6 Ocak 2024 Epifanya Bayramı

RESPONSORİUM

¥ Bugün Mesih’in görkemli günüdür, Peygamberlerin önceden haber verdiği, meleklerin kendisine tapındığı yeryüzünün Kurtarıcı’sı, göründü. * Müneccimler yıldızı gördüler, sevinçle ayakları altına hazinelerini serdiler.

¶ Sonunda bizim için Allah’ın Kutsal günü doğdu, ey halklar gelin ve Rab’be tapının.

¥ Müneccimler yıldızı gördüler, sevinçle ayakları altına hazinelerini serdiler.