Meditasyon – Yıl A

15/08/2020 – MERYEM ANA’NIN GÖĞE ALINMASI BAYRAMI

1.Okuma Vahiy 11,19a; 12,1-6a.10ab Mez 44/45 2.Okuma 1Korintlilere 15,20- İncil Lk 1,39-56

Bugünkü mezmurda, kutladığımız gizemi belirten şu cümleyi okuduk: “Kraliçe Ofir altınıyla senin sağındadır”! Allah’ın sağında oturan Kraliçe kim olabilir? Hiç şüphemiz yoktur: O, İncil’de “mutlu” ilan edilen, “kadınların arasında mübarek” ve “Rab’bim’in annesi” diye çağrılan Meryem Anamızdır. Kutladığımız bu Bayramdan gelen sevincimiz, bugün göklerin şanına katılan yarattığı kişi için Allah’ın duyduğu sevincini paylaşmaktır. Bu sevinç, Meryem Ana’nın yaşamından dünyadaki yürüyüşümüz için teselli, kuvvet ve memnuniyet bulmak üzere ona bakmamız için bir fırsattır.

Meryem’in, kuzeni Elizabet’in yanında Allah’ı övmesi onun dünyadan uzak yaşamadığını göstermektedir. Meryem’in yüreği Allah’a dönüktü ve orada sevinç ve barış bulurdu, ama günahın acı üzerine acı eklediği bir dünyada yaşadığını biliyor. O, Allah’ı övüyor, O’ndan ve O’nun yaptıklarından mutludur: O, bir Baba gibi davranmaktadır. Meryem; Allah’ın küçüklere, saklı olanlara ve O’nu sevmekte çaba gösterenlere karşı ilgili olduğunu görüyor. Fakat O’nu güçlü ve büyük, küçüklere ve fakirlere eziyet edenlerden daha büyük de görüyor. Meryem; gururlu, güçlü, zengin olanların, acıların üstüne acılar ekleyerek Allah’ın armağanlarını sadece kendileri için kullanan insanların Allah’ın hoşuna gitmediklerini, alçaltılacaklarını ve ağlayacaklarını biliyor.

İşte bu Meryem Allah’ın sağındadır: O’nun merhametinden mutlu olmak ve bu merhameti dağıtmak için Allah’ın sağında oturmaktadır. Allah’ın merhameti sadece acı çekenlerin acılarını dindirmek değildir, aynı zamanda kibirli kişinin kalbinden gururu çıkararak mahvolmamasını sağlamak da, zenginlerin elinden tehlikesi büyük olduğu için zenginliği çıkarmak da, kendilerini Allah gibi görmemeleri için güçlüleri tahtlarından indirmektedir. Allah herkesi sevmektedir, bunun için de kibirlileri, güçlüleri, zenginleri, denemelerden ve mahvolmaktan, kurtarılabilecek duruma getirmelidir. Meryem gerçekçidir, yaşadığı dünyayı tanıyor. Allah’ın iyiliğini ve merhametini biliyor ve kendini O’nun arzularına açık kılarak bu iyiliğinin ve merhametinin aracı oluyor.

Meryem’in Allah’ın arzularına açık olması, Oğlu’nun haçtaki acılarını paylaşmaya da hazır olmasıdır. Sonra da Meryem, kötülük güçlerinden, daha doğrusu Şeytan tarafından zulüm edilen Kilise’nin de haçını paylaşacaktır.

İlk okuma, peygambersel bir konuşma tarzı ile zulüm zamanlarında, geçmişte de günümüzde de Kilise’nin sürekli durumunu göstermektedir. Kilise’nin turfandası olan Meryem, dünyanın Kilise’ye beslediği kini, önce İsa ile sonra havarilerle birlikte ilk olarak tattı. Ama aynı zamanda Meryem Oğlunun şanına da ilk bürünendir: Bugün bütün Kilise ile birlikte onu mutlu ilan ediyoruz ve İsa’ya hizmet edenleri onurlandıran Allah’ın Kendisi ile birlikte Oğlu Kralın sağında oturan Kraliçe unvanını ona vererek onu onurlandırıyoruz. Tüm çağların azizleriyle birlikte Allah’ın onu sadakati için ödüllendirerek göğe aldığını ve Dirilmiş İsa’nın şanına katıldığına inanıyoruz.

Biz bu gizemi uygun sözlerle açıklayamıyoruz ve dediklerimizin yanlış anlaşılacağından korkuyoruz; fakat bu tehlikeyi kabullenerek şunu imanla söylüyoruz: “Meryem ruhu ve bedeni ile göğe alındı”! Onun tüm kişiliği aydınlanmakta, tüm yaşamı lütufla dolu, tüm varlığı Allah’ın hoşuna gitmektedir.

Biz Meryem’i seviyoruz ve bu sevgi ile İsa’ya ve Peder’e olan sevgimizi gösteriyoruz. Meryem’e bakarak sadakat, hikmet, ciddiyet, açıklık, hizmete hazır olma, Rab sevgisi için acı çekmeye hazır olma ve alçakgönüllülük yeteneklerini örnek almaktayız.

İsa’nın annesi Meryem, seni örnek alarak, Oğlun İsa’dan bizi uzaklaştırmak isteyen kötülüklerden uzak kalmamızı Peder’den dile! Oğlun İsa’yı senin sevdiğin gibi sevmemizi ve O’nu kardeşlerimize sunmamızı da O’ndan dile! Ey yüreğimizin kraliçesi olan Meryem!

Sorelle Fraternità Gesù Risorto – Konya
konya@cinquepani.it