Adını kuşaklar boyunca yaşatacağım, *
Böylece halklar sonsuza dek övecek seni.
 
2. Nak. İşte, güvey geliyor; onu karşılamaya çıkalım.
 
3. Nak. Peder’in planı gerçekleşiyor: Yerdeki, gökteki herşeyi Mesih’te birleştirmek.
 
Ezgi: Efeslilere 1, 3-10 Kurtarıcı Tanrı
 
Bizi Mesih’te her ruhsal kutsamayla *
Göksel yerlerde kutsamış olan,
Rab’bimiz İsa Mesih’in Babası *
Tanrı’ya övgüler olsun.
 
O kendi önünde sevgide *
Kutsal ve kusursuz olmamız için
Dünyanın kuruluşundan önce *
Bizi Mesih’te seçti.
 
Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca *                        
İsa Mesih aracılığıyla
Kendisine oğullar olalım diye *
Bizi önceden belirledi.
 
Öyle ki, sevgili Oğlu’nda *
Bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.
 
Tam bir bilgelik ve anlayışla †
Üzerimize yağdırdığı *
Lütfunun zenginliği sayesinde
 
Mesih’in kanı aracılığıyla †
Mesih’te kurtuluşa, *
Suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.
 
Tanrı sır olan isteğini, †
Mesih’te edindiği iyi amaç uyarınca *
Bize açıkladı.
 
Zaman dolunca *
Gerçekleştireceği bu tasarıya göre,
Yerdeki ve gökteki her şeyi *
Mesih’te birleştirecek.
 
3. Nak. Peder’in planı gerçekleşiyor: Yerdeki, gökteki herşeyi Mesih’te birleştirmek.
 
KISA OKUMA                                                                                                                                     Fil. 3, 20b-21
 
Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan kurtarıcıyı, Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. O her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir.
 
 
KARŞILIKLI HAMDETME
 
¥ Ya Rab * bize merhametini göster.
~ Ya Rab bize merhametini göster.
¶ Ve bize kurtuluşu bağışla.
~ Bize merhametini göster.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Ya Rab, bize merhametini göster.
 
 
Magnificat Nak. İşte dünyanın efendisi kral geliyor, o, esaretin boyunduruğunu kıracak.
 
 
YAKARMALAR
 
Yaşayanların ve ölülerin yargılayıcısı olan Mesih’e kurtulmuş olan halkının duaları güvenle yükselsin: Gel Rab İsa!
Ey Rab, dünya senin adaletini tanısın,
- yeryüzünde senin yüceliğin hâkim olsun.
Sen insanoğlunun zayıf durumunu paylaşmak istedin,
- ruhunun tükenmeyen gücünü üzerimize dök.
Gerçeğinin ışığını dünyaya dağıt,
- seni tanımamış olan kardeşlerimizi aydınlat.
Günahlarımızı silmek için alçakgönüllülükle gelmiş olan sen,
- şanla geldiğinde bizi sonsuz mutluluğa götür.
Zamanların sonunda dünyayı yargılamaya gelecek olan sen,
- zulüm görerek ezilmiş olanları mükâfatlandır.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
DUA
 
Ya Rab halkının duaları sana doğru yükselsin: Sana hizmet edenlerin yüreğinde temiz ve güçlü istekler uyandır ki, Oğlun’un beden alması gizemini kutlamak için, iyi bir şekilde hazırlansınlar. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Amin.
 
 

NOEL HAZIRLIK DEVRESİ 2. PAZAR GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI


.
 
I.                    Akşam Övgü Duaları
  
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
İLAHİ
Yıldızları yaratan,
Peder’in ulu Söz’ü
Övgü ezgilerini
Kilise sana sunar.
 
Gök ve yer secde eder
Önünde, yüce Kelam;
Yarattığın kainat
Yüce adını tapar.
 
Meryem’den masum doğan,
Haça gerilirken sen,
Günaha sürüklenmiş
Hayatı bize verdin.
 
Zamanların sonunda,
İkinci gelişinde
Sonsuz merhametinle
Düşmandan bizi kurtar.
 
Meryem’den doğmuş olan,
Şan, şeref olsun sana,
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Sevin ve neşelen ey yeni Yeruşalim alçakgönüllülükle kurtarıcın olan Kralın geliyor.
 
MEZMUR 11, 105-112 XIV (Nun)
Allah’ın buyruklarını yerine getirmek için söz
Benim buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. (Yu. 15, 12)
 
Sözün adımlarım için çıra, *
Yolum için ışıktır.
Adil hükümlerini izleyeceğime ant içtim, *
Andımı tutacağım.
 
Çok sıkıntı çektim, ya Rab; *
Koru hayatımı sözün uyarınca.
 
Ağzımdan çıkan içten övgüleri †
Kabul et, ya Rab, *
Bana hükümlerini öğret. 
 
Hayatım her an tehlikede, *
Yine de unutmadım yasanı. 
Kötüler tuzak kurdu bana, *
Yine de sapmadım senin koşullarından. 
 
Öğütlerin sonsuza dek mirasımdır, *
Yüreğimin sevincidir onlar.
Kararlıyım Sonuna kadar *
Senin kurallarına uymaya.
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Sevin ve neşelen ey yeni Yeruşalim alçakgönüllülükle kurtarıcın olan Kralın geliyor.
Noel’den Sonraki II. Pazar Günü
Söz’ün kudretiyle Meryem hamile kaldı. Daima baki-re kalarak, evrenin Kralı’nı dünyaya getiriyor.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Cesur ol. İşte Tanrı’n geliyor, bizi kurtarmaya geliyor.
 
MEZMUR 16                          
Tanrı ise, ölüm acılarına son vererek O'nu diriltti. (Ha. İş. 2, 24)
Koru beni, ey Tanrı, *
Çünkü sana sığınıyorum.
Rab’be dedim ki, “Efendim sensin. *
Senden öte mutluluk yok benim için.”
 
Ülkedeki kutsallara gelince, *
Soyludur onlar, biricik zevkim onlardır.
Başka ilahların ardınca koşanların *
Derdi artacak.
 
Onların kan sunularını dökmeyeceğim, *
Adlarını ağzıma almayacağım.
Benim payıma, *
Benim kaseme düşen sensin, ya Rab;
 
Yaşamım senin ellerinde. *
Payıma ne güzel yerler düştü,
Ne harika bir mirasım var! *
Övgüler sunarım bana öğüt veren Rab’be,
 
Geceleri bile vicdanım uyarır beni.  *
Gözümü Rab’den ayırmam,
 
Sağımda durduğu için sarsılmam. †
Bu nedenle içim sevinç dolu, *
Yüreğim coşuyor,
 
Bedenim güven içinde. *
Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin,
Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin. *
Yaşam yolunu bana bildirirsin. ¬
 
Bol sevinç vardır senin huzurunda, *
Sağ elinden mutluluk eksilmez.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Cesur ol. İşte Tanrı’n geliyor, bizi kurtarmaya geliyor.
 
3.  Nak. Noel Hazırlık II. Pazar Günü  
Musa’ya yasa verildi, lütuf ve gerçek, İsa Mesih aracılığıyla geldi.
 
EZGİ Fil. 2, 6-11                
 
Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, †
Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak *
Bir hak saymadı.
 
Ama kul özünü alıp †
İnsan benzeyişinde doğarak *
Ululuğunu bir yana bıraktı.
 
İnsan biçimine bürünmüş olarak †
Ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile *
Boyun eğip kendini alçalttı.
 
Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti *
Ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı.
 
Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında †
Gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin *
Hepsi diz çöksün
 
Ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için *
İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin.
 
3.  Nak. Noel Hazırlık II. Pazar Günü 
Musa’ya yasa verildi, lütuf ve gerçek, İsa Mesih aracılığıyla geldi.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                    1. Sel. 5, 23-24
 
Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun. Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir; bunu yapacaktır.
 
 
KARŞILIKLI HAMDETME
 
¥ Ya Rab * bize merhametini göster.
~ Ya Rab bize merhametini göster.
¶ Ve bize kurtuluşu bağışla.
~ Bize merhametini göster.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Ya Rab bize merhametini göster.
 
Magnificat Nak. . Ya Rab, bizi barış içinde ziyaret et; biz yeni bir kalple seni kutlayacağız.
 
YAKARMALAR
 
Meryem’den doğmuş olan kurtarıcımız Mesih İsa’ya ortak dualarımızı yükseltelim: Gel Rab İsa!
Tanrı’nın Oğlu, anlaşmanın gerçek meleği olarak bize gelen sen,
- bütün dünyanın seni tanımasını ve umut etmesini sağla.
Kardeşimiz olmuş olan Tanrı’nın Sözü,
- insanlığı kötülük ve kara kuruntulardan koru.
Üstüne ölümümüzü almış olan hayatın efendisi,
- ellerinde acıları, ölümü kabul etmemizi sağla.
Doğruluğun karşılığını veren ilahi yargıç olan sen,
- sonsuz merhametini göster.
Haç üzerinde bizim için ölmüş olan Mesih İsa,
- kin ve şiddet nedeniyle öldürülmüş olanları ebedi rahata kavuştur.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
DUA
 
Merhametli ve her şeye kadir Tanrı, dünyadaki günlük kaygılarımızın ve çabalarımızın Oğlu’nu karşılamamıza engel olmaması için bize yardım et. Onu kabul etmek ve onunla birlikte yaşayabilmek için, ilahi hikmetinle kalplerimizi uyar ve hazırla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
_______________
 
TANRI’YI ÖVMEYE DAVET
Nak. Gelin; bizim için gelen Rab’be tapalım.
Ya da
Nak. Kralımız olan Rab’be tapalım. O bizi kurtamaya geliyor.
 
Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100
_______________
 
Okumalar Övgü Duaları
İLAHİ
Peder’in parlak Sözü,
Zamanlar geldiğinde
Dünyayı kurtarmaya
Sen indin aramıza.
 
Lütuf sağlayan müjden
Suçtan arıtsın bizi,
Ruhları aydınlatsın,
Kalplere ümit versin.
Bizi yargılamaya
Görkemle geldiğinde
Ermişler arasında
Sağında bizi oturt.
 
Peder’e ve Oğluna
Kutsal Ruh’la birlikte
Tek-Üçlü Tanrımıza
Hep şeref ve şan olsun. Amin.
 
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre. 
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü      
En yüce olan Kral, tüm ulusları kurtarmak için büyük kudretle geliyor, alleluya.
 
MEZMUR 104                        
 
I (1-12)
 
Rab’be övgüler sun, ey gönlüm! *
Ya Rab Tanrım, ne ulusun!
Görkem ve yücelik kuşanmışsın, *
Bir kaftana bürünür gibi ışığa bürünmüşsün. ¬
 
Gökleri bir çadır gibi geren, *
Evini yukarıdaki sular üzerine kuran,
Bulutları kendine savaş aRabası yapan, *
Rüzgarın kanatları üzerinde gezen,
 
Rüzgarları kendine haberci, *
Yıldırımları hizmetkar eden sensin.
Yeryüzünü temeller üzerine kurdun, *
Asla sarsılmasın diye.
 
Engini ona bir giysi gibi giydirdin, *
Sular dağların üzerinde durdu.
Sen kükreyince sular kaçtı, *
Göğü gürletince hemen çekildi.
 
Dağları aşıp derelere aktı, *
Onlar için belirlediğin yerlere doğru.
 
Bir sınır koydun önlerine, †
Geçmesinler, gelip yeryüzünü *
Bir daha kaplamasınlar diye.
 
Vadilerde fışkırttığın pınarlar, *
Dağların arasından akar.
Bütün kır hayvanlarını suvarır, *
Yaban eşeklerinin susuzluğunu giderirler.
 
Kuşlar yanlarında yuva kurar, *
Dalların arasında ötüşürler.
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü       
En yüce olan Kral, tüm ulusları kurtarmak için büyük kudretle geliyor. Alleluya.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü 
Coş, sevin Tanrı’nın kenti, Kralın sana geliyor. Korkma: Kurtuluşun yakındır.
 
II (13-23)
 
Gökteki evinden dağları sularsın, *
Yeryüzü işlerinin meyvesine doyar.
Hayvanlar için ot, *
İnsanların yararı için bitkiler yetiştirirsin;
 
İnsanlar ekmeğini topraktan çıkarsın diye, *
Yüreklerini sevindiren şarabı,
Yüzlerini güldüren zeytinyağını, *
Güçlerini arttıran ekmeği hep sen verirsin.
 
Rab’bin ağaçları, *
Kendi diktiği Lübnan sedirleri suya doyar.
Kuşlar orada yuva yapar, *
Leyleğin evi ise çamlardadır.
Yüksek dağlar dağ keçilerinin uğrağı, *
Kayalar kaya tavşanlarının sığınağıdır.
Mevsimleri göstersin diye ayı, *
Batacağı zamanı bilen güneşi yarattın.
 
Karartırsın ortalığı, gece olur, *
Başlar kıpırdamaya orman hayvanları.
Genç aslan av peşinde kükrer, *
Tanrı’dan yiyecek ister.
 
Güneş doğunca *
İnlerine çekilir, yatarlar.
İnsan işine gider, *
Akşama dek çalışmak için.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü  
Coş, sevin Tanrı’nın kenti, Kralın sana geliyor. Korkma: Kurtuluşun yakındır.
 
3. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Kralımızı adaletle karşılamak için kalplerimizi arıta-lım: O geliyor gecikmeyecek.
 
III (24-35)
 
Ya Rab, ne çok eserin var! *
Hepsini bilgece yaptın;
Yeryüzü yarattıklarınla dolu. *
İşte uçsuz bucaksız denizler,
 
İçinde kaynaşan sayısız canlılar, *
Büyük küçük yaratıklar.
Orada gemiler dolaşır, *
İçinde oynaşsın diye yarattığın Livyatan da orada.
 
Hepsi seni bekliyor, *
Yiyeceklerini zamanında veresin diye.
Sen verince onlar toplar, *
Sen elini açınca onlar iyiliğe doyar.
 
Yüzünü gizleyince dehşete kapılırlar.  *
Soluklarını kesince ölüp toprak olurlar.
Ruhun’u gönderince var olurlar, *
Yeryüzüne yeni yaşam verirsin.
 
Rab’bin görkemi sonsuza dek sürsün! *
Sevinsin Rab yaptıklarıyla!-
O bakınca yeryüzü titrer, *
O dokununca dağlar tüter.
 
Ömrümce Rab’be ezgiler söyleyecek, *
Var oldukça Tanrım’ı ilahilerle öveceğim.
Düşüncem ona hoş görünsün, *
Sevincim Rab olsun!
 
Tükensin dünyadaki günahlılar, *
Yok olsun artık kötüler!
Rab’be övgüler sun, ey gönlüm! *
Rab’be övgüler sunun!
 
3. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Kralımızı adaletle karşılamak için kalplerimizi arıta-lım: O geliyor gecikmeyecek.
 
BİRİNCİ OKUMA
 
Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                                     22, 8b-23
 
Yeruşalimi ve Şevna sorumlusunu
 gururları yüzünden azarlıyorum
 
Orman Sarayı'ndaki silahlara güvendiniz.
Davut Kenti'nin duvarlarında
çok sayıda gedik olduğunu gördünüz.
Aşağı Havuz'da su depoladınız,
Yeruşalim'deki evleri saydınız,
surları onarmak için evleri yıktınız.
Eski Havuz'un suları için  iki surun arasında bir depo yaptınız.
Ama bunu çok önceden tasarlayıp gerçekleştirmiş olan
Tanrı'ya güvenmediniz, onu umursamadınız.
Rab, Her Şeye Egemen Rab o gün sizi
ağlayıp yas tutmaya, saçlarınızı kesip çul kuşanmaya çağırdı.
Oysa siz keyif çatıp eğlendiniz,
“Yiyelim içelim, nasıl olsa yarın öleceğiz” diyerek
sığır, koyun kestiniz, et yiyip şarap içtiniz.
Her Şeye Egemen Rab bana,
“Siz ölene dek bu suçunuz bağışlanmayacak” diye seslendi.
Rab, Her Şeye Egemen Rab böyle diyor.
Rab, Her Şeye Egemen Rab diyor ki,
"Haydi, o kâhyaya, Sarayın sorumlusu Şevna'ya git
ve de ki, 'Burada ne işin var?
Kimin var ki, kendine burada mezar kazdın,
yüksekte kendine mezar,
kayada konut oydun?
Ey güçlü kişi, Rab seni tuttuğu gibi şiddetle savuracak.
Top gibi evirip çevirip geniş bir ülkeye fırlatacak.
Orada öleceksin, gurur duyduğun arabaların orada kalacak.
Efendinin evi için utanç nedenisin!
Seni görevden alacak, makamından alaşağı edeceğim.
O gün Hilkiya oğlu kulum Elyakim'i çağırıp
senin cüppeni ona giydireceğim.
Senin kuşağınla onu güçlendirip yetkini ona vereceğim.
Yeruşalim'de yaşayanlara ve Yahuda halkına o babalık yapacak.
Davut'un evinin anahtarını ona teslim edeceğim.
Açtığını kimse kapayamayacak,
kapadığını kimse açamayacak.
Onu sağlam yere çakılmış çadır kazığı yapacağım,
ailesi için onur kürsüsü olacak.
 
 
RESPONSORİUM                                                                                                          Va. 3, 7. 8
 
¥ Kutsal ve gerçek olan, Davut'un anahtarına sahip olan, kişi şöyle diyor:  * İşte önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum.
¶ Sözüme uydun, adımı yadsımadın.
¥ İşte önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum.
 
 
 
 
 
İKİNCİ OKUMA
 
Sezariye episkoposu Eusebius’un “Peygamber İşaya Hakkında Vaaz”ından,
 
Çölde haykıran bir ses
 
Çölde haykıran bir ses: "Çölde Rabbin yolunu hazır-layın; bozkırda Tanrı’mız için büyük bir yolu düz edin" diyor (Yşa. 40, 3). Kehanette açıklananların, yani Rabbin şanının gerçekleşmesi, tüm insanlığa Tanrı'-dan gelen kurtuluşun belirlenmesi Kudüs'te değil de çölde yer alacaklarını açıkça beyan ediyor. Bu tarihsel ve harfi harfine olarak Vaftizci Yahya'nın, Tanrı’nın bahşettiği kurtuluşun belirlendiği Ürdün çölünde Tanrı’nın şifalı gelişini vaazettiğinde oldu. Nitekim, vaftizden sonra gökler açıldığında Kutsal Ruh güver-cin şeklinde üstüne indiğinde ve Oğlu'na tanıklık eden, "Sevgili Oğlum budur, ondan hoşnudum. Onu dinleyin" (Mat. 17, 5). Peder'in sesi duyulduğunda, Mesih ve yüceliği herkese göründüler.
Fakat tüm bunlar mecazi bir şekilde de yorumlanabi-lir. Tanrı, öteden beri erişilmez, zorlu bir çöl gibi olan insanlığa gelmek üzereydi. İnsanlık gerçekten, Tanrı bilgisinden tümden yoksun. Her dürüst insana ve Peygambere engeller koyan bir çöldü. Oysa o ses, Tan-rı'nın sözüne bir yol açılmasını buyuruyor; geldiğinde girebilmesi için "Rabbin yolunu hazırlayın" diyor (Mat. 3, 3) engebeli, yokuşumsu araziyi düz etme em-rini veriyor.
Hazırlık, dünyaya yayılan İncil'dir, teselli eden lütuf-tur. Bunlar Tanrı'dan gelen kurtuluşun bilgisini insan-lığa ulaştırıyorlar. "Siyon'a müjde getiren, yüksek dağa çık; Kudüs'e müjde getiren, sesini kuvvetle yükselt" (Yşa. 40, 9).
Daha önce çölde yankılanan sesten söz edilmişti. Şim-di ise bu deyimlerle ve oldukça renkli bir şekilde, Tan-rı'nın gelişine ve bunun yakın sunucularına göndermeler yapılıyor. Nitekim önce Vaftizci Yahya'nın ke-hanetinden, sonra ise İncil'i yayanlardan söz ediliyor. Oysa sözlerdeki Siyon hangisidir?
Muhakkak ki daha önce Kudüs adını alandır. O da bir dağ idi, Kutsal Kitap'ın doğruladığı gibi: "Üzerine ko-nutunu yaptığın Siyon dağı" (Mez. 73, 2). Ve Havari: "Siyon dağına yaklaştınız" (İbr. 12, 22) der. Aslında da-ha üstün bir anlamda Mesih'in gelişini bildiren Siyon, sünnet edilmiş halkın arasından seçilen Havarilerin topluluğudur.
Evet Tanrı’dan gelen kurtuluşu kabul eden, Tanrı'nın dağına yerleştirilen, yani Baba'nın tek doğumlu Kela-mı üzerinde kurulan gerçek Siyon ve Kudüs budur.
Mutlu haberi getiren, İncil'i yayan topluluğun temsilcisi değilse, kimin temsilcisidir? İncil'i yaymanın an-lamı tüm insanlara ve ilk başta Yahuda'nın kentine Mesih'in dünyaya gelişini müjdelemekten başka ne olabilir ki?
 
RESPONSORİUM                                                                                                                                      Mat. 11, 11. 9    
¥ Rab’bin haberini ilan eden kişi için Rab diyor: * Size doğrusunu söyleyeyim, kadından doğanlar arasında Vaftizci Yahya'dan daha üstün biri yoktur.
¶ Gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür.
¥ Size doğrusunu söyleyeyim, kadından doğanlar ara-sında Vaftizci Yahya'dan daha üstün biri yoktur.
 
İncil: A:  Matta  3. 1-12;  B:  Markos 11, 1-8;  C:  Luka 3, 1-6
 
İLAHİ  Te  Deum.
 
 
 
Sabah Övgü Duaları
 
Ey Tanrı gel beni kurtarmaya. Ya Rab yardımıma koş  Peder’e... v.s.
 
Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
 
İLAHİ
Göklerde keskin bir ses;
Etrafta duyuluyor;
Kaygılar üzüntüler
yok olsun: Mesih gelir.
 
Kötülükten arınmış
Kalbimiz uyanıktır,
Gece karanlığında
Parıldar yeni yıldız.
 
Tanrı’dan gelen kuzu
Göklerden fidyemizdir,
Affını, barışını
İmanla dileyelim.
 
Zamanların sonunda
Şanında geldiğinde
Merhametli olsun bize,
Cennete alsın bizi.
 
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Mesih’e şeref olsun,
Ezelde olduğu gibi
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü 
Tanrı şehri, gücümüzsün! Kurtarıcı senin için sur ve kale olacaktır; Rab bizimledir, kapılarınızı açın. Alle-luya.
 
MEZMUR 118 
Rab’be şükredin, çünkü o iyidir, *
Sevgisi sonsuzdur.
“Sonsuzdur sevgisi!” desin İsrail halkı.*
“Sonsuzdur sevgisi” desin Harun’un soyu.
 
“Sonsuzdur sevgisi!” desin Rab’den korkanlar.*
Sıkıntı içinde Rab’be seslendim;
Yanıtladı, rahata kavuşturdu beni.*
Rab benden yana, korkmam;
 
İnsan bana ne yapabilir?*
Rab benden yana, benim yardımcım,
Benden nefret edenlerin sonuna *
Zaferle bakacağım.
 
Rab’be sığınmak*
İnsana güvenmekten iyidir.
Rab’be sığınmak*
Soylulara güvenmekten iyidir. ¬
 
Bütün uluslar beni kuşattı,*
Rab’bin adıyla püskürttüm onları.
Kuşattılar, sardılar beni,*
Rab’bin adıyla püskürttüm onları.
 
Arılar gibi sardılar beni, †
Ama diken ateşi gibi sönüverdiler; *
Rab’bin adıyla püskürttüm onları.
 
İtilip kakıldım, düşmek üzereydim, *
Ama Rab yardım etti bana.
Rab gücüm ve ezgimdir, *
O kurtardı beni.
 
Sevinç ve zafer çığlıkları *
Çınlıyor doğruların çadırlarında:
 
“Rab’bin sağ eli güçlü işler yapar! †
Rab’bin sağ elin üstündür, *
Rab’bin sağ eli güçlü işler yapar!”
 
Ölmeyecek, yaşayacağım, *
Rab’bin yaptıklarını duyuracağım.
Rab beni şiddetle yola getirdi, *
Ama ölüme terk etmedi.
 
Açın bana adalet kapılarını, *
Girip Rab’be şükredeyim.
İşte budur Rab’bin kapısı! *
Doğrular girebilir oradan.
 
Sana şükrederim, çünkü bana yanıt verdin, *
Kurtarıcım oldun,
Yapıcıların reddettiği taş, *
Köşenin baş taşı oldu.
 
Rab’bin işidir bu, *
Gözümüzde harika bir iş!
Bugün Rab’bin yarattığı gündür, *
Onun için sevinip coşalım!
 
Ne olur, ya Rab, kurtar bizi, *
Ne olur, başarılı kıl bizi!
Kutsansın Rab’bin adıyla gelen! *
Kutsuyoruz sizi Rab’bin evinden. ¬
 
Rab Tanrı’dır, aydınlattı bizi. *
İplerle bağlayın bayram kurbanını,
İlerleyin sunağın boynuzlarına kadar. *
Tanrım sensin, şükrederim sana.
 
Tanrım sensin, yüceltirim seni. †
Rab’be şükredin, çünkü o iyidir, *
Sevgisi sonsuzdur.
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü 
Tanrı şehri, gücümüzsün! Kurtarıcı senin için sur ve kale olacaktır; Rab bizimledir, kapılarınızı açın. Alleluya.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü 
Susayan sizler, pınara gelin. Rabbi arayın. Şimdi onu bulabilirsiniz. Alleluya!
 
EZGİ Daniel 3, 52-57             
Rabbim, atalarımızın Tanrı’sı, seni övüyoruz. *
Seni kutsasınlar, övsünler ve yüceltsinler.
Ulu ve kutsal adın *
Sonsuza dek övülsün ve yücelsin.
 
Kutsal ululuğunun tapınağında seni kutsasınlar, †
Sonsuza dek her şeyin ötesinde seni yüceltsinler *
Ve ulu kılsınlar.
 
Krallık tahtında otururken seni övsünler; *
Sonsuza dek yüceliğine ilahiler okunsun.
 
Gökteki tapınağında †
Meleklerin üstünde taht kurdun; *
Aşağıya, ölüler diyarına bakıyorsun; 
 
Sonsuza dek seni övsünler *
Ve onurlandırsınlar. ¬
 
Gökkubbede seni kutsasınlar, †
Sonsuza dek her şeyin ötesinde *
Seni yüceltsinler ve ulu kılsınlar.
 
Tüm evren Rab’bi kutsa, *
Onu ulu kıl ve sonsuza dek öv.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Susayan sizler, pınara gelin. Rabbi arayın. Şimdi onu bulabilirsiniz. Alleluya!
 
3. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü  
Rab güçle gelecektir, ve gözlerimize ışık olacak. Alleluya.
 
MEZMUR  150         
Rab’be övgüler sunun! *
Kutsal yerde Tanrı’ya övgüler sunun!
Gücünü gösteren göklerde *
Övgüler sunun ona!
 
Övgüler sunun ona güçlü işleri için! †
Övgüler sunun O’na  *
Eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!
Boru çalarak ona övgüler sunun! *
Çenkle ve lirle ona övgüler sunun!
Tef ve dansla ona övgüler sunun! *
Saz ve neyle ona övgüler sunun!
 
Zillerle ona övgüler sunun! *
Çınlayan zillerle ona övgüler sunun!
 
Bütün canlı varlıklar †
Rab’be övgüler sunsun! *
Rab’be övgüler sunun!
 
3. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü  
Rab güçle gelecektir, ve gözlerimize ışık olacak. Alleluya.
 
KISA OKUMA                                                                                                                              Rom. 13, 11b -12
 
Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şu anda kurtuluşumuz iman ettiğimiz o ilk günkünden daha yakındır. Gece ilerledi, gün yaklaştı. Bu nedenle, karanlığın işlerini üstümüzden atalım, ışığın silahlarını kuşanalım.
 
KARŞILIKLI HAMDETME
¥ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu * bize merhamet et.
~ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu bize merhamet et.
¶ Yargıç ve kurtarıcı olarak bu dünyaya geliyorsun.
~ Bize merhamet et.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Mesih İsa, yaşayan Tanrı’nın Oğlu bize merhamet et.
 
Benedictus Nak. Senin önünde yolu hazırlamak için, işte ben habercimi yolluyorum.
 
YAKARMALAR
 
Yaşayanların ve ölülerin yargıcı olan Rabbimiz Mesih İsa’ya iman duasında birleşmiş olarak yalvaralım: Gel, Mesih İsa.
Günahkarları kurtarmaya gelen sen,
- kötülük tuzaklarından bizleri koru.
Zamanların sonunda kudretin ve yüceliğinle göründüğünde,
- bizi kurtaran lütfunu bize göster.
Tanrı’ya ve kardeşlerimize cömert hizmetimizde,
- Kutsal Ruh’un kudreti, senin buyruğunu muhafaza etmemiz için bize yardım etsin.
Sonsuz ümidin ve şanının görünüşünü beklerken,
- ölçülülükle ve sevgiyle bu dünyada yaşamamıza yardımcı ol.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
 
 
DUA
Merhametli ve her şeye kadir Tanrı, dünyadaki günlük kaygılarımızın ve çabalarımızın Oğlunu karşılamamıza engel olmaması için bize yardım et. Onu kabul etmek ve onunla birlikte yaşayabilmek için, ilahi hikmetinle kalplerimizi uyar ve hazırla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
 
Gündüz Övgü Duaları
 
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Öğleden Önce (Hora Tertia)
 
İLAHİ
İşte, yüce Kutsal Ruh,
Peder ve Oğul ile
Kalplere ışığını
Saçmaya geldiğin an.
 
Dilimiz ve kalbimiz,
Gücümüz, hayatımız
Her zaman ve her yerde
Sevgin ile tutuşsun.
 
Her zaman yaşayan sen,
Ey yüce, Kutsal Peder,
Oğlunla, Kutsal Ruh'la
Dualarımı dinle. Amin.
 
Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır.
 
Öğle (Hora Sexta)
İLAHİ
Gün ışıkla doludur
Ve dünya görkeminde;
Işığın Yaradanı,
Taparız sana, Tanrı!
 
Günah'ın ve öfkenin
Alevlerini söndür;
Kalpleri aşkla doldur,
Barıştır bizi sana.
 
Her şeye kadir Peder,
Kabul et duamızı;
Kutsal Ruh'la Oğlun'da
Şükürler olsun sana. Amin.
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların arasında mübareksin.
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
İlahi
Kudretli, yüce çoban,
Bize yolunu göster;
Bu kısa günden sonra
Görkeme bizi götür.
 
Ellerin eserinden
Kalbimiz seni tanır
Ve sevginin özlemi
Gittikçe bizde artar.
 
Yüzünün aydınlığı
Yüzümüze parlasın;
Ebedi ışığına
Hazırla ruhumuzu. Amin.
 
Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım.
 
MEZMUR 23
Rab çobanımdır, *
Eksiğim olmaz.
Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, *
Sakin suların kıyısına götürür.
 
İçimi tazeler, *
Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder.
Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile, *
Kötülükten korkmam.
 
Çünkü sen benimlesin. *
Çomağın, değneğin güven verir bana.
 
Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın, †
Başıma yağ sürersin, *
Kasem taşıyor. 
 
Ömrüm boyunca yalnız iyilik †
Ve sevgi izleyecek beni, *
Hep Rab’bin evinde oturacağım.
 
MEZMUR 76
 
I  (2-7)
 
Yahuda’da Tanrı bilinir, *
İsrail’de adı uludur; ¬
Konutu Şalem’dedir, *
Yaşadığı yer Siyon’da.
 
Orada kırdı alevli okları, *
Kalkanı, kılıcı, savaş silahlarını.
Işıl ışıl parıldıyorsun, *
Avı bol dağlardan daha görkemli.
 
Yağmaya uğradı yiğitler, †
Uykularına daldılar, *
En güçlüleri bile elini kıpırdatamaz oldu. 
 
Ey Yakup’un Tanrısı, sen kükreyince, *
Atlarla atlılar son uykularına daldılar.
 
II  (8-13)
 
Yalnız sensin korkulması gereken, *
Öfkelenince kim durabilir karşında?
Yargını göklerden açıkladın, *
Yeryüzü korkup sessizliğe büründü,
 
Ey Tanrı, sen yargılamaya, *
Ülkedeki mazlumları kurtarmaya kalkınca.
İnsanların gazabı bile sana övgüler doğuruyor, *
Gazabından kurtulanları çevrene topluyorsun.
 
Adaklar adayın Tanrı’nız Rab’be, *
Yerine getirin adaklarınızı,
Armağanlar sunun korkulması gereken Tanrı’ya, *
Bütün çevresindekiler.
Rab önderlerin soluğunu keser, *
Korku salar yeryüzü krallarına.
Öğleden Önce (Hora Tertia)
 
Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır.
 
KISA OKUMA                                                                                                        Rom. 13, 13-14
 
Çılgınca eğlenceye ve sarhoşluğa, fuhuşa ve sefahate, çekişmeye ve kıskançlığa kapılmayalım. Gün ışığında olduğu gibi, saygın bir yaşam sürelim. Rab İsa Mesih'i ku-şanın. Benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin.
 
 
¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
 
 
Öğle (Hora Sexta)
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, bütün kadınlar arasında mübareksin.
 
KISA OKUMA                                                                                                          1. Sel. 3, 12-13
Rab birbirinize ve bütün insanlara beslediğiniz sevgiyi, bizim size beslediğimiz sevgi ölçüsünde çoğaltıp artırsın! Öyle ki, Rabbimiz İsa bütün kutsallarıyla geldiğinde, Babamız Tanrı'nın önünde kutsallıkta kusur-suz olmanız için yüreklerinizi pekiştirsin.
 
 
¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
 
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
 
Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
 
 
KISA OKUMA                                                                                                                                 2. Sel. 1, 6-10
Tanrı adil olanı yapacak: Size sıkıntı çektirenlere sıkıntı ile karşılık verecek, sıkıntı çeken sizleri ise bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. Bütün bunlar Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, Tanrı'yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili Müjde'ye uymayanları cezalandıracak. Böyleleri Rab'bin varlığından ve yüce gücünden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklar. Bütün bunlar Rabbin kendi kutsalları arasında yüceltilmek ve bütün imanlılarda hayranlık uyandırmak üzere geldiği gün olacak. Sizler ise iman edenlerdensiniz. Çünkü size ettiğimiz tanıklığa inandınız.
 
 
¥ Ey Rab, gel, gecikme.
¶ Halkını günahtan kurtar.
 
DUA
Merhametli ve her şeye kadir Tanrı, dünyadaki günlük kaygılarımızın ve çabalarımızın Oğlunu karşılamamıza engel olmaması için bize yardım et. Onu kabul etmek ve onunla birlikte yaşayabilmek için, ilahi hikmetinle kalplerimizi uyar ve hazırla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
 
II. Akşam Övgü Duaları
 
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Övgüler Tanrı’yı Övmeye Davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
 
İLAHİ
Yıldızları yaratan,
Peder’in ulu Söz’ü
Övgü ezgilerini
Kilise sana sunar.
 
Gök ve yer secde eder
Önünde, yüce Kelam;
Yarattığın kainat
Yüce adını tapar.
 
Meryem’den masum doğan,
Haça gerilirken sen,
Günaha sürüklenmiş
Hayatı bize verdin.
 
Zamanların sonunda,
İkinci gelişinde
Sonsuz merhametinle
Düşmandan bizi kurtar.
 
Meryem’den doğmuş olan,
Şan, şeref olsun sana,
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 
 
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü  
İşte, Rab, göğün bulutları üzerinde büyük güç ve kudretle gelecek, alleluya.
 
MEZMUR 110, 1-5, 7 
Rab efendime: †
“Ben düşmanlarını ayaklarının altına *
Serinceye dek Sağımda otur” diyor.
 
Rab Siyon’dan uzatacak kudret asanı, *
Düşmanlarının ortasında egemenlik sür!
Savaşacağın gün *
Gönüllü gidecek askerlerin.
 
Seherin bağrından doğan çiy gibi †
Kutsal giysiler içinde *
Sana gelecek gençlerin.
 
Rab ant içti, kararından dönmez: †
“Melkisedek düzeni uyarınca *
Sonsuza dek kahinsin sen!” dedi.
 
Rab senin sağındadır, *
Kralları ezecek öfkelendiği gün.
Yol kenarındaki dereden su içecek; *
Bu yüzden başını dik tutacak.
 
1. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü  
İşte, Rab, göğün bulutları üzerinde büyük güç ve kudretle gelecek. Alleluya.
Noel’den Sonraki II. Pazar Günü
Bugün bizim için kurtuluşun günü parladı. Asırlardan beri hazırlanmış sonsuz mutluluk günü.
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
İşte Rab gelecek: Gecikirse güvenle bekle: O sözünü tutacaktır. Alleluya.
 
MEZMUR 115
Bizi değil, ya Rab, bizi değil, †
Sevgin ve sadakatin uğruna, *
Kendi adını yücelt!
 
Niçin uluslar: *
“Hani, nerede onların Tanrısı?” desin.
Bizim Tanrımız göklerdedir, *
Ne isterse yapar.
 
Oysa onların putları altın ve gümüşten yapılmış, *
İnsan elinin eseridir.
Ağızları var, konuşmazlar, *
Gözleri var, görmezler,
 
Kulakları var, duymazlar, *
Burunları var, koku almazlar,
Elleri var, hissetmezler, *
Ayakları var, yürümezler,
 
Boğazlarından ses çıkmaz. †
Onları yapan, onlara güvenen herkes *
Onlar gibi olacak!
 
Ey İsrail halkı, Rab’be güven, *
Odur yardımcınız ve kalkanınız!
Ey Harun soyu, Rab’be güven, *
Odur yardımcınız ve kalkanınız!
 
Ey Rab’den korkanlar, Rab’be güvenin, *
Odur yardımcınız ve kalkanınız!
 
Rab bizi anımsayıp kutsayacak, †
İsrail halkını, *
Harun soyunu kutsayacak.
 
Küçük, büyük, *
Kendisinden korkan herkesi kutsayacak.-
Rab sizi, *
Sizi ve çocuklarınızı çoğaltsın!
 
Yeri göğü yaratan Rab *
Sizleri kutsasın. ¬
Göklerin öteleri Rab’bindir, *
Ama yeryüzünü insanlara vermiştir.
 
Ölüler, sessizlik diyarına inenler, *
Rab’be övgüler sunmaz;
 
Biziz Rab’bi öven, †
Şimdiden sonsuza dek. *
Rab’be övgüler sunun!
 
2. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
İşte Rab gelecek: Gecikirse güvenle bekle: o sözünü tutacaktır. Alleluya.
 
3. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Yasamız Rab’dir, Kralımız Rab’dir: O geliyor bizi kuraracaktır.
 
Aşağıdaki ezgi eğer müzikle söyleniyorsa aşağıdaki gibi Alleluya’lı söylenir; eğer okunuyorsa her bir dörtlüğün başlangıcında ve sonunda Alleluya demek gerekir.
 
EZGİ  Va. 19, 1, 2, 5-7             
Alleluya! Kurtarış, yücelik ve güç †
Tanrımız’a özgüdür.  *
Onun yargıları doğru ve adildir.
 
Alleluya! Ey Tanrımız’ın bütün kulları! †
Onu övün! *
Küçük büyük ondan korkan hepiniz.
 
Alleluya! Çünkü Her Şeye Gücü Yeten *
Rab Tanrımız egemenlik sürüyor. 
Alleluya! Sevinelim, coşalım, *
Onu yüceltelim!
 
Alleluya! Çünkü Kuzu’nun düğünü başlıyor, *
Gelini hazırlandı.
 
3. Nak. Noel’e Hazırlık II. Pazar Günü
Yasamız Rab’dir, Kralımız Rab’dir: O geliyor bizi kuraracaktır.
 
KISA OKUMA                                                                                                           Fil. 4, 4-5
Rab'de her zaman sevinin; yine söylüyorum, sevinin! Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rab'bin gelişi yakındır.
 
KARŞILIKLI HAMDETME
¥ Ya Rab * bize merhametini göster.
~ Ya Rab bize merhametini göster.
¶ Ve bize kurtuluşu bağışla.
~ Bize merhametini göster.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Ya Rab, bize merhametini göster.
 
Magnificat Nak. Ne mutlu sana ey Meryem! Sen iman ettin! Sende Rab’bin sözü gerçekleşecek. Alleluya!
 
 
YAKARMALAR
 
Güvey’i olan Mesih’i bekleyen Kutsal Kilise ile birleşelim: Gel ya Rab.
Vücut bulmakla, yüceliğini dünyaya açıklayan ebedi Kelam,
- ilahi yaşamınla bizleri değiştir.
Sen bizim zayıflıklarımızı giyindin,
- sevginin gücünü üzerimize dök.
Günahın esaretinden bizi kurtarmak için fakir ve alçakgönüllü olarak bizlere gelen sen,
- görkeminle geldiğin zaman bizi doğru olanların cemaatine kabul et.
Yaratıklarına bilgelik ve sevgiyle hükmeden sen,
- tüm insanların barış ve özgürlük içinde gelişmesini teşvik et.
Peder’in sağında oturan sen, sevgi ve umudu geç tanımış olanları,
- yüzünün görünmesiyle sevindir.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
DUA
 
Merhametli ve her şeye kadir Tanrı, dünyadaki günlük kaygılarımızın ve çabalarımızın Oğlunu karşılamamıza engel olmaması için bize yardım et. Onu kabul etmek ve onunla birlikte yaşayabilmek için, ilahi hikmetinle kalplerimizi uyar ve hazırla. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 

NOEL HAZIRLIK DEVRESİ 1. HAFTA CUMARTESİ GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET
Nak. Gelin; bizim için gelen Rab’be tapalım.
Ya da
Nak. Kralımız olan Rab’be tapalım. O bizi kurtamaya geliyor.
 
Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100
_______________
 
Okumalar Övgü Duaları
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
İLAHİ
Peder’in parlak Sözü,
Zamanlar geldiğinde
Dünyayı kurtarmaya
Sen indin aramıza.
 
Lütuf sağlayan müjden
Suçtan arıtsın bizi,
Ruhları aydınlatsın,
Kalplere ümit versin.
Bizi yargılamaya
Görkemle geldiğinde
Ermişler arasında
Sağında bizi oturt.
 
Peder’e ve Oğluna
Kutsal Ruh’la birlikte
Tek-Üçlü Tanrımıza
Hep şeref ve şan olsun. Âmin.
 
1. Nak. Rab’bin harikalarını düşünün, onu övün ve kutlayın.
 
MEZMUR 105  
İsrailliler,  evlatlığa kabul edilenler, Tanrı'nın yüceliğini görenler onlardır. Antlaşmalar, buyrulan Kutsal Yasa, tapınma düzeni, vaatler onlarındır. Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. O her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı'dır! (Rom. 9, 4-5)
I  (1-15)
Rab'be şükredin, ona yakarın, *
Halklara duyurun yaptıklarını!
Onu ezgilerle, ilahilerle övün, *
Bütün harikalarını anlatın!
 
Kutsal adıyla övünün, *
Sevinsin Rab'be yönelenler!
Rab'be ve onun gücüne bakın, *
Durmadan onun yüzünü arayın!
 
Ey sizler, kulu İbrahim'in soyu, *
Seçtiği Yakupoğulları, ¬
 
Onun yaptığı harikaları, †
Olağanüstü işlerini *
Ve ağzından çıkan yargıları anımsayın!
 
Tanrımız Rab odur, *
Yargıları bütün yeryüzünü kapsar.
O antlaşmasını, *
Bin kuşak için verdiği sözü,
 
İbrahim'le yaptığı antlaşmayı, *
İshak için içtiği andı sonsuza dek anımsar.
"Hakkınıza düşen mülk olarak *
Kenan ülkesini size vereceğim" diyerek,
 
Bunu Yakup için bir kural, *
İsrail'le sonsuza dek geçerli bir antlaşma yaptı.
O zaman bir avuç insandılar, *
Sayıca az ve ülkeye yabancıydılar.
 
Bir ulustan öbürüne, *
Bir ülkeden ötekine dolaşıp durdular.
Rab kimsenin onları ezmesine izin vermedi, *
Onlar için kralları bile payladı:
 
"Meshettiklerime* dokunmayın, *
Peygamberlerime kötülük etmeyin!" dedi.
 
1. Nak. Rab’bin harikalarını düşünün, onu övün ve kutlayın.
 
2. Nak. Rab ihanete uğramış insanı terk etmez; onu günahkârların ellerinden kurtardı.
 
II (16-22)
 
Ülkeye kıtlık gönderdi, *
Bütün yiyeceklerini yok etti.
Önlerinden bir adam göndermişti, *
Köle olarak satılan Yusuf'tu bu.
Zincir vurup incittiler ayaklarını, *
Demir halka geçirdiler boynuna,
Söyledikleri gerçekleşinceye dek, *
Rab'bin sözü onu sınadı. ¬
Kral adam gönderip Yusuf'u salıverdi, *
Halklara egemen olan onu özgür kıldı.
Onu kendi sarayının efendisi, *
Bütün varlığının sorumlusu yaptı;
Önderlerini istediği gibi eğitsin, *
İleri gelenlerine akıl versin diye.
 
2. Nak. Rab ihanete uğramış insanı terk etmez; onu gü-nahkarların ellerinden kurtardı.
3. Nak. Rab, verdiği kutsal vaadi hatırladı: Ve halkına özgürlüğe doğru rehber oldu.
 
III (23-45)
 
O zaman İsrail Mısır'a gitti, *
Yakup Ham ülkesine yerleşti.
Rab halkını alabildiğine çoğalttı, *
Düşmanlarından sayıca arttırdı onları.
 
Sonunda tutumunu değiştirdi düşmanlarının: †
Halkından tiksindiler, *
Kullarına kurnazca davrandılar.
 
Kulu Musa'yı, *
Seçtiği Harun'u gönderdi aralarına.
Onlar gösterdiler Rab'bin belirtilerini, *
Ham ülkesinde şaşılası işlerini.
 
Karanlık gönderip ülkeyi karanlığa bürüdü Rab, *
Çünkü Mısırlılar onun sözlerine karşı gelmişti.
Kana çevirdi sularını, *
Öldürdü balıklarını.
 
Ülkede kurbağalar kaynaştı *
Krallarının odalarına kadar.
Rab buyurunca sinek sürüleri, *
Sivrisinekler üşüştü ülkenin her yanına.
 
Dolu yağdırdı yağmur yerine, *
Şimşekler çaktırdı ülkelerinde.
Bağlarını, incir ağaçlarını vurdu, *
Parçaladı ülkenin ağaçlarını. ¬
 
O buyurunca çekirgeler, *
Sayısız yavrular kaynadı.
Ülkenin bütün bitkilerini yediler, *
Toprağın ürününü yiyip bitirdiler.
 
Rab ülkede ilk doğanların hepsini, *
İlk çocuklarını öldürdü.
İsrailliler'i ülkeden altın ve gümüşle çıkardı, *
Oymaklarından tek kişi bile tökezlemedi.
 
Onlar gidince Mısır sevindi, *
Çünkü İsrail korkusu çökmüştü Mısır'ın üzerine.
Rab bulutu bir örtü gibi yaydı üzerlerine, *
Gece ateş verdi yollarını aydınlatsın diye.
İstediler, bıldırcın gönderdi, *
Göksel ekmekle doyurdu karınlarını.
Kayayı yardı, sular fışkırdı, *
Çorak topraklarda bir ırmak gibi aktı.
 
Çünkü kutsal sözünü, *
Kulu İbrahim'e verdiği sözü anımsadı.
Halkını sevinç içinde, *
Seçtiklerini sevinç çığlıklarıyla ülkeden çıkardı.
 
Ulusların topraklarını verdi onlara. *
Halkların emeğini miras aldılar;
 
Kurallarını yerine getirsinler, †
Yasalarına uysunlar diye. *
Rab'be övgüler sunun!
 
3. Nak. Rab, verdiği kutsal vaadi hatırladı: Ve halkına özgürlüğe doğru rehber oldu.
¥ Rab sözünü Yakub’a bildirdi.
¶ Yasasını ve kararlarını İsrail’e açıkladı.
 
 
BİRİNCİ OKUMA                                                                                                                                            
Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                                                Yşa. 21, 6-12
 
Gözcü gece boyunca bekledi, Babil’in yıkıldığını haber verdi.
 
Rab bana dedi ki,
"Git, bir gözcü dik,
gördüğünü bildirsin.
Savaş arabalarının,
atlara, eşeklere, develere binmiş insanların
çifter çifter geldiğini görünce dikkat kesilsin."
 Gözcü, "Ey efendim, her gün aralıksız gözcü kulesinde duruyor,
her gece yerimde nöbet tutuyorum" diye bağırdı,
"bak, savaş arabalarıyla atlılar
çifter çifter geliyor!"
Sonra, "yıkıldı, Babil yıkıldı!" diye haber verdi,
"taptıkları bütün putlar yere çalınıp parçalandı!"
Ey halkım, harman yerinde buğday gibi dövülmüş olan halkım!
Her Şeye Egemen Rab'den, İsrail'in Tanrısı'ndan duyduklarımı size bildirdim.
Duma ile ilgili bildiri:
Biri Seir'den bana sesleniyor:
"Ey gözcü, geceden geriye ne kaldı?
Geceden geriye ne kaldı?"
Yanıtım şöyle: "Sabah olmak üzere,
ama yine gece olacak.
Soracaksanız sorun, yine gelin."
 
 
RESPONSORİUM                                                                                                                                             Va.18, 2. 4. 5
 
¥ Melek gür  bir sesle bağırdı: "Yıkıldı! Büyük Babil  yı-kıldı! * Ey halkım! Onun günahlarına ortak olmamak, uğradığı belalara uğramamak için çık oradan!
¶ Çünkü üst üste yığılan günahları göğe erişti, ve Tan-rı onun suçlarını anımsadı.
¥ Ey halkım! Onun günahlarına ortak olmamak, uğra-dığı belalara uğramamak için çık oradan!
 
 
 
İKİNCİ OKUMA
 
 Kiprianus, Sabır Üstüne, 13. 15
 
Görmesek de ümit ediyoruz.
 
Rabbimiz ve Hocamız, selametimiz için bize şu buyruğu verdi: "Kim sonuna kadar dayanacak olursa, bu kimse kurtulacaktır" (Mat. 10, 22; 24). Ve de şunu: "Eğer benim sözümde kalırsanız, gerçekten benim şakirtlerim olacaksınız, gerçeği tanıyacaksınız ve gerçek sizi özgür yapacaktır" (Yu. 8, 31-32).
Sevgili kardeşlerim, gerçek ve özgürlük ümidini elde edebilmek için, gerçeğin ve özgürlüğün kendisine erişebilmek amacıyla sağlam durmak ve sebat etmek gerekir. Hıristiyan olmamız keyfiyeti imanımızın ve ümidimizin temelini oluşturmaktadır. Ama ümidin ve imanın ürün verebilmesi için, sabır zorunludur.
Bizim aradığımız bu dünyanın şan ve şerefi değil, gelecek şan ve şereftir Havari Pavlus'un bize bildirdiği gibi: "Kurtulduk, fakat bu, ümit olarak böyledir; ümit edileni görmek, artık ümit etmemektir: görülen şey hala nasıl ümit edilebilir? Fakat, görmediğimiz şeyi ümit eden bizler onu sabırla bekliyoruz" (Rom. 8, 24-35). Beklemek ve sabır, giriştiğimiz şeyin gerçekleşmesi için ve ümit ettiğimiz ve inandığımız şeyi Tanrı bize armağan ettiği zaman, ona sahip olmak için zorunludurlar.
Başka bir yerde, Havari aynı dersi, gökte kendilerine daha büyük hazineler hazırlamak amacıyla ilahi yeteneklerin ürün vermesine çalışan dürüst kimselere vermektedir. Onları sabırlı olmaya şöyle çağırmaktadır: "O halde, zamanımız olduğu sürece, herkesin iyiliği, özellikle imanda yakınımız olanların iyiliği için çalışalım. Yılmadan iyilik yapalım, çünkü eğer yılmazsak, istenen zamanda ürün alacağız" (Gal. 6, 9-10). Bu şe-kilde Havari, insanın faaliyetinden sabırsızlıkla vaz-geçmemesi, başarıya, şan ve şerefe erişmekten yarı yolda dönmeyi gerektirecek eğilimlere kapılmaması gerektiğini bildirmektedir. Yoksa, sonuna kadar sür-dürülmeyen girişimlerin nedeniyle, önceden gerçekleştirilmiş bulunan girişimler de kaybedilmiş olur.
Havari, merhametten sözederken, buna dayanıklılığı ve sabrı da eklemiştir: "Sevgi yücedir, sevgi hoşgörü-lüdür, merhamet kıskanç değildir, övünmez, öfkelenmez, kin tutmaz, her şeyi sever, her şeye inanır, her şeye umut bağlar, her şeye dayanır" (I. Ko. 13, 4-5). Her şeye dayandığına göre inatla sebat etmek yeteneğine sahip olduğunu gösterir.
Başka bir yerde şöyle demektedir: "Biribirinize sevgi ile tahammül gösterin; barış içinde birleşmiş olarak, aynı Ruh'ta birliği muhafaza etmeyi görev bilin" (Ef. 4, 2). Havari bu şekilde göstermek istemiştir ki eğer kardeşler birbirlerine tahammül göstererek karşılıklı olarak birbirlerini cesaretlendirmezlerse ve eğer sabır sayesinde dirlik düzenlik bağlarını muhafaza etmezlerse, ne birliği, ne de barışı muhafaza edebilirler.
 
 
RESPONSORİUM                                                                                                                                Hab. 2, 3; İbr. 10, 37    
 
¥ Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir. * Kesinlikle olacak, gecikmeyecek.
¶ Artık, "Gelecek olan pek yakında gelecek”
¥ Kesinlikle olacak, gecikmeyecek.
 
İncil: Matta 9, 35-10, 1. 6-8
 
DUA
 
Merhametli ve yüce Tanrı, insanları günahın esaretin-den kurtarmak için, Oğlun’u dünyaya gönderen sen; imanla sevginin lütfunu bekleyen bizleri gerçek öz-gürlüğün ödülünü almaya layık kıl. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
 
 
Sabah Övgü Duaları
Ey Tanrı gel beni kurtarmaya. Ya Rab yardımıma koş  Peder’e... v.s.
 
Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
 
İLAHİ
Göklerde keskin bir ses;
Etrafta duyuluyor;
Kaygılar üzüntüler
yok olsun: Mesih gelir.
 
Kötülükten arınmış
Kalbimiz uyanıktır,
Gece karanlığında
Parıldar yeni yıldız.
 
Tanrı’dan gelen kuzu
Göklerden fidyemizdir,
Affını, barışını
İmanla dileyelim.
 
Zamanların sonunda
Şanında geldiğinde
Merhametli olsun bize,
Cennete alsın bizi.
 
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Mesih’e şeref olsun,
Ezelde olduğu gibi
Çağlardan çağlara dek. Âmin.
 1. Nak. Ya Rab, gözlerim şafaktan beri seni arıyor, ve senin sözünü derince düşünmek için.
 
MEZMUR 119, 145-152 (Kof)
Tanrı'yı sevmek O'nun buyruklarını yerine getirmek demektir. (1. Yu. 5, 3)
 
Bütün yüreğimle haykırıyorum, *
Yanıtla beni, ya Rab!
Senin kurallarına uyacağım. *
Sana sesleniyorum,
 
Kurtar beni, *
Öğütlerine uyayım.
Gün doğmadan kalkıp yardım dilerim, *
Senin sözüne umut bağladım.
 
Verdiğin söz üzerinde düşüneyim diye, *
Gece boyunca uyku girmiyor gözüme.
 
Sevgin uyarınca sesime kulak ver, †
Hükümlerin uyarınca, ya Rab, *
Yaşam ver bana!
 
Yaklaşıyor kötülük ardınca koşanlar, *
Yasandan uzaklaşıyorlar.
Oysa sen yakınsın, ya Rab, *
Bütün buyrukların gerçektir.
 
Çoktan beri anladım *
Öğütlerini sonsuza dek verdiğini.
 
1. Nak. Ya Rab, gözlerim şafaktan beri seni arıyor, ve senin sözünü derince düşünmek için.
 
2. Nak. Rab gücüm ve ilahimdir. O beni kurtardı.
 
EZGİ Çık. 15, 1-4a, 8-13, 17-18          
Canavara, karşı zafer kazananlar, Tanrı kulu Musa'nın ezgisini söylüyorlardı (bk. Va. 15, 2-3)
 
Ezgiler sunacağım Rab’be, *
Çünkü yüceldikçe yüceldi;
Atları da, atlıları da denize döktü. *
Rab gücüm ve ezgimdir,
 
O kurtardı beni. odur Tanrım, *
Övgüler sunacağım ona.
Odur babÂmin Tanrısı, *
Yücelteceğim onu.
 
Savaş eridir Rab, Adı Rab’dir. †
Denize attı firavunun ordusunu, *
Savaş arabalarını.
 
Burnunun soluğu karşısında, *
Sular yığıldı bir araya.
Kabaran sular duvarlara dönüştü, *
Denizin göbeğindeki derin sular dondu.
 
Düşman böbürlendi: †
Peşlerine düşüp yakalayacağım onları dedi, *
Bölüşeceğim çapulu,
 
Dileğimce yağmalayacağım, *
Kılıcımı çekip yok edeceğim onları.’
Üfledin soluğunu, denize gömüldüler, *
Kurşun gibi engin sulara battılar.
 
“Var mı senin gibisi ilahlar arasında, ya Rab? *
Senin gibi kutsallıkta görkemli,
Heybetiyle övgüye değer, *
Harikalar yaratan var mı? 
 
Sağ elini uzattın, *
Yer yuttu onları.
Öncülük edeceksin sevginle *
Kurtardığın halka, 
 
Kutsal konutunun yolunu *
Göstereceksin gücünle onlara.
Ya Rab, halkını içeri alacaksın. *
Kendi dağına, yaşamak için seçtiğin yere,
 
Ellerinle kurduğun †
Kutsal yere dikeceksin, ya Rab! * ¬
Rab sonsuza dek egemen olacak.”
 
2. Nak. Rab gücüm ve ilahimdir. O beni kurtardı.
 
3. Nak. Ey bütün uluslar, Rab’be övgüler sunun.
 
MEZMUR   117               
Çünkü diyorum ki öteki uluslar merhameti için Tanrı'yı yüceltsin. (Bk. Rom. 15, 8.9)
 
Ey bütün uluslar, Rab’be övgüler sunun! *
Ey bütün halklar, onu yüceltin.
 
Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür, †
Rab’bin sadakati sonsuza dek sürer. *
Rab’be övgüler sunun!
 
3. Nak. Ey bütün uluslar, Rab’be övgüler sunun.
KISA OKUMA                                                                                                                                      Yşa. 11, 1-2
İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, kökünden bir fidan meyve verecek. Rab'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu,  öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak.
 
KARŞILIKLI HAMDETME
 
¥ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, * senin üzerinde Rab parlayacak.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.
¶ Şanı senin üzerinde görünecek.
Senin üzerinde Rab parlayacak.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.
 
Benedictus Nak. Korkularından kurtul artık ey Siyon halkı, Tanrı, sizin Tanrı’nız size geliyor. Alleluya!
 
 
YAKARMALAR
 
Bütün insanlara kurtuluş yolunu açmış olan Kutsal Peder, sana yalvarıyoruz: Ya Rab halkını muhafaza et.
Halkına söz ettiğin bir doğruluk filizi olan kilisenin,
- temiz ve kutsal kalmasını sağla.
Kalplerimizi sözünü dinlemeye aç,
- bizi iman tanıklığımızda güçlü ve kusursuz olma-mızı sağla.
Her zaman Kutsal Ruhun’un,
- sevgi birliğinde kalmamızı sağla.
Oğlun’un gelişini kabul etmeye bizi hazırla,
- senin lütfunda sebat etmemizi sağla.
Rabbimiz Mesih İsa’nın geleceği güne kadar,
- sadık ve uyanık kalmamızı sağla.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
 
DUA
 
Merhametli ve yüce Tanrı, insanları günahın esaretin-den kurtarmak için, Oğlun’u dünyaya gönderen sen; imanla sevginin lütfunu bekleyen bizleri gerçek öz-gürlüğün ödülünü almaya layık kıl. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
 
 
Gündüz Övgü Duaları
 
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Öğleden Önce (Hora Tertia)
İLAHİ
İşte, yüce Kutsal Ruh,
Peder ve Oğul ile
Kalplere ışığını
Saçmaya geldiğin an.
 
Dilimiz ve kalbimiz,
Gücümüz, hayatımız
Her zaman ve her yerde
Sevgin ile tutuşsun.
 
Her zaman yaşayan sen,
Ey yüce, Kutsal Peder,
Oğlunla, Kutsal Ruh'la
Dualarımı dinle. Âmin.
 
Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır.
 
Öğle (Hora Sexta)
İLAHİ
Gün ışıkla doludur
Ve dünya görkeminde;
Işığın Yaradanı,
Taparız sana, Tanrı!
 
Günah'ın ve öfkenin
Alevlerini söndür;
Kalpleri aşkla doldur,
Barıştır bizi sana.
 
Her şeye kadir Peder,
Kabul et duamızı;
Kutsal Ruh'la Oğlun'da
Şükürler olsun sana. Âmin.
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların arasında mübareksin.
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
İlahi
Kudretli, yüce çoban,
Bize yolunu göster;
Bu kısa günden sonra
Görkeme bizi götür.
 
Ellerin eserinden
Kalbimiz seni tanır
Ve sevginin özlemi
Gittikçe bizde artar.
 
Yüzünün aydınlığı
Yüzümüze parlasın;
Ebedi ışığına
Hazırla ruhumuzu. Âmin.
 
Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selÂmin anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım.
 
MEZMUR 119, 33-40  (He)
 
Kurallarını nasıl izleyeceğimi *
Öğret bana, ya Rab,
Öyle ki, onları sonsuza kadar izleyeyim. *
Anlamamı sağla, yasana uyayım, 
 
Bütün yüreğimle onu yerine getireyim. †
Buyrukların doğrultusunda yol göster bana, *
Çünkü yolundan zevk alırım. 
 
Yüreğimi haksız kazanca değil, *
Kendi öğütlerine yönelt.
Gözlerimi boş şeylerden çevir, *
Beni kendi yolunda yaşat.
 
Senden korkulması için *
Ben kuluna verdiğin sözü yerine getir.
Korktuğum hakaretten uzak tut beni, *
Çünkü senin ilkelerin iyidir.
 
Çok özlüyorum senin koşullarını! *
Beni doğruluğunun içinde yaşat!
 
MEZMUR 34              
 
I (1-11)
Çünkü Rab'bin iyiliğini tattınız. (1. Pe. 2, 3)
 
 
Her zaman Rab’be övgüler sunacağım, *
Övgüsü dilimden düşmeyecek.
Rab’le övünürüm, *
Mazlumlar işitip sevinsin!
 
Benimle birlikte Rab’bin büyüklüğünü duyurun, *
Adını birlikte yüceltelim.
Rab’be yöneldim, yanıt verdi bana, *
Bütün korkularımdan kurtardı beni.
Ona bakanların yüzü ışıl ışıl parlar, *
Yüzleri utançtan kızarmaz. ¬
Bu mazlum yakardı, Rab duydu, *
Bütün sıkıntılarından kurtardı onu.
 
Rab’bin meleği ondan korkanların †
Çevresine ordugah kurar, *
Kurtarır onları.
 
Tadın da görün, Rab ne iyidir,  *
Ne mutlu ona sığınan adama!
Rab’den korkun, ey onun kutsalları, *
Çünkü ondan korkanın eksiği olmaz.
 
Genç aslanlar bile aç ve muhtaç olur †
Ama Rab’be yönelenlerden *
Hiçbir iyilik esirgenmez.
           
II (12-23)
 
Gelin, ey çocuklar, dinleyin beni: *
Size Rab korkusunu öğreteyim.
Kim yaşamdan zevk almak, *
İyi günler görmek istiyorsa,
 
Dilini kötülükten, *
Dudaklarını yalandan uzak tutsun.
Kötülükten sakının, iyilik yapın; *
Esenliği amaçlayın, ardınca gidin.
 
Rab’bin gözleri doğru kişilerin üzerindedir, *
Kulakları onların yakarışına açıktır.
Rab kötülük yapanlara karşıdır, *
Onların anısını yeryüzünden siler.
 
Doğrular yakarır, Rab duyar; *
Bütün sıkıntılarından kurtarır onları.
Rab gönlü kırıklara yakındır, *
Ruhu ezginleri kurtarır.
 
Doğrunun dertleri çoktur, *
Ama Rab hepsinden kurtarır onu.
Bütün kemiklerini korur, *
Hiçbiri kırılmaz.
 
Kötü insanın sonu kötülükle biter, *
Cezasını bulur doğrulardan nefret edenler. ¬
Rab kullarını kurtarır, *
Ona sığınanların hiçbiri ceza görmez.
 
Öğleden Önce (Hora Tertia)
Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği İyi Haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den doğacak.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                                       Yşa. 4, 2
 
O gün Rab'bin dalı, İsrail halkından sağ kalanların güzelliği ve görkemi olacak; ülkenin meyvesi de onların kıvancı ve övüncü olacak.
 
¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
 
 
Öğle (Hora Sexta)
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, bütün kadınlar arasında mübareksin.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                                                                     Yşa. 4, 3
 
Siyon'da, yani Yeruşalim'de sağ kalanlara, “Yeruşalim'de yaşıyor” diye kaydedilenlere, “Kutsal” denilecek.
 
¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
 
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
 
Nak. Meryem dedi: Bu selÂmin anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
 
 
KISA OKUMA                                                                                                                                                   Yşa. 61, 11
 
Toprak filizlerini nasıl çıkartır, bahçe ekilen tohumları nasıl yetiştirirse, egemen Rab de doğruluk ve övgüyü bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek.
 
¥ Ey Rab, gel, gecikme.
¶ Halkını günahtan kurtar.
 
DUA
 
Merhametli ve yüce Tanrı, insanları günahın esaretin-den kurtarmak için, Oğlun’u dünyaya gönderen sen; imanla sevginin lütfunu bekleyen bizleri gerçek özgürlüğün ödülünü almaya layık kıl. Tanrı olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.
 
 
 

NOEL HAZIRLIK DEVRESİ 1. CUMA GÜNLÜK ÖVGÜ DUALARI

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET
Nak. Gelin; bizim için gelen Rab’be tapalım.
Ya da
Nak. Kralımız olan Rab’be tapalım. O bizi kurtamaya geliyor.
 
Davet Mezmuru Mezmur 95 veya Mezmur 100
_______________
 
Okumalar Övgü Duaları
İLAHİ
Peder’in parlak Sözü,
Zamanlar geldiğinde
Dünyayı kurtarmaya
Sen indin aramıza.
 
Lütuf sağlayan müjden
Suçtan arıtsın bizi,
Ruhları aydınlatsın,
Kalplere ümit versin.
Bizi yargılamaya
Görkemle geldiğinde
Ermişler arasında
Sağında bizi oturt.
 
Peder’e ve Oğluna
Kutsal Ruh’la birlikte
Tek-Üçlü Tanrımıza
Hep şeref ve şan olsun. Amin.
Ey Tanrı gel... ¬ Ya Rab yardımıma...¬ Peder’e... v.s.
 
Övgüler Tanrı’yı övmeye davet ile başladıysa, yukardaki giriş kullanılmaz.
İlahi Devreye ya da kutlanan bayrama göre. 
 
1. Nak. Ya Rab, yardımıma koş.
 
MEZMUR 35, 1-2, 3c, 9-19, 22-23, 27-28  
Kayafa adındaki başkâhinin sarayında toplandılar. İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmek için düzen kurdular. (Mt. 26, 3.4)
 
I  (1-2. 3c. 9-12)
 
Ya Rab, benimle uğraşanlarla sen uğraş, *
Benimle savaşanlarla sen savaş!
Al küçük kalkanla büyük kalkanı, *
Yardımıma koş!
 
“Seni ben kurtarırım” de bana! †
O zaman Rab’de sevinç bulacağım, *
Beni kurtardığı için coşacağım.
 
Bütün varlığımla şöyle diyeceğim *
Senin gibisi var mı, ya Rab,
Mazlumu zorbanın elinden,  *
Mazlumu ve yoksulu soyguncudan kurtaran?” ¬
 
Kötü niyetli tanıklar türüyor, *
Bilmediğim konuları soruyorlar.
İyiliğime karşı kötülük ediyor, *
Yalnızlığa itiyorlar beni.
 
1. Nak. Ya Rab, yardımıma koş.
2. Nak. Ya Rab, davamı savun ve  kuvvetinle koru beni.
 
II (13-16)
 
Oysa onlar hastalanınca ben çula sarınır, *
Oruç tutup alçakgönüllü olurdum.
Duam yanıtsız kalınca, *
Bir dost, bir kardeş yitirmiş gibi dolaşırdım.
 
Kederden belim bükülürdü, *
Annesi için yas tutan biri gibi.
 
Ama ben sendeleyince toplanıp sevindiler, †
Toplandı bana karşı tanımadığım alçaklar, *
Durmadan didiklediler beni.
 
Tanrıtanımaz, alaycı soytarılar gibi, *
Diş gıcırdattılar bana.
 
2. Nak.  Ya Rab, davamı  savun ve  kuvvetinle koru beni.
3. Nak. Ey Rab, senin adaletini öveceğim ve ebediyen sana övgü ilahisi söyleyeceğim.
 
III  (17-19. 22-23. 27-28)
 
Ne zamana dek seyirci kalacaksın, ya Rab? †
Kurtar canımı bunların saldırısından, *
Hayatımı bu genç aslanlardan!
 
Büyük toplantıda sana şükürler sunacağım, *
Kalabalığın ortasında sana övgüler dizeceğim.
 
Sevinmesin boş yere bana düşman olanlar, †
Göz kırpmasınlar birbirlerine  *
Nedensiz benden nefret edenler. ¬
 
Olup biteni sen de gördün, ya Rab, *
Sessiz kalma,
Ya Rab, benden uzak durma! *
Uyan, kalk savun beni,
 
Uğraş hakkım için, ey Tanrım *
Ve Rab’bim!
 
Benim haklı çıkmamı isteyenler, †
Sevinç çığlıkları atıp coşsunlar; *
Şöyle desinler sürekli:
 
“Kulunun esenliğinden hoşlanan *
Rab yücelsin!”
O zaman gün boyu adaletin, *
Övgülerin dilimden düşmeyecek.
 
3. Nak. Ey Rab, senin adaletini öveceğim ve ebediyen sana övgü ilahisi söyleyeceğim.
¥ Ey Rab, merhametin üzerimde olsun.
¶ Sözünün doğruluğu nedeniyle beni kurtar.
 
 
BİRİNCİ OKUMA                                                                                                                                          
 
Peygamber Yeşaya’nın Kitabından                                                                                              Yşa. 19, 16-25
 
Mısırlılar ve Asurlular Rab’bi tanıyacak ve ona hizmet edecekler.
 
O gün Mısırlılar kadın gibi olacaklar; Her Şeye Egemen Rab'bin kendilerine karşı kalkan elinin önünde titreyip dehşete kapılacaklar. Yahuda Mısır'ı dehşete düşürecek. Yahuda dendi mi, Her Şeye Egemen Rab'-bin Mısır'a karşı tasarladıklarını anımsayan herkes dehşete kapılacak. O gün Mısır'da Kenan dilini konu-şan beş kent olacak. Bu kentler Her Şeye Egemen Rab'-be bağlılık andı içecekler; içlerinden biri 'Yıkım Kenti diye adlandırılacak.
O gün Mısır'ın ortasında Rab için bir sunak, sınırında da bir sütun dikilecek. Her Şeye Egemen Rab için Mısır'da bir belirti ve tanık olacak bu. Halk kendine baskı yapanlardan ötürü Rab'be yakarınca, Rab onları savunacak bir kurtarıcı gönderip özgür kılacak. Rab kendini Mısırlılar'a tanıtacak, onlar da o gün Rab'bi tanıyacak, kurbanlarla, sunularla ona tapınacaklar. Rab'be adak adayacak ve adaklarını yerine getirecekler.
Rab Mısırlılar'ı hastalıkla alabildiğine cezalandıracak, sonra iyileştirecek. Rab'be yönelip yakaracaklar. Rab de onları iyileştirecek.
O gün Mısır'la Asur arasında bir yol olacak. Asurlu Mısır'a, Mısırlı Asur'a gidip gelecek. Mısırlılar'la Asurlular birlikte tapınacaklar. 
O gün Mısır ve Asur'un yanısıra İsrail üçüncü ülke olacak. Dünya bu üçü sayesinde kutsanacak. Her Şeye Egemen Rab, "Halkım Mısır, ellerimin işi Asur ve mirasım İsrail kutsansın" diyerek dünyayı kutsayacak.
 
 
RESPONSORİUM                                                                                                                           Yşa. 19, 21; Lk. 13, 29
 
¥ Mısırlılar o gün Rab'bi tanıyacak, * kurbanlarla, sunularla ona tapınacaklar.
¶ İnsanlar doğudan batıdan, kuzeyden güneyden gelecek ve Tanrı'nın Egemeniği'nde sofraya oturacaklar.
¥ Kurbanlarla, sunularla ona tapınacaklar.
 
 
 
İKİNCİ OKUMA
Anselmus, Proslogion 1
 
Tanrı’yı derin düşünme isteği
 
Cesur ol, sefil ölümlü, kısa süre için uğraşılarından kaç, fırtınalı düşüncelerini terk et. Bir an için ağır dertlerini uzaklaştır ve yorucu faaliyetlerini bir yana koy. Biraz da Tanrı ile meşgul ol ve onda huzur et. Ruhunun içtenliğine gir, Tanrı ve seni onu aramaya yardım eden hariç, her şeyi uzaklaştır ve kapıyı kapadıktan sonra, onu ara. Ey yüreğim de şimdi tüm benliğinle, şimdi Tanrı'ya: "Yüzünü arıyorum, de; senin yüzünü arıyorum, ey Rab" (Mez. 26, 8). Rab Tanrım, öğret gönlüme seni nerede ve nasıl arayacağını, nerede ve nasıl bulacağını. Rabbim, sen burada değilsen, burada ol-mayan seni nerede arayacağım? Şayet her yerdeysen, neden seni hiç bir zaman göremiyorum? Kuşkusuz sen erişilmez bir ışıkta kalıyorsun.
Ya nerede bu erişilmez ışık, veya ona nasıl yaklaşabileceğim? Onda  seni  görebilmem için beni kim götürecek ona, kim rehberlik edecektir? Bundan başka seni hangi işaretlerle, hangi yüz ile arayacağım? Sana karşı olan sevgisiyle azap çeken ve yüzünden uzak yere atı-lan hizmetçin ne yapacaktır? Seni görmeyi arzu ediyor, fakat yüzün ondan uzaktır. Yaklaşmayı amaçlıyor, oysa konutun erişilmezdir. Seni bulmak için can atıyor ve yerini bilmiyor. Seni arayacağına söz veriyor ve yüzünü tanımıyor.
Rab, sen Tanrımsın, Rabbimsin ve ben seni hiç görmedim. Sen beni yarattın ve yeniden yarattın. Tüm mülklerimi bana verdin ve ben seni daha tanımıyorum. Seni görmek için yaratılmışım ben ve henüz yaratılışımın nedeni olan şeyi yapmadım.
Ya sen, Rab, ne zamana kadar bizi unutacaksın, ne zamana kadar bakışını bizden esirgeyeceksin? Ne zaman bize bakacaksın ve arzumuzu yerine getirecek-sin? Gözlerimizi aydınlatıp, yüzünü bize ne zaman göstereceksin? Ne zaman kendini bize geri verecek-sin?
Bak, Rab, arzumuzu yerine getir, aydınlat bizi, kendini bize göster. Kendini yeniden bize ver ki, yararımız olsun: Sensiz çok kötü oluyoruz. Uğraşılarımıza, sana yönelik gayretlerimize acı: sensiz hiçbir değerimiz yoktur.
Seni aramamı öğret bana ve aradığımda göster kendini: bana öğretmezsen seni arayamam, kendini göstermezsen bulamam. Seni arzu edip arayayım ve aradığımda arzulayayım, seni severek bulayım ve bulunca seveyim.
 
 
 
RESPONSORİUM                                                                                                                         Mez. 80,18. 19; 106, 4    
    
¥ O zaman senden asla ayrılmayacağız; yaşam ver bize, adını analım! * Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!
¶ Ya Rab, halkına duyduğun sevgiyle anımsa bizi, gel ve kurtarışını bize ver.
¥ Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!
İncil: Matta 9, 27-31
 
DUA
 
Rabbimiz, gücünü göster ve bir an önce aramıza gel. Günahlarımız yüzünden tehlikede olduğumuz için, bize ancak senden kurtuluş ve selamet gelir. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Amin.
 
 
 
Sabah Övgü Duaları
İLAHİ
Göklerde keskin bir ses;
Etrafta duyuluyor;
Kaygılar üzüntüler
yok olsun: Mesih gelir.
 
Kötülükten arınmış
Kalbimiz uyanıktır,
Gece karanlığında
Parıldar yeni yıldız.
 
Tanrı’dan gelen kuzu
Göklerden fidyemizdir,
Affını, barışını
İmanla dileyelim.
 
Zamanların sonunda
Şanında geldiğinde
Merhametli olsun bize,
Cennete alsın bizi.
 
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Mesih’e şeref olsun,
Ezelde olduğu gibi
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 
1. Nak. Ey Rab, sen sunağında doğru olanın kurbanını seversin.
 
MEZMUR 51                      
Düşüncede ve ruhta yenilenip, yeni yaradılışı giyindiniz (bk. Ef. 4, 23-24)
 
Ey Tanrı, lütfet bana, *
Sevgin uğruna;
Sil isyanlarımı, *
Sınırsız merhametin uğruna.¬
 
Tümüyle yıka beni suçumdan, *
Arıt beni günahımdan.
Çünkü biliyorum isyanlarımı, *
Günahım sürekli karşımda.
 
Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim. *
Senin gözünde kötü olanı yaptım.
Öyle ki, konuşurken haklı, *
Yargılarken adil olasın.
 
Nitekim suç içinde doğdum ben, *
Günah içinde annem bana hamile kaldı.
Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, *
Bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde.
 
Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım, *
Yıka beni, kardan beyaz olayım.
Neşe, sevinç sesini duyur bana, *
Bayram etsin ezdiğin kemikler.
 
Bakma günahlarıma, *
Sil bütün suçlarımı.
Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, *
Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.
 
Beni huzurundan atma, *
Kutsal Ruhun’u benden alma.
Geri var bana sağladığın kurtuluş sevincini, *
Bana destek ol, istekli bir ruh ver.
 
Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, *
Günahkarlar geri dönsün sana.
Kurtar beni kan dökme suçumdan, *
Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı,
 
Dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün. *
Ya Rab, aç dudaklarımı,
Ağzım senin övgülerini duyursun. *
Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın,
 
Yoksa sunardım sana, *
Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın.
 
Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, †
Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği *
Hor görmezsin, ey Tanrı. ¬
 
Lütfet, Siyon’a iyilik yap, *
Yeruşalim’in surlarını onar.
 
O zaman doğru sunulan kurbanlar, †
Yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, *
Seni hoşnut kılar; 
 
1. Nak. Ey Rab, sen sunağında doğru olanın kurbanını seversin.
 
2. Nak. Ey Rab, sen halkının yüceliği ve adaletisin.
 
EZGİ  Yşa. 45, 15-26                       
İsa'nın adı anıldığında hepsi diz çöksün. (Fil. 2, 10)
 
Gerçekten sen kendini gizleyen bir Tanrı’sın, *
Ey İsrail’in Tanrısı, ey Kurtarıcı!
Put yapanların hepsi utandırılacak, rezil olacak. *
Utanç içinde uzaklaşacaklar.
 
Ama İsrail Rab tarafından kurtarılacak, *
Sonsuza dek sürecek kurtuluşu.
Çağlar boyunca utandırılmayacak, *
Asla rezil olmayacak.
 
Çünkü gökleri yaratan Rab, *
Dünyayı yaratıp biçimlendiren, pekiştiren,
Üzerinde yaşanmasın diye değil, yaşansın diye *
Biçimlendiren Rab -Tanrı odur- şöyle diyor:
 
“Rab benim, başkası yok. †
Ben gizlide, *
Karanlıklar ülkesinin bir köşesinde konuşmadım.
 
Yakup soyuna, ‘Beni olmayacak yerlerde *
Arayın’ demedim. ¬
Doğru olanı söyleyen, *
Adil olanı bildiren Rab benim.”
 
“Ey sizler, uluslardan kaçıp kurtulanlar, *
Toplanıp gelin, birlikte yaklaşın!
Tahtadan oyma putlar taşıyan, *
Kurtaramayan ilahlara yakaranlar bilgisizdir.
 
Konuşun, davanızı sunun, *
Birbirinize danışın.
Bunları çok önceden duyurup bildiren kim? *
Ben Rab, bildirmedim mi?
 
Benden başka Tanrı yok, †
Adil Tanrı ve Kurtarıcı benim. *
Yok benden başkası.
 
“Ey dünyanın dört bucağındakiler, *
Bana dönün, kurtulursunuz.
Çünkü Tanrı benim, başkası yok. *
Kendi üzerime ant içtim,
 
Ağzımdan çıkan söz doğrudur, boşa çıkmaz: †
Her diz önümde çökecek, *
Her dil bana ant içecek.
 
“Benim için şöyle diyecekler: *
‘Doğruluk ve güç yalnız Rab’dedir’,
İnsanlar ona gelecek. *
Rab’be öfkelenenlerin hepsi utandırılacak.
 
Ama bütün İsrail soyu †
Rab tarafından aklanacak, *
     Onunla övünecek.
 
2. Nak. Ey Rab, sen halkının yüceliği ve adaletisin.
 
3. Nak. Neşe ilahileriyle Rabbe gelin.
Eğer 100. Mezmur, davet ilahisi olarak okunduysa, Mezmur 95 (94) üçüncü mezmur olarak Sabah Övgüsünde söylenir.
 
MEZMUR 100      
 Rab, kurtulanlara zafer ilahi söylüyor. (Az. Atanasius)
                 
Ey bütün dünya, *
Rab’be sevinç çığlıkları yükseltin!
Ona neşeyle kulluk edin, *
Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna!
 
Bilin ki Rab Tanrı’dır. *
Bizi yaratan odur, biz de onunuz,
 
Onun halkı, otlağının koyunlarıyız. †
Kapılarına şükranla, *
Avlularına övgüyle girin!
 
Şükredin ona, adına övgüler sunun! *
Çünkü Rab iyidir,
Sevgisi sonsuzdur. *
Sadakati kuşaklar boyunca sürer.
 
3. Nak. Neşe ilahileriyle Rabbe gelin.
KISA OKUMA                                                                                                                                   Yer. 30, 21-22
Önderleri kendilerinden biri olacak, yöneticileri kendi aralarından çıkacak. Onu kendime yaklaştıracağım, bana yaklaşacak. Kim canı pahasına yaklaşabilir bana? diyor Rab. “Böylece siz benim halkım olacaksınız, Ben de sizin Tanrınız olacağım.”
 
 
KARŞILIKLI HAMDETME
 
¥ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, * senin üzerinde Rab parlayacak.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.
¶ Şanı senin üzerinde görünecek.
~ Senin üzerinde Rab parlayacak.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Yeruşalim, Tanrı’nın Kenti, senin üzerinde Rab parlayacak.
 
Benedictus Nak. Davud’un soyundan insan olan Tanrı gelecek ve üzerimizde hükmedecektir. Alleluya.
 
YAKARMALAR
 
Oğlunda şanını insanlara göstermiş olan Tanrı’ya öv-gü ve izzet olsun: Ya Rab, seni överiz ve yüceltiriz.
Kutsal Peder, birbirimizle anlaşmamızı ve sevmeyi öğrenmemizi sağla,
- Oğlun Mesih İsa‘nın bize öğrettiği gibi.
İmanda bizi neşe ve barışla doldur,
- ümidimizi güçlendir ve Ruh’un kudretini bağışla.
Yarattığı her varlığa iyiliği ile özen gösteren Rab,
- seni tanımadıkları halde bekleyenleri ziyaret et.
Seçmiş olduklarını çağıran ve kutsal kılan sen,
- ebedi mutluluğa giden yolda biz günahkarlara destek ol.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
 
DUA
 
Rabbimiz, gücünü göster ve bir an önce aramıza gel. Günahlarımız yüzünden tehlikede olduğumuz için, bize ancak senden kurtuluş ve selamet gelir. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Amin.
 
 
 
Gündüz Övgü Duaları
 
Öğleden Önce (Hora Tertia)
İLAHİ
İşte, yüce Kutsal Ruh,
Peder ve Oğul ile
Kalplere ışığını
Saçmaya geldiğin an.
 
Dilimiz ve kalbimiz,
Gücümüz, hayatımız
Her zaman ve her yerde
Sevgin ile tutuşsun.
 
Her zaman yaşayan sen,
Ey yüce, Kutsal Peder,
Oğlunla, Kutsal Ruh'la
Dualarımı dinle. Amin.
 
Nak. Peygamberler bildirdiler: Kurtarıcı Bakire Meryem’den doğacaktır.
 
Öğle (Hora Sexta)
İLAHİ
Gün ışıkla doludur
Ve dünya görkeminde;
Işığın Yaradanı,
Taparız sana, Tanrı!
 
Günah'ın ve öfkenin
Alevlerini söndür;
Kalpleri aşkla doldur,
Barıştır bizi sana.
 
Her şeye kadir Peder,
Kabul et duamızı;
Kutsal Ruh'la Oğlun'da
Şükürler olsun sana. Amin.
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’e dedi: Lütufla dolu olan sana selam, Rab seninledir; kadınların arasında mübareksin.
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
İlahi
Kudretli, yüce çoban,
Bize yolunu göster;
Bu kısa günden sonra
Görkeme bizi götür.
 
Ellerin eserinden
Kalbimiz seni tanır
Ve sevginin özlemi
Gittikçe bizde artar.
 
Yüzünün aydınlığı
Yüzümüze parlasın;
Ebedi ışığına
Hazırla ruhumuzu. Amin.
 
Nak. Meryem cevap verdi: Böyle bir selamın anlamı nedir. Ben Kralın annesi olacağım ve tertemiz bir Bakire kalacağım.
 
MEZMUR 119, 25-32 (Dalet)
 
Toza toprağa serildim, *
Sözün uyarınca yaşam ver bana. ¬
Yaptıklarımı açıkladım, beni yanıtladın; *
Kurallarını öğret bana!
 
Koşullarını anlamamı sağla ki, *
Harikalarının üzerinde düşüneyim.
İçim eriyor kederden, *
Sözün uyarınca güçlendir beni!
 
Yalan yoldan uzaklaştır, *
Yasan uyarınca lütfet bana.
Ben sadakat yolunu seçtim, *
Hükümlerini uygun gördüm.
 
Öğütlerine dört elle sarıldım, ya Rab, *
Utandırma beni!
İçime huzur verdiğin için *
Buyrukların doğrultusunda koşacağım.
 
MEZMUR 26  
O kutsal ve kusursuz olmamız için bizi Mesih'te seçti. (Ef. 1,4)
 
Beni haklı çıkar, ya Rab, †
Çünkü dürüst bir yaşam sürdüm; *
Sarsılmadan Rab’be güvendim. 
 
Dene beni, ya Rab, sına; *
Duygularımı, düşüncelerimi yokla. 
Çünkü sevgini hep göz önünde tutuyor, *
Senin gerçeğini yaşıyorum ben. 
 
Yalancılarla oturmam, *
İkiyüzlülerin suyuna gitmem.
Kötülük yapanlar topluluğundan nefret ederim, *
Fesatçıların arasına girmem.
 
Suçsuzluğumu göstermek için ellerimi yıkar, *
Sunağının çevresinde dönerim, ya Rab,
Yüksek sesle şükranımı duyurmak *
Ve bütün harikalarını anlatmak için.
 
Severim, ya Rab, yaşadığın evi,  *
Görkeminin bulunduğu yeri.
Günahkarların, *
Eli kanlı adamların yanısıra canımı alma.
 
Onların elleri kötülük aletidir, *
Sağ elleri rüşvet doludur. ¬
Ama ben dürüst yaşarım, *
Kurtar beni, lütfet bana!
 
Ayağım emin yerde duruyor. *
Topluluk içinde sana övgüler sunacağım, ya Rab.
 
MEZMUR 28, 1-3, 6-9                        
Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum.(Yu. 11, 41)
 
Ya Rab, sana yakarıyorum, *
Kayam benim, kulak tıkama sesime;
Çünkü sen sessiz kalırsan, *
Ölüm çukuruna inen ölülere dönerim ben.
 
Seni yardıma çağırdığımda, †
Ellerini kutsal konutuna doğru açtığımda, *
Kulak ver yalvarışlarıma.
 
Beni kötülerle, haksızlık yapanlarla  *
Aynı kefeye koyup cezalandırma.
Onlar komşularıyla dostça konuşur, *
Ama yüreklerinde kötülük beslerler.
 
Rab’be övgüler olsun! *
Çünkü yalvarışımı duydu.
Rab benim gücüm, kalkanımdır, *
Ona yürekten güveniyor ve yardım görüyorum.
 
Yüreğim coşuyor, *
Ezgilerimle ona şükrediyorum.
Rab halkının gücüdür, *
Meshettiği kralın zafer kalesidir.
 
Halkını kurtar, kendi halkını kutsa; *
Çobanlık et onlara, sürekli destek ol!
 
Öğleden Önce (Hora Tertia)
 
Nak. Peygamberlerin önceden haber verdiği İyi Haber budur: Kurtarıcı, Bakire Meryem’den doğacak.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                             Yer. 29, 11. 13
 
Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum di-yor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız.
 
¥ Ey Rab, bütün uluslar senin adından korkacaklar.
¶ Yeryüzündeki bütün krallar şanından korkacaklar.
 
Öğle (Hora Sexta)
 
Nak. Melek Cebrail Meryem’i kutlayarak şöyle dedi: Selam lütufla dolu olan kız, Rab seninledir, bütün kadınlar arasında mübareksin.
 
 
KISA OKUMA                                                                                                        Yer. 30, 18 – 19
 
Rab diyor ki, Yakup'un çadırlarını eski gönencine kavuşturacağım, konutlarına acıyacağım. Yeruşalim höyük üzerinde yeniden kurulacak, saray kendi yerinde duracak. Oralardan şükran ve sevinç sesleri duyulacak. Sayılarını çoğaltacağım, azalmayacaklar, onları onurlandıracağım, küçümsenmeyecekler.
 
¥ Rab merhametinde bizi hatırla.
¶ Kurtarışınla bizi ziyaret et.
 
 
Öğleden Sonra (Hora Nona)
 
Nak. Meryem dedi: Bu selamın anlamı nedir? Ruhum şaşkınlık içinde soruyor: Hem Kralım’a yaşam verip hem de bakire mi kalacağım?
 
 
 
 
KISA OKUMA                                                                                                                   Ba. 3, 5. 6a
 
Atalarımızın yaptıkları kötülükleri aklına getirme. Kuşkusuz sen Rabbimiz Tanrı’sın ve seni övmek istiyoruz Tanrım.
 
¥ Ey Rab, gel, gecikme.
¶ Halkını günahtan kurtar.
 
DUA
 
Rabbimiz, gücünü göster ve bir an önce aramıza gel. Günahlarımız yüzünden tehlikede olduğumuz için, bize ancak senden kurtuluş ve selamet gelir. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Amin.
 
Akşam Övgü Duaları
İLAHİ
Yıldızları yaratan,
Peder’in ulu Söz’ü
Övgü ezgilerini
Kilise sana sunar.
 
Gök ve yer secde eder
Önünde, yüce Kelam;
Yarattığın kainat
Yüce adını tapar.
 
Meryem’den masum doğan,
Haça gerilirken sen,
Günaha sürüklenmiş
Hayatı bize verdin.
 
Zamanların sonunda,
İkinci gelişinde
Sonsuz merhametinle
Düşmandan bizi kurtar.
 
Meryem’den doğmuş olan,
Şan, şeref olsun sana,
Peder’e, Kutsal Ruh’a
Çağlardan çağlara dek. Amin.
 
1. Nak. Ey Rab, ruhuma şifa ver,  çünkü sana karşı günah işledim.
 
MEZMUR 41   
Sizden biri, benimle yemek yiyen biri bana ihanet edecek. (Mk. 14, 18)
 
Ne mutlu yoksulu düşünene! *
Rab kurtarır onu kötü günde.
Korur Rab, yaşatır onu, *
Ülkede mutlu kılar,
 
Terk etmez düşmanlarının eline. *
Destek olur Rab ona
Yatağa düşünce;  *
Hastalandığında sağlığa kavuşturur onu.
 
“Acı bana, ya Rab!” dedim, †
“Şifa ver bana, çünkü sana karşı *
Günah işledim!”
 
Kötü konuşuyor düşmanlarım ardımdan: *
“Ne zaman ölecek adı batası?” diyorlar.
 
Biri beni görmeye geldi mi, boş laf ediyor, †
Fesat topluyor içinde, *
Sonra dışarı çıkıp fesadı yayıyor. 
 
Benden nefret edenlerin hepsi  †
Fısıldaşıyor aralarında bana karşı, *
Zararımı düşünüyorlar, 
 
“Başına öyle kötü bir şey geldi ki” diyorlar, *
“Yatağından kalkamaz artık.”
Ekmeğimi yiyen, güvendiğim yakın dostum bile *
İhanet etti bana. ¬
 
Bari sen acı bana, ya Rab, kaldır beni. *
Bunların hakkından geleyim.
Düşmanım zafer çığlığı atmazsa, *
O zaman anlarım benden hoşnut kaldığını.
 
Dürüstlüğümden ötürü bana destek olur, *
Sonsuza dek beni huzurunda tutarsın.
 
Öncesizlikten sonsuza dek, †
Övgüler olsun İsrail’in Tanrısı Rab’be! *
Amin! Amin!
 
1. Nak. Ey Rab, ruhuma şifa ver,  çünkü sana karşı günah işledim.
 
2. Nak. Evrenin Tanrısı Rab bizimledir. Tanrı’mız bizim kurtarıcımız ve kuvvetimizdir.
 
MEZMUR 46 (45)
Adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel, Tanrı bizimle demektir. (Mt. 1, 23)
 
Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür, *
Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.
Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa, *
Dağlar denizlerin bağrına devrilse,
 
Sular kükreyip köpürse, *
Kabaran deniz dağları titretse bile.
 
Bir ırmak var ki,  †
Suları sevinç getirir Tanrı kentine, *
Yüceler Yücesi’nin kutsal konutuna.
 
Tanrı onun ortasındadır,  †
Sarsılmaz o kent. *
Gün doğarken Tanrı ona yardım eder.
 
Uluslar kükrüyor, krallıklar sarsılıyor, *
Tanrı gürleyince yeryüzü eriyip gidiyor. ¬
Her Şeye Egemen Rab bizimledir, *
Yakup’un Tanrısı kalemizdir.
 
Gelin, görün Rab’bin yaptıklarını, *
Yeryüzüne getirdiği yıkımları.
Savaşları durdurur  *
Yeryüzünün dört bucağında,
 
Yayları kırar, mızrakları parçalar, *
Kalkanları yakar.
 
“Sakin olun, bilin ki, Tanrı benim! †
Uluslar arasında yüceleceğim, *
Yeryüzünde yüceleceğim!”
 
Her Şeye Egemen Rab bizimledir, *
Yakup’un Tanrısı kalemizdir.
 
2. Nak. Evrenin Tanrısı Rab bizimledir. Tanrı’mız bizim kurtarıcımız ve kuvvetimizdir.
 
3. Nak. Ey Rab, bütün uluslar gelip sana tapınacaklar.
 
 
 
EZGİ  Va. 15, 3-4      
                     
Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, *
Senin işlerin büyük ve şaşılası işlerdir.
Ey ulusların kralı, *
Senin yolların doğru ve adildir.
 
Ya Rab, senden kim korkmaz, *
Adını kim yüceltmez?
 
Çünkü kutsal olan yalnız sensin. †
Bütün uluslar gelip sana tapınacaklar. *
Çünkü adil işlerin açıkça görüldü.                                     
 
3. Nak. Ey Rab, bütün uluslar gelip sana tapınacaklar.
 
KISA OKUMA                                                                                                                                         2. Pe. 3, 8b. 9
 
Rab'bin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor.
 
 
KARŞILIKLI HAMDETME
 
¥ Ya Rab, evrenin Tanrısı * bizi kurtarmaya gel.
~ Ya Rab, evrenin Tanrısı bizi kurtarmaya gel.
¶ Yüzünü göster ve kurtulmuş olacağız.
~ Bizi kurtarmaya gel.
Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.
~ Ya Rab, evrenin Tanrısı bizi kurtarmaya gel.
 
Magnificat Nak. Oğlumu Mısır’dan çağırdım. o, halkımı kurtarmaya ge-lecek.
 
 
YAKARMALAR
 
Ruhlarımızın çobanı ve koruyucusu olan Mesih İsa’ya yalvaralım: Ya Rab, aileni kuırtar.
Tanrı’nın sürüsünün iyi çobanı olan sen,
- gel ve tüm insanları kilisene topla.
Halkının çobanlarına bak,
- onların kardeşlerinin hizmetinde yorulmadan çalış-malarını sağla.
Sözünün samimi habercilerini yarat,
- ve İncil’inin dünyanın son ucuna kadar ilan edilmesine izin ver.
Hayat yolunda yorulmuş, ezilmiş ve yıpranmış olan herkese,
- merhamet et, yakınlarında arkadaşlarının desteğini bulmalarını sağla.
Kendine çağırdığın tüm insanları ve yeryüzünde sesini tanımış olan kimseleri,
- gökteki ebedi otlaklarına kabul et.
 
Göklerdeki Pederimiz.
 
DUA
 
Rabbimiz, gücünü göster ve bir an önce aramıza gel. Günahlarımız yüzünden tehlikede olduğumuz için, ancak senden bize kurtuluş ve selamet gelir. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Amin.