30 Aralık Cumartesi

RESPONSORİUM                                                                                                                             Yu. 1, 14; Bar. 3, 38      

¥ Söz insan oldu ve aramızda yaşadı. * Biz onun yüceliğini, Baba’nın biricik Oğlu’nın lütfunu ve doğruluğunu gördük.

¶ O yeryüzünde göründü ve insanlar arasında yaşadı. 

¥ Biz onun yüceliğini, Baba’nın biricik Oğlu’nın lütfunu ve doğruluğunu gördük.

29 Aralık Cuma

Simeon and Anna Praise the infant Jesus
Arent de Gelder 1645 – 1727

RESPONSORİUM Ef. 1, 5; Rom. 8, 29       

¥ Allah, İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi.* Çünkü onun sevgi dolu amacı, lütfunun görkeminin bizde görünmesiydi.

¶ Çünkü Allah önceden bildiği kişileri Oğlu’nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi.

¥ Çünkü onun sevgi dolu amacı, lütfunun görkeminin bizde görünmesiydi.

27 Aralık İncilci Aziz Yuhanna Bayramı

RESPONSORİUM                 

¥ Akşam Yemeği sırasında, Yuhanna başını Rab’bin göğsüne yasladı. * Mutlu Havari’ye; Mesih İsa’nın gizemi açıklandı.

¶ Mesih İsa’nın delinen böğründen akan suda, İncil’in yaşam suyu vardı.

¥ Mutlu Havari’ye; Mesih İsa’nın gizemi açıklandı.

25 Aralık Mesih İsa’nın Doğuş Bayramı

RESPONSORİUM

¥ Bugün gerçek esenlik göklerden üzerimize indi. *Bugün tüm yeryüzü göksel tatlılıkla doldu.

¶ Bugün yeni bir gün doğuyor, eski zamanlardan beri Allah’ın hazırladığı, asla son bulmayacak mutluluğu-muzun başlangıcı, kurtuluşumuzun gününün şafağı doğuyor.

¥ Bugün tüm yeryüzü göksel tatlılıkla doldu.

24 Aralık Pazar

RESPONSORİUM   Yşa. 11, 1. 5. 2       

¥ İşay’ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, kökünden bir fidan meyve verecek. * Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak.

¶ Rab’bin Ruhu, onun üzerinde olacak. 

¥ Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak.

22 Aralık Cuma

RESPONSORİUM    Lk. 1, 48-50     

¥  İşte,  bundan  böyle  bütün kuşaklar  beni mutlu sayacak. * Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır.

¶ Kuşaklar boyunca kendisinden korkanlara merhamet eder.

¥ Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır.

21 Aralık Perşembe

RESPONSORİUM  Luk. 1, 45. 46;  Mez. 66, 16

¥ “İman eden kadına ne mutlu! Çünkü Rab’bin ona söylediği sözler gerçekleşecektir. “Meryem de şöyle dedi: * “Canım Rab’bi yüceltir.”

¶ Gelin, dinleyin, ey sizler, Allah’dan korkanlar, benim için neler yaptığını size anlatayım.

¥ Canım Rab’bi yüceltir.

20 Aralık Çarşamba

RESPONSORİUM Lk. 1, 31. 42       

¥ Meryem, meleğin haberiyle Rab’bin sana bildirdiği sözü kabul et Meryem:  Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracaksın, * ve kadınlar arasında kutsanmış olacaksın.

¶ Bir bakire! Sen, gerçekten bir oğul taşıyorsun, iffetli ve kutsal kalarak Kurtarıcı’nın annesi olacaksın.

¥ Ve kadınlar arasında kutsanmış olacaksın.

18 Aralık Pazartesi

RESPONSORİUM,  Ha. İş. 4, 12; Yeş. 9, 6      ¥ Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. * Bu göğün altın-da insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. ¶ Onun adı Harika Öğütçü Güçlü Allah,  Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. ¥ Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.

Bekleyiş Devresi III. Pazar

Nelkenmeister, Berner. John the Baptist in the Wilderness
Nelkenmeister, Berner. John the Baptist in the Wilderness

RESPONSORİUM Yu. 3, 30; 1, 27 Mar. 1, 8    ¥ O büyümeli, bense küçülmeliyim. Benden sonra gelen odur. * Ben onun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim. ¶ Ben sizi suyla vaftiz ettim, ama o sizi Kutsal Ruh’la vaftiz edecektir. ¥ Ben onun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim.

Bekleyiş Devresi II. Cumartesi

RESPONSORİUM   Lev. 26, 11-12; 2. Kor. 6, 16

¥ Konutumu aranızda kuracak,  size sırt çevirmeyeceğim. * Aranızda yaşayacak, Allah’ınız olacağım. Siz de benim halkım olacaksınız.

¶ Sizler yaşayan Allah’ın tapınağısınız. Nitekim Allah şöyle diyor:

¥ Aranızda yaşayacak, Allah’ınız olacağım. Siz de benim halkım olacaksınız.

Bekleyiş Devresi II. Perşembe

RESPONSORİUM Yşa. 66, 13; 1. Kr. 11, 36 Yşa. 66, 14; 46, 13 ¥ Çocuğunu avutan bir anne gibi avutacağım sizi, seçtiğim Yeruşalim Kenti’nden size yardım gelecek. *Bunları gördüğünüzde yüreğiniz sevinecek.            ¶ Siyon’u kurtaracağım ve görkemim Yeruşalim’de olacak. ¥ Bunları gördüğünüzde yüreğiniz sevinecek.    

Bekleyiş Devresi II. Çarşamba

RESPONSORİUM   Mi. 7, 19; Ha. İş. 10, 43  

¥ Allah’ımız bize yine acıyacak, * suçlarımızı çiğneyecek ayak altında. Bütün günahlarımızı denizin dibine atacak. ¶ Peygamberlerin hepsi onunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, ona inanan herkesin günahları onun adıyla bağışlanır. ¥ Suçlarımızı çiğneyecek ayak altında. Bütün günahlarımızı denizin dibine atacak.

Bekleyiş Devresi II. Salı

Buon pastore che porta un secchio di latte, inizio III secolo, catacomba di S. Callisto, Roma
Buon pastore che porta un secchio di latte, inizio III secolo, catacomba di S. Callisto, Roma

KISA OKUMA  1. Kor. 1, 7b-9

Şöyle ki, Rabbimiz İsa Mesih’in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağandan yoksun değilsiniz. Rabbimiz İsa Mesih kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonuna dek pekiştirecektir. Sizleri Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’le paydaşlığa çağıran Allah güvenilirdir.

Noel Bekleyiş Devresi II. Pazartesi

RESPONSORİUM  Mi. 4, 2; Yuh. 4, 25    ¥ Birçok ulus gelecek, “Rab’bin Dağı’na, Yakup’un Allah’ın Tapınağı’na çıkalım” diyecekler. * O bize kendi yolunu öğretsin, biz de onun yolundan gidelim.

¶ Mesih denilen meshedilmiş olan gelecek, o gelince bize her şeyi bildirecek.

¥ O, bize kendi yolunu öğretsin, biz de onun yolundan gidelim.

8 Aralık Meryem’in Lekesiz Doğuşu Bayramı

DUA Allah’ım, Meryem’in doğuştan Lekesiz Varoluşu aracılığıyla Oğlun’a kendisine layık bir konut hazırladın ve onu Oğlun’un gerçekleşeceği kurtuluş eseri hatırasıyla her günah lekesinden kurtardın. O’nun şefaatiyle kutsallıkla ve ruh temizliğiyle seni karşılamaya gelmemizi sağla. Allah olan o, Kutsal Ruh’un birliğinde asırlar boyunca hükmeder. Âmin.

Bekleyiş Dönemi 1. Perşembe

RESPONSORİUM Yşa. 55, 3-4; Ha. İş. 28, 28       ¥ Ben sizinle sonsuz bir antlaşma, Davut’a söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir antlaşma yapacağım. *Onu halklara tanık, önder ve komutan yaptım. ¶ Şunu bilin ki, Allah’ın sağladığı bu kurtuluş öteki uluslar içindir. Ve onlar buna kulak vereceklerdir. ¥ Onu halklara tanık, önder ve komutan yaptım.

Bekleyiş Devresi I. Salı

RESPONSORİUM  Gal. 4, 45; Ef. 2, 4; Rom. 8, 3 

¥ Ama zaman dolunca Allah, kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlu’nu gönderdi. * Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için. ¶ Allah bizi çok sevdiği için, öz Oğlu’nu günahlı insan benzerliğinde gönderdi. ¥ Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için.

Bekleyiş Devresi I. Pazar

RESPONSORİUM                                                                                                                 Yşa. 1, 1618. 17

¥ Yıkanıp temizlenin, kötülük yaptığınızı gözüm görmesin, kötülük etmekten vazgeçin.

* Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa kar gibi ak pak olacaksınız.

¶ İyilik etmeyi öğrenin, adaleti gözetin, zorbayı yola getirin.

¥ Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa kar gibi ak pak olacaksınız.

Olağan Devre XXXIV. Cumartesi

RESPONSORİUM                                                                                                             Bkz. Tob.  13, 17.18

¥   Yeruşalim’in sokakları Yakutla ve Ofir’den gelen taşlarla döşenecek, kapıları  coşku dolu ezgilerle yankılanacak.* Bütün evlerin halkı şöyle diyecek:  ‘Haleluya!

¶Görkemli bir ışık parlayacak, Değişik uluslar uzaktan gelecekler,* Bütün evlerin halkı şöyle diyecek:  ‘Haleluya!

Olağan Devre XXXIV. Cuma

RESPONSORİUM                                                                                                               Bkz. Fil. 3, 20.21; Kol. 3,4                            

¥   Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan Kurtarıcı’yı, Rab İsa Mesih’i bekliyoruz. * O  zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir.

¶  Mesih göründüğü zaman, biz de yücelmiş olarak görüneceğiz. * O  zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir.

Olağan Devre XXXIV. Perşembe

RESPONSORİUM                                                                                  Mt. 10, 16; Yu. 12, 36                                         

¥   İşte, sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyorum. * Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun.

¶  Sizde ışık varken ışığa iman edin ki, ışık oğulları olasınız.* Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun.

Olağan Devre XXXIV. Çarşamba

RESPONSORİUM                                                                                                           Yu. 15,1.5.9                                                           

¥ Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır. *Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir.

¶ Baba’nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim.  * Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir.

Olağan Devre XXXIV. Salı

RESPONSORİUM                                                                                               Va. 22, 5.4   

¥  Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da güneş ışığına da gereksinmeleri olmayacak. * Rab Allah onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler.

¶  O’nun yüzünü görecek, alınlarında O’nun adını taşıyacaklar. * Rab Allah onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler.

Olağan Devre XXXIV. Pazartesi

RESPONSORİUM                                                                                                                   Bkz. Gal. 6, 9-10.7                                           

¥  İyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz *  fırsatımız varken iyilik yapalım.

¶   İnsan ne ekerse onu biçer. *  fırsatımız varken iyilik yapalım.

Olağan Devre XXXIV. Pazar

Cristo Pantocratore
Cristo Pantocratore

RESPONSORİUM                                               Va. 11, 15; Mez. 22 (21), 28-29                                                    

¥  Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in ve Mesihi’nin oldu. * O sonsuzlara dek egemenlik sürecek.

¶  Ulusların bütün soyları O’nun önünde yere kapanacak. Çünkü egemenlik Rab’bindir,

 Ulusları O yönetir.  * O sonsuzlara dek egemenlik sürecek.

Olağan Devre XXXIII. Cumartesi

RESPONSORİUM                                                                Bkz. Mez. 17 (16),15; 1. Kor. 13,12                                     

¥   Ben doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim senin, * Uyanınca suretini görmeye doyacağım.

¶  Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz, ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz.* Uyanınca suretini görmeye doyacağım.

Olağan Devre XXXIII. Cuma

RESPONSORİUM                                                                                                 Bkz. Kol. 1, 24.29                                            

¥ Sizin için acı çektiğime seviniyorum.* Mesih’in,  çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum.

¶ O’nun kudretle bende etkin olan gücüne dayanarak uğraşıp emek vermemin amacı da budur.   * Mesih’in,  çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum.

Olağan Devre XXXIII. Perşembe

RESPONSORİUM                                                          Mez.   27(26), 4.13; Fil. 1,21                           

¥  Rab’den tek dileğim, tek isteğim şu:

Ömrümün bütün günlerini O’nun evinde geçirmek. * Yaşam diyarında  Rab’bin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok.

 ¶ Çünkü benim için, yaşamak Mesih’tir, ölmek kazançtır.  * Yaşam diyarında  Rab’bin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok.

Olağan Devre XXXIII. Çarşamba

RESPONSORİUM                                                         

¥    Göremediğin şeyleri temaşa etmeden önce  görmediklerine iman et. * İmanda yürü, ve görmeye başlayacaksın.

 ¶ Eğer yolunda iman seni teselli etmeseydi, göksel vatanda gördüklerinle mutlu olmayacaktın   * İmanda yürü, ve görmeye başlayacaksın.

Olağan Devre XXXIII. Salı,

RESPONSORİUM                                                                                             Mez. 118 (117), 26.27.23   

¥   Kutsansın Rab’bin adıyla gelen! * Rab Allah’tır, aydınlattı bizi.

¶  Rab’bin işidir bu, Gözümüzde harika bir iş! * Rab Allah’tır, aydınlattı bizi.

Olağan Devre XXXIII. Pazartesi

RESPONSORİUM                                                                                                      Kol. 3, 3-4; Rom.6,11                                    

¥   Siz öldünüz, yaşamınız Mesih’le birlikte Allah’ta saklıdır. Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman,* siz de O’nunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz.

¶  Kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa’da Allah karşısında diri sayın.  * Siz de O’nunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz.

Olağan Devre XXXIII. Pazar

RESPONSORİUM                                                                                              Mt. 16, 27; Mez 96 (95), 13  

¥   İnsanoğlu, Babası’nın görkemi içinde melekleriyle gelecek ve * herkese, yaptığının karşılığını verecektir.

¶ Dünyayı adaletle, Halkları kendi gerçeğiyle yönetecek.* herkese, yaptığının karşılığını verecektir.

Olağan Devre XXXII. Cumartesi

RESPONSORİUM                                                                                                             Mez. 37(36), 27.28.1                                         

¥  Kötülükten kaç, iyilik yap; * Çünkü Rab doğruyu sever, Sadık kullarını terk etmez.

¶  Kötülük edenlere kızıp üzülme, Suç işleyenlere özenme! * Çünkü Rab doğruyu sever, Sadık kullarını terk etmez.

Olağan Devre XXXII. Cuma

RESPONSORİUM                                                                       Bkz. Yud. 21; Ti. 2,12                               

¥ Allah’ın sevgisini muhafaza ederek *sonsuz yaşam için Rabbimiz Mesih İsa’nın merhametine sığınıyoruz.

¶  Bu lütuf, her  tür kötülüğü ve dünyasal arzuları reddedip şimdiki çağda sağduyulu, doğru, Allah yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor, *sonsuz yaşam için Rabbimiz Mesih İsa’nın merhametine sığınıyoruz.

Olağan Devre XXXII. Perşembe

RESPONSORİUM                                                                                              Bkz. Yer. 7,3; Yak. 4,8                                           

¥   İsrail’in Allah’ı, Her Şeye Egemen Rab diyor ki: Yaşantınızı ve uygulamalarınızı düzeltin.* O zaman burada kalmanızı sağlarım

¶  Allah’a yaklaşın, O da size yaklaşacaktır. Ey günahkârlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın.* O zaman burada kalmanızı sağlarım

Olağan Devre XXXII. Çarşamba

RESPONSORİUM                                                                                                                   1. Kor. 15,58; 2. Sel. 3, 13                                          

¥   Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın, sarsılmayın,* Rab’bin işinde her zaman gayretli olun.

¶ Sizlerse kardeşler, iyilik yapmaktan usanmayın. * Rab’bin işinde her zaman gayretli olun.

Olağan Devre XXXII. Salı

RESPONSORİUM                                                                                                           Mez. 139 (138); 1.2.7

¥  Ya Rab, sınayıp tanıdın beni Oturup kalkışımı bilirsin, * Niyetimi uzaktan anlarsın.

¶  Nereye gidebilirim senin Ruhun’dan,  Nereye kaçabilirim huzurundan? * Niyetimi uzaktan anlarsın.

Olağan Devre XXXII. Pazartesi

RESPONSORİUM                                                                                          Bkz. 1. Sel. 1, 9-10; 1. Yu. 2, 28                                        

¥ Yaşayan gerçek Allah’a kulluk etmek, O’nun ölümden dirilttiği ve bizleri gelecek gazaptan kurtaran Oğlu İsa’nın göklerden gelişini beklemekteyiz. * O bizi özgür kılar.

 ¶ Yavrularım, şimdi Mesih’te yaşayın ki, O göründüğünde cesaretimiz olsun, geldiğinde O’nun önünde utanmayalım. * O bizi özgür kılar.