Olağan Devre XXIV. Cuma

RESPONSORİUM 1. Sel. 2,4.3                                   ¥   Allah tarafından Müjde’yi emanet almaya layık görüldüğümüz için, insanları değil, * yüreklerimizi sınayan Allah’ı hoşnut edecek biçimde konuşuyoruz. ¶  Çağrımız yalana ya da kirli bir amaca dayanmıyor; bunun hileli bir yönü de yoktur. * yüreklerimizi sınayan Allah’ı hoşnut edecek biçimde konuşuyoruz.