Olağan Devre XXVIII. Çarşamba

RESPONSORİUM Yu. 12, 35.36; 9,39                                             

¥    Işığınız varken yürüyün. Karanlıkta yürüyen nereye gittiğini bilmez * Işığa iman edin ki, ışık oğulları olasınız.

¶  Görmeyenler görsün, diye bu dünyaya geldim

* Işığa iman edin ki, ışık oğulları olasınız.