Kutsal Üçlü Birlik Bayramı

RESPONSORİUM Ef. 1, 17. 18; 1. Kor. 2, 12

¥ Rabbimiz Mesih İsa’nın Peder’i, Yüce Allah, bize verdiği esini kavramamız için bilgelik ruhunu bize versin ve onu tam olarak tanımamızı sağlasın. * O, kutsalların mirası olarak verdiği yüceliğe olan çağrımızı görebilmemiz için aklı-mızı aydınlatsın.

¶ Biz bu dünyanın ruhunu değil, Allah’tan gelen Kutsal Ruh’u aldık.

¥ O, kutsalların mirası olarak verdiği yüceliğe olan çağrımızı görebilmemiz için aklımızı aydınlatsın.