İZMIR’İN YENI BAŞEPİSKOPOSU MGR MARTİN KMETEC’İN KUTSAMA TÖRENİ

GÜNCEL

İzmir’in Yeni Başepiskoposu Mgr Martin Kmetec’in Kutsama Töreni

İzmir Santa Maria Kilisesi’nde, İsa Mesih’in Mabed’e Sunulması Bayramı ile denk gelen gün olan 2 Şubat 2021 tarihinde İzmir’in Yeni Başepiskoposu Mgr Martin Kmetec’in Kutsama Töreni gerçekleştirildi. Başepiskoposu Mgr Martin Kmetec, 2015 yılında görevi alan ve yaşı sebebiyle görevinden feragat edip emekliliğe ayrılan Mgr Lorenzo Piretto’nun yerine geldi.

İzmir’de meydana gelen sel nedeniyle kiliseyi su bastı ve tören bir buçuk saat geç başladı.

Kutsama töreni, Vatikan Türkiye Büyükelçisi Mgr Paul Russell’in Baş Kutsayanı olduğu İzmir emekli Başepiskoposu Mgr Lorenzo Piretto, Türkiye Keldani Başepiskoposu Mgr Ramzi Garmou ve Moskova’nın  Episkoposu Mgr Nikolai Dubinin eşliğinde gerçekleşti.

İzmir Rum Ortodoks Kilisesi Metropolitliği Başepiskoposu Bartolomeo Samaras, Türkiye Ermenileri Patriği II. Sahak’ı temsilen Ruhani Meclis Üyesi ve Kiliseler arası ilişkiler sorumlusu Kıdemli Peder Drtad Uzunyan, Türkiye Ermeni Katolik Başepiskoposluğu adına Başrahip Vartan Kirakos Kazanjian, Anglikan Kilisesi rahipleri Patrick İrwin ve James Buxton ile birlikte, Fransisken Konventual Dünya Başrahibini temsil eden Rahip Tomas Lešnak ve İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin de törene katıldılar.

Mgr Martin Kmetec’in etrafında aynı Fransisken Konventual cemaatinden iki yardımcı rahip, İstanbul’dan Doğu ve Kutsal Topraklar’ın Gözetmeni Kıdemli Peder Anton Bulai ve Slovenya bölgesi Başrahibi Peder Igor Salmič  de törende yer aldılar.

Kutsama töreni İzmir’in emekli Başepiskoposu Mgr Piretto’nun giriş konuşmasıyla başladı. Ardından Vatikan’dan gelen ve yeni İzmir Başepiskoposu’nun ismi ilan edilen Beyanname İzmir/Alsancak Rosario Kilisesi’nin Başpapazı Peder Igor Barbini tarafından latince olarak okundu.

Belge okunmadan önce okuyucu tarafından tüm katılımcılara, toplanan tüm meclise ve aralarında bulunan Slovenya’nın Türkiye Büyükelçisi Veleposlanik Primož Šeligo, Paraguay’ın Türkiye Büyükelçisi Ceferino Valdez Peralta’ya, İzmir’in Fransa ve Slovenya Fahri Konsolosları Zeliha Toprak’a, Dr. M. Mazhar İzmiroğlu’na, İzmir Konak Belediyesi’nin temsilcisi Teodora Hacudi’ye ve şehirde Kültürel ve Eğitim kurumlarının temsilcilerine gösterildi.

Mgr Russell verdiği vaazın ardından, kural olduğu üzere yeni atanacak Başepiskoposa imanı korumaya ve görevinin gerektirdiği işleri yapacağına dair verilen söz hakkında bir takım sorular sordu ve Peder Martin hepsini olumlu olarak cevapladı.İstanbul Aziz Antuan Kilisesin’nin Başrahibi Peder İosif Robu tarafından ‘’Azizlere Yakarış’’ ilahisi söylenerek kutsana Başepiskopos, kutsayanın önünde boylu boyunca uzanmaya, dinleyiciler ise diz çökmeye davet edildi.

Geleceğin Başepiskoposu, Baş Kutsayanın önünde, önce ondan ve sonra diğer üç Episkopos tarafından ellerinin uzaltılması için diz çöktü.

P. Martin’in başının üstünde açık İncil kitabı iki yardımcı rahip tarafından tutulurken, Mgr Russell kutsama duasını okudu.

Tören, Peder Martin’in başına Baş Kutsayan tarafından kutsal yağ sürülmesi ile devam etti ve ardından sağ yüzük parmağına sadakat sembolü yüzüğünü takmadan önce İncil verdi.

Mgr Russell, Başepiskopos asasını vermeden ve koltuğun üstünde oturmaya davet etmeden önce yeni İzmir Başepiskoposunun başına Episkopos başlığı koydu. Tüm episkoposluk kıyafetleri ile, Mgr Martin, Baş Kutsayan ve ardından altar yanındaki tüm Episkoposlar ve papazlar tarafından barış kucaklaması ile selamlandı.

Efkaristiya töreni bittikten sonra Mgr Bartolomeo Samaras, peder Drtad Ermeni Patriği adına, peder James Anglikan Kilisesi adına, Fransisken Konventual rahibi Tomas Lešnak ve Türkiye Ermeni Katolik Başepiskoposluğu adına peder Vartan Kazanjian sırayla konuşma yaptılar ve hediyelerini takdim ettiler.

Ardından Mgr Martin Kmetec, Mgr Lorenzo Piretto ve Mgr Ramzi Garmou orta yoldan ve nefin sonuna kadar cemaati takdis etmek için gidip döndüler ve bu sırada koro “Te Deum” isimli geleneksel şükran ilahisini söyledi.

Yeni Başepiskopos, kutsama töreninde bulunanlara teşekkür etmek için ve yeni görevinin taahhütlerini anmak için söz aldı. Konuşmasında şu alıntıyı yaptı : “…Başpiskoposluğumuza bağlı, Katolik Kilise cemaatimizin tüm imanlılarına hitap ederken, bir Episkopos dostumun şu sözleri aklıma geliyor: “Havarilerin Halefleri olan Episkoposlar Topluluğuna hoş geldin /…/. Ancak unutma ki Allah’ın yargısının bizden beklentisi daha fazla olacaktır.”

Tören bittikten sonra, Mgr Martin katılımcıların tebriklerini kabul etti.

(Nathalie Ritzmann, Sat7 Izmir)