Olağan Devre XVIII. Cuma

“İnsan ruhu bir kez Allah ile birleştikten ve Allah’a dönüştükten sonra, Allah’ta Allah’a can atar, ve bu can atma Allah’ın can atmasıdır, çünkü ona dönüşen ruh kendinde kendiliğinde ona can atar. Aziz Pavlus bunu öyle sanıyorum ki şu sözlerle anlatmak istedi: “Oğullar olduğunuz için Allah öz Oğlu’nun “Abba! Baba! Diye seslenen Ruhu’nu yüreklerinize gönderdi” (Gal. 4, 6). Mükemmel olanlarda olan budur.” (Yuhanna De La Kruz- Tinsel Şarkı, (Red. A, str. 38))