29 Nisan Azize Sienalı Katerina

RESPONSORİUM    

¥ Ey kız kardeşim, yüreğinin kapısını bana aç, benimle birlikte krallığıma gir. Benim, özel konutumda yerini al. * Ruhumu verir ve zenginleştirir, kanımın her damlasıyla seni pak kılarım.

¶ Temaşa içinde çık ve benim gerçeğimin tanığı olacaksın. 

¥ Ruhumu verir ve zenginleştirir, kanımın her damlasıyla seni pak kılarım.

Paskalya Devresi V. Pazartesi

RESPONSORİUM   1. Kor. 15, 21. 22; 2. Pet. 3. 13

¥ Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. * Herkes nasıl Adem’de ölüyorsa, herkes Mesih’te yaşama kavuşacak.

¶ Biz Tanrı’nın vaadi uyarınca doğruluğun barınacağı yeni gökleri, yeni yeryüzünü bekliyoruz. 

¥ Herkes nasıl Adem’de ölüyorsa, herkes Mesih’te yaşama kavuşacak.

Paskalya Devresi 4. Cuma

RESPONSORİUM   Kol. 1, 18; 2, 12b. 1, 10. 12a

¥ Bedenin, yani kilisenin başı O’dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O’dur. * O’nu ölümden dirilten Allah’ın gücüne iman ederek O’nunla birlikte dirildiniz.

¶ Rab’be yaraşır biçimde yaşamanız, O’nu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Allah’ı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. Vaftizde O’nunla birlikte gömüldünüz,

¥ O’nu ölümden dirilten Allah’ın gücüne iman ederek O’nunla birlikte dirildiniz.

Paskalya Devresi 4. Perşembe

RESPONSORİUM   1. Yu. 4, 21; Mat. 22, 40                                           

¥ Allah’tan şu buyruğu aldık: * “Allah’ı seven kardeşini de sevsin”

¶ Kutsal Yasa’nın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır

¥  “Allah’ı seven kardeşini de sevsin.”

İncilci Aziz Markos Bayramı 25 Nisan

RESPONSORİUM  1. Kor. 1, 17-18. 21

¥ Çünkü Mesih beni, Mesih’in çarmıhtaki ölümü boşa gitmesin diye, bilgece sözlere dayanmaksızın Müjde’yi yaymaya gönderdi. * Çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık, biz kurtulmakta olanlar içinse Allah gücüdür.

¶ Mademki dünya Allah’ın bilgeliği uyarınca Allah’ı kendi bilgeliğiyle tanımadı, Allah iman edenleri saçma sayılan bildiriyle kurtarmaya razı oldu.

¥ Çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık, biz kurtulmakta olanlar içinse Allah gücüdür.

Paskalya Devresi 4. Pazartesi

RESPONSORİUM 

¥ Gemiden çıktıktan sonra, ağzında zeytin dalı ile geri dönerek barışı haber veren güvercin gibi, kilise bu ge-minin simgesi ve ilahi barışın bağışlayıcısıdır. * Kutsal Ruh, suların üzerine inerek, vaftiz olmaya gelenleri eski günahtan özgür kılıyor.

¶ Suyun muhteşem gizemi! Onda insanlar sonsuz yaşam için tekrar doğuyorlar!

¥ Kutsal Ruh, suların üzerine inerek, vaftiz olmaya gelenleri eski günahtan özgür kılıyor.

Paskalya Devresi 3. Cuma

RESPONSORİUM   1. Kor. 15, 55-56. 57; 2. Kor. 4, 13. 14

¥  «Ey ölüm,  zaferin nerede?  Ey ölüm,  dikenin  nerede?» * Ölümün dikeni günahtır. Günah ise gücünü Kutsal Yasa’dan alır. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Allah’a şükürler olsun!

¶ Aynı iman ruhuna sahip olarak biz de iman ediyor ve bu nedenle konuşuyoruz. Çünkü Rab İsa’yı dirilten Allah’ın, bizi de İsa’yla diriltip sizinle birlikte kendi önüne çıkaracağını biliyoruz.

Paskalya Devresi 3. Perşembe

RESPONSORİUM    Yu. 6, 48-51

¥ Yaşam ekmeği Ben’im. Atalarınız çölde man yediler, yine de öldüler. * Gökten inen öyle bir ekmek var ki, ondan yiyen ölmeyecek.

¶ Gökten inmiş olan diri ekmek Ben’im. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir.”

¥ Gökten inen öyle bir ekmek var ki, ondan yiyen ölmeyecek.

Paskalya Devresi 3. Salı

RESPONSORİUM Rom. 6, 4; Yu, 3, 23; Mez. 149, 1

¥ Baba’nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla O’nunla birlikte ölüme gömüldük. * İsa’nın buyurduğu gibi birbirimizi sevelim.

¶ Rab’be yeni bir ezgi söyleyin, sadık kullarının toplantısında O’nu ezgilerle övün!

¥ İsa’nın buyurduğu gibi birbirimizi sevelim.

Paskalya Devresi 3. Pazartesi

RESPONSORİUM    1. Pet. 2, 9; Yas. 7, 7; 13, 6

¥ Ama siz seçilmiş soy, Kral’ı kâhinleri, kutsal ulus, Allah’ın öz halkısınız. * Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Allah’ın erdemlerini duyurmak için seçildiniz.

¶ Rab sizi kendisine hizmet etmeniz için sevdi ve seç-ti.

¥ Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Allah’ın erdemlerini duyurmak için seçildiniz.

Paskalya Devresi II. Cumartesi

(Christ the True Vine icon; Unknown artist – Athens, 16th century)

RESPONSORİUM   Yu. 15, 1. 5. 9

¥ “Ben gerçek asmayım, siz çubuklarsınız. * Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiç-bir şey yapamazsınız.

¶ “Baba’nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın.

¥ Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız.

Paskalya Devresi II. Perşembe

RESPONSORİUM  Lk. 22. 19; Yu. 6, 50. 51

¥ Mesih İsa, eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve onlara verdi. “Bu sizin uğrunuza feda edilen bede-nimdir. * Beni anmak için böyle yapın” dedi.

¶ Gökten inen öyle bir ekmek var ki, ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek Ben’im. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir.

¥ Beni anmak için böyle yapın” dedi.

Paskalya Devresi 2. Salı

RESPONSORİUM   Yu. 17, 20. 21. 22. 18

¥ Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum, hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi, onlar da bizde olsunlar. * Öyle ki, bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar.

¶ Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi, ben de onları dünyaya gönderdim.

¥ Öyle ki, bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar.

Paskaly aDevresi II. Pazartesi

RESPONSORİUM     1. Kor. 5, 7-8; Rom. 4, 25  

¥  Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Fısıh kuzumuz Mesih kurban edildi. * Bunun için dürüstlüğün mayasız ekmeğiyle bayram edelim.

¶ İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi.

¥  Bunun için dürüstlüğün mayasız ekmeğiyle bayram edelim.

Paskalya’nın 8. Günü

RESPONSORİUM    Kol. 3, 3-4; Rom. 6. 11      

¥ Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih’le birlikte Allah’ta saklıdır. * Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman, siz de O’nunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz.

¶ Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa’da Allah karşısında diri sayın.

¥ Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman, siz de O’nunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz.

Paskalya Devresi 1. Cumartesi

RESPONSORİUM     Lk. 22. 19; Çık. 12, 26. 27  

¥ Mesih İsa ekmeği aldı, şükran sunarak böldü, onlara verdi. Bu sizler için verilen bedenimdir, dedi, * Beni anmak için böyle yapın, alleluya.

¶ Çocuklarınız size, ‘Bu törenin anlamı nedir?’ diye sorduklarında,  ‘Bu Rab’bin Fısıh kurbanıdır’ diyeceksiniz,

¥ Beni anmak için böyle yapın, alleluya.

Paskalya Devresi 1. Cuma

RESPONSORİUM  Ef. 1, 13-14;  2. Kor. 1. 21-22 

¥ Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun Müjdesi’ni duyup O’na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh’la O’nda mühürlendiniz. Ruh, Allah’a ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir * Allah’ın yüceliğinin övülmesi için.

¶ Bizi sizinle birlikte Mesih’te pekiştiren ve meshetmiş olan Allah’tır. O bizi mühürledi, güvence olarak da yüreklerimize Kutsal Ruh’u yerleştirdi.

¥ Allah’ın yüceliğinin övülmesi için.

Paskalya Devresi 1. Perşembe

RESPONSORİUM  Va. 7, 9

¥ Kuzuya övgü sunarak ilahi okudular: Alleluya. Kuzu onları güdecek ve yaşam sularının pınarlarına götürecek. * Orada yeni bir ışık parlıyordu. Alleluya.

¶  Büyük bir kalabalık tahtın ve Kuzu’nun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giymişti, elle-rinde hurma dalları vardı.

¥ Orada yeni bir ışık parlıyordu. Alleluya.

Paskalya Devresi 1. Çarşamba

RESPONSORİUM 1. Kor. 15,  47. 49. 48     

¥ İlk insan yerden, yani topraktandır. İkinci insan göktendir. * Bizler topraktan olana nasıl benzediysek, göksel olana da benzeyeceğiz.

¶ Topraktan olan insan nasılsa, topraktan olanlar da öyledir. Göksel insan nasılsa, göksel olanlar da öyledir.

¥ Bizler topraktan olana nasıl benzediysek, göksel olana da benzeyeceğiz.

Paskalya Devresi 1. Salı

RESPONSORİUM  İbr. 2, 10; Va. 1, 6; Lk. 24, 26    

¥ Birçok oğulu yüceliğe eriştirirken onların kurtuluş öncüsünü acılarla yetkinliğe erdirmesi, her şeyi kendisi için ve kendi aracılığıyla var eden Allah’a uygun düşüyordu. * Yücelik ve güç sonsuzlara dek, Mesih’in olsun! Âmin.

¶ Mesih’in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekliydi.

¥ Yücelik ve güç sonsuzlara dek, Mesih’in olsun! Âmin.

Paskalya Devresi I. Pazartesi

RESPONSORİUM  Ha. İş. 13, 32. 33; 10, 42; 2, 36        

¥ Allah atalarımıza verdiği sözü, İsa’yı diriltmekle yerine getirmiştir. * O yaşayanların ve ölülerin yargıcı tayin edildi alleluya.

¶ Sizin haça gerdiğiniz İsa’yı Allah Rab ve Mesih kıldı.

¥ O yaşayanların ve ölülerin yargıcı tayin edildi alleluya.

DİRİLİŞ PASKALYASI

Havarilerin İşleri 10, 40-43

Ama Allah O’nu üçüncü gün diriltti ve açıkça görünmesini sağladı.  İsa halkın tümüne değil de, Allah’ın önceden seçtiği tanıklara -ölümden dirilmesinden sonra kendisiyle birlikte yiyip içen bizlere- göründü. Allah tarafından ölülerle dirilerin Yargıcı olarak atanan kişinin kendisi olduğunu halka duyurmamızı, buna tanıklık etmemizi buyurdu. Peygamberlerin hepsi O’nunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, O’na inanan herkesin günahları O’nun adıyla bağış-lanır.”

Kutsal Cumartesi

RESPONSORİUM

¥ Ölümüyle güneşin karardığı, berrak suyun pınarı olan çobanımız bizden uzaklaştı İlk insanı (Adem)tutsak etmiş olan, şimdi kendisi tutsak oldu: * Bugün Kurtarıcımız ölümün kapılarını ve çubuklarını kırdı.

¶ Cehennemin zindanını beşeriyetin güçlüklerini yok etti.

¥ Bugün Kurtarıcımız ölümün kapılarını ve çubuklarını kırdı.

Kutsal Cuma

RESPONSORİUM                                                                1. Pe. 1, 18-19; Ef. 2, 18; 1. Yu. 1,7

¥ Altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih’in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. * Onun aracılığıyla hepimiz tek Ruh’ta Baba’nın huzuruna çıkabiliriz.

¶ Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır.

¥ Onun aracılığıyla hepimiz tek Ruh’ta Baba’nın huzuruna çıkabiliriz.

Kutsal Perşembe

RESPONSORİUM                                                                                Bk. Rom. 3, 23-25; Yu. 1, 29

¥ Çünkü herkes günah işledi ve Allah’ın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih’te olan kurtuluşla Allah’ın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar. * Allah Mesih’i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu.

¶ İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Allah Kuzusu!

¥ Allah Mesih’i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu.

Kutsal Çarşamba

 Efesliler 4, 32 – 5, 2

Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Allah sizi Mesih’te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. Bunun için, sevgili çocukları olarak Allah’ı örnek alın.  Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Allah’a sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.

Kutsal Salı

RESPONSORİUM                                                                                                Rom. 6, 3. 5. 4         ¥ Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. * Dileyin, alacaksınız. Öyle ki, sevinciniz tam olsun.

¶ Baba Oğul’da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım.

¥ Dileyin, alacaksınız. Öyle ki, sevinciniz tam olsun.

Kutsal Hafta Pazartesi

RESPONSORİUM                                                                                                                  

¥ Ey Rab senin haçına tapıyoruz ve şanlı ıstıraplarını kutluyoruz, * ıstırapların ve ölümün uğruna bize merhamet et.

¶ Sana yalvarıyoruz, çok değerli kanınla kurtarmış olduğun biz hizmetkârlarına yardım et.

¥ Istırapların ve ölümün uğruna bize merhamet et.

Mesih İsa’nın Istıraplarının Palmiye Pazarı

RESPONSORİUM                                                                                              Bk. Yu. 12, 12.13; Mt. 21, 8.9                                                       

¥   Ertesi gün, büyük kalabalık giysilerini yolun üzerine serdi. Bazıları da ağaçlardan dal kesip yola sererek O’nu karşılamaya çıktılar. * “Hozana! Rab’bin adıyla gelene, İsrail’in Kralı’na övgüler olsun!” diye bağırıyorlardı.

¶  Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar.

¥ “Hozana! Rab’bin adıyla  gelene, İsrail’in Kralı’na övgüler olsun!” diye bağırıyorlardı.

Oruç Devresi V. Cumartesi

RESPONSORİUM                                                                                                                    İbr. 13, 12-13; 12, 4

¥ Bunun gibi, İsa da kendi kanıyla halkı kutsal kılmak için kent kapısının dışında acı çekti. * Öyleyse biz de O’nun uğradığı aşağılanmaya katlanarak ordugâhtan dışarıya çıkıp yanına gidelim.

¶ Günaha karşı verdiğiniz mücadelede henüz kanınızı akıtacak kadar direnmiş değilsiniz.

¥ Öyleyse biz de O’nun uğradığı aşağılanmaya katlanarak ordugâhtan dışarıya çıkıp yanına gidelim.

Oruç Devresi V. Cuma

RESPONSORİUM                                                                                                                    İbr. 5, 5. 6; 7, 20. 21

¥ Mesih başkâhin olmak için kendi kendini yüceltmedi. Allah O’nu yüceltti ve dedi: * “Melkisedek düzeni uyarınca Sen sonsuza dek kâhinsin.”

¶ Levioğulları ant içilmeden kâhin olmuşlardı. Ama O kendisine, Allah’ın andıyla kâhin oldu.

¥ “Melkisedek düzeni uyarınca Sen sonsuza dek kâhinsin.”

Oruç Devresi V. Perşembe

RESPONSORİUM                                                                                                   1. Pet. 2, 9. 10; Mez. 33, 12                                                          

¥ Siz bir zamanlar halk değildiniz, ama şimdi Allah’ın halkısınız. * Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz, şimdiyse merhamete eriştiniz.

¶ Ne mutlu Allah’ı Rab olan ulusa, kendisi için seçtiği halka!

¥ Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz, şimdiyse merhamete eriştiniz.

Oruç Devresi V. Çarşamba

RESPONSORİUM                                                                                                                                   Yu. 16, 24. 23

¥   Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. * Dileyin, alacaksınız. Öyle ki, sevinciniz tam olsun.

¶  O gün bana hiçbir şey sormayacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim, benim adımla Baba’dan ne dilerseniz, size verecektir.

¥ Dileyin, alacaksınız. Öyle ki, sevinciniz tam olsun.

Oruç Devresi V. Pazartesi

RESPONSORİUM                                                                                                                        Rom. 5, 10. 8                                                                                           

¥ Çünkü biz Allah’ın düşmanlarıyken Oğlu’nun ölümü sayesinde O’nunla barıştıksa, * barışmış olarak Oğlu’nun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir.

¶  Allah ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü

¥ Barışmış olarak Oğlu’nun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir.

Oruç Devresi V. Salı

RESPONSORİUM                                                                                Kol. 2, 14-15; Yu. 8, 28

¥ Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan yazılı antlaşmayı sildi, onu çarmıha çakarak ortadan kaldırdı. * Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi.

¶ İnsanoğlu’nu yukarı kaldırdığınız zaman benim O olduğumu, kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı, ama tıpkı Baba’nın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız.

¥ Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi.

Oruç Dönemi IV. Cumartesi

RESPONSORİUM                                                                                                             2. Kor. 5, 15; Rom. 4. 25

¥   Evet, Mesih herkes için öldü. * Öyle ki, yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölüp dirilen Mesih için yaşasınlar.

¶  İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi.

¥ Öyle ki, yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölüp dirilen Mesih için yaşasınlar.

Oruç Devresi IV. Perşembe

RESPONSORİUM                                                                                                                 1. Kor. 1, 18. 23                                           

¥  Çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık, * biz kurtulmakta olanlar içinse Allah gücüdür.

¶  Biz çarmıha gerilmiş Mesih’i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüzkarası, öteki uluslar da saçmalık sayarlar.

¥ Biz kurtulmakta olanlar içinse Allah gücüdür.

Oruç Devresi V. Pazar

RESPONSORİUM                                                                                                                   İbr. 6, 20; Yu. 1, 29

¥ Lekesiz Kuzu bizim öncümüz olarak oraya girdi *

¶  İşte dünyanın günahını kaldıran Allah Kuzusu. *  Melkisedek düzeni uyarınca sonsuza dek baş kâhin niteliğini almıştır.

Oruç Dönemi IV. Cuma

RESPONSORİUM   Mez 103, 8. 9. 13. 14

¥  Rab sevecen ve lütfedendir, tez öfkelenmez, sevgisi engindir. Sürekli suçlamaz, öfkesini sonsuza dek sürdürmez. * Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, Rab de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.

¶  Çünkü mayamızı bilir, Toprak olduğumuzu anımsar.

¥ Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, Rab de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.

Oruç Devresi IV. Çarşamba

Cristo Pantocratore
Cristo Pantocratore

RESPONSORİUM        Hez. 33, 11

¥   Varlığım hakkı için diyor Egemen Rab, * ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam, ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım.

¶  Dönün! Kötü yollarınızdan dönün! Niçin ölesiniz, ey İsrail halkı!

¥ Ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam, ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım.

Oruç Devresi IV. Salı

RESPONSORİUM                                                                             Gal. 5, 14. 13; Yu. 13, 34

¥  Bütün Kutsal Yasa tek bir sözde özetlenmiştir: “Komşunu kendin gibi seveceksin.” Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız. * Birbirinize sevgiyle hizmet edin.

¶ Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin.

¥ Birbirinize sevgiyle hizmet edin.