Olağan Devre XXIX. Cuma

RESPONSORİUM Bkz.Rm. 8,26; Zek. 12,10                             

¥  Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, * ama Ruh’un kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder.

¶  Davut soyuyla Yeruşalim’de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim, * ama Ruh’un kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder.