Olağan Devre XI. Perşembe

Jan Brueghel (1568-1625), Sermon on the Mount
Jan Brueghel (1568-1625), Sermon on the Mount

RESPONSORİUM                            Mez. 31 (30), 2.4; 24, 18                                          

¥  Ey Rab, ümidim sendedir ve asla boşa ümit etmediğmi biliyorum. Benim kayam ve kalem sensin. * Adının uğruna beni götür ve bana yol göster.

¶ Zavallılığıma ve acılarıma bak ve bütün günahlarımı bağışla. *Adının uğruna beni götür ve bana yol göster.