Olağan Devre V. Pazar

RESPONSORİUM   Bkz. Gal. 3, 24–25.23

 ¥   İmanla aklanalım diye Mesih’in gelişine dek Yasa eğitmenimiz oldu.  * Ama iman gelmiş olduğundan, artık Yasa’nın denetiminde değiliz.

¶  Bu iman gelmeden önce Yasa altında hapsedilmiştik, gelecek iman açıklanıncaya dek Yasa’nın tutuklusuyduk.* Ama iman gelmiş olduğundan, artık Yasa’nın denetiminde değiliz.