Ekselansları Sabri Anar, Keldani (Türkiye), Diyarbakır (Amed) Başepiskoposu Olarak Atandı

Bağdad Keldani Kilisesi Sinodu, halen Fransa Arnouville’deki Keldani Cemaati rahibi olan Ekselansları Sabri Anar’ı Papa Hazretlerinin de onayı ile Keldani (Türkiye) Diyarbakır (Amed) Başepiskoposu olarak seçmiş bulunmaktadır.

Mgr. Sabri Anar, 1 Ocak 1966’da Uludere, Türkiye’de doğdu. İstanbul’da Minör Fransisken Seminerinde okudu ve ardından 1985’te Bağdat’ta Keldani Patrikhane Seminerine girdi. 10 Kasım 1990’da Île de France bölgesindeki Keldani topluluğu için pastoral hizmetine başladığı Paris’te rahip olarak atandı.

1990’dan 2006’ya kadar Sarcelles’teki St. Thomas Apôtre Kilisesinin başrahip yardımcısı ve ardından da başrahibi olarak görevine devam etti.

2016’dan bu yana Arnouville’deki St. Jean Apôtre Kilisesinde Sorumlu’dur.

2017 yılında Keldani Kilisesi’ne Korepiskopos olarak atandı. Paris’te Institute Catholique’de Kateketik Master derecesi aldı.