Olağan Devre XXVI. Salı

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netguru.ibreviary&hl=tr&gl=US

RESPONSORİUM Bk. 1.Pe.2, 24; İbr.2, 14; İbr.12,1                                   

¥ Mesih İsa, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. * ölüm gücüne sahip olanı,ölüm aracılığıyla etkisiz kıldı. ¶ imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı * ölüm gücüne sahip olanı, ölüm aracılığıyla etkisiz kıldı.

Olağan Devre XXVI. Pazartesi

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netguru.ibreviary&hl=tr&gl=US

RESPONSORİUM    Flp.1, 20- 21                           ¥ Hiçbir şekilde utandırılmayacağım, * Yaşasam da ölsem de Mesih bedenimde yüceltilecek. ¶  Çünkü benim için, yaşamak Mesih’tir, ölmek kazançtır. * Yaşasam da ölsem de Mesih bedenimde yüceltilecek.

Olağan Devre XXVI. Pazar

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netguru.ibreviary&hl=tr&gl=US

RESPONSORİUM  Bkz. Flp.1, 9.10; 6                                    ¥  Sevginiz, bilgi ve her tür sezgiyle durmadan artsın. Öyle ki, üstün değerleri ayırt edebilesiniz * ve böylece Allah’ın yüceltilip övülmesi için Mesih’in gününde saf ve kusursuz olasınız.

¶ Sizde iyi bir işe başlamış olan Allah’ın bunu Mesih İsa’nın gününe dek bitireceğine güvenim var * ve böylece Allah’ın yüceltilip övülmesi için Mesih’in gününde saf ve kusursuz olasınız.

Olağan Devre XXV. Cumartesi

RESPONSORİUM Bkz. Mez.36 (35), 9-10; 65, 5                                           ¥  Evindeki bolluğa doyarlar,  Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara. * Çünkü yaşam kaynağı sensin, Senin ışığınla aydınlanırız. ¶  Evinin, kutsal tapınağının Nimetlerine doyacağız. * Çünkü yaşam kaynağı sensin, Senin ışığınla aydınlanırız.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netguru.ibreviary&hl=tr&gl=US

Olağan Devre XXV. Cuma

RESPONSORİUM                                                                                                ¥ Ey Rab sürünü terk etme, * İyi Çoban, onlara bakmaktan yorulma. ¶ Bizlere merhametinle bak, böylece kötülüğün gücü bizde zafer bulmasın. * İyi Çoban, onlara bakmaktan yorulma.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netguru.ibreviary&hl=tr&gl=US

Olağan Devre XXV. Perşembe

RESPONSORİUM Bkz. Yu.10, 14 Hez.34, 11-13                                             ¥  Ben iyi çobanım.* Benimkileri tanırım, benimkiler de beni tanır. ¶  Ben kendim koyunlarımı arayıp soracağım. Onları ulusların arasından çıkaracak, ülkelerden toplayacak, kendi yurtlarına geri getireceğim. * Benimkiler de beni tanır. Benimkileri tanırım.

Olağan Devre XXV. Çarşamba

RESPONSORİUM Bkz. Lk.12, 42-43 1.Ko.4, 2  ¥  Efendinin, uşaklarına vaktinde azık vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı kâhya kimdir?  * Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu! ¶ Kâhyada aranan başlıca nitelik güvenilir olmasıdır.  * Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netguru.ibreviary&hl=tr&gl=US

Olağan Devre XXV. Salı

RESPONSORİUM Bkz. 2.Ko.3,4,6,5                                          ¥  Mesih sayesinde Allah’a böyle bir güvenimiz vardır. * O bizi yazılı yasaya değil, Ruh’a dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkârları olmaya yeterli kıldı. ¶ Herhangi bir şeyi kendi başarımız olarak saymaya yeterliyiz demek istemiyorum; bizi yeterli kılan Allah’tır. * O bizi yazılı yasaya değil, Ruh’a dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkârları olmaya yeterli kıldı.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netguru.ibreviary&hl=tr&gl=US

Olağan Devre XXV. Pazartesi

RESPONSORİUM Sir.4, 23-24; 2.Tim.4, 2                       ¥  Gerektiği zaman sözünü sakınma ve bilgeliğini gizleme, * Çünkü bilgelik insanın konuşmasından anlaşılır, Bilgi sözlerle açıklanır. ¶ Allah sözünü duyur. Zaman uygun olsun olmasın, bu görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla eğiterek ikna et, uyar, isteklendir.* Çünkü bilgelik insanın konuşmasından anlaşılır, Bilgi sözlerle açıklanır.

Olağan Devre XXV. Pazar

RESPONSORİUM 1.Ko.9,22- 23 ¥  Güçsüzleri kazanmak için onlarla güçsüz oldum.  * Ne yapıp yapıp bazılarını kurtarmak için herkesle her şey oldum. ¶ Bunların hepsini Müjde’de payım olsun diye, Müjde uğruna yapıyorum.* Ne yapıp yapıp bazılarını kurtarmak için herkesle her şey oldum.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netguru.ibreviary&hl=tr&gl=US

Olağan Devre XXIV. Cumartesi

RESPONSORİUM  Mez. 44(43), 22; Rom. 8,37; Mez. 44 (43),12 ¥    Senin uğruna her gün öldürülüyoruz,  Kasaplık koyun sayılıyoruz.  * Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. ¶ Düşman karşısında bizi gerilettin, Bizden tiksinenler bizi soydu. Ulusların arasına dağıttın. * Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netguru.ibreviary&hl=tr&gl=US

Olağan Devre XXIV. Cuma

RESPONSORİUM 1. Sel. 2,4.3                                   ¥   Allah tarafından Müjde’yi emanet almaya layık görüldüğümüz için, insanları değil, * yüreklerimizi sınayan Allah’ı hoşnut edecek biçimde konuşuyoruz. ¶  Çağrımız yalana ya da kirli bir amaca dayanmıyor; bunun hileli bir yönü de yoktur. * yüreklerimizi sınayan Allah’ı hoşnut edecek biçimde konuşuyoruz.

Olağan Devre XXIV. Perşembe

RESPONSORİUM  Lk. 12,48; Bil. 6,6                                      ¥ Kime çok verilmişse, ondan çok istenecek. * Kime çok şey emanet edilmişse, kendisinden daha fazlası istenecektir.  ¶ Yüksek konumda bulunanlar, insafsızca yargılanacak,  * Kime çok şey emanet edilmişse, kendisinden daha fazlası istenecektir.

Olağan Devre XXIV. Çarşamba

RESPONSORİUM  Si. 32,1-2; Mk. 9,35                                          ¥ Seni başkan  mı yaptılar? Burnun büyümesin, * Görevlerini yerine getirdikten sonra yerine otur. ¶  Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun, herkesin hizmetkârı olsun.* Görevlerini yerine getirdikten sonra yerine otursun.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netguru.ibreviary&hl=tr&gl=US

Olaüan XXIV. Salı

RESPONSORİUM  2. Kor. 12, 14-15; Fil. 2,17                            ¥   Sizde olanı değil, sizi istiyorum. Çocukların anne babaları için değil, anne babaların çocukları için para biriktirmesi gerekir. *Ben de canlarınız uğruna malımı da kendimi de seve seve harcayacağım. ¶  Kanım imanınızın sunusu ve hizmeti üzerine adak şarabı gibi dökülecek olsa da seviniyor, hepinizin sevincine katılıyorum.*Ben de canlarınız uğruna malımı da kendimi de seve seve harcayacağım.

CET Genel Başkanı ve İzmir Büyükşehir Başepiskoposu Monsenyör Martin KMETEC, Anadolu Havarisel Temsilciliği Yardımcı Episkkoposu olarak seçilen Mons. Antuan ILGIT S.J. için tebrik mesajı yayınladı

Monsenyör Martin mesajında, Monsenyör Antuan’ın görevlendirilmesinden duyulan sevinci belirtti ve vereceği tanıklığın pek çok kişinin imanında güvenilir bir rehber olacağını söyledi.
Kendisini kişisel olarak ve CET adına tebrik ederek Rabbimiz Mesih İsa’ya ve Kilise’nin Annesi Meryem Ana’nın şefaatine emanet etti.

Monsenyör Martin mesajını “Episkopos olarak Kilise’ye hizmet etme isteğiniz için size teşekkür ediyor, bu vesileyle Rab’de derin bağlılıkla sizi selamlıyorum” cümlesi ile bitirdi.

Olağan XXIV. Pazartesi

RESPONSORİUM   Bkz.  Hez. 34,15-16                                                ¥ Ben kendim koyunlarımı güdeceğim, onları kendim yatıracağım,  Rab böyle diyor. *Yiteni arayacak, yolunu şaşıranı geri getireceğim. ¶ Ama semizlerle güçlüleri yok edeceğim. *Yiteni arayacak, yolunu şaşıranı geri getireceğim.

Olağan XXIV. Pazar

RESPONSORİUM Mez. 23(22), 1-2.3                                           ¥  Rab çobanımdır, Eksiğim olmaz. * Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. ¶  Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder.* Beni yemyeşil çayırlarda yatırır.

Olağan XXIII. Cumartesi

RESPONSORİUM  Bkz. Rom. 3, 23-25; 1. Kor. 15,22                                              ¥   Çünkü herkes günah işledi ve Allah’ın yüceliğinden yoksun kaldı. Fakat İsa Mesih’te olan kurtuluşla, Allah’ın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar. * Allah Mesih’i, kanıyla günahları bağışlatan kurban olarak sundu. ¶  Herkes nasıl Adem’de ölüyorsa, herkes Mesih’te yaşama kavuşacak. * Allah Mesih’i, kanıyla günahları bağışlatan kurban olarak sundu.

Olağan XXIII. Cuma

RESPONSORİUM Bkz.  Yu. 17,20.21.22.18                  ¥   Onlar için dua ediyorum hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi, Bana verdiğin yüceliği onlara verdim.* Öyle ki, bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. ¶ Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi, ben de onları dünyaya gönderdim.* Öyle ki, bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar.

Olağan Devre XXIII. Perşembe

RESPONSORİUM   1. Yu. 3, 2-3                                          ¥   Şimdiden Allah’ın çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. * Mesih göründüğü zaman O’na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü O’nu olduğu gibi göreceğiz. ¶ Mesih’te bu umuda sahip olan, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar. * Mesih göründüğü zaman O’na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü O’nu olduğu gibi göreceğiz.

Büyükdere Meryem Ana’nın Doğuşu Kilisesi Mahalli Kilise Statüsü aldı, P. Anton Bulai Ofm. Conv. Başrahip olarak görevlendirildi

10 Eylül 2023 Pazar günü İstanbul Latin Katolik Kilisesi Havarisel Temsilcisi Episkopos Massimiliano Palinuro’nun yönettiği ayinle, Büyükdere Meryem Ana’nın Doğuşu Kilisesi Mahalli Kilise niteliğini kazanırken P. Anton Bulai Ofm. Conv. de Kilise’in başrahibi olarak görevlendirildi.

Ayinin başında Kilise rahiplerinden ve CET Genel Sekreteri P. Lucian Abalintoaiei Ofm. Conv. CET Episkoposlarının görevlendirme fermanını okudu. Ardından Episkopos Massimiliano, Kilise’nin anahtarını kapıda Başrahip Anton Bulai’ye teslim etti.

Ayin, Kilise’nin de bayramı olan 8 Eylül Bakire Meryem Ana’nın Doğum Günü’nü takip eden ilk Pazar günü kutlandı. Monsenyör Massimiliano vaazında, Oğlu’nun sayesinde kurtuluşa eren ilk kişi olan Meryem Ana’dan ve Mesih İsa’nın Kilisesinden söz etti.

Başrahiplik görevinin önemine vurgu yapan Monsenyör Massimiliano, kendisinin ayin bitene kadar oturduğu koltuğa son takdisten önce, Başrahip Anton Bulai Ofm.Conv’i davet etti. Episkopos, başrahibin bu makamda episkoposun takdiri ile bulunduğunu; yetki ve görevlerinin episkopos tarafından kendisine tahsis edildiğini vurguladı.

Ayin sonunda, Kilise avlusunda düzenlenen kokteylde cemaat, davetliler ve ruhbanlar  kardeşlik ve sevinç içinde bir araya geldiler.

13 Eylül Aziz Altın Ağızlı Yuhanna İstanbul’un Koruyucu Azizi, Anma

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netguru.ibreviary&hl=tr&gl=US

AZİZ YUHANNA KRİSOSTOMOS

Anma

Yuhanna, Antakya’da varlıklı bir Hıristiyan ailesinden doğdu. Kısa fakat yoğun bir keşişlik deneyinden sonra Antakya’da rahiplik yaptı (386-397) ve episkopos Flavianus’ tarafından vaiz görevine atandı. Vaiz Yuhanna’nın şöhreti, bu ara, öylesine yayılır ki  İstanbul’a (Constantinopolis’e) getirilir ve bir zamanlar Nazianzlı Gregorius’un bulunduğu Episkoposluk görevine atanır. Doğu’nun en itibarlı ve siyasal olarak en önemli Episkoposluk koltuğunun bir Antakyalı tarafından işgal edilmesinden hiç hoşlanmayan İskenderiye Episkoposu Teofilos, Yuhanna’yı görevinden alıp sürgüne gönderen “Meşe Sinodu”nun öncülüğünü yaptı.  Yuhanna ise, halkın zorlu isteği sayesinde, görevine döndü, fakat kısa süre sonra Ermenistan dağlarına doğru sürgün yolunu tuttu. Üç yıl sonra ise kötü yaşam koşulları ve çektiği eziyetler sonucunda öldü. Acı kaderi, ölümünden sonra, kutlamaya ve yüceleşmeğe yer verdi. Son anlarında bile birçok yüreklendirici ve tinsel açıdan, yönlendirici mektubu yazma gücünü buldu.       

Olağan Devre XXV. Perşembe

RESPONSORİUM   Bkz. Yu.10, 14 Hez.34, 11-13                                             ¥  Ben iyi çobanım.* Benimkileri tanırım, benimkiler de beni tanır. ¶  Ben kendim koyunlarımı arayıp soracağım. Onları ulusların arasından çıkaracak, ülkelerden toplayacak, kendi yurtlarına geri getireceğim. * Benimkiler de beni tanır. Benimkileri tanırım.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netguru.ibreviary&hl=tr&gl=US

Olaüan Devre XXIII. Salı

RESPONSORİUM Mez. 19 (18),9; 1. Yu. 2,5                                    ¥ Rab’bin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir,*  Rab’bin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır. ¶ O’nun sözüne uyan kişinin Allah’a olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir. * Rab’bin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır.

Olağan Devre XXIII. Pazartesi

RESPONSORİUM  Bkz. Yşa. 38, 3; 1. Yu.2,6;5,3;2,5                                     ¥ Yürekten bir sadakatle Allah’ımızın önünde yaşayalım. * Onun isteği doğrultusunda, sözüne uyarak yürüyelim. ¶  Allah’ta bu sevgi, gerçekten yetkindir.  * Onun isteği doğrultusunda, sözüne uyarak yürüyelim.

Olağan Devre XXIII. Pazar

RESPONSORİUM Bkz. Mez. 31 (30), 20; 1. Kor. 2, 9                                                 ¥  İyiliğin ne büyüktür, ya Rab,  Onu senden korkanlar için saklarsın,  Herkesin gözü önünde,*  Sana sığınanlara iyi davranırsın. ¶ Allah’ın kendisini sevenler için hazırladıklarını Hiçbir göz görmedi, Hiçbir kulak duymadı, Hiçbir insan yüreği kavramadı.* Sana sığınanlara iyi davranırsın.

Olağan Devre XXII. Cumartesi

RESPONSORİUM  Mt. 5, 4.6.5                                       ¥  Ne mutlu yaslı olanlara! Çünkü onlar teselli edilecekler. * Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar. ¶  Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar.* Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar.

Olağan XXII. Pazar

RESPONSORİUM   Bkz. Mez. 86(85),12-13; 118(117), 28 ¥  Ya Rab Allah’ım, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,  Adını sonsuza dek yücelteceğim. * Çünkü bana sevgin büyüktür. ¶  Allah’ım sensin, şükrederim sana, Allah’ım sensin, yüceltirim seni. * Çünkü bana sevgin büyüktür.

Peder Antuan Ilgıt sj, Anadolu Havarisel Vekilliği Yardımcı Episkoposu olarak atandı

Papa Hazretleri Francesco, hali hazırda Anadolu Havarisel Vekilliğinde Episkopos Genel Vekili ve Şansölye olarak görev yapan, aynı zamanda Napoli’de mukim Papalık Güney İtalya İlahiyat Fakültesinde Ahlak Teolojisi ve Biyoetik alanında öğretim üyesi olan, Cizvit Cemaati mensubu Peder Antuan Ilgıt’ı “Tubernuca Episkoposu” ünvanı ile Anadolu Havarisel Vekilliği Yardımcı Episkoposu (Episcopus Auxiliaris) olarak atamıştır.

Özgeçmiş

Mons. Antuan Ilgıt 22 Haziran 1972 tarihinde Almanya’nın Hersbruck şehrinde dünyaya gelmiş, daha sonra ailesiyle birlikte Türkiye’ye kesin dönüş yapmıştır. 1994 yılında Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuş, müteakiben askerlik hizmetini Yedek Subay olarak Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulunda ifa etmiştir. Adanmışlık yaşantısına İtalya’nın Emilia-Romagna Bölgesi Kapüsen Rahipleri arasında ilk adımlarını atan Mons. Ilgıt, 1 Kasım 2005’te Cizvit Cemaati’ne dâhil olmuş, 2007 yılında yine aynı cemaatte İlk Yeminlerini etmiştir. Papalık Gregoryen Üniversitesinde Kutsal Teoloji alanında Bakalorya derecesini aldıktan sonra (2008), Papalık Lateran Üniversitesi Alphonsian Akademisi’nde biyoetik odaklı Ahlak Teolojisi alanında Kanonik Yüksek Lisans derecesi almıştır (2011). Daha sonra özel çalışmalar için Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderilmiş, önce Saint Joseph Üniversitesi’nde Tıp Etiği alanında Yüksek Lisans yapmış (2013), ardından Boston College’de Ahlak Teolojisi alanında Kanonik Doktora derecesi almıştır (2017).

Mons. Ilgıt üstün başarılarından ötürü Cizvit Yüksek Öğrenim Kurumları Alpha Sigma Nu Honor Society, Saint Joseph Üniversitesi Alpha Epsilon Lambda National Honor Society – Omega Chapter ve FASPE (Fellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics) onursal üyelikleri ile taltif edilmiş olup, İtalya merkezli Amici del Medio Oriente (AMO-FME) Derneği’nin de  kurucu üyesidir.

26 Haziran 2010 tarihinde Kardinal Giovanni Lajolo tarafından Roma’daki Gesù Kilisesi’nde rahip olarak takdis edilmiş olup, 2020 yılı eylül ayından 2021 yılı nisan ayına kadar İspanya’nın Salamanca şehrinde Cizvit eğitiminin son aşaması olan Tertia probationis’i tamamlamış, 19 Kasım 2022’te ise Ankara’da Son Yeminlerini etmiştir.

Rahip olarak takdis edilmesini müteakip şu görevlerde bulunmuştur: Ankara Azize Tereza Kilisesinde Rahip Yardımcılığı ve Ankara Cizvit Cemaati Saymanlığı (2010-2011); Napoli’deki Campania Papalık Bölgelerarası Semineri’nde Rektör Yardımcılığı, aynı Seminer’de Formasyon Ekibi Üyeliği ve Ruhani Rehberlik (2017-2020); Papalık Güney İtalya Teoloji Fakültesi Aziz Louis Kampüsünde Ahlak Teolojisi ve Biyoetik Ana Bilim Dalında Öğretim Üyeliği (2017’den günümüze kadar); Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu adına Gençlik Faaliyetleri ve Adanmışlık Çağrısı Ulusal Koordinatörlüğü (2022’den günümüze kadar); Anadolu Havarisel Vekilliğinde Episkopos Genel Vekilliği ve Şansölyelik (2022’den günümüze kadar).

Olağan Devre XXI.Pazartesi

Catacomb of St. Callixtus - The Good Shepherd (3rd century)
Catacomb of St. Callixtus – The Good Shepherd (3rd century)

Thomas [Aquino’lu], Yuhanna Üstüne, (Prolog; Opera Omnia, 5, 201-202)

“Ben iyi çobanım” (Yu. 10, 11). Çoban olmak açık olarak Mesih’in yetkisidir. Çünkü nasıl ki sıradan sürü çoban tarafından yönetilip otlatılmaktadır; aynı şekilde inanç sahipleri tinsel bir gıda ile, bedeni ve kanı ile Mesih tarafından beslenirler.

Olağan XXI. Pazar

Matta 16, 13-20

Yunus oğlu Simun!” dedi. “Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki Babam’dır. Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus’sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Göklerin Egemenliği’nin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak; yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak.”

Olağan Devre XX. Cumartesi

Episkopos Aziz Ambrosius’un Mezmurlar Üstüne Yorumlarından İsa dünyayı Allah ile barıştırdığına göre, elbette ki kendisinin barışmaya ihtiyacı yoktur. Gerçekten de hiçbir günah işlemediğine göre, hangi günahın cezasını çekecekti? Günahların  kefaretini  kendi  hesabına ödemesi gerekmez. Çünkü kendisi günahın tutsağı değildi. Allah’ın Oğlu olarak her tür yanılgıdan azattı. Gerçekten de Oğul kurtarır, tutsak ise günahın boyunduruğu altındadır. Demek oluyor ki, tümüyle özgür olanın hayatının fidyesini ödemesi gerekmez ve kanı tüm evrenin günahlarının kefaretini ödemeye yeterli bir fidye idi. Kendi hesabına hiçbir borcu olmayanın, başkalarını kurtarması doğaldır.

Olağan Devre XX. Cuma

Heinrich Hofmann (1824 - 1911), Christ and the Rich Young Ruler.
Heinrich Hofmann (1824 – 1911), Christ and the Rich Young Ruler.

Matta 22, 34-40

“Öğretmenim, Kutsal Yasa’da en önemli buyruk hangisidir?” İsa ona şu karşılığı verdi: “‘Allah’ın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin.’ İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ Kutsal Yasa’nın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.”

Olağan XX. Perşembe

Peygamber Yeşaya’nın Kitabından   11,1-16   

İşay’ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, Kökünden bir fidan meyve verecek. Rab’bin Ruhu, ilgelik ve anlayış ruhu, Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu Onun üzerinde olacak. Rab korkusu hoşuna gidecek.

Havari Aziz Bartalmay Bayramı

Celile.nin Kana köyünde doğdu. Havari Filipus ile birlikte Mesih’i takip etti. Geleneklere göre, Mesih İsa’nın Goğe Yükselişi’nden sonra İncil’i Hindistan’da vaaz etti.

RESPONSORİUM 1.Korintliler 1,23-24; 2.Korintliler 4,8
¥  Biz çarmıha gerilmiş Mesih’i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüzkarası, öteki uluslar da saçmalık sayarlar,  ama çağrılmış olanlar için  * O, Allah’ın gücü ve Allah’ın bilgeliğidir.
¶ Her yönden sıkıştırılmışız, ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz.
¥  O, Allah’ın gücü ve Allah’ın bilgeliğidir.

Olağan Devre XX. Çarşamba

Episkopos Aziz Augustinus, Vaazlardan,(Disc. Caillau-Saint Yves 2, 92; PLS 2, 441-442) Yaşadığımız kaygılar ya da geçirdiğimiz denenmeler bizim için bir uyarı ve kınama oluşturmaktadır. Çünkü Kutsal Kitap bize barışı, güvenliği ve dinlenmeyi vaat etmez; İncil’in bize bildirdiği tecrübeler, kaygılar ve günah işleme fırsatlarıdır. Ancak “sonuna dek direnen kişi kurtulacaktır.” Yaratılan ilk insandan beri yaşamın iyi bir tarafı olmuş mudur? İlk insan ölüme neden olmuştur, lanete uğramıştır. Rab Mesih İsa bizleri bu lanetten kurtarmıştır.

CET Başkanı Mons. Martin KMETEC’in “22 Ağustos Dine Dayalı Şiddet Kurbanlarını Anma Günü” Mesajı

Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu Başkanı ve İzmir Başepiskoposu Ekselansları Mons. Martin Kmetec, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,’nun A/RES/73/296 sayılı kararı ile belirlediği “22 Ağustos Dine Dayalı Şiddet Kurbanlarını Anma Günü” vesilesi ile bir mesaj yayınlamış bulunuyor.