DÜNYA MÜJDE’Yİ DUYURMA GÜNÜ 2022

Sevgili kardeşlerim,

Kilise doğası gereği müjdecidir, müjdeleme onun kimliğidir. İsa göğe çıkışından önce öğrencilerine tüm Hristiyanlar için temel bir çağrı olan şu görevi bırakır: “Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim’de, bütün Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız” (H.İş).

23 Ekim, Pazar günü dünyadaki tüm Katolik Kilise’ler Dünya Müjdeyi Duyurma Günü’nü kutlayacak. Yeni olan kiliseler ve cemaatleri anımsayacak; müjdeleme görevlileri anılacaklar. Papa Fransis bu özel gün için tüm Katolik cemaatlere “Benim tanıklarım olacaksınız” mesajını iletti.

Mesih İsa’nın “Sizler benim tanıklarım olacaksınız” sözü, Papa Francis’e göre “merkezi noktadır”: İsa tüm öğrencilerin kendisinin şahitleri olacağını ve “lütufla böyle oluşturulacaklarını” ve “Mesih’in öğrencilerinin topluluğu olan Kilise’nin, Mesih’e şahitlik ederek dünyaya Sevindirici Haberi müjdelemekten başka bir görevi olmadığını” söyler. Papa Francis daha sonra çoğul ifadenin kullanıldığına dikkat çeker: “tanıklar olacaksınız” ifadesi “çağrının toplulukçu (ecclesial) karakterine” işaret etmektedir. Yani hepimiz ve beraber… Hepimiz ve birliktelikte…

Tanıklık etmemiz gereken kişi Mesih’tir. Papa Francis, Aziz VI. Pavlus’un Evangelii Nuntiandi’deki şu sözleri aktarır: “Müjdelemek hiç kimse için asla bireysel ve münferit bir eylem değildir, aksine son derece Kiliseye bağlı bir eylemdir.” Daha sonra havarilerin “İsa tarafından dünyaya sadece misyonu yerine getirmek için değil, aynı zamanda ve her şeyden önce misyonu yaşamak için, ama sadece tanıklık etmek için değil, aynı zamanda ve her şeyden önce Mesih’in tanıkları olmak için gönderildiklerini belirtir.

Mesih’in müjdecileri, kendilerini anlatmak, niteliklerini ve ikna kabiliyetlerini ya da yönetim becerilerini göstermek için gönderilmezler. Bunun yerine, Mesih’i söz ve eylemle sunmanın, kurtuluşunun Müjdesini ilk havariler gibi sevinç ve içtenlikle herkese duyurmanın en büyük onuruna sahiptirler.

– Müjde görevlileri bugün: Rahipler, rahibeler kendi ülkeleri, evlerini, akrabalarını bırakıyorlar ve gidiyorlar. Onlardan çoğu fakirlikte ve zorluklarda yaşıyorlar. Mesih İsa için! İnsanların kurtuluşu için! Onlardan öldürülenler çok fazladır.

– Yeni olan kiliseler: Yeni kurulmuş kiliseler… Onlara yardım etmemiz lazım. Bunun için bizler de bir şey verebiliriz.

Dünya Müjde’yi Duyurma Günü’ne nasıl katılalım?

1. Evrensel Kilise için, özellikle de dünyadaki genç kiliseler ve müjdeciler için için dua etmemiz gereklidir.
2. Acı çekenler için dua edelim, niyetlerimizi dua ve kişisel fedakarlıklarımızla birlikte sunalım.

3. İhtiyaç sahibi kardeşlerimiz için maddi katkılarımızı sunalım.

Hepimiz İsa Mesih’in ölümünü ve dirilişini vasıtasıyla kurtuluşumuzun armağanının Sevindirici Haberin’i aldık. Bu haber bizim en iç yaşantımızın parçasıdır, bunun için onsuz Hristiyan olamayız.

Müjde umudumuzdur!

İzmir 20 Ekim 2022,

Dom katedralinde tapınma sırasında vaazı.

+ Martin Kmetec OFMConv

İzmir Başepiskoposu