Olağan Devre IV. Cumartesi

RESPONSORİUM    Bkz.  1. Sel.2, 13; Ef. 1,1.131.5  

¥   Yüreklerinizi Allah’ın bildirisine açtığınızda,  * onu insanların bir sözü olarak değil, Allah’ın gerçek sözü olarak kabul edin.

¶  Sizler gerçeğin sözünü, Kurtarışın iyi haberini işittiniz,  * onu insanların bir sözü olarak değil, Allah’ın gerçek sözü olarak kabul edin.