Olağan Devre III. Pazar

RESPONSORİUM  Yu. 7, 37-39; 4, 14

¥ Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi: “Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır.” * Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı Ruh’la ilgili olarak söylüyordu.

¶ Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su, içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak.

¥  Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı Ruh’la ilgili olarak söylüyordu.