Olağan Devre XXVIII. Cuma

Holy Wisdom (16th cent), Vologda museum
Holy Wisdom (16th cent), Vologda museum

RESPONSORİUM Bkz. Mik. 6, 6.8; Yas. 10, 14.12                                       

¥  Rab’bin önüne ne ile çıkayım, Ey insanlar, Rab iyi olanı size bildirdi;*Adil davranmanızı, sadakati sevmenizi Ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizi istedi.

¶ Gökler de, göklerin gökleri de, yeryüzü ve içindeki her şey Allah’ınız Rab’bindir. Şimdi, Allah’ınız Rab sizden ne istiyor?  *Adil davranmanızı, sadakati sevmenizi Ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizi istedi.