Olağan Devre XVIII. Pazartesi

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netguru.ibreviary&hl=en

Responsorium    Gal.3, 24-24.23

¥ İmanla aklanalım diye Mesih’in gelişine dek Yasa eğitmenimiz oldu * Ama iman gelmiş olduğundan, artık Yasa’nın denetiminde değiliz.

¶  Bu iman gelmeden önce Yasa altında hapse-dilmiştik, gelecek iman açıklanıncaya dek Yasa’ nın tutuklusuyduk.  * Ama iman gelmiş olduğundan, artık Yasa’nın denetiminde değiliz.