Havari Aziz Bartalmay Bayramı

Celile.nin Kana köyünde doğdu. Havari Filipus ile birlikte Mesih’i takip etti. Geleneklere göre, Mesih İsa’nın Goğe Yükselişi’nden sonra İncil’i Hindistan’da vaaz etti.

RESPONSORİUM 1.Korintliler 1,23-24; 2.Korintliler 4,8
¥  Biz çarmıha gerilmiş Mesih’i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüzkarası, öteki uluslar da saçmalık sayarlar,  ama çağrılmış olanlar için  * O, Allah’ın gücü ve Allah’ın bilgeliğidir.
¶ Her yönden sıkıştırılmışız, ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz.
¥  O, Allah’ın gücü ve Allah’ın bilgeliğidir.