Bekleyiş Devresi III. Pazar

Nelkenmeister, Berner. John the Baptist in the Wilderness
Nelkenmeister, Berner. John the Baptist in the Wilderness

RESPONSORİUM Yu. 3, 30; 1, 27 Mar. 1, 8    ¥ O büyümeli, bense küçülmeliyim. Benden sonra gelen odur. * Ben onun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim. ¶ Ben sizi suyla vaftiz ettim, ama o sizi Kutsal Ruh’la vaftiz edecektir. ¥ Ben onun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim.