Olağan Devre XXVI. Cuma

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netguru.ibreviary&hl=tr&gl=US

RESPONSORİUM  Bkz. Mez.40 (39), 2-4                                  

¥  Rab ayaklarımı kaya üzerinde tuttu, adımlarımı güçlendirdi. * Ağzıma yeni bir ezgi koydu.

¶  Yakarışımı duydu,  Ölüm çukurundan çıkardı beni,* Ağzıma yeni bir ezgi koydu.