Oruç Devresi II. Çarşamba

RESPONSORİUM       Gal. 3, 24-25. 23                       

¥ İmanla aklanalım diye Mesih’in gelişine dek Yasa eğitmenimiz oldu. * Ama iman gelmiş olduğundan, artık Yasa’nın denetiminde değiliz.

¶ Bu iman gelmeden önce Yasa altında hapsedilmiştik, gelecek iman açıklanıncaya dek Yasa’nın tutuklusuyduk.

¥ Ama iman gelmiş olduğundan, artık Yasa’nın denetiminde değiliz.

CET Episkoposları Ad limina Apostolorum ziyaretlerini tamamladı

5-9 Şubat 2024 tarihlerinde Türkiye Katolik Episkoposlar Konferansı üyeleri ad limina Apostolorum, yani Havari Mezar eşiklerine ziyaret için Roma’ya gittiler.

Bu ziyaretler, episkoposların Papa’ya kendi episkoposluk bölgelerinde kaydedilen ilerlemeler hakkında bilgi verdikleri ve yanıtlar aldıkları özel zamanlardır. Apostolik Anayasa Praedicate evangelium’un altını çizdiği gibi bu ziyaret, “her bir Kilise’nin, her bir Episkoposluk Konferansı’nın ve her bir Doğu hiyerarşisi Kurumlarındaki Ruhbanların, Roma episkoposu ile ilişkilerinin en yüksek anını temsil etmektedir. Aslında, Papa Hazretleri, kendisini ziyaret eden episkoposluktaki kardeşlerini kabul eder, onlarla Kiliselerin iyiliği ve episkoposların pastoral işleviyle ilgili konuları tartışır, onları iman ve ilahi sevgide onaylar ve destekler.

Ad limina ziyaretinin zirvesi 9 Şubat Cuma günü yaşandı. Aziz Petrus’un Mezarı’ndaki Efkaristiya ayini ve kişisel duanın ardından din adamları, Kutsal Papa Hazretleri Franciscus ile bir araya geldi. Görüşme büyük bir samimiyet havası içinde gerçekleşti

“Papa Franciscus ile sorunlarımızı ve umutlarımızı paylaştık” diyen episkoposlar Konferansı Başkanı Mgr. Martin Kmetec, episkoposların Papa’ya yerel kilisemize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettiklerini ve Papa’nın hiçbir zaman eksik etmediği ilgi ve samimi alakadan dolayı derin minnettarlık duyduklarını ifade etti. 

Oruç Devresi II. Pazar

RESPONSORİUM İbr. 12, 22. 24. 25

¥ Oysa sizler Yeni Antlaşmanın aracısı olan İsa’ya yaklaştınız. * Bunları söyleyeni reddetmemeye dikkat edin.

¶ Herkesin yargıcı olan Allah’a, yetkinliğe erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarına ve Habil’in kanından daha üstün bir anlam taşıyan serpmelik kana yaklaştınız.

¥ Bunları söyleyeni reddetmemeye dikkat edin.

Oruç Devresi 1. Cumartesi

RESPONSORİUM 1. Kor. 15, 55-56; Ağı. 3, 25

¥ «Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nere-de?» Ölümün dikeni günahtır. Günah ise gücünü Kutsal Yasa’dan alır. * Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Allah şükürler olsun!

¶ Rab kendisini bekleyenler, O’nu arayan canlar için iyidir.

¥ Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Allah şükürler olsun!

Oruç Devresi I. Cuma

Henrik Olrik (1830-1890), Sermon on the Mount - detail
l

RESPONSORİUM  Yşa. 53, 12; Lk. 23, 34

¥ Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Allah’a yabancı ve düşmandınız. Allah Mesih’in bedenini kurban ederek sizi kendisine barıştırdı, * böylece Allah’ın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkabilesiniz.

¶ Allah Mesih’i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu.

¥ Böylece Allah’ın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkabilesiniz.

Oruç Devresi 1. Çarşamba

RESPONSORİUM     İbr. 8, 8. 10; 2. Kor. 3, 3

¥ ‘İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla Yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor” Yasalarımı zihinlerine işleyeceğim, yüreklerine yazacağım. * Mürekkeple değil, yaşayan Allah’ın Ruhu’yla, yazacağım.

¶ Hizmetimizin sonucu olup taş levhalara değil, insan yüreğinin levhalarına yazılmış Mesih’in mektubu olduğunuz açıktır.

¥ Mürekkeple değil, yaşayan Allah’ın Ruhu’yla,  yazıldınız.

Oruç Devresi I. Pazartesi

RESPONSORİUM  Luk. 6, 35-36; Mat. 5, 45

¥ Düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın, hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin. Öyle ki, göklerdeki Babanız’ın oğulları olasınız. * Çünkü O, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır.

¶ Pederinizin merhametli olduğu gibi sizler de merhametli olun, öyle ki, göklerdeki Babanız’ın oğulları olasınız.

¥ Çünkü O, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzeri-ne doğdurur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır.

Oruç Devresi I. Pazar

RESPONSORİUM  Yeremya 1, 19; 39, 18

¥ Sana savaş açacak, ama seni yenemeyecekler. * Çünkü seni kurtarmak için ben seninleyim.” Böyle diyor Rab.

¶ Seni kesinlikle kurtaracağım, kılıçla öldürülmeyeceksin. Hiç değilse canını kurtarmış olacaksın.

¥ Çünkü seni kurtarmak için ben seninleyim.” Böyle diyor Rab.

Kül’den Sonra Cumartesi

RESPONSORİUM   2. Kor. 5, 15; Rom. 4. 25

¥   Şimdi, ey İsrail halkı, Tanrı’nız Rab sizden yalnız şunu istiyor: * Tanrı’nız Rab’bi O’nu sevin; bütün yüreğinizle, bütün canınızla O’na kulluk edin.

¶  İşte ilk ve en önemli buyruk budur.

¥ Tanrı’nız Rab’bi O’nu sevin; bütün yüreğinizle, bütün canınızla O’na kulluk edin.

Kül’de Sonra Perşembe

RESPONSORİUM                                                                                                       

¥  Oruç döneminde, göklerin kapısı tekrar açılır: Dua ve tövbe ruhuyla oraya girelim. * Ve dirilişin şanında onunla birlikte paydaş olalım.

¶  Her koşulda Rab’be hizmet etmek için hazır olalım.

¥ Ve dirilişin şanında onunla birlikte paydaş olalım.

Kül Çarşambası 2024

RESPONSORİUM   Yşa. 55, 7; Yoel 2, 13; Ez. 33, 11

¥   Kötü kişi yolunu, fesatçı düşüncelerini bıraksın; Rab’be dönsün, merhamet bulur, * çünkü Rab lütfeder, acır, kötü olana merhamet eder.

¶  O kötü kişinin ölümünden sevinç duymaz, ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım.

¥ Çünkü Rab lütfeder, acır, kötü olana merhamet eder.

Olağan Devre VI. Salı

RESPONSORİUM   Bkz. Kol. 2,6.9; Mt.23, 10                                     

¥ Rab Mesih İsa’yı nasıl kabul ettinizse, O’nda öylece yaşayın.  * Çünkü İlahi Tabiatının bütün doluluğu bedence Mesih’te bulunuyor.

¶ Tek önderiniz var, O da Mesih’tir.* Çünkü İlahi Tabiatının bütün doluluğu bedence Mesih’te bulunuyor.

Olağan Devre VI. Pazartesi

RESPONSORİUM   Bk. Özd.3,11.12; İbr.12,7              

¥ Rab’bin terbiye edişini hafife alma, O’nun azarlamasından usanma.* Allah size oğullarına davranır gibi davranıyor.

¶ Rab, oğlundan hoşnut bir baba gibi, Sevdiğini azarlar. Hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez? * Allah size oğullarına davranır gibi davranıyor. 

Olağan Devre VI. Pazar

RESPONSORİUM Bk. 1. Kor.3,18-19;1,23-24    ¥  Kimse kendini aldatmasın. Aranızdan biri bu çağın ölçülerine göre kendini bilge sanıyorsa, bilge olmak için «akılsız» olsun!  * Bu dünyanın bilgeliği Allah’ın gözünde akılsızlıktır. ¶  Biz çarmıha gerilmiş Mesih’i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüzkarası, öteki uluslar da saçmalık sayarlar. * Bu dünyanın bilgeliği Allah’ın gözünde akılsızlıktır.

Olağan Devre V. Cuma

RESPONSORİUM    18.22.23-25                             

¥ Ruh’un yönetimindeyseniz, Yasa’ya bağımlı değilsiniz. * Ruh’un ürünü sevgi, sevinç, esenliktir. ¶ Ruh sayesinde yaşıyorsak, Ruh’un izinde yürüyelim * Ruh’un ürünü sevgi, sevinç, esenliktir.

Olağan Devre V. Perşembe

RESPONSORİUM    Ef.4,15; Özd.4,18                                                              

¥ Sevgide gerçekten konuşalım. * böylece sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih’e doğru her yönden büyüyeceğiz.

¶  Doğruların yolu şafak ışığı gibidir,  Giderek öğle güneşinin parlaklığına erişir.* böylece sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih’e doğru her yönden büyüyeceğiz.

Olağan Devre V. Çarşamba

RESPONSORİUM   Rom. 8, 17; 5.9

¥ Eğer Allah’ın çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçıyız. *Mesih’le birlikte yüceltilmek üzere Mesih’le birlikte acı çekiyorsak, Allah’ın mirasçılarıyız,

¶  Böylece şimdi O’nun kanıyla aklandığımıza göre, O’nun aracılığıyla Allah’ın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir. * Mesih’le birlikte yüceltilmek üzere Mesih’le birlikte acı çekiyorsak, Allah’ın mirasçılarıyız,

Olağan Devre V. Salı

RESPONSORİUM   Gal. 2, 16.21

¥ İnsanın Kutsal Yasa’nın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih’e iman ederek aklanır * biz de

bu nedenle Mesih İsa’ya iman ettik.

¶  Aklanma Yasa aracılığıyla sağlanabilseydi, o zaman Mesih boş yere ölmüş olurdu * biz de bu nedenle Mesih İsa’ya iman ettik.

Olağan Devre V. Pazar

RESPONSORİUM   Bkz. Gal. 3, 24–25.23

 ¥   İmanla aklanalım diye Mesih’in gelişine dek Yasa eğitmenimiz oldu.  * Ama iman gelmiş olduğundan, artık Yasa’nın denetiminde değiliz.

¶  Bu iman gelmeden önce Yasa altında hapsedilmiştik, gelecek iman açıklanıncaya dek Yasa’nın tutuklusuyduk.* Ama iman gelmiş olduğundan, artık Yasa’nın denetiminde değiliz.

Olağan Devre IV. Cumartesi

RESPONSORİUM    Bkz.  1. Sel.2, 13; Ef. 1,1.131.5  

¥   Yüreklerinizi Allah’ın bildirisine açtığınızda,  * onu insanların bir sözü olarak değil, Allah’ın gerçek sözü olarak kabul edin.

¶  Sizler gerçeğin sözünü, Kurtarışın iyi haberini işittiniz,  * onu insanların bir sözü olarak değil, Allah’ın gerçek sözü olarak kabul edin.

Olağan Devre IV. Cuma

RESPONSORİUM  1.Yuh. 2: 20. 27; Yoel 2: 23                                             

¥ Sizler Kutsal Olan tarafından mesh edildiniz; hepiniz bilgilisiniz.* Bu mesh edilme size her şeyi öğrettiği için, artık bir şey öğretilmesine ihtiyacınız yoktur.

¶  Ey Siyon halkı,  Allah’ınız  Rab’de sevinç bulun, coşun O kutsallıkla size öğretecek olan öğretmeni verdi. * Bu mesh edilme size her şeyi öğrettiği için, artık bir şey öğretilmesine ihtiyacınız yoktur.

Olağan Devre IV. Perşembe

RESPONSORİUM   Bkz.  1. Kor. 1, 18.23                                           

¥  Çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık * biz kurtulmakta olanlar içinse Allah gücüdür.

¶  Biz çarmıha gerilmiş Mesih’i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüzkarası, öteki uluslar da saçmalık sayarlar * biz kurtulmakta olanlar içinse Allah gücüdür.

Olağan Devre IV. Çarşamba

RESPONSORİUM    Bkz.   1. Sel. 5, 9; Kol.1, 13                                            

¥  Çünkü Allah  bizi gazaba uğrayalım diye değil, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa kavuşalım diye belirledi. * Biz O’nda yaşayalım diye O bizler için öldü.

¶  O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktardı * Biz O’nda yaşayalım diye O bizler için öldü.

Olağan Devre IV. Salı

RESPONSORİUM   Bkz.  1. Kor. 15,20.22.21                                       

¥  Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. * Herkes nasıl Âdem’de ölüyorsa, herkes Mesih’te yaşama kavuşacak.

¶ Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. * Herkes nasıl Âdem’de ölüyorsa, herkes Mesih’te yaşama kavuşacak.

Olağan Devre IV. Pazartesi

RESPONSORİUM   Bkz. Rom.12, 5; Ef.4,7; 1.Kor.12,13                                         

¥  Bir bedende çok sayıda üyemiz olduğu gibi bizler de Mesih’te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz. * Ama lütuf her birimize Mesih’in armağanı ölçüsünde bağışlandı.

¶  hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh’ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh’tan içmesi sağlandı. * Ama lütuf her birimize Mesih’in armağanı ölçüsünde bağışlandı.

Olağan Devre IV. Pazar

RESPONSORİUM  Bkz.  Gal. 2, 19–20                                                             

¥ Çünkü ben Allah için yaşamak üzere Yasa aracılığıyla Yasa karşısında öldüm. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, *  beni seven ve benim için kendini feda eden Allah Oğlu’na imanla sürdürüyorum.

¶  Mesih’le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende Yaşıyor. *  beni seven ve benim için kendini feda eden Allah Oğlu’na imanla sürdürüyorum.

Olağan Devre III. Cumartesi

RESPONSORİUM  Bkz. Mez. 27(26), 1; 23,4                                                

¥   Rab benim ışığım, kurtuluşumdur,  kimseden korkmam. * Rab yaşamımın kalesidir,  kimseden yılmam.

¶  Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile, kötülükten korkmam.  Çünkü sen benimlesin. * Rab yaşamımın kalesidir, kimseden yılmam.

Olağan III. Cuma

RESPONSORİUM    Bk. Yas. 31, 23.6; Özd.3,26                                 

¥   Güçlü ve yürekli olun! * Korkmayın, yılmayın. Çünkü sizinle birlikte giden Allah’ınız Rab’dir.

¶  Rab sizin yanınızda olacak ve ayaklarınızı sürçmekten koruyacak.* Korkmayın, yılmayın. Çünkü sizinle birlikte giden Allah’ınız Rab’dir.      

Olağan Devre III. Perşembe

RESPONSORİUM   Bk. Yer. 29,13-14; Mt. 7,7                                             

¥  Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız * Kendimi size buldurtacağım” diyor Rab. “Sizi eski gönencinize kavuşturacağım

¶  Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır.* Kendimi size buldurtacağım” diyor Rab. “Sizi eski gönencinize kavuşturacağım

Olağan Devre III. Çarşamba

The Sower went out to Sow (From a mural in Brasov, Romania - original artist unknown)
The Sower went out to Sow (From a mural in Brasov, Romania – original artist unknown)

RESPONSORİUM  Bkz. Yşa. 53, 5; 1. Pt. 2. 24                                          

¥   Bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi,

Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti.  Esenliğimiz için gerekli olan ceza  Ona verildi. * Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.

¶  Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi.  * Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.

Olağan Devre III. Salı

RESPONSORİUM 1. Pet.2,9.10; Yas. 7,6–8                                       

¥   Ama siz seçilmiş soy, Kral’ın kâhinleri, kutsal ulus, Allah’ın öz halkısınız. Bir zamanlar halk değildiniz, ama şimdi Allah’ın halkısınız. * Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz, şimdiyse merhamete eriştiniz.

¶  Rab size sevgisini göstermek ve atalarınıza ant içerek verdiği sözü yerine getirmek için güçlü eliyle sizi Mısır’dan çıkardı; köle olduğunuz ülkeden,

sizi kurtardı.  * Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz, şimdiyse merhamete eriştiniz.

Olağan Devre III. Pazartesi

RESPONSORİUM   Ef. 5,32.25.33                                                       

¥   Bu sır büyüktür; ben bunu Mesih ve kiliseyle ilgili olarak söylüyorum. * Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin.

¶  Size gelince, her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı göstersin. , *  Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin.

Olağan Devre III. Pazar

Duccio di Buoninsegna (d.1319) La chiamata di Pietro e di Andrea

RESPONSORİUM   Aziz Agustinus, Mez. 85 hk.                                                        

¥   Kâhinimiz olan Mesih İsa bizim için dua eder. O bizim başımızdır ve bizde dua eder; biz ona dua ederiz, O bizim Allah’ımızdır. * Daima uyanık kalıp dua edelim ve onun duası içimizde olsun.

 ¶  Duada Allah  ile konuşurken, Oğlu da bizden ayrılmaz. * Daima uyanık kalıp dua edelim ve onun duası içimizde olsun.

Olağan Devre II. Cumartesi

RESPONSORİUM  İbr. 10,1.14; Ef. 5, 2                                                   

¥   Kutsal Yasa’da gelecek iyi şeylerin aslı yoktur, sadece gölgesi vardır. Bu Nedenle Yasa, her yıl sürekli aynı kurbanları sunarak Allah’a yaklaşanları asla yetkinliğe erdiremez.

* Mesih, kutsal kılınanları tek bir sunuyla sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir.

 ¶  Mesih bizi sevdi ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve

kurban olarak Allah’a sundu.* Mesih, kutsal kılınanları tek bir sunuyla sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir.

Olağan Devre II. Cuma

RESPONSORİUM  Yu. 3, 16; 1. Yu. 4, 10                                           

¥   Allah  dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. * Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun

¶  Allah’ı  biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi * Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.

Olağan Devre II. Perşembe

RESPONSORİUM   Bk. Tes. 10, 17; 1,17                                       

¥   Çünkü Allah’ınız Rab, bütün ilahların üzerinde Allah, rablerin Rabbi’dir. * O kimseyi kayırmayan, rüşvet almayan, ulu, güçlü, heybetli Allah’tır.

¶  Yargılarken kimseyi kayırmayın; küçüğe de, büyüğe de aynı gözle bakın. Hiç kimseden korkmayın. Yargı Allah’a  özgüdür. Çözemeyeceğiniz bir sorun olursa bana getirin, ben gerekeni yaparım. * O kimseyi kayırmayan, rüşvet almayan, ulu, güçlü, heybetli Allah’tır.