OLAĞAN DEVRE XV. CUMARTESİ

İncil: Matta 12, 14-21

Bunun üzerine Ferisiler dışarı çıktılar, İsa’yı yok etmek için anlaştılar. İsa bunu bildiği için oradan ayrıldı. Birçok kişi ardından gitti. İsa hepsini iyileştirdi. Kim olduğunu açıklamamaları için onları uyardı. Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin

diye oldu:

“İşte Kulum, O’nu ben seçtim. Gönlümün hoşnut olduğu sevgili Kulum O’dur. Ruhum’u O’nun üzerine koyacağım, O da adaleti uluslara bildirecek.Çekişip bağırmayacak, Sokaklarda kimse O’nun sesini duymayacak. Ezilmiş kamışı kırmayacak, Tüten fitili söndürmeyecek,

Ve sonunda adaleti zafere ulaştıracak. Uluslar da O’nun adına umut bağlayacak.”