Olağan Devre XV. Cumartesi

RESPONSORİUM Mt. 26,26; Bkz. Ey. 31.31                                           

¥   Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi.

* Alın, yiyin” dedi, “Bu benim bedenimdir.

¶ Evimdeki insanlar, Karnımızı doyurmak için kim et verecek? Diye soruyorlardı.

 *Alın, yiyin” dedi, “Bu benim bedenimdir.

Olağan Devre XV. Cuma

RESPONSORİUM   Bkz.  1. Kor. 10, 1–2.11.3-4                                    

¥  Kardeşler, atalarımızın hepsinin denizden geçtiğini, Musa’ya bağlanmak üzere hepsinin bulutta ve denizde vaftiz edildiğini bilmenizi istiyorum. * Bu olaylar başkalarına ders olsun diye onların başına geldi.

¶  Hepsi aynı göksel ekmeği yedi ve hepsi aynı ruhsal içeceği içti.  * Bu olaylar başkalarına ders olsun diye onların başına geldi.

Olağan Devre XV. Perşembe

RESPONSORİUM Ef. 1,13-14; 2. Kor. 1,21-22                                            

¥   Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun Müjdesi’ni duyup O’na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh’la O’nda mühürlendiniz. *Ruh,  Allah’ın yüceliğinin övülmesi için Allah’a ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.

¶  Bizi sizinle birlikte Mesih’te pekiştiren ve meshetmiş olan Allah’tır. O bizi mühürledi, güvence olarak da yüreklerimize Kutsal Ruh’u yerleştirdi. *Ruh, Allah’ın yüceliğinin övülmesi için Allah’a ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.

Olağan Devre XV. Çarşamba

RESPONSORİUM Mt. 3,11; Yşa, 16.17.18                                                                                    

¥  Benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben O’nun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. * O sizi Kutsal Ruh’la ve ateşle vaftiz edecek.

¶  Kötülük etmekten vazgeçin, iyilik etmeyi öğrenin, Rab diyor . * O sizi Kutsal Ruh’la ve ateşle vaftiz edecek.

Olağan Devre XV. Salı

Episkopos Aziz Ambrosius, Gizemler Üstüne Vaaz, 12-16. 19

Şu noktaya dikkat et: İbranilerin Kızıl Denizi geçişinde bir vaftiz simgesi mevcuttur. Mısırlı denizde ölümü buldu, İbrani ise kurtuluşu. Bu gizin  bize  her  an  öğrettiği  bir şey  var: Günah ve yanılgı yok olurken, Allah’a bağlılık, yürek temizliği, geçişin tam başarısını sağlıyor.

Olağan Devre XV. Pazartesi

“Sizi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Bir peygamberi peygamber olduğu için kabul eden, peygambere yaraşan bir ödül alacaktır. Doğru birini doğru olduğu için kabul eden, doğru kişiye yaraşan bir ödül alacaktır. Bu sıradan kişilerden birine, öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile veren, size doğrusunu söyleyeyim, ödülsüz kalmayacaktır.” (Matta 10, 36)

Olağan Devre XV. Pazar

RESPONSORİUM Bkz. Tit. 3,3.5; Ef. 2,3                                                                                                                   

¥   Bir zamanlar biz de anlayışsız, söz dinlemez, kolay aldanan kötülük ve kıskançlık içinde yaşayan, nefret edilen ve birbirimizden nefret eden kişilerdik. * Kurtarıcımız Tanrı  aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un yenilemesiyle bize yeni yaşam verdi. 

Olağan Devre XIV. Cumartesi

Matta 10, 26-30

Bedeni öldüren, ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Allah’tan korkun. İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama Babanız’ın izni olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez.

Size gelince, başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Onun için korkmayın, siz birçok serçeden daha değerlisiniz.

Olağan Devre XIV. Perşembe

RESPONSORİUM  Va. 3,20; Mt. 24,46                                                     

¥  İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, * Onun yanına gireceğim; ben onunla, o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz. ¶  Efendisinin dönüşünde çalışırken bulduğu hizmetkâra ne mutlu.  * Onun yanına gireceğim; ben onunla, o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz.

Olağan Devre XIV. Çarşamba

RESPONSORİUM  1. Kor. 10, 16-17                                    

¥    Allah’a şükrettiğimiz şükran kâsesiyle Mesih’in kanına paydaş olmuyor muyuz?* Bölüp yediğimiz ekmekle Mesih’in bedenine paydaş olmuyor muyuz?

 ¶  Ekmek bir olduğu gibi, biz de çok olduğumuz halde bir bedeniz. Çünkü hepimiz bir ekmeği paylaşıyoruz. * Bölüp yediğimiz ekmekle Mesih’in bedenine paydaş olmuyor muyuz?

Olağan Devre XIV. Salı

RESPONSORİUM                        Ef. 4, 1.3.4     

¥  Rab’bin uğruna tutuklu olan ben, aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. * Ruh’un birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin.

¶ Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi, beden bir, Ruh birdir.* Ruh’un birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin.

Olağan Devre XIV. Pazartesi

RESPONSORİUM 1. Kor. 9,19. 22; Ey.29, 15-16

¥   Ben kimsenin kölesi değilim Ama daha çok kişi kazanayım diye herkesin kölesi oldum. Güçsüzleri kazanmak için onlarla güçsüz oldum. * Ne yapıp yapıp bazılarını kurtarmak için herkesle her şey oldum.  ¶ Körlere göz, Topallara ayaktım. Yoksullara babalık eder, Garibin davasını üstlenirdim. * Ne yapıp yapıp bazılarını kurtarmak için herkesle her şey oldum.

Olağan Devre XIV. Pazar

RESPONSORİUM Bkz. Mez 38 (37), 3; Mez. 51 (50), 12                                                                                                                  

¥   Ey Rab, günahlarım beni yaraladı, oklar gibi deldi.  * Ey Rab beni tövbe ile iyileştir. 

¶  Ey Rab, temiz bir kalp yarat bende ve yepyeni bir ruh kök salsın içimde. * Ey Rab beni tövbe ile iyileştir. 

Olağan Devre XIII. Cumartesi

RESPONSORİUM   Bkz. Özd. 28,13; 1.Yu. 1,9                                                   

¥   Günahlarını gizleyen başarılı olmaz, * İtiraf edip bırakansa merhamet bulur.  ¶  Günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Allah  günahlarımızı bağışlayacaktır.* İtiraf edip bırakansa merhamet bulur.

Olağan Devre XIII. Cuma

RESPONSORİUM    Bkz. Gal. 4, 4-5; Ef. 2:4; Rom. 8,3                                            

¥   Ama zaman dolunca Allah , kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlu’nu * Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için gönderdi.

¶  Allah  bizi çok sevdiği için Öz Oğlu’nu günahlı insan benzerliğinde gönderdi* Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için gönderdi.

Olağan Devre XIII. Perşembe

RESPONSORİUM  Mez. 27 (26),4                                                    

¥   Rab’den tek dileğim, tek isteğim şu: * Ömrümün bütün günlerini O’nun evinde geçirmek.

¶  Rab’bin güzelliğini seyretmek,  Tapınağında O’na hayran olmak için * Ömrümün bütün günlerini O’nun evinde geçirmek.

Olağan Devre XIII. Çarşamba

RESPONSORİUM           

¥   Çocuğu için hangi iyi şeylerin gerekli olduğunu öğrenmek isteyen kişi, sormak, aramak ve kapıyı çalmak için bize gelsin, * İnandığımız en gerçek şey, en büyük ümidimiz olan, en derin şekilde arzuladığımız şey, cömertlikle bize verilecek. 

¶  Zayıflığımızda, iniltilerimizle, sözlerden fazlasını, gözyaşlarımızla kelimelerden fazlasını alacağız.  

* İnandığımız en gerçek şey, en büyük ümidimiz olan, en derin şekilde arzuladığımız şey, cömertlikle bize verilecek.

Olağan Devre XIII. Salı

Jesus lulls a storm - Mark 4:35-41 (Cameroon, 1973)

RESPONSORİUM                                                                                Fil. 2,2.3-4; 1. Se.5,14.15                                     ¥ Böylece Mesih’ten gelen bir cesaret, sevgiden doğan bir teselli ve Ruh’la bir paydaşlık varsa, yürekten bir sevgi ve sevecenlik varsa, aynı düşüncede,

Sevgide, ruhta ve amaçta birleşerek sevincimi tamamlayın* Yalnız kendi yararınızı değil, başkalarının yararını da gözetin.

¶  Yüreksizleri cesaretlendirin, güçsüzlere destek olun, herkese karşı sabırlı olun. Birbiriniz ve bütün insanlar için her zaman iyiliği amaç edinin. * Yalnız kendi yararınızı değil, başkalarının yararını da gözetin.

Olağan Devre XV. Pazartesi

RESPONSORİUM                               Yşa. 44,3.4;Yu. 4,14                                            

¥   Susamış toprağı sulayacak,  Kurumuş toprakta dereler akıtacağım. * Çocuklarının üzerine Ruhum’u dökeceğim, akarsu kıyısında otlar arasında yükselen kavaklar gibi boy atacaklar.

¶  Benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su, içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. * Çocuklarının üzerine Ruhum’u dökeceğim, akarsu kıyısında otlar arasında yükselen kavaklar gibi boy atacaklar.

Olağan Devre XIII. Pazartesi

RESPONSORİUM Yu. 10,27-28; Hez. 34,15                                                                                

¥  Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. * Onlar asla mahvol-mayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. 

¶ Ben kendim koyunlarımı güdeceğim, onları kendim yatıracağım.* Onlar asla mahvolma-yacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. 

Olağan Devre XIII. Pazar

RESPONSORİUM            2.Tim1,10;Yu.1,16; Kol. 1,16-17                                      ¥   Kurtarıcımız Mesih İsa ölümü etkisiz kılmış, yaşamı ve ölümsüzlüğü Müjde aracılığıyla ışığa çıkarmıştır. * Nitekim hepimiz O’nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. 

 ¶ Her şey O’nda yaratıldı. Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı. * Nitekim hepimiz O’nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. 

Olağan Devre XII. Cumartesi

RESPONSORİUM     Yu. 14,6.9; 647,                                                 

¥  İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi.  * Beni görmüş olan, Peder’i görmüştür.

¶  Bana iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Beni görmüş olan, Baba’yı görmüştür. * Beni görmüş olan, Peder’i görmüştür.

Olağan Devre XII. Cuma

RESPONSORİUM Bkz. Mez. 63 (62),2; 16,15                              

¥  Ey Allah ,  Seni çok özlüyorum,* Canım sana susamış.

¶ Ama ben doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim senin,  Uyanınca suretini görmeye doyacağım. * Canım sana susamış.

Olağan Devre XII. Perşembe

RESPONSORİUM    Bkz. Yu. 1,18; Mez.145 (144), 3                                                  

¥   Allah’ı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. * Baba’nın bağrında bulunan ve Allah olan biricik Oğul O’nu tanıttı.

¶ Rab büyüktür, yalnız O övgüye layıktır, Akıl ermez büyüklüğüne.* Baba’nın bağrında bulunan ve Allah olan biricik Oğul O’nu tanıttı.

Olağan Devre XII. Çarşamba

RESPONSORİUM Bkz.  Sir. 6:14.17                                                        

¥   Sadık bir dost koruyucu kalkan gibidir.  * Gerçek dost bulan gerçek bir hazine bulmuş demektir. 

¶  Rab’dden korkan adam, kendisi gibi olan dostu için gerçek dostluğu gösterir.  * Gerçek dost bulan gerçek bir hazine bulmuş demektir. 

Olağan Devre XI. Cumartesi

Jesus Mafa, The Sermon on the Mount – Matthew 5-7

RESPONSORİUM         Bkz. Mez. 25 (24), 1, 2.5                                       ¥   Ya Rab, bütün varlığımla sana  yaklaşıyorum, * Ey Allah’ım, sana güveniyorum, utandırma beni.

¶  Çünkü beni kurtaran Allah sensin.  Bütün gün umudum sende.* Ey Allah’ım, sana güveniyorum, utandırma beni.

Olağan Devre XII. Salı

RESPONSORİUM Kol. 3,17; Rom. 14,7    

¥   Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsa’nın adıyla * Baba Allah’a  şükrederek yapın.

¶ Hiçbirimiz kendimiz için yaşamayız, hiçbirimiz de kendimiz için ölmeyiz.

* Yaptığınız her işi Baba Allah’a  şükrederek yapın.

24 Haziran Vaftizci Yahya’nın Doğumu

RESPONSORİUM  Lk. 1,76-77

¥  Sen de, ey çocuk, Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın. * Rab’bin yollarını hazırlamak üzere önünden gideceksin. 

¶ Ve O’nun halkına, Günahlarının bağışlanmasıyla kurtulacaklarını bildireceksin.

¥ Rab’bin yollarını hazırlamak üzere önünden gideceksin. 

Olağan Devre XII. Pazartesi

RESPONSORİUM Mez.5,12;Mez.89 (88),16-17                                        

¥   Doğru kişiyi kutsarsın, ya Rab, gün boyu senin adınla sevinir. * Senin adını sevenler daima seni yüceltirler.

¶ Çünkü sen onların gücü ve yüceliğisin,  Lütfun sayesinde gücümüz artar. * Senin adını sevenler daima seni yüceltirler.

Olağan Devre XI. Cuma

RESPONSORİUM  Mez. 25 (24), 1-2.5                                       

¥   Ya Rab, bütün varlığımla sana  yaklaşıyorum, * Ey Allah’ım, sana güveniyorum, utandırma beni.

¶  Çünkü beni kurtaran Allah sensin.  Bütün gün umudum sende.* Ey Allah’ım, sana güveniyorum, utandırma beni.

Olağan Devre XI. Perşembe

Jan Brueghel (1568-1625), Sermon on the Mount
Jan Brueghel (1568-1625), Sermon on the Mount

RESPONSORİUM                            Mez. 31 (30), 2.4; 24, 18                                          

¥  Ey Rab, ümidim sendedir ve asla boşa ümit etmediğmi biliyorum. Benim kayam ve kalem sensin. * Adının uğruna beni götür ve bana yol göster.

¶ Zavallılığıma ve acılarıma bak ve bütün günahlarımı bağışla. *Adının uğruna beni götür ve bana yol göster.

Olağan Devre XI. Çarşamba

RESPONSORİUM                    Mt. 7,21; Mk.3,35                                                  

¥  Göklerdeki Babam’ın isteğini yerine getiren  *Göklerin Egemenliği’ne girecektir.

¶  Allah’ın isteğini kim yerine getirirse, kardeşim, kız kardeşim ve annem odur. * O, Göklerin Egemenliği’ne girecektir.

Olağan Devre XI. Salı

RESPONSORİUM    Hez. 36,23.25.26.27;Lev.11,44

¥  Onların gözü önünde kutsallığımı sizin aracılığınızla kanıtlayacağım. Üzerinize temiz su dökeceğim, size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım.   * Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım.

¶  Kutsal olun. Çünkü ben kutsalım. * Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım.

Olağan XI. Pazar

RESPONSORİUM                                                                                            

¥  Allah’ın ve meleklerinin huzurunda nasıl yaşayabileceğimize bakalım  * Ve kalbimiz ve sesimiz uyum içinde mezmurları söyleyelim.

¶ Allah’ın ettiğimiz duaların çokluğundan değil, kalbimizin arılığından ve günah için duyduğumuz üzüntüden hoşlandığını hatırlayalım.  * Ve kalbimiz ve sesimiz uyum içinde mezmurları söyleyelim.

Olağan X. Cumartesi

RESPONSORİUM  Çık. 24,16.24; 1. Kor.8,5-6   

¥  Rab’bi bırakıp başka ilahlara kulluk etmek bizden uzak olsun!* Allah’ımız Rab’be kulluk edip O’nun sözünü dinleyeceğiz

¶  Yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da bizim için tek bir Allah  Baba vardır  * Allah’ımız Rab’be kulluk edip O’nun sözünü dinleyeceğiz

Olağan X. Cuma

RESPONSORİUM Mez. 57(56), 8–9                                                                                      

¥   Kalbim hazır ey Tanrı, kalbim hazır, * sana övgü ilahisi söyleyeceğim.

¶  Uyan, ey lir, ey çenk,  Seheri ben uyandırayım!* Sana övgü ilahisi söyleyeceğim.

Olağan X. Perşembe

RESPONSORİUM Bkz. Yşa 49,22.26; Yu.8,28                                                          

¥   Uluslara elimle işaret verdiğimde,  Sancağımı yükselttiğimde halklara,* bütün insanlar bilecek ki Seni kurtaran Rab benim.

¶  İnsan Oğlu yukarı yükseltildiğinde, bileceksiniz ki, ben O’yum. * bütün insanlar bilecek ki Seni kurtaran Rab benim.

Olağan X. Çarşamba

RESPONSORİUM Ef.1, 9–10; Kol.1, 19-20                       

¥  Zaman dolunca gerçekleştireceği bu tasarıya göre, * yerdeki ve gökteki her şeyi Mesih’te birleştirecek.

¶ Çünkü Allah  bütün doluluğunun O’nda bulunmasını uygun gördü. Her şeyi O’nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu. * yerdeki ve gökteki her şeyi Mesih’te birleştirecek.

Olağan X. Salı

RESPONSORİUM   Kol. 1,24.29                                                                             

¥  Sizin için acı çektiğime şimdi sevini-yorum. * Mesih’in, kendi bedeni, yani kilise uğruna çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum.

¶  O’nun kudretle bende etkin olan gücüne dayanarak uğraşıp emek vermemin amacı da budur. * Mesih’in, kendi bedeni, yani kilise uğruna çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum.

Olağan X. Pazartesi

RESPONSORİUM  Bkz.  Gal. 2, 19.20                                       

¥ Çünkü ben Allah için yaşamak üzere Yasa aracılığıyla Yasa karşısında öldüm. Şimdi Allah Oğlu’na imanla *  bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden sürdürüyorum

¶ Mesih’le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. *  Bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden sürdürüyorum

Olağan X. Pazar

RESPONSORİUM Gal. 6, 14; Fil. 1,21                                                                  

¥   Rabbimiz İsa Mesih’in çarmıhından başka bir şeyle asla övünmem.* O’nun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için ölüdür, ben de dünya için.

¶Çünkü benim için, yaşamak Mesih’tir, ölmek kazançtır  * O’nun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için ölüdür, ben de dünya için.

Olağan IX. Cumartesi

RESPONSORİUM Ey. 42:10.11.12 Kor.10:13;                                                                

¥  Rabbimiz Allah, güçlü ve sadıktır. Sözünü yerine getirir ve kendisini sevenlere,   * buyruklarını tutanlara merhamet eder

¶  Allah’ı seven herkes için, her şeyle birlikte iyi işler için çalışır .* Rab buyruklarını tutanlara merhamet eder.

Olağan IX. Cuma

RESPONSORİUM Ey.42,5-6;40,5.4

¥  Kulaktan duymaydı bildiklerim senin hakkında, Şimdiyse gözlerimle gördüm seni. * Bu yüzden toz ve kül içinde tövbe ediyorum

 ¶  Bir kez konuştum, yanıt almadım, İkinci kez konuşamam artık.” Bak, ben değersiz biriyim, Sana nasıl yanıt verebilirim? Ağzımı elimle kapıyorum.  * Bu yüzden toz ve kül içinde tövbe ediyorum

Olağan IX. Perşembe

RESPONSORİUM Rom. 9,20; Ey. 38,3                              

¥   “Kendisine biçim verilen, biçim verene, ‘Beni niçin böyle yaptın’ der mi?”* Ey insan, sen kimsin ki Allah’ı’ya karşılık veriyorsun

¶  Şimdi erkek gibi kuşağını beline vur da, Ben sorayım, sen anlat.* A ey insan, sen kimsin ki Allah’ı’ya karşılık veriyorsun

Olağan IX. Çarşamba

RESPONSORİUM Bkz. Rom. 11,33-34 

¥   Allah’ın zenginliği ne büyük, bilgeliği ve bilgisi ne derindir! * O’nun yargıları ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır.

¶  Rab’bin düşüncesini kim bilebildi? Ya da kim O’nun öğütçüsü olabildi? * O’nun yargıları ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır.