Olağan Devre V. Salı

RESPONSORİUM   Gal. 2, 16.21

¥ İnsanın Kutsal Yasa’nın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih’e iman ederek aklanır * biz de

bu nedenle Mesih İsa’ya iman ettik.

¶  Aklanma Yasa aracılığıyla sağlanabilseydi, o zaman Mesih boş yere ölmüş olurdu * biz de bu nedenle Mesih İsa’ya iman ettik.