DİRİLİŞ PASKALYASI

Havarilerin İşleri 10, 40-43

Ama Allah O’nu üçüncü gün diriltti ve açıkça görünmesini sağladı.  İsa halkın tümüne değil de, Allah’ın önceden seçtiği tanıklara -ölümden dirilmesinden sonra kendisiyle birlikte yiyip içen bizlere- göründü. Allah tarafından ölülerle dirilerin Yargıcı olarak atanan kişinin kendisi olduğunu halka duyurmamızı, buna tanıklık etmemizi buyurdu. Peygamberlerin hepsi O’nunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, O’na inanan herkesin günahları O’nun adıyla bağış-lanır.”