Olağan Devre XXVI. Salı

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netguru.ibreviary&hl=tr&gl=US

RESPONSORİUM Bk. 1.Pe.2, 24; İbr.2, 14; İbr.12,1                                   

¥ Mesih İsa, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. * ölüm gücüne sahip olanı,ölüm aracılığıyla etkisiz kıldı. ¶ imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı * ölüm gücüne sahip olanı, ölüm aracılığıyla etkisiz kıldı.